Åtta sätt som gör USA:s valsystem odemokratiskt.

21
11263

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad… Om en dryg månad (35 dagar tror jag det blir) är det presidentval i USA. Det tilldrar sig viss intresse. Här kan ni läsa relevant information som ni sannolikt inte finns i de stora media.


Inför presidentvalet i morgon återpubliceras denna artikel som är vara aktuell i högsta grad. Igår kom Demokratin fungerar dåligt i USA enligt första vetenskapliga studien. Tack för översättningen!

Notera andra relevanta artiklar under ”Relaterat” längst ned.

Ursprungliga artikeln:Liberationnews: 8 ways the U.S. electoral system is undemocratic8 sätt att göra valsystemet odemokratiskt i USA.


Åtta sätt som gör USA:s valsystem odemokratiskt.

I skolor, på TV och i tidningar påminns arbetare och förtryckta människor i USA ständigt om hur lyckliga dom kan vara som lever i den ”friaste, mest demokratiska nationen på jorden.” I valtider blir propagandan rent upphetsad. Här nedanför listar vi bara åtta av alla sätt som gör valsystemet låtsasdemokratiskt – det ger intryck av frihet och möjlighet att välja, samtidigt som de skyddar samma gamla bankirer och företagarnas inflytande.

1) Miljoner saknar rösträtt
Den största grupp som förvägras rösträtt i USA är invandrarna, de är över 40 miljoner människor som arbetar och betalar skatt men som inte kan delta i valen. Utvandrade som återvänder hem och som har suttit i fängelse för grova för brott har också fråntagits rösträtten – nästan 6 miljoner enligt den senaste folkräkningsuppgiften. I enlighet med fängelsesystemets rasistiska karaktär påverkar detta svarta människor hårdast. Nästan 8% av afroamerikanerna är förbjudna att rösta, och i Florida är det så många som 23%.
2) SuperPAC och stora donatorer
PAC= PAC Political action Committee. Innebär att privata pengar kan obegränsat doneras för att påverka ett val Wiki
Hundratals miljoner dollar flyter in i de demokratiska och republikanska politikernas kampanjer varje valomgång, främst från de rika och företag. Dessa pengar köper tillgång till tjänstemännen och deras lojalitet, något som resten av befolkningen aldrig uppfattar. Det ökända Citizens United Supreme Court-beslutet avlägsnade effektivt alla begränsningar för donationer till kampanjerna. Läs om detta här.

3) Företagskontrollerade debatter stänger ute third-parties (dvs andra politiska partier än de två huvudpartierna)
Privata medieföretag organiserar helt presidentdebatterna, de har gjort affärsöverenskommelser med de två stora partierna för att låsa ut third-partiekandidater och se till att befolkningen inte får höra antikapitalistiska eller radikala idéer. Till och med kandidater som deltagit i omröstningarna i nästan varje stat har stängts ute. Samma företagsmedia fastställer reglerna och bestämmer hur frågorna till kandidaterna ska ställas.

4) Ingen ledighet på valdagen.
I nästan alla länder hålls val på helger eller så förklaras en dag som helgdag. Men i USA sker omröstningen på tisdagar, vilket är mycket opraktiskt för arbetare som pendlar mellan jobb, familj och ansvar för skolan. Det är till och med ännu värre när det gäller stater som använder caucusprocessen, som kan hålla på i timmar, vilket gör det svårare för arbetare med många förpliktelser att delta. Årets valdeltagande i Iowa Caucus var 16%, det ansågs vara ”högt” och flera distrikt utsåg sina vinnare genom att singla slant!

”Caucus (svenska: nomineringsmöte) är ett ursprungligen amerikansk-engelskt ord som syftar på ett möte för sympatisörer eller medlemmar av ett politiskt parti eller annan rörelse. Begreppet har spritt sig från USA… USA hålls inför presidentvalen ett caucus i Iowa strax före det första primärvalet, som hålls i New Hampshire i februari. Caucus och primärval fungerar ej på exakt samma vis men ofta används ”primärval” om båda företeelserna i svensk medierapportering.” Wikipedia.
Caucus hålls i flera andra delstater än Iowa

