Houthi, Iran och “Motståndsaxeln”: vimmelkantig av västerländsk propaganda

10
957
Jemen manifestation mot kriget

Regeringen har nyligen förklarat att de avser bidra till armadan utanför Jemen av den koalition västerländska och arabiska nationer (framöver “Koalitionen”) som brutalt attackerat och belägrat landet sedan 2015 och tagit livet av minimum en halv miljon jemeniter, som nu försöker försvara sig mot angriparna. Detta kommer efter flera fullständigt illegala amerikansk-brittiska flygangrepp mot Jemen, till hela den västerländska journalistkårens entusiastiska jubel för detta heroiska självförsvar mot det land vi angriper och svälter.1

Agendasättande liberalt sinnade svenska tidningar förklarade utan vidare kommentar att “hittills tyder ingenting på att USA och Storbritannien använt överdrivet våld”, det var “bara en tidsfråga innan omvärlden var tvungen att reagera kraftfullt mot våldet från huthirörelsen i Jemen”. Meriterna av denna tankegång är precis lika liten som om ryska eller belarusiska journalister hade beskrivit ryska attacker mot ukrainska måltavlor, efter att Kiev bombarderat ryska kommersiella måltavlor, som inte minsta “överdrivet våld”, helt enkelt “en tidsfråga”.2

Varken den utbildade svensken eller dennes ryska och belarusiska spegelkloner förstår att angripande förövare saknar rätten till “självförsvar” när dess offer försöker försvara sig mot angrepp.

När vi granskar argumenten som använts för att berättiga aggressionen mot Jemen som framförts av Koalitionen och deras permanent ställföreträdande språkrör i Fri press, finner vi att de undantagslöst måste avfärdas som ogiltiga eller ren hyckleri.

Stor- och småpirater

Först och främst hävdar koalitionen att de bombar Jemen eftersom vi inte kan tolerera brott mot internationell “handel och finans”. Det argumentet kan avfärdas ögonaböj, eftersom Koalitionen i åratal, och än mer på sistone, illegalt attackerat och konfiskerat jemenitiska oljefartyg och andra resurser från denna patetiskt fattiga och svältande befolkning, värda tiotals miljarder dollar. Detta sker i samband med att västerländska och arabiska militära ockuperande styrkor öppet stjäl måttlösa mängder jemenitisk flytande naturgas, som skeppas från Jemens kuster med amerikanska, europeiska, emiratiska och koreanska kommersiella fartyg under beskydd från västerländska krigsskepp stationerade på jemenitiska kuster. Allt detta har dokumenterats till en ovanligt omfattande grad, men naturligt nog kan ingenting nå den Fria pressen.3

Eller betrakta Palestina. Världsbanken, United Nations Conference on Trade and Development, och ESCWA beräknar att landet förlorar tiotals miljarder dollar årligen “till följd av nekad tillgång till naturresurser i område C, Israels exploatering av palestinsk olja, gas, mineraldepåer, mineraler i Döda havet, vatten och agrikulturella områden”, liksom Israels blockad av Gaza till havs. Vår reaktion har varit att 100% stödja detta och Israels etniska rensning i Gaza och Västbanken.4

Disciplinerade som vi är, höjer vi inte ett ögonbryn medan vi i enhetlig ton fördömer jemenitiska “pirater”,

Svenska intellektuella har sina prioriteringar på rätt plats, däremot. Det största problemet med denna aggression och terrorism är “höjda priser för oss konsumenter”, för att citera SvD:s utrikespolitiska analytiker, Therese Hultin.5 “Då återstår diplomati”, fortsatte Hultin, men det är knappast lätt för “Joe Biden [som] vill snarare att situationen skall lugna sig” (nämligen genom att fortsätta villkorslöst stödja attacken mot Jemen och Gaza, inklusive genom att kringgå kongressionella begränsningar för att förse Israel med gränslösa mängder vapen, veton vid Säkerhetsrådet mot vapenstillestånd och så vidare).

A boy walks as he collects toys from the rubble of a house destroyed by a recent air strike in Yemen’s northwestern city of Saada May 27, 2015. REUTERS/Stringer – RTX1ET4O

Svårigheterna beror överväldigande på, förklarade Hultin, att “Houthimilisen finansieras till stor del av Iran” och används för att indsidiöst spä på krig och våld, men “förhoppningen är att exempelvis Kina ska gripa in och sätta press på Iran, för att få stopp på jemeniterna”. Således behöver vi inte nämna andra problem, såsom att USA och dess allierade (inklusive Sverige), som angriper Jemen i ett ohöljt aggressionskrig, kan stoppa sitt stöd till Koalitionen, som omedelbart hade stoppat kriget eftersom den är helt och hållet beroende av Washingtons Flygvapen.6 Eller att Väst försett Koalitionen (främst Saudiarabien och FAE) med mellan $100 och $200 miljarder i form av vapen sedan 2015 – konservativt räknat; detta är såklart OK, men inte att Iran skickar Jemen några AK:or gömda på fiskeskepp för dess självförsvar.7 Eller att USA, enligt interna dokument från State Department, konsekvent blockerat fred i Jemen; naturligt, eftersom “USA uppmanade sina saudiska och emiratiska”, samt europeiska partner, “till att vara mer aktiva i att bossa sin region [Jemen]”, och därmed “skydda” västerländska “energi- och militära intressen i regionen”, för att återigen citera interna dokument från State Department.8

Irans imperium: gammalt vin i nya läglar

Inget av detta kan nämnas, och istället får Kina – som är fullständigt orelaterade till Houthi, men att nämna dem för västerländska läsare ger god propagandaeffekt för att skapa bilden av en metafiende vars tentakler sprider sig allt längre utåt – och “jemeniterna” skulden. Det är tveksamt huruvida RT ännu försökt sig på något så magstarkt som att lägga skulden för att invasionen av Ukraina ännu pågår på Tanzania, eller Island. De har inte kommit lika långt som oss i det avseendet.

