Fler kommentarer till Utrikesministerns tal i Riksdagen. Stämmer hennes världsbild med verklighet och folkrätt?

14
2567

Igår eftermiddag publicerade jag en artikel om Ann Lindes utrikespolitiska deklaration Ann Lindes utrikespolitiska deklaration: Många fina ord, menen hel del hyckleri

Lars Drake har lyssnat till den utrikespolitiska deklarationen 2020 och publicerade då en artikel i Synapze: Kommentarer till Utrikesministerns tal i Riksdagen, som jag återger nedan.

Det verkar kanske konstigt att publicera en kommentar gällande fjolårets utrikespolitiska deklaration. Vill förklara och försvara mig med att denklarationen var ungefär densamma förra året, att kommentarerna alltså är relevanta, och med att artikeln är mycket bra! Det räcker väl!


Kommentarer till Utrikesministerns tal i Riksdagen

Ann Lindes tal innehöll ett flertal dåligt underbygda påståenden/åsikter som bör avvisas. Det fanns även flera bra ståndpunkter. Här följer mina kommentarer. (Citaten i kursiv stil är från Utrikesminister Ann Lindes tal i Riksdagen 12/2 2020.)

Vår nära relation till USA är central för Sveriges säkerhet och välstånd.
Ett fungerande internationellt samfund förutsätter ett engagerat USA.

USA:s ”engagemang” har inneburit det ena kriget efter det andra i flera decennier utan stöd i FN:s Säkerhetsråd. Försök att förstå att det är ett brott mot den folkrätt som nämns inledningsvis i Utrikesdeklarationen.

Regeringens rysslandspolitik ligger fast.
Där vi har gemensamma intressen kan och bör vi, liksom EU, samarbeta med Ryssland. Det gynnar vår säkerhet och stabiliteten i närområdet.

Bra med samarbete.

Vi fördömer den ryska aggressionen mot Ukraina och den illegala annekteringen av Krim. Dessa brott mot folkrätten utmanar den europeiska säkerhetsordningen.

För det första fälldes inte en enda bomb i processen som ledde till att Krim blev en del av Ryssland. När USA och allierade ”engagerar” sig i andra länder fälls tusentals bomber. För det andra hölls en folkomröstning som alla vet var ett uttryck för Krimbornas önskan. För det tredje krossades den europeiska säkerhetsordningen när Nato utan stöd i Säkerhetsrådet bombade Jugoslavien i 78 dagar 1999 för att tvinga landet att avstå från Kosovo.

Sverige är redo att bidra till regional avspänning och dialog i Mellanöstern.
Vi fortsätter vårt engagemang i den globala koalitionen mot Daesh. Kurder, kristna och andra minoriteter i regionen måste skyddas.

Ingenting om att 8 Västländer bombat i Syrien, inklusive USA, Israel och Turkiet.

Regeringen är mån om en god relation med både Israel och Palestina. Sverige verkar liksom övriga EU för en lösning baserad på folkrätten där två stater kan leva tillsammans i fred och säkerhet.

Bra, men inget kategoriskt avståndstagande från Trumps plan som skulle permanenta existerande Apartheidsystem i Israel.

Regeringen har fördömt Iran för nedskjutningen av ett civilt flygplan där 17 personer hemmahörande i Sverige omkom. Vi kräver en oberoende och transparent utredning.

Inget fördömande av mordet på den iranske generalen som var på diplomatiskt uppdrag att verka för fred i Jemen. Detta skapade det spända tillstånd som ledde till nämnda nedskjutning.

Vi har både samarbete och en kritisk dialog med Turkiet. EU har fördömt Turkiets offensiv i nordöstra Syrien.

Bra.

Samtidigt har den syriska regimen under snart nio år hänsynslöst bombat sitt eget land till ruiner.

Inget om Västländers bombning i Syrien eller dessas stöd till islamister som tagit sig in i Syrien för att kriga.

Den humanitära, politiska och ekonomiska krisen i Venezuela förvärras dag för dag. Tillsammans med det internationella samfundet verkar vi för en fredlig lösning.

Inget om USA:s sanktioner som är förödande för Venezuelas ekonomi.

