USA:s odemokratiska val

15
4923
Expresident Jimmy Carter.

Idag är det mellanårsval i USA. Denna artikel tror jag är en hyfsat bra bakgrund till detta. Vad tycks?

I USA har demokratin upphört enligt ex-president Carter, och där råder plutokrati då det gäller valet, vilket beskrivits i flera blogginlägg. Detta är tillräckligt skäl att åter granska valsystemet. Jag utgår längre ned från en artikel som publicerats på Jinge.se

Förre presidenten Jimmíe Carter har faktiskt upprepade gånger påstått att USA inte längre är en demokrati, t.ex. i Oprah Winfreys program i september förra året ”Former President Jimmy Carter thinks the United States is no longer a democracy, calling the nation an ”oligarchy” during an interview with Oprah Winfrey.” Är han ute och cyklar, eller bakom flötet?
Jimmy Carter säger till Oprah Winfrey att USA inte längre är en demokrati

Jag kan tillägga att jag bott ett år i USA och besöker släktingar och samarbetspartner i USA vart eller vartannat år samt har övervägande positiva erfarenheter i kontakten med olika människor i USA.

I en aktuell artikel jämför valet i USA med valet i Ryssland. Fördel ? Stackars impopuläre Putin! Om valen i Ryssland och USA.

Något om USA:s valsystem

Frågan är viktig då USA är världens enda stormakt (supermakt). Än mer, då USA kritiserar andra länder för bristande demokrati. Och än mer då USA startar krig med det uppgivna motivet att införa demokrati (förre presidenten GW Bush prisar sig för att ha infört demokrati i Irak). Jag har i tidigare blogginlägg påvisat att demokratin under senare år minskat på olika områden i USA, baserat på bedömningar av jurister i USA. I debatt har jag då bl.a. replierat på bedömning av statsvetare och andra att det finns grader av demokrati och mellanformer mellan diktatur och demokratin. En dikotom uppdelning av demokrati och diktatur är inte möjlig menar dessa forskare.

I boken ”Dollarocracy – how the money and media election complex is destroying America” ges en ingående och skrämmande analys som påvisar hur valsystemet i USA alltmer fjärmat sig från att vara demokratiskt. Den är skriven av ansedde professor Robert E McChesney och John Nichols som är journalist vid tidningen Nation.

I inledningskapitlet får vi veta att presidentvalet 2012 kostade 10 000 000 000 dollar, dvs. motsvarande 65 miljarder svenska kronor, efter en kraftig ökning sedan 2008. Enligt en opinionsundersökning av ett slumpvis urval i USA 2012 trodde 59 % att valen i USA är riggade för att ge resultat som är bortom väljarnas kontroll. Enligt en annan opinionsundersökning i USA året innan menade 45 % att det var bättre att välja medlemmar till USA:s kongress genom lottning bland telefonnummer i telefonkatalogen än i valen. Vi minns att Obama fick motsvarande 100 miljoner kronor i kampanjstöd från Wall Street 2008, varav 7 miljoner från Guldman Sachs.

* Man beräknar att mer än 5,2 miljarder dollar (5 200 000 000) dollar kommer att spenderas på mellanårsvalet i USA 2018, och det är ingen hemlighet att hundratals miljoner kommer från miljardärer. Är detta förenligt med verklig demokrati?

Andra viktiga karakteristika för valsystemet i USA

1. Svårigheter att få rösta. I USA måste man registrera sig en viss tidpunkt före valet. DN skriver 25/9 2012 att ”Nya vallagar gör det svårare för minoriteter att rösta” och ”Vid valet 2008 missade 6 miljoner amerikaner sista datum för registrering och kunde ej rösta.” Vid valet 2008 var bara 71 % (146 miljoner invånare) av alla röstberättigade registrerade enligt USA:s SCB. Genom de nya vallagarna med skärpta krav på foto-id (som 11 % saknar, 25 % bland svarta), ökar svårigheter för röstregistrering och poströstning. Detta drabbar särskilt dem med mindre resurser, en grupp som anses främst vilja rösta på demokraterna. Vidare saknar de miljontals medborgare i USA som är dömda till fängelse rösträtt.

2. Lågt valdeltagande. Vid president- och kongressval röstar sedan decennier endast 50-60 % av de röstberättigade. Vid presidentvalet 2008 röstade knappt 130 miljoner, vilket var knappt 62 % av alla röstberättigade (Wikipedia), den högsta siffran sedan 1968. Obama fick knappt 53 % av rösterna, vilket innebär att knappt 33 % av de röstberättigade aktivt röstade för Obama. Då GW Bush vann över Al Gore år 2000 hade den senare fler röster, valdeltagande var lägre, varför den valde presidenten bara fick drygt 25 % av de röstberättigades röster. Trump fick 26 % av de röstberättigas röster i presidentvalet 2016, och Obama knappt 30 % år 2012.

Jämfört med 51 % för Putin vid presidentvalet i Ryssland 2018, med 7 presidentkandidater.
Andel röster är viktig för legitimiteten som är en viktig komponent i demokratin.
Ändå säger etablerade journalister, som Anna-Lena Laurén och politiker om att Ryssland inte är demokratiskt. Varför?

3. Elektorsystemet, som gynnar delstater med mindre befolkning. Detta kan innebära att den kandidat som får flest röster inte vinner. Vid valet 2000 fick Al Gore 48,4 % av rösterna medan segraren GW Bush fick 47,9 %. Elektorsystemet medför att valdeltagandet lätt sjunker i delstater som anses säkra för ena parten, varför en del av dem som sympatiserar med motståndaren avstår.

4. En stark ekonomi behövs hos presidentkandidaterna, med ekonomiskt stöd från näringslivet i praktiken. Detta ger lätt ett beroende, och inte för inte kommer många av GW Bush och Obamas män från näringslivet.

Smutskastning

5. Smutskastning av motståndaren i annonser och reklam dominerar. Vid presidentvalet 2008 användes 2 800 miljoner dollar till TV-reklam, medan beloppet i år beräknas bli 5 000 miljoner dollar.
År 1972 spenderades 37 miljoner USD totalt på politisk reklam i TV, vilket var fyra gånger mer än 1960. Dessa 37 miljoner USD 1972 motsvarar 200 miljoner år 2012. I presidentvalet 2012 spenderar man alltså 25 gånger mer på TV-reklam än 1972. Forskning visar att andelen negativa politiska TV-inslag, inkl. de med smutskastning, ökat från 50 % år 2000 till 60 % år 2008. Och andelen var större vid kongressvalen 2010 och var mer framträdande vid presidentvalet 2012.

6. Smutskastningen har effekt. Ett känt exempel är från presidentvalskampanjen 1988. Då ledde den demokratiske kandidaten Dukakis över G Bush den äldre med 17 %. Bush kampanjgäng kom på att Dukakis gett permission till en färgad fånge, som under permissionen våldtog en vit kvinna. De kunde blåsa upp detta till, liksom en nedsmutsning av hamnen i Boston, till orimliga proportioner. Vid presidentvalet 2004 ledde under sommaren ledde demokraten John Kerry (nu utrikesminister). Hans insatser i Vietnam som dekorerad soldat i framträdanden med hans ”band of Vietnam brothers” kontrasterade mot Bush som undvikit att ta värvning. Då framträdde en oberoende grupp ”Swift Boart Veterans for Truth”, talesmän för GW Bush som i en serie TV-annonser med framgång förde fram budskapet att Kerry egentligen varit en fegis och förrått sin soldatkompisar i Vietnam.

7. Politiska budskap har fått minskad sändningstid.1952 fick kandidaterna 60 minuter på sig att presentera sitt budskap, 1972 20 minuter medan tiden var nere i 5 minuter år 1988. Att man har 3 timslånga debatter på TV mellan presidentkandidaterna i år är förstås bra. De drunknar dock tidsmässigt i all massmediareklam.

8. TV-bolagen skär guld med täljknivar genom den kraftig ökning av betalda politiska TV-inslag. I början av 1990-talet svarade dessa för 2 % av vinsten medan de beräknas svara för 20 % 2012. Och här behövs knappast några säljinsatser av TV-bolagen och de får betalt i förväg.

Vem vinner valet?

Verkligheten vinner valet. Detta innebär bland annat att:
* De mycket stora ekonomiska skillnaderna, som ökat under senare decennier kommer att bestå.
* Trenden att den 1 % som äger mest också äger en allt större andel av den totala förmögenheten består
* Den odemokratiska kapitalismen omfattas inte av valet
* Arbetslösheten består
* Det stora budgetunderskottet består eller ökar
* Den mycket höga kriminaliteten består eller ökar

* Förhållandet att en stor andel av befolkningen är undanhållen högre utbildning av ekonomiska skäl består
* De mycket höga sjukvårdskostnaderna för samhället och för den enskilde består
* De enorma militärutgifterna kommer att öka
* Kärnvapensprogrammets modernisering fortsätter
* De olagliga sanktionerna består eller ökar
* Handelskrigen ökar
* Den osakliga demoniseringen av Ryssland och Iran blir kvar.
* Risken för storkrig och rentav kärnvapenkrig med utplåning av mänskligheten ökar än mer.
* Främlingsfientligheten och rasismen ökar.

* Innan Obama & Co kallar andra länders val för ”fars” kan man måhända se sig själva i spegeln?

Sammanfattningsvis innebär utvecklingen en kraftig ökad kommersialisering av politiken där presidentkandidaterna blivit en handelsvara som ska säljas in, och som då också blivit mycket beroende av rika och av storbolag. Den ökade smutskastningen, de fula tricken och den minskade tiden för seriös debatt innebär att demokratin kraftigt urholkats, hur än den definieras. Om detta påverkar valdeltagandet i USA vet jag inte, men folk är där kanske lika trötta på politisk TV-reklam som på annan TV-reklam – ett sundhetstecken.
Hur påverkas utsikterna för stöd och framgång för ett socialistiskt parti som vill ha progressiv skatt, stark allmän hälso- och sjukvård, bra socialförsäkringar och kraftig reduktion av de enorma militärutgifterna?

Föregående artikel”Cyberwar” – Norden som arena – vilken är Natos roll? Möte på ABF kl 18
Nästa artikelBrasilien. Högermakt i förändring
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

15 KOMMENTARER

 1. Det var inte ens en demokrati när Carter var president för USA. Han hade tillfälle att använda den makten han hade för att utveckla den demokratin. Men han gjorde det inte. Han iförde världen bakom ljuset och inledde flera krig, bland annat i Afghanistan 1979. Och var detta demokrati?
  Man kan inte nämna Carter utan att nämna hans nationella strateg och antikommunisten Brzezinski. Både Carter och Brzezinski var/är förtjusta i Kina. Lyssna på den här videon, ungefär 6.20 in:

  https://www.youtube.com/watch?v=WODKun19Zyo&t=226s

  Man kan tro att i USA får man ha vilken religiös tros som helst. USA propaganda har sagt det till oss – så då måste det vara sant. Eller …?
  Men faktum var så var det olagligt för USAs urbefolkning att praktisera sin egen religion ända fram till i slutet av 1970-talet då Carter ändrade på det. Människor fängslades och dömdes för att ha en religion – och det i USA!
  Här har vi matats med att Sovjetunionen förtryckte troende människor, men vi har inte vetat om att USA har gjort samma sak fram till i slutet av 70-talet.
  Så påverkar propagandan oss. Vi tror att USA var och är det förgyllande landet där rättvisa och jämlikhet råder. Vi tror på det därför att de (och alla svenskar som inte kan drömma om att säga ett enda ont ord om USA) har sagt att det var och är så. Detta skedde särskilt under 60- 70- och 80-talet.

 2. I kommentarer till en läsare av en artikel i DN av Anna-Lena Laurén (https://www.dn.se/nyheter/varlden/stodet-for-putin-rekordlagt-kan-inte-bli-lika-popular-igen/) som i praktiken menar att valen i Ryssland inte är demokratiska skrev jag nyss under ”Ifrågasätt”:

  ” Varken Du, Anna-Lena Laurén eller övriga kommentarer har anfört belägg för att valen i Ryssland inte skulle vara acceptabelt fria och oberoende. Detta i faktisk kontrast till valen i USA. Där fordras tillgång till hundratals miljoner för att ha en reell chans i presidentval. Detta ger beroende av rika givare – en slags korruption som media och bedömare tiger om. I USA får den stora befolkningsandel som sitter i fängelse inte rösta, ej heller de som inte registrerat sig i tid eller har korrekt ID. Ett klart problem enligt DN. DN skriver 25/9 2012 att “Nya vallagar gör det svårare för minoriteter att rösta” och “Vid valet 2008 missade 6 miljoner amerikaner sista datum för registrering och kunde ej rösta.” Vid valet 2008 var bara 71 % (146 miljoner invånare) av alla röstberättigade registrerade enligt USA:s SCB. Läs vidare om USA:s aktuella valsystem nu på mellanårsdagen: (https://www.globalpolitics.se/usas-odemokratiska-val/)

 3. Tack, fint att få detta lite samlat. Inte mycket till demokrati i USA, så media får ta i mer och mer för att svärta ner ryssen. De har visst glömt, att peka ut Natasha i Moskva, för att hon inte bytte blöja på sin unge , innan hon borstade tänderna. Det börjar bli nivån på de svenska utrikeskorrarnas prestationer.

 4. Göran Greider har en intressant artikel idag i Aftonbladet (https://www.aftonbladet.se/kultur/a/9m191p/darfor-ar-usa-ingen-demokrati). Han skriver ”Därför är USA ingen demokrati. Göran Greider om hur folkets vilja krossas av mäktiga miljardärer och Högsta domstolen”. ”När Bernie Sanders säger att mellanårsvalet inte bara ska få handla om Trump, utan om sjukvård och klimatfrågor, låter han ju nästan tråkig och liksom inte tillräckligt amerikansk. Vi vill ju bländas och fascineras av USA!

  Men valdeltagandet i amerikanska val är lågt, i mellanårsvalen extremt lågt: Amerikansk demokrati hör till de absolut sämsta i världen, rent av långt sämre än i många riktigt fattiga länder. ”

  Ja visst är han vettig Göran Greider. Eller har han bara läst min artikel, eller hur…

 5. Partierna 330M https://www.di.se/nyheter/riksdagsparti-far-valbudgeten-mer-an-halverad/
  Myndigheterna 258M
  60Sek, USA, tre ggr sa dyrt
  mellanvalsar dubbelt
  Anders sprider skåpmat och blandar ihop fakta som ger en grovt felatkgi bild av USAs valsystem.
  Om de kostnader för valet han nämner stämmer så är kostnaden ett presidentsvalår 3 ggr så hög som i Sverige och ett mellanvalår dubbelt så dyrt. Inte orimligt med tanke på att i ett personvalssystem koordineras inte kampanjerna.
  Carter uttalande är ett debattuttalande som endast rör valet av president. I dagens val där jag bor är det 11 personer som skall väljas till stat och representanthuset. Väljaren skall välja om 16 personer inom domstolarna skall ha förtroendet att fortsätta en period till eller ej. Vidare skall skolledning väljas från distrikt ned till individuell skola. På county nivå skall legal ledning liksom sheriff väljas. Borgmästare för staden och ledning för vattenverket:
  I staten är det 11 beslutande folkomröstningar och i staden 3 stycken:
  Denna nivå av demokrati saknas helt i Sverige där vi inte ens får välja vår statsminister! Inte konstigt att det är cirkus pga detta
  1. Det är en skröna att det är svårt att registrera sig för röstning. foto ID är väl ett rimligt krav och ID eller körkort behövs i hela samhället. Att 25% av svarta saknar detta är inte sant.
  Att vissa stater har tar bort rösträtten för vissa typer av brott är demokratiskt bestämt och hänger ihop med den direktdemokrati som finns.
  2. Ja det är ett lågt valdeltagande liksom samma faktum gäller för tex Schweiz. Direktdemokrati ställer stora krav på väljaren som skall ta ställning till 50 frågor i exemplet ovan. Med minst två alternativ i varje fråga är det minst 100 personer/frågor som skall läsas in
  3. Elektorsystem har sina begränsningar. Men det är väl rimligt att varje stat i en federation skall ha ett inflytande? Jrf EU
  4. Presidentvalet är inte hela valsystemet. Varje bidragsgivare måste ange vilken summa som doneras. Lätt för varje väljare att se vem som ger pengar. hur är det i Sverige? Ingen vet väl vem som finansierar Moderaterna?
  5 o 6 I personval granskas varje kandidat och smutskastning ingår i den typ av kampanjer
  7. Igen pratar Anders om presidentvalet och undviker alla de lokala träffarna och diskussionerna
  Slutsatserna han drar är hans egna och flera är alldeles felaktiga. Exempelvis kriminalitet och arbetslöshet.

  • I korthet:
   1. Uppgifterna avser 2014 och kommer från DN.
   2. Minskar legitimitetet hos valet och de valda.
   4. Nej, de behöver de inte efter vad jag kan förstå. Det finns en stor grå sektor som nämns i det blogginlägg jag planerar publicera i morgon om valutgången.
   5 och 6. Sysslar presidenten kanske med smutskastning?
   7. Arbetslösheten har minskat. Det är känt att det finns en stor dold arbetslöshet i USA, som kanske har minskat. Kriminaliteten är mycket hög i USA. ”År 2013 hade USA har 716 fångar per 100 000 invånare, den högsta siffran i världen. Sverige har 67 fångar per 100 000 invånare. Svarta utgör 14 procent av den amerikanska befolkningen men hela 40 procent av dem som sitter i fängelse” (Wikipedia). ”18 apr. 2017 – I USA sitter 0,69 procent av befolkningen i fängelse. I Sverige bara 0053 procent. ”

   • Anders,
    Elektorsystemet i USA tillåter matematiskt att någon med mindre antal röster blir president. I Sverige slås nu två personer vars partigrupperingar fått ca 40% av rösterna om att bli statsminister. Vilken parodi! Varför tillåts inte Sveriges medborgare att välja sin statsminister? Här kan du med rätta kritisera det demokratiska system du själv lever i.
    1. Sedan när blev DN din källa för korrekta uppgifter? Du vet mycket väl att siffran är både orimlig och felaktig. Trots det upprepar du den ofta.
    2. Det finns ingen som helst koppling mellan legimitet och % av röstare. Det är betydlig fler parametrar som spelar in. Jag vägrar tro att du vill hävda att diktaturer med när 100% av rösterna är legitima.
    3. Du undviker att svara på rimligheten att varje stat har inflytande i en federation. Om inte EU fungerar som jämförelse kanske tyskland kan fungera?
    5 o 6. Oftast har presidentkandidaterna undvikit direkt smutskastning. dock inte dagens president och inte heller de kampanjer som stödjer kandidaterna
    7. Arbetslösheten har minskat trots eller pga nuvarande president. Hur den mäts, är en helt annan fråga. Ditt påstående var att arbetslösheten består vilket är felaktigt.
    Kriminaliteten är hög men trenden är klart sjunkande de sista 20 åren. Med säkerhet vet du detta men väljer att påstå något annat. Botanisera gärna i FBI statistiken https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s
    I USA är man betydligt piggare på att låsa in personer för kriminalitet och dessutom betydligt längre än i Sverige. Det och faktumet att svarta (liksom födda utanför Sverige) begår brott behöver en utförligare diskussion

    • 1. DN publicerar ibland korrekta eller sannolikt korrekta uppgifter. DN skrev för 4 dagar sedan ”I Georgia har mer än en miljon potentiella väljare nekats att rösta sedan 2012. Ofta på grund av byråkratiska detaljer, som att ett bindestreck saknades i ett namn, eller att en adressändring kom en dag för sent.” DN, Martin Gelin. Georgia har 10 miljoner invånare, dvs. ungefär lika många som i Sverige. Vad skulle man säga om en miljon svenskar nekats att rösta? Jag är inte uppdaterad på problemets storleksordning i hela USA. Kanske har det minskat.
     Uppgifter i Wikipedia om presentvalet är av intresse ”Considering a VAP of 250.6 million people and voting eligible population (VEP) of 230.6 million people, this is a turnout rate of 55.4% VAP and 60.2% VEP.[1][349]”. Tolkar uppgiften som att 20 miljoner i VAP (Voting age population) inte hade rösträtt då. Wikipedia

     2. Det är nog en vanlig och välgrundad uppfattning att det är så. Mellan valen används uppgifter i opinionsundersökningar på liknande sätt. Ett exempel är artikeln i DN av Anna-Lena Laurén om att stödet för Putin minskat till 66 %. I en demokrati ska den politiska ledaren på något sätt representera folkviljan. Om denne då har valts av en minoritet av t.ex. de röstberättigade eller av dem som väljer så blir legitimiteten mindre.
     3. Visst är det ett visst problem att Trump vann presidentvalet fast utmanaren H Clinton fick 3 miljoner röster fler. Håller med att det också finns skäl att ta hänsyn till de olika staternas storlek.
     5-6. I artikeln ges exempel på tidigare smutskastning.
     7. Ja, det vanliga måttet på arbetslöshet har minskat. Troligen också andra mått. Antalet fångar i USA är mer än 10 gånger högre än i Sverige. Mellan 2013 och 2017 har andelen fångar i USA minskat från 0,72 % till 0,67 %, dvs med 7 %. I Sverige skedde samtidigt en minskning från 0,067 % till 0,053 %, dvs med 21 % enligt uppgifter jag redovisade i förra repliken.

  • Du kan lista hur många punkter som helst. All vet ju att valen i USA är riggade – det de som har pengar, Lobbyn eller mäktiga nätverk som är valbara. T ex du kan inte vara valbar ens på kommunist om du är kritisk till israel. Resten är spel för galleriet.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here