Faktum är att denna agitprop nu blivit inte bara officiell, utan också mycket omtyckt. Således kunde vi av det amerikanska Försvarrådets talesperson, John Kirby, läsa att “Vi hade välkomnat en konstruktiv roll av Kina, som kan använda sitt inflytande och sin tillgång [till Iran] för att hämma flödet av vapen och ammunition till Houthi” – återigen till skillnad från sig själva i Washington och Europas huvudstäder, som i ett decennium lett attacken och ockupationen av Jemen, och ännu beväpnar Koalitionen med vapen värda summor som många gånger om överstiger Jemens hela BNP.9

DN:s korrespondent Nathan Shachar förklarade att USA och “Israel har i det längsta velat undvika engagemang i andra delar av regionen så länge” de utför sitt angrepp i Gaza, nämligen genom att utföra upprepade angrepp mot Libanon, Syrien, Iran, Jemen och så vidare. Men kanske de trots allt måste göra detta, eftersom Houthi “blir en del av” Irans “ambitiösa expansion”.10 Shachar fördömde den “djärv[a] upptrappning av de Iran-ledda operationerna mot internationell sjöfart” i en artikel där enbart talespersoner från Washington och Tel Aviv citerades, väldigt likt hur ryska kommissarier rapporterar belarusiska, iranska och ryska talesmäns uttalanden som “nyheter”.11 Förhoppningen är, skrev han, att Houthi “får en läxa av den USA-ledda expeditionsstyrkan”, och “bli mer medgörliga i förhandlingarna”. Det är i referens till de så kallade “fredsförhandlingarna”, som inneburit att den ockuperande Koalitionen fritt fått ockupera Jemen och plundra miljarder dollar i form av jemenitiska olja, vilket skrupulöst dokumenterats men som Shachar och andra maktens stenografer vägrat rapportera.

Av myseriösa skäl har jemeniterna tyvärr inte varit “medgörliga” till detta, men förhoppningsvis skall vi lära dem “en läxa” de sent glömmer och som ändrar på det.12 Aftonbladets utrikespolitiska analytiker, Wolfgang Hansson, noterade också att “i praktiken är det Iran som står bakom attackerna”.13

Men man skall inte vara orättvis och få det att framstå som att enigheten i Fri press är 100%. Det är den inte. Frågetecken lyfts. Såsom alltid är fallet, lyfter Fri press kritik mot vår utrikespolitik enbart på taktiska grunder, inte principiella sådana som säger att attack och ockupation är fel och illegalt, precis som sina ryska kollegor gör detsamma om den ryska attacken mot Ukraina. Därför varnade DN:s utrikespolitiska kommentator Michael Winiarski att det inte går “att slå ut huthierna”, det “är omöjligt att slå ut en sådan rörelse med enbart flygkrig”. “Syftet är mer begränsat; att förmå huthierna att ändra beteende”, men “Då är frågan: Kommer bombkriget att leda till mer än att leverera ett ‘budskap’?”14

En snabb titt på rysk press- och TV-propaganda renderar samma rundgång över huruvida bombattentaten mot Odessa och Kiev kan “leda till mer än att leverera ett ‘budskap’?”, att det är “omöjligt att slå ut Kiev med enbart flygkrig”.

I samma utgåva skrev Erik Ohlsson att “Shiamuslimska Iran backar huthierna militärt, medan Saudiarabien … stöder det som kallas den internationellt erkända regeringen i Jemen”.

Faktum: Saudiarabien attackerar med vår hjälp landet och har instiftat en militärjunta i Jemen, ledd av general Rashad al-Alimi, bestående av saudiska och emiratiska generaler och affärsmän, som dess fega tjänare i media kallar “internationellt erkänd regering”, liksom Ohlssons kloner i rysk press hade gjort detsamma om “vad som kallas” den “erkända” regeringen i Kiev ifall Ryssland hade intagit huvudstaden och instiftat som Ukrainas “erkända regering” belarusiska, iranska och ryska generaler. Dessutom spekulerade Ohlsson att “Kriget i Jemen har hittills fått liten internationell uppmärksamhet” eftersom “det inte finns några värdefulla naturresurser i Jemen”. Det är ett påstående så extremt att det inte förtjänar ens en kommentar.15

I kontrast, kan Västs inte bara ha avgörande roll i att möjliggöra folkmordet i Jemen, där närmare 20 miljoner svälter ihjäl från den illegala blockaden vi implementerat, utan snarare att vi direkt och indirekt är de som attackerar Jemen, inte nämnas. Faktum är att konceptet om en pågående “attack” eller ett “anfallskrig” mot Jemen är bokstavligen talat okända, inte registrerade, outsägliga, i det svenska språket – trots att det är ett okontroversiellt faktum att detta pågår, lika mycket som en rysk “attack” eller ett “anfallskrig” pågår mot Ukraina. Det lär förvåna hjärntvättade svenskar, som är omsorgsfullt isolerade från omvärldens fakta.

Den neurotiska paniken om att Iran förklarat krig mot Väst via sin beväpnade och styrda “Houthi-proxy” har nu nått sitt crescendo, och tron på detta evangelium har nu övergått till ren teologi med mått av övertygelse som hade fått vilken organiserad religion som helst att avundas. När statens hejarklack lyder marscheringsorder spelar det ingen roll om påståendet erkänns av State Department, västerländska underrättelserapporter och tekniska akademiska undersökningar om Houthis så kallade koppling till Iran vara helt enkelt ett påhitt, eftersom Houthi är “en självförsörjande enhet. De behöver inte iranierna till förfogande” och “är väldigt autonoma i sitt beslutsfattande”.16

En kort översikt av de egentliga fakta om Houthis koppling till Iran är på sina plats.

