Om demokrati i USA, Ryssland och Sverige. Vet Radions ”Konflikt” vad demokrati är?

26
5914

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad. Den har ursprungligen publicerats i augusti 2019.


Jag publicerade nyligen en artikel som kritiserade ett program i Sveriges Radios ”Konflikt.” Konflikt skapar konflikt om Kina och kalla kriget och problem i KD!

Kommer då ihåg en artikel som jag publicerade på tidigare bloggen Jinge.se för några år sedan. Är den fortfarande aktuell. Ja, jag tycker det. Vad tycker Du?

Lördagen 3/3 2013 var det radioprogram om Ryssland med en del tveksamma påståenden. Jag kastade iväg ett mail genast efter programmets slut kl 10 till programledaren Ivar Ekman. Han har tidigare varit redaktionschef på magasinet Filter och Skandinavien-korrespondent för International Herald Tribune. Han har en masterexamen i internationell politik från Columbia-universitetet i New York.

I. Mitt första mail. Med enstaka förklarande tillägg.
Hej!

Har just lyssnat på programmet om Putin som betraktas som auktoritär. Men den ger ingen karakteristik av vad man menar med ”auktoritär” och visar inte att Putin är auktoritär.
Och Du använder den nedsättande benämningen ”regim” för Rysslands regering, men inte för USA:s.

Programmet har låg kvalitet tyvärr.

Hälsningar

Anders Romelsjö, professor emeritus

Putin från presskonferens 2016.

II. Svarsmail från Ivar Ekman kl 11.49

”Hej Anders

Tack för att du lyssnar och för att du hör av dig! Vi gick inte in på definitionen av ”auktoritär” (normalt ett samlingsord för icke-demokratisk; se Juan Linz tre kännetecken och följ forskningsspåret därifrån) och var Ryssland sorteras in i den gruppen, eftersom det är så vedertaget att Rysslands ”regim” sorteras som ett auktoritärt styrelseskick.

Ofta brukar ordet ”hybrid” användas för Ryssland, precis som med Kina — det är inte en lika hård diktatur som, säg Uzbekistan, men den politiska pluralismen är hårt begränsad, och det politiska deltagandet likaså — se Navalnyj.

Vad gäller ordet ”regim” brukar det, på samma sätt, användas när det handlar om en icke-demokratisk stat — Ryssland är det inte, USA är däremot en demokrati (än så länge).
Det är så vedertaget att Ryssland inte är demokratiskt att jag faktiskt undrar: har du en annan åsikt?

Det vore intressant att veta hur du underbygger den synen.

Med vänliga hälsningar
Ivar Ekman

III. Svarsmail från mig till Ivar Ekman samma dag.
”I all korthet (upptagen). Det är inte alls vedertaget att Ryssland inte är en demokrati och att USA är det.

Då det gäller demokrati finns uppenbarligen yttrandefrihet, demonstrationsfrihet (Navatnys val av ej beviljade marschvägar skulle stoppas i USA och i Sverige) och man har väl 7 kandidater till presidentvalet.

Expresident Jimmy Carter.

USA är inte länge en demokrati menar ex-president Carter offentligt. Man bör se olika domäner inom t.ex. ”demokrati” på en kontinuerlig skala. Så mycket är klart att demokratin i USA försämrats, vilket också DN skrev inför valet år 2012.
Möjligheten till närmast obegränsat ekonomiskt stöd till kandidater innebär dels att bara en liten andel med stora ekonomiska tillgångar kan komma ifråga och dels bäddare det för en slags korruption, ett beroende av bidragsgivarna:

Bara en artikel om detta samt ett par om korruption i USA och Ryssland. Här finns ämnen att behandla även om de inte är ”PK” just nu

Ber Dig läsa bl.a. denna artikel Dollarocracy – Hur pengar har förstört USA:s en gång ganska demkratiska valsystem

Korruption i USA:s politiska ledning

USA: Ekonomisk manipulation och korruption

Korruptionen i Ryssland och i andra länder

Hälsningar

Anders Romelsjö

IV. Då detta skrivs har jag inte fått nytt svar av Ivar Ekman. Ger litet utdrag från artiklarna.
Något om demokratin i Ryssland och Sverige.
Att demokratin i Ryssland har sina brister är väl klart. En svensk Rysslandsexpert har mailat mig följande korta kommentar ”Pluralismen i ryska radio, TV, press är större än hos oss. Valdeltagandet är nästan lika stort. Människors upplevelse av delaktighet är ungefär lika låg. Begränsningarna i valsystemet är nästan lika hårda.
I båda fallen går partierna på statsbidrag.”

