Hur amerikanska statliga medier märker om nazistiska kollaboratörer till frihetskämpar i Ukraina

19
3776
Staty över nazist-kollaboratören Stefan Bandera i Ukraina.

Redaktör Romelsjö: I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Denna utveckling har tydligt fortsatt sedan artikeln publicerades.

Se exempelvis Ukrainas parlament kritiseras för att man hyllar ledande nazistmedhjälpare.
Ledande politiker: ”SD är ett allvarligt hot mot demokrati”. Men hur är det med Zelensky och Poroshenko?
Tillbaka till framtiden i Ukraina – Demilitarisering och avnazifiering.
Vad tycker nazisterna? Hör nazistledaren i Ukraina!
Även Tyskland, övriga Natoländer och Sverige röstar nu mot fördömandet av nazismen i FN

Februari 2022: Läsaren ”M” skriver i en kommentar ”Hur amerikanska statliga medier omstämplar nazistiska kollaboratörer som frihetskämpar
I ett försök att omdefiniera rötterna till den ukrainska statsbildningen vitkalkas Stepan Banderas krigsförbrytelser.”

Det finns många andra rapporter om inflytande av nazisim i Ukraina, och också om USA:s samarbete med nazister i Ukraina och på andra håll. Detta diskuteras i korthet efter artikeln.

Publicerad i RT: Hur amerikanska statliga medier märker om nazistiska kollaboratörer till frihetskämpar och skriven av Av Glenn Diesen, professor vid universitetet i sydöstra Norge och redaktör vid tidskriften Russia in Global Affairs. Följ honom på Twitter @glenn_diesen.
____________________________________________________________

Hur amerikanska statliga medier märker om nazistiska kollaboratörer till frihetskämpar

I ett försök att omdefiniera rötterna till den ukrainska statsbildningen vitmålas Stepan Banderas krigsförbrytelser

Det amerikanska statliga TV-bolaget RFERL:s ukrainsk-språkliga kanal gör en samlad ansträngning för att rehabilitera livet och arvet efter den nazistiska kollaboratören Stepan Bandera från andra världskriget, som av historiker allmänt anses ha varit en krigsförbrytare.

En video, som tidigare denna månad publicerade av TV-kanalen, registrerad som en ”utländsk agent” i Ryssland, hävdade att ukrainare är djupt oeniga om huruvida krigstidens ledare var en hjälte eller en skurk – samtidigt som de lutar sig tungt till förmån för hjälteberättelsen.

RFE/RL är en del av US Agency for Global Media, en regeringskontrollerad organisation, med en årlig budget på över 800 miljoner dollar, vilken är förbunden att främja ”USA:s utrikespolitiska mål”.

Bandera var galjonsfiguren för the Organisation of Ukrainian Nationalists.(OUN), som bildade en allians med Hitlers tredje rike och spelade en roll i att samla in judarna, avrätta civila och bekämpa Röda arméns frammarsch. Många medlemmar av OUN stred så småningom som en del av den helt ukrainska, första galiciska divisionen av Waffen SS, en lokalt rekryterad enhet under kontroll av nazistiska befälhavare. Ättlingarna till denna våldsamma nationalistiska rörelse fortsätter att hålla Bandera högt som sin anti-ryska ideologiska galjonsfigur. Bandera har kopplats till en rad incidenter av krigstida folkmord på etniska polacker och judar i några av de värsta brott som Europa någonsin har bevittnat.

Många av dess förespråkare spelar också ledande roller i det ukrainska civila och politiska livet och har åtnjutit stöd och överseende från väst. USA har i sig inte en ideologisk benägenhet för nynazism, åtminstone i mainstream, men dess politik kokar ner till en fråga om maktpolitik. Washington driver ofta sina rivaler mot varandra, ungefär som alla tidigare imperier har följt strategin söndra och härska, och man har vid flera tillfällen haft ett intresse av att stödja fascister som ledande motståndare till Sovjetunionen och Ryssland.

De nuvarande ansträngningarna att omskapa Östeuropa till en anti-rysk frontlinje, uppmuntrar återigen glorifieringen av krigsförbrytare från andra världskriget, som ledfyrar för den ukrainska staten.

Allierade mot Sovjetunionen

USA:s kommande president, Harry Truman, hävdade, när Nazityskland invaderade Sovjetunionen 1941, att ”om vi ser att Tyskland vinner kriget borde vi hjälpa Ryssland [sic], och om Ryssland [sic] vinner, borde vi hjälpa Tyskland och på det sättet låta dem döda så många som möjligt”.