Iran-Houthi: de otillåtna fakta

När Barack Obama och Joe Biden initierade attacken mot Jemen i 2015 avfärdade amerikanska underrättelsemyndigheter medias rädsla om “en sorts stor iransk plan att överta halvön”.17 En FN-expertpanel beräknade att Iran försåg Houthi med 2 000 handeldvapen under det första året av Koalitionens anfallskrig (gruppen är självförsörjande från inhemska vapendepåer), och sammanfattade att de inte “sett några bevis som bekräftar direkt storskalig tillförsel av vapen från Iran”.18 Till och med Atlantic Council, NATO:s propagandaorgan, publicerade en studie i 2017, i vilken man påpekade:

Det finns visserligen bevis på småskaliga tillförsel av handeldvapen och rådgivare från Iran till Houthi. Men trovärdiga bevis på att Irans militära stöd i form av vapen som kan ändra utfallet av kriget är knappa. Houthis tidigare liering med Saleh har varit avsevärt mer avgörande i deras framgångar än iranskt stöd. Med eller utan Irans inblandning, hade konfliktens struktur … förmodligen varit densamma.19

Den amerikanska handboken om kontraterrorism från 2021 inkluderade ett kapitel om Jemen och Iran specifikt, skrivet av Oxfords Elisabeth Kendall, kanske den främsta Jemenexperten i Väst. Kendall noterade att bevis “finns för att Iran och dess libanesiska proxy, Hezbollah, försett Houthi med vapen och militära rådgivare. Detta var förmodligen inte särskild betydande vid tillfället som man hävdade, och det finns knappast bevis för att Iran försåg Houthi med större vapen i början av kriget”, och “det är inte iranskt stöd som förklarar Houthis framgång”; “Houthis relation till Iran baseras på pragmatism snarare än kommando och kontroll”.20

Men de som ännu inte fallit rov för tron att vi i Väst har rätten att styra och ställa som världens gangsterledare, letar fortfarande utan framgång efter en förklaring någonstans i hela den liberala pressen till varför det skulle vara fel för Iran att skicka vapen till en ockuperad och brutaliserad nation som försöker försvara sig från ett gäng gangsteraktiga stormakter. Vad detta kristallklart illustrerar är att den universellt rådande principen som godkänns bland utbildade västerlänningar är att vi måste få förbehålla full rätt att attackera vem vi vill, och minsta antydan på att offret försöker försvara sig är samma sak som att de attackerar oss.

Det finns, för att vara tydlig, bokstavligen noll uppmaningar någonstans i media till att vi skickar vapen till vare sig Houthi, Hamas eller en lång rad andra som utsätts för västerländsk attack, medan en enig kör i tidningarna dagligen kräver en störtflod av vapen till Ukraina, och denna diskrepans beror på allt annat än att sådana leveranser skulle vara moraliskt korrekta i ett men inte annat fall.

Nivån av hyckleri och falskhet är yrselbildande, och det är en spektakulär prestation av de intellektuella klasserna att kunna åstadkomma detta utan att ens vara medvetna om den propagandaroll de därmed uppfyller.

Faktum är att det är “möjligt att” Koalitionen som attackerar Jemen sedan 2015 “velat provocera en skarpare respons från Iran, som ett sätt” att upprätta en förevändning för att berättiga sin attack mot Jemen, och hade blivit ljuvligt glada ifall iran försåg detta utfattiga och brutaliserade land med militärt stöd, som ett bevis på varför vi måste förinta både Iran och Houthi. Denna strategi “kan bli en självuppfyllande profetia”; belägra och bomba landet till spillror, och “som följd tvingas de bli beroende av Irans hjälp för sin överlevnad, och därmed bli beroende av Teherans hjälp och förvandlas till deras verktyg”. Till västerländska ledares djupa sorg, har “Teherans inflytande i Jemens situation verkat vara marginellt och irrelevant sett till maktbalansen i det pågående kriget”. “Irans stöd är i sanning begränsat; det har varken strategisk betydelse och underordnar inte Jemens rebeller under Irans politik (till skillnad från salafistiska och wahabistiska islamister samt en stor del av den jemenitiska [så kallade] regeringens styrkor, som är beroende av stödet och direktiven från Riyadh)”. “Inte heller ökade Irans stöd till rebellerna till följd av Saudiarabiens attack, trots att det hade varit en naturlig reaktion under förhållandena för att skydda sina påstådda proxystyrkor”. Därför utgör den apokalyptiska retoriken om Irans diaboliska inflytande i Jemen från västerländska politiker, och den Fria pressens tanklösa upprepning av den, “avsiktlig, mästerlig manipulation designad för att uppfylla särskilda intressen under täckmanteln” av att “skydda sig” från Iran.21

Sant, denna information går inte att finna någonstans i svensk press, men vi är inte förbjudna från att ta del av den, såsom de många svenskar som regelbundet läser The Polish Quarterly of International Affairs kan. Alltså kan vi inte klaga, det råder ingen censur av information.