Den ökande polariseringen i Bolivia är allvarlig och har lett till eskalerande våld och skadegörelse.

Polariseringen beror på en kupp där den valde presidenten tvingades fly landet. Fördöm kuppen i stället för att tala om polarisering.

Sammanfattning: skandalöst ensidig syn på världen!

Föregående artikelEtt mer suveränt Tyskland, närmare Ryssland och Kina, kanske bryter den amerikanska hegemonens rygg. Medan Sverige vill hindra Tyskland att välja billigaste energin
Nästa artikelBlockaden utarmar Gaza

14 KOMMENTARER

 1. Kontentan i den svenska regimens utrikesdeklaration (som egentligen består av intetsägande konsultspråk) är att Sverige är en imperiets lydig och underdånig stat, utan egen utrikespolitik men som låtsas spela ”Viktig Petter” i den globala arenan. Sverige behöver varken en utrikesminister eller en utrikespolitik. Man kan lika gärna låta New York eller Tell Aviv ta hand om den saken.

 2. https://www.nyhetsbanken.se/2020/02/trumps-bantustan-plan-lojevackande.html

  Nyhetsbanken har översatt valda delar av Craig Murrays kommentarer gällande Trumpplanen för Palestina. Tvåstatslösningen har alltid varit en bluff och Trump har hjälpt till att avslöja den hävdar Murray. Den har varit ett sätt att förhala, för att Israel har kunnat hugga nya bitar av kakan åt sig. Murray, liksom rätt många judiska intellektuella, hävdar att vägen ut inte är en tvåstatslösning utan en enstatslösning där alla medborgare är likvärdiga.

  ”Den syriska regimen har bombat sitt eget land”. Ja, bomba det egna landet, det är definitionen på inbördeskrig, liksom. USA bombade sitt eget land på 1860-talet och Finland gjorde likadant 1918. Och de som vann utropades till nationalhjältar.

  Skillnaden för Syriens vidkommande är att det egentligen inte alls är något inbördeskrig utan ett angrepp utifrån av USA, Qatar, Saudiarabien och Turkiet med stöd av Israel och jihadister från hundra länder, såsom Sverige. Syrien var ett bland de sju länder som USA enligt general Wesley Clark skulle invadera och installera marionettregimer i. Visst, det finns ett antal syrier bland jihadisterna också. Qatar och Saudiarabien pumpade in dollars i de syriska förorternas fattigaste kvarter och rekryterade där tillräckligt många syrier för att interventionen skulle få en syrisk täckmantel. Norge har sponsrat övergreppet mot Syrien med 13 miljarder kronor. Med oljepengarna kommer korruptionen.

  Den syriske presidentens popularitet har stigit år för år och bör ligga vid 80 procent i dagsläget, en prestation för en ledare som bombar sitt folk, eller hur – vilken är Löfvens popularitet, eller minister Lindes ? Ni borde kanske börja bomba ?

  Irak har utrett beskjutningen av USA:s legosoldater, där en omkom och gav Trump alibi att mörda Soleimani. Irak har kommit fram till att det inte alls var den milis som påståtts ligga bakom beskjutningen, utan IS, dvs. USA:s egen skapelse. Soleimani var den effektivaste motståndaren till IS, men troligen var det hans insats för att stärka det libanesiska försvaret och som ledde till nederlag för Israel 2006 som var den faktor som låg bakom den israelisk-amerikanska hämndlystnaden.

   • En enstatslösning kommer att innebära en ännu tydligare apartheidstat med många fler underprivilegierade.Världen mest rasistiska stat kommer aldrig att erbjuda lika rättigheter till ickejudar.Det är själva grunden i sionismen vilken har en absolut folkmajoritet.

  • Norge, Sverige och Finland riskerar att bli slagfält mellan USA och Ryssland.
   ”Kan Joe Biden bli farlig för Norge?” Överste Heier, professor vid norska försvarshögskolan, sa att Norge kunde förvandlas till en slagfält om spänningar bröt ut mellan USA och Ryssland.
   ”Norge är en del av stormaktens rivalitet mellan USA och Ryssland. Sannolikheten ökar att Norge kommer att bli ett slagfält i händelse av en konflikt eller en kris som blir utom kontroll mellan ryssarna och amerikanerna, sade han.
   Militärexperten, som påpekade att USA är rädda för Moskvas kärnkraftsförmåga, sa att Washington har erkänt Norges viktiga strategiska roll i Arktis eftersom det är det närmaste landet Ryssland i regionen. Han betonade att USA följer en strategi för att avskräcka Ryssland och sade att Norge borde balansera de två makterna i den nuvarande situationen och sa ”Norge och USA är i ett nytt kallt krig med Ryssland.”

