Zelensky blir president i Ukraina: Bakslag för USA, EU, IMF och Sverige samt nazismen.

9
2779

By Maxim Stoyalov, Claude Truong-Ngoc, Alexander Krassotkin / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78139518

Redan i Rapport kl 19.30 får vi höra att den politiskt oerfarne Zelensky vann presidentvalet i Ukraina före före den politiskt erfarne Poroshenko. Kanske just skillnaden i politisk erfarenhet var till Zelenskys fördel. Poroshenko erkände sig snabbt besegrad.
Zelensky fick 73 % av rösterna. I västra Ukraina fick han 56 %, och i östra Ukraina 88 %.

Poroshenko kom till makten i val, strax efter den av USA och EU stödda statskuppen i Ukraina 22/2 2014 mot den likaledes folkvalde Janukovitj. I statskuppen som media helt tigit om spelade de högerextrema organisationerna Svoboda och Högra sektorn en viktig roll. Kuppen skedde dagen efter det att en överenskommelse till slut nåtts mellan oppositionen och den folkvalde presidenten Janukovitj.
Ukraina har fått allt tänkbart stöd från Väst. IMF har frångått sina ordinära krav för lån då det gäller Ukraina – de hårda kraven för Grekland gällde inte Ukraina.

I november 2013 erbjöd sig Ryssland att betala Ukrainas statsskuld på 15 miljarder euro och erbjöd därtill extra låga gaspriser, medan EU:s bud på 600 miljoner euro utgjorde 4 % av Rysslands bud.En våldsam hets och demonisering av budet, Ryssland och Putin tog vid.
11 december 2013 tog demonstranter emot kakor från Victoria Nuland på Majdantorget i Kiev. Enligt Nuland hade USA satsat 5 miljarder dollar under 20 års tid på s.k. ”demokratiutveckling” i Ukraina. Nulands kakor och amerikanska ”demokratiseringsbidrag” backades upp av en välregisserad propagandakampanj. Förutom USA har även ett stort antal icke-statliga organisationer (s.k. NGO:s) skyfflat in pengar i Ukraina. NGO-organisationerna har beskrivits som ”imperiets missionärer”.[]

”National Endowment for Democracy” (NED), är en organisation nära CIA som i början av 1980-talet började kalla sig för en ”NGO” (trots att man fortfarande finansieras ur den amerikanska statskassan).

* Utvecklingen efter 2013 och valresultatet är ett stort bakslag för USA:s syn på och sätt att ”demokratisera” Dags att erkänna statskuppen i Ukraina efter 5 år.

Sveriges statsminister har bara haft positivt att säga om Poroshenko, och en miljard av svenska skattepengar har gått till Poroshenkos regim. Löfvén som kritiserat SD som fascistiskt, gödslar alltså svenska skattemiljoner över en nazisttolerant regim!
Snacka om politisk kunskap och känsla…

* Denne valdes 2010 i val som lovordades av valobservatörer från OSSE. Wikipedia skriver ” OSSE berömde valet som en ”imponerande uppvisning i demokrati” och uppmanade landets politiska ledare att ”lyssna till folkets dom”.[13] Wikipedia.

Janukvitj försökte balansera mellan Väst och Ryssland. Hans första utlandsresa gick till EU-högkvarteret i Bryssel. Liksom andra som försökt sig på en självständig nationell utrikespolitik fick han sin dom – den USA-stödd statskuppen 22/2 2014. Dessförinnan hade Ryssland lovat Ukraina ekonomiska villkor som var mångdubbelt mer förmånliga än EU:s.

Sedan kom Poroshenko till makten, i val. Opinionsundersökningar under senare år har visat extremt lågt stöd för Poroshenko.

Men hur har man haft det i Ukraina under Poroshenko?