Saken är därmed klar och avgjord: När vi attackerar och mörbultar någon försvarslös är detta självförsvar. När denne försöker försvara sig eller ropar efter hjälp attackerar den oss, och vi måste försvara oss mot detta anfall mot oss. Denna mentalitet, som förfinats till en konst i Väst, är inte ny. Dess principer tydliggjordes, exempelvis, redan 1:a september 1939: “Inga rubriker som innehåller ordet krig.” I enlighet med Führerns tal ‘slår vi bara tillbaka’”.22

Inga frågor ställda

Den Fria världen har också förbehållit sig rätten att bomba länder som vi hävdar vara “iranska sponsorer”, inklusive Irak och Syrien, och attackerna mot dessa i slutet av januari utfördes i vanlig ordning utan stöd från Säkerhetsrådet.23 Inga minimalt seriösa skäl för eller ens försök att berättiga dessa aggression- och krigshandlingar, olagliga enligt internationell lag, angavs. Men sådana behövdes inte heller för att få fullständigt godkännande av mediaklasserna i ett klimat av generaliserat chauvinistiskt hysteri och avsky mot de som staten utsett till dagens Fiende och beordrat oss till att hata.

Det är en användbar exercis att fundera över vilka implikationer det hade inneburit ifall exempelvis Ondskans Axelmakter hade åberopat rätten att nyckfullt attackera “amerikanska” eller “israeliska sponsorer” på samma sätt som vi dagligen gör om “iranska”. Med standarden att få fritt attackera dem vi hävdar vara associerade med ett land som utgör ett hot mot oss, hade exempelvis Hamas haft en hel del bombande att göra i Stockholm, Washington, Bryssel, och för många andra länder för att nämna här, samt i stort sett alla västerländska tidningsredaktioner, som allesammans utgör ett stort hot mot Hamas, och så vidare ad infinitum.

Detsamma hade gällt Houthi, som sedan nästan ett decennium tillbaka utstår brutal och mordisk västerländsk attack och ockupation, eller Iran, som utstår konstanta terrorattentat, öppna amerikanska och israeliska invasion- och kärnvapenhot, och en mediaapparat som dagligen förespråkar attack mot landet, med mer.24

Det finns förresten inte minsta spår någonstans i media på rop efter att västländerna sanktionerar sig själva, skickar tiotals miljarder dollar i form av vapen till Jemen och Palestina, och att vi ger dem blankofullmakt att döda – ifall man anpassar siffrorna utefter befolkningsmängd och antal dödade i Jemen och Gaza – fler än hundra miljoner amerikaner, svenskar, européer generellt och israeler, medan Hamas och Houthi implementerar fullskaliga blockader mot europeiska och amerikanska städer och svälter deras befolkningar. Vad man än må tycka om dessa förslag, har de åtminstone lika mycket merit som den rätt till massmord Israel tilldelats av den nästan hundraprocentigt eniga mediaapparaten. Faktum är att dessa förslag har mer merit än så: Israel och de ockuperande väststaterna är, trots allt, de illegala angriparna och ockupanterna, medan Palestina och Jemen är de angripna och ockuperade.

Det är en exotisk och kanske till och med otänkbar tanke att bearbeta, och föreställningen att vi skulle tillämpa på oss själva standarden vi reflexivt tillämpar på de vi hatar kan bemötas endast med chock och avsky; men argumentet står sig, inte desto mindre.

Referenser

1. För en studie över engelskspråkiga tidningars reaktioner, se Covert Action Magazine, Andi Olluri, “US-Israeli aggression, Yemen and the coming war with Iran: The fantastic achievements of propaganda”, (kommande).

2. DN, Ledarredaktionen, 13 jan. 2024.

3. För noggrann dokumentation, se Andi Olluri, Covert Action Magazine, “The “Yemeni peace process” is a sham, though you wouldn’t know that from watching U.S. news or reading Foreign Affairs”, 11 apr. 2023.

4. Se U.N CEIRPP, “The legality of the Israeli occupation of the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem”, sep. 2023.

5. SvD, Therese Larsson Hultin, 21 dec. 2023.

6. Responsible Statecraft, Annelle Sheline, 1 apr. 2022.

7. Consortiumnews, Baher Kamal 21 mar. 2022. Till exempel skickade Obama-administrationen enbart $118 miljarder i form av vapen, Trump $25 miljarder, tillsammans med liknande belopp av Biden. Samtidigt har europeiska stater (särskilt Frankrike, Tyskland och Storbritannien) skickat närmare $100 miljarder.

dollar sedan attacken inleddes. Se exempelvis William Hartung, ”Arming Repression: US Military Support for Saudi Arabia, From Trump to Biden,” Center for International Policy, 30 november 2021.

 1. International Crisis Group, ”Ending the Yemen Quagmire: Lessons for Washington from Four Years of War,” US Report #3, April 15, 2019
 2. Politico NatSec, Alex Ward et al., 23 jan. 2024.
 3. DN, Nathan Shachar, 6 dec. 2023.
 4. Ibid, 24 dec. 2023.
 5. Ibid, 14 jan. 2024.
 6. Aftonbladet, Wolfgang Hansson, 13 jan. 2024.
 7. DN, Michael Winiarski, 13 jan. 2024.
 8. DN, Erik Ohlsson, 13 jan. 2024. För diskussion om juntan, se fotnot 3.
 9. Citat av militärexperten Andreas Krieg från King’s College, London. Giorgio Cafiero and Emily Milliken, ”Implications of Iran’s domestic unrest for Yemen,” Daily Sabah, October 28, 2022.
 10. Se fotnot 8.
 11. Sana’a Center for Strategic Studies, Thomas Juneau, “What Can We Learn About Iran-Houthi Ties from the New UN Panel Report?”, jan.-feb. 2022
 12. Atlantic Council, Elisabeth Kendall, “Iran’s Fingerprints in Yemen: Real or Imagined?”, okt. 2017.
 13. Michael Sheehan, Erich Marquardt and Liam Collins, eds., Routledge Handbook of U.S. Counterterrorism and Irregular Warfare Operations (London: Routledge, 2021), pp. 83-94.
 14. The Polish Quarterly of International Affairs, Hubert Swietek, “The Yemen war: A proxy war, or a self-fulfilling prophecy?”, 2017, nr. 2, s. 38-54.
 15. Stig Jonasson, Nazismen i dokument, Prisma Förlag, Stockholm (1961), s. 92.
 16. Stars and Stripes, Matthew Adams, 24 jan. 2024.
 17. Se fotnot 1.

