Ann Lindes utrikespolitiska deklaration: Många fina ord, men en hel del hyckleri

11
2124
Ann Linde Foto Kristian Pohl Regeringskansliet.

Ann Lindes utrikespolitiska deklaration: Många fina ord, och mycket hyckleri

Jag har just hört och läst utrikesminister Ann Lindes utrikespolitiska deklaration (UD) och lyssnar på den efterföljande debatten. I den efterföljande debatten mellan utrikespolitiska talespersoner för riksdagsparterna finns det gott om osakligheter i viktiga frågor

Många vackra ord av Ann Linde, och en del av dessa kan man instämma i. Hon uttalar försvar för folkrätt, FN och demokrati. Sämre blir det då man läser vad hon säger i konkreta frågor.

Det finns några områden där jag menar att utrikesministerns framställning är osaklig eller hycklande. Jag återger utdrag ur den utrikespolitiska deklarationen kursivt med mina kommenterar.

I. Folkrätt och demokrati: ” Regeringen verkar för en världsordning baserad på folkrätten där regler och avtal går före den starkes rätt.”

”Som ordförande i OSSE 2021 försvarar Sverige den europeiska säkerhetsordningen med utgångspunkt i folkrätten och FN-stadgan.”

”Genom demokratisatsningen Drive for Democracy har 600 aktiviteter nått 1,7 miljoner människor. Vi har genomfört 70 demokratisamtal…”

Kommentar: Man låter i praktiken ”den starkes (USA:s) rätt” gå före ”folkrätten där regler och avtal går före” i viktiga frågor. Sverige har direkt erkänt den självutnämnde icke valde Guadió till president i Venezuelas, fast Maduro valdes ett halvt år innan i val av god kvalitet enligt valobservatörer. Ann Linde vägrar att kalla den typiska statskuppen i Bolivia för en statskupp. Vägrade fördöma USA:s mord på Soleimani i Irak 3/1 2020. Sverige vägrar att kalla statskuppen i Ukraina 22/2 2014 för statskupp, det största brottet mot europeisk säkerhetsordning detta millenium. Vägrar fördöma USA:s militärbaser i Syrien och USA:s stöd till terrorister.

Demokratin i Sverige: Det är lätt att instämma i mycket allmänna uttalanden om vikten av demokrati. Men låt mig påminna om demokratifrågor i Sverige. Regeringen har ingått Värdlandsavtal med USA och motsäger sig att underteckna FN:s kärnvapenkonvention trots att en stor majoritet i befolkningen har annan uppfattning enligt representativa opinionsundersökningar. Och hur rimmmar det demokrati, talet om alliansfrihet och att motsäga sig ”den starkes rätt” att även inga hemliga försvarsavtal med USA och Storbritannien? En mer ingående analys finns här.

II. Rysslandspolitiken.

Ann Linde: ”Regeringen står upp för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet och för varje lands rätt att välja sin säkerhetspolitiska väg. Rysslands aggression mot Ukraina och den illegala annekteringen av Krim är oacceptabel. Dessa brott mot folkrätten underminerar den europeiska säkerhetsordningen och motiverar fortsatta sanktioner mot Ryssland. Där vi har gemensamma intressen kan och bör vi samarbeta med Ryssland. Ett exempel på detta är Östersjöstaternas råd där samarbetet med Ryssland fungerar väl.”

Ukraina nazistdemonstration 181013

Kommentar: Detta innebär att Sverige accepterar statskuppen mot folkvald president i Ukraina, en fascistinfluerad statskupp som inte har stöd i Ukrainas konstitution. ”Världssamfundet” och MSM-media tiger helt enkelt om den. Rysslands fredliga återinförlivning av Krim med befolkningens massiva stöd är förvisso ett brott mot folkrätten. Men är inte acceptans av statskupp i land i Europa ett större brott? Har för Sveriges del följts av stora bistånd till ett Ukraina med stor tolerans för ökad fascism, nya statyer över nazistledare, ett Ukraina som fortsätter inbördeskriget mot den egna befolkningen i stället för att ge ökad autonomi i linje med Minskavtalet. Och med stort beroende av USA. Dags att erkänna statskuppen i Kiev, UKRAINA, efter fem år! och Ukrainas sönderfallande ekonomi.

