Blockaden utarmar Gaza

12
1991
Manifestation för Palestina på Sergels torg 170611.

Blockaden utarmar Gaza

Den israeliska blockaden av Gaza, understödd av Egypten, har varit förödande för befolkningen i området. Det konstaterar FN:s Konferens om Handel och Utveckling (UNCTAD) i en rapport till FN:s Generalförsamling – “Economic costs of the Israeli occupation for the Palestinian people: the Gaza Strip under closure and restrictions”.

Totalt beräknas ockupationen och avspärrningen ha kostat palestinierna runt 16,7 miljarder dollar – motsvarande 139 miljarder svenska kronor. Beloppet år sex gånger så högt som Gazas Bruttonationalprodukt (GNP) – summan av varor och tjänster – under 2018, eller motsvarande 107 % av Palestinas totala GNP för 2018. Utan 13 år av avspärrning, och tre stora israeliska militäroffensiver, skulle andelen fattiga i Gaza ha varit 15% mot dagens 56%, och “poverty gap”, alltså återstående inkomst för att hålla människor över fattigdomsgränsen, 4,2% i stället för 20%.

Fram till 2007 hade Gaza fem öppna gränsövergångar till Israel, mot idag endast två – Kerem Shalom för gods och Erez för fotgängare. Ibland stängs övergångarna helt, och över två miljoner människor är då instängda på en yta av 365 kvadratkilometer (en fjärdedel av Öland). Utmed gränsen har israelerna deklarerat mellan 100 och 500 meter av Gaza som “riskzon”, dit jordbrukare endast kan ta sig till fots och riskerar att bli beskjutna.

Den i Oslo-avtalet överenskomna fiskegränsen på 20 sjömil har oftast begränsats till 3-6 sjömil – fiskebåtar beskjuts regelbundet, besättningar arresteras och båtar och fiskeredskap beslagtas.

Enligt den israeliska människorättsorganisationen Gisha har Israels försvarsministerium räknat på hur mycket varor som måste tillåtas föras in i Gaza för att hålla befolkningen vid liv. Alltså hur långt man kan gå utan att få problem med den internationella opinionen.

Många varor tillåts inte alls. 56 varor klassade som “dual use” – alltså möjliga att använda såväl civilt som militärt – kräver särskilt tillstånd i hela Palestina. Här innefattas saker som civila maskiner, vissa reservdelar, medicinsk utrustning, gödningsämnen, teleutrustning, vissa metaller och kemikalier, stålrör, optiska instrument och utrustning för navigation. För Gaza tillkommer ytterligare 61 varor – inklusive konstruktionsmaterial som betong, råvaror som trä, insektsmedel, vattenpumpar och mycket annat.

Under åren 1994 till 2018 ökade befolkningen i Gaza med 137%, samtidigt som inkomsten per capita (GDP) sjönk med 37%. Arbetslösheten har ökat från 22% till dagens 52% – en av de högsta i världen. Gazas andel av den palestinska ekonomin har sjunkit från 37% till 18% och investeringarna har nästan upphört. Förstörelsen av infrastruktur under tre krig har resulterat i att området saknar elektricitet 18 timmar om dygnet, och nästan allt vatten är otjänligt att dricka.

Under militäroffensiverna 2008, 2012 och 2014 förstördes värden för över 5 miljarder dollar, mer än 170.000 byggnader och 1.000 industrier raserades helt eller delvis och över 100.000 människor förlorade sina hem. Mycket har fortfarande, till följd av blockaden, inte kunnat återuppbyggas.

Baserat på tidigare statistik beräknar UNCTAD att utvecklingen i Gaza – utan avspärrningar och krig – kunde ha varit mycket gynnsam: en tillväxt på minst 3,7%, upp till 6,6%, årligen, en per capita-inkomst på 2.997 dollar eller 105,5% högre än dagens och en kraftig minskning av fattigdomen genom en så kallad “pro poor-politik” – som framför allt gynnar de fattigaste i samhället. Den årliga kostnaden för att eliminera fattigdomen i Gaza kunde ha varit 209 miljoner dollar istället för som nu runt 838 miljoner dollar.

Kraven från UNCTAD är tydliga och självklara

Ett omedelbart avbrytande av blockaden enligt FN:s Säkerhetsråds resolution 1860 (2009), innefattande fri handel mellan Gaza och övriga palestinska områden, grannländer och globalt, fri rörlighet och stopp för raketattacker och annat våld över gränserna

Prioriterat återställande av förstörd infrastruktur och etablerande av fungerande flygplats och hamnar

Åtgärdande av elektricitetskrisen genom uppgradering av Gazas kraftverk till full kapacitet, säkerställande av bränsle till kraftverket och konstruktion av en avsaltningsanläggning för att garantera tillgång till rent vatten

Möjlighet för staten Palestina att exploatera tillgångarna av olja och naturgas utanför Gazas kust, vilket skulle säkra en grund för stark ekonomisk utveckling

När får vi se en svensk regering ställa sig bakom dessa krav och på allvar göra något för att bryta ockupationen och blockaden av Gaza? Eller hur länge har man tänkt att den nuvarande situationen skall bestå?

Föregående artikelFler kommentarer till Utrikesministerns tal i Riksdagen. Stämmer hennes världsbild med verklighet och folkrätt?
Nästa artikelLandet som böjer sig…
Gunnar Olofsson
Gunnar Olofsson är kirurg och har flera gånger arbetat i Palestina. Han är ordförande i Borås Palestinagrupp och är en landets främsta experter på Israel och Palestina.