Några andra artiklar om Jemen

Sveriges Radio om kriget i Jemen: Svensk vapenexport till angriparen Saudiarabien, och stödet från USA, Israel och Storbritannien nämns inte.
Jemens befrielsestyrkor slår ut oljefält i Saudiarabien, som har fullt med “fina” vapen från USA, som skyller på Iran.

Manifestation till stöd för Jemen.
Jemen: ISIS vapen kan spåras till USA:s regering – som söker kontakt med houthis!

Saudiarabien togs bort från FN:s skamlista av generalsekreteraren efter hot om indragna bidrag – nu ny massaker på barn i Jemen.
Angreppskriget mot Jemen startade för 5 år sedan.
Jemens befrielsestyrkor slår ut oljefält i Saudiarabien, som har fullt med “fina” vapen från USA, som skyller på Iran.

Manifestation till stöd för Jemen.
Jemen: ISIS vapen kan spåras till USA:s regering – som söker kontakt med houthis!

Manifestation till stöd för Jemen.

Föregående artikelDomedagsklockan: Bara 90 sekunder kvar till kärnvapenkrig!
Nästa artikelVill kapitalister döda resten av mänskligheten – och sig själva?

10 KOMMENTARER

 1. Bra Andi!
  Som vi alla vet – det är alltid som allra finast att dö av amerikanska och israeliska bomber, ja, riktigt ädelt och ärorikt faktiskt! Jemeniterna är utvalda precis som våra bröder palestinierna.

 2. Kommentar till Audi Olluris artikel

  Först vill jag säga att jag tycker att artikelns innehåll är bra, Olluri är väl påläst och skriver med stort engagemang.
  Dock vill jag också säga att artikeln är onödigt lång och känns ostrukturerad. Den innehåller för många språkfel och sammantaget gör detta att jag tror att läsaren tröttnar innan han kommit till slutet. 

  Poängerna i artikeln:

  – Kriget mot Jemen och konsekvenserna för folket, utnyttjandet av naturtillgångarna där.
  – Jemens aktioner för att skydda Gaza.
  – USA:s och UK:s olagliga bombning som vedergällning för attackerade israeliska fartyg i Röda Havet.
  – Sveriges motiverade stöd för USA och UK i deras aktioner.
  – Referenser till vad internationell lag säger.
  – Irans roll.
  – Utebliven korrekt rapportering från MSM och exempel på propaganda däri – dubbelmoral och falskhet.

  Den här meningen förstår jag inte:
  ”Varken den utbildade svensken eller dennes ryska och belarusiska spegelkloner förstår att angripande förövare saknar rätten till “självförsvar” när dess offer försöker försvara sig mot angrepp.” Vill Olluri ha sagt att Ryssland saknar rätt till självförsvar mot angrepp som Ukraina företar mot civila mål på ryskt territorium? Det jag sett är att Ryssland framhåller att angrepp mot civila mål, oavsett om det sker inne i Ryssland eller i något av de annekterade fyra oblasten, är att betrakta som krigsbrott. Vilket är helt korrekt.

  • Ja, är kriget i Ukraina av ungefär samma slag som Västs vanliga krig? Ytterst tveksamt. Det är vi nog eniga om. Låt mig ta från ett mailsvar jag skrev i morse till någon som pläderade för parollen ”Ryssland ut ur Ukraina” som är en huvudparoll för Nato, USA och Zelensky.

   Kriget i Ukraina kan uppfattas som ett proxykrig mellan Ryssland och Nato/USA, som förser Ukraina med vapen och som förhindrat fredsavtal våren 2022 enligt medlare som Israels dåvarande premiärminister Naftali Bennet, och Tysklands förre rikskansler Gerhard Schröder. (Berliner Zeitung 21/10 2023; https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/gerhard-schroeder-im-exklusiv-interview-was-merkel-2015-gemacht-hat-war-politisch-falsch-li.2151196).
   En viktig bakomliggande orsak till kriget är Natos utvidgning trots upprepade löften av politiska ledare i Väst. Stoltenberg medgav detta i ett uttalande i höstas. Nato har utpekat Ryssland som en slags fiende sedan länge och har flera baser nära Ryssland som kan ha kärnvapen. Natos muntliga löften som också finns skriftligt är bindande enligt internationell rätt uppger professor Ola Tunander, professor i fredsforskning. (https://olatunander.substack.com/p/2024-an-emerging-multipolar-world) Natos utvidgning skedde i strid med muntliga och skriftliga dokument och är i strid med avtal om ”gemensam säkerhet”. Ingen annan stormakt skulle acceptera att hamna i samma situation som Ryssland, och knappast heller Sverige. Antag att Ryssland börja bygga baser runt USA via allians med Mexiko, Venezuela, Kuba etc. När Sovjet ville placera missiler på Kuba 1962 hotade USA med kärnvapen.