USA allierade sig under kriget med Sovjetunionen, mot Tyskland, även om det därefter ändrades, eftersom Västtyskland blev en allierad och Sovjetunionen blev fienden. Partnerskapet med Tyskland innebar antagandet av Himmerod-memorandumet, som krävde ett slut på ”förtalet av Wehrmacht och omvandlingen av den allmänna opinionen. Vitmålningen av Wehrmacht som motståndare till bolsjevismen, ansågs nödvändig för att anpassa sig till det nya kalla krigets verkligheter, vilket innebar att man legitimerade skapandet och partnerskapet med Bundeswehr som dess efterträdare.

Tidigare motståndare blev allierade. Operation Paperclip, ett hemligt amerikanskt program, överförde cirka 1 600 tyska forskare till USA efter kriget, för anställning hos den amerikanska regeringen.

Adolf Heusinger, operationschef inom generalstaben för den nazistiska tyska arméns överkommando, blev Bundeswehrs förste generalinspektör 1957 och utsågs sedan till ordförande för NATO:s militära kommitté 1961. Wernher von Braun, major i den nazistiska SS och en raketingenjör, blev så småningom chef för NASA:s Marshall Space Flight Centre.

Östeuropas fascister

Högernationalister som samarbetade med Hitlers regim var en ledande kraft bland antisovjetiska kvarvarande militärer i Östeuropa under andra världskriget, de var effektiva ”femtekolonnare under det kalla kriget, och de förblir lojala antiryska rörelser för ett uppdelat Europa efter det kalla kriget. Ett exempel är att Lettland fortfarande har årliga Waffen SS-marscher genom sin huvudstad Riga, för att hedra nazistiska veteraner som kämpade mot Röda armén.

Amerikanska försök att skapa splittring inom det multinationella Sovjetunionen innebar stöd till ”captive nations”, vilket skapade en gemensam sak med nationalistiska och fascistiska rörelser. Ukrainska fascister från OUN bosatte sig i USA från början av 1950-talet och blev en viktig rörelse för att skapa splittring inom Sovjetunionen. Eftersom OUN sponsrades av amerikansk underrättelsetjänst fick de ett växande inflytande över propagandakanaler som Radio Free Europe.

Efter att Sovjetunionen kollapsade har det primära målet för USA:s politik gentemot Ukraina varit att förhindra en förbindelse mellan Ukraina och Ryssland och istället göra landet till en bastion mot Ryssland. Detta kräver ingripande i ett djupt splittrat Ukraina: En pluralistisk nationell identitet är dominerande i östra Ukraina, som omfattar synen på Ukraina som en bi-etnisk, bi-kulturell och tvåspråkig stat. En monistisk syn råder i västra Ukraina, som definierar den nationella identiteten som en etnicitet, en kultur och ett språk. Till och med den tidigare ukrainske presidenten, Viktor Jusjtjenko, klagade nyligen över att, trots sju års konflikt med Ryssland, anser ungefär 40 % av ukrainarna fortfarande att ukrainare och ryssar är ett folk.

När den förre presidenten Janukovitj störtades 2014, hängdes ett porträtt av Stepan Bandera upp i Kievs kommunfullmäktigebyggnad. Med detta sagt har ändå fascisterna uppenbarligen inte monopoliserat makten i Ukraina. Protesterna, upploppen och kuppen 2014 hade i hög grad rimliga mål som att bekämpa korruption och att komma närmare EU. Men som i de flesta revolutioner tenderar de mest våldsamma grupperna att ta makten.

De radikala nationalisterna är en minoritet, men en effektiv minoritet. De hade en central roll i kuppen, vilket framgår av de fascistiska insignier som användes öppet. De blev en oumbärlig kraft i de frivilliga bataljonerna, som Azovbataljonen, som användes mot östukrainare vilka motsatte sig kuppen. Deras beslutsamhet fortsätter att befästa en anti-rysk position, eftersom de kommer att marschera mot Kiev om president Zelenskij visar svaghet mot Ryssland eller håller sig till fredsavtalet i Minsk.

Detta inflytande erkänns av USA. Sedan 2013 har USA varje år röstat emot en FN-resolution som ägnas åt att ”bekämpa glorifiering av nazismen”. I november 2021 var USA och Ukraina de enda två länderna i hela världen som röstade emot resolutionen.

Att byta etikett på politiska extremister

Stater tenderar att agera i enlighet med sina grundläggande intressen, och sedan kläda denna politik i värderingarnas och dygdens språk. Ungefär som USA insåg värdet av jihadistiska allierade i Syrien och Jemen, så har fascisterna varit en pålitlig allierad mot Ryssland.

USA:s stöd för extrema nationalister och fascister säljs som ”demokratifrämjande”, och undertryckandet av den politiska oppositionen och media säljs in som ”att bekämpa det ryska hybridkriget”. Den djärva nya videon från RFERL visar att Washington inte har några betänkligheter mot att fortsätta den långa traditionen att märka om fascister till frihetskämpar. (Slut på artikeln).