Demokratiutredningen om Sverige.
”Det minskade antalet förtroendevalda har förvandlat de folkvalda till producenter av tjänster i stället för företrädare för folkviljan.När vi i Demokratiutredningen undersökte, visade det sig att endast 15 procent av svenskarna ansåg att de kunde påverka politiska beslut mellan valen.”… ”Sverige torde också vara den demokrati där människor mest sällan går till val — eftersom vi har lokala och nationella val på samma dag.” Olle Wästberg: Demokratin behöver mer av folkvilja

V.

Men hur är det i USA?

Ja, Jimmíe Carter har upprepade gånger påstått att USA inte längre är en demokrati, t.ex. i Oprah Winfreys program”Former President Jimmy Carter thinks the United States is no longer a democracy, calling the nation an ”oligarchy” during an interview with Oprah Winfrey.”
http://mic.com/articles/125813/jimmy-carter-tells-oprah-america-is-no-longer-a-democracy-now-an-oligarchy#.q6Rpqab8q

Jag har i tidigare blogginlägg påvisat att demokratin under senare år minskat på olika områden i USA, enligt bedömningar av jurister i USA. I debatt har jag replierat på bedömning av statsvetare och andra att det finns grader av demokrati och mellanformer mellan diktatur och demokratin. En dikotom uppdelning av demokrati och diktatur är inte möjlig menar dessa forskare.

I boken ”Dollarocracy – how the money and media election complex is destroying America” ges en ingående och skrämmande analys som påvisar hur valsystemet i USA alltmer fjärmat sig från att vara demokratiskt. Den är skriven av Robert E McChesney, Gutgsell Enodwed professor vid och John Nichols som är journalist vid tidningen Nation.

I inledningskapitlet får vi veta att valet 2012 kostade 10 000 000 000 dollar, dvs. motsvarande 65 miljarder svenska kronor, efter en kraftig ökning sedan 2008. Har detta stöd hos väljarna? Enligt en opinionsundersökning av Rasmussens Reports group av ett slumpvis urval i USA 2012 tror 59 % av de svarande att valen i USA är riggade för att ge resultat som är bortom väljarnas kontroll. Enligt en annan opinionsundersökning året innan menade 45 % att det var bättre att välja medlemmar till USA:s kongress genom lottning bland telefonnummer i telefonkatalogen än i valen. DN skriver ändå idag att särskild beslut behövas i kongressen om USA inte ska gå i bankrutt formellt. Pengar finns – men hur används de? Vi minns att Obama fick motsvarande 100 miljoner kronor i kampanjstöd från Wall Street 2008, varav 7 miljoner från Guldman Sachs.

Låt mig beröra några av bristerna med valsystemet i USA från en tidigare bloggartikel. Inga uppgifter finns om någon fundamental ändring av vad som skrivs nedan. http://jinge.se/allmant/dollarocracy-hur-pengar-har-forstort-usas-en-gang-ganska-demokratiska-valsystem.htm Jag kan tillägga att jag bott ett år i USA och besöker släktingar och samarbetspartner i USA vart eller vartannat år samt har övervägande positiva erfarenheter i kontakten med olika människor i USA.

1. Svårigheter att få rösta. I USA måste man registrera sig före en tidpunkt före valet. Dagens Nyheter skriver 25/9 2012 att ”Nya vallagar gör det svårare för minoriteter att rösta” och ”Vid valet 2008 missade 6 miljoner amerikaner sista datum för registrering och kunde ej rösta.” Vid valet 2008 var bara 71 % (146 miljoner invånare) av alla röstberättigade registrerade enligt USA:s SCB. Genom de nya vallagarna med skärpta krav på foto-id (som 11 % saknar, 25 % bland svarta), ökade svårigheter för röstregistrering och poströstning ökar svårigheterna, vilket särskilt drabbar de med mindre resurser, en grupp som anses främst vilja rösta på demokraterna. Vidare saknar de miljontals medborgare i USA som är dömda till fängelse rösträtt.