Sverige går i bräschen för nya sanktioner mot Ryssland pga påstått förgiftningsförsök mot Navalny utan motiv eller belägg. Sverige drev på för att stoppa Nordstream 2, den viktiga gasledningen mellan Ryssland och Tyskland. Liksom USA som menar att Tyskland ska köpa dyrare gas från USA i stället.

För vän av folkrätt och demokrati är Sveriges ställningstagande oacceptabelt.
För att öka Sveriges säkerhet bör Sverige även ha försvarspolitiskt samarbete med Ryssland och inte bara med USA/Nato. Man lägger alla ägg i en korg och äventyrar Sveriges säkerhet.

III. Sveriges militära engagemang utomlands.

UD: ”Genom vårt deltagande i civila och militära insatser i exempelvis Afghanistan, Irak, Mali och Ukraina bidrar Sverige till säkerhet, förebygger konflikter samt skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Detta engagemang är en viktig del av vår solidariska säkerhetspolitik och bidrar till gemensam säkerhet.”

”Konflikten i Syrien utgör alltjämt en av världens allvarligaste kriser. Den enda vägen till fred i Syrien går genom en politisk lösning.

Kommentar: Sverige deltar alltså i USA:s/Natos krigföring och verksamhet i Afghanistan sedan snart 20 år, en verksamhet som går långt utöver FN-resolution i fråga. Sveriges militära närvaro i Irak är i praktiken ett stöd till USA:s angrepp och den djupt korrumperade regeringen i Irak. Och kan medföra insatser i Syrien. Insatserna i Mali är högst tveksamma.
Upprorsbekämpning i Sahel-länderna i Afrika, eller varför finns svenska soldater i Mali?

Det är synnerligen väl belagt att kriget i Syrien är ett sedan länge väl planerat angreppskrig av USA, med deltagande av länder i Saudiarabien och Qatar och med omfattande stöd till terrorister. Starka bevis för att USA stödjer ISIS och al-Qaida sedan åratal?

al-Nusra

Vad skulle hända om Sverige kritiserar USA:s för dess brott mot folkrätten, för dess stöd till statskupper och statskuppsförsök i demokratier och USA:s stöd till terroristerna i Syrien och andra folkrättsbrott?

Sveriges regering skulle kunna agera till stöd för demokrati som fordrar att viktig information inte döljs. USA skulle visa missnöje med detta och hota Sverige med sanktioner – något att vara stolt över i ett sådant läge. Detta skulle vara oerhört lärorikt för befolkningen i Sverige, övriga Europa och sannolikt stimulera andra länder så att respekten för internationella avtal stärks. Sverige skulle så bidra till ett oerhört viktigt steg mot en krigspolitik, och landets anseende skulle med stor sannolikhet öka i de flesta länderna.

IV. Kärnvapenfrågan
Ann Linde: ”Hotet från kärnvapen är en ödesfråga. Stockholmsinitiativet är ett av de tongivande politiska initiativen för kärnvapennedrustning.
USA:s och Rysslands beslut att förlänga nedrustningsavtalet Nya Start är synnerligen välkommet. Världen har inte råd med en ny nukleär kapprustning.
För en dryg månad sedan trädde FN:s konvention mot kärnvapen i kraft. Jag har skrivit till FN för att bekräfta Sveriges avsikt att delta som observatör..”

Kommentar: Sverige är inte passivt utan gick aktivt emot FN:s förslag om kärnvapenkonventio efter påtryckningar från USA, fast förra utrikesministern Margo Wallström var för avtalet. Nu har avtalet blivit lag då  över 50 stater ratificerat avtalet. Sverige stödde inte Rysslands förslag att INF-avtalet om förbud för kärnvapen ska vara kvar vid omröstningen 21/12 2019 efter vad jag vet. Väst-länder motsätter sig i FN att INF-avtalet behålls – ökar risken för kärnvapenkrig.

Olof Palmes Internationella Center har låtit en Sifoundersökning ta fram siffror: 85% av svenskarna ville att Sverige ska skriva under ett kärnvapenförbud. Bland samtliga politiska partiers sympatisörer finns en tydlig majoritet för ett kärnvapenförbud. Bland kvinnorna är det hela 89% som ansluter sig till kärnvapenförbudet.
USA:s dåvarande försvarsminister Mattis utfärdade då en varning till länder som funderade på att skriva på kärnvapenkonventionen.

Regeringen tillsatte då som utredare ambassadör Lars-Erik Lundin som är ”senior fellow” vid ett institut kallat ISDP i Stockholm, med nära anknytning till Atlantic Council och Nato. Han avstyrkte att Sverige, som under decennier vunnit aktning för sitt aktiva arbete för kärnvapennedrustning. Och detta är av allt att döma regeringens linje. Lundins utredning av kärnvapenkonventionen – beställningsjobb av USA
Inte bara brist på respekt för demokrati – man utsätter också Sveriges befolkning för ökad risk för kärnvapenkrig, som lätt kan utplåna större delen av befolkningen.

Föregående artikelNato-entusiasten Patrik Oksanen vågade inte debattera med mig, och sätter yttrandefriheten åt sidan
Nästa artikelAmbassadör Ford: Hur begreppet ”imperialism” anpassas till dagens imperialister. Synpunkter från redaktören
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

11 KOMMENTARER

 1. Mycket väl grundat analys baserat på fakta och inte på hyckleri.
  Det är avgörande i dagens hysteri och början av andra kalla kriget att inse och utgå ifrån realiteten.

  • Några korta klipp ur – Ukraina.. många tickande tidsbomber
   http://thesaker.is/the-ukraines-many-ticking-time-bombs/
   Ukraina tickande tidsbomb. Ytterligare en ökning av USA: s / Natos sabelskrabbning och provokationer. Och regimen i Kiev planerar öppet för ett krig mot Ryssland.
   USA ökar sin anti-ryska retorik och anklagar Ryssland för militär eskalering. Väst (EU) följer omedelbart efter och eskalerar också. Nato måste visa sin militära makt, men kan bara göra det symboliskt.
   Ukraina står inför en rad stora problem som sannolikt inte förblir begränsade till Ukrainas territorium. Saker som brott, eller en pandemi eller pöbelns styre är väldigt svåra att innehålla. Förr eller senare blöder dessa oundvikligen över gränsen till grannlandet som sedan i sin tur måste möta samma hot.

   I teorin kan Ryssland, USA och EU träffas och komma överens om en internationell räddningsplan, men eftersom USA och EU anser att de spelar ett nollsummspel mot Ryssland kommer ingen västerländsk politiker någonsin att förespråka ett verkligt samarbete med Ryssland.

   Ryssland kommer att fortsätta att hjälpa Donbass. Ryssland (eller LDNR-republikerna) kan överväga att kräva ersättning från Kiev och dess västra sponsorer, men vet hur västerländska skiljedomstolar fungerar, så det kommer inte att hända.

   Ingen tror på allvar att Donbass eller Krim någonsin kommer att gå med på att återvända under Kievs styre. Ukraina är en livskraftig enhet. Den enda slutsatsen är denna: en upplösning av Ukrainakan vara oundviklig.I själva verket kan en sådan upplösning till och med vara önskvärd för alla partier (utom för de russofobiska härskande klasserna i det anglozionistiska riket som vill förstöra Ryssland till varje pris).

   Vad har Zelenskii-ordförandeskapet betytt för Ukraina? För att göra en lång historia kort så inser nu många (dom flesta) Ukrainare två saker: för det första gav Zelenskii många löften och höll inget av dem, och för det andra är Zelenskii ännu värre än Poroshenko (vilket är svårt att tro eller ens föreställa sig, men sådan är den sorgliga sanningen).

