Västvärlden på väg att överge yttrandefriheten!?

34
2787
Internet censur. Fake news i form av ett huvud.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad. Tyvärr.

Thierry Meyssan har publicerat detta i september 2022. Den som vill fördjupa sig kan botanisera i andra artiklar som länkats längst ned. https://www.voltairenet.org/article218388.html

Frågan är högst aktuell nu med det kritiserade förslaget om ”Spionerilag.”

Västvärlden på väg att överge yttrandefriheten

Detta är en debatt som vi trodde var avslutad: Västerlänningarna hade bekräftat att yttrandefriheten är en viktig förutsättning för demokrati och att de aldrig mer skulle bryta mot den. USA, Storbritannien, Polen, Italien och Tyskland har dock redan slagit in på censurens väg. Nu finns det saker man inte får säga.

Bild

I Frankrike försöker statssekreteraren med ansvar för medborgarskap, Sonia Backès, misskreditera avvikande åsikter. Hon liknar dem vid sekteristiska avvikelser. Staten, meddelar hon, kommer att anordna ”rättegångar mot sekteristiska avvikelser och konspirationer” (sic). I Sovjetunionen placerades motståndare på psykiatriska sjukhus.

Yttrandefriheten hade varit ett kännetecken för västvärlden sedan 1700-talet. Detta var den grund på vilken den politiska regim som stöddes av medelklassen byggdes: demokrati. Principen om att den allmänna viljan skulle framträda ur konfrontationen mellan olika åsikter var inte längre ifrågasatt. Varje angrepp på denna frihet sågs som ett slag mot den fredliga lösningen av konflikter.

Bild: Jönköpings läns museum

I början av 1900-talet, när världskriget slet sönder västvärlden, tvekade dock inte britterna, och sedan amerikanerna, att använda moderna propagandamedel, inte bara mot sina fiender utan även mot sin egen befolkning [1]. För första gången inrättade demokratiska regeringar program för att lura sina medborgare. I slutet av detta krig var britterna stolta över sina framgångar, vilket tyder på en möjlig användning av krigspropaganda i fredstid. Dessutom, när det kapitalistiska ekonomiska systemet hotades och till och med innan andra världskriget hade börjat, sattes demokratierna och yttrandefriheten på undantag och propagandan återupptogs, först i Italien och Tyskland och sedan i hela västvärlden.

Under trekvarts sekel har västerlänningarna svurit att försvara sina värderingar och inte längre utöva propaganda för internt bruk.

I dag, liksom på trettiotalet, hotas det nuvarande kapitalistiska systemet av utvecklingen av ojämlikheter mellan väljarna, men på ett sätt som vi aldrig tidigare har känt till. Om industrimannen Henry Ford under krisen 1929 sade att en chefs lön inte borde överstiga 40 gånger lönen för en av hans anställda, är Elon Musks lön i dag 38,5 miljoner gånger högre än lönen för en del av hans anställda i USA.

Den demokratiska principen ”en man, en röst” har inte längre något samband med verkligheten.

Läs gärna Demokratin fungerar dåligt i USA – första vetenskapliga studien.

Det är i detta sammanhang som yttrandefriheten har ifrågasatts av västerlänningar. Sociala medier, däribland Facebook och Twitter, har censurerat regeringar och slutligen USA:s sittande president. De bröt inte mot konstitutionen, eftersom den hade garanterat denna frihet endast i samband med missbruk av politisk makt. Det faktum att Elon Musk just har köpt Twitter och meddelat att han vill göra det till ett fritt nätverk ändrar inte vad som hände. Tanken att vi inte kan säga allting har redan slagit igenom.

De intellektuella uppfattar att vi kommer att ändra den ekonomiska och politiska regimen. Under de senaste åren har många av dem blivit anhängare av makten, vare sig den är ekonomisk eller politisk, och har övergivit sin kritiska funktion. Oavsett vilken utveckling som sker kommer de att stå på skaftets sida och inte på yxhuvudets. I sex år har de talat om faran med falska nyheter, det vill säga partisk information, och behovet av att kontrollera vad människor säger och skriver. Deras diskurs skiljer människor som äger sanning från dem som är missledda, och förnekar principen om demokratisk jämlikhet.