   Nato/USA avvisade Rysslands krav på säkerhet vid årsskiftet 2021-2022, vilket Ryssland la fram med hänvisning till internationell rätt – annars hade kriget med stor sannolikhet kunnat undvikas.
   USA och EU stödde statskuppen mot folkvalde presidenten 22/2 2014, i väl som OSSE gav bra betyg. Statskupp enligt Ukrainas konstitution, vilket även förre presidenten Poroshenko medgivit. (https://www.synapze.se/2022/01/21/maidan-2014-och-faktaresistens/); (https://www.globalpolitics.se/dags-att-erkanna-statskuppen-i-kiev-efter-fem-ar/). Vilket följdes av Rysslands folkrättsstridiga annektering av Krim, med stort folkligt stöd enligt opinionsundersökning just innan. (https://www.globalpolitics.se/viktig-fraga-fran-ola-tunander-har-ryssland-brutit-mot-internationell-ratt-del-iii/)

   Dessförinnan nonchalerades Minsk II som skulle ge Donbass ökad självständighet, stött av FN och mycket av Ryssland. ”Putin varnar Poroshenko för att inte följa MinskII:” (https://www.globalpolitics.se/putin-varnar-poroshenko-for-att-inte-folja-minsk-avtalet/) Tyskland och Frankrike skulle vara garanter för detta viktiga avtal, men gjorde inget i praktiken enligt Frankrikes president Hollande och Tysklands dåvarande rikskansler Angela Merkel. Se ”Frankrikes expresident Hollande beräftade Merkel: Minsk II var för rusta upp Ukraina och lura ryssarna.”
   (https://www.globalpolitics.se/frankrikes-expresident-hollande-bekraftade-merkel-minsk-ii-var-for-rusta-upp-ukraina-och-lura-ryssarna/)
   Ersattes av inbördeskrig av Kiev mot Donbass med 14 000 dödsfall före 2022 enligt FN.
   USA & UK förhindrade fredsavtal mellan Ukraina och Ryssland som var nära i april 2022 enligt Israel (premiärminister Naftali Bennet) och andra medlare.
   Se artikeln ”Israels tidigare premiärminister säger att USA blockerade försök till fredsavtal mellan Ryssland och Ukraina” (https://www.globalpolitics.se/israels-tidigare-premiarminister-sager-att-usa-blockerade-hans-forsok-till-ett-fredsavtal-mellan-ryssland-och-ukraina/) och ”Ordföranden i Zelenskys parti ”Folkets tjänare” säger nu att Ukraina kunde ha accepterat Rysslands fredsförslag våren 2022. (https://www.globalpolitics.se/ordforanden-i-zelenskys-parti-folkets-tjanare-sager-nu-ukraina-kunde-ha-accepterat-rysslands-fredsplan/)
   Alla oppositionspartier förbjöds för övrigt i Ukraina i mars 2022 (Guardian), Regeringen är påtagligt nazitolerant och har rest nya statyer över nazikollaboratören Bandera enligt bl.a. SvT, New York Times mot israeliska protester. Lett till protester från israeliskt håll. (https://forward.com/news/462916/nazi-collaborator-monuments-in-ukraine/ )(https://www.globalpolitics.se/ledande-politiker-sd-ar-ett-allvarligt-hot-mot-demokrati-men-hur-ar-det-med-zelensky-och-potoshenko/)Rapporterna om Kiev-regeringens nazitolerans har tystnat alltmer sedan kriget bröt ut.

   Just före Rysslands folkrättsstridiga angrepp hade Ukraina ökat angreppen mot landsmännen i Donbass, och gjort uttalanden om att ett Nato-medlemskap kunde vara nära.
   USA:s mål officiellt är att försvaga Ryssland och i militärtidskrifter frfån USA finns kartor över Ryssland uppdelat i olika områden.. Livsfarligt för Sverige att följa USA:s policy.
   Parollen ”Ryssland ut ur Ukraina” är USA/Natos paroll för att försvaga Ryssland på Ukrainas bekostnad. Ryssland har nu överhanden i kriget.
   Apropå ”Rysslands fullskaliga invasion”, och återkommande påståenden i media om att Ryssland vill erövra hela Ukraina. ”Ryssland gick in med max 200 000 man, medan Ukraina hade dubbelt så stor militär. En tumregel när att angriparen behöver 3 gånger så stor militär styrka för att erövra ett land, och inget i Rysslands krigföring talkar för att detta är målet. Se artikeln av professor John Mearsheimer, USA. (https://mearsheimer.substack.com/p/the-myth-that-putin-was-bent-on-conquering?utm_source=post-email-title&publication_id=1753552&post_id=139179620&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=false&r=222ce&utm_medium=email.
   På svenska: ” Myten om att Putin var ute efter att erövra Ukraina och skapa ett större Ryssland” ” (https://www.globalpolitics.se/myten-om-att-putin-var-ute-efter-att-erovra-ukraina-och-skapa-ett-storre-ryssland/)
   ”Fred i Ukraina”, och ”Säkerhetsgarantier åt Ukraina och Ryssland” är bättre och mer realistiska paroller.

   • Det ryska krigsanfallet på Ukraina är med största sannolikhet planerat sedan mycket länge, förmodligen sedan många år tillbaka, av den innersta maktkretsen ur den djupa ryska staten med herrar som Narysjkin, Patrusjev, Gerasimov (sägs nu ryktesvis och lika outrett ha dödats av en ukrainsk drönarattack på Krim i slutet av december 2023) och några få till. Jag tror alla som reste i politisk-diplomatisk skytteltrafik till Putin innan kriget inleddes för snart två år senvintern 2022, sedan gjorde det helt förgäves. SVR-chefen Narysjkin har nyligen uttalat att något annat än ”den ukrainska statens fullkomliga utplånande är för hans del komplett otänkbart”. Se citat i ISW:s rapport ”Russian Offensive Campaign Assessment” hos Wolkov, Stepanenko, Kagan, Harward och Evans, den 28 januari 2024, redan på sidan 2.

    En stormakt har inga rättsliga ”rättigheter” att lägga in veton mot grannländers politik som är i enlighet med internationell lag och FN-stadgan.

