Dags att erkänna statskuppen i Kiev, Ukraina, efter 10 år!

59
15374
Högersektorn på Maidan. By Аимаина хикари – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32473112

Redaktören 240222: Jag avstår från att i just denna artikel skriva om det aktuella kriget i Ukraina. Jag har publicerat över 150 artiklar om det sedan två år tillbaka. Här presenteras en viktig del av bakgrunden till kriget.

Tio år har gått sedan den anti-demokratiska, fascistinspirerade statskuppen i Kiev mot den folkvalde presidenten Janukovitj (i av OSSE lovordade val), en händelse som press och politiker i Sverige och övriga Väst håller helt tyst – en stor skandal i sig.

Wikipedia skriver ”Krisen inleddes den 22 februari (2014), när flera medier uppgav att Ukrainas president Janukovytj hade flytt landet. Ett stort antal parlamentsledamöter från regeringspartiet Regionernas parti tvingades också samma dag att lämna Kiev, och både presidentpalatset och andra regeringsbyggnader övergavs av den sittande regimen. Oleksandr Turtjynov, medlem i Fäderneslandsförbundet (Batkivsjtjyna), tog temporärt över rollen som talman i Ukrainas parlament och blev kort efter utnämnd som tillförordnad president. Några dagar senare valdes Arsenij Jatsenjuk av de kvarvarande parlamentsledamöterna till ny premiärminister. Han fortsatte i rollen som premiärminister, trots samarbetssvårigheter och minst en regeringsombildning.”

Beskrivningen är inte helt riktig och den är ofullständig.

Jag har under några deltagit i flera debatter om detta i DN med korta inlägg (max 1500 tecken) under ”Ifrågasätt” och där andra debattörer ifrågasatt om det verkligen skedde en statskupp i februari 2014. Nu är jag avstängd till 4 mars för artiklar i saklig ton med referenser.

Lars Drake har i Ukraina februari 2014: Statskupp eller inte? klart visat, utgående från Ukrainas konstitution, att det var en statskupp. Våra medier tiger helt i denna fråga. En ”begravning” på gammalt journalistspråk har jag fått höra.

Bakgrund
Denna artikel baseras på tidigare blogginlägg och särskilt på gästblogginlägg av Ukraina-kännaren Oleg Mezujev Ukrainakrisen:från Nulandkakor till kallt krig -Del 1. och Ukrainakrisen:från Nulandkakor till kallt krig -Del 2. .
I november 2013 erbjöd sig Ryssland att betala Ukrainas statsskuld på 15 miljarder euro och erbjöd därtill extra låga gaspriser. Det var mycket mycket bättre än EU:s bud på 600 miljoner euro. En våldsam hets och demonisering av budet, Ryssland och Putin tog vid.
11 december 2013 tog demonstranter emot kakor från Victoria Nuland på Majdantorget i Kiev. Enligt Nuland hade USA satsat 5 miljarder dollar under 20 års tid på s.k. ”demokratiutveckling” i Ukraina. Nulands kakor och amerikanska ”demokratiseringsbidrag” backades upp av en välregisserad propagandakampanj. Förutom USA har även ett stort antal icke-statliga organisationer (s.k. NGO:s) skyfflat in pengar i Ukraina. NGO-organisationerna har beskrivits som ”imperiets missionärer”.[]

”National Endowment for Democracy” (NED), är en organisation nära CIA som i början av 1980-talet började kalla sig för en ”NGO” (trots att man fortfarande finansieras ur den amerikanska statskassan).

En intensiv propagandakampanj blev som vanligt en viktig del i USA:s förberedelser inför det som skulle komma. (Jämför med dagens kampanj mot Maduro). Ett halvår innan Majdan-kuppen kunde en märkbart förhöjd nivå vad gäller russofobiska stämningar noteras i de västliga massmedierna, inklusive de svenska. Framträdande politiker, som Carl Bildt, dök upp på torget Maidan i Kiev, där beväpnade fascister fanns bland majoriteten fredliga demonstranter (tänk om framstående utländska politiker dykt upp vid de stora demonstrationerna i USA 2011-2012 ”Occupy Wall Street”)

I slutet av januari 2014 satt Victoria Nuland i ett telefonsamtal med USA:s Kiev-ambassadör Geoffrey Pyatt. De båda diskuterade ukrainska ministerposter. Enligt Nuland skulle Jatsenjuk passa bra till posten som Ukrainas premiärminister. Deras konversation avlyssnades och spelades in. Nuland medgav att samtalet hade ägt rum, men dess innehåll tystades snabbt ner i västmedierna. Jatsenjuk blev Ukrainas nye premiärminister, precis som USA hade ”önskat” sig.

* En vetenskaplig rapport från forskare i USA visar att dödsskjutningarna på Maidan utfördes av högerelement bland alla fredliga demonstranterna, fast västmedia utan bevis skyllde på Janukovitjs säkerhetsstyrkor.http://jinge.se/allmant/dodsskjutningarna-pa-maidan-vetenskaplig-rapport-usa-stodd-false-flag.htm Men massmedia gav Janukovitj hela skulden.

Efter mycket om och men ingicks en överenskommelse mellan regeringen Janukovitj och oppositionen.DN skrev på bästa nyhetsplats 21/2 ”Det lät för bra för att vara sant. President Viktor Janukovytj accepterade på fredagen oppositionens främsta krav. Landet ska återgå till tidigare författning med en vingklippt exekutivmakt. En övergångsregering ska styra i väntan på nyval i höst av både president och parlament. oppositionsledaren Julia Tymosjenko friges ur fängelset. Alla anklagelser mot övervåld skulle utredas. Presidenten verkar inte ägna sig åt nya finter.” Undertecknandet bevittnades av utrikesministrarna från Tyskland, Frankrike och Polen. USA och EU välkomnade detta dokument, där alltså även våldt på Maidan skulle utredas.

Enligt en vetenskaplig rapport från forskare i Kanada var det främst ett USA-stött dödande på Maidan. Dödsskjutningarna på Maidan – vetenskaplig rapport: USA-stödd ”false flag”

EU:s dåvarande utrikespolitiska talesperson Ashton, Jatsenuk, Klitscho och Svobodas ledare Tyanhoek. Vid tiden för statskuppen 22/2 2014.

Ja, DN hade rätt – det var ”för bra för att vara sant” . En statskupp ägde rum följande dag, utan protester bland de stater som sa att de gillade överenskommelsen dagen innan. När oppositionsledaren Klitscho meddelade överenskommelsen på Majdan stormades scenen av högerextremister som meddelade att man inte tänkte lägga ned vapnen förrän presidenten avgick, enligt New York Times. Beväpnade aktivister från Maidan intog sedan snabbt parlamentet. President Janukovitj försvann, rädd för sitt liv. Riksrätten, som skulle frånta honom presidenttiteln, fick ihop endast 328 av de nödvändiga 338 rösterna, men ansågs likväl legitim både i Ukraina och i väst.
Under trycket av massvåld lämnade 72 ledamöter från Janukovitjs Regionernas parti partiet. Diverse omröstningar skedde i radan, Ukrainas parlament med decimerad numerär på omkring 326 av 450 ledamöter. Man kan ifrågasätta hur fria de var då beväpnade män stod utanför dörrarna. Ny riksåklagaren kom från fascistpartiet Svoboda, liksom vice talmannen. Parlamentets talman Rybak misshandlades tills han gick med på att avgå, och flera andra folkvalda parlamentariker har också misshandlats, fått bostäder brända eller har hotats. Rabbi Azman i Kiev bad snabbt Kievs judar att lämna staden och om möjligt Ukraina, då han fruktar våld mot Ukrainas 200 000 judar han bad Israel om assistans med säkerheten. Propaganda för nazism avkriminaliserades.