Anglosaxarna, som gick i Thukydides’ fälla (se här, ö.a.), provocerade fram inbördeskriget i Ukraina och den ryska interventionen för att få slut på det. Successivt går västvärlden in i kriget, i militär mening mot Ryssland och i ekonomisk mening mot Kina. Alla fördomar om att det inte är möjligt att föra krig mot makter som man har ett intensivt ekonomiskt utbyte med motsägs. Precis som under de två världskrigen är världen uppdelad i två läger som håller på att skiljas åt.

Regeringspropagandan är alltså tillbaka i västvärlden.

President GW Bush. imagesCA1K6D8G1

För första gången har det amerikanska presidentvalet 2020 varit omtvistat. Kongressen förklarade Joe Biden som vinnare, men i verkligheten kan ingen veta vem som vann. Det är inte möjligt, som i fallet Bush mot Gore (2000), att räkna om rösterna, eftersom problemet inte finns: på många ställen skedde rösträkningen bakom stängda dörrar. stängda.

Kanske fuskade inte någon, men det fanns ingen insyn i valet, vilket är ett viktigt förfarande i en demokrati. Redan år 2000 hade den federala högsta domstolen satt stopp för omräkningen av rösterna, eftersom den ansåg att konstitutionen inte hänvisade till att presidenten skulle väljas genom direkta allmänna val, utan att man förlitade sig på varje delstats vilja.

Valet i mitten av mandatperioden domineras därför före alla andra debatter av frågan om det ”demokratiska” lägrets bristande respekt för de demokratiska förfarandena.

Utdrag ur protokollet från ”Rådet för styrning av desinformation”.

Bild

FÖRENTA STATERNA

Förenta staterna har ett Global Engagement Center (GEC), dvs. en struktur inom utrikesdepartementet för att samordna sina allierades officiella tal. De har också, fortfarande inom utrikesdepartementet, en undersekreterare med ansvar för propaganda utomlands, med titeln ”Public Diplomacy and Public Affairs”. I april 2022 togs dock ett steg: Den ”utropade presidenten” Joe Biden omgav sig med en propagandaspecialist, Nina Jankowicz.

Bild

Ministern för inrikes säkerhet, den före detta domaren Alejandro Mayorkas, skapade en ”styrelse för desinformation” och utsåg honom till ordförande för den. Det var varken mer eller mindre än att återskapa enheten för krigspropaganda, vilken skapades av president Woodrow Wilson 1917 [2] .

Nina Jankowicz presenterades som en ung forskare, specialist på ”rysk desinformation”. I själva verket var hon anställd vid Madeleine Albrights National Democratic Institute, som hade till uppgift att försvara Bidens intressen i Ukraina.

President Zelensky

Denna charmiga dam arbetade i teamet kring kandidaten Volodymyr Zelensky, Ukrainas nuvarande president [3] . Hon var tidigare, mitt under inbördeskriget, i tjänst hos Pavlo Klimkin, president Petro Porosjenkos utrikesminister. Hon motsatte sig då Minsköverenskommelserna, trots att de hade godkänts av FN:s säkerhetsråd. Under denna långa vistelse i Ukraina utvecklade hon en teori om rysk desinformation som hon ägnade en bok åt: ”Hur man förlorar informationskriget: Russia, fake news and the future of the conflict” ( How to Lose the Information War: Russia, Fake News, and the Future of Conflict). Utan att känna till inbördeskrigets verklighet och dess 20 000 döda visade hon upp alla gängse klichéer om de onda ryssarna som ville utvidga sitt imperium till Donbass genom att ljuga för européerna.