Ukrainas sjuka presidentval – 3 miljoner medborgare får inte rösta-

Ukrainska myndigheter beslutade att de medborgare som bor i Ryssland inte skulle få <rösta i presidentvalet i Ukraina, varken på Ukrainas ambassad i Moskva eller på ukrainska konsulat i Ryssland. Det betyder att de nästan 3 miljoner ukrainarna som bor och arbetar i Ryssland faktiskt berövas rösträtten för presidentvalet. här Om de inte far till Finland, Georgien eller annat grannland för att rösta. Ukrainare i Ryssland får inte rösta. Demokratisyn? Ukrainas sjuka presidentval – 3 miljoner medborgare får inte rösta

Den stora majoriteten av ukrainare som bor och arbetar i Ryssland, som främst kommer från östra Ukraina, har påverkats negativt av president Petro Poroshenko för det krig han har satt igång mot den upproriska befolkningen i Donbass. Dessa 3 miljoner missnöjda väljare skulle ha kunnat blockera omvalet av Poroshenko, eftersom de flesta ukrainska valen har avgjorts med små marginaler. Det faktum att 3 miljoner väljare i praktiken utesluts från presidentvalet kan inte karakteriseras som annat än storskaligt valbedrägeri till förmån för Poroshenko.

Annars hade Zelenskys seger sannolikt blivit ännu större.

Detta är en så stor överträdelse av allt som kallas demokratiska principer och internationella uppföranderegler, att det borde i sig vara mer än tillräckligt för att förklara presidentvalet ogiltigt. Ukrainska myndigheter tillåter inte ryska valobservatörer eller valobservatörer med ryskt medborgarskap som ingår i OSSE. Nyligen blev det också känt att de inte skulle tillåta fler tyska politiker som är anslutna till Die Linke-partiet att agera som observatörer i presidentvalet. (Gazeta.ru 26.03.2019: ”Utan ryssar och tyskar: Vilka släpper Ukraina inte igenom vid valet”). här

Något om läget idag.

Ukraina har genomgått betydande förändringar sedan 2013 med EuroMaidan-protester, utbrottet av den väpnade konflikten och mer självsäkra ingripanden från internationella institutioner som Internationella valutafonden. Enligt Världsbankens databas hade Ukraina lägst BNP per capita i Europa år 2017. Växande nationalism, militarisering av samhället och stigande nivå av extremhögervåld är också karaktäristiska för det samtida Ukraina. Ukraine has become the poorest country in Europe – IMF data

Ukrainas socialminister noterade att mellan 2014 och 2017 ökade fattigdomen i Ukraina från 8 procent till 55 procent.
Enligt en FN-källa är 60 % fattiga i Ukraina. källan

Wikipedia: Ukrainas näringsliv styrs i stor utsträckning av ett fåtal entreprenörer och deras familjer – ”oligarkerna”. Maktkoncentrationen inom det ukrainska näringslivet anses förhindra ett effektivt reformerande och moderniserande av landets ekonomi. Det koncentrerade ägandet av etermedierna anses bidra till en styrd opinionsbildning.[88] Ukraina är ett av världens mest korrumperade länder. Det ligger på plats 142 av 175 på antikorruptionsinstitutet Transparency Internationals lista.

* BNP nästan halverades under de två första åren efter statskuppen och är betydligt lägre än före statskuppen och det finns ett stort missnöje med regeringen bland befolkningen i Ukraina.

I den svenska utrikespolitiska deklarationen står 2018 “Ryssland bär ansvaret för konflikten i östra Ukraina som resulterat i över 10 000 dödsoffer. Vi fördömer den ryska aggressionen, inklusive den illegala annekteringen av Krim. Dessa flagranta brott mot folkrätten är det mest allvarliga hotet mot den europeiska säkerhetsordningen sedan kalla krigets slut. EU:s sanktioner ska bibehållas..”

Rysslands oblodiga, folkstödda annektering av Krim är ett brott mot folkrätten. Kan också uppfattas som defensivt efter en Väst-stödd fascistinfluerad statskupp i Kiev 22/4 2014 mot folkvald president, som kan ses som ett stort brott mot “den europeiska säkerhetsordningen”, men nämns inte i utrikespolitiska deklarationen. Belägg för att ryska trupper finns i Ukraina saknas. Sanktionerna mot Ryssland, som inte beslutats av FN, är illegala. Ryssland gör en avgörande legal insats i kampen mot terrorismen i Syrien.

Inflationen har blivit ett stort problem. Medan den officiella inflationstakten har varit cirka 10 procent sedan juni förra året, anger ukrainska forsknings- och medieföretag att den är mycket högre. Vesti-UA rapporterade att priserna på 87 procent av konsumtionsdagligvarorna har ökat. Info-Shuvar rapporterade att priset på potatis har fördubblats sedan början av november och Obozrevatel säger att sådana ökningar inte var begränsade till potatis. Enligt den statliga statistiken har lökpriset ökat med 115 procent, kål och morötter med 60 procent och betor med 30 procent (jämfört med samma tid i fjol). Bröd, mjöl, mannagryn och bacon har sett prishöjningar mellan 14 och 17 procent, medan priserna på nötkött, fisk och korv har rapporterats ökat med mellan 9 och 11 procent.

Andra konsumtionsvaror och tjänster känner också av effekterna av inflationen. Kollektivtrafikpriserna har stigit med 26 procent. Cigarettpriserna stiger med 16 procent och antibiotika kostar cirka 10 procent mer än vad de gjorde för ett år sedan. Allra störst är dock prisökningarna på naturgas. IMF har beordrat Ukraina att sänka subsidierna på naturgas om det vill behålla sin goda ställning. Ukraina har stått emot. Från och med den 1 maj börjar priset på naturgas ändå att öka med 15 procent, och från och med 2020 kommer det att säljas till marknadspris. (På grund av tidigare prishöjningar betalar ukrainare nu ungefär 40 procent av marknadspriset för gas. År 2015 betalade de bara 12 procent.) Samtidigt har volymen naturgas i Ukrainas underjordiska lagringsanläggningar sjunkit till 43 procent av kapaciteten. Ukrainare bör förbereda sig för att betala mer för denna viktiga råvara eller falla tillbaka på kolindustrin.
Poroshenko och Obama. images4YUZEIHV
Rapporter tyder på att fördjupad fattigdom och rädsla för ökad militär aktivitet leder till en ny våg av migration som ukrainare söker bättre ekonomiska förhållanden någon annanstans.

Detta är inte ett nytt fenomen: Enligt IMF arbetar mellan 2 miljoner och 3 miljoner ukrainare utomlands, medan regeringen uppskattar att 3,2 miljoner ukrainska medborgare bor permanent utomlands. (FN uppskattade att 2017 bodde ungefär 6 miljoner ukrainare totalt i utlandet.) IMF har sagt att ökningen av antalet ukrainska emigranter blir en inrikespolitisk fråga. En oppositionspartiledare sa att ”fattigdom gör att ukrainare [vill] jobba utomlands, ibland måste människor arbeta under hemska förhållanden och med gammal utrustning.”

* Enligt Minsk 2, en överenskommelse som förhandlats fram i februari 2015, för 2 år sedan, skulle ökad självständighet, federalisering ske för områden i östra Ukraina. Detta har inte skett. USA har beslutat leverera mer kraftfulla vapen och en offensiv av regeringsstyrkor, med fascistiska enheter, väntas mot östra Ukraina. USA sänder starkare vapen och kanske trupper till Ukraina

* En tolerans och till och med rehabilitering sker av nazister. Stepan Banderas trupper mördade åttiotusen polacker. Regimen i Kiev har infört lagar som förbjuder all kritik av ”nationalhjälten” Bandera och hans handlingar och har enrollerat den fascistiska Azov-bataljonen i den reguljära armén.
* Alltmedan Sverige stött nazistinfluerade Ukraina med hundratals miljoner skattekronor. Och talar om att stärka demokratin!
Ukraina - Hyllning till Bandera svoboda-1-1024x682Nazistledaren Bandera hyllas efter kuppen

Relaterat

Putin varnar Poroshenko för att inte följa Minsk-avtalet. Av Björn Ditlev Nistad.
Som observatör vid valet i Donbass, Ukraina. “Varför får vi inte bli en del av Ryssland?” Av Björn Ditlev Nistad.
Sköt Ukraina ned flygplanet MH17 i östra Ukraina? Ny information Av Björn Ditlev Nistad.
Dags att erkänna statskuppen i Kiev, UKRAINA, efter fem år!
Ukrainare i Ryssland får inte rösta. Demokratisyn?
Ukraina inrätter ny helgdag för nazistledare och mottar hundratals miljoner av svenska skattepengar
Krav för de-eskalering av den pågående konflikten mellan Ryssland och Ukraina
Ekonomisk situation i Ukraina efter USA-stödd statskupp.
Sverige ökar försvarssamarbete med fascisttoleranta Ukraina.
Ukraina-krisen: Från Nulandkakor till ett nytt kallt krig. Del 2.

Föregående artikelUkraina under Poroshenko: Stor ökning av fattigdom, nazistmanifestationer, emigration, och därtill misstänkta valmanipulationer
Nästa artikelSe ”Upprättelsen – en film om interneringsläger i Sverige”
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

9 KOMMENTARER

 1. Bakom Zelensky sägs stå oligarken Kolomoisky, en av de värsta. Vi får nog avvakta utvecklingen. Zelenskys utsagor är hittills diffusa. Likt Kolomoisky lär han vara jude vars språk är ryska samtidigt som han sagt att judeutrotaren Bandera var en ukrainsk hjälte. Motsatsparen är så pass svindlande då man förnekar sin egen etniska, språkliga och kulturella bakgrund att det är säkrast att nöja sig med slutsatsen att det är bra att Poroshenko åsidosattes. Även om det blir få direkta ändringar i politiken som fortsatt dirigeras från den amerikanska ambassaden i Kiev.

 2. Rysslands premiärminister Dmitry Medvedev meddelade en utvidgning av sanktionslistan mot Ukraina. Listan över ukrainska varor, vars import till Ryssland inte är tillåten, har också utökats.
  Ryssland har förbjudit export av olja, kol och petroleumprodukter till Ukraina. Man måste få särskilda tillstånd att exportera olja, kol och petroleumprodukter från Ryssland till Ukraina.
  Beslutet kommer att påverka ukrainska tekniska produkter, lätt industri, metallbearbetning, vars kostnad uppgick till nästan 250 miljoner dollar förra året. Införandet av de nya sanktionerna kommer i gengäld till Kievs ovänliga handlingar i förhållande till Ryssland, sade Medvedev.
  Vid slutet av förra året utvidgade Ukrainas regering restriktioner för att importera en rad ryska varor fram till 31 december 2019. Det handlar om mejeriprodukter, te, kaffe, öl, alkohol, personliga vårds-produkter, schampo, dusch-geler, tvål samt järnvägsutrustning, kemiska produkter för jordbruk och så vidare.
  Den 29 december utvidgade den ryska regeringen listan över varor, vars import från Ukraina till Ryssland var förbjuden: öl, vin, choklad, solrosolja, fröer, krossad sten, kartong etc. Rysslands livsmedelsembargo påverkade Ukraina i början av 2016, då import av ukrainsk fläsk, grönsaker, ostar, frukter, mejeriprodukter och ett antal andra livsmedelsprodukter var förbjudna.
  http://www.pravdareport.com/news/russia/142356-russia_ukraine_sanctions/

 3. Ukraina kommer efter valdagen, med en ny president inte plötsligt att börja älska Ryssland igen och det kommer inte heller att ge upp drömmen om Krim, eller de östra territorierna. Kiev kommer inte heller att överge sin västerländska orientering, som båda är förankrade i deras konstitution och stöds av av befolkningen.
  Rysslands premiärminister Dmitry Medvedev meddelade en utvidgning av sanktionslistan mot Ukraina. Listan över ukrainska varor, vars import till Ryssland inte är tillåten, har också utökats.
  Ryssland har förbjudit export av olja, kol och petroleumprodukter till Ukraina. Man måste få särskilda tillstånd att exportera olja, kol och petroleumprodukter från Ryssland till Ukraina.
  Beslutet kommer att påverka ukrainska tekniska produkter, lätt industri, metallbearbetning, vars kostnad uppgick till nästan 250 miljoner dollar förra året. Införandet av de nya sanktionerna kommer i gengäld till Kievs ovänliga handlingar i förhållande till Ryssland, sade Medvedev.
  Vid slutet av förra året utvidgade Ukrainas regering restriktioner för att importera en rad ryska varor fram till 31 december 2019. Det handlar om mejeriprodukter, te, kaffe, öl, alkohol, personliga vårds-produkter, schampo, dusch-geler, tvål samt järnvägsutrustning, kemiska produkter för jordbruk och så vidare.
  Den 29 december utvidgade den ryska regeringen listan över varor, vars import från Ukraina till Ryssland var förbjuden: öl, vin, choklad, solrosolja, fröer, krossad sten, kartong etc. Rysslands livsmedelsembargo påverkade Ukraina i början av 2016, då import av ukrainsk fläsk, grönsaker, ostar, frukter, mejeriprodukter och ett antal andra livsmedelsprodukter var förbjudna.
  http://www.pravdareport.com/news/russia/142356-russia_ukraine_sanctions/

 4. Kort biografi om Ukrainas nya president, showmannen Vlodymyr Zelensky.
  Medan han växte upp bodde han i fyra år med föräldrar i staden Erdenet, Mongoliet. Därefter återvände hans familj till Kryviy Rih, där han studerade i skolan med omfattande engelsk lärande. 1995 gick han in i Kryviy Rih Institute of Economics, där han fick en juristutbildning.
  Showmannen Volodymyr Zelensky blev känd på 1990-talet tack vare en högt ansedd KVN stand-up TV-show. Snart blev programmet högst rankade på ukrainsk TV i ett komedi-segment. Senare lanserades Studio Kvartal-95. Därefter lanserade Zelensky tillsammans med sina partners ett antal andra framgångsrika TV-projekt.
  Den 19 april hölls en debatt mellan Volodymyr Zelensky och Petro Poroshenko vid Kyivs Olimpiyskiy Stadium, som diskuterades aktivt på sociala nätverk.
  Några citat från Zelensky-Poroshenko debatten: ”Jag röstade för Poroshenko. Men jag hade fel. Därför är jag här, med mitt team. Jag är inte en politiker, jag är bara en man. En vanlig kille som kom hit för att bryta systemet. Ukraina är nästan det fattigaste landet med den rikaste presidenten i hela historien? Varför har ingen blivit fängslad än för Ilovaisk och Debaltseve (stora nederlag av ukrainska trupper i Donbas)? Varför vet vi fortfarande inte namnen på Maidan-skyttarna? Varför har inte Janukovitjs allierade blivit straffade? Varför har inte immuniteten blivit upplyst av lagstiftare?
  Jag förstår inte varför.. Ukrainska språket fanns innan du var här. Vad gäller viseringsfria resor, ja det är en vinst för ukrainska diplomater, ukrainska diaspora, som hade kämpat för viseringsfri resa innan du blev Ukrainas president”.
  Zelensky tackade också sitt team, huvudkontor, experter, observatörer och Studio Kvartal 95. Dessutom tackade han lagförfattare för sin ärliga service och SBU – för att hålla honom i gott skick.
  ”Jag är tacksam mot alla våra militärer och volontärer för att hålla Ukraina levande,” sade Zelensky och tackade också alla ukrainare som stöttade honom och alla ukrainare som gjorde ett annat val.
  Read more on UNIAN: https://www.unian.info/politics/10526682-volodymyr-zelensky-in-major-lead-in-ukraine-presidential-election-runoff-biography-quotes.html

 5. Det mest omfattande valfusket i USA förekom under primärvalet och inte i det egentliga valet. Det var Bernie Sanders som skulle bort, hellre då Trump än Sanders för den demokratiska eliten och dess finansiärer. Det komiska var att Clintons försökte gynna Trump före nomineringen, eftersom han sågs som den lättaste motståndaren av alla.

  I Ukraina skedde en likartad manöver. Det var Julia Timosjenko som skulle bort. Omfattande valfusk sägs ha förekommit för att hjälpa Porosjenko till den andra omgången. Angela Merkel gjorde fadäsen att gratulera Porosjenko offentligt till detta resultat, mitt under fortsatt valrörelse. Klumpig inblandning. Varför Timosjenko sågs som ett större hot är oklart men hon har en etablerad politisk bas medan Zelensky saknar en sådan. I den andra omgången fick Porosjenko majoritet i endast ett distrikt, Lvov, det som ligger längst i väst. Det om något säger hur onödig den konflikt är som EU hjälpt till att skapa i det sedan gammalt splittrade landet.

  Det har numera blivit klart att miljardären Sheldon Adelsons 80 miljoner ”röster”, dvs. dollars, är de som dikterar Trumps linje i en allt farligare riktning. Pompeo och Bolton är Adelsons hejdukar. Om Kolomoisky står bakom Zelensky kan krisen i Ukraina fortsätta med nya äventyrligheter, med en vindflöjel vid rodret.

  • Den som drabbades värst av valfusket i Ukraina var förmodligen Jurij Boyko.
   Boyko fick drygt 11% i första valomgången mot Porkys 15 och Julias 13.
   Tre miljoner ukrainare bosatta i Ryssland fick inte rösta såvida dom inte lämnade landet och röstade någon annanstans.
   Man anordnade inte val i de delar av Donbass som ligger utanför Ukrainas kontroll, man försökte så ej heller.
   I Ukraina anser man att Krim tillhör landet, borde då inte Krimborna fått möjlighet att rösta?
   Närmare 8 miljoner människor som var ukrainare i början på 2014 fick inte rösta och självklart hade många av dem röstat på Boyko om dom nu hade fått chansen.

 6. Om Ukrainas öde. Ukraina är en artificiell stat. I Ukraina möts flera civilisationer. I öst tillhör de flesta en östeuropeisk civilisation. I väst en väst- och centraleuropeisk. Det är uppenbart att konflikter om makten i ett sådant land kan bli särskilt explosiva, och att de bör hanteras mycket varsamt. Exempelvis bör protester i en landsända bemötas med dialog snarare än hot och militär. En hållbar lösning hade varit federalisering, då det varken är rimligt att människor i väst domineras av öst eller vice versa.
  När det gäller dess territorier kommer de att återförenas med sina respektive bröder i Ryssland, Polen, Ungern och Rumänien.
  https://www.sott.net/article/391652-The-history-of-Ukraine-as-an-artificial-state

  • Endast socialism verkar kunna överbrygga kulturer och marginalisera religioners makt över folken men någon socialism är för närvarande inte aktuell. En uppdelning av Ukraina skulle kunna vara en lösning på landets strukturella problem men förmodligen inte möjlig annat än med en folklig revolution därför en splittring skulle vara slutet för landets etablissemang och ett definitivt slut för Ukrainas korrupta eliter som under sådana här förhållanden kan vältra sig i rikedom och makt.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here