Dags att erkänna statskuppen i Kiev, Ukraina, efter sex år!

15
1955
Högersektorn på Maidan. By Аимаина хикари – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32473112

Sex år har gått sedan den anti-demokratiska, fascistinspirerade statskuppen i Kiev mot den folkvalde presidenten Janukovitj (i av OSSE lovordade val), en händelse som press och politiker i Sverige och övriga Väst håller helt tyst – en stor skandal i sig.

Wikipedia skriver “Krisen inleddes den 22 februari, när flera medier uppgav att Ukrainas president Janukovytj hade flytt landet. Ett stort antal parlamentsledamöter från regeringspartiet Regionernas parti tvingades också samma dag att lämna Kiev, och både presidentpalatset och andra regeringsbyggnader övergavs av den sittande regimen. Oleksandr Turtjynov, medlem i Fäderneslandsförbundet (Batkivsjtjyna), tog temporärt över rollen som talman i Ukrainas parlament och blev kort efter utnämnd som tillförordnad president. Några dagar senare valdes Arsenij Jatsenjuk av de kvarvarande parlamentsledamöterna till ny premiärminister. Han fortsatte i rollen som premiärminister, trots samarbetssvårigheter och minst en regeringsombildning.”

Beskrivningen är inte helt riktig och den är ofullständig.

Bakgrund
Detta baseras på tidigare blogginlägg och särskilt på gästblogginlägg av Ukraina-kännaren Oleg Mezujev Ukrainakrisen:från Nulandkakor till kallt krig -Del 1. och Ukrainakrisen:från Nulandkakor till kallt krig -Del 2. .
I november 2013 erbjöd sig Ryssland att betala Ukrainas statsskuld på 15 miljarder euro och erbjöd därtill extra låga gaspriser, medan EU:s bud på 600 miljoner euro utgjorde 4 % av Rysslands bud.En våldsam hets och demonisering av budet, Ryssland och Putin tog vid.
11 december 2013 tog demonstranter emot kakor från Victoria Nuland på Majdantorget i Kiev. Enligt Nuland hade USA satsat 5 miljarder dollar under 20 års tid på s.k. ”demokratiutveckling” i Ukraina. Nulands kakor och amerikanska ”demokratiseringsbidrag” backades upp av en välregisserad propagandakampanj. Förutom USA har även ett stort antal icke-statliga organisationer (s.k. NGO:s) skyfflat in pengar i Ukraina. NGO-organisationerna har beskrivits som ”imperiets missionärer”.[]

”National Endowment for Democracy” (NED), är en organisation nära CIA som i början av 1980-talet började kalla sig för en ”NGO” (trots att man fortfarande finansieras ur den amerikanska statskassan).

En intensiv propagandakampanj blev som vanligt en viktig del i USA:s förberedelser inför det som skulle komma. (Jämför med dagens kampanj mot Maduro). Ett halvår innan Majdan-kuppen kunde en märkbart förhöjd nivå vad gäller russofobiska stämningar noteras i de västliga massmedierna, inklusive de svenska. Framträdande politiker, som Carl Bildt, dök upp på torget Maidan i Kiev, där beväpnade fascister fanns bland majoriteten fredliga demonstranter (tänk om framstående utländska politiker dykt upp vid de stora demonstrationerna i USA 2011-2012 “Occupy Wall Street”)
Ukraina Ashton & Svobodas ledare untitledEU:s utrikespolitiska talesperson Ashton tillsammans med bl.a. tillsammans fascistpartiets ledare

I slutet av januari 2014 satt Victoria Nuland i ett telefonsamtal med USA:s Kiev-ambassadör Geoffrey Pyatt. De båda diskuterade ukrainska ministerposter. Enligt Nuland skulle Jatsenjuk passa bra till posten som Ukrainas premiärminister. Deras konversation avlyssnades och spelades in. Nuland medgav att samtalet hade ägt rum, men dess innehåll tystades snabbt ner i västmedierna. Jatsenjuk blev Ukrainas nye premiärminister, precis som USA hade ”önskat” sig.
På bilden nedan ses Nuland tillsammans med USA:s Kievambassadör Geoffrey Pyatt.
Nuland och Arseny Yatseyuk images

* En vetenskaplig rapport från forskare i USA visar att dödsskjutningarna på Maidan utfördes av högerelement bland alla fredliga demonstranterna, fast västmedia utan bevis skyllde på Janukovitjs säkerhetsstyrkor.http://jinge.se/allmant/dodsskjutningarna-pa-maidan-vetenskaplig-rapport-usa-stodd-false-flag.htm Men massmedia gav Janukovitj hela skulden.

Efter mycket om och men ingicks en överenskommelse mellan regeringen Janukovitj och oppositionen.DN skrev på bästa nyhetsplats 21/2 ”Det lät för bra för att vara sant. President Viktor Janukovytj accepterade på fredagen oppositionens främsta krav. Landet ska återgå till tidigare författning med en vingklippt exekutivmakt. En övergångsregering ska styra i väntan på nyval i höst av både president och parlament. oppositionsledaren Julia Tymosjenko friges ur fängelset. Alla anklagelser mot övervåld skulle utredas. Presidenten verkar inte ägna sig åt nya finter.” Undertecknandet bevittnades av utrikesministrarna från Tyskland, Frankrike och Polen. USA och EU välkomnade detta dokument, där alltså även våldt på Maidan skulle utredas.

Enligt en vetenskaplig rapport från forskare i Kanada var det främst ett USA-stött dödande på Maidan. Dödsskjutningarna på Maidan – vetenskaplig rapport: USA-stödd ”false flag”

Ja, DN hade rätt – det var ”för bra för att vara sant” . En statskupp ägde rum följande dag, utan protester bland de stater som sa att de gillade överenskommelsen dagen innan. När oppositionsledaren Klitscho meddelade överenskommelsen på Majdan stormades scenen av högerextremister som meddelade att man inte tänkte lägga ned vapnen förrän presidenten avgick, enligt New York Times. Beväpnade aktivister från Maidan intog sedan snabbt parlamentet. President Janukovitj försvann, rädd för sitt liv. Riksrätten, som skulle frånta honom presidenttiteln, fick ihop endast 328 av de nödvändiga 338 rösterna, men ansågs likväl legitim både i Ukraina och i väst.
Under trycket av massvåld lämnade 72 ledamöter från Janukovitjs Regionernas parti partiet. Diverse omröstningar skedde i radan, Ukrainas parlament med decimerad numerär på omkring 326 av 450 ledamöter. Man kan ifrågasätta hur fria de var då beväpnade män stod utanför dörrarna. Ny riksåklagaren kom från fascistpartiet Svoboda, liksom vice talmannen. Parlamentets talman Rybak misshandlades tills han gick med på att avgå, och flera andra folkvalda parlamentariker har också misshandlats, fått bostäder brända eller har hotats. Rabbi Azman i Kiev bad snabbt Kievs judar att lämna staden och om möjligt Ukraina, då han fruktar våld mot Ukrainas 200 000 judar han bad Israel om assistans med säkerheten. Propaganda för nazism avkriminaliserades.

Svoboda ordförande Oleh Tyahnybok untitled
Krims legitima parlament, ”Högsta rådet”, utlyste i det läget en folkomröstning [23] och den 16 mars röstade 97% av väljarna för ett utträde ur Ukraina och en anslutning till Ryssland. Väst anklagade genast Ryssland för folkrättsbrott. Likheterna mellan Krims utbrytning och Kosovo-fallet glömdes helt sonika bort. Principen om självbestämmande var helt plötsligt inte lika gällande i de bägge fallen. USA:s och deras allierades dubbla standarder kom upp i öppen dager.
Ej heller mindes man i väst folkomröstningen på Krim den 20 januari 1991, där 94% av väljarna hade röstat för egen autonomi, en autonomi som avskaffades 1995 genom ett ensidigt beslut från Kiev, som därigenom hade kört över Krimbornas rätt till självbestämmande.

Östra Ukraina reste sig i protest mot kuppjuntan. Man krävde bl.a. en federalisering av landet, en omröstning om tullunionen samt att ryskan skulle bli ett officiellt andra språk i Ukraina – vilket blev fallet. Ungefär 1/3 av Ukrainas invånare har ryskan som sitt modersmål samtidigt som 83% av landets internetanvändare föredrar att använda ryskan ute på nätet. Som en jämförelse kan man nämna att cirka 5% har svenska språket som sitt modersmål i Finland. I Finland är svenskan ett officiellt andra språk.

Svenska högerextremister i Nationaldemokraterna och Svenskarnas parti hyllade kuppen våren 2014. Det nazistiska nätmagasinet Motgift skall organisera “Ukraina-frivillig” och skriver ”Vi kan nu visa att vi står enade med vita, europeiska nationalister i annat än ord genom att sluta upp med våra kamrater. Vi har möjligheten att delta i en sann nationalistisk revolution.” Nordisk Ungdom som prifilerar sig som mer “frihetliga fascister” har samlat in pengar till sina fascistiska vänner i Ukraina och haft en talare på Majdan. Statskupp eller revolution i Ukraina
Kiev 2 protest-main_siVåldsverkare bland alla fredliga demonstranter på Maidan
Jag skrev genast efter statskuppen Denna utlandsstödda statskupp med starkt inslag av högerextrema organisationer, som också kallas fascistiska eller rentav nazistiska, är enligt min mening inte legitim. Och inte enligt ledare i Ukrainas opposition, EU, USA, Tyskland, Frankrike och Polen 21 februari, men väl 22 februari och framöver. Statskupp i Ukraina. Bloggen 23/2 2014 och Ökad krigs- och krisrisk i Ukraina. Bloggen 23/4 2014
• Dominerande massmedia vägrar att kalla detta för statskupp och använder uttryck som ”nationalister, högerradikaler och oroligheterna i Kiev” i stället för fascister och kuppmakare.
• För alla hundratals miljoner, ja miljarder vänner av demokratin måste tyvärr tilltron de politiska ledarna i Väst och deras tal om demokratin samt tilltron till etablerade massmedia minska (kraftigt).
Vinnaren är fascismen och anhängare av utländsk intervention, förlorare är demokratin och den stora gruppen genuint demokratiska människor på Majdan.
• Reellt demokratiska länder kan inte erkänna kuppregeringen.

Bättre läge utan statskuppen? Utdrag ur blogginlägg våren 2014
* Varken USA eller EU har kommit men några ekonomiska bidrag, en stor kontrast till Rysslands generösa bud. I EU finns ett starkt motstånd mot att ge bidrag till Ukraina som behövs inom EU, t.ex. i Bulgarien, Grekland, Portugal.
* Landets ekonomi hade varit klart bättre med Rysslands bidrag på 15 miljarder euro, låga gaspriser, utan krav från Gazprom och Kina (3 miljarder dollar) och med större möjlighet till fortsatt bra ekonomiskt samarbete österut.
* Ukrainas demokratiska anseende hade varit avsevärt större
om man hållit fast vid den mödosamt framförhandlade överenskommelsen mellan folkvald president och mestadels folkvalda representanter för politiska partier. Överenskommelsen hälsades först med jubel av USA och EU samt massmedia, vilka dagen efteråt hyllade statskuppen.
* Krim hade kvarstått som del av Ukraina.
* Ett visst demokratiskt anseende hade funnits kvar hos USA,EU och dominerande massmedia, nu är förtroendet för dessas demokratisyn allvarligt försvagat, eller obefintligt. * Fascismen hade varit svagare.
* Vinnarna är förutom högerextremistiska grupper, imperialisterna under ledning av USA som kunnat fortsätta sin inringning av Ryssland, med klart ökat krigshot som följd.
http://jinge.se/allmant/okad-krigs-och-krisrisk-i-ukraina.htm och http://jinge.se/allmant/rysk-kupp-pa-krim-ocheller-vaststodd-hogerextremistisk-statskupp-i-ukraina.htm
Trump träffar Zelensky. Vad pratade de om?

Något om läget idag.

Ukraina har genomgått betydande förändringar sedan 2013 med EuroMaidan-protester, utbrottet av den väpnade konflikten och mer självsäkra ingripanden från internationella institutioner som Internationella valutafonden. Enligt Världsbankens databas hade Ukraina lägst BNP per capita i Europa år 2017. Växande nationalism, militarisering av samhället och stigande nivå av extremhögervåld är också karaktäristiska för det samtida Ukraina. Ukraine has become the poorest country in Europe – IMF data

Ukrainas socialminister noterade att mellan 2014 och 2017 ökade fattigdomen i Ukraina från 8 procent till 55 procent.
Enligt en FN-källa är 60 % fattiga i Ukraina. källan

Den politiskt omeriterade underhållaren Zelenskij vann överläget presidentvalet i Ukraina i april, ett bakslag för USA:s mångåriga satning på Poroshenko. Vid valet fick 3 miljoner ukraniare som bor i Ryssland inte rösta – demokratiskt? Zelensky blir president i Ukraina: Bakslag för USA, EU, IMF och Sverige samt nazismen.

* Trumps telefonsamtal med Zelensky ledde till riksrätt mot Trump, och visade klart Ukrainas beroende av USA.

Inflationen har blivit ett stort problem. Medan den officiella inflationstakten har varit cirka 10 procent sedan juni förra året, anger ukrainska forsknings- och medieföretag att den är mycket högre. Vesti-UA rapporterade att priserna på 87 procent av konsumtionsdagligvarorna har ökat. Info-Shuvar rapporterade att priset på potatis har fördubblats sedan början av november och Obozrevatel säger att sådana ökningar inte var begränsade till potatis. Enligt den statliga statistiken har lökpriset ökat med 115 procent, kål och morötter med 60 procent och betor med 30 procent (jämfört med samma tid i fjol). Bröd, mjöl, mannagryn och bacon har sett prishöjningar mellan 14 och 17 procent, medan priserna på nötkött, fisk och korv har rapporterats ökat med mellan 9 och 11 procent.

Andra konsumtionsvaror och tjänster känner också av effekterna av inflationen. Kollektivtrafikpriserna har stigit med 26 procent. Cigarettpriserna stiger med 16 procent och antibiotika kostar cirka 10 procent mer än vad de gjorde för ett år sedan. Allra störst är dock prisökningarna på naturgas. IMF har beordrat Ukraina att sänka subsidierna på naturgas om det vill behålla sin goda ställning. Ukraina har stått emot. Från och med den 1 maj börjar priset på naturgas ändå att öka med 15 procent, och från och med 2020 kommer det att säljas till marknadspris. (På grund av tidigare prishöjningar betalar ukrainare nu ungefär 40 procent av marknadspriset för gas. År 2015 betalade de bara 12 procent.) Samtidigt har volymen naturgas i Ukrainas underjordiska lagringsanläggningar sjunkit till 43 procent av kapaciteten. Ukrainare bör förbereda sig för att betala mer för denna viktiga råvara eller falla tillbaka på kolindustrin.
Poroshenko och Obama. images4YUZEIHV
Rapporter tyder på att fördjupad fattigdom och rädsla för ökad militär aktivitet leder till en ny våg av migration som ukrainare söker bättre ekonomiska förhållanden någon annanstans.

Detta är inte ett nytt fenomen: Enligt IMF arbetar mellan 2 miljoner och 3 miljoner ukrainare utomlands, medan regeringen uppskattar att 3,2 miljoner ukrainska medborgare bor permanent utomlands. (FN uppskattade att 2017 bodde ungefär 6 miljoner ukrainare totalt i utlandet.) IMF har sagt att ökningen av antalet ukrainska emigranter blir en inrikespolitisk fråga. En oppositionspartiledare sa att “fattigdom gör att ukrainare [vill] jobba utomlands, ibland måste människor arbeta under hemska förhållanden och med gammal utrustning.”

* Enligt Minsk 2, en överenskommelse som förhandlats fram i februari 2015, för 2 år sedan, skulle ökad självständighet, federalisering ske för områden i östra Ukraina. Detta har inte skett. USA har beslutat leverera mer kraftfulla vapen och en offensiv av regeringsstyrkor, med fascistiska enheter, väntas mot östra Ukraina. USA sänder starkare vapen och kanske trupper till Ukraina

* En tolerans och till och med rehabilitering sker av nazister. Stepan Banderas trupper mördade åttiotusen polacker. Regimen i Kiev har infört lagar som förbjuder all kritik av ”nationalhjälten” Bandera och hans handlingar och har enrollerat den fascistiska Azov-bataljonen i den reguljära armén.
Ukraina - Hyllning till Bandera svoboda-1-1024x682Nazistledaren Bandera hyllas efter kuppen

Wikipedia: Ukrainas näringsliv styrs i stor utsträckning av ett fåtal entreprenörer och deras familjer – “oligarkerna”. Maktkoncentrationen inom det ukrainska näringslivet anses förhindra ett effektivt reformerande och moderniserande av landets ekonomi. Det koncentrerade ägandet av etermedierna anses bidra till en styrd opinionsbildning.[88] Ukraina är ett av världens mest korrumperade länder. Det ligger på plats 142 av 175 på antikorruptionsinstitutet Transparency Internationals lista.

* Ukrainas bördiga mark säljs ut trots folkligt motstånd.

* Den USA-lojale Mikheil Saakashvili från Georgien, var en kort period guvernör i i Odessa-regionen sa till den Maidan-vänliga Kiev Post att «Vi har en slags parallell skuggregering. Man kan beskriva Ukraina som ett aktiebolg ägd av oligarker. Varje oligark har sina egna domare, aktörer och paramilitära styrkor”. Saakashvili
* BNP nästan halverades under de två första åren efter statskuppen och är betydligt lägre än före statskuppen och det finns ett stort missnöje med regeringen bland befolkningen i Ukraina.

I den svenska utrikespolitiska deklarationen står 2018 “Ryssland bär ansvaret för konflikten i östra Ukraina som resulterat i över 10 000 dödsoffer. Vi fördömer den ryska aggressionen, inklusive den illegala annekteringen av Krim. Dessa flagranta brott mot folkrätten är det mest allvarliga hotet mot den europeiska säkerhetsordningen sedan kalla krigets slut. EU:s sanktioner ska bibehållas..”

Rysslands oblodiga, folkstödda annektering av Krim är ett brott mot folkrätten. Kan också uppfattas som defensivt efter en Väst-stödd fascistinfluerad statskupp i Kiev 22/4 2014 mot folkvald president, som kan ses som ett stort brott mot “den europeiska säkerhetsordningen”, men nämns inte i utrikespolitiska deklarationen. Belägg för att ryska trupper finns i Ukraina saknas. Sanktionerna mot Ryssland, som inte beslutats av FN, är illegala. Ryssland gör en avgörande legal insats i kampen mot terrorismen i Syrien.

Sveriges regering ger ingen kritik till den stora toleransen för nazism i Ukraina, att nya statyer reses över nazistledare och att landets president bedriver krig mot och dödar invånare i östra delen av landet i stället för att inleda verklig dialog och ge önskad autonomi.

lofven-poroshenko
Hundratals miljoner av svenska skattepengar har gått till Ukrainas regering.

Är detta en bra, “feministisk” svensk utrikespolitik?

Relaterat

Ukrainare i Ryssland får inte rösta. Demokratisyn?
Ukraina inrätter ny helgdag för nazistledare och mottar hundratals miljoner av svenska skattepengar
Krav för de-eskalering av den pågående konflikten mellan Ryssland och Ukraina
Ekonomisk situation i Ukraina efter USA-stödd statskupp.

Putin varnar Poroshenko för att inte följa Minsk-avtalet. Av Björn Ditlev Nistad.
Som observatör vid valet i Donbass, Ukraina. “Varför får vi inte bli en del av Ryssland?” Av Björn Ditlev Nistad.
Sköt Ukraina ned flygplanet MH17 i östra Ukraina? Ny information Av Björn Ditlev Nistad.
Dags att erkänna statskuppen i Kiev, UKRAINA, efter fem år!
Ukrainare i Ryssland får inte rösta. Demokratisyn?
Ukraina inrätter ny helgdag för nazistledare och mottar hundratals miljoner av svenska skattepengar
Krav för de-eskalering av den pågående konflikten mellan Ryssland och Ukraina
Ekonomisk situation i Ukraina efter USA-stödd statskupp.
Sverige ökar försvarssamarbete med fascisttoleranta Ukraina.
Ukraina-krisen: Från Nulandkakor till ett nytt kallt krig. Del 2.

15 COMMENTS

 1. Uppgiften från Transparency International är inte aktuell. I 2018 års lista ligger
  Ukraina på plats 120, Ryssland på plats 138 (och Venezuela på plats 168).

  Den som vill läsa en mer aktuell artikel (än Romelsjös) om Ukraina och Donbass kan gå
  till The Saker:
  https://thesaker.is/donbass-military-political-aspects/#comments
  Notera slutklämmen:
  “In fact, this situation of a military-political stalemate that developed in the Ukrainian direction by the summer of 2014 forced Russia to opt to freeze the situation in this direction, having transferred the center of gravity of its efforts to more promising, from the point of view of the global standoff with the US, regions – in order to return to the Ukrainian question in general, and to Donbass in particular, in more favourable conditions.”

  Vi vet att den mer “lovande regionen” var Syrien, men det är i stort sett överspelat nu. Venezuela är i det närmaste helt frånvarande i den ryska statliga TV-kanalen som över hela Ryssland alltid är nr 1 på alla TV-apparater. Överhuvudtaget har de ryska nyhetssändningarna varit mycket förbryllande under 2019, och jag börjar på allvar undra vad som händer i Kreml.

  • Det är självklart att TI uppgiften inte är aktuell, då Anders har samlat ihop det han skrivit tidigare om Ukraina.
   Om man ska redogöra på ett korrekt sätt “corruption perception index” som det heter, behövs att ange, först och främst, erhållna poäng och sedan platsen (länder med samma poäng läggs i bokstavsordning!). TI mäter inte hur mycket korruptions det är i varje land, utan hur mycket korruption ett antal tillfrågade personer “upplever” att det är. Att ukrainarna skulle uppleva att korruptionen i landet minskat är mycket underligt. Men TI är i sig en korrumperad organisation, som varit i blåsväder i ett antal korruptionsskandaler. Vilka finansierar ukrainska TI kontor, för i år:
   https://ti-ukraine.org/wp-content/up…raine-2017.pdf
   På sidan 41 finns det en tabell över vilka bidrag de fått. Holländska ambassaden har gett dem drygt 2 miljoner dollar. Vad fick holländarna i utbyte för det? Brittiska och tjeckiska ambassaderna har också gått in med mutor. EU-kommissionen har gett dem en rejäl hacka. Största bidragssgivare är tyska staten, som via sin organisation GIZ gett en muta på hela 15 miljoner dollar.
   Rekommenderad läsning: Gordon Hahn

   • TI är inte tillförlitligt. Som ett exempel. Dom listar Nya Zeeland som ett a världens minst korrupta länder. Landet är i verkligheten att av världens mest korrumperade. Så hur åstadkom man det. Jo – regeringen utsåg de personer som TI skulle få fråga, alla i beroendeställning till staten och näringslivet, instruktionen var, svara ”rätt” eller vi kommer att ha ett mycket allvarligt samtal – med din efterträdare. I Nya Zeeland kan man begära ut offentliga handlingar, precis som i Sverige, men då får man veta att alla handlingar rörande TI har blivit hemligstämplade, ”av respekt för individernas privatliv”. Landet är så korrupt att inköpschefen på Auckland’s flygplats fanns på leverantörernas avlöningslista, han betalade till och med preliminärskatt på mutorna.

 2. Kremlologen Mats Larsson talar vid sidan om temat som vanligt – Integrity Initiative Style. Sakers artikel är inte skriven av The Saker utan den ryske analytikern Rostislav Ishchenko där han försöker förklara främst för en rysk opinion varför Ryssland inte kunde integrera Donbass på samma sätt som Krim. Såväl i Ryssland som i Donbass finns en stark opinion som förfäktar att Ryssland borde ha intervenerat i Donbass och låtit regionen bli en del av Ryssland i stället. Ishchenko pekar på alla de komplikationer ett sådant agerande skulle ha inneburit och Moskva har från början gjort klart att de inte har några sådana planer.
  Medan artillerigranaterna dagligen fortsätter att hagla ned över bostadsområden i Donbass är det begripligt att det där finns ett missnöje med Moskvas passivitet. Men även i Ukraina händer saker om än med snigelfart. En vacker dag kanske någon i Kiev kommer på tanken att trots allt göra ett nytt försök som ett förenat helt, utan Krim givetvis.

  För Mats Larsson och andra som undrar vad som händer i Ryssland föreslår jag att de läser vad den finske juristen- med det danska namnet – Jon Hellevig, skriver i sina två senaste artiklar på Russia Insider. Hellevig har bott i Moskva sedan 90-talets början och har sett hela omstöpningen från första parkett. Sedan kan man gå vidare till Andrei Martyanovs “Losing Military Supremacy”, hans bok där han hävdar att Ryssland passerat USA i militärteknologisk utveckling, bl.a. beroende på två slags kostnadsfördelar: den ena i relativa arbetskostnader, den andra beroende på att Ryssland inte behöver lägga ett öre på invasionsplaner av den amerikanska kontinenten – till skillnad från USA som slösar ofantliga belopp för att försöka säkerställa seger vid ett invasionsscenario. Och nu är alla de flotta hangarfartygen sittande ankor.
  Internationell statistik om Ryssland är underbar. Nyligen placerades ett ledande ryskt universitet i bottenskiktet passerat av lärosäten i Saudiarabien.

  • “Kremlologen Mats Larsson talar vid sidan om temat som vanligt – Integrity Initiative Style.”

   Bra att fler sett Mats syfte här.

 3. Jag skrev alltså inte att artikeln var skriven av The Saker, vilket var och en som
  klickade på länken kunde konstatera.

  Jon Hellevigs två artiklar under 2019 handlar om Rysslands vägar och
  flygplatser. Tämligen harmlösa artiklar. Jag har precis som Hellevig
  flugit till såväl Domodedovo som Sheremetyevo. Helt ok som flygplatser,
  men två flygplatser som genomgått drastiska förbättringar under senare
  år är flygplatserna i Minsk och Kiev. Utmärkande för flygplatserna i Moskva
  är att det internationella inslaget är tämligen begränsat. Kontrasten
  mot Istanbul är slående. Den nya flygplatsen i Vladivostok har den bästa
  fiskbutiken i Ryssland.

  Jan Nybondas, jag föredrar att inhämta information genom att prata
  på tu man hand med ryssar som bor i Ryssland. Ett informationsinhämtande
  jag kan rekommendera.

 4. Ordförande för Ukraina Petro Poroshenko sade I sitt tal vid Münchenkonferensen, som var en av de sista, att han ser fram emot ett varmt välkomnande i New York på FN:s generalförsamling, dit han kommer den 20 februari. Enligt experter har statschefens nyligen utrikespolitiska verksamhet minskat i anseende.
  Kandidaten för politiska vetenskaper Alexei Yakubin tror att den ukrainska ledaren vill till exempel få till ett personligt möte och ett foto med sin amerikanska motsvarighet Donald Trump. Fotografiet kan visas till ukrainska väljare och försäkrade dem att han har direkt kontakt med Vita huset.
  För detta, enligt Yakubin, är administrationen av Poroshenko redo förskådespelen. Hälsominister Ulyana Suprun , som är under utredning, men fortfarande minister och har ett visst inflytande på den ukrainska diasporan i USA. Kommer Poroshenko och Trump att träffas? Det troliga är att USA inte vill associera starkt med endast en sida i samband med vår valkampanj. För att sammanfatta allt ovanstående blir det uppenbart hur långt ukrainska politiker befinner sig långt från västets riktiga politiska liv, hur otillräckliga de är för förändringarna i Europa.

  • https://svenska.yle.fi/artikel/2017/02/17/sakerhetskonferens-pa-vag-mot-en-ny-varldsordning
   En stor del av de viktigaste världsledarna samlades i München för den årliga säkerhetskonferensen. Bland deltagarna hittade man också USA:s nye vicepresident Mike Pence och redan på förhand utgår man från att mycket vid konferensen kommer att kretsa kring just USA och landets nya utrikespolitiska ställning. Bland annat konstaterades att världen står inför en tid av utbredd inskränkthet. Medborgarna i de demokratiska staterna tror allt mindre på att de gagnas av det politiska systemet och allt fler förespråkar nationella lösningar och stängda gränser, hette det i förordet till rapporten.

   • Jag har också tappat tron på politiken. I Sverige har vi ett parti med över en miljon röstande som ställs helt utan inflytande. Är det demokrati?

 5. Intresset för Ukraina faller som ett korthus. Säkerhetskonferensen som hölls i München den 15-15 februari lämnade en obehaglig efterdyning, inte bara bland ukrainska politiker, men också bland oberoende experter. Båda fortsätter att diskutera resultaten från konferensen, som har blivit en slags kall dusch för den ukrainska eliten. “Munchenkonferensen är en plats där nya idéer och strategier alltid diskuteras, vilka sedan är belägna i nationella beslut eller beslut av internationella organisationer”, anser ukrainska politikern Ruslan Bortnik.
  I själva verket har Ukraina enligt experter aldrig kunnat finna sig i Europeiska unionen och i västvärlden i allmänhet. Ukraina är långt ifrån en jämställd partner och kan därför inte uppfattas i väst som en oberoende och respekterad politisk aktör.
  “När det gäller utsikterna att få 700 miljoner dollar från USA för att stödja Ukraina, vilket Poroshenko tillkännagav, är detta belopp inte globalt. Vi går inte ens in i de tio bästa mottagarländerna för hjälp från Förenta staterna. Dessutom kommer det mesta av pengarna att användas för att stimulera amerikanska tillverkare och det amerikanska militärindustriska komplexet, säger den ukrainska politiska analytiker Alexei Yakubin .
  Han noterade att temat för Ukraina i München inte var prioriterat. Det ukrainska valet nämndes inte, men temat för Ryssland och energisäkerhet i samband med gasleveranser från Ryska federationen var den röda tråden. Vidare hölls diskussioner i den nya verkligheten av samspelet mellan Bryssel och Washington.

  Européerna uppfattade inte Michael Pens tal som ett försök till dialog, utan som ett försök från Förenta staterna att ge order till vem och vad de ska göra. EU-länderna är inte redo att acceptera en sådan modell. Även i diskussionen om den iranska kärnkraftsavtalet har Europeiska unionen sina egna intressen och, till skillnad från Förenta staterna, vill bevara den. Och kansler Angela Merkel sade att EU och Ryssland är dömda till partnerskap.
  I detta sammanhang noterade Yakubin att den ukrainska staten som strävar efter Europa behöver fortsätta från en sådan verklighet – att spåra var Europeiska unionens intressen är. Samtidigt är det nödvändigt att ta hänsyn till den nya verkligheten i vilken Ryssland blir, från en rival och fiende, en allierad i Europa. Därför frågan: var är Ukraina i denna konfiguration? Vad är dess roll? Kanske Ukraina, den politiska eliten bör svara på den föränderliga utrikespolitiska konfigurationen? Faktum är att flera kandidater till Ukrainas ordförandeskap som deltog i säkerhetskonferensen i München visade sig vara immun mot de nya trenderna i Europa.

  Ordförande för Ukraina Petro Poroshenko sade I sitt tal vid Münchenkonferensen, som var en av de sista, att han ser fram emot ett varmt välkomnande i New York på FN:s generalförsamling, dit han kommer den 20 februari. Enligt experter har statschefens nyligen utrikespolitiska verksamhet minskat i anseende.
  Alexei Yakubin tror att den ukrainska ledaren vill till exempel få till ett personligt möte och ett foto med sin amerikanska motsvarighet Donald Trump. Fotografiet kan visas till ukrainska väljare och försäkrade dem att han har direkt kontakt med Vita huset.
  För detta, enligt Yakubin, är administrationen av Poroshenko redo förskådespelen. Hälsominister Ulyana Suprun , som är under utredning, men fortfarande minister och har ett visst inflytande på den ukrainska diasporan i USA. Kommer Poroshenko och Trump att träffas? Det troliga är att USA inte vill associera starkt med endast en sida i samband med vår valkampanj. För att sammanfatta allt ovanstående blir det uppenbart hur långt ukrainska politiker befinner sig långt från västets riktiga politiska liv, hur otillräckliga de är för förändringarna i Europa.

 6. “Ukrainas tidigare president Viktor Janukovytj ska ha slussat motsvarande 34 miljoner kronor genom ett konto i Swedbank. Det avslöjar SVT:s Uppdrag granskning. Pengarna kopplas samman med en misstänkt muta och affären, som skedde 2011, ska ha varit känd av den svenska storbanken sedan 2017”

 7. Tänk att detta leder till en lång diskussion om en liten detalj i sammanhanget: Transparancy Internationals listor. Det är ju i och för sig bra att trovärdigheten ifrågasätts i några inlägg, men det är inte det artikeln handlar om.
  Var det en kupp? Fascister/nazister/högerextrema nationalister var stormtrupper som angrep demokratiska samhällsorgan och med våld och hot tvingade valda ombud att fly. Avsättningen av presidenten gjordes inte i enlighet med landets konstitution. JA, det var en kupp!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here