Under denna period använde Nina Jankowicz den ukrainska föreningen StopFake, som subventionerades av National Endowment for Democracy (med andra ord av CIA), den brittiska regeringen och George Soros, för att få den ukrainska kuppen på Maidan att framstå som en folklig revolution. [4] .

I videon nedan fortsätter hon att ljuga och hyllar de ”integrerade nationalistiska” miliserna Aidar (vars praxis med tortyr Amnesty International redan har fördömt), Dnipro-1 och naturligtvis Azovbataljonen.

År 2018 försvarade hon den nazistiska C14-milisen [5] och försäkrade att den inte alls hade praktiserat pogromer mot zigenare; att allt var… rysk desinformation.

Denna expert på lögner misslyckades inte med att ljuga igen i USA om anklagelserna om förräderi mot Donald Trump (the Steele-dossier, se här, ö.a.) och att förneka Hunter Bidens brott [6] . Hon gick till och med så långt att hon presenterade presidentens sons dator, som FBI beslagtagit, som ett ”ryskt påhitt”.

På grund av kritiken upplöstes Disinformation Governance Council den 17 maj [7], men protokoll från en region inom Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), ett organ inom Department of Homeland Security , visar att avdelningen finns kvar, fast i en annan form [8]. Dessutom är hans funktion fortfarande nödvändig enligt förvaltningsinspektören (Inspector General of Administration) [9].

STORBRITANNIEN

Britterna, å sin sida, föredrog att förlita sig på en ”förening”, Institute for Strategic Dialogue, som i stället för regeringen gör det som den vill ha utfört, dock utan att bära ansvaret för det. Denna tankesmedja , som skapades av Lord George Weidenfeld, baron Weidenfeld, en ”Adamantine Zionist” enligt hans egna ord, är tänkt att bekämpa extremism. I själva verket ägnar även han sig åt att sprida lögner för att kväva uppenbara sanningar. ISD skriver rapporter på eget initiativ (eller snarare på initiativ av den brittiska regeringen), men också på begäran av europeiska regeringar som finansierar den.

Det som gäller bland uppfinnarna av den moderna propagandan gäller också i Europa.

POLEN

I februari, det vill säga i början av kriget i Ukraina, beordrade det polska försvarsrådet det franska företaget Orange, som är den största leverantören av Internet i landet, att censurera flera Internetsidor, däribland Voltaire Network (Voltairenet.org). När vi kontaktade företaget via ett rekommenderat brev ville det inte skicka oss brevet från de polska myndigheterna. De sistnämnda har helt enkelt inte svarat oss. Enligt europeiska fördrag har försvarsrådet befogenhet att införa militär censur för nationella säkerhetsändamål.

ITALIEN

Bild I mars avslöjade Corriere della Sera ett regeringsprogram för att övervaka personer som betecknas som ”proryska” [10]. Pressbyrån ANSA har till och med publicerat ett nummer av Hybrid Bulletin som det italienska informationsdepartementet för säkerhet ( Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza ) ägnar åt detta. [11].

Bild

TYSKLAND

I Tyskland har inrikesministern, socialdemokraten Nancy Fraeser, också inrättat ett övervakningsorgan. Hon gick mycket längre än de andra och gav det till uppgift att ”harmonisera nyheterna” i medierna. Under flera månader har hon i största hemlighet samlat de största presscheferna och förklarat för dem vad som inte får publiceras.

Italien och Tyskland hade en grym erfarenhet av censur under fascismen och nazismen, så det är särskilt oroande att se dem gå den här vägen. Samma orsaker ger alltid samma effekter. Det är därför inte förvånande att Italien och Tyskland för första gången sedan andra världskrigets slut vägrade att rösta för en resolution som fördömde nazismen i FN:s generalförsamling den 4 november 2022.

Referenser

[1] “The techniques of modern military propaganda”, by Thierry Meyssan, Translation Pete Kimberley, Voltaire Network, 18 May 2016.