12 KOMMENTARER

 1. Det är lätt att bli av med blockaden, sluta med terrorattackerna mot israel därifrån så försvinner blockaden.
  Den finns enbart av den anledningen.

 2. Rimlig fråga Gunnar. Kan det ha att göra med att det krävs en regering som kan regera för att något ska ske, tro?

 3. Visst är det svårt att förstå västvärldens tillämpning av folkrätten i den här konflikten. Handlingsförlamningen har sitt ursprung i gammaltestamentliga myter, nytestamentliga undergångsprofetior och det allestädes närvarande och förlamande minnet efter 6 miljoner av andra världskrigets offer. Palestinierna svåraste motståndare är inte levande människor, utan sedan länge döda och den motståndaren kan naturligtvis aldrig besegras.
  De flesta människor här i väst är oförmögna att se detta förfärande tillstånd eftersom vi investerat det mesta av vår empati och medmänsklighet i tanken på judarnas återsamlande i det heliga landet.

  Israel utropades ensidigt av en invandrad minoritet på mark som till över 90% ägdes av en sedan århundraden bofast befolkning.
  FN:s säkerhetsråd ratificerade aldrig delningsplanen. Israel vilar inte på något FN-beslut.
  När nu FN aldrig tog något beslut i frågan om Israel och delningsplanen, troligen p.g.a. att den bröt mot FN:s egna stadgar bör hela frågan Israel / Palestina, en eller två stater, återföras till FN:s bord.

  Israel menar att FN inte har rätten att utropa en palestinsk stat och att en tvåstatslösning endast kan förhandlas mellan israeler och palestinier.
  Tanken att politiska dagsländor i Israel och det ockuperade Palestina ska få rätt att besluta över det framtida ödet för människor som, bestulna på sin egendom och sina fri och rättigheter, tillbringat 7 årtionden som statslösa i ett flyktingläger vore ännu ett i raden av FN:s tillkortakommanden.
  De allra flesta européer och amerikaner som invandrat till Israel saknar historiska rötter i området. De har invandrat av samma sentimentala skäl som de kristna konvertiter som med våld upprättade ett rike under korsfarartiden. En parentes inte olik dagens Israel.

 4. Hyckleriet är så bedövande! Västländers politiker är högljudda i sina försvar av Navalny (en brottsling) men är tysta som graven när det gäller brott mot mänskligheten utförda av apartheid israel – en terrorregim bestående av barnamördare, marktjuvar och rasister

  Numera är sionisterna i fart inte bara i Palestina utan även i England där de kräver att folk som står med Palestina ska straffas. De vill helt enkelt kriminalisera kritik av rasist och terrorregimen israel. Det är samma model som de lyckats med i USA. Det dröjer inte länge innan de kommer att tysta ner all kritik av israel även här i Sverige

  Världen har ett problem och det är sionismen. Världen måste ta itu med denna rasistiska ideologin!

  https://electronicintifada.net/content/we-must-resist-israels-war-british-universities/32391

 5. Vad göra med israel? Det är en mycket relevant fråga vad gäller vår tids största fredsproblem. Philip Giraldi ställer frågan. Han är även känd för att säga det som behöver sägas i fallet apartheid israel. Tack och lov för det!

  ”Israel benefits from billions of U.S. taxpayer dollars annually in a $3.8 billion lump sum for “military aid” plus hundreds of millions more in special procurements and projects that are together considered untouchable in Washington. Add to that the quasi legal “charitable” tax exempt contributions from wealthy American Jews and groups that fuel apartheid policies in Palestine and pay for the illegal settlements. Many of those same groups are themselves tax exempt and they exploit that status to actively lobby on behalf of the Jewish state, successfully shielding it from any consequences for its war crimes and human rights violations. They also avoid registration under the Foreign Agents Registration Act of 1938, even though many of them collude directly with the Israeli government through its embassy in Washington and are directed by the Prime Minister Benjamin Netanyahu government. In fact, no Israel Lobby component among the six hundred or so Jewish groups that have protecting Israel as part of their agenda has ever been required to register as a foreign agent.”

  https://www.unz.com/pgiraldi/what-to-do-about-israel/

 6. Fler och fler öjer rösten mot vaccin apartheid utfört av barnamördarnas och marktjuvarnas enet israel. Den irländske kongressledamoten Frances Black säger det som det är – Irland måste fördöma vaccin apartheid mot palestinierna. in får medhåll av Dr Susan Power och flera andra. Världen är trött på sionisternas makabra brott

  https://www.presstv.com/Detail/2021/02/26/646126/Irish-senator-blasts-Israel’s-denial-of-COVID-19-vaccines-to-Palestinians

 7. Världen börjar säga ifrån israels makabra vaccin apartheid politik. Bland de intellektuella som skrev under ett upprop finns Judith Butler från UC Berkeley Ilan Pappe från Exeter University, BDS rörelsens grundare Omar Omar Barghouti, Jake lynch från University of Sydney, Kehaulani Kauanui från Wesleyan University, Rashid Khalidi och Nadia Abu El-Haj från Columbia University, och Saree Makdisi från UCLA

  https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/scholars-call-australian-historian-decline-israeli-award

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here