Några fler exempel på inställningen till nazister i Ukraina
I. Statskuppen i februari utfördes främst av anhängare till högerextrema Högra sektorn och Svoboda. Dags att erkänna statskuppen i Kiev, Ukraina, efter sju år!

II. Zelenskij utnämner nazist till Ukrainas hjälte i december. Utdrag ur artikeln ”Dmitro Kotsjubajlo, en medlem av det högerextrema organisationen Right Sector (Högra sektorn) och befälhavare för en milisenhet i kriget mot pro-ryska rebellrepubliker i östra Ukraina, med titeln Hjälte av Ukraina. Kotsjubajlo var den första som tilldelades diplomet och medaljen som Ukrainas hjälte vid prisutdelningen, som ägde rum i Rada med de förtroendevalda närvarande.”

Händelsen i parlamentet presenteras också vederbörligen på nazistpartiets hemsida.

Den 20 april 2021 publicerade New York Times artikeln ”Ukrainians Alarmed as Troops Mass on Their Doorstep” om uppbyggnaden av styrkor längs den rysk-ukrainska gränsen och faran för ett ryskt-ukrainskt krig. Artikeln, som inte på något sätt kan beskrivas som pro-rysk, behandlade också de konservativa och ukrainska högernationalistiska krigsfrivilliga, och innehöll följande stycke: . ”I Avdiivka håller en volontärenhet i Ukrainas ultranationalistiska högersektor en varg i en bur utanför befälhavarens kontor. Befälhavaren, Dmytro Kortyubaylo – hans nom de guerre är Da Vinci – skämtar om att soldaterna matar den med benen av rysktalande barn, en hänvisning till ryska statliga medias metaforer om ukrainska nationalisters ondska.”

Affisch från Högra Sektorn. Bild på Pål Steigans bloggartikel.

III. I december 2019 proklamerade Ukrainas parlament officiellt att Ukraina ska inrätta en ny helgdag till ära för nazistlierade ledaren Stepan Bandera, som dog 1959. Han ledde den extremistiska, nazilierade organisationen Organization of Ukrainian Nationalists (OUN). ”Stepan Bandera var en enastående person och teoretiker för Ukrainas nationella befrielsesrörelse”, sade Verkhovna Rada resolution enligt Ukrainas TV-kanal 112.
110-årsjubileum för Bandera kommer att firas den 1 januari 2019, och dagen har deklarerats som en officiell helgdag i Ukraina till Banderas ära. Ukraina inrätter ny helgdag för nazistledare och mottar hundratals miljoner av svenska skattepengar

Nazistdemonstration i Kiev 13 oktober 2018.

* Sveriges regering uttalade 2015 ”Därför kommer vi att fortsätta att stödja detta arbete (stöd till Ukraina) med nära 1,6 miljarder kronor fram till 2020.” Ser ingen rapport om minskat stöd Regeringen – Viktigt att stödja Ukraina

* Jag har tidigare rapporterat detta: Ukraina ”ersätter” anti-nazistiska och antiimperialistiska statyer med pro-nazistiska

* Jag har tidigare rapporterat detta: Ukraina ”ersätter” anti-nazistiska och antiimperialistiska statyer med pro-nazistiska

Wikipedia rapporterar:
* ”Den 22 januari 2010 tilldelades Bandera postumt den högsta hedersbetygelsen i Ukraina, Heroj Ukrajiny (Ukrainas hjälte), av den dåvarande presidenten – den av Väst stödda – Viktor Jusjtjenko. Beslutet togs under Jusjtjenkos sista dagar som president. Utmärkelsen fördömdes bland andra av Simon Wiesenthalcentret, Polens president Lech Kaczyński, det ryska utrikesministeriet, sovjetiska veteranorganisationer och ukrainska politiker”.
* ”Europaparlamentet beklagade att Stepan Bandera förlänats utmärkelsen i en resolution om situationen i Ukraina den 25 januari 2010.”

IV. Uppemot 15 000 Nazister och fascister demonstrerade 14/10 2018 i Kiev till minne av årsdagen för bildandet av UPA, de ukrainska nazistkollaboratörerna och judemördarna som invaderade Sovjetunionen 1941 tillsammans med Hitlers trupper.
Bakom de finns de som betalade, organiserade och genomförde statskuppen i Ukraina i februari 2014. Demonstrationen organiserades av Högra sektorn, Azov-bataljonen och Svoboda.

Nazistdemonstration i Kiev 13 oktober 2018.

* Sveriges regering uttalade 2015 ”Därför kommer vi att fortsätta att stödja detta arbete (stöd till Ukraina) med nära 1,6 miljarder kronor fram till 2020.” Ser ingen rapport om minskat stöd Regeringen – Viktigt att stödja Ukraina

Fler artiklar om Ukraina finns här.