   Tidigt verkade det som om Zelenskii skulle kunna ge någon verklig förändring vi kunde tro på, den viktigaste var att han skulle vidta åtgärder mot de olika nazistiska dödsgrupperna och inleda verkliga förhandlingar med Donbass. Inget av detta hände faktiskt. Zelenskii är uppenbarligen livrädd för nationalisternas politiska och militära makt och långt ifrån tvingar ukronazierna att följa rättsstatsprincipen, Zelensky övergav helt och hållet till sin agenda.

   Sammanfatta allt genom att säga att Zelenskii pratar.. men ingen handling. Bokstavligen har han helt försummat de många kriser som har plågat Ukraina sedan den så kallade ”värdighetens revolution”. Vad han gjorde är att leda en kraftig ökning av omfattningen och omfattningen av undertryckandet av yttrandefriheten. Han skärpte också lagarna mot ryska språket. Och naturligtvis eskorterade ukrainska Su-27s amerikanska B-1B längs gränsen mellan Ryssland och Ukraina . Har dessa ukrainska piloter har någon ära eller värdighet kvar! Nej, de är bara tjänare, det är allt, ödmjuka tjänare av deras utländska mästare. Dessa är bara några exempel på rent politiska handlingar som är ”endast för syns skull” men som absolut inte gör något för att faktiskt ta itu med något verkligt problem.

 2. Instämmer i alla kommentarer. En del kunde kanske skrivas tydligare. USA strävar allt tydligare mot världsherravälde. En strävan som tydligt kommer att sluta med krig mot alla som inte underordnar sig usa:s välde. Vår utrikesminister går däremot snällt i ledband åt USA.

 3. Den här. mycket välgrundade, analysen som AR gör borde redovisas i SVT på bästa sändningstid, vilket vore i linje med talet om opartiskhet och neutralitet, men tyvärr kommer aldrig alternativa synpunkter upp till diskussion där.

 4. Håller med om det mesta, vid en snabb genomgång, förutom att göra Europa beroende av fossil-energi, oavsett källa, när vi bör gå åt andra hållet, om vi vill bli lika ekologiskt hållbara som Kuba. Det är den vägen vi bör gå, anser jag.

 5. Bruket av sanktionsvapnet är direkt kriminellt. Kringgående FN:s säkerhetsråd har sanktionerna tagits ibruk av västmakterna som ett universalinstrument som riktas mot alla som inte delar deras politiska agenda. Sanktionerna skördar fler offer än det militära våldet och har utsträckts till att omfatta både föda och läkemedel, såväl direkt som indirekt genom att hindra banktransaktioner. Genom kollektiv bestraffning av hela folk försöker västmakterna skapa osämja och upprorsstämning som skall riktas mot regeringarna ifråga.

  I regel dras riktlinjerna upp av USA och EU följer efter. Men EU driver även egna sanktioner fristående från dem som USA tvingar på dem. Vad beträffar EU:s egna sanktioner har varje medlemsland ett stort ansvar eftersom besluten kräver enhällighet. Sverige är därmed direkt ansvarigt för de brott EU gör sig skyldigt till.

  • Hade varit sensationellt! ”Sveriges regering har funnit att grava fel skett av denna och tidigare regering samt av rättsvårdande myndigheter i fråga om behandlingen av visselblåsaren Julian Assange. FN:s expert menar att Sverige utsatt Assange för psykisk tortyr. Vi avser att offentligt framför ursäkt till Julian Assange, verka för att han frisläppts och ska ge hom rejäl ersättning för det lidande han utsatts för till följa bl.a. av våra felgrepp.”

   Eller åtminstone ””Sveriges regering har funnit skäl att tillsätta en utredning om fel har begåtts av denna och tidigare regeringar samt av rättsvårdande myndigheter i fråga om behandlingen av visselblåsaren Julian Assange. En orsak till detta är påståenden av FN:s expert som menar att Sverige utsatt Assange för psykisk tortyr”.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here