   Tidigare i år hävdades att fyra amerikanska B-1B bombplan av Lancer-typ skulle ha sitt säte i Norge. Norska tjänstemän bekräftade inte påståendet. Det är värt att notera att B-1B Lancers tidigare kunde bära kärnvapen, men senare reducerades till att bära långväga kryssningsmissiler. Det är inte långt att förutse att dessa bombplaner återigen kan bära kärnvapen.
   Norska försvarsdepartementets talesman Hårek Elvenes sa att tillfällig användning av norska flygplatser för USA inte skulle vara något nytt och att ”samarbete med vår viktigaste allierade är både naturligt och nödvändigt för att ha en god översikt och kontroll i hög nord.” Han betonade sedan rollen som ”fasthet och förutsägbarhet” som riktlinjer för Norges säkerhetspolitik.
   Aktivering av en amerikansk militär närvaro i Norge, inklusive placering av strategiska bombplan, bidrar dock inte till stabilitet och kan göra Arktis till en het zon. I januari 2020 använde amerikanska militära flygplan banan på Jan Mayen, en norsk ö isolerad i Atlanten öster om Grönland. Att använda landningsbanan var att bedöma landningsförhållanden och säkerhet för US Air Force och dess potentiella användning av ön som ligger inom polcirkeln.

   Norge har upprepade gånger citerat Ryssland som ett av de största hoten mot landet medan Ryssland har anklagat Norge för att vidta antagonistiska åtgärder för att försöka begränsa sina intressen i Arktis. Rysslands president Vladimir Putin undertecknade en 15-årsplan för Arktis , med titeln: ”Om grunderna för Ryska federationens statspolitik i Arktis för perioden fram till 2035”, som författades av Fjärran Östern och Arktis ministerium . Planen identifierar utmaningar för Rysslands nationella säkerhet och regionernas handelspotential, och det är av denna anledning som Ryssland 2035 strävar efter att bygga upp till 40 arktiska fartyg, nya järnvägar och hamnar och uppgradera regionala flygplatser.

   En studie visade att det uppskattas att Arktis har 90 miljarder fat olja som ännu inte har upptäckts, vilket motsvarar 5,9% av världens kända oljereserver – cirka 110% av Rysslands nuvarande oljereserver eller 339% av USA: s reserver. Arktis har också uppskattningsvis 1 669 biljoner kubikmeter gas, vilket motsvarar 24,3% av världens nuvarande kända reserver. Detta motsvarar 500% av USA: s reserver, 99% av Rysslands reserver och 2736% av Kanadas naturgasreserver. Det finns också stora mängder metaller och mineraler, inklusive guld, diamanter, koppar, järn, zink och uran.
   Utöver denna stora mängd rikedom smälter is i Nordsjön, vilket innebär att en ny handelsväg kommer att uppstå som kommer att minska leveransen av kommersiell last från Kina till Europa med 40%. Ryssland kommer att vinna mest när arktiska resurser kan utnyttjas och den nya handelsvägen som förbinder Kina med Europa öppnas.
   Av dessa skäl är det oacceptabelt för USA att låta Ryssland få en sådan fördel. Washington använder alla sina arktiska allierade, särskilt Norge och Kanada, men också ”nära-arktiska” partners som Storbritannien, för att pressa Ryssland genom provocerande militära åtgärder för att avskräcka landet från att utnyttja dess fördelar i Arktis. Eftersom Rysslands kust står för 53% av hela Ishavets kust, gör det emellertid målet att hålla Ryssland i den arktiska regionen omöjligt. Även om norska försvarsexperter som överste Tormod Heier erkänner denna verklighet verkar det som om beslutsfattare i Oslo ännu inte accepterar detta och kommer att fortsätta att följa Washingtons politik mot Ryssland i Arktis.
   https://www.globalresearch.ca/norway-become-battleground-between-us-russia-says-expert/5738258