[2] « Why Biden is in Danger of Replicating Woodrow Wilson’s Propaganda Machine », John Maxwell Hamilton & Kevin R. Kosar, Politico, May 5, 2022.

[3] « How the Biden administration let right-wing attacks derail its disinformation efforts », Taylor Lorenz, The Washington Post, May 18, 2022.

[4] « Meet the Head of Biden’s New “Disinformation Governing Board” », Lev Golinkin, The Nation, May 12, 2022.

[5] “Ukrainian racial law”, Voltaire Network, 9 March 2022.

[6] « La décadence de l’Empire états-unien », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 6 septembre 2022.

[7] «The Disinformation Governance Board, Disavowed», The Editorial Board, The Wall Street Journal, May 18, 2022.

[8] «Disinformation Governance Board Minutes», CISA, June 14, 2022.

[9] «DHS Needs a Unified Strategy to Counter Disinformation Campaigns», Office of Inspector General, August 10, 2022.

[10] “NATO monitors influencers who question official version of Ukraine war”, Voltaire Network, 19 June 2022.

[11] Hybrid Bulletin n°4, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, 15 maggio 2022.

Andra artiklar i ämnet.

* Frige Julian Assange NU-Stoppa utlandsspionerilagen! Protestera mot regeringens idé att tillåta kärnvapen i Sverige! Sergels torg lördag kl 14-15. Kom!
* Koncentrationen av media ökar – påverkas yttrandefrihet och debatt?
* Vem äger media? Forum om hot mot yttrandefriheten. Del 3.
* Medieoligarkerna i världen och i Sverige.
* Fria kritiska ryska media – finns de?
* Är bannlysningen av RT förenligt med försvar av yttrandefrihet? Kan man straffas av att citera RT?
* Hur mina inlägg i debatt i DN censureras och hur yttrandefrihet kan strypas.

* Pentagon förbereder massiv censur av internet.
* Microsoft integrerar NewsGuard i sin webläsare i kampen mot falska nyheter och yttrandefrihet.
* Universitetslektor avstängd för kritik av angreppskrig & Israels övergrepp! Nytt exempel på angrepp på yttrandefriheten.
* Världspublicistorganisationen: Risk för att yttrandefriheten inskränks även i Ukraina.
* Facebook leder arbetet för minskad yttrandefrihet på nätet
* Google vill bli sannings-ägare men inte sannings-sägare.
* 14/11 2016. De spionerar på dig också via internet!
* Hur hemliga agenter infiltrerar Internet för att manipulera, lura och förstöra ditt rykte.
* False flag förleder, förvanskar fakta, förfärligt fult.
* En utvidgad definition av antisemitism hotar yttrandefriheten
* Hur USA ska censurera internet
* USA vill upphäva fria internet – ett av flera ingrepp mot yttrandefriheten
* Ökad censur i USA
Tyskland styrker yttrandefrihet i grundlagen
* Facebook får filter för falska nyheter i Tyskland
* Facebook stänger Palestinas största nyhetssite, och stryker konton på uppdrag av USA & Israel
* Den nya McCarthyismen
* Konflikt om konflikt om Ryssland, och PK
* Även Danmark vill minska yttrandefriheten
* EU vill censurerar Bonnierägd tidning i Tyskland
* Europaparlamentet stoppar film som rentvår Rysslands regering.
* Google hyr 10 000 personer för att censurera Youtube
* Yttrandefriheten inskränks också i USA – ny McCarthyism
* Minskad frihet på nätet i Tyskland
* Macron inskränker yttrandefriheten i Frankrike
* Köpta journalister igen

Förhållanden i Sverige.