Relaterat
Nynazister och extremhögern marscherar i Ukraina.
Nygamla uppgifter: USA finansierar nynazistiska Azovbataljonen i Ukraina.
Atlantic Council låter en tidigare organisatör för ’anti-NATO weekend’ vit-tvätta ukrainska nynazister.

Föregående artikelJeffrey Sachs – hur USA betalade för statskuppen i Kiev, utvidgade Nato mm. och går mot kollaps
Nästa artikelDavid och Goliat. Har Hamas vunnit kriget i Gaza?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

19 KOMMENTARER

 1. Vad VIDRIGT. Vår regering också är så pantade i huvudet som betalar och betalat alla dessa pengarna också. Det är djupt störande att fortsätta som man gör, UTAN krav eller tankar på Minsk avtalet. Följ Minsk avtalet GENAST. Tvinga Ukraina era idioter,sluta betala och sluta kopiera allt från Washington alla dessa åren. Varför finns Minsk avtalen då, som Ukraina fullständigt skiter i,de klart dom gör när dom ändå får alla dessa pengar gratis. Ann Linde bör sluta GENAST med sitt SKITSNACK. Alla dessa idioter pratar om Minsk avtalet men titta bara på verkligheten dessa åren. Korrupta Ukraina mjölkar sönder oss och hela EU på pengar alla dessa åren, UTAN krav på Minsk avtalet. Fan är detta sätt ner foten era idioter

  • Anledningen till att Ukraina ”skiter i ” Minsk avtalet är att USA utövar sin vanliga hotelser och påtryckningar dolt i bakgrunden för att stoppa dess genomförande. USA strävar ju helt öppet och tydligt mot att ta kontroll över Ukraina för att bruka landet som ett brohuvud mot Ryssland, och i förlängningen mot Kina, för att genomföra och fullborda sina planer på en global militär hegemoni under USAs ”regelbaserade”, USAs regler, världsordning och diktatur.

 2. Bush den äldre varnade Ukraina för den nationella suicidalism som vi nu ser prov på.

  Glöm inte att den nuvarande regimen skapades genom en USA-stödd och nazi-stödd statskupp.

  Glöm inte heller att Georgien hade amerikanska rådgivare på sin mark och lovat USA flygplatser för räder i Mellanöstern.

  Men mest av allt glöm inte att Ryssland reagerar på Natos expansion österut. Detta enligt f d amerikanske Sovjet-ambassadören Jack Matlock som här intervjuas av vänstersajten Democracy Now (all amerikansk vänster är inte tokig).

  Ukraina vill man inte ha med, men behandlar ändå som en Nato-allierad.

  Men vad upplever vi nu?

  Jo hur våra svenska politiker går i amerikanska krigsindustrins ledband. Med andra ord är skyldiga till högförräderi.

  Är det konstigt att de sen några decennier avskaffat dödsstraff för det i fredstid?

  Men är de intelligenta nog att inse sitt förräderi? Efter nästan ett decennium av Stefan Löfven, då jag pendlade mellan att se honom som demonisk alternativt dum i huvudet, på riktigt, alltså, inte som förolämpning, så undrar jag.

  Hur smarta är våra nuvarande politiker? Ann Linde? Peter Hultqvist? Kan de genomskåda desinformation som de får av diverse underrättelsetjänster som samarbetar med CIA och NSA samt brittiska M16?

  Får tyvärr intrycket att de är uppriktiga i sina vanföreställningar och resonemang. De förtränger att i slutänden utlöser deras försvarspolitiska linje ett kärnvapenkrig.

  Samtidigt är de marionetter för en anglo-amerikansk neokonservativ kabal som gjorde en mjuk statskupp i Washington efter 11 september. En tragedi som vi vet lika lite om som om mordet på president John F Kennedy.

  Ser man bakgrunden sen kalla krigets slut, så får man en klar bild av vilken sida som driver på för krig.

  Det är inte Ryssland. Varje gång Ryssland skickar ut signaler om förhandlingsvilja, kommer amerikanska och brittiska tjänstemän (samma sak i praktiken) med nya anklagelser om en förestående rysk invasion.

  Beskedet är klart: de neokonservativa och deras nyttiga idioter vill ha en rysk invasion.

  Frågan är hur korkade är Nato-ledarna? Jens Stoltenberg, tidigare norsk statsminister? Kan han inte se djupare och bredare än t ex ett sånt skämt som Peter Hultqvist? Vet inte. Dumheten känner inga gränser.