   • Inte bara riskerar. Sovjets avsikt med sina satellitstater var just att kunna förlägga eventuella framtida strider där istället för på sovjetisk mark. Avsikten är densamma för Washington med Sverige och Norge. Dessutom dessutom öppnar Nordpassagen för handel mellan Europa och Kina som du säger, den nya handelsvägen BRI är redan igång med 1,000 tåg vilket USA försöker ta kontroll över genom att ta kontroll över bland annat Iran, medan USA försöker lägga under sig kontrollen av Sydkinesiska Havet för att kunna blockera den handelsvägen. USA är desperata att lägga under sig kontroll av världen, men det går dåligt.

   • Patrik Armstrong tidigare analytisk expert vid Kanadas försvarsdepartementet och specialist på Sovjet och Ryssland har skrivit en artikel i Strategisk Culture Foundation den 8 februari. I artikeln ger han en annan bild av Aleksej Navalnyj och hans organis Armstrong antyder att ett åtal för landsförräderi förbereds av den ryska säkerhetstjänsten.
    Bakgrunden är en video som RT publicerade den 1 februari. Videon visar ett möte på en restaurang i Moskva någon gång under 2012. Ett möte mellan andresekreteraren Ford vid den brittiska Moskva-ambassaden och Vladimir Ashurkov VD för Navalnyjs Anti-Corruption Foundation. Ford har gjort sig oanträffbar och Ashyrkov har flytt till England.
    I videon argumenterar Vladimir Ashurkov för ekonomiskt stöd på 10 miljoner USD till Aleksej Navalnyjs organisation.
    Han säger i videon bla: ”om ni investerar i oss kommer vi att betala tillbaka när vi tar över”. Han försöker med andra ord att sälja Ryssland till en annan makt. Detta är detsamma som landsförräderi. Även om en sådan rättegång inte skulle bli verklighet finns där en stark och rimlig anklagelsepunkt mot Navalnyj då han uppmanar till protester och demonstrationer mot det demokratiska styret i en situation då Ryssland är omgivet av 27 fientliga stater. Numera får organisationen ekonomiska bidrag genom Bitcoin, som är svåra att spåra.
    Patrik Armstrong poängterar också att från de civila sjukhus, som undersökt Navalnyj framlades aldrig några bevis på att spår att novitjok-förgiftning hittats och vem hade väntat sig att finna sådana bevis? Skulle detta gift ha funnits med i ett attentat så är det helt klart att Kreml inte varit inblandat. Vill man oskadliggöra en politisk motståndare så är det främsta kravet, att inga spår får lämnas och vidare pekar han på att det lyxhotell som utpekats som en muta till Putin inte ens är färdigbyggt. Man har tagit bilder på schabraket och klistrat in bilder som antagligen kommer från ett italienskt casino – väldigt smart, men vilken president skulle inte bli förolämpad av att bli erbjuden en byggarbetsplats som muta. Det hela är löjligt.

    In på scenen träder då plötsligt Sveriges utrikesminister Ann Linde. Hon representerar ett Sverige med våldsam kriminalitet och åsiktsförtryck, samt EU-organet OSSE, ett EU som inte ens kan förmedla vaccin till sina medborgare. Hon ser nu som sin uppgift att lära Kreml och Ryssland hur ett land som varit under västerländsk dödsdom sedan 1979, ska styras, vilka brottslingar som skall släppas fria och hur lagen skall tolkas gällande bla demonstrationer. Detta sker i ett land som är omgivet av klart fientliga NATO-stater där man vill agera för att skada den egna regimen. Det vore otänkbart i vilket land som helst.

    Joe Biden har redan hunnit peka ut Ryssland som en stat som behöver tuktas och han har understrukit kravet på att mer vapen riktas mot Ryssland, men enligt Utrikesminister Ann Linde finns demokratin och de mänskliga rättigheterna bara inom EU och knappast någon annanstans.

