Demokratin fungerar dåligt i USA – första vetenskapliga studien

8
4910

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Frågan aktualiseras av ”tisdagens stora valdag i USA” Aftonbladet, där särskilt valet av guvernör i Virgina uppmärksammas.

Påminner inledningsvis om Demokratiutredningen om Sverige.
”Det minskade antalet förtroendevalda har förvandlat de folkvalda till producenter av tjänster i stället för företrädare för folkviljan.När vi i Demokratiutredningen undersökte, visade det sig att endast 15 procent av svenskarna ansåg att de kunde påverka politiska beslut mellan valen.”… ”Sverige torde också vara den demokrati där människor mest sällan går till val — eftersom vi har lokala och nationella val på samma dag.” Olle Wästberg: Demokratin behöver mer av folkvilja

 


Demokratin fungerar dåligt i USA – första vetenskapliga studien.

Jag har tidigare funnit skäl att kritiskt diskutera hur demokratin fungerar i USA. Diskuteras med Konflikt i denna artikel som tar upp helt andra, men i mitt tycke mycket viktiga aspekter än den nya artikeln här nedanför. Vet Radions “Konflikt” vad demokrati är? Om demokratin i Ryssland, Sverige och USA.

Denna artikel presenterar den inledande sammanfattningen (Abstract) samt utdrag från den avslutande konklusionen i den första vetenskapliga artikeln som testar olika teorier om demokratin i USA. Den har översatts av CS, som liksom jag flyttade från Norrbotten 1964.

Artikeln har skrivits av Martin Gilens, som är Professor of Politics vid högt ansedda Princeton University och av Benjamin I. Page som är Gordon S. Fulcher Professor of
Decision Making vid Northwestern University. Den långa artikeln har 50 noter och många referenser.

En originalreferens finns Testing Theories of American Politics:
Elites, Interest Groups, and Average Citizens.

Den är publicerad av American Political Science Association 14 september 2014 , volym 12, nr 3.

Artikel tilldrog sig en hel del uppmärksamhet. Författarna svarade sin kritik i Washington Post, vilket inte är vanligt i forskning. Washington Post: Critics argued with our analysis of U.S. political inequality. Here are 5 ways they’re wrong.


Abstract (Sammanfattning av artikeln Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens ).

Var och en av fyra teoretiska traditioner som undersökt amerikansk politik – (Majoritarian Electoral Democracy, Majoritetsbeslut i elektorsval), Ekonomiska elitens dominans (Economic-Elite Domination), teorier om två slags pluralistiska intressegrupper (Majoritarian Pluralism och Biased Pluralism) – erbjuder olika förutsägelser eller resultat av hur mycket politiskt inflytande olika aktörer har: Vanliga medborgare, den ekonomiska eliten och folkligt baserade eller affärsrelaterade intressegrupper.

Tills nyligen har det inte varit möjligt att testa dessa kontrasterande teoretiska förutsägelser mot varandra inom en enda statistisk modell. Vi rapporterar om ett arbete för att göra det med hjälp av en unik databas som innehåller mått på nyckelvariablerna för 1 779 policyfrågor. Multivariat analys indikerar att ekonomiska eliter och organiserade grupper som representerar affärsintressen har betydande oberoende inverkan på den amerikanska regeringens politik, medan den genomsnittliga medborgare och massbaserade intressegrupper har liten eller inget oberoende inflytande. Resultaten ger betydande stöd för teorier om ekonomisk-elit dominans och för teorier om Partisk pluralism, men inte för teorier om majoritetsbaserad valdemokrati eller majoritetsbaserad pluralism (The results provide substantial support for theories of Economic-Elite Domination and for theories of Biased Pluralism, but not for theories of Majoritarian Electoral Democracy or Majoritarian Pluralism). (Slut Abstract)

* Multivariat analys innebär att man i samma statistiska analys använder flera oberoende, eller teoretiskt förklarande, variabler – och helst dessas interaktion för att studera effekten på en oberoende variabel, en resultatvariabel, i detta fall politiskt inflytande.

* Tidigare analyser har bara varit bivariata – man har testat en oberoende variabel mot en beroende.

* På det hela taget återspeglar inte intressealliansernas nätverk nämnvärt de genomsnittliga medborgarnas preferenser.

* De mest inflytelserika, affärsinriktade gruppernas nätverksallianser är negativt relaterade till den genomsnittliga medborgarens önskemål.