    Den objektiva frågan är att utreda vilka subjektiva orsaker den ryska stenrika maktklassen är rädda för. Jag tror knappast det är några Natobaser på ukrainskt territorium, utan att ett internationellt strukturerat och organiserat Ukraina är ett hinder för en rysk imperial 1800-talsdröm. Nu ser också den ryskinitierade euroasiatiska ekonomiska (tull-)unionen att sakta gå i kras eftersom förutom det ryskt belägrade Vitryssland så vill få (närmast inga) länder idag lyda under ryska maktinstitutioner och likadana maktpositioner när de ser att de ryska svaren och tankegångarna alltid medför tanklöst våld som yttersta ”politiska” (mot-)åtgärd, liksom hur det förr så lojala Armenien (som erkänt bl.a. Krym som ryskt territorium) bara sonika i all tysthet fullkomligt övergavs av ryska militära intressen, trots båda länders gemensamma medlemskap i CSTO, när armeniska folk drevs ut av Azerbajdzjan ur Nagorno-Karabach/Atsach under 2023.

    Idag kom för övrigt organisationen Transparencys (www.transparency.org) nya internationella korruptionsindex som mäter medborgares, finansiella och bankinstitutioners liksom företags syn på ett lands offentliga ekonomiska strukturer och hur de fungerar. Extremt ovanligt nog – för ett land i krigstid – stiger Ukraina positivt på detta korruptionsindex medan länder som Turkiet och Ryska federationen sjunker ned i korruptionsträsket alltmer. Tilltron i det ukrainska samhället ökar alltså alltmer inom ukrainska befolkningen och gentemot statens och ekonomins strukturer. Man kan säkert finna en massa kritiska kriterier mot Transparency:s organisation och metoder, å andra sidan har vi inga andra liknande organisationer och mätmetoder att använda, veterligen.

    Nu på torsdag kommer ytterligare ett domutslag från FN:s högsta domstol CIJ i Haag mellan Ukraina och Ryska fedrationen. Domstolen har tidigare meddelat att Ryska federationen MÅSTE upphöra med sina krigshandlingar på ukrainskt territorium och lika omedelbart dra bort sina militära ockupationstrupper från det av FN erkända ukrainska territoriet och 1991 års gränsers upprätthållande. Det ÄR internationell lag och är bindande (precis som utslaget mellan Sydafrika mot Israel förra veckan), likaså Förenta nationernas generalförsamling har likaledes krävt detsamma.

    _____________________

    Nå, så till Jemen och det saudisk-amerikanska anfallet mot detta land, och dess följder i och för regionen och huthiernas förhållande till det israeliska barbariet mot Palestina, mot internationell lag. Jag håller inte helt och hållet med Rolf L:s kritik att artikeln skulle ha så ofantligt många fel och vara alltför lång (avlägsna orientaliska konflikter låter sig inte förklaras alltför lätt och framför allt inte vare sig kortfattat eller rätt uppfattat, heller). Tyvärr är förhållandena sådana att artikeln kunde vara alla gånger minst fyra eller fem gånger så lång för att ge en fullödig konfliktförklaring. Men det är inte heller artikelns eller Andi Olluris poäng.

    Andi Olluris goda artikel saknar dock en viktig samtida komponent. Internationell lag och hur den för dryga veckan sedan utformades av Förenta Nationernas säkerhetsråd i en säkerhetsresolution som ÄR lika bindande internationell lag: angrepp på civil sjöfart i Röda havet medelst militära vapen från jemenitiskt territorium ÄR numera helt otillåtet. Utslaget kunde inte vara mer klart och tydligt: ingen av de femton medlemmarna i säkerhetsrådet röstade emot eller lade in sitt veto. Just nu är det huthierna som bryter mot denna internationella lag. Sedan har vi i regionen mycket komplexa och komplicerade politisk-geopolitisk-militära samband, förlopp och synsätt. Jemen är känt -och ökänt – för sitt närmast oförsonliga klansamhälle och landet har i princip aldrig hållit ihop politiskt, och än mindre sedan Sydjemen och Nordjemen slogs ihop till ett land i början av 1990-talet. Landet har i princip redan idag två parallella regeringar och styren som utkristalliserar sig i stora drag som de förutvarande Syd- och Nordjemen.

    Det finns en nackdel med unge herr Olluris akademiska verk som vi tyvärr ser hos alltmer svenska unga akademiska skrifter: avsaknaden av annat än engelskspråkiga källor. Här måste man i internationella andra källor söka t.ex. kinesiska, arabiska, afrikanska och ryska verk och dess analyser och förklaringar. (Rysslands förre premiärminister, höge politiker och chef bl.a. för FSB Jevgenij Primakov, till exempel, var just till specialiteten arabist och orientalistexpert och var i sig mycket kunnig på till exempel Jemen). Sverige självt begränsas generande kraftigt av denna numera handikappande anglo-amerikanska tanke- och analysvärld, där inte ens inom Europeiska unionen idag engelskan är ett officiellt traktatspråk och där Frankrikes statschef idag på statsbesök i Sverige tas emot -skandalöst på engelska. Det är diplomatiskt klent och politiskt mycket lågt. För en generation sedan hade man hållit välkomsttalen från höga svenska potentater på just ett europeiskt språk: i detta fall franska. Men jag kan synnerligen hålla med om att huthiernas agerande är både moraliskt, politiskt och indignerat lättförståeligt, med tanke på att Israel har tillåtits hålla sig utanför internationell rättsordning i snart 57 år, utan vare sig större allvarlig kritik eller några internationella åtgärder, förutom nya bisarra ”internationella” konferenser om vad som är ”anti-semitism”, som Jerusalemskriterierna där ALL kritik mot Israel är just denna berömda spöklika anti-semitism – trots att palestinierna till antalet huvuden räknat är ett långt större semitiskt folk än just israelerna.