    Nu är det så att EU och NATO är i princip två sidor av samma mynt på samma sätt som svenska armén och jordbruksverket är integrerade i Svenska staten. EU-parlamentets resolution den 13 juni 2018 är bara en av flera kärleksförklaringar från de nära vännerna som bekräftar detta. Och detta är viktigt: båda styrs i praktiken från Washington och applåderas sedan av EU:s marionetter. Där har vi då den demokrati som Linde försökte undervisa Rysslands utrikesminister om. Sedan var det där med mänskliga rättigheter. Vår utrikesminister Ann Lindhe, som har minst en fot i Bryssel, åker till Moskva för att lära ut om mänskliga rättigheter, hoppsan! Jag har just beskrivit hur täta banden är mellan EU och NATO, som egentligen borde heta NATEU.

    NATO som organisation eller enskilda NATO-medlemmar har under efterkrigstiden enligt samstämmiga bedömare genomfört krig och militära interventioner som dödat minst 25 miljoner människor samt en oerhörd materiell förstörelse och där kan EU naturligtvis inte svära sig fri.
    Ann Linde borde bygga broar till Ryssland istället för att springa Washingtons ärenden
    Så det rätta för Ann Linde hade naturligtvis varit att stanna i Bryssel, haffa några NATO-dignitärer och läsa lusen av dem. Hon kunde lämpligen ha börjat med att berätta hur Jimmy Carters säkerhetsrådgivare Zbigniew Brzezinski fick fria händer 1979 att bygga upp en Mojahedeen-styrka i Afghanistan med hjälp av narkotikapengar för att bedriva terror mot den sittande regimen. Stödet till olika terrorgrupper under olika amerikanska presidenter har fortsatt intill våra dagar. Utan USA/NATO-stöd hade IS legat under isen. Ledstjärnan har hela tiden varit att mänskliga rättigheter gäller bara för vita.

    Så om Ann Linde överlåtit russofobin i form av massmedial och ekonomisk krigföring till dem som inte vet vad de talar om och i stället ägnat sig åt brobyggande till en granne som gärna vill uppnå normala relationer hade säkerligen farbror Lavrov skickat med henne hem en kartong med Sputnik V. Då haft något att tacka Ann Linde för – nu har vi inte det.
    Text: Hans Myrebro

 3. Visst Lars. Det var pinsamt att höra och jag gillar dina kommentarer.
  Tjatandet om ”annekteringen av Krim” tycker jag man borde fundera lite extra kring. Utifrån folkrättsbegreppet bl.a. Det gick ju inte rätt till enligt denna. Vilket inte betyder att det blev fel. Saker kan rättas till på andra sätt än dem som jurister och politiker livnär sig på. 1954 gavs Krim bort till Ukraina av Chrustjev. Utan omröstning. Avsikten var att öka det ryska inflytandet i landet. Ukraina annekterades alltså inte. Folket på Krim återförenades bara med sitt Ryssland efter en internationellt (även Sverige) övervakad omröstning som gav ett övertygande besked.
  Sveriges utrikesminister fördömer allltså handlingen utan att del finns någon önskan hos Krims befolkning att tillhöra Ukraina igen. Nu mindre än någonsin. Ska ”internationella samfundet” (NATO) befria folket på Krim med våld? Ska vi öka trycket med ytterligare sanktioner? Peter Hultqvist måste väl ha en plan för ”återförening”.
  Det menar inte Peter. Han vet att Krims befolkning inte vill byta. Han vet att det blev rätt, men på fel sätt.
  Vår regering vill bara visa Måns (USA o co) att Bill och Bull (demokratiskt valda härskare) vet sin plats och att alla Pellesvanslösar och Gräddnsar (du och jag) ska vara tacksamma för att i framtiden få äran att befinna sig på en av NATO:s krigsskådeplatser.