5) Superdelegater
Sanders slog Hillary Clinton med över 20 poäng i New Hampshire, men Clinton kunde faktiskt kamma hem fler New Hampshire-delegater. Hur är denna absurditet möjlig? Eftersom de båda partiernas nominerade i slutändan nomineras av nationella konventens delegater, och inte genom allmänna val. Demokraterna har också ”superdelegater”, högt rankade partimedlemmar som kan rösta i konventet, men de är inte valda genom allmänna val. Det demokratiska etablissemanget såg till att skapa detta system efter 1972 för att förhindra att någon upprorisk kandidat skulle kunna vinna nomineringarna. Nu använde Clinton sin nästan fullständiga kontroll över partimaskineriet för att kunna räkna med stöd från dessa icke-valda superdelegater och på så sätt stjäla Bernie Sanders nominering om det skulle behövas.

The Tintic Standard Reduction Mill

6) Begränsad åtkomst till valurnorna
Eftersom valen administreras av staterna tvingas third-party-kandidaterna att möta ett extremt förvirrande lapptäcke av förhandsvillkor och hinder för att bli listade för omröstning i valen i varje stat. I många stater innebär detta att kunna samla in ett oöverstigligt stort antal petitionsunderskrifter, såväl som juridiska utmaningar om giltigheten av dessa underskrifter, förordningar som styr hur de registrerade väljarna som undertecknar petitionerna fördelas mellan en stats kommuner, arkiveringsavgifter och elektorernas krav. Demokratiska och republikanska kandidater är nästan alltid undantagna från dessa regler, medan en third-partykandidat skulle behöva miljontals dollar – och mycket tur – bara för att kunna fortsätta!

7) Elektorskollegiet (en folkvald församling vars enda uppgift är att välja USA:s president, Wikipedia)
När Al Gore totalt sett fick fler röster men förlorade valet till George W. Bush, år 2000 tydliggjordes det att det inte är allmänna val som avgör vem som blir president. Det väljer elektorskollegiet.

I själva verket röstar folk inte ens tekniskt på en kandidat, de röstar för väljare som har lovat (men det är inte ett krav ) att rösta på en kandidat när Elektorskollegiet sammanträder. Elektorskollegiet viktas också orättvist mot de mindre staterna. Allt detta inkluderades i konstitutionen av ”grundlagsfäderna” (The Founding fathers) som en sista försvarslinje för att kunna blockera en kandidat som skulle kunna inta en antagonistisk hållning gentemot elitens intresse.

8) Förskjutna premiärval.
Det är en paradox utan dess like att USA inte håller primärval under en speciell dag i hela landet. För stater som röstar sent i processen, vilket är fallet i några av de mest folkrika delstaterna som Kalifornien och Pennsylvania, är det troligt att nomineringen faktiskt redan har avgjorts i Iowa och New Hampshire, stater med en överväldigande vit befolkning röstar först och bestämmer därför oproportionerligt narrativet och kampanjens styrka.

Och vi skulle kunna fortsätta!


Relaterat.

I USA gäller inte en grund för demokrati: En person- en röst!? Va!
Demokratin fungerar dåligt i USA enligt första vetenskapliga studien.
USA:s odemokratiska val.
Demokratin i USA fungerar dåligt enligt den första vetenskapliga studien.
Jimmy Carter säger till Oprah Winfrey att USA inte längre är en demokrati
Vet Radions “Konflikt” vad demokrati är? Om demokratin i Ryssland, Sverige och USA.
Dollarocracy – Hur pengar har förstört USA:s en gång ganska demkratiska valsystem
Korruption i USA:s politiska ledning
USA: Ekonomisk manipulation och korruption
Korruptionen i Ryssland och i andra länder
Föregående artikelAndrej Bogdan, tidigare stabschef för Ukrainas president Zelensky säger “Vi förrådde Putin brutalt”. Vad menar han?
Nästa artikelWashingtons långa, brutala krig mot Syrien med svenskt stöd: Hundratusentals döda, miljoner på flykt
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

21 KOMMENTARER

 1. Den viktigaste anledning till varför USAs valsystem inte är demokratiskt saknas. Nämligen det faktum att
  Israel beställer. USAs elektorskollegiet verkställer. Om en så kallad president kandidat inte sätter israels intressen före sitt lands så är det ute med denne. Därför åker vartenda blivande ”resident servant of zionists” till israel och avlägger ed.