2. Lågt valdeltagande. Vid president- och kongressval röstar sedan decennier endast 50-60 % av de röstberättigade. Vid presidentvalet 2008 röstade knappt 130 miljoner, vilket var knappt 62 % av alla röstberättigade (Wikipedia), den högsta siffran sedan 1968. Obama fick knappt 53 % av rösterna, vilket innebär att knappt 33 % av de röstberättigade aktivt röstade för Obama. Då GW Bush vann över Al Gore år 2000 hade den senare fler röster, valdeltagande var lägre, varför den valde presidenten bara fick drygt 25 % av de röstberättigades röster. Vad säger det om legitimiteten?

3. Elektorsystemet, som gynnar delstater med mindre befolkning. Detta kan innebära att den kandidat som får flest röster inte vinner. Vid valet 2000 fick Al Gore 48,4 % av rösterna medan GW Bush fick 47,9 %. Elektorsystemet anses också medföra att valdeltagandet lätt sjunker i delstater som anses säkra för ena parten, varför de som sympatiserar med motståndaren kanske avstår.

4. En stark ekonomi behövs hos presidentkandidaterna, med ekonomiskt stöd från näringslivet i praktiken. Obama fick 14,9 miljoner USD (100 000 000 kronor) från Wall Street inför valet 2008, varav 1 miljon från Goldman Sachs. Enligt morgonekot 25/9 beräknas valkampanjen totalt kosta 10 000 miljoner USD – ungefär 65 000 000 000 kr i dagens penningvärde. Detta ger lätt ett beroende, och inte för inte kommer många av GW Bush och Obamas män från näringslivet.

5. Smutskastning av motståndaren i annonser och reklam dominerar. Vid presidentvalet 2008 användes 2 800 miljoner dollar till TV-reklam, medan beloppet i år beräknas bli 5 000 miljoner dollar.
År 1972 spenderades 37 miljoner USD totalt på politisk reklam i TV, vilket var fyra gånger mer än 1960. Dessa 37 miljoner USD 1972 motsvarar 200 miljoner år 2012. I årets presidentval spenderar man alltså 25 gånger mer på TV-reklam än 1972. Forskning visar att andelen negativa politiska TV-inslag, inkl. de med smutskastning, ökat från 50 % år 2000 till 60 % år 2008. Och andelen var större vid kongressvalen 2010 (”unpreccedent”) och är mer framträdande detta presidentval.

6. Smutskastningen har effekt. Ett känt exempel är från presidentvalskampanjen 1988. Då ledde den demokratiske kandidaten Dukakis över G Bush den äldre med 17 %. Bush kampanjgäng kom på att Dukakis gett permission till en färgad fånge, som under permissionen våldtog en vit kvinna. De kunde blåsa upp detta till, liksom en nedsmutsning av hamnen i Boston till orimliga proportioner. Sonen GW Bush inför valet år 2004. Under sommaren ledde demokraten John Kerry, och hans insatser i Vietnam som dekorerad soldat i framträdanden med hans ”band of Vietnam brothers” kontrasterade mot Bush som undvikit att ta värvning. Då framträdde en oberoende grupp ”Swift Boart Veterans for Truth” som i en serie TV-annonser med framgång förde fram budskapet att Kerry egentligen varit en fegis och förått sin soldatkompisar i Vietnam.

7. Politiska budskap har fått minskad sändningstid av TV-bolagen.1952 fick kandidaterna 60 minuter på sig att presentera sitt budskap, 1972 20 minuter medan tiden var nere i 5 minuter år 1988. Att man har 3 timslånga debatter på TV mellan presidentkandidaterna i år är förstås bra. De motverkas dock av massmediareklamen.

8. TV-bolagen skär guld med täljknivar genom den kraftig ökning av betalda politiska TV-inslag. I början av 1990-talet svarade dessa för 2 % av vinsten medan de beräknas svara för 20 % 2012. Och här behövs knappast några säljinsatser av TV-bolagen och de får betalt i förväg.

Sammanfattningsvis innebär utvecklingen en kraftig ökad kommersialisering av politiken där presidentkandidaterna blivit en handelsvara som ska säljas in, och som då också blivit mycket beroende av rika och av storbolag. Den ökade smutskastningen, de fula tricken och den minskade tiden för seriös debatt har inneburit att demokratin kraftigt urholkats, hur än den definieras. Om detta påverkar valdeltagandet i USA vet jag inte, men folk är där kanske lika trötta på politisk TV-reklam som på annan TV-reklam – ett sundhetstecken.Erfarenheterna från Bernie Sanders visar på den möjliga framgången för ett socialistiskt parti som vill ha progressiv skatt, stark allmän hälso- och sjukvård, bra socialförsäkringar och möjligen reduktion av de enorma militärutgifterna. Men också på etablissemangets förmåga att suga upp kritiker

VI. Något om korruptionen i Ryssland. Utdrag ur artikeln 13/6 2017 Korruptionen i Ryssland – och i andra länder.
I går var det protester i ett trettiotal städer mot korruptionen i Ryssland, som är ett verkligt problem, som regeringen säger sig arbetat för att få bort – som alla regeringar säger om korruption. Demonstrationsfrihet finns alltså i Ryssland. I Sverige har detta uppmärksammats mycket i media, och särskilt att många hundra demonstranter gripits. De allra flesta släpps dock direkt enligt radions Rysslandskritiska reporter Maria Persson-Lövgren. Och demonstrationsförsök på väg utan tillstånd stoppas i Sverige, USA och nog de allra flesta länderna.”… ”Ryska Ekokrim, under inrikesdepartementet, uppger att den genomsnittliga mutan i Ryssland var 208.000 rubel (Ungefär 30.000 SEK) 2014. I mars 2017 uppgav chefen för korruptionsbekämpande generallöjtnant Andreij Kurnosenko genomsnittsbeloppet ökat med 75% på ett år til 328.000 rubel. Enligt Rosstat, Rysslands statistisk-kontor, utgör «skuggekonomin» 21,2% av landets ekonomi, och detta inkluderar korruptionen”.

VII.

Stor risk för korruption i USA:s ledning.

USA: Ekonomisk manipulation och korruption Ett utdrag från denna bloggartikeln och skriften ”USA som världspolis.” Det finns stor risk för korruption i USA:s ledning, främst från ekonomiska intressen.

Särskilt framträdande har inflytande från finanssektorns män (det är så gott som enbart män) varit i USA:s finansdepartement. Robert Rubin, finansminister under president Bill Clinton var ordförande i den stora investmentbanken Goldman Sachs (som stödde Obamas presidentkampanj med 1 miljon dollar 2008), liksom den siste finansministern Henry Paulson hos president George W Bush. Rubins främsta insats under Clinton var avskaffandet av Glass-Stegall-lagen, och att avreglera finansmarknaden genom införandet av Gramm-Leach-Billey -lagen 1999. Han avgick 1999 och blev genast senior rådgivare hos den stora banken Citigroup, som fick stora fördelar av den avreglering som genomfördes under Rubins tid som finansminister. Själv fick Rubin fick motsvarande 126 miljoner dollar i kontanter och aktier under den kommande tioårsperioden.

Han efterträddes som finansminister av sin medarbetare ekonomiprofessorn Lawrence Summers, som blev chefsrådgivare åt president Obama i ekonomiska frågor, och som 2008 fick ersättning på 5,2 miljoner dollar som en av cheferna för en hedgefond, och närmare 3 miljoner som talare för storbanker. Den nuvarande finansministern Timothy Geithner är en tidigare medarbetare till Rubin och Summers. Bland ansvariga i Obamas administration för ekonomifrågor finns tidigare toppchefer i de stora bankerna och investmentbankerna. Förre chefekonomen i IMF Simon Johnson skrev i en artikel 2009 att “Elitintressena inom näringslivet – finansintressen i USA spelade en viktig roll för att skapa krisen genom sitt omättliga risktagande (”ever larger gambles”), med regeringens underförstådda stöd, fram till den ofrånkomliga kollapsen. Ännu mer oroande är att samma intressen idag kan utnyttja sitt inflytande för att förhindra genomförandet av reformer som ökar sannolikheten för att man ska kunna häva recessionen och undvika en djupdykning. Regeringen förefaller hjälplös, eller ovillig, att ingripa mot dem”. (de Vylder 2009:56).
Till bilden hör att den kanske främste representanten för demokraterna, Chuck Schumer, i den kommitté med representanter från demokraterna och representanthuset som tillsatts för att komma med förslag om ny lagstiftning för finansmarknaden är en känd försvarare av finansvärldens intressen. Han fick själv 1,65 miljoner dollar (mer än 10 miljoner kronor) i ersättning från finansmarknaden år 2009. Nitton av 22 medlemmar i denna ”Senate Banking Committee erhöll ersättning från Wall Street 2009 – snacka om oberoende. Man har anledning att notera att Wall Street stödde Obamas valkampanj med 14,9 miljoner dollar, en bra bit över 100 miljoner kronor år 2008. Allt detta bidrar till att förklara att det endast fattats beslut om högst begränsade regleringar och inte om tydligt ökad demokratisk kontroll över finansvärlden från Obama och hans administration.

I denna bloggartikel USA: Ekonomisk manipulation och korruption finns också uppgifter om korruptionen i EU och i Sverige.

Sammanfattningsvis: Ryssland är liksom Sverige och USA en demokrati med brister.

Återkommer i denna fråga längre fram.

* Ett par andra andra artiklar om tveksam rapportering av Konflikt.
”Konflikt” om konflikt och PK
Missledande om Jemen i ”Konflikt”

Föregående artikelVad kan Nord lära av Kuba?
Nästa artikelRyskt och kinesiskt tålamod med USA visar äntligen tecken på att ta slut
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

26 KOMMENTARER

  • https://jonathanturley.org/2012/01/15/10-reasons-the-u-s-is-no-longer-the-land-of-the-free
   10 Reasons The U.S. Is No Longer The Land Of The Free
   By Jonathan Turley, January 15, 2012

   Det här skrevs 2012, alltså när den omvalde ”helgonet” Obama påbörjade sin andra ämbetsperiod. Det har blivit betydligt värre sedan dess, och det redan under dennes regeringstid.

   Annars dryftar, enligt mig, Jonathan Turley inte demokratin utan rättsstaten.
   Rent teoretiskt behöver en rättsstat inte vara demokratisk och helt praktiskt har det bevisats fler än en gång att en demokrati inte nödvändigtvist är en rättsstat.

   Vidare förordar olika rättsfilosofier olika typer av rättsstat.
   Romersk rätt är någonting annat än Common Law, och Sharia har föga gemensamt med med konfuseansk rättslära.

   Etnocentrism skiner om de flesta debatter, som på den gamla koloniala tiden.
   Vad gäller ”vår” definitionen på demokratin är det fortfarande den grekiska som spökar i bakgrunden, alltså ett politiskt system anpassat till ett samhälle baserat på slaveri.
   Khomenis Iran har ett statsskick baserat på Platon men praktiserar en form av sharia som rättsprincip.

   I den västerländska ”internationella” debatten mäter man säd med måttstock och popplar med skäppa, vilket inte kan producera annat än goja.

 1. Forskaren Gordon Hahn har en intressant artikeln, i vilket, utifrån olika index, jämför Ryssland med tio (?) fd sovjet stater, bland annat med Ukraina (som av förklarliga skäl har bättre index)
  ”…that the real reason for deteriorating US-Russian and overall West-Russian relations since the end of the Cold War are the result of NATO and EU expansion and not the ‘values gap’ between President Vladimir Putin’s Russia and the West as invoked by Washington.”

  Any differences between the post-Soviet states, excluding the Baltic states of Estonia, Latvia and Lithuania, are matters of degree rather than kind. In other words, the depth of such differences across a umber of indicators fail to meet the threshold of a major, overall qualitative difference in regime type — all of them being softly or medium-range authoritarian.
  https://gordonhahn.com/2018/09/10/report-complete-what-is-post-sovietness-or-kakaya-raznitsa-in-post-sovietistan/

 2. Finns inte många länder som uppfyller kriterierna för demokrati. Snart är det väl bara Schweitz kvar i hela världen!

  • När jag gick till PressTV för att läsa artikeln såg jag följande hänvisning:

   US elections have been rigged for last 200 years: Writer
   Tuesday, 10 March 2020 3:04 PM [Last Update: 10 March 2020 3:05 PM]

   Steffen Lendman plockar fram 1820 som det förste riggat presidentvalet.

 3. Om att rigga val (liknande metoder används i Frankrike, där senaste president – en man utan någon som helst politisk bas – framplockades av det anglosaxiska kapitalet och fick stå mot en utsedd fågelskrämma i presidentvalets andra omgång):
  https://thefreethoughtproject.com/forget-russia-the-democrats-and-republicans-have-openly-rigged-the-election-for-decades
  Forget Russia, The Democrats and Republicans Have Openly Rigged the Election for Decades
  By Matt Agorist August 22, 2020

  De två dominerande partiapparaterna har satt valfusk i gemensamt system i årtionden, mer precist sedan 1987.
  ”The last time the American people were allowed to see more than two candidates for president on television was in 1992”

 4. När sittande presidentens apparat bestämmer vilka som får utmana honom råder diktatur. Trump kunde inte hindra demokraterna från att själva välja sin kandidat, han kan inte hindra den kandidaten från att uppträda i media. Putin kan hindra kandidater från att ställa upp, Putins agenter kan gripa, misshandla eller avliva oppositionella kandidater efter eget gottfinnande utan konsekvenser. Ayatollornas råd måste godkänna kandidater. Putin och ayatollorna regerar diktaturer, Trump regerar en demokrati, dvs under avsevärda restriktioner. Trump kan dissa New York Times, men inte stänga tidningen. Han kan vägra intervjuer, men inte hindra artiklar.

  Trump och väljarna lever i en demokrati. Den är inte perfekt. Sedvanlig vänsterargumentation går alltid ut på relativiserande mörkläggning. Kapitalistisk demokrati jämförs med fantasifulla idealsamhällen som aldrig funnits, medan socialistiska realiteter först förnekas och sen bortförklaras. Samtidigt flyr civilbefolkningen från socialism till kapitalism. Civilbefolkningen flydde från östtyskland till västtyskland, från nordkorea till sydkorea. Aldrig tvärtom. Får befolkningen inte välja, röstar den med fötterna. Och socialisterna bygger murar däremot.

  Demokrati innebär inte att vuxna utan konsekvenser kan uppträda som barn. Man kan inte rösta bort elproduktion och sen slippa prisstegringar eller ransonering, man kan inte äta kakan och ha den kvar. Man kan inte rösta bort banker utan att det uppstår kapitalbrist och brist på marknadsmässigt efterfrågade investeringar. Plötsligt finns inte mat i butikerna, socialismens största trauma. Vill man undvika konsekvenserna håller man sig inom ekonomins fysiska ramar.

  • Putins förmåga att hindra kandidater att ställa upp är nog begränsad. I presidentvalet 2018 i Ryssland fanns minst 7 motkandidater. SvT.

   I USA motarbetas kandidater som etablissemanget inte gillar, och tvärtom. Se behandlingen av Bernie Sanders. En kandidat i presidentval måste han tillgång till minst 100 milj dollar, vilket Obama hade från Wall Strett 2008. Inbyggd korruption.

  • Alltid samma evig goja från högerhåll.

   Ni jämför den ekonomiska utvecklingen i områden med vitt skilda startpremisser, och som dessutom sker under helt olika villkor.
   Å ena sidan världens herrar som utsätter vilka de behagar för blockad, plundring och krig, å andra sidan de områden som plundras på sina rikedomar och på sin utbildad arbetskraft (”the brain drain”), förutom att bombas sönder.

   Skall man jämt behöva köra opiumkrigen och COCOM i halsen på er?

   Klart att Haïti, som var först med att kasta av sig slaveriets ok, hade sämre utgångsläge än de länder som slapp betala sanslösa belopp i guld till de forna slavägarna.
   Klart att efterkrigets skövlad Sovjetunion, som hade förlorat tiotals miljoner medborgare i produktiv ålder, hade betydligt sämre utgångsläge än Förenta Staterna eller Sverige (med intakt industri och landsbygd) eller de länder som fick Marshallhjälp, samt slapp blockaden (varav Sverige).
   Ifall det skulle behövas påminnas är det lite svårt att plöja åkrar fulla med ammunition (runt Verdun – WW I, alltså- finns fortfarande områden med tillträdesförbud) och köra på sönderbombad infrastruktur.

   Klart att Kuba, som har varit utsatt för blockad och sabotage i över 60 år inte har något drömläge, vad än landet tar sig till.

   Klart också att ett land – oavsett styrelseskick – som är ständigt utsatt för sabotage och risk för militärt anfall tvingas spilla resurser på försvar och övervakning. Jänkarna har medgett över 600 mordförsök på Fidel Castro. Utan övervakningsapparat – som inte är gratis – hade det inte behövts för att lyckas.
   Högermannen de Gaulle har utsatts för över 40 mordförsök, delvis för att han avvek från jänkarnas föreskriven linje. (Vid ett tillfälle var det fjädringen i Citroën DS som räddade honom från automatelden, då kärran gick att köra på punkterade däck.)

   Till och med J-F Kennedy mördades när han avvek från föreskriven kurs.
   Var fanns demokratin där?

  • Trump lever i en demokrati? Hahaha…kul med lite humor så här på eftermiddagen! Tack för den Heidekker! Mer kul att berätta? Som att EU är en demokrati? Ännu mer komik…

   • Samtidigt i USA! Kommentar till detta Heidekker som påstår att USA är en demokrati? Den här videon har tagits bort eftersom den strider mot YouTubes policy för hatretorik.” Meddelandet mötte alla användare som försökte se Millie Weavers dokumentär Shadowgate vid premiären den 14 augusti. Även på Facebook och Twitter togs dokumentären bort, liksom alla omnämnanden av den. Samtidigt greps skaparen Millie Weaver av polis i sitt hem utan att få veta varför. Det är mycket text men ack så lite kunskap i Heidekkers inlägg!

 5. Bernie Sanders är inte förbjuden att ställa upp, han blir inte misshandlad eller likviderad om han gör det. Demokraterna vill inte ha honom, eftersom han garanterat förlorar valet åt dem. Han vore Trumps drömmotståndare, en judisk socialist som Trump bara behöver gå över. Hela den amerikanska arbetarklassen väljer instinktivt Trump framför Sanders. Demokraterna vill ha en vinnare. Det ingår i demokratins begränsningar att den som ställer ställer upp kan förlora, trots att du gillar hans program. Att det krävs hundra miljoner i budget för att vinna är en helt annan sak än att den som ställer upp mot sittande presiden är dömd på förhand och blir lividerad om han trilskas. Biden hotar Trump på riktigt, och riskerar inte att bli likviderad vare sig han vinner eller ej. Näringslivet stöder bägge kandidater för att ha den som vinners öra. Politiker kan göra mycket lite för att bygga upp, men väldigt mycket för att riva ner. Så fort staten lägger sig i näringslivet, så lägger näringslivet i staten. Enkel tumregel.

  Putin godkänner naturligtvis ofarliga kandidater som ställt upp för att förlora, deras uppgift är att få det att se ut som demokrati. Däremot får de minimal sändningstid ochhela statsapparaten mobiliseras åt diktatorn. I samma ögonblick som en kandidat faktiskt hotar Putins position börjar anhållandena, mobbning av vänner, rättegångar för påhittade brott och så småningom gift i maten, ishacka i bakhuvudet eller händelsevis slumpartad överkörd av lastbil. Som det kan råka hända sig. Detta är rysk tradition, rysk kultur och rysk diktators sedvanerätt. Detta är KBG och FSB, deras traditionella arbetssätt, och det går tillbaka till Byzans.

  I ett ”val” har Rysslands befolkning just tackat ja till Putin som evighetspresident. En riktig demokrati har inbyggda hinder för autokrati. I ryska val är det först klart vem som vinner först, valet är bara till för att konfirmera apparatens ställningstagande. Det är ingen händelse att Putin är KGB-agent. KGB och Partiet är statens hjärna, ryggrad och nervsystem. Det finns inget civilsamhälle som kan axla rollen, det är atomiserat av Dzersjinskij och Beria för hundra år sen. Oligarker stöder Putin eller blir rånade på allt. Politiska domstolar, inget skydd för privat egendom, därmed inget skydd för liv och lem. Ryssar med pengar investerar dem i Europa för att rädda pengarna undan politiken, de vet att pengarna inte är säkra i hemlandet och att avkastningen plötsligt kan bli någon annans. De litar mer på västeuropas institutioner än på sina egna politiker, på goda grunder.

  Lukashenko sits är dålig, han är gammal. Till och med en hemmafru som ställt upp under deklaration att hon gör det för att någon alls ska göra det måste fly till grannlandet med barnen. Lukashenko har därmed inte spelat sina kort ”dåligt”, han har spelat dem på traditionellt rysk manér.

  • Opinionsundersökningar före presidentvalet 2016 visade att Bernie Sanders skulle vinna stort över Trump. Globalresearch 11/5 2016
   ”Whereas Sanders would beat Trump 51.8% to 38.8%, and this 13% victory-margin for Sanders has been remaining fairly steady for many months now; Clinton would beat Trump 47.3% to 40.9%, and this 6.4% victory-margin for Clinton has been declining for months — and might now be gone since Trump became the Republican nominee.

   Här något om hur Bernie Sanders motarbetades av det egna partiets ledning: USA-Demokraternas ledning har odemokratiskt motarbetat Bernie Sanders.

   Navalny var en ofarlig kandidat. Han har haft föga stöd i Ryssland. Kommunistpartiets kandidater har fått betydligt fler röster.

   Om Tikanavoskayas flykt var nödvändigt vet vi inte.

  • Ryssar med pengar d v s oligarker har oftast kommit över pengarna på det mest skumma sätt! Nej, ryska oligarker litar inte på väst utan de har sin stulna pengar i bankparadis runt om i världen! Cypern t ex ringer det en klocka? Vem är DU att ifrågasätta vem Ryssland vill ha som president? Det är upp till de ryska väljarna och oberoende undersökningar ger Putin uppåt 60% av det ryska folkets stöd! Men Heidekker tycker som globalisterna att en kandidat utan folkligt stöd som de kan styra är den bästa ”demokratin”! I en RIKTIG demokrati finns inte en Deep State som i USA eller Sverige som styr i stort och smått. Och nog riskerar Trump sitt liv varje dag det kan Heidekker vara helt säker på! Det är liksom tradition i USA att presidenter skjuts om nu någon ”glömt” detta faktum!

 6. Carroll Quigley som var mkt väl insatt i Usas verkliga maktuppbyggnad citerade eliternas ord som innebar att demokratin är ett sken: Folk ges chansen att vart fjärde år ’chase away the rascals’ men får bara tillbaka en annan företrädare som också fortsätter samma politik som innan.
  Det är alltså de oavsättbara eliterna själva som klarsynt beskriver det så men det intresserar inte etablissemangsjournalister.
  Det finns inget krav på att vara vare sig sann eller logisk bara lydig.

 7. Rankinglista på länders ’demokrati’ av Eric Zuesse Eric Zuesse som frågat folk i 53 länder har räknats ut genom en noggrann analys av de bilder som den Nato-anslutna omröstningsorganisationen publicerade. Den Nato-associerade organisationen som betalade för omröstningarna i de 53 länderna var den grupp som grundades av miljardärer som kallar sig ”Alliansen för demokrati”, och de utfärdade en rapport om undersökningsresultaten, men undantog rankningen från sin rapport och gjorde mycket svårt för en läsare att räkna ut vad rankningen var. Ingen hittills gjorde sig besvär med att ta reda på vad rankningen var. Den Nato-anslutna internationella företagsrådgivningsorganisationen, Rasmussen Group, hade valt det tyska PR-företaget Dalia Research för att göra omröstningen, och uppgifterna presenterades av dem som ”baserade på nationellt representativa intervjuer med 124, 000 respondenter från 53 länder genomförda mellan 20 april och 3 juni 2020. ” Så: detta var ett stort forskningsarbete för Nato-medlemsförbund (byråer för amerikanska och allierade miljardärer); och eftersom poängen och rankningarna döljdes av dem, i stället för att ha publicerats av dem, kan informationen som publiceras här rimligen anses vara amerikansk samizdat, eller förbjuden att publicera i USA och i dess NATO-vasalnationer . Med andra ord är publicering av denna information effektivt blockerad i alla Natoländer, även om informationen i grunden kommer från Nato. Offentliggörande av denna information är faktiskt förbjudet i hela USA: s imperium, men kanske kommer denna information att publiceras i alla nyhetsmedier som inte kontrolleras av miljardärer som kontrollerar USA: s regering. Förmodligen,New York Times , Fox News och The Atlantic kommer att avvisa denna artikel, som samtidigt skickas till praktiskt taget alla engelskspråkiga nyhetsmedier i hela USA och dess allierade länder. Här är resultaten och rankningarna:
  https://theduran.com/countries-ranked-on-democracy-in-2020/

 8. […] Om demokrati i USA, Ryssland och Sverige. Vet Radions “Konflikt” vad demokrati är? Sverige vill stödja demokratiutveckling i Östeuropa – men börja hemma! Ann Lindes utrikespolitiska deklaration: Hyckleri i kvadrat om demokrati och andra viktiga frågor. Är demokrati en bra svensk exportprodukt? Åtta sätt som gör USA:s valsystem odemokratiskt. […]

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here