  • Krim gavs inte bort till Ukraina av Chrustjev1954. Avsikten var inte att öka det ryska inflytandet i landet. Vad som hände var att man skulle genomföra ett stort bevattningsprojekt som berörde båda områdena, då båda del av Sovjet. Det var ryssar på Krim, och Ukrainare i Ukraina, och det var välkänt att man inte drog jämt alltid. För att inte få två projektledningar och politiska viljor som skulle förutsägbart hamna i luven på varandra beslutade Khrushchev att annektera Krim till Ukraina. När sovjet föll sönder 1991 förblev det bara så. Folkomröstningen avslutade helt enkelt Khrushchev’s annekteringen från 1954. Nikita Khrushchev var etnisk ryss, men hans fru ukrainare, och han älskade Ukraina. Sedan är det en fråga hur man skall tolka folkrätten. Rätteligen borde ett beslut ha fattats vid upplösningen av Sovjet 1991, Man kan alltså betrakta folkomröstningen som en fördröjd aktion, Ukraina hade alltså ingen folkrättslig grund att fortsätta annekteringen. Här går meningarna starkt isär och USA vill sätta standarden, som vanligt.

   • Hycklaren Ann Linde har inte en aning.. eller bryr sig inte ett dugg om att Ukraina så gott som dagligen öser bomber överv Donbass regionen.
    DPR – UKRAINIAN ARMY FIRES NATO-STANDARD SHELLS AT YELENOVKA, DAMAGING THREE HOUSES
    25/02/2021
    Yesterday and today, the Ukrainian army fired on the Yelenovka village, in the DPR (Donetsk People’s Republic), among other things with 60 mm Serbian mortar shells of NATO standard, damaging three civilian houses.
    This is not the first time that the Ukrainian army has used NATO-standard 60 mm mortar shells against the DPR and LPR (Lugansk People’s Republic), but it is the first time that it has made such massive use of them against civilian areas.
    In November 2019, a scandal erupted when it was discovered that the Ukrainian army was equipped with 60 mm NATO-standard mortar shells from Serbia and was using them to shell the Donbass.
    In view of the proximity between Russia and Serbia, the latter had explained at the time that it had not exported any shells to Ukraine, but had sold them to other countries, including Poland (which is a NATO member and uses this calibre of mortar shell), which was then able to resell them in Kiev.

    Moreover, according to reporter Andrey Rudenko, in 2016 three countries bought these 60mm M73 mortar shells from Serbia: the United States, Saudi Arabia and the United Arab Emirates. It is not difficult to assume which country may have subsequently sent these mortar shells to Ukraine.
    Late yesterday afternoon, the Ukrainian army opened fire on the small Yelenovka village with infantry fighting vehicle, damaging a house and a high-voltage power line.
    Then this morning before 8 a.m., as the inhabitants were taking their children to school, the Ukrainian army fired 20 60 mm mortar shells at the village, damaging two more houses, but fortunately without causing any civilian casualties.
    As a woman interviewed at the scene confirmed, there is nothing in the area that justified the Ukrainian army’s shelling, there are only civilians. She also explained to reporter Andrey Rudenko that the DPR soldiers, for their part, did not fire, even asking “when will we be able to respond? “and “why are we waiting for seven years?”. So Ukraine cannot say that it fired in response to fire from the DPR, since there was none, nor that it fired at military targets. This is therefore a serious war crime.
    See photos of the JCCC (Joint Ceasefire Control and Coordination Centre) showing the destruction: One of the shells did not explode at the Yelenovka railway station, and was photographed by Andrey Rudenko:
    It clearly shows that it is a 60 mm M73 shell, i.e. a Serbian NATO-standard mortar shell. Ukrainian propaganda will find it hard to convince us that the DPR’s People’ Militia is firing on its own territory to accuse the Ukrainian army of this, given that the two People’s Republics are still using Soviet-standard weapons, i.e. 82 mm and 120 mm mortars, and not NATO-standard weapons.
    This evening, the Ukrainian army continued to fire on the northern outskirts of Donetsk, on Gorlovka and in the south on Sakhanka.
    But it is clear that this morning’s firing by the Ukrainian army at Yelenovka with NATO-standard mortar shells proves that Ukraine is not only violating the Minsk Agreements (since it is neither response fire nor false-flag fire on the DPR’s part), but also the Geneva Convention, by firing on civilian areas where there are no positions, soldiers or weapons.
    So the escalation continues in the Donbass, in the complicit silence of the Westerners, and above all of the guarantors of the Minsk Agreements, France and Germany. As the proverb says: “Who says nothing, consents”.
    Christelle Néant
    http://www.donbass-insider.com/2021/02/25/dpr-ukrainian-army-fires-nato-standard-shells-at-yelenovka-damaging-three-houses/

    • Kiev blockerar leverans av humanitärt bistånd från FN, Röda korset – DPR: s utrikesministerium

     Donetsk, 25 februari – DAN. Ukrainska styrkor levererar riktad eld mot Jelenovka för att inte tillåta FN: s och Internationella Röda korsets humanitära hjälpkonvojer att komma in i folkrepubliken Donetsk via den enda operativa övergångsplatsen som ligger i bosättningen, DPR-representant till kontaktar gruppgruppen, sa republikens utrikesminister Natalia Niikonorova på torsdag.