    Som sidotips kan jag rekommendera en så pass ovanlig person som en kraftfull palestinsk intellektuell (född i Nazareth, Palestina, år 1969) som formats i Frankrike och även en lysande expert på amerikansk utrikespolitik, som doktor Marwan Bishara – mycket av hans uttalanden och strikt korta och lättförståeliga analyser av sakernas tillstånd (även om Jemen) finns på Al-Jazeera English hemsida liksom även på Youtube och liknande. För den som är intresserad av denna region, israelisk och amerikansk utrikespolitik kommer undra var denne Marwan Bishara varit i hela ert liv, förklarandes världen på engelska med vacker palestinsk accent. Jag garanterar. Mycket av vad Dr. Bishara förutspått som kommande lösningar, reaktioner och aktioner i regionen sedan 7 oktober 2023, har också slagit in. Det är en man som vet vad han talar om.

   • Men det är ju inte Nato som, faktiskt, forsat fram i Central- och Östeuropa utan dessa ofta små länder som vill ha beskydd och ingå i en försvarsallians. Det har fattats som demokratiska beslut av demokratiskt valda regeringar och parlament och i vissa länder har faktiskt Nato mycket högt stöd, som t.ex. de ryska grannländerna i Baltikum, Polen och Rumänien.

    Det löfte som gavs Gorbatjov var att Nato inte skulle tränga sig vidare bortom den västtyska gränsen österut, då FANNS både Sovjetunionen och OVD (”Warszawafördraget”) kvar och alla utgick då från att båda dessa två institutioner skulle fortgå, fortsätta demokratiseras och därvid sköta Central- och Östeuropas försvar.

    När SSSR och OVD strax upphörde blev ju dessa små länder utan försvarsstrukturer kvar i ett försvarslöst säkerhetsvacuum och Nato var enda europeiska lösningen för dessa små och då mycket utblottade länder.

    Det är inte Rysslands rätt att senare -i motsättning till OSCE:s principer- kräva att dessa små länder skall bli ”neutrala”. Även Ukraina VAR militärt neutralt och det hjälpte då inte det landet mot det värsta anfalls- och landkrig vi haft i något västligt land sedan andra världskriget slutade.

    Däremot kommer med Trump och republikanernas återkomst säkert och sakta ta sin hand från Nato (en rik kontinent som Europa kan klara sina försvarsutgifter och sköta sitt eget försvar, som Trump helt har rätt i) -och med tiden måste ett fritt, oberoende Europa just måsta komma på god fot med Ryssland i framtiden, men förmodligen definitivt i en post-putinsk epok.

 3. Det borde finnas fler än Kungar och Oljeshejker i Saudi Arabien.
  Finns där inte ett tänkande folk också?
  Vad säger det arabiska folket om landets totala lojalitet mot USA och Västvärlden?

  Ser den vanlige Saudi arabiern på gatan Israel och USA, EU som sina vänner och Iran och palestinierna som sina värsta fiender?
  Förekommer gatuprotester och demonstrationer i Saudi Arabien?
  Eller sådant med brutalt våld lika förbjudet som i länder styrda av kommunister?

  • All politisk verksamhet, bildande av politiska partier och existens av fackföreningar och ens ansamlande av folksamlingar utomhus i Saudiarabien är strikt förbjudna. Det är en nollpartistat.

 4. USA och Västvärlden säger sig stå upp för ”demokrati”.
  Men varför inte Saud Arabien och de andra små ultrareaktionära olje-diktaturerna som finns på den arabiska halvön?

  Det sägs att konflikten i Mellanöstern är en strid mellan shia- och sunnimuslimer.
  Jag tror på det, men endast som halva sanningen.
  Den andra halvan beror på Imperialistländerna i Västvärlden som utnyttjat konflikten för att göra sig fördelar i utvinningen av oljekällorna på den arabiska halvön.
  Om man inser det förstår man samtidigt att Europén har gjort Främre Orienten till ett tragiskt öde.

  Hur många araber måste dö för att bensinen i Västvärlden ska vara billig?

  • Nå bästa kollega arbetarklass, dessa nordamerikanska förenta delstater, som inte är vare sig ett asiatiskt eller europeiskt land, alltid två eller tre oceaner bort från sina konflikt-jaktmarker, är idag inte längre minsta beroende av arabisk olja (Saudiarabien vänder sig alltmer bort från Amerika och söker närmare samarbeten med bl.a. BRIKS och framför allt Kina). Idag bevakas positionerna enbart som geopolitiska, förmodligen mot nemesismakten Iran, som främsta ”inspiration”.

   Det är en kamp som amerikanerna sakta men säkert kommer att förlora. De är på väg ut ur regionen, och med bara Israel kvar som enda lojala bas i hela kontinentala Asien. De amerikanska dominobrickorna har fallit en efter en sedan 1949: från Kina och Vietnam i öst, genom Pakistan, Iran (1979), Irak, Syrien och Libanon. Asien håller på att strikt bli fullständigt post-amerikanskt.

 5. Vad typer som Nathan Shachar och There Hultin har att säga om i det här fallet Jemeniternas aktioner mot FOLKMORDET i Palestina är värt noll och intet. Nathan Shachar är en sionist som jobbar som korrespondent för svenska sionist tidningen DN – period! Hultin is a chicken head skulle en jänkare säga – period.

  USA/väst har inte den militära kapacitet att göra ett dyft – NADA. Börjar USA med något dumt (attackera Iran t ex) så är det ajöss med FOLKMÖRDARNAS regime israel. Plus, USA kommer att örfilas ordentlig inför hela världen.

  https://www.youtube.com/watch?v=yWPsSGf5zFU&t=985s

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here