* Fri lejd och frihet för Julian Assange! Försvara yttrandefriheten! Från manifestation i Stockholm
* Räcker det med dumheter nu, Fridolin?
* Jonas Gardell föreslår nätcensur och kulturministern är förstående
* Jan Myrdal: Paradoxal tankefrihet och mina svenska erfarenheter
* Läs Folket i Bild Kulturfront – ”militant röst för fred, yttrandefrihet och folkets kultur”, som går framåt
* Konflikt om ”Konflikt” om Ryssland och PK.
* Vet Radions “Konflikt” vad demokrati är? Om demokratin i Ryssland, Sverige och USA.
* Fortsatt debatt med Ivar Ekman, Konflikt, Sveriges Radio om USA, Ryssland, media mm.
* Censurerat om massakern i Odessa

* Inte bara Svenska Institutet – flera tecknen på kommande censur i Sverige?
* Det behövs en ny fredsrörelse Del 3 – yttrandefrihet
* Debatt med DN:s Erik Helmerson om yttrandefriheten i Ryssland

* Principiellt om tryckfrihet 20/10
* Debatt om yttrandefrihet: Nya Tider, DN och nazism 25/10Jan Myrdal vs. Margareta Zetterström – fortsatt debatt 25/10
* Om Åsa Linderborg, Jan Myrdal, Nya Tider och rasister. Gästblogginlägg 28/10
* Jan Myrdal – Var står fienden? 28/10
* Debatten om yttrandefriheten rasar vidare 16/11
* Yttrandefrihetens brister: ABF, Ukraina
* Öppet brev till SVT om ukrainska organisationers försök att påverka sändningen av dokumentären Ukraina – revolutionens mörka sida.

Föregående artikelOrdföranden i Zelenskys parti ”Folkets tjänare” säger nu: Ukraina kunde ha accepterat Rysslands fredsplan våren 2022
Nästa artikelVad anser statsminister Kristerssons om folkmord och försvar? Kan folkmord kallas försvar?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

34 KOMMENTARER

 1. Och här hemma i Sverige har vi just reviderat vår grundlag
  som beskär yttrandefriheten samtidigt som ett brunt part-
  SD befinner sig djup inne i den svenska maktsfären,
  där dom styr sittande högerregering från baksätet,
  utan att väljarna har möjligheter att ställa dem (SD) till ansvar.
  Detta sker i orostider som vi inte upplevt sedan1930 talet.
  I detta som sker är liberalerna en stark medlöpare som också lämnar en hint om 1930 tal.
  Tala om blå-brun sörja

 2. Många EU länder har redan övergett yttrandefriheten.
  Phillips som står inför en frysning av sina tillgångar-beskrivs på sanktionslistan som ”en videobloggaren som har producerat och publicerat medieinnehåll som stöder och främjar politik som destabiliserar Ukraina och undergräver eller hotar den territoriella integriteten, suveräniteten och oberoende för Ukraina”

  Den obehagliga och oförskämda utrikesministern Liz Truss ansåg att de inte kommer att hålla tyst när Kreml-utsedda statliga aktörer undertrycker folket i Ukraina och deras eget folks frihet.

  Phillips säger att hans arbete är självfinansierat och består av donationer från hans 264000 YouTube prenumeranter.
  Youtube har hittills inte tagit ned hans kanal trots uppmaningar från politiker.
  30 år gammal slutade han sitt jobb på den nu nedlagda brittiska regeringens centralbyrå för information och flyttade på heltid till Ukraina, där han återuppfann sig själv som journalist.

  Storbritannien införde sanktioner mot sin egen medborgare Graham Phillips för att ha täckt situationen i Donbass. Hans tillgångar hemma beslagtogs också‼️

  Storbritannien. Sanktioner. Mot en brittisk medborgare. Nu har vi sett allt, och de pratar om felaktig information och propaganda…
  YouTube har inte tagit ned hans kanal ännu. De tjänar nog för mycket pengar på den, för att vilja göra detta. Fann nedan video på hans YouTube kanal

  I took a LIBERAL, ANTI WAR Protester to see the truth in Donbass, and THIS Happened!