     Yelenovka ligger söder om Donetsk. På onsdag öppnade Kievs arméenheter infanterikampanjer mot Yelenovka för första gången under de senaste två veckorna. Två hus och en överföringsledning skadades. På torsdag morgon levererade Kievs styrkor en ny strejk vid bosättningen med hjälp av mortel.

     ”Efter att ha informerats om den planerade FN- och ICRC-humanitära biståndstransporterna till DPR och LPR arrangerade Ukraina en noggrant planerad antihumanitär åtgärd genom att leverera strejker i Yelenovka två dagar i rad där en humanitär hjälpkonvoj var tvungen att komma in republiken genom korsningsstället Yelenovka-Novotroitskoye, sade Nikonorova.
     Bombningarna kan inte kallas av misstag eller betraktas som höghänta av Kiev-formationernas lokala befälhavare, eftersom Ukraina på onsdagen informerade företrädare för FN: s högkommissarie för flyktingkontor och Internationella Röda korsets kommission om att tillåta passage av laster genom kontrollpunkten utanför Donetsk var inte möjligt, påstås på grund av den för närvarande osäkra situationen. Men vid den tiden var situationen i Yelenovka-området lugn.

     ”Vi ser Ukrainas blockering av den humanitära lasten som cynisk och strider mot alla internationella normer och principer,” sade DPR-representanten.

     Republiken skickade en officiell adress till OSSE: s särskilda representant i Ukraina och i den trilaterala kontaktgruppen (TCG), ambassadör Heidi Grau.

     ICRC avstod från att lämna ut informationen till Donetsk News Agency om den befintliga vistelsen för deras humanitära hjälpkonvoj eller dess väg till DPR. Vid tidpunkten för publiceringen av denna nyhet hade Donetsk News Agency-kontoret inte fått något officiellt svar från FN angående deras leveransproblem för hjälpmedel.
     https://dan-news.info/en/world-en/kiev-blocks-delivery-of-un-red-cross-humanitarian-aid-dpr-foreign-ministry.html

   • Nikita Sergejevitj Chrusjtjov uppvuxen i Ukraina, partichef i Ukrainska SSR och därefter detsamma i Moskva
    https://sv.wikipedia.org/wiki/Nikita_Chrusjtjov

    Illegala överlämnade av Krim
    Överlämnandet bröt mot de dåvarande konstitutionerna för RSFSR (från 1937) och Sovjetunionen (från 1936). De instanser inom RSFSR som fattade besluten hade enligt republikens dåvarande grundlag inga befogenheter för att göra detta. Enda sättet att ändra RSFSR:s territorium skulle ha varit en folkomröstning inom RSFSR, vilket inte genomfördes. Staden Sevastopol hade dessutom genom en ukas den 29 oktober 1948 klassats som underställt republikanskt styre (d.v.s. direkt under Moskva) och hade egen administration och budget. Enligt den ryska sidan idag omfattades inte Sevastopol av överlämnandetexten från 1954.
    https://sv.wikipedia.org/wiki/Krim

    British Worries Over Crimea Were Dismissed by Kiev – Archives
    London warned Kiev of dire consequences, when in 1995 Ukraine suspended Crimea’s autonomy and deposed popularly elected Crimean President, but the warning was dismissed by Ukrainian leaders, as the UK government papers released by the National Archives reveal.https://sputniknews.com/europe/201907181076286032-british-worries-over-crimea-were-dismissed-by-kiev–archives/

    Krim autonomi?
    1995–2014 styrdes Krim av en politisk representation direkt tillsatt från Kiev.

