Sverige vill stödja demokratiutveckling i Östeuropa – men börja hemma!

16
2959

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som är lika aktuell idag. Jag har sedan dess publicert andra artiklar om demokrati. Se under ”Relaterat”.

På DN Debatt skriver Peter Eriksson, Mp, minister för internationellt utvecklingsarbete 17 mars DN Debatt: ”Regeringen ska öka stödet till demokratiutveckling i Östeuropa”

Jag vill resa den näsvisa frågan ”Nå, hur pass kvalificerad är Sverige för detta”? Som diskuteras nedan.

Jag börjar med inledningen i artikeln på DN Debatt.

* ”Demokratin i världen är på tillbakagång. Det bor i dag fler människor i länder med auktoritära tendenser än i länder som gör demokratiska framsteg. Demokratiska processer undergrävs.”

Hur ser det ut i Sverige:

1. Demokratiutredningen. I Sverige uppger 85 % att de saknar politiskt inflytande mellan valen enligt den Demokratiutredning som leddes av liberalen Olle Wästberg. Olle Wästberg i Dagens Arena.
Visst, 2014 års demokratiutredning visar att demokratin är djupt förankrad i Sverige, men hur är det bland politikerna? Och det som kallas demokrati nyttjas olika av olika medborgare ”De som är aktivt engagerade i civilsamhällsorganisationer och politiska partier är i huvudsak välutbildade och socioekonomiskt resursstarka personer. Tilltron till demokratin är betydligt starkare bland de resursstarka, dvs. personer med hög utbildning och inkomst, än bland resurssvaga. I riksdagsvalet var det ungefär
15 procentenheters skillnad i valdeltagande mellan hög- och lågutbildade. Det var också betydande
skillnader i valdeltagandet mellan svensk- och utrikesfödda.”
2014 års Demokratiutredning.

Och nu diskuterar jag ändå inte att kontrollen över väsentliga produktionsförhållanden och resurser inom ekonomin ligger hos en mycket liten grupp som fattar beslut utan deltagande av eller insyn i detta.

2. Valet 2018. Sveriges största politiska parti bildar regering för att till stor del genomföra den politik som främsta motståndarsidan gått till val. Under motivering att detta var nödvändigt för att minska inflytandet för det socialkonservativa invandringskritiska/främlingsfientliga SD – som uppgivit att man accepterar moderaternas migrationspolitik. Det demokratiska alternativet vore förstås nyval/extraval, eller hur?
3. Värdlandsavtalet.
En majoritet av anhängare i befolkningen till samtliga politiska partier ansåg våren 2016 i en opinionsundersökning (se nedan) att Sverige inte skulle ingå Värdlandsavtal med Nato. Men i riksdagen röstade partierna tvärtom. Majoritet i Sverige mot värdlandsavtalet med NATO!

En opinionsundersökning av SIFO, beställd av Aktionsgruppen Nej till NATO som genomfördes mellan den 15-19 februari 2016 visar att en bred majoritet av de tillfrågade avvisar värdlandsavtalet efter information om vad det innebär i form av närvaro av NATO trupper på svenskt territorium, eventuellt med kärnvapen, och hot mot vår alliansfrihet. Av de tillfrågade var 56 procent negativa till konsekvenserna av värdlandsavtalet, 26 procent accepterade det och 16 procent var osäkra.
http://www.nejtillnato.se/sifo-undersokning/
NATO - Aktionsgruppen Nej till NATO
* Det finnas klara könsskillnader, då avtalet accepterades av 39 % av männen och endast 13 % av kvinnorna.
* Bland männen var andelen positiva högst i åldern 15-29 år (46 %), medan den bland kvinnor var lägst (3 %) i denna ålder. Antalet individer i olika åldersgrupper bland könen är ganska litet.
* Bland de röd-gröna väljarna säger 70 procent nej till värdlandsavtalet medan 14 procent är positiva.
* Av de borgerliga väljarna säger 45 procent nej till värdlandsavtal medan 39 procent är positiva.

Sverige slöt med NATO senare under 2016 ett Värdlandsavtal som (maj, 2018) kompletterats med en så kallad ”Avsiktsförklaring”. Denna lägger grund för ett fördjupat försvarssamarbete i syfte att ”förbättra Sveriges förmåga att bedriva ”multinationella operationer”.

Värdlandsavtalet ger Nato ett handlingsutrymme (öppet eller dolt) att placera ut kärnvapen på svensk mark samt möjlighet (i en akut krigssituation) att kunna avfyra vapen från svenskt territorium. Den avgörande frågan handlar inte om huruvida USA först måste be Sverige om lov utan om den berättigade oro Ryssland måste känna avseende svenskneutralitetspolitik.

Att tro att USA/NATO i ett akut krisläge skulle ta hänsyn till ett svenskt veto vad gäller ett införande av kärnvapen är önsketänkande. Ännu större önsketänkande är att tro att Ryssland skulle finna dylika försäkringar trovärdiga. Sveriges riksdag lurar befolkningen genom tal om alliansfrihet då verkligheten är att detta överges till förmån för uppslutning bakom USA, världens i särklass mest krigiska stat som också leder då det gäller brott mot FN-stadga och folkrätt.

Nuclear Threats Trump Bomb Atom Bomb

4. Kärnvapenkonventionen.

Olof Palmes Internationella Center har låtit en Sifoundersökning ta fram siffror: 85% av svenskarna vill att Sverige ska skriva under ett kärnvapenförbud. Bland samtliga politiska partiers sympatisörer finns en tydlig majoritet för ett kärnvapenförbud. Bland kvinnorna är det hela 89% som ansluter sig till kärnvapenförbudet.
USA:s dåvarande försvarsminister Mattis utfärdade då en varning till länder som funderade på att skriva på kärnvapenkonventionen.

Regeringen tillsatte då som utredare ambassadör Lars-Erik Lundin som är ”senior fellow” vid ett institut kallat ISDP i Stockholm, med nära anknytning till Atlantic Council och Nato. Han avstyrkte att Sverige, som under decennier vunnit aktning för sitt aktiva arbete för kärnvapennedrustning. Och detta är av allt att döma regeringens linje. Inte bara brist på respekt för demokrati – man utsätter också Sveriges befolkning för ökad risk för kärnvapenkrig, som lätt kan utplåna större delen av befolkningen.

Sverige utlandspolitik
Ovan har nämnts hur regering och riksdag nonchalerar folkopinionen då det gäller försvarspolitiken. Ett par exempel till. Beskriver då inte den påtagliga inskränkning i demokrati och nationellt självbestämmande som EU-medlemskapet innebär. Inte heller Sveriges uppslutning bakom USA:s krigspolitik mot Syrien, men hjälpa av bland annat terrorister.

5. Ukraina. Peter Eriksson skriver på DN Debatt ”Genom vår regionala strategi för reformsamarbete med Östeuropa ger Sverige i dag årligen cirka 210 miljoner kronor till Ukraina.” Regeringen i Ukraina är en följd av en statskupp 22/2 2014, dagen efter det att en överenskommelse ingåtts mellan opposition och president Janukovitj, vald i av bl.a. OSSE lovordade val.

Sveriges regering ger ingen kritik till den stora toleransen för nazism i Ukraina, att nya statyer reses över nazistledare och att landets president bedriver krig mot och dödar invånare i östra delen av landet i stället för att inleda verklig dialog och ge önskad autonomi.

Dags att erkänna statskuppen i Kiev, UKRAINA, efter fem år! och Ukraina inrätter ny helgdag för nazistledare och mottar hundratals miljoner av svenska skattepengar

Nazistdemonstration i Kiev 13 oktober 2018.

6. Venezuela har haft över 25 fria val på 20 år – betydligt fler än t.ex. Sverige. Den svenska regeringen EU “erkänner” i praktiken den självutnämnde presidenten Guaido. Hon uppger att EU ej godtar resultatet från presidentvalet i maj 2018. Maduro omvaldes som president i Venezuela 20 maj. Han fick 5,8 miljoner av de 8,6 miljoner avlagda rösterna (67%), vid ett valdeltagande på 46 procent. Hans närmaste utmanare, Henri Falcon, fick 1,8 miljoner röster. Processen övervakades av ca 200 valobservatörer från ett 30-tal länder. Bland observatörerna fanns Spaniens tidigare premiärminister Zapatero, som kommenterade: ”Jag hyser inga tvivel om valprocessen. Det är ett avancerat och automatiserat valsystem.” En annan observatör var Ecuadors förre president Rafael Correa som gjorde en liknande bedömning.

EU inbjöds att sända valobservatörer, men avböjde för att genast efter valet ogiltigförklara detta. Fyra valobservatörer bemötte detta. ”Vi var enhälliga i att slutsatsen var att valet genomfördes rättvist, att valförhållandena inte var partiska, att äkta oegentligheter var exceptionellt få och av mycket liten betydelse. Det fanns inget röstköp eftersom det inte finns något sätt på vilket en röst kan köpas.” Majoriteten i EU, OAS och världen erkänner inte självutnämnde Guadió.

Sitter inte Sveriges regering i ett glashus då man ska ut och exportera demokrati?

Relaterat.
Ann Lindes utrikespolitiska deklaration: Hyckleri i kvadrat om demokrati och andra viktiga frågor.
Är demokrati en bra svensk exportprodukt?
Åtta sätt som gör USA:s valsystem odemokratiskt.

Föregående artikelKriget i Afghanistan skamfläck för Sverige
Nästa artikelOs(m)aklig rapportering från SvT/Rapport om Irans kamp mot Coronaviruset
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

16 KOMMENTARER

 1. Dessutom säger Eriksson att medieägandet i många östeuropeiska länder är i händerna på ett fåtal oligarker vilket naturligtvis i vissa delar är sant men ärlighetens namn skiljer det sig inte mycket mot varken Sverige eller resten av västvärlden.
  Sverige är nog värre i det avseendet än flertalet av länderna i Östeuropa.

 2. Rubriken ska vara ”Sverige vill stödja demoNkratiutveckling i Östeuropa”. Inget annat.

 3. Jag skrev följande kommentar (max. 1500 tecken) till artikeln på DN Debatt

  ” Som Lars Gröndahl påpekar sker valet till riksdag, och inte till regering. Men partierna presenterar inför val en politik, ett program som de uppger att de vill föra vare sig de hamnar i regering eller inte. Detta ligger bakom en del av min kritik som jag utvecklat i 6 punkter ”Sverige vill stödja demokratiutveckling i Östeuropa – men börja hemma!”https://www.globalpolitics.se/sverige-vill-stodja-demokratiutveckling-i-osteuropa-men-borja-hemma-forst/

  Utdrag:

  2. I Sverige uppger 85 % att de saknar politiskt inflytande mellan valen enligt Demokratiutredningen 2014. Den visar att demokratin är djupt förankrad. Men hur är det bland politikerna? Demokratin nyttjas olika av olika grupper. “De som är aktivt engagerade i civilsamhällsorganisationer och politiska partier är i huvudsak välutbildade och socioekonomiskt resursstarka personer. … I riksdagsvalet var det ungefär
  15 procentenheters skillnad i valdeltagande mellan hög- och lågutbildade. Det var också betydande
  skillnader i valdeltagandet mellan svensk- och utrikesfödda.”

  3. En opinionsundersökning av SIFO 15-19/2 2016 visar att en bred majoritet avvisar värdlandsavtalet . I maj beslöt riksdagen att acceptera avtalet.

  4. 85% vill att Sverige ska skriva under ett kärnvapenförbud. Riksdagsmajoritet avvisar det.

  Sverige godtar statskupp i Ukraina 2014, en självutnämnd president i Venezuela, inte den som valdes i av 200 valobservatörer lovordade val.

  Nej, Sverige sitter i glashus med kritik av andras demokrati!”

 4. Läsvärt artikeln i DagensJuridik

  ”Rättshaveristerna har rätt – svagt juridiskt skydd för akademisk frihet i Sverige”
  Många hot mot den akademiska friheten hade kunnat avvärjas om det funnits ett effektivt rättsligt skydd för akademiska och demokratiska rättigheter inom högskolan.

  Dels skyddas bara delar av den akademiska friheten i svensk rätt, dels finns stora brister i rättstillämpningen.