  Alltså: Israel beställer. USAs elektorskollegiet verkställer

  Ett av många, många bevis på detta

  https://www.globalresearch.ca/5-reasons-why-us-rep-ilhan-omar-is-right-about-aipac/5668847

 2. När jag läste historia på KomVux fick jag veta att redan på medeltiden anklagades det judiska folket för att konspirera mot makten. När jag läser din kommentar ovan så känns det som de här gamla anklagelserna fortfarande lever kvar. Kanske inte allmänt gällande men nyttjas av somliga för syftet politisk påverkan. Jag håller mig emellertid tvivlande.

    • En stor arabisk minoritet finns, med reducerade rättigheter (apartheid, kanske rasism). Artikeln handlar om USA, inte Israel.

   • Jag respekterar din kommentar om att vilja ha en mer saklig kritik men viktigt att förstå att det är en stor skillnad med en religion bestående av judar och en organisationen zionist movement som främst består av Judar. Det är viktigt att se det ur sak perspektiv för att inte blanda in en hel religiös grupp. Att kalla alla Israeliter för judar är som att kalla alla Muslimer för terrorist organisationen ISIS

    Övrigt värt att nämna att kriget över Israel/Palestina kriget inte handlar om ett krig mellan Judar och Muslimer som det framstår, utan ett krig mellan Zionist movment och den arabiska folket i Palestina. Palestinier består av Judar, Kristna och Muslimer men framför allt muslimer och Zionist movment har sina rutter från Judar men ska inte ses som en grupp som presenterar hela den judiska befolkningen.

  • Fakta kan ju vara svårt att ta till sig även om det är sant! Ja, Israel styr utrikespolitiken i USA det är ingen hemlighet för någon! Sen kan man ju skriva om att judarna förföljdes redan på medeltiden, vilket i och för sig är sant. Ja, det är precis som idag, pengar är makt och vilka är det som har makten över det mesta av pengarna?

   • ”Sen kan man ju skriva om att judarna förföljdes redan på medeltiden, vilket i och för sig är sant.

    Även västerlandet hade starkt teokratiskt inflytande på medeltiden. Guds vilja och Jesu lovord var ledande för folket. Judas förrådde Jesus för 30 silvermynt enligt Bibeln. Jag föreställer mig det finns både en och flera människor som genom tiderna fått lida för det sveket.

   • Fakta kan ju var svårt att ta till sig. Precis så! I synnerhet fakta som gäller israel och sionister. När det gäller israel och sionism är regeln att förtiga, förvränga, avleda. Krönikan nedan belyser en del av det stora demokratiska problemet i USA

    ”It is tacitly assumed that that the American information industry produces notices and descriptions of actual events. Whereas it routinely delivers a narrative of adulterated facts and improbable fiction – the whole blended with a top-down imposition of Zionist ideology masquerading as national interest. I say ‘Zionist’ because a country in which the word of command comes from elsewhere is nothing more than a province. Which may explain many events unequivocally alien to American interest.”

    http://thesaker.is/venezuela-take-2/

 3. Inte bara ”miljoner”. I den politiska modellen med partier saknar alla möjlighet att påverka eller styra beslut i frågor som gäller dom. Man får bara rösta på ett ”parti” och därmed acceptera eller förkasta partiets hela paket av beslut för en viss framtid, mandatperiod. Modellen med ”partidemokrati” är till sin design korrumperad. Det är i praktiken kapitalet och media som styr, speciellt som media är en integrerad del av makten. Att översätta ordet ”Caucus” med ”nomineringsmöte” är inte fel men en bättre översättning är en valberedning som samtidigt i praktiken har beslutsrätt. Alltså en exekutiv politisk maktgrupp, kärnan av makt i ett parti som beslutar om att tillsätta eller avsätta ministrar, åtgärder eller policy och ställningstagande i frågor. Ordet ”Caucus” är latin och betyder helt enkelt ”valmöte”, som ett styrelsemöte där man röstar och beslutar i olika frågor. Användningen kommer från det brittiska politiska systemet, med ordet har spritts och tillämpningen varierar.

