I USA gäller inte en grund för demokrati: En person- en röst!? Va!

4
624

Jag publicerade nyligen en sammanfattning av den första vetenskapliga artikeln om vilka som har politiskt inflytande i USA, baserat på analys av ett stort dataset. Demokratin i USA fungerar dåligt enligt den första vetenskapliga studien. här

Slutorden var “Trots det till synes starka empiriska stödet i tidigare studier för teorier om majoritetsvalsystem (Majoritarian democracy) tyder våra analyser på att majoriteten av den amerikanska allmänheten faktiskt har litet inflytande över regeringens politik. Amerikanerna åtnjuter många funktioner som är centrala för demokratisk styrning, till exempel regelbundna val, yttrandefrihet och föreningsfrihet och vida spridda (om än ifrågasatta) medborgarrätt.

Men vi tror att om beslutsfattandet domineras av mäktiga affärsorganisationer och ett litet antal välmående amerikaner, så har man all rätt att ifrågasätta påståendet att USA är ett demokratiskt samhälle.”

Andra artiklar har behandlat andra aspekter på frågan. (Se under “Relaterat”).

Jag återger nu en artikel av den undersökande historikern Eric Zuesse, Som bl.a. skrivit böckerna They’re Not Even Close: The Democratic vs. Republican Economic Records, 1910-2010, CHRIST’S VENTRILOQUISTS: The Event that Created Christianity.
Översatt av Catarina S.


Eric Zuesse: America Is One-Dollar-One-Vote, Not Really One-Person-One Vote. I USA gäller en dollar ger en röst (en röst per dollar) och inte en person en röst.
Eric Zuesse
Den enda omfattande och vetenskapliga studie som har gjorts om huruvida USA är en demokrati eller en diktatur, publicerades 2014. Testing Theories of American Politics:
Elites, Interest Groups, and Average Citizens.

Den undersökte perioden 1981 till och med 2002, och den fann att “Våra resultat indikerar att i USA, styr inte majoriteten – åtminstone inte i kausal betydelse vid fastställandet av den förda politikens konkreta resultat .”
Här ett citat direkt från själva studien: “Den genomsnittlige amerikanens åsikter visar sig bara ha en mycket liten, näst intill noll, statistiskt oväsentlig, inverkan på den offentliga politiken.”

En studie som publicerades två år senare (2016 ) återgav hela den adekvata vetenskapliga litteraturen och fann att “lyhördheten för den amerikanska allmänhetens åsikter verkar ha minskat under slutet av det tjugonde århundradet” och fortsätter att bli ännu mindre: “Bilden verkar vara ännu mer illavarslande – det vill säga folkopinionen och den förda politiken är negativt relaterad – i mycket betydelsefulla frågor som har uppmärksammats i medierna. “(Följaktligen: ju mer uppmärksamhet i medierna angående en given fråga, desto mindre återspeglar regeringens förda politik allmänhetens åsikter.)
Democratic Nominator.

Detta är ett indirekt bevis på att gängse medier kontrolleras av eliten och därmed fokusera på och propagerar i elitens intressen. Denna vetenskapliga rapport fastställde i sina “Slutsatser” följande, “om man utgår från teorierna om demokrati verkar trenderna röra sig i felaktig riktning – det vill säga människor verkar mindre och mindre benägna att få det de efterfrågar av regeringen.”

Det här visar hur eliten fortfarande är framgångsrik i förhållande till allmänheten. Det bevisar att eliten fortfarande härskar och därför alltmer får sin vilja igenom gentemot allmänheten – att USA alltmer är ett överklassvälde, en oligarki.

Det grundläggande problemet i USA är därför inte demokrater mot republikaner; det är istället demokrati kontra diktatur. Och detta problem finns inom varje parti: båda partierna kontrolleras av sina miljardärer, inte av sina väljare.

De videofilmer som jag (Eric Zuesse) har sett, och som bäst förklarar hur eliten kontrollerar lokalpolitiken i USA är dessa två:
1: Om korruptionen i Georgia. som faktiskt är en serie med tre videoreportage om korruptionen i Georgien.
2: Korruptionen i New York.i vilken Nomi Konst förklarar hur N Y-politiken via “big-money-control” – elitens kontroll via korruption – sker gentemot allmänheten.

Här är en libertarian som argumenterar för att denna elits korrupta kontroll ska fortsätta och utökas:
En libertian argumenterar.

Den libertarianska presentationen återspeglar vägran att se eller förstå systematiska frågor. Libertarianism är aristokratins ideologi för att lura på allmänheten underkastelse. I själva verket: det är elitens religion, den elitistiska tron, och den finansieras starkt av eliten.

Den bästa videon som belyser studien som bevisar att korruption regerar i USA är:
Om korruptionen i USA.

Att kalla ett land som USA för “demokrati” är att förolämpa ordet demokrati.

Förresten: Om miljardärer (och kanske ett fåtal miljonärer nästan totalt har styrt den amerikanska regeringen, borde de nästan helt finansiera (med sina skatter och avgifter) den amerikanska regeringen. Om resten av allmänheten inte har haft någon signifikant kontroll över regeringen, borde resten av allmänheten inte betala en betydande procentandel av regeringens kostnader. Och vilka federala skulder som än har tecknats och lagts på hög, bör på samma sätt tas ut proportionerligt – och inte krävas i någon signifikant utsträckning av allmänheten. Detta skulle verkligen vara den demokratiska lösningen på statsskulden.

Och på samma gång, så är miljardärklassens (585 amerikaner), ett litet fåtal rikas politiska inflytande väldigt mycket mycket större än de till antalet betydligt större andelen fattiga. Till exempel under 2016 var bara 0,52% av donationerna större än 200 dollar, men de stod för 67,8% av alla individuella bidrag till federala kandidater, PAC (Political action committee, 527 organisationer anslutna) partier och externa grupper.

Den här artikeln skickas till alla amerikanska nyhetsmedier och de har tillåtelse att kostnadsfritt publicera den – den kommer förmodligen att publiceras av några av dem som vill att den amerikanska allmänheten ska ha tillgång till informationen och dokumentationen i artikeln. Naturligtvis kommer alla som vill dölja denna information och dokumentation inte att publicera den, även om de kan göra det utan kostnad – de vill hellre betala sina anställda och utvalda bidragsgivare.

Pressfrihet (åtminstone i USA) betyder frihet för mediernas ägare – det har inget att göra med verklig demokrati, som handlar om allmänhetens frihet, i motsättning till alla slags diktaturer (inklusive elitvälde eller “oligarki”).Politik

Relaterat.
USA:s odemokratiska val.
Demokratin i USA fungerar dåligt enligt den första vetenskapliga studien.
Jimmy Carter säger till Oprah Winfrey att USA inte längre är en demokrati
Vet Radions “Konflikt” vad demokrati är? Om demokratin i Ryssland, Sverige och USA.
Dollarocracy – Hur pengar har förstört USA:s en gång ganska demkratiska valsystem
Korruption i USA:s politiska ledning
USA: Ekonomisk manipulation och korruption
Korruptionen i Ryssland och i andra länder

4 COMMENTS

  1. USAs regime har aldrig varit en demokrati. Från slaveriet till idag är det en liten klicks om styrd etta land. Förvisso bakom kulisserna, men likväl styr med hjärnhand. Går du emot de så råkar du ut för en olika eller drabbas du plötsligt av cancer, eller åtalas du för påhittade brott. Ett färskt exempel: USA:s regering åtalar Snowden för memoarbok.

    USAs regime håller på att dö. Ju närmare slutet, likt en hund med rabies, desto galnare kommer denna regim att vara. Det som återstår runt hörnet för USAs del är inbördeskrig. Sedan så är det ajöss med hela denna skit som tro sig vara exceptionell

  2. Carroll Quigley citerade oligarkernas resonemang som att dom inger folket illusionen att dom kan “jaga ut fähundarna” vart fjärde år fast det blir samma politik i eliternas intresse oavsett.
    Han påpekade även att det centralbankssystem som den oligarkin organiserade var avsett att avhända de ingående nationerna ngn reell makt. Dvs ytterligare en nivå av bedrägeri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here