  Vi börjar med att konstatera att varken högskolans självständighet i förhållande till politiken eller det för akademin så centrala kollegiala beslutsfattandet skyddas annat än rudimentärt i svensk författning. Det betyder i princip att regeringen på egen hand, efter diverse pliktskyldiga ”höranden” av lärosätets lärare, kan tillsätta en rektor som sedan går regeringens ärenden och utnyttjar möjligheten att själv besluta i alla högskolans frågor, exempelvis professorstillsättningar, antingen direkt eller indirekt via andra chefer som rektor själv tillsatt.

  På så sätt är närmast total regeringskontroll av all forskning och undervisning möjlig utan betydande rättsligt hinder i Sverige redan idag. Vissa högskolor kommer farligt nära denna situation, inte minst mindre tekniska högskolor.

  Det är med något undantag bara i odemokratiska länder som den exekutiva makten, det vill säga regeringen, är rättsligt fri att utöva ett så stort inflytande över akademisk verksamhet. I Europa ligger Sverige således i bottenskiktet vad gäller att högskolans autonomi – vilket bland annat European University Association kommit fram till.

  En annan avsevärd lucka består i att rätten att undervisa efter eget samvete och bättre vetande inte skyddas i svensk lag. Det gör det till exempel möjligt att genomföra olika ideologiska ingrepp i undervisningen, såsom föreskrifter om könskvoterad kurslitteratur.

  Ett uppmärksammat fall vid Lunds universitet visar vilka problem det kan ställa till med. Till skillnad från Sverige har de flesta europeiska länder, inklusive ofta kritiserade Ungern, ett rättsligt skydd för denna så kallade Lehrfreiheit.
  http://www.dagensjuridik.se/2019/03/rattshaveristerna-har-ratt-svagt-juridiskt-skydd-akademisk-frihet-i-sverige

  • Ja KP manar till arbetarklassens enhet, och mot att en grupp går med på lönedumpning. ”Stoppa lönedumpningen på byggena!
   K-Malmö kräver av våra arbetarbröder- och systrar från Polen som jobbar i Sverige att de går med i facket och håller det fackliga löftet. Bara så kan vi tillsammans förhindra att det globala kapitalet spelar ut arbetare i olika länder mot varandra.
   Flygbladet delas ut på byggarbetsplatser.” Facebook: KP, Malmö.

 5. Jag publicerade detta under ”Ifrågasätt” på DN DN Debatt. ”Regeringen ska öka stödet till demokratiutveckling i Östeuropa”

  Skrev upp till max 1500 tecken som replik: ”Går mycket väl ihop – liksom att Sverige som vill exportera demokrati ger stora bidrag årligen till Ukraina som låtit resa ny statyer av nazister, och där stora nazistdemonstrationer sker. Politik är ofta motsägelsefull, ytligt sett. Efter mycket om och men ingicks en överenskommelse mellan regeringen Janukovitj och oppositionen.DN skrev på bästa nyhetsplats 21/2 2014 ”Det lät för bra för att vara sant. President Viktor Janukovytj accepterade på fredagen oppositionens främsta krav.” (https://www.globalpolitics.se/dags-att-erkanna-statskuppen-i-kiev-efter-fem-ar/)

  När oppositionsledaren Klitscho meddelade överenskommelsen på Majdan stormades scenen av högerextremister som meddelade att man inte tänkte lägga ned vapnen förrän presidenten avgick, (New York Times.) Beväpnade aktivister från Maidan intog sedan snabbt parlamentet. President Janukovitj försvann, rädd för sitt liv. Riksrätten, som skulle frånta honom presidenttiteln, fick ihop 328 av de nödvändiga 338 rösterna, men ansågs ändå legitim i väst.

  Parlamentets talman Rybak misshandlades tills han gick med på att avgå. Flera andra folkvalda parlamentariker har också misshandlats.

  Svenska högerextremister i Nationaldemokraterna och Svenskarnas parti hyllade kuppen våren 2014.

  Detta motsäger inte att de flesta på Maidan inte var högerextremister och att de demonstrerade mot olika verkliga orättvisor, som Gula Västarna. Forskning från Nordamerika visar att främst högerextremister orsakade dödsskjutningarna på Maidan.”

 6. Efter fuskvalet 2018 i Sverige så borde alla inse hur illa det är! Klanröstning helt öppet, fusk med röstsedlar, datorn släcks ner när SD:s siffror i början rakar i höjden till en början och till på detta får vi JÖK-regimen. Kritiken från det utländska observatörerna tar man lätt på trots att den var alarmerande osv..

 7. Visst kan man kritisera demokrati-utvecklingen i Sverige, men är den inte självförvållad?

  Vad bör göras?

  1. Stödja/länka till de medier som är fredliga och verkar för ökad demokrati, kanske?
  2. Arbeta aktivt för valsamverkan så att bättre partier kommer över 4%, kanske?
  3. Utesluta/fraktionera bort konfliktskapande individer, kanske?
  4. Rösta för valsamverkan, kanske?

  Om inte så varför inte?

 8. Vad jag ser, och jag har varit med ganska länge och varit runt väldigt mycket, är att diktaturen är på stark frammarsch i väst. Den bara kallas demokrati. Jag anser att demokratin inte alls är förankrad i Sverige, bara myten och chimären om demokrati som underhålls med intensiv propaganda, precis som i vilken diktaturstat som helst. Svenska regeringen har blivit vad man kallar en ”Puppet regim” till USA och NATO. En slags marionett. Värdlandsavtalet är inget annat än en ”Anschluss”, anslutning, av Sverige till USA planerade globala militärdiktatur. En intensiv propaganda, levererad via regimtrogna MSM och statliga media, har målat upp en potemkinkuliss att Ryssland och Kina skulle vara ett hot mot Sverige. Knappast. Det är dock ett hot mot USA hegemoniplaner.

 9. En känga till svenska politiker:
  ”Vi har en rättsstat som bara tillåts utmana makten lagom mycket”
  Här är det värt att fråga sig hur förankrade rättsstatens principer är på den politiska sidan? Oroväckande nog verkar det finnas en låg ”konstitutionell bildningsnivå” bland politiker. Därför är frågan om vi kan lita på våra myndigheter felställd. Vi borde fråga om vi kan lita på våra politiker att respektera rättsstaten, särskilt när det är skarpt läge?
  De återkommande myndighetsskandalerna är inte ett resultat av slumpmässiga missöden eller inkompetens. Insikten att detta är en del av en växande och destruktiv kultur som hotar den framtida rättsstaten är avgörande.

  För att den svenska rättsstaten ska hamna på rätt köl igen krävs inte mer politiska krafttag, utan en annan inställning, både till politiken och politiseringen av myndighetsväsendet.
  https://www.dagensjuridik.se/debatt/vi-har-en-rattsstat-som-bara-tillats-utmana-makten-lagom-mycket/

 10. […] Kommentar: Sverige har sedan statskuppen 2014 rejält stött Ukraina politiskt och ekonomiskt. På hemmaplan framför man förståelig kritik mot SD för främlingsfientlighet och tveksam demokratisyn. Samtidigt tiger man helt om den värre nazisttoleransen i Ukraina, som måste anses vara (betydligt) värre. Dubbelmoral? Löfvén och Westerberg presenterar en positiv bild av demokratin i Sverige, men uttrycker viss oro för försvagning av demokratin i världen. Nämner Trump, men ej Ukraina. Emellertid har regering och riksdag genom beslut och brist på beslut tydligt bidragit till försvagning av demokratin i Sverige – före Nato-ansökan. Sverige vill stödja demokratiutveckling i Östeuropa – men börja hemma! […]

 11. […] Sverige vill stödja demokratiutveckling i Östeuropa – men börja hemma! Det historiska sveket och demokratins urholkning. ”Gerrymandering” – så ritas USA:s demokrati om. Ett av flera använda sätt att försvaga demokrati. Demokratin fungerar dåligt i USA – första vetenskapliga studien. Åtta sätt som gör USA:s valsystem odemokratiskt. I USA gäller inte en grund för demokrati: En person- en röst!? Va! Dollarocracy – Hur pengar har förstört USA:s en gång ganska demokratiska valsystem Korruption i USA:s politiska ledning […]

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here