  https://www.youtube.com/watch?v=0OysQ7yQl_o

 3. ”Rätten att tänka och tala sanning är en grundläggande mänsklig rättighet och pressfrihet, en mänsklig frihet i praktiken och en mänsklig frihet består av ett komplex av ömsesidigt beroende friheter.
  Varje form av frihet postulerar den andra och närhelst en viss frihet är hotad, är friheten själv hotad. Frihet är alltid frihet, vare sig den uttrycks i tryckeriets bläck eller i termer av mark och ägodelar, i termer av samvete eller i ett politiskt möte.
  Utan yttrandefrihet är en nation underkastad en auktoritär regim – slav inte bara av ekonomiskt och socialt tyranni utan av andans tyranni.”
  Karl Marx

  • @Carina Är det att beklaga att hittillsvarande marxistiska regimer inte levde efter den principen eller var deras intolerans försvarbar som en nödvändig del av att bygga socialismen mot ’reaktionära krafter’?
   Med andra ord går det att tillämpa när väl socialismen tagit över trots omvärldens fientlighet?
   Är inte nationalism som den tyngst vägande aspekten den enda möjligheten?

   Karl Marx hela produktion var under beskydd av imperiet och avsedd att tillämpas utanför imperiet bland dess rivaler.
   En som verkligen levde efter de principer som Carina citerar från Marx var Anastacio Somosa som försökte leva upp till liberal yttrandefrihet.
   Det utnyttjades av USA och Somosas politiska opposition till att sprida hat för att hjälpa fram Sandinisterna.

 4. https://www.youtube.com/watch?v=JDQy22zxF5g&t=10s

  Ett annat ämne som censuren omfattar: vad händer med flyget efter injektionerna ? Piloterna har drabbats av injektionerna kanske än mer än idrottsmännen p.g.a. att deras arbete utförs på hög höjd med den belastning det innebär. Förra veckan kollapsade en pilot på en inrikesflygning från O’Hare, Chicago. Andrepiloten tog hand om spakarna och återvände kort efter start till Chicago. Pilotens liv gick inte att rädda.

  Det finns en YouTube-kanal som specialiserat sig på olika incidenter, inte alla kritiska som denna, och som har lagt ut en grafik över flygningen samt försett den med autentiskt ljudband. Ljudbandet är endast förkortat för att delge den väsentliga informationen, 5 min.

  På ett pilotmöte efter händelsen kommenterade en närvarande med att säga: vad händer om jag faller över spakarna strax före landningen och andrepiloten inte hinner ingripa, då blir det en krasch mot de plan som står parkerade på flygplatsen.

  Videon har jag lagt ut för att jag imponerades av andrepilotens proffsiga hantering av läget: ”Captain is out” men med lugn och full koncentration på sin uppgift, kommunicerande med flygledningen, proffsig även den.

  Det går givetvis inte från detta avstånd att påstå att just detta pilotdödsfall var injektionsrelaterat. Fallen bara är så talrika att de sammantaget inte längre kan vara slumpartade.

  Och som en kommentar till Dina: Exakt så, men förr fanns det medier för olika politiska meningsyttringar och det gav en större bredd och sedan var det annars också något högre i tak. Med alternativa medier har faktiskt bredden ökat stort, problemet i nuläget är att den breda allmänheten inte hittar dit och att de hjärntvättas av en allt hårdare styrd kontrollapparat. Vore intressant att kolla vilket år ”falskinformationen” blev ett stort tema, så stort att det behövdes nya lagar och myndigheter att för att kväsa den.

 5. ”I kapitalistiskt bruk betyder pressfrihet frihet för de rika att muta pressen, frihet att använda sin rikedom för att forma och fabricera den så kallade allmänna opinionen.
  I det här avseendet försvararna av ”ren demokrati” visar sig också vara försvarare av ett ytterst fult och ondskefullt system som ger de rika kontroll över massmedia. De visar sig vara folkets bedragare som med hjälp av rimliga, fint klingande men helt och hållet falska fraser avleder dem från den konkreta historiska uppgiften att befria pressen från det kapitalistiska slaveriet.”
  Vladimir Iljitj Lenin

 6. Vänsterpartiet har ju motsatt sig en Nato-anslutning, men det är nog bortkastat att stå emot vapen/ stöd till Ukraina, 2022, eller som till Finland 1940. Det senare väckte mycket ont blod hos aktivisterna, och enskilda partimedlemmar, fem omkom (två barn) i det militärt (I19) organi-serade mordbrandsattentatet mot Norrskensflamman, Luleå, 4 mars 1940, t.o.m. folkpartister deltog i stämpling, ordf. i Stockholms folkpartister, och ordf. i stadsfullmäktige, Paul Wretlind, med flera kända namn. Kommunister blev internerade i demokratins namn, och avskedade från ex.vis SJ-anställningar, uteslutna ur fackförbund.

  Värsta terroristdådet i Sverige, systemhotande mot dagspress, med en gigantisk upplaga av 6.000(!) ex., intoleransen var ännu mindre då, vi läser ju trollens hat, på Global Politics, enda bloggen som problematiserar världsläget. Kanske general Douglas (ÖN)ville ta över tryckpressen, kanske var attentatet, en svensk variant av nazisternas riksdagshusbrand,1933, signal till en statskupp. Högerpartiet planerade för en statskupp, mot Per Albins samlingsregering, genom att uppvakta högersocialdemokraten, borgmästaren i Stockholm, Torsten Nothin, som var mycket försvarsvänlig- och finlandsaktivist, så att han besökte nya StorFinland, söder om ryska floden Svir, 1942.

  Så i Sverige fanns både terroristattentat mot det fria ordet, och transportförbud mot vänster-dagspressen, om inte dynamit förslog. Norrskensflamman var ju mycket viktig i Norrbotten, Luleå, Boden, Kiruna, Malmfälten, Tornedalen, med många gruvarbetare. Det fanns ju både ett sosse-blad, (NSD), Norrländska Socialdemokraten, samt högerns Kuriren, men även dess journalister blev inblandade i attentatet, så demokratiskt var det i Sverige då. Men tyvärr idag , har åsikts-censuren internaliserats, det behövs ingen presscensur, dagspressen även Aftonbladet går mycket längre än vad etablissemanget anvisar, som ”mainstream”.

  Åter till hur folkpartister fungerar, se på hur svajig och kaotisk Johan Pehrson är, Sverigedemo-kraterna har anledning att fundera på vem de har släppt fram till makten, men. nu sitter man i….”brun sörja” det säger något om liberaler, de kan hitta på lite vad som helst, är kluvna och opålitliga, men därför de bara får 2,8 -3.2 % av rösterna.

  Att vänsterpartiet wobblade kring den allmänna krigsaktivismen i våras, påverkade nog valresul-tatet, så det var ett taktiskt misstag, som kostade dyrbara minst 2% av väljarna, de som nog Sjöstedt hade månat om, och siktat på ca 9%, som nu tappades bort, för ingenting.

  Möjligheten att rycka fram till 10% att jämföra med: +- 5% partierna, miljöpartiet, centern , liberalerna, kristdemokraterna, infriades inte, 4 år är lång tid, alla är inte 30-40. Möjligt är att några taktikröstade på miljöpartiet, som även schabblat bort dyrbara väljare. Kvar är närmast 5 dörrmattepartier, som alla låter som de är 30%partier, för säkerhets skull.

  Partier har ett politiskt ansvar mot sina väljare, bilda opinion, att utöva makt, bilda/stödja regeringsbildning, att inte, utsätta folk för pogromer, det är demokratins väsen. Annars kan det gå som för liberalerna, som måste få en ”väljartransfusion” av högerväljare, för att gå i mål, och nu får gå i ”dialys”, för att rensa ut det bruna folkpartigiftet, ur hjärta och njurar, den idag vordna liberala sörjan.

 7. Utvecklingen är vidrigt och otäckt spegellikt den i Tyskland på 30-talet då nazisterna etablerade sig. Svenska språket saknar ord och uttryck för att rätt beskriva vidrigheterna och lögnerna ni serveras med på löpande band i Sverige. Det gäller att stoppa yttrandefriheten för att propagandan, lögnerna och desinformationen inte skall avslöjas eller sägas emot. Exempel är grundlags förändringen, uppenbart beordrad av USA, lagstiftning som HMF, verksam kritig mot massinvandringen är förbjuden, uthängningar och förföljelser och trakasserier i media av oliktänkande och kritiker är andra metoder att stoppa yttrandefriheten.

  För att ge exempel. Jag befinner mig just nu i Kina, i centrala Chongqing, som rapporteras vara ”nedstängt” och befolkningen beskrivs i svenska media som att dom lider av förtryck. Jag är en i befolkningen, jag äter gott, lever gott, sover gott och inget saknas mig. Jag kan ta kilometerlånga promenader i parkerna utanför dörren, kolla fiskarna i dammarna och vattenfallen. I går kväll kände jag för ett glas öl. Inget problem alls. Den kom.

  I måndags (21/11) går jag till sjukhuset för ett rutinärende. Inget problem, en vän kör mig, jag visar min gröna QR kod vid ingången, att jag har testar virus fri, går till luckan och betalar för konsultationen, 100 kronor, sedan spikrätt in till doktorn. Ingen väntetid, det var inte ens akut. Sverige då, vad vill propagandan dölja, att folk dör i vårdköerna, vätetiden på akuten kan vara en hel dag, och folk dör. Sverige är i sönderfall, yttrandefrihet får inte tillåtas att avslöja det.

  Flera media som DN, SVT, SVD, Expressen osv. skriver idag att det är stora protester mot Covid programmet i Kina. Groteska lögnare säger jag. 10 Personer omkom i en brand i Urumqi, en unik udda händelse i ett land med 1.4 miljarder innevånare. Omkring 100 personer är upprörda, förståeligt så. I Shichapo i västra Kina vägrade ett tiotal personer gå till sjukhuset när dom hade gröna QR koder. Hälsoarbetarna, gubbarna i de vita overallerna, ringde då polisen för att tvinga dom. Polisen upplyste dom att detta var inte ett polisärende och åkte. När dessa hälsoarbetare ändå handgripligen försökte ta med personerna slutade det i ett gammaldags kok stryk. För varje person på sjukhus får byråkratin i Chongqing ersättning från Peking. I Jiangbei i västra Kina satte sådana hälsoarbetare upp ett stängsel för att isolera friska personer. Innevånarna rev det med eftertryck. Det är allt som har hänt.

  I svenska media blir detta ”omfattande protester”. Dom ljuger å det absolut grövsta.

  Jag drar mig till minnes en händelse i Hong Kong för länge sedan. Det rapporterades vida i svenska media om, -citat ”omfattande protester” i Hong Kong mot ”fängslandet”, av ”svensken” Gui Minhai. Han hade alltså häktats efter misstanke om mycket grova brott i miljonklassen och spioneri. Jag stod tvärs över gata och iakttog dessa omfattande protester, som exakt bestod av 13 aktivister. Förbannade lögnare.

  • Satt och kollade på en dokumentär om Hitlers maktövertagande i Tyskland och hur nazisterna genom sin propagandaapparat förvred verkligheten för det tyska folket och man ser exakt samma sak inträffa idag i västvärlden. Det komiska var att den som berättade i programmet varnade för att sådant kan inträffa och insåg tydligen inte själv att han är mitt uppe i en liknande desinformationskampanj denna gång styrd av CIA i stället för Goebbels. Men så var det också SVT som sände programmet, suck!

  • Men Karl; Kan du förklara varför man har denna hårda covid-nedstängning i Kina? Runtom i världen har man kommit fram till att nedstängningar inte haft någon större positiv effