Krav för de-eskalering av den pågående konflikten mellan Ryssland och Ukraina

19
1948
Kertjincidenten 25nov 2018. Skärmdump: Filmupptagning från Kertjincidenten.
Via ryska försvarsministeriets TV-kanal Zvezda (The Star).

Aktivister för fred.

Detta uttalande är initierat av ”Aktivister för fred” i samarbete med ”Pragvåren 2 – Nätverket mot högerextremism och populism.” Länk till Aktivister för freds blogg: https://wp.me/p8c9Jz-Db Dela gärna inlägget.


Krav för de-eskalering av den pågående konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

Sedan början av detta år har spänningarna mellan Ryssland och Ukraina ökat i och kring Azovska sjön, vilket kulminerade i incidenten i Kertjsundet 25 november 2018. Denna incident har använts av den ukrainska regeringen för att utlysa undantagstillstånd i regionerna som sträcker sig längs Svarta Havets kust och gränsar till Ryssland och Transnistrien och även för att begära en Nato-intervention i Azovska sjön. Samtidig skapar de ryska myndigheternas agerande svårigheter för sjötransporter till och från de ukrainska hamnarna i Azovska sjön vilket bidrar till att ekonomin och det allmänna läget försämras i Ukraina. Denna utveckling sker i en kontext med fortsatt ekonomiskt tryck från Ukraina mot Krim; allt från vattenblockad (vilket leder till allvarliga miljöproblem) via avstängning av elleveranser till att begränsa rörlighet genom reserestriktioner och att beslagta fartyg efter att de lämnat hamnar på Krim. Det pågår även ett krig i Donbass och det förs repressiv politik med inskränkningar i mänskliga friheter med hänvisning till säkerhetsfrågor i Ryssland och Ukraina.

Upptrappning av konflikten mellan Ryssland och Ukraina kan vara exceptionellt farligt. Det kan även den ukrainska regeringens militaristiska och auktoritära åtgärder inom Ukraina, i synnerhet för dess sydliga och östra regioner där det finns ett väsentligt motstånd mot det härskande etablissemangets policy med konfontration.

Vi kräver att:

1. Båda sidor (Ryssland och Ukraina) skall utan fördröjning föra en dialog och ta konkreta steg för att de-eskalation och för att minska spänningarna efter incidenten i Kertjsundet. Det är av prioritet för alla att en fredlig lösning nås. I en situation som rör sig mot krig måste bägge sidor släppa alla mindre konfliktfrågor.

2. Båda sidor skall omedelbart släppa alla konfiskerade och kvarhållna fartyg och deras besättning; de som togs 25 november likväl som de som tidigare tagits. Samtliga hot om kvarhållande i ukrainska hamnar och konfiskering i relation till Azovska sjön, Kertjsunder, Krim och närliggande områden skall upphöra. Inga åtal ska väckas i relation till dessa områden. Ukraina ska t.ex. ta tillbaka anklagelserna mot kaptenen för det ryskflaggade fiskefartyget “Nord”, Vladimir Gorbenko. Ryssland ska t.ex. avbryta de brottsmål som har öppnats mot de sjömän som tillfångatogs 25 november.

3. Befintliga sanktioner mot Ryssland ska inte utökas och nya sanktioner ska inte introduceras av varken Ukraina eller internationella aktörer.

4. Kertjsundet ska vara öppet för trafik som följer existerande överenskommelser och regler för internationell sjöfart. Utdragna inspektioner av fartyg ska upphöra. Icke påkallade inspektioner ska undvikas och passage genom Kertjsundet ska, för att inte skada ekonomiska aktiviteter i och omkring Azovska sjön, ske utan onödiga fördröjningar.

5. De extra reserestriktioner som de ukrainska myndigheterna infört mot ryska och andra icke-ukrainska medborgare skall avskaffas. Detta gäller både in och ut ur Ukraina och över kontaktlinjen i öst samt till och från Krim.

6. Steg för de-eskalering i konfliktområdet och omgivande område ska genomföras, inklusive återkallande av undantagstillståndet i Ukraina, återupptagande av implementering av Minskavtalet och frisläppande av alla politiska fångar och alla krigsfångar av alla sidor i konflikten.

Pragvåren 2 – Nätverk mot högerextremism och populism i samarbete med Aktivister för fred

Organisationer och andra som vill skriva under kraven är välkomna att höra av sig till oss, genom PM eller via e-post till


English version

Demands for de-escalation of the ongoing conflict between Russia and Ukraine

Since the beginning of this year, tensions have been rising in the Azov Sea region between Russia and Ukraine, culminating in the Kerch Strait incident on Nov. 25, 2018. This incident has been used by the Ukrainian government as a pretext for declaring martial law in regions spanning along the Black Sea coast and borders with Russia and Transnistria and also asking for Nato-intervention in the Azov Sea. At the same time, actions of Russian authorities creating difficulties for marine traffic to and from the Ukrainian ports on the Azov Sea contribute to deterioration of the economic and the general situation in Ukraine. These developments take place in the context of continuing Ukrainian economic pressure on Crimea, ranging from water blockade (leading to serious environmental problems) via cutting electricity supply to travel restrictions and capturing boats after they left Crimean ports. There is also an ongoing war in Donbass and hardening securitarian and repressive policies in Russia and Ukraine.

Escalation of the confrontation between Russia and Ukraine can be exceptionally dangerous. So can the militaristic-authoritarian efforts of the Ukrainian government within Ukraine, especially in its southern and eastern regions where there is significant opposition to the confrontational policies of the current ruling establishment.

We demand that:

1. Both sides (Russia and Ukraine) should without delay hold dialogues and take concrete steps in order to de-escalate and reduce tensions following the incident in the Kerch strait. A peaceful solution is of priority for everyone. In a situation towards war, all minor points of contention should be dropped by both sides.

2. Both sides should immediately release all confiscated or detained vessels and their crew; those captured on Nov. 25 as well as before that. All threats of detention in Ukrainian ports and actual confiscation in relation to the Azov Sea, the Kerch Strait, Crimea and their close areas should stop. No charges should be put forward in relation to these areas. Ukraine should, for instance, drop the charges against the captain of the Russian flagged fishing vessel ”Nord”, Vladimir Gorbenko. Russia should, for instance, cancel the criminal case that is being opened against the sailors captured on Nov. 25.

3. Existing sanctions against Russia should not be extended and new sanctions should not be introduced by neither Ukraine nor the international community.

4. Kerch strait should be open for traffic following existing agreements and rules for international shipping. Protracted inspections of ships should be ended. Uncalled-for inspections should be avoided and passage through the Kerch Strait should be done without unnecessary delays, not to harm economic activities in and around the Azov Sea.

5. The extra travel restrictions imposed by the Ukrainian authorities on Russian and other non-Ukrainian citizens should be abolished. This applies to both in and out of Ukraine, over the contact line in the east and to and from Crimea.
6. Steps for de-escalation in the wider area involved in the conflict should be made, including the repeal of the martial law in Ukraine, the resumption of the Minsk agreements’ implementation process in Donbass, and the release of political prisoners and prisoners of war by all sides of the conflict.

Prague Spring 2 – Network against right-wing extremism and populism in co-operation Activists for peace.

Föregående artikelFortsatta stora protester mot skol”reformer” i Frankrike. Många hundra studenter arresterade.
Nästa artikelEU och arbetsvillkorsdirektiven
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

19 KOMMENTARER

 1. Den viktigaste fredsbevarande åtgärden är ju punkt 4, dvs ett stopp på de ryska trakasserierna och den ekonomiska krigföringen mot Ukraina som dessa utgör.
  ”4. Kertjsundet ska vara öppet för trafik som följer existerande överenskommelser och regler för internationell sjöfart. Utdragna inspektioner av fartyg ska upphöra. Icke påkallade inspektioner ska undvikas och passage genom Kertjsundet ska, för att inte skada ekonomiska aktiviteter i och omkring Azovska sjön, ske utan onödiga fördröjningar.”

  • Ryssland borde gör precis som endast för judar enheten, Israel.

   1) Åberopa existentiell hot
   2) Inkorporera Lugansk och Donbass i Ryssland (som Jerusalem eller Golan Höjderna)
   3) Kräva att östra Ukraina antigen förenas i bästa fall med Ungern eller i värsta fall Polen (precis som israel kräver att Palestinier ska transfereras till Jordanien eller Kuwait eller Lebanon). Vem vet kanske kan marktjuven erbjuda hus och rum åter dessa Khazarier?

 2. Den viktigaste åtgärden saknad. Ett omedelbart tillbakadragande av ryska trupper från Donbas och Krym.
  Därpå skadestånd till civilbefolkningen som lidit hårt under Kremls blodiga stövlar

  • INga ryska trupper har påvisats på Donbas. Enligt avtal hade Ryssland trupper på Krim, och nu har man återinförlivandet Krim med befolkningens massiva stöd. En defensiv åtgärd enligt den av Väst stödd fascistinfluerade staatskuppen mot folkvald president 2/2 2014. Ett större brott mot internationell rätt än Rysslands annektering av Krim. Ukraina för krig mot sina landsmän i strid med Minsk II, visar en kraftig ekonomisk tillbakagång, reser nya statyer av fascister enligt bl.a. Sveriges Radio, och är politiskt helt i händerna på USA.

  • Var det 6 miljoner eller miljarder trillioner som lidit under ”Rysslands blödiga stövlar, herr Lasso? Kan du vara bussig och lägga fram lite bevis på blödiga stövlar, lampor och annat.

  • 1. Ukraina har stämt Ryssland vid Haagdomstolen, dock har inte kunna juridiskt bevisa förekomsten av ryska trupper. Så är det mitt råd till dig är att hålla dig till FAKTA, ingenting annat.
   2. Det är Pokyshenko och Kiev hybridregim som (så småningom) ska betala skadestånd till republikerna pga av brott mot Genevkonventionen (avsiktliga och systematiska bombningar av bostäder och infrastruktur)
   3. Det ligger tusentals stämningar mot Kiev hybridregimen i Europa domstolen för brott mot mänskliga rättigheter.
   4. Kiev hybridregim bör implementera Minsk 2 avtalet och avsluta totala blockaden (utökade och i strid med Minsk 2 avtalet) mot republikerna
   5. Börja betala pensioner till republikernas pensionärer, som upphört november 2014

 3. Anders Romelsjö, ditt påstående att inga ryska trupper påvisats i Donbass stämmer inte. Jag har på denna blogg givit referenser
  till den vetenskapliga litteraturen, där ukrainakännare (men på intet sätt positiva till regeringen
  i Kiev) beskriver hur reguljära ryska förband gick in i Donbass i augusti 2014. Jag tänker inte
  upprepa mig. Björn Nistad är intellektuellt hederligare när han skriver att Ryssland borde annektera
  Donbass. Det skulle få ett omedelbart avslut på kriget.

  Jag var i Kiev för ett par dagar sedan, inbjuden att som ende svensk att delta i ett internationellt
  evenemang. Delegationer från hela det forna Sovjetriket, med Vitryssland i spetsen, deltog,
  givetvis med Ryssland som uppenbart undantag. Den största och mest imponerande delegationen
  kom från en stormakt med finansiella muskler som Putin inte ens kan drömma om.

  I takt med att Ryssland försvinner från Ukraina på alla tänkbara sätt, har Kina insett
  att här finns ett vakuum att utnyttja. Det var alltså Kina som skickade en stor delegation
  med stark spets. USA fanns representerat med en lågnivådelegat.

  Jag såg samma sak i Vladivostok, där Putin är livrädd att Kina ska ta över. Ryssland
  håller på att inringas, men inte av USA utan av Kina.

  • Återkom gärna med referenser. Gissar själv att det finns en del ryska militärer i östra Ukraina. Har dock inte sett uppgifter om reguljära ryska trupper. Kan ha missat din information.

  • I intervju med BBC:s Mark Urban förklarade Sergej Skripal att det var struntprat att påstå att ryska trupper befann sig i Ukraina, för då hade de varit i Kiev redan. Skripal visade sig som pro-Putin i Krimfrågan och kanske blev det hans olycka, han måste gömmas undan.
   Vid en pressinformation sade en ukrainsk officer att de fastställt antalet ryska soldater till några tiotal, exakt minns jag inte tiotalet, kan ha varit femtio. Officeren relaterade detta i ett tonfall som han möjligen använder till frugan som frågar vad de fick till lunch på regementet. Alltså ingen upphetsning. Detta fick närvarande journalister att häpna och de nämnde en astronomisk siffra som ukrainska medier regelbundet trummade ut. Officeren hajade till, harklade sig, och sade ”tja, de kan ju vara bra på att kamouflera sig.” Varpå han kopplade på sitt bredaste leende.

 4. T ex P. Robinson, ”Russia’s role in Donbass, and the threat to European security,
  European Policy and Society, vol. 17, sid. 506-521 (2016).
  https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23745118.2016.1154229?needAccess=true

  ”With a new rebel leadership in place, Russia now became directly involved in military operations in Donbass. From mid-August 2014, Russian soldiers began posting messages on social media saying that they were in Ukraine. There were also stories of soldiers being buried back home in Russia (for an analysis of which units these soldiers may have come from, see Solopov, 2014).” (sid. 513)

 5. ”Vilka angrepps- och handelskrig bedriver Kina?” Sedan länge bedriver man ju ett angreppskrig mot Tibet. Det enda som hindrar ett angreppskrig mot Taiwan är USA:s militära paraply över ön. Bebyggandet av alla små och stora skär i Sydkinesiska sjön är också en form av anfallskrig mot omvärlden. Den kinesiska framfarten i Afrika är inte heller speciellt imponerande när man investerar stora summor i främst infrastruktur och länderna sedan inte kan betala tillbaka – Etiopien är ju ett bra exempel på det. Eller hamnbygget i Sri Lanka. Skulderna byts mot politiskt inflytande. Så vad är skillnaden? Imperialism som imperialism

  • Kina är en stormakt som värnar om sin säkerhet, man saknar mycket av de naturtillgångar man är i behov av och därför är man aktiva i exempelvis Afrika.
   Man gör det dock långt snyggare än vad USA och andra västländer typ Frankrike och Storbritannien gör hittills har inte Kina angripit något land militärt och mig veterligt har man inte genomfört några s.k färgrevolutioner ute i världen.
   Självklart ska man dock ha respekt för Kina och man kan delvis förstå Trump när han vill stoppa Kinas ekonomiska expansion.

 6. De ukrainska sjömän vars fartyg infångades av Rysslands kustbevakning förra månaden var avsedda att fungera som kanonmat, och det faktum att ingen av de ukrainska tjänstemännen dog i konflikten orsakade besvikelse i Kievs ”rullande cirklar”, sade Putin till journalister under en årlig Q & A-konferens.
  Den 25 november gick tre skepp från den ukrainska flottan in i Rysslands territorialvatten när de seglade från Svarta havet genom Kerch-sträckan. Moskva hävdar att de ukrainska fartygen gjorde farliga manövrer och bröt kraven från ryska myndigheter.
  Båtarna rammades av den ryska kustvakten och tre ukrainska personal skadades. Sammanlagt fängslades 24 ukrainska seglare och åtalades nu för att olagligt korsa Rysslands gräns.
  Putin betonade att incidenten var ett plott för att eskalera spänningarna mellan Ryssland och Ukraina och noterade att två av de fångade ukrainarna var medlemmar av Ukrainas säkerhetstjänst.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here