    Hur mycket har Krim kämpat mot Ukraina
    Chronology for Crimean Russians in Ukraine
    http://www.refworld.org/docid/469f38ec2.html

    Kiev Was Ready to Hand Over Crimea as a US Colony – Scandalous Decade-Old Details Revealed
    https://www.stalkerzone.org/kiev-was-ready-to-hand-over-crimea-as-a-us-colony-scandalous-decade-old-details-revealed/

    ”Get out of Crimea!” – Poroshenko was booed by Crimean residents 28/02/2014
    https://www.youtube.com/watch?v=1n0ey9H2UOY

    Krim referendum bekräftas: Gallup- Broadcasting Board of Governors, april 2014
    http://www.bbg.gov/wp-content/media/2014/06/Ukraine-slide-deck.pdf

    Sergei Khrushchev: Crimea: whose land is this?
    16 April 2014
    http://www.voltairenet.org/article183288.html

    The Ukrainian Deputy Evgeny Balitsky Visited Crimea and Understood Why the Peninsula Returned to Russia
    While spending some of my vacation in Crimea, I communicated with a lot of Ukrainians, our people. There are people who twist a finger on their temple, and say: ‘What return, are you out of your mind? Over there?’ And they also speak about Banderism, and about people burned in Odessa, and about a coup d’etat. This is the majority of people who do this — I can put my hand on my heart. Believe me, it’s not that I want or don’t want it to be this way, it is many people who think like this,” noted the parliamentarian, having emphasised that in Ukraine it is necessary to understand the reason for Crimea’s reunion with Russia.
    “Why from 600 SBU employees only 200 have returned back [to Ukraine – ed]? Why did tens of thousands of our soldiers, police officers, judges, and prosecutors remain in Crimea. They all left under the gun? I don’t think so,” concluded the deputy.
    https://www.stalkerzone.org/the-ukrainian-deputy-evgeny-balitsky-visited-crimea-and-understood-why-the-peninsula-returned-to-russia/

    Viktigt!! Krim-tatarer: myter och verklighet
    https://www.newcoldwar.org/crimean-tatars-myths-reality/

    Undersökningar om vad krimbefolkningen tycker om återanslutning till Ryssland:
    http://www.bloombergview.com/articles/2015-02-06/one-year-later-crimeans-prefer-russia

    https://www.zois-berlin.de/fileadmin/media/Dateien/ZOiS_Reports/ZOiS_Report_3_2017.pdf
    https://www.rt.com/news/411110-german-survey-crimea-referendum/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS

    The survey took on average about 45 minutes to complete and was conducted in Russian between 12 and 25 December 2014.
    https://www.opendemocracy.net/od-russia/john-o%E2%80%99loughlin-gerard-toal/crimean-conundrum

    http://theduran.com/crimea-siege-revisiting-crimean-referendum/

    …och pajasen Zelensky talar till Ryssland (om Krim förstås!)

    Enligt Zelensky måste Ryssland ”återvända” Krim till Ukraina för att få slut på all strid mellan ukrainerna och ryssarna.

    ”Krim var hjärtat i Ukraina. Det var en solig, snäll och ljus hjärta. För sju år sedan slet hjärtat ur Ukraina. Vi kommer aldrig att glömma vem som gjorde det, och vi kommer aldrig att glömma vem som lät det göras Vissa insisterade på att de rippade ut vårt hjärta legitimt och artigt. Och nu, när de klämmer fast det i händerna, undrar de uppriktigt varför Ukraina känner sig förolämpade, varför det inte vill ha goda relationer, varför det finns så mycket hat, varför Ukraina inte glöm och förlåt det.

    Han tillade att han hade undertecknat ett dekret om åtgärder för att ”de-ockupera” Krim, inklusive stöd för Krim-Tatar-kulturen och skydd av rättigheterna för invånarna på halvön.

    I januari tillkännagav Ukrainas utrikesminister Dmitry Kuleba att han skulle skicka till Ryssland en inbjudan att delta i arbetet med den internationella ”Krimplattformen” tillägnad ”de-ockupationen” på halvön. Toppmötet är planerat till maj 2021 i Kiev.
    https://english.pravda.ru/news/world/147316-zelensky/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here