Krims legitima parlament, ”Högsta rådet”, utlyste i det läget en folkomröstning [23] och den 16 mars röstade 97% av väljarna för ett utträde ur Ukraina och en anslutning till Ryssland. Väst anklagade genast Ryssland för folkrättsbrott. Likheterna mellan Krims utbrytning och Kosovo-fallet glömdes helt sonika bort. Principen om självbestämmande var helt plötsligt inte lika gällande i de bägge fallen. USA:s och deras allierades dubbla standarder kom upp i öppen dager.
Ej heller mindes man i väst folkomröstningen på Krim den 20 januari 1991, där 94% av väljarna hade röstat för egen autonomi, en autonomi som avskaffades 1995 genom ett ensidigt beslut från Kiev, som därigenom hade kört över Krimbornas rätt till självbestämmande.

Östra Ukraina reste sig i protest mot kuppjuntan. Man krävde bl.a. en federalisering av landet, en omröstning om tullunionen samt att ryskan skulle bli ett officiellt andra språk i Ukraina – vilket blev fallet. Ungefär 1/3 av Ukrainas invånare har ryskan som sitt modersmål samtidigt som 83% av landets internetanvändare föredrar att använda ryskan ute på nätet. Som en jämförelse kan man nämna att cirka 5% har svenska språket som sitt modersmål i Finland. I Finland är svenskan ett officiellt andra språk.

Svenska högerextremister i Nationaldemokraterna och Svenskarnas parti hyllade kuppen våren 2014. Det nazistiska nätmagasinet Motgift skall organisera ”Ukraina-frivillig” och skriver ”Vi kan nu visa att vi står enade med vita, europeiska nationalister i annat än ord genom att sluta upp med våra kamrater. Vi har möjligheten att delta i en sann nationalistisk revolution.” Nordisk Ungdom som prifilerar sig som mer ”frihetliga fascister” har samlat in pengar till sina fascistiska vänner i Ukraina och haft en talare på Majdan. Statskupp eller revolution i Ukraina
Våldsverkare bland alla fredliga demonstranter på Maidan
Jag skrev genast efter statskuppenDenna utlandsstödda statskupp med starkt inslag av högerextrema organisationer, som också kallas fascistiska eller rentav nazistiska, är enligt min mening inte legitim. Och inte enligt ledare i Ukrainas opposition, EU, USA, Tyskland, Frankrike och Polen 21 februari, men väl 22 februari och framöver.”   Statskupp i Ukraina. Bloggen 23/2 2014 och Ökad krigs- och krisrisk i Ukraina. Bloggen 23/4 2014
• Dominerande massmedia vägrar att kalla detta för statskupp och använder uttryck som ”nationalister, högerradikaler och oroligheterna i Kiev” i stället för fascister och kuppmakare.
• För alla hundratals miljoner, ja miljarder vänner av demokratin måste tyvärr tilltron de politiska ledarna i Väst och deras tal om demokratin samt tilltron till etablerade massmedia minska (kraftigt).
Vinnaren är fascismen och anhängare av utländsk intervention, förlorare är demokratin och den stora gruppen genuint demokratiska människor på Majdan.
• Reellt demokratiska länder kan inte erkänna kuppregeringen.

Bättre läge utan statskuppen? Utdrag ur blogginlägg våren 2014
* Varken USA eller EU har kommit men några ekonomiska bidrag, en stor kontrast till Rysslands generösa bud. I EU finns ett starkt motstånd mot att ge bidrag till Ukraina som behövs inom EU, t.ex. i Bulgarien, Grekland, Portugal.
* Landets ekonomi hade varit klart bättre med Rysslands bidrag på 15 miljarder euro, låga gaspriser, utan krav från Gazprom och Kina (3 miljarder dollar) och med större möjlighet till fortsatt bra ekonomiskt samarbete österut.
* Ukrainas demokratiska anseende hade varit avsevärt större
om man hållit fast vid den mödosamt framförhandlade överenskommelsen mellan folkvald president och mestadels folkvalda representanter för politiska partier. Överenskommelsen hälsades först med jubel av USA och EU samt massmedia, vilka dagen efteråt hyllade statskuppen.
* Krim hade kvarstått som del av Ukraina.
* Ett visst demokratiskt anseende hade funnits kvar hos USA,EU och dominerande massmedia, nu är förtroendet för dessas demokratisyn allvarligt försvagat, eller obefintligt. * Fascismen hade varit svagare.
* Vinnarna är förutom högerextremistiska grupper, imperialisterna under ledning av USA som kunnat fortsätta sin inringning av Ryssland, med klart ökat krigshot som följd.
http://jinge.se/allmant/okad-krigs-och-krisrisk-i-ukraina.htm och http://jinge.se/allmant/rysk-kupp-pa-krim-ocheller-vaststodd-hogerextremistisk-statskupp-i-ukraina.htm
Trump träffar Zelensky. Vad pratade de om?

Något om läget 2019.

Ukraina har genomgått betydande förändringar sedan 2013 med EuroMaidan-protester, utbrottet av den väpnade konflikten och mer självsäkra ingripanden från internationella institutioner som Internationella valutafonden. Enligt Världsbankens databas hade Ukraina lägst BNP per capita i Europa år 2017. Växande nationalism, militarisering av samhället och stigande nivå av extremhögervåld är också karaktäristiska för det samtida Ukraina. Ukraine has become the poorest country in Europe – IMF data

Ukrainas socialminister noterade att mellan 2014 och 2017 ökade fattigdomen i Ukraina från 8 procent till 55 procent.
Enligt en FN-källa är 60 % fattiga i Ukraina. källan

Den politiskt omeriterade underhållaren Zelenskij vann överläget presidentvalet i Ukraina i april, ett bakslag för USA:s mångåriga satning på Poroshenko. Vid valet fick 3 miljoner ukraniare som bor i Ryssland inte rösta – demokratiskt? Zelensky blir president i Ukraina: Bakslag för USA, EU, IMF och Sverige samt nazismen.

* Trumps telefonsamtal med Zelensky ledde till riksrätt mot Trump, och visade klart Ukrainas beroende av USA.

Inflationen har blivit ett stort problem. Medan den officiella inflationstakten har varit cirka 10 procent sedan juni förra året, anger ukrainska forsknings- och medieföretag att den är mycket högre. Vesti-UA rapporterade att priserna på 87 procent av konsumtionsdagligvarorna har ökat. Info-Shuvar rapporterade att priset på potatis har fördubblats sedan början av november och Obozrevatel säger att sådana ökningar inte var begränsade till potatis. Enligt den statliga statistiken har lökpriset ökat med 115 procent, kål och morötter med 60 procent och betor med 30 procent (jämfört med samma tid i fjol). Bröd, mjöl, mannagryn och bacon har sett prishöjningar mellan 14 och 17 procent, medan priserna på nötkött, fisk och korv har rapporterats ökat med mellan 9 och 11 procent.

Andra konsumtionsvaror och tjänster känner också av effekterna av inflationen. Kollektivtrafikpriserna har stigit med 26 procent. Cigarettpriserna stiger med 16 procent och antibiotika kostar cirka 10 procent mer än vad de gjorde för ett år sedan. Allra störst är dock prisökningarna på naturgas. IMF har beordrat Ukraina att sänka subsidierna på naturgas om det vill behålla sin goda ställning. Ukraina har stått emot. Från och med den 1 maj börjar priset på naturgas ändå att öka med 15 procent, och från och med 2020 kommer det att säljas till marknadspris. (På grund av tidigare prishöjningar betalar ukrainare nu ungefär 40 procent av marknadspriset för gas. År 2015 betalade de bara 12 procent.) Samtidigt har volymen naturgas i Ukrainas underjordiska lagringsanläggningar sjunkit till 43 procent av kapaciteten. Ukrainare bör förbereda sig för att betala mer för denna viktiga råvara eller falla tillbaka på kolindustrin.

Ukraina. Zelensky och Poroshenko

Rapporter tyder på att fördjupad fattigdom och rädsla för ökad militär aktivitet leder till en ny våg av migration som ukrainare söker bättre ekonomiska förhållanden någon annanstans.