  I en framtida krigsförbrytarrättegång, kan de anklagade skylla på låg intelligens?

  https://www.youtube.com/watch?v=e5F0JSy-HHY&feature=share&fbclid=IwAR0sLUckCXwryo7hr8IN2-PfLbTR_QQc3m9k2M3zxtNHvmJpIt_6XPS9M98

  • Svenska politiker skyller alltid ifrån sig och säger ”vi såg det inte komma”! Sin egen oförmåga eller uppenbara inkompetens är aldrig en orsak till fiaskona utan det är alltså partiell blindhet som är orsaken. Sen vill de ”vända blad” och fortsätta som inget hänt medan Sverige blir alltmer vanskött och går mot ekonomisk ruin. Men malajen Hultqvist får äntligen vara med och leka krig med de ”stora grabbarna” som kompensation för sin egen mindre lyckade insats i lumpen eller för den delen ruinerandet av Borlänge som kommunpamp där!

  • I mångt och mycket är det så. De flesta europeiska politiker förstår sig inte på vare sig geopolitik eller en utrikespolitik som grundar sig på geografi. Det stora, och enligt mig helt felaktiga, skiftet till en utrikespolitik som grundar sig på (mestadels) ”värderingar” är i bästa fall improduktiv om inte rentav kontraproduktiv. När verkligheten i Afghanistan gjorde sig gällande: ja, då måste allt som rör utrikespolitiken i regionen EVAKUERAS och försvinna så fort det går. Ordet diplomati fanns inte -eller finns inte- längre. Detta är en del av den amerikanska fördumningen av utrikespolitiken.

   Redan den unge general Napoléon Bonaparte insåg att ”utrikespolitik kan bara grundas i geografi”. Och så är det naturligtvis.

   Vi står inför ett tillbakaskifte på den Euro-Asiatiska kontinenten: världens huvudö. Här kommer geografin mycket snart ersätta all utrikespolitik, då det visar sig att det inte går att exportera program för transsexuella officerarkurser i Kabul, feministiska mansläger och annan tårdrypande 1970-talsstandard medelst psykosensuella rökelsepinnar som får alla att sväva. Den pinsamma politiska epoken är slut. Utrikespolitik och geopolitik är baserade i geografi, det ramverk som omger den i form av diverse politik, filosofi och diplomati kan ändras och skifta: men en sak är klar; Washington och London sitter inte med vare sig färdplan, facit eller beslutsmakt över alla andra. Den stora anglo-amerikanska (eller, om man så vill, anglo-saxiska) genomklappningen i världens utrikespolitik är det stora skiftet i vår tid. Det som gamle president Bush sade 1990 med järnridåns fall: ”Det är en ny världsordning”. Med Afghanistans och Ukrainas kollapser kan vi informera Washington: ”Nu är det igen en ny världsordning”. Och den är kontinentalt Euroasiatisk. Vi lever i den nya Post-amerikanska epoken.

 3. Den tragiska historien om Ukraina under tiden från bolsjevikernas maktövertagande och förbjudandet av alla andra partier till nationalsocialismens totala nederlag är omsorgsfullt dold av det sovjetiska kommunistpartiets alla medhjälpare i Sverige. SUKP utsatta Ukraina för en riktig massutrotning på 30-talet. Miljontals ukrainska bönder svalt, tvangs till kannibalism och fullständigt ofattbara umbäranden när den sovjetiska makten konfiskerade både skörd och utsäde, och dessutom hindrade folket från att fly. Allt under mördande propaganda om socialismens alla fördelar, som nu kunde bevittnas från första parkett av folket.

  Naturligtvis uppstod spontant motstånd, och det fick njuta socialismens sparsmakade glädjeämnen, som tex offentliga hängningar. Så stor var förtvivlan att mängder av ukrainare uppfattade Hitlers anfall som befrielse, bara för att upptäcka att tyskarna såg dem som undermänniskor, och var mest intresserade av att utrota judar.

  Att de som motsatte sig den sovjetiska terrorn kallas frihetskämpar beror på den sovjetiska regimens folkutrotningskaraktär. Vissa råkade hamna på nationalsocialisterna sida, och det är fullt möjligt att de delade den ”blut und boden-känsla” som finns i botten på alla organiskt utvecklade jordbruksekonomier. De ses som hjältar i Ukraina. Vilka är vi att döma dem? Kommunisterna utsatte dem för något så vidrigt att vi inte ens kan föreställa oss det.

  I de länder där de bägge socialistiska regimerna i Ryssland och Tyskland förde sina kollektivistiska hatkrig fanns en stor mängd instängda judar. Det fanns många traditionella judehatare i lokalbefolkningen i Ukraina, Vitryssland, Polen och Baltikum och de hjälpte nationalsocialisterna i judeutrotningen. Det är fullt möjligt att vissa människor gjort flera saker samtidigt, tex varit både judehatare och frihetskämpar. Att Ukraina nu önskar en västlig väg, med lagstyre, säkrad privat äganderätt och yttrandefrihet är rätt naturligt. De har redan varit under Moskvas stövel, och vet att den innebär förtryck och fattigdom. Minnet av de sovjetiska övergreppen lever i Ukraina.

  • Beläggen för att svälten i Ukraina i början av 1930-talet skulle ha orsakats av Sovjetunionens regering är mycket svaga. Detta har relativt ingående utretts i en artikel här Vad vet man om Holodomor-katastrofen i Ukraina? ”Vems fel”?

   Ukraina gjorde väldiga insatser i kampen mot nazismen. Finns inga belägg för att stora mängder människor där uppfattade Hitler som en befriare. Ukraina var självständigt i nästan 25 år före den av USA och EU stödda högerinriktade statskuppen 2014, nu mindre självständigt pga USA:s inflytande. President Janukovits första utlandsresa gick till EU, den andra till Moskva.

  • ”Att Ukraina nu önskar en västlig väg, med lagstyre, säkrad privat äganderätt och yttrandefrihet är rätt naturligt.”
   De har ju sin demokrati sedan 30 år. Varför har de inte ”lagstyre, säkrad privat äganderätt och yttrandefrihet” nu?
   Svälten under 30-talet drabbade lika mycket ryssar, kazaker, ukrainare… Det fanns inte någon ”Operation Golodomor” riktad just mot Ukraina.
   Och vad gjorde Väst då? Av ren humanism vägrade man ta emot guld som betalningsmedel för industrivaror, utan de ville ha vete…
   Sovjet avbröt exporten till väst och fortsatte den efter att svälten blev besegrad.
   Läs Mark Tauger – professor vid University of West Virginia, USA, specialiserad på Rysslands och Sovjetunionens historia.

  • Simo, du är helt ute och cyklar! Ukraina är fattigt för att de inte fick någon Putin som röjde upp bland oligarkerna som han gjorde efter 1990-talets kaos i Ryssland efter Sovjets sammanbrott utan plundringen i Ukraina har fortsatt hejdlöst där sedan dess. Janukovic var faktiskt lite på rätt väg när han började stabilisera valutan med guldreserv på 120 ton och försökte fixa handelsavtal med både EU och Ryssland men fick oligarkerna mot sig när han började ställa krav på dem att inte blanda sig i politiken. Efter 2014 är kaoset återställt, guldet borta (i USA?), Zelensky vid makten med hjälp av oligarkernas privata militära förband som Azov-bataljonen och USA som garant för att plundringen ska fortsätta. Detta är den beklagliga sanningen och man förstår de desperata människorna i provinserna i väst och öst som ser hur mycket bättre grannarna har det på andra sidan gränsen och gärna vill lämna det konstgjorda ”landet” Ukraina. Det är inte speciellt kontroversiellt att tänka sig att kanske hälften eller mer av Ukrainas befolkning skulle välkomna en invasion eller i alla fall någon som röjde bort oligarkmaffian som plundrar i Ukraina!

  • Men det här resonemanget går ju helt enkelt inte ihop. Det finns ingen som döljer några övergrepp för stalinismen – de flesta som föll offer för 1930-talets terror var just ryssar. Bondebefolkningens lidanden drabbade inte bara Ukraina, det rådde utbredd svält även på den ryska sidan i RSFSR, liksom i Kazachstan. Skillnaden var att i Ukraina och Kazachstan fanns inget egentligt proletariat i sovjetisk mening: därför drabbades bondebefolkningarna här ofattbart hårt under den mycket dåligt planerade kollektiviseringende första åren. Vi tror gärna att både den första och andra femårslanen var vetenskapligt mycket noggrann och planerad in i minsta detalj, vilket är helt fel. I planen fanns fler fel än korrekta åtgärder, och när den var beslutad och skulle genomföras gällde den -och därför gick det så illa. Det tredje riket Tyskland var knappast socialistiskt. Det fanns inga förstatligade eller kollektiviserade företag, de ägdes av samma privatpersoner och familjer, liksom storkoncerner som under Weimarepubliken. Det unga Nationella Tyska arbetarpartiet (NDAP) som leddes av varken en tysk eller en arbetare lade till ordet ”socialistisk” i namnet för att locka över arbetarväljare i slutet på 1920-talet. Någon bred skara av arbetarväljare fick aldrig det tyska fascistpartiet -och ingen socialistisk egendom eller produktion fanns inte heller någonstans i Tyskland: i Österrike lade Göring vantarna på allting för egen person och allt kallades då för ”Göringwerke”, d.v.s. denna berömda ”bayerska socialism”. Detta fantastiska tyska socialistiska arbetarparti älskades av kungahus och överklassfamiljer över precis hela Europa. Hitler och Mannerheim utbytte till och med ordnar då farbror Adolf privat besökte sin kära radikala proletära arbetarkamrat Mannerheim på östfronten på dennes 75-årsdag.

   Dagens Ryssland är lika lite sovjetiskt som dagens Ukraina. Skillnaden är att de värsta gangsteroligarkernas maffia sitter inte vid makten i Moskva, medan de orört gör det i Kiev sedan 1992 -det är det som är hela den ukrainska tragedin: maffiaverksamheten, korruptionen och gangsterkapitalismen: en slags ’pinochetisering’ av Ukraina helt enkelt.

   Det var såg det såg ut.

   • Helt riktigt, men vi skall heller inte gömma att Tredje Riket började, eller snarare föregicks av, av en socialiststat, en direkt kopia av sovjetkommunismen. Till och med slogans och propagandan var sovjetkommunistisk och bara översatt. Även i Sverige började det som en kopia av sovjetkommunismen, vilket snart splittrades i Kommunisterna och Socialdemokraterna, vilka har behållit grunderna i sovjetkommunismen till denna dag. Det var Hitler som vände det socialistiska partiet till vad som blev Tredje Riket, och han försökte även få ordet ”socialistiska” struket ur namnet ”Nationalsocialsocialistiska Tyska arbetarpartiet” eller Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei eller NSDAP. Partiet vändes alltså från ett extremt vänsterparti till ett extremt högerparti.

    • ”Sovjetkommunism” som ett ord vore inte 100% korrekt att använda. Kommunismen under Sovjet tiden hade man som en långsiktig mål som aldrig nåtts i praktiken.
     Gällande ”Till och med slogans och propagandan var sovjetkommunistisk och bara översatt” kan du ge någon exempel på en sån översatt slogan?
     När det gäller nazi Ukraina så är det ganska lätt att hitta:
     1. Deras huvudslogan de skriker jämt som nu har blivit även Ukrainsk officiell militär slogan t o m:
     ”Слава Украине – героям слава” – ”Slava Ukraine – gerojan slava” betyder ”Heil Ukraina! – Hjeltar Heil!” som kommer ju från ”Heil Hitler! – Sieg Heil!”
     2. På deras nazi parader har alltid skrikit: ”Украина понад усé” – ”Ukraina pånad usé” direkt översättning är: ”Ukraina Uber Alles!” som kommer ju från ”Deutschland Uber Alles!”
     osv …

     Som det klart syns ideologier av nya nazi Ukraina har inte ansträngt sig så mycket att komma med förnyade slogans.

     Men jag har alldrig hört något sådant i ”Sovjet-Tredje Riket” sammanhanget.

     Karl, Har du några exempel på såna lånade slogans?
     Eller kan du åtminståne förklara dig lite bättre varför har du placerat så nära Sovjetunionen och nazi Tyskland?

     • ”Sovjetkommunism” reflekterar den kommunism, eller variant av kommunism, som svenskarna känner igen från Sovjet. Helt sant att man aldrig nådde målet, men i stora drag kom man rätt långt. Huvudproblemen var att man satsade väldigt hårt på ett hårt regelbaserad centralstyre som drevs på en ideologisk grund, inte pragmatisk, och man försummade vanligt folks behov.

      Jag hinner inte med att leta igenom både webben och eget material, men här är en sida som beskriver likheterna, även om denna sida är från en mycket senare tid. Tekniken hade hunnit utvecklas och divergerade. Värt att komma ihåg att det var innan Hitler på allvar kom in i bilden 1919, då som ”verbindungsman” eller i praktiken ”säljare” av nazi-ideologin, som sovjet propagandan mest kopierades. De tidigaste stadierna. Nazismen började som inspirerad av kommunismen, en stark vänsterfilosofi. Det var mycket Hitler personligen som vände det till vad idag är känt för. Man införde ett socialt skyddsnät, socialhjälp, lovade och levererade jobb, i rustningsindustrin, och en bil till alla, Folkbilen, Volkswagen, som fortfarande tillverkas. Den som går hungrig tar gärna emot.

      https://www.rferl.org/a/24934238.html

      Här har presentationen hunnit utvecklas en hel del. Vad som är verkligt intressant är att även USA adopterade tekniken under WW2.
      https://en.wikipedia.org/wiki/American_propaganda_during_World_War_II
      Det bildspråk som Kina brukade efter 1950 är mycket annorlunda. Här gällde det att få fram positiva meddelanden till en befolkning som var över 90% analfabeter. Istället för att skapa aversion mot någon, det fanns undantag, Kina gillade inte Sovjet efter 1958, man försökte skapa sammanhållning, utveckling, en positive attityd och sätta målsättningar. Det lyckades ganska bra.

      Mitt intresse för den här tids eran väcktes av en historielärare i Realskolan, jag var inte ens i tonåren. Senare fick jag tillfälle att resa både till Tyskland och Sovjet och träffa de som varit med under de mörka åren, och det var ganska omruskade. Efterkrigspropagandan från främst USA stämde inte alls. Man fick höra om USAs krigsförbrytelser och ofta vilda respektlösa uppträdande, medan sovjet armén alltid beskrevs som mycket disciplinerad och pålitlig. Sovjet ockuperade Bornholm 1945 – 1946. En man miste livet. Han hade våldtagit en lokal flicka och sköts av sina egna. Det var krigstider.

    • Inga lånade slogan så länge, OK. Men järna skulle jag vilja se om dem finns överhuvudtaget.
     Jag har kollat länken, bläddrat igenom …
     Herregud, Karl!
     Att ta något liknande grafiska vinklar och bilder och dra en tankeväckande slutsats om att nazi Tyskland och Sovjetunionen är lika på något sätt???!!!
     Låt oss gå igenom t ex sista par av bilder.
     Bilden till vänster:
     https://dutchmilitaria.com/cmsDM2020/wp-content/uploads/2021/01/Postcard-Reichsparteitag-Nürnberg-with-BDM-girl-Rare-1.jpg
     Texten på bilden: ”Reichsparteitag Nürnberg” dvs ”Nazistpartiets möte i Nürnberg” med alla nazi attribut o dyl
     Bilden till höger:
     https://sun9-17.userapi.com/impf/c629312/v629312841/11b2d/eObgJMLZKqk.jpg?size=430×382&quality=96&sign=36aa85c3d478fb63f51e490b3a1e15d6&type=album
     Texten på bilden:
     ”СССР:
     B 1951-1955 годах строительство городских и сельских школ увеличится примерно на 70% по сравнению с предыдущим пятилетием”
     dvs
     ”Sovjetunionen:
     1951—1955 kommer byggandet av stads- och landsbygdsskolor att öka med ca 70 % jämfört med de föregående fem åren.”
     Samma som i nazi Tyskland? Egentligen?
     Tar man Radio ”Liberty” (finanserad av USA Congress) som referenskälla kommer man ingenstans om man vill bygga upp sin egen oberoende syn pä geopolitiska saker och ting.
     Imho, förstås
     Mvh …

     • Radio ”Liberty” och Radio ”Free Europe” är inte bara finansierad av det amerikanska parlamentet, det är också finansierat av CIA och har alltid varit CA:s skötebarn. En propagandastation mitt inuti Europa – det är skamligt, som genom alla åren hyllat Franco, Pinochet, folkmordskriget i Vietnam liksom anfallet på Irak 2003. Dessa radiostationer borde förbjudas att verka i Europa och omedelbart läggas ned av rent hygieniska och demokratiska skäl.

     • Jag har hållit på med detta i snart 70 år och det är helt omöjligt att komma i håg varenda källa. Mina ”slutsatser” kommer inte från den sajten. Jag säger inte att Nazityskland och Sovjetunionen är lika på något sätt, vad som var lika var den filosofi med kommunism som på ett tidigt stadium var lika. Webbsajten visar bara likheter i koncept efter 1933, inte likheter 1920.

      Nu är det ändå så att flera grupper i andra länder friskt kopierade Sovjet propagandan rätt av i början, och varandra, både bilder, namn och slogans. Det hette ju ”arbetarpartiet” till exempel i både Sverige och Tyskland. Med tiden fick det en alltmer lokal karaktär. Det gäller både Tyskland och Sverige. Bilderna på webbsajten är från efter den tiden då nazismen in Tyskland hade vänts från en stark vänsterorienterad ideologi till en stark högerorientering, alltså efter 1933. Jag försöker bara hjälpa med information, men du verkar inte mottaglig. Kanske du själv kunde ta fram en del bilder och slogans från både Tyskland och Sovjet omkring 1922.

    • Fast Weimarrepubliken var knappast ”socialistisk” i minsta mening, den grundade sig på såväl konservativa, liberala och socialdemokratiska men i övrigt helt parlamentariskt demokratiska ideér. Var det något från första början Weimarrepubliken bekämpade var det just radikala socialister -inte minst morden på Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht.

     • Precis. Weimarrepubliken varade från 1918 till 1933, var en katastrof ur många synpunkter, inte minst ekonomiskt, och det var just i del vad som hände där som banade vägen för Nationalsocialisterna. Dom lovade, och även levererade, ett socialt system, och jobb åt alla. Folk svalt och for illa, och Nationalsocialisterna, lovade mat på bordet och varmt i stugan. Man byggde, eller påbörjade, Autobahn, projektet med Volkswagen, och som bekant, lösningen på ”jude problemet”. Förloppen är egentligen väldigt komplicerade.

 4. Banderas är fruktansvärda! Arvtagare till Hitler, begick fruktansvärda krigsbrott under WW3 och nu även mot ryssar! Konstigt att säga så även, eftersom ukrainare är ryssar från Ukraina, men Banderas är en särskild sort!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here