* När en majoritet av medborgarna inte stödjer den ekonomiska eliten eller med de organiserade gruppernas intressen, förlorar de i allmänhet. Den starka status quo-snedvridningen som finns inbyggt i det amerikanska politiska systemet medför att även om en ganska stora majoritet av amerikanarna föredrar politisk förändring, får de i allmänhet inte igenom det.

* Slutord: Trots det till synes starka empiriska stödet i tidigare studier för teorier om majoritetsvalsystem ( Majoritarian democracy) tyder våra analyser på att majoriteten av den amerikanska allmänheten faktiskt har litet inflytande över den politik som vår regering för. Amerikanerna åtnjuter många funktioner som är centrala för demokratisk styrning, till exempel regelbundna val, yttrandefrihet och föreningsfrihet och vida spridda (om än ifrågasatta) medborgarrätt.

Men vi tror att om beslutsfattandet domineras av mäktiga affärsorganisationer och ett litet antal välmående amerikaner, så har man all rätt att ifrågasätta påståendet att USA är ett demokratiskt samhälle.




Relaterat.
Historien om Joe och Hunter Biden, censureras av USA-pressen – även av The Intercept.
Biden och Trump – Är problemet Coronapandemin, klimatet eller vad?
Vad står Bidens “flexibilitet” för?
Är Joe Biden ett bra alternativ till Donald Trump? Stödde Jugoslaviens förstörelse, motarbetade visselblåsare
Åtta sätt som gör USA:s valsystem odemokratiskt.
I USA gäller inte en grund för demokrati: En person- en röst!? Va!
USA:s odemokratiska val.
Jimmy Carter säger till Oprah Winfrey att USA inte längre är en demokrati
Vet Radions “Konflikt” vad demokrati är? Om demokratin i Ryssland, Sverige och USA.
Dollarocracy – Hur pengar har förstört USA:s en gång ganska demkratiska valsystem
Korruption i USA:s politiska ledning
USA: Ekonomisk manipulation och korruption

Föregående artikelKom ihåg folkmördaren i Irak – Colin Powell!
Nästa artikelInför valet av Magdalena Andersson. Socialdemokraterna har banat väg för SD:s framgångar. Vad bör göras?
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

8 KOMMENTARER

 1. ”Men vi tror att om beslutsfattandet domineras av mäktiga affärsorganisationer och ett litet antal välmående amerikaner, så har man all rätt att ifrågasätta påståendet att USA är ett demokratiskt samhälle.” Det är märkligt att det skall behövas en sån enorm massa forskningsmöda för att komma fram till denna slutsats.

 2. En demokrati eller en polisstat?
  ”The U.S. has used the post-9/11 war on terror to launch major wars, mount drone attacks on several countries, and institute a widespread program of torture and abuse.
  Another casualty is civil liberties. From the USA PATRIOT Act, warrantless surveillance, Muslim Ban, spy on people and target for drone strikes.
  In 2013, there were 680,000 people on the watchlist, called the Terrorist Screening Database (TSDB). By 2017, the number had swelled to 1.2 million.According to The Intercept. The Watchlisting Guidance” states that even uncorroborated Facebook or Twitter posts may be sufficient to include an individual on the watchlist.
  Inclusion on the watchlist triggers several consequences, including travel restrictions, law enforcement screening and investigations, immigration and visa decisions, credentialing, and military and intelligence functions.”
  https://truthout.org/articles/post-9-11-terrorism-watchlist-of-more-than-1-million-judged-unconstitutional/
  https://jonathanturley.org/2012/01/15/10-reasons-the-u-s-is-no-longer-the-land-of-the-free/
  https://www.globalresearch.ca/overthrowing-other-peoples-governments-the-master-list-of-u-s-regime-changes/5400829

 3. Här kläs demokrati myten av på statsvetenskapliga grunder, fast det inte framgår av ingressen.

  https://www.voltairenet.org/article210807.html
  The USA on the brink of civil war
  by Thierry Meyssan

  In this article, the author seeks to draw our attention to a fact that is difficult for Westerners to conceive of: the American people are experiencing a crisis of civilization. They are so deeply divided that the presidential election is not just about electing a leader, but about determining what the country (empire or nation?) should be. Neither side is capable of accepting to lose, so much so that each could resort to violence to impose its point of view.
  Voltaire Network | Paris (France) | 15 September 2020

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here