Detta är inte ett nytt fenomen: Enligt IMF arbetar mellan 2 miljoner och 3 miljoner ukrainare utomlands, medan regeringen uppskattar att 3,2 miljoner ukrainska medborgare bor permanent utomlands. (FN uppskattade att 2017 bodde ungefär 6 miljoner ukrainare totalt i utlandet.) IMF har sagt att ökningen av antalet ukrainska emigranter blir en inrikespolitisk fråga. En oppositionspartiledare sa att ”fattigdom gör att ukrainare [vill] jobba utomlands, ibland måste människor arbeta under hemska förhållanden och med gammal utrustning.”

* Enligt Minsk 2, en överenskommelse som förhandlats fram i februari 2015, för 2 år sedan, skulle klart ökad självständighet, federalisering ske för områden i östra Ukraina. Detta har inte skett. USA har beslutat leverera mer kraftfulla vapen och en offensiv av regeringsstyrkor, med fascistiska enheter, väntas mot östra Ukraina. Ryssland är mycket missnöjt med att Ukraina inte följer Minsk 2, till synes utan protester från USA och Väst. Vad tycker Rysslands utrikesminister idag om Navalny och Ukraina – mycket öppenhjärtig intervju. 18/11 2020.

* En tolerans och till och med rehabilitering sker av nazister. Stepan Banderas trupper mördade åttiotusen polacker. Regimen i Kiev har infört lagar som förbjuder all kritik av ”nationalhjälten” nazistkollaboratören Bandera och hans handlingar och har enrollerat den fascistiska Azov-bataljonen i den reguljära armén.Nya statyer har rest över honom enligt bl.a. Sten Sjöholm på Sveriges Radio.

Staty över nazist-kollaboratören Stefan Bandera i Ukraina.

Wikipedia: Ukrainas näringsliv styrs i stor utsträckning av ett fåtal entreprenörer och deras familjer – ”oligarkerna”. Maktkoncentrationen inom det ukrainska näringslivet anses förhindra ett effektivt reformerande och moderniserande av landets ekonomi. Det koncentrerade ägandet av etermedierna anses bidra till en styrd opinionsbildning.[88] Ukraina är ett av världens mest korrumperade länder. Det ligger på plats 142 av 175 på antikorruptionsinstitutet Transparency Internationals lista.

* Ukrainas bördiga mark säljs ut trots folkligt motstånd.

* BNP nästan halverades under de två första åren efter statskuppen och är betydligt lägre än före statskuppen och det finns ett stort missnöje med regeringen bland befolkningen i Ukraina.

I den svenska utrikespolitiska deklarationen står 2018 “Ryssland bär ansvaret för konflikten i östra Ukraina som resulterat i över 10 000 dödsoffer. Vi fördömer den ryska aggressionen, inklusive den illegala annekteringen av Krim. Dessa flagranta brott mot folkrätten är det mest allvarliga hotet mot den europeiska säkerhetsordningen sedan kalla krigets slut. EU:s sanktioner ska bibehållas..” Liknande ställningstagande finns i senare deklarationer.

I början av februari 2021 rapporterades att Ukrainas president Volodymyr Zelensky har förbjudit tre TV-kanaler att sända i Ukraina genom att återkalla sändningslicenser och blockera tillgångar efter att ha anklagat dem för att vara ryska. Federationen för internationella och europeiska journalister (IFJ och EFJ) fördömer vad de kallar ”ett utomrättsligt och politiskt motiverat förbud och ett uppenbart angrepp på pressfrihet som måste avvisas omedelbart”. Zelenskyj stänger proryska tv-kanaler i Ukraina.

Rysslands oblodiga, folkstödda annektering av Krim är ett brott mot folkrätten. Kan också uppfattas som defensivt efter en Väst-stödd fascistinfluerad statskupp i Kiev 22/4 2014 mot folkvald president, som kan ses som ett stort brott mot “den europeiska säkerhetsordningen”, men nämns inte i utrikespolitiska deklarationen. Belägg för att ryska trupper finns i Ukraina saknas. Sanktionerna mot Ryssland, som inte beslutats av FN, är illegala. Ryssland gör en avgörande legal insats i kampen mot terrorismen i Syrien.

Sveriges regering ger ingen kritik till den stora toleransen för nazism i Ukraina, att nya statyer reses över nazistledare och att landets president bedriver krig mot och dödar invånare i östra delen av landet i stället för att inleda verklig dialog och ge önskad autonomi.

Ann Linde Foto Kristian Pohl Regeringskansliet.

Hundratals miljoner av svenska skattepengar har gått till Ukrainas regering.

Är detta en bra, ”feministisk” svensk utrikespolitik?

 


Andra artiklar om Ukraina

Enligt denna sökning har jag publicerat över 500 artiklar med anknytning till Ukraina
Ukrainare i Ryssland får inte rösta. Demokratisyn?
Ukraina inrätter ny helgdag för nazistledare och mottar hundratals miljoner av svenska skattepengar
Krav för de-eskalering av den pågående konflikten mellan Ryssland och Ukraina
Ekonomisk situation i Ukraina efter USA-stödd statskupp.

Putin varnar Poroshenko för att inte följa Minsk-avtalet. Av Björn Ditlev Nistad.
Som observatör vid valet i Donbass, Ukraina. “Varför får vi inte bli en del av Ryssland?” Av Björn Ditlev Nistad.
Sköt Ukraina ned flygplanet MH17 i östra Ukraina? Ny information Av Björn Ditlev Nistad.
Dags att erkänna statskuppen i Kiev, UKRAINA, efter fem år!
Ukrainare i Ryssland får inte rösta. Demokratisyn?
Ukraina inrätter ny helgdag för nazistledare och mottar hundratals miljoner av svenska skattepengar
Krav för de-eskalering av den pågående konflikten mellan Ryssland och Ukraina
Ekonomisk situation i Ukraina efter USA-stödd statskupp.
Sverige ökar försvarssamarbete med fascisttoleranta Ukraina.
Ukraina-krisen: Från Nulandkakor till ett nytt kallt krig. Del 2.

Föregående artikelFaller EUs gemensamma jordbrukspolitik samman?
Nästa artikelSverige går in i Folkmordskriget mot Palestina på USA:s, Storbritanniens och Israels sida
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

59 KOMMENTARER

 1. Uppgiften från Transparency International är inte aktuell. I 2018 års lista ligger
  Ukraina på plats 120, Ryssland på plats 138 (och Venezuela på plats 168).

  Den som vill läsa en mer aktuell artikel (än Romelsjös) om Ukraina och Donbass kan gå
  till The Saker:
  https://thesaker.is/donbass-military-political-aspects/#comments
  Notera slutklämmen:
  ”In fact, this situation of a military-political stalemate that developed in the Ukrainian direction by the summer of 2014 forced Russia to opt to freeze the situation in this direction, having transferred the center of gravity of its efforts to more promising, from the point of view of the global standoff with the US, regions – in order to return to the Ukrainian question in general, and to Donbass in particular, in more favourable conditions.”

  Vi vet att den mer ”lovande regionen” var Syrien, men det är i stort sett överspelat nu. Venezuela är i det närmaste helt frånvarande i den ryska statliga TV-kanalen som över hela Ryssland alltid är nr 1 på alla TV-apparater. Överhuvudtaget har de ryska nyhetssändningarna varit mycket förbryllande under 2019, och jag börjar på allvar undra vad som händer i Kreml.

  • Det är självklart att TI uppgiften inte är aktuell, då Anders har samlat ihop det han skrivit tidigare om Ukraina.
   Om man ska redogöra på ett korrekt sätt ”corruption perception index” som det heter, behövs att ange, först och främst, erhållna poäng och sedan platsen (länder med samma poäng läggs i bokstavsordning!). TI mäter inte hur mycket korruptions det är i varje land, utan hur mycket korruption ett antal tillfrågade personer ”upplever” att det är. Att ukrainarna skulle uppleva att korruptionen i landet minskat är mycket underligt. Men TI är i sig en korrumperad organisation, som varit i blåsväder i ett antal korruptionsskandaler. Vilka finansierar ukrainska TI kontor, för i år:
   https://ti-ukraine.org/wp-content/up…raine-2017.pdf
   På sidan 41 finns det en tabell över vilka bidrag de fått. Holländska ambassaden har gett dem drygt 2 miljoner dollar. Vad fick holländarna i utbyte för det? Brittiska och tjeckiska ambassaderna har också gått in med mutor. EU-kommissionen har gett dem en rejäl hacka. Största bidragssgivare är tyska staten, som via sin organisation GIZ gett en muta på hela 15 miljoner dollar.
   Rekommenderad läsning: Gordon Hahn

   • TI är inte tillförlitligt. Som ett exempel. Dom listar Nya Zeeland som ett a världens minst korrupta länder. Landet är i verkligheten att av världens mest korrumperade. Så hur åstadkom man det. Jo – regeringen utsåg de personer som TI skulle få fråga, alla i beroendeställning till staten och näringslivet, instruktionen var, svara ”rätt” eller vi kommer att ha ett mycket allvarligt samtal – med din efterträdare. I Nya Zeeland kan man begära ut offentliga handlingar, precis som i Sverige, men då får man veta att alla handlingar rörande TI har blivit hemligstämplade, ”av respekt för individernas privatliv”. Landet är så korrupt att inköpschefen på Auckland’s flygplats fanns på leverantörernas avlöningslista, han betalade till och med preliminärskatt på mutorna.

 2. Kremlologen Mats Larsson talar vid sidan om temat som vanligt – Integrity Initiative Style. Sakers artikel är inte skriven av The Saker utan den ryske analytikern Rostislav Ishchenko där han försöker förklara främst för en rysk opinion varför Ryssland inte kunde integrera Donbass på samma sätt som Krim. Såväl i Ryssland som i Donbass finns en stark opinion som förfäktar att Ryssland borde ha intervenerat i Donbass och låtit regionen bli en del av Ryssland i stället. Ishchenko pekar på alla de komplikationer ett sådant agerande skulle ha inneburit och Moskva har från början gjort klart att de inte har några sådana planer.
  Medan artillerigranaterna dagligen fortsätter att hagla ned över bostadsområden i Donbass är det begripligt att det där finns ett missnöje med Moskvas passivitet. Men även i Ukraina händer saker om än med snigelfart. En vacker dag kanske någon i Kiev kommer på tanken att trots allt göra ett nytt försök som ett förenat helt, utan Krim givetvis.

  För Mats Larsson och andra som undrar vad som händer i Ryssland föreslår jag att de läser vad den finske juristen- med det danska namnet – Jon Hellevig, skriver i sina två senaste artiklar på Russia Insider. Hellevig har bott i Moskva sedan 90-talets början och har sett hela omstöpningen från första parkett. Sedan kan man gå vidare till Andrei Martyanovs ”Losing Military Supremacy”, hans bok där han hävdar att Ryssland passerat USA i militärteknologisk utveckling, bl.a. beroende på två slags kostnadsfördelar: den ena i relativa arbetskostnader, den andra beroende på att Ryssland inte behöver lägga ett öre på invasionsplaner av den amerikanska kontinenten – till skillnad från USA som slösar ofantliga belopp för att försöka säkerställa seger vid ett invasionsscenario. Och nu är alla de flotta hangarfartygen sittande ankor.
  Internationell statistik om Ryssland är underbar. Nyligen placerades ett ledande ryskt universitet i bottenskiktet passerat av lärosäten i Saudiarabien.

  • ”Kremlologen Mats Larsson talar vid sidan om temat som vanligt – Integrity Initiative Style.”

   Bra att fler sett Mats syfte här.

 3. Jag skrev alltså inte att artikeln var skriven av The Saker, vilket var och en som
  klickade på länken kunde konstatera.

  Jon Hellevigs två artiklar under 2019 handlar om Rysslands vägar och
  flygplatser. Tämligen harmlösa artiklar. Jag har precis som Hellevig
  flugit till såväl Domodedovo som Sheremetyevo. Helt ok som flygplatser,
  men två flygplatser som genomgått drastiska förbättringar under senare
  år är flygplatserna i Minsk och Kiev. Utmärkande för flygplatserna i Moskva
  är att det internationella inslaget är tämligen begränsat. Kontrasten
  mot Istanbul är slående. Den nya flygplatsen i Vladivostok har den bästa
  fiskbutiken i Ryssland.

  Jan Nybondas, jag föredrar att inhämta information genom att prata
  på tu man hand med ryssar som bor i Ryssland. Ett informationsinhämtande
  jag kan rekommendera.

 4. Ordförande för Ukraina Petro Poroshenko sade I sitt tal vid Münchenkonferensen, som var en av de sista, att han ser fram emot ett varmt välkomnande i New York på FN:s generalförsamling, dit han kommer den 20 februari. Enligt experter har statschefens nyligen utrikespolitiska verksamhet minskat i anseende.
  Kandidaten för politiska vetenskaper Alexei Yakubin tror att den ukrainska ledaren vill till exempel få till ett personligt möte och ett foto med sin amerikanska motsvarighet Donald Trump. Fotografiet kan visas till ukrainska väljare och försäkrade dem att han har direkt kontakt med Vita huset.
  För detta, enligt Yakubin, är administrationen av Poroshenko redo förskådespelen. Hälsominister Ulyana Suprun , som är under utredning, men fortfarande minister och har ett visst inflytande på den ukrainska diasporan i USA. Kommer Poroshenko och Trump att träffas? Det troliga är att USA inte vill associera starkt med endast en sida i samband med vår valkampanj. För att sammanfatta allt ovanstående blir det uppenbart hur långt ukrainska politiker befinner sig långt från västets riktiga politiska liv, hur otillräckliga de är för förändringarna i Europa.

  • https://svenska.yle.fi/artikel/2017/02/17/sakerhetskonferens-pa-vag-mot-en-ny-varldsordning
   En stor del av de viktigaste världsledarna samlades i München för den årliga säkerhetskonferensen. Bland deltagarna hittade man också USA:s nye vicepresident Mike Pence och redan på förhand utgår man från att mycket vid konferensen kommer att kretsa kring just USA och landets nya utrikespolitiska ställning. Bland annat konstaterades att världen står inför en tid av utbredd inskränkthet. Medborgarna i de demokratiska staterna tror allt mindre på att de gagnas av det politiska systemet och allt fler förespråkar nationella lösningar och stängda gränser, hette det i förordet till rapporten.

   • Jag har också tappat tron på politiken. I Sverige har vi ett parti med över en miljon röstande som ställs helt utan inflytande. Är det demokrati?

 5. Intresset för Ukraina faller som ett korthus. Säkerhetskonferensen som hölls i München den 15-15 februari lämnade en obehaglig efterdyning, inte bara bland ukrainska politiker, men också bland oberoende experter. Båda fortsätter att diskutera resultaten från konferensen, som har blivit en slags kall dusch för den ukrainska eliten. ”Munchenkonferensen är en plats där nya idéer och strategier alltid diskuteras, vilka sedan är belägna i nationella beslut eller beslut av internationella organisationer”, anser ukrainska politikern Ruslan Bortnik.
  I själva verket har Ukraina enligt experter aldrig kunnat finna sig i Europeiska unionen och i västvärlden i allmänhet. Ukraina är långt ifrån en jämställd partner och kan därför inte uppfattas i väst som en oberoende och respekterad politisk aktör.
  ”När det gäller utsikterna att få 700 miljoner dollar från USA för att stödja Ukraina, vilket Poroshenko tillkännagav, är detta belopp inte globalt. Vi går inte ens in i de tio bästa mottagarländerna för hjälp från Förenta staterna. Dessutom kommer det mesta av pengarna att användas för att stimulera amerikanska tillverkare och det amerikanska militärindustriska komplexet, säger den ukrainska politiska analytiker Alexei Yakubin .
  Han noterade att temat för Ukraina i München inte var prioriterat. Det ukrainska valet nämndes inte, men temat för Ryssland och energisäkerhet i samband med gasleveranser från Ryska federationen var den röda tråden. Vidare hölls diskussioner i den nya verkligheten av samspelet mellan Bryssel och Washington.

  Européerna uppfattade inte Michael Pens tal som ett försök till dialog, utan som ett försök från Förenta staterna att ge order till vem och vad de ska göra. EU-länderna är inte redo att acceptera en sådan modell. Även i diskussionen om den iranska kärnkraftsavtalet har Europeiska unionen sina egna intressen och, till skillnad från Förenta staterna, vill bevara den. Och kansler Angela Merkel sade att EU och Ryssland är dömda till partnerskap.
  I detta sammanhang noterade Yakubin att den ukrainska staten som strävar efter Europa behöver fortsätta från en sådan verklighet – att spåra var Europeiska unionens intressen är. Samtidigt är det nödvändigt att ta hänsyn till den nya verkligheten i vilken Ryssland blir, från en rival och fiende, en allierad i Europa. Därför frågan: var är Ukraina i denna konfiguration? Vad är dess roll? Kanske Ukraina, den politiska eliten bör svara på den föränderliga utrikespolitiska konfigurationen? Faktum är att flera kandidater till Ukrainas ordförandeskap som deltog i säkerhetskonferensen i München visade sig vara immun mot de nya trenderna i Europa.

  Ordförande för Ukraina Petro Poroshenko sade I sitt tal vid Münchenkonferensen, som var en av de sista, att han ser fram emot ett varmt välkomnande i New York på FN:s generalförsamling, dit han kommer den 20 februari. Enligt experter har statschefens nyligen utrikespolitiska verksamhet minskat i anseende.
  Alexei Yakubin tror att den ukrainska ledaren vill till exempel få till ett personligt möte och ett foto med sin amerikanska motsvarighet Donald Trump. Fotografiet kan visas till ukrainska väljare och försäkrade dem att han har direkt kontakt med Vita huset.
  För detta, enligt Yakubin, är administrationen av Poroshenko redo förskådespelen. Hälsominister Ulyana Suprun , som är under utredning, men fortfarande minister och har ett visst inflytande på den ukrainska diasporan i USA. Kommer Poroshenko och Trump att träffas? Det troliga är att USA inte vill associera starkt med endast en sida i samband med vår valkampanj. För att sammanfatta allt ovanstående blir det uppenbart hur långt ukrainska politiker befinner sig långt från västets riktiga politiska liv, hur otillräckliga de är för förändringarna i Europa.

  • ”Klockan 13.30 lördagen den 16 februari 2019 hackade okända angripare mediaskärmshanteringssystemet på Gorodok Gallery Shopping Center. Till följd av detta fångades kontrollen av bilden som sändes på LED-trappan av angriparna under några minuter.
   Hackingattacken pågick några minuter, varefter systemet kopplades bort från strömförsörjningen och den provocerande bilden på LED-trappan försvann.”
   https://www.facebook.com/TCGorodok/posts/1003731056482414

 6. ”Ukrainas tidigare president Viktor Janukovytj ska ha slussat motsvarande 34 miljoner kronor genom ett konto i Swedbank. Det avslöjar SVT:s Uppdrag granskning. Pengarna kopplas samman med en misstänkt muta och affären, som skedde 2011, ska ha varit känd av den svenska storbanken sedan 2017”

 7. Tänk att detta leder till en lång diskussion om en liten detalj i sammanhanget: Transparancy Internationals listor. Det är ju i och för sig bra att trovärdigheten ifrågasätts i några inlägg, men det är inte det artikeln handlar om.
  Var det en kupp? Fascister/nazister/högerextrema nationalister var stormtrupper som angrep demokratiska samhällsorgan och med våld och hot tvingade valda ombud att fly. Avsättningen av presidenten gjordes inte i enlighet med landets konstitution. JA, det var en kupp!

  • Det brukar definieras som de vill de ska se ut.
   Om partiet Sverigedemokraterna tar sig till regeringsmakten via samarbeten så har det redan av det vänsterinriktade partiet Socialdemokraterna definierats som att ”gripa makten”.

   Jag tror Sverige och för den delen hela västerlandet är på fel väg tyvärr.
   En framgångsrik tradition grundad på vetenskap och upplysning håller istället på att förvrängas till en tradition grundad på subjektivism, känslor och åsikter.
   Det är en tragisk utveckling på väg mot social katastrof mot vad vi haft och en resa i nedåtgående spiral mot jämställdhet och jämlikhet med fattigare länder i Syd.
   Västerlandets socialister jublar för nu ska världen minsann bli rättvis och länderna i Asien jublar likaså för här finns chansen till den nya Imperialismen från Öst som i framtiden ska regera västerlandet.
   Och en sån här utveckling tycker du jag bör rösta för kanske, ledsagad av ett etablissemang och en intellektuell elit som vet så mycket bättre än jag?

    • Nej, det är ingen Artikel, det är ett blogginlägg.
     En Artikel uppnår en verkshöjd när upphovsrätt kan blir aktuell.
     Men när valfri bloggare uttrycker åsikter på sociala medier uppnås inget ägande av vad som sagts.
     Jag kan alltså kopiera ett stycke av redaktörens inlägg och publicera någon annanstans utan att redaktören här kan göra något juridiskt åt det.
     Förutsatt att jag uppgett källan förstås.

     • Du är ute och cyklar!
      Det ända som jag påpekade var att du inte håller dig till ÄMNET , oavsett om det är en artikel eller blogginlägg!!
      Upphovsrättslagen gör ingen skillnad på artiklar och blogginlägg. Det är inte du som avgör vad som är verkshöjd utan en domstol.

      ”För att ett alster ska anses vara ett verk måste det ha uppnått verkshöjd. Det innebär att verket ska visa upp originalitet eller individuell särprägel som ett resultat av upphovsmannens personliga skapande. Det är med andra ord upphovsmannens säregna sätt att uttrycka något som skyddas, inte de idéer eller fakta som verket kan innehålla.”

      Upphovsmannens ensamrätt är försedd med flera undantag, exempelvis rätt för andra att citera delar av ett verk (så kallad citaträtt).

      Det krävs ingen registrering eller liknande för att det upphovsrättsliga skyddet ska gälla.
      https://sv.wikipedia.org/wiki/Upphovsr%C3%A4tt

      Observera att AR även översätter andras ”blogginlägg” med en kort notering att han har fått tillstånd för det.
      Även bloggare kan upphovrättsskydda sina inlägg.

 8. Lavrov : ”Krimborna måste få välja själva”.
  Parlamentet på Krim utropade Krim som självständigt. Krims självständighetsförklaring skedde genom en folkomröstning. Invånarna fick då välja om de vill att halvön ansluts till Ryssland- eller om den ska fortsätta vara en autonom del av Ukraina. Lokalparlamentet röstade nästan enhälligt för att utropa Krimhalvön självständigt från Ukraina.
  Efter självständighetsförklaringen har den ukrainska armén också höjt beredskapen i de östra och södra delarna av Ukraina. Alla flygningar till Krimhalvön stoppades, förutom de flyg som kommer från Moskva. Ryssland välkomnade folkomröstningen, och var/är positivt inställt till att Krim blev en del av Ryssland eftersom invånarna valde det alternativet.
  Situationen i Ukraina har gjort de baltiska länderna nervösa.
  Republiken Krim är ett deklarerat federationssubjekt till Ryska federationen i Östeuropa. Republiken ligger på halvön Krim och har en yta på cirka 25 500 kvadratkilometer, med omkring 2,5 miljoner invånare .

  Krims största städer är Simferopol (huvudstad), Kertj, Jevpatorija, Jalta, Feodosija och Staden Sevastopol. Republiken gränsar till Ukraina i norr och Svarta havet i övriga väderstreck (med Azovska sjön i nordost). Majoritetsspråket på halvön är ryska. Republiken Krim blev efter en folkomröstning upptaget i Ryska federationen 18 mars 2014. ”Västvärlden” menar att folkomröstningen som ligger till grund för detta bryter mot folkrätten.
  Den nya regimen efter kuppen i Kiev försatte Ukrainas försvarsstyrkor i höjd beredskap och har inlett ett närmande till EU. Observatörer från OSSE har sänts till Ukraina men vid ett flertal tillfällen under krisen förvägrats tillträde till Krim.
  Ukraina har bett om hjälp från Nato. Efter belägringar och stormningar av ukrainska militärbaser utrymdes dessa av ukrainsk personal/militär. Slutligen utrymde resten av Ukrainas militära styrkor halvön. FN, EU, USA och andra delar av det internationella samfundet har dock fortsatt att betrakta Rysslands övertagande som illegalt enligt internationell rätt.
  Ukraina har förklarat Luhansk folkrepublik som en terroristorganisation, som tillsammans med folkrepubliken Donetsk för ett krig mot Ukraina.
  Luhansk är dess huvudstad och största stad. Befolkningen i republiken är cirka 1,5 miljoner människor. I sin konstitution utropas LPR som en demokratisk konstitutionell stat . Nuvarande statschef är Leonid Pasechnik . LPR förklarade oberoende från Ukraina i efterdyningarna av den ukrainska statskuppen 2014, tillsammans med Folkrepubliken Donetsk (DPR) och Republiken Krim. En pågående väpnad konflikt med Ukraina följde dess självständighetsförklaring. LPR och DPR får humanitärt bistånd från Ryssland. Enligt Nato och Ukraina hade Ryssland också gett militärt hjälp till rebellerna, ett påstående som Ryssland förnekar.

 9. Jag tycker det är dags att erkänna (och kanske fira?) Ukrainas återtagande som suverän stat.
  Ukraina fick sin frihet till slut efter att militärt invaderats av de ryska kommunisterna men miste i tumultet dessvärre sin halvö Krim.
  Nedan kan du läsa om Sovjetunionens koloniala historia som det märkligt nog talas så lite om.

  https://www.minsk-samarkand.se/2016/03/07/ryssland-paminns-om-sin-koloniala-historia-2/

  https://www.minsk-samarkand.se/2020/02/27/ryssland-i-putins-skugga/

  • Ukraina blev slutligt en del av Ryssland under senare delen av 1700-talet. Wikipedia beskriver dess brokiga historia (https://sv.wikipedia.org/wiki/Ukrainas_historia).

   Delrepubliken Ukraina i Sovjetunionen gjorde en väldig insats i besegrandet av nazismen, medan dagens USA-beroende Ukraina reser statyer över nazistkollaboratörer. Självständigheten var större under den kritiserade Janukovitj än idag med Ukrainas starka beroende av USA och Väst. Janukovitj balanserade mellan EU och Ryssland. Hans första utlandsresa gick till Bryssel, sedan följde Ryssland.

   Andra världskriget fick förödande konsekvenser för Ukraina. Ungefär var sjätte invånare dödades. Större delen av den judiska befolkningen förintades och flera ukrainska städer totalförstördes. Genom kriget förenades emellertid i stort sett alla ukrainska områden. Utöver de före detta polska områdena fick Ukraina Transkarpatien från Tjeckoslovakien samt norra Bukovina och delar av Bessarabien från Rumänien.

  • Du är dålig på att läsa historien ”arbetarklass”…Läste några av dina mer förnuftiga inlägg och trodde du fördjupat dig och så kommer detta dåliga inlägg! Ukraina suverän stat haha…Hela västra delen här gammalt polskt territorium och den östra delen plus Krim är ryska! Den lilla delen som finns kvar i mitten kan de nazisttoleranta som styr i Kiev behålla och det är nog så det hela kommer att sluta!

   • Du kan läsa om tidiga Ukrainska folkrepubliken här

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Ukrainska_folkrepubliken

    De var fria några år innan ryssarna tog landet med våld.
    Men nu är Ukraina fria igen. Med samma flagga och riksvapen.
    Ukraina är en nationalstat, och förhoppningsvis rädda om den.
    Det är väldigt tyst om Ukraina nu i alla medier.
    Jag vet inte hur man ska tolka det men kanske som allt rullar på och inget särskilt händer?

    • Hela historiken är bättre än ett litet utklipp

     Ukraina har tillhört Ryssland sedan slutet av 1700-talet. Ukraina gjorde en stor insats i besegrandet av nazismen i Europa. Var 6:te invånare dog Wikipedia.

     Ukrainas självständighet var större under president Janukovitj än den blivit efter den av USA och EU stödda statskuppen i februari 2014. Läs gärna om artikeln.

     • Det är precis som trånade efter ryskt men även Kinesiskt inflytande över Europa.
      Liksom vänstern och liberaler välkomnar inflytande av Islam och för den delen hela Arabvärlden till Europa och Sverige.
      Men som väl är finns där en tapper skara som kämpar emot.
      Och vad jag upplever inte blir svagare.
      Jag har absolut inget emot Ryssland och Kina eller för den delen Arabvärlden men varje kultur hör hemma på sin plats, liksom det alltid varit.
      Den av politiker samt människor med maktambitioner framtvingade sammanblandning vi ser idag torde vara helt ny för historien.
      På något sätt känns det för mig att de här socialiserade och humanfixerade människorna har en plan och vision att bygga ett Utopia med eller emot den stora delen människor utan maktambitioner.
      Samt varje land har suverän rätt till sina traditioner och sin kultur.
      Jag anser på allvar absolut att Sverige och svenskar har en egen kultur som håller oss eller åtminstone har hållits oss samman men den viktiga delen har politiker, och särskilt vänsterpolitiker krossat sönder och samman.
      Och med den faller och söndras också vitala delar av samhället.
      En utveckling som en del menar är moraliska framgångar men som vid närmare skärskådning sällan tål dagens ljus och måste smusslas undan på alla tänkbara sätt som makthavarna har att tillgå.

      Om nu ukrainarna vill ha ett självständigt land och en suverän nation utan överhöghet så absolut inte mig emot.
      Men det kanske inte passar med nationalitet i vänsterfolkets önskan om globaliserad värld?
      Jag minns kommunister på 1970-talet, trots jag inte var intresserad eller visste något om politik då, som kämpade för nationella befrielserörelser på olika platser i världen men vart står idag det radikala vänsterfolket för Ukrainas oberoende och frihet?
      Har ditt hat till USA blivit så extremiserat så du av den anledningen önskar en motsvarande övermakt från Ryssland och Kina och helst båda tillsammans?
      Ärligt talat Anders Romelsjö, du framställer dig själv som ”vänster” men är du i själva verket snarare en politisk extremist?
      Jag skulle vilja behålla Sverige som det var som bäst men för den sakens skull kanske det är jag istället som blir beskylld att vara extremisten?

     • Och var USA:s stora inflytande i Sverige, Västeuropa och i många andra länder då hemma? Den har t.ex. mycket stort inflytande i Sveriges. Många kulturyttringar som media, filmer och sociala medier som Facebook och Twitter har en påtagglig ideologisk valör i detta fall USA:s.

      Jag hatar inte USA där jag bott ett år (forskningsstipendium) pch där jag har många släktingar och vänner.

      Däremot hatar jag USA:s utrikespolitik, dess brotala folkrättsvidriga krig som dödat miljoner, drivit fler på flykt, bl.a. till Sverige, dess sanktioner och stöd till statskupper. Instämmer du eller inte?
      Är det ”extremism” att stå upp för folkrätt, FN-stadga, verklig demokrati och ökad jämlikhet? I så fall torde jag dela denna ”extremism” med en majoritet av jordenss befolkning. Sverige har ändrats inte minst till följd av USA:s politik med dess krig som drivit hundratusentals på flykt bara till Sverige. Vad tycker du om den politiken?

      Ökad självständighet i Europa från USA:s skadliga inflytande ter sig eftersträvansvärt. Kina och Ryssland har obetydligt inflytande och är kraftigt demoniserade i USA:s intresse.

     • ”Arbetarklass” och samma sak gäller för USA…De flesta vill inte ha med det sketna gangsterlandet att göra och Sverige borde åter bli en självständig nation fritt från EU och USA-diktaturen…Det är alla dumskallar och lallande medlöpare som inte begriper mycket som gör att svenskar inte längre bestämmer i sitt eget land!

     • Vi skall kanske påpeka att både Kina, Ryssland och när det gäller USA i Nordamerika, alla är federationer. Ukraina är ett eget land med eget språk, historia och kultur som tidigare sedan länge tillhörde de ryska federationen. Även Schweiz är en federation. En federation definieras som att antal folk som alla har representation och medinflytande i en gemensam centralregering, men har stort självstyre och behåller sin kulturella, och språkliga särart. Inom en federation kan innevånarna fritt röra sig. Internationellt är USA ett imperium, länder som de facto kontrolleras av USA har ingen representation i centralregeringen i Washington och kan inte flytta till USA. Exempel på områden som USA imperiet har kontroll över är Irak, Ukraina och Sverige, även om USA inte formellt sitter i regeringen. USA har i realiteten länge utövat kontroll över länder i Europa, Japan och ön Taiwan, med flera. Det är väl bara en tidsfråga innan USA imperiet faller sönder.

 10. @arbetarklass 22 februari, 2021 At 14:09
  ”…att erkänna (och kanske fira?) Ukrainas återtagande som suverän stat.”
  Ha, ha… inte ens ukrainarna själva tror på det …
  Har du glömt det berömda samtalen mellan F**k EU Nuland och USA ambassadören i Kiev, Pyatt om utnämningen av Yats som PM??
  Suveränitet är en term inom statsrätt och internationell rätt som åsyftar i sin moderna betydelse den högsta politiska makten i samhället samt självständighet (autonomi) från yttre kontroll[1].
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Suver%C3%A4nitet

  ”Ukraina fick sin frihet till slut efter att militärt invaderats av de ryska kommunisterna men miste i tumultet dessvärre sin halvö Krim.”

  Märkligt påstående/lögn… Ukrina kunde inte juridiskt bevisa att ryssarna har invaderat, vid ICJ domstolen år 2017. OSCE kunde aldrig bekräfta att det fanns/finns ryska trupper i Ukraina.

  ”Nedan kan du läsa om Sovjetunionens koloniala historia som det märkligt nog talas så lite om.”
  Bloggen tillhör Svd journalisten (eller fd) Torgny Hinnemo som varit stationerad i Moskva. Trovärdigt??

 11. Fast nu var det ju ingen statskupp utan en revolution.
  Bolsjevikernas maktövertagande i Oktober 1917 var däremot en kupp.

  • @Bohdan 23 februari, 2021 At 12:30
   Den juridisk okunnige Bohdan har uttalat sig. Han tar ingen hänsyn till att Janukovitj inte blev avsatt enligt ukrainska konstitutionen:

   ”In a statement on 4 March 2014, Foreign Minister William Hague deceived the House of Commons about the legitimacy of the new regime in Ukraine… He led the House to believe that the Ukrainian parliament, the Verkhovna Rada, had removed President Yanukovich from power on 22 February in accordance with the Ukrainian constitution.

   It is simply untrue that the Rada followed the procedure laid down in the Ukrainian constitution to impeach and remove a president from power.

   Article 108 of the constitution specifies four circumstances in which a president may cease to exercise power before the end of his term. Those are:
   • resignation;
   • inability to exercise his or her powers for reasons of health;
   • removal from office by the procedure of impeachment;
   • death.

   The procedure for removal from office by impeachment is laid down in Article 111. It is not unlike that required for the impeachment and removal from power of a US president, which could take months.

   Thus, Article 111 obliges the Rada to establish a special investigatory commission to formulate charges against the president, seek evidence to justify the charges and come to conclusions about the president’s guilt for the Rada to consider. To find the president guilty, at least two-thirds of Rada members must assent.

   Prior to a final vote to remove the president from power, the procedure requires
   • the Constitutional Court of Ukraine to review the case and certify that the constitutional procedure of investigation and consideration has been followed, and
   • the Supreme Court of Ukraine to certify that the acts of which the President is accused are worthy of impeachment.
   To remove the president from power, at least three-quarters of Rada members must assent.

   The Rada didn’t follow this procedure at all. No investigatory commission was established and the Courts were not involved. On 22 February, the Rada simply passed a bill removing President Yanukovych from office.
   Furthermore, the bill wasn’t even supported by three-quarters of Rada members as required by Article 111 – it was supported by 328 members, when it required 338 (since the Rada has 450 members).

   Nevertheless, justifying UK support for the new regime in Kiev in the House of Commons on 4 March, William Hague said:
   ”Former President Yanukovych left his post and then left the country, and the decisions on replacing him with an acting President were made by the Rada, the Ukrainian Parliament, by the very large majorities required under the constitution, including with the support of members of former President Yanukovych’s party, the Party of Regions, so it is wrong to question the legitimacy of the new authorities.”

   That gives the impression that the procedure prescribed in the Ukrainian constitution for the removal of a president from office had been followed, when in fact it hadn’t and therefore the new authorities in Kiev are illegitimate.
   https://www.huffingtonpost.co.uk/david-morrison/ukraine-willliam-hague_b_4933177.html

   US-Backed ”TechCamp” Color Revolution Revealed by Ukraine Official
   https://www.globalresearch.ca/us-backed-techcamp-color-revolution-revealed-by-ukraine-official/5441928

   Former Ukrainian Deputy Ivan Makar: Maidan Wasn’t a Revolution, It Was a Planned Massacre
   https://www.stalkerzone.org/former-ukrainian-deputy-ivan-makar-maidan-wasnt-a-revolution-it-was-a-planned-massacre/

   ”Tror att Friedmans pudling är mera kommersiell än reell. Kommersant är ingen Kreml-trogen tidning. Tvivlar stark på att de skulle ha förvrängt Friedmans uttalanden i intervjun för att få dem att stödja Kremls åsikt. Läs original-texten här:
   https://www.kommersant.ru/doc/2635837
   Hur som helst, så är detta endast en av många synpunkter på att kuppen var just det. Envar som följde händelseförloppet i realtid, från flera källor från båda sidorna, kunde konstatera att detta var ett regimskifte helt enligt Eugene Sharps instruktioner och genomfört bl a med hjälp av Serbiska OTPOR. Tiden som gått sedan dess har producerat flera bevis (eller brist på bevis), bl a om krypskyttet, som stödjer väpnad kupp scenariot.”
   https://www.iryssland.nu/wp-content/uploads/2018/08/IMG_1266.jpg
   https://www.iryssland.nu/krisen-i-ukraina/historien-och-verkligheten-bakom-regim-skiftet-i-kiev-och-handelserna-i-ukraina-2013-2015/

 12. Ukrainskan härstammar från den fornöstslaviska som talades i de södra delarna av Kievriket från 900- till 1300-talet. Språket har bevarat färre ord från fornkyrkoslaviskan än ryskan. Man har i stället haft mer influenser från polska och slovakiska.

  Redan under tidig medeltid fanns det olika dialekter runt omkring i Kievriket, men de motsvarade inte direkt de senare nationalspråken ukrainska, vitryska och ryska. Utvecklingen styrdes mer av språkliga processer inom de olika språken/områden samt av den olika politiska och kulturella orienteringen.

  Ukrainsk kultur är särskilt stark i de västra delarna av dagens Ukraina, och det området tillhörde Polen under flera hundra år, ända fram till slutet av 1800-talet och återigen mellan första och andra världskriget. I de centrala delarna av Karpaterna har de ukrainska och slovakiska språkområdena länge gränsat till varandra.

  Under 1700- och 1800-talet var kosacker och – senare – de lokala nationalisterna mer intresserade av politiskt självbestämmande inom Kejsardömet Rysslands gränser. Frågan om ett eget språk kom därför i andra hand. Rusernas historia (1840) – det första stora ukrainska nationalistiska historiska verket – skrevs på ryska, och först nyligen har det utkommit i ukrainsk översättning. Karl XII:s lokale bundsförvant Ivan Mazepa (en av den ukrainska historieskrivningens folkhjältar) skrev på ett språk som var en blandning av ryska och ukrainska.

  Först i mitten av 1800-talet skapades det ukrainska skriftspråket, inte minst utifrån Taras Sjevtjenkos poesi, som hämtade sin inspiration från folkvisor. Detta var en tid som såg många nationella projekt födas runt om i Europa, i Norge, Finland, Italien och annorstädes.

  Tsarregimen såg inte blitt på utvecklingen av ukrainska till ett (potentiellt) nationalspråk och förbjöd språket vid två tillfällen, bland annat 1876. Ukrainskan erkändes som självständigt språk först i början av 1900-talet. Under 1920-talet blev ukrainskan nominellt officiellt språk i Ukrainska SSR, som ett led i Lenins distansering från Tsarrysslands politik. Under Stalins styre kastades politiken om, då ryskan skulle bli unionens folkspråk och de lokala kultureliterna som byggts upp under 1920-talet bekämpades.

  Den ”ryskvänliga” politiken fortsatte med ett tillfälligt stopp under Chrusjtjovs töväder även under Brezjnev. Ryska tidningar och böcker sattes före dem på andra språk, de bästa skolorna undervisade på ryska och goda kunskaper i ryska gynnades av olika folkomflyttningar runt i unionen (bland annat för att söka arbete).

  Sedan en grundlagsändring 1996 har ukrainska som enda språk status som officiellt språk i Ukraina, medan landets övriga språk har status som minoritetsspråk. Lagar har på senare år tillkommit om att utländska filmer måste textas och dubbas till ukrainska. 2012 införde parlamentet en språklag som möjliggjorde andra språk än ukrainska som officiella språk på regional nivå, och detta har inneburit att ryska sedan dess (åter)införts som lokalt administrationsspråk i ett antal städer och regioner i östra och södra Ukraina.

  Trots att ukrainska är modersmål för större delen av befolkningen, är dess ställning inom litteratur och massmedier märkbart svagare. Drygt 80 procent av (den grundläggande) utbildningen utförs på ukrainska, samtidigt som ryskan i början av 2010-talet hade en lika stor övervikt vad gäller sålda böcker i landet. Drygt hälften av TV-programmen sänds (uppgift rapporterad 2012) på ryska, och de allra flesta av de större dagstidningarna trycks fortfarande på ryska. Endast i den västligaste delen av landet dominerar ukrainskspråkig press utgivningen, bland annat tack vare Ekspres (baserad i Lviv men försåld i hela landet) och dess upplaga på drygt en halv miljon exemplar.

  Enligt officiella folkräkningar har 67 procent av Ukrainas befolkning ukrainska som modersmål, medan 24 procent har ryska. Stora grupper av befolkningen är dock tvåspråkig, och i dagligt tal använder bortåt 40 procent av befolkningen ryska som förstaspråk. Ryskan har sedan 1800-talets industrialisering (då många flyttade till industriområden och städer i Ukraina, från andra delar av Kejsardömet Ryssland) en stark ställning i östra Ukraina och längs med Svartahavskusten. Först 1954 överfördes Krim från Ryska SFSR till Ukrainska SSR och annekterades i mars 2014 av i Ryska federationen. På Krim är ryska det mest använda språket.

  Skillnaden mellan ukrainska och ryska sägs idag vara som mellan svenska och svårbegripliga danska dialekter.

 13. En hel del intressant info här att beakta när man ska försöka göra sig en bild av varför det aktuella läget uppkommit. Den bild som generellt ges i media av politiker och allehanda ”experter” är i princip Putin har drabbats av akut galenskap och det är i grunden så irrationellt att det är obegripligt.

  En artikel i refworld.org (UNHCR)
  https://www.refworld.org/docid/469f38ec2.html
  har en tidslinje över Krim, från 1917 men i huvudsak från 1990 till 2000. De har länge velat bli självständiga från Ukraina. En intressant notering där är att när Chrusjtjov 1954 bestämde att Krim skulle ingå i den Ukrainska delrepubliken fortsatte man på Krim att avvända tidszonen för Moskva i protest mot detta trots att det skulle vara enhetlig tidszon i Ukraina, detta tolererades fram till den nya nationen Ukraina skapades 1990. Det framgår inte om även de ryssdominerade östliga delarna gjorde samma.

 14. […] Bättre läge utan statskuppen? Utdrag ur blogginlägg våren 2014 * Varken USA eller EU har kommit men några ekonomiska bidrag, en stor kontrast till Rysslands generösa bud. I EU finns ett starkt motstånd mot att ge bidrag till Ukraina som behövs inom EU, t.ex. i Bulgarien, Grekland, Portugal. * Landets ekonomi hade varit klart bättre med Rysslands bidrag på 15 miljarder euro, låga gaspriser, utan krav från Gazprom och Kina (3 miljarder dollar) och med större möjlighet till fortsatt bra ekonomiskt samarbete österut. * Ukrainas demokratiska anseende hade varit avsevärt större om man hållit fast vid den mödosamt framförhandlade överenskommelsen mellan folkvald president och mestadels folkvalda representanter för politiska partier. Överenskommelsen hälsades först med jubel av USA och EU samt massmedia, vilka dagen efteråt hyllade statskuppen. * Krim hade kvarstått som del av Ukraina. * Ett visst demokratiskt anseende hade funnits kvar hos USA,EU och dominerande massmedia, nu är förtroendet för dessas demokratisyn allvarligt försvagat, eller obefintligt. * Fascismen hade varit svagare. * Vinnarna är förutom högerextremistiska grupper, imperialisterna under ledning av USA som kunnat fortsätta sin inringning av Ryssland, med klart ökat krigshot som följd. http://jinge.se/allmant/okad-krigs-och-krisrisk-i-ukraina.htm och http://jinge.se/allmant/rysk-kupp-pa-krim-ocheller-vaststodd-hogerextremistisk-statskupp-i-ukraina.htm Utdrag ur Dags att erkänna statskuppen i Kiev, Ukraina, efter åtta år! […]

 15. Precis, som vid alla upplopp valkaos, regimförändringar, krig, svält, bojkotter, hat, hot, mord och utpressnigar, så är det sionistfascisterna som står bakom. Antingen direkt som vid attacker mot t ex Syrien, eller med sitt trogna ombud washington när det krävs som t ex Libyen, Irak eller Serbien -99. Och något erkännande kommer aldrig infinna sig. Psykopater ägnar sig inte sådant

 16. Om nu USA:s krig i Mellanöstern splittrat upp vänstern så har konflikten i Ukraina gjort samma med den alternativa höger som tidigare var ganska enad kring Sveriges migrationspolitik.

  Thoralf har tagit ställning mot Ryssland och även mot Turkiets Erdogan och möter motstånd på sin blogg så han tvingas censurera för honom obekväma kommentarer.
  ”Vår Benny” gör en försiktig insats för att försöka vända Thoralf men tvivlar det lyckas.
  Ska man summera måste man nog konstatera att Thoralf faktiskt misslyckats som politiker.
  Utsparkad från Sverigedemokraterna samt lyckades inte heller övertyga väljarna med sitt egna parti.
  Jag vet inte, men en egensinnighet tillsammans med samarbetssvårigheter kanske?
  Det är bara en spekulation från min sida.

  Läs inlägget samt sidan han länkar till.
  Jag tycker bara det är för bedrövligt.
  Global Politics har avancerat och Thoralfs Blogg har gått dekis.
  Det känns som jag själv hamnade på rätt plats.

  https://thoralfsblogg.com/2023/02/21/omvardering/

  https://frihetsnytt.se/ryssland-maste-lamna-ukraina/

  Jag vet inte vad Frihetsnytt är.
  Har inte orkat ta reda på det men jag läste debattinlägget.
  Under finns en kommentator som heter Johan Nordquist och som jag helt håller med.
  Thoralf verkar har samma kvalité i saken som den som skrev debattinlägget.
  Lika barn leka bäst?

 17. […] Dags att erkänna statskuppen i Kiev, Ukraina, efter sju år! FN-chefen: Stopp för krig och sanktioner! USA, regeringens favorit, världsledande i krig och sanktioner inför nya sanktioner. “Ondskans axelmakt”? Tyska media: Frontalangrep på Tyskland. USA kräver stopp för Nord Stream 2, och hotar med sanktioner med understöd av Sverige. FN: ”Sanktionerna mot Venezuela är ett brott mot internationell rätt” […]

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here