 4. Dick Ericson berättar idag om USA presidentval lite mer i detalj. En utvald del som gäller nominering av kandidater kan man säga. Kandidaterna väljs vid stormöten, Caucus, åtminstone i delstaten Iowa kanske bäst att tillägga. Det betyder man kan ändra sin röst för kandidaten även under omröstningen genom att ställa sig i annan grupp om man tycker den kandidaten har bättre argument. Det här var något jag inte alls kände till.
  Ericsons artikel gäller socialisten Bernie Sanders som inte heller är demokrat vilket jag förut trodde.
  Dick tror att Sanders vinner delstaten Iowa men knappast lyckas peta Donald Trump från presidentposten.

  https://samtiden.nu/2020/02/ska-socialisten-bernie-sanders-ta-hem-spelet-i-iowa/

 5. Off Topic:
  Ett Pompöst köttberg blev avvisat av självaste Påven. Som skäl anger Påven den sarkastiska ursäkten ”Pope Francis announced Sunday that he will not meet US Secretary of State Mike Pompeo, who is going on a formal visit this week, for fear it “could influence the US election campaign” and in order to “avoid any kind of manipulation”, Italian newspaper La Repubblica reported, citing the pontiff’s office.”

  https://sputniknews.com/europe/202009281080600087-pope-francis-declines-to-meet-mike-pompeo-aftersecretary-of-state-slams-vatican-china-ties—report/

  Vad kommer den pompösa kon göra nu då, undra många.

 6. ”Tio myter om Israel”
  och
  ”Åtta sätt som gör USA:s valsystem odemokratiskt.”

  Hur off topic aktuella och viktiga politiska händelser kan en politisk blogg egentligen vara?

  Dagens viktigaste politiska händelse är förstås den här:

  https://www.friatider.se/etablissemanget-har-estoniakatastrofen-bara-borjat

  https://www.friatider.se/bildt-sahlin-persson-carlsson-alla-har-gatt-under-jorden-efter-fyndet

  Ja, det visar den högt ansedda ”demokratins” pålitlighet och förtroendet för deras representanter, folkvalda såväl som ”granskande” kommersiell media.
  De först nämnda försvinner under jorden och blir oåtkomliga medan de som är satta till att granska försöker dölja och förringa ekonomiskt beroende av staten därför annonsörer och läsare inte vill betala vad deras ”alster” egentligen kostar?
  Det är visst närmare 2.500 anställda på SVT Public Service.
  Numera helt försörjda av skattebetalarna enligt egendomsgemenskapens principer.
  När jag läser SVT hemsida kan jag undra vad alla dom gör.
  Samhällsnytt och Fria Tider jag tror ingen av dem har över tio anställda.
  Och absolut inga ekonomiska bidrag från samhället och alla här som tvingas betala skatt både för det dom vill och inte vill ha.
  Jo, jag tycker det finns mycket att tacka den här högermedian som ofta försöker lyfta fram den osminkade sanningen.
  Lite som varuhusdirektören Tyko Jonsson predikar för sin son Karl-Bertil som tar till lögnen för att skydda sin höga moral och vad han tror på.
  Du ska aldrig ljuga, du ska aldrig ljuga Karl-Bertil förmanar fadern Tyko som genom sitt ansvar för varuhuset sätter en ära i att vara hederlig.

  Journalister, författare, professorer, akademiker, experter m.m.
  Alla tycks de tjäna det moderna ”hovet” som de kallar den liberala demokratin.
  Det bibliska begreppet ”antingen är du med oss eller är du mot oss” verka gälla.
  Den som är med får allt och den som mot får ingenting mer än möjligtvis ett aldrig sinande hat.

  • Denna blogg hinner verkligen inte täcka alla viktiga (enligt olika kriterier etc.) frågor. I detta fall behandlas Estonia-katastrofen utförligt av vanliga media, och jag har just nu inget av vikt att tillägga.
   Jag har hela tiden fler artikeluppslag än jag hinner publicera. Nu c:a 5 klara artiklar för publicering och c:a 10 möjliga i pipeline.

   Nu publiceras ett tal i FN av Trump. Viktigt?

 7. USA är en israelisk provins i Nordamerika. Därför är det så att vad israel beställer verkställer provinsen USA. Så var et med kriget mot Irak, Libyen och Syrien. israel har två beställningar innestående. Det ena en gäller krig mot Iran och det andra Hizbollah. Dessa två beställningar är på tapeten eller som jänkarna säger på bordet (”on the table”). Vilken beställning som kommer att verkställas först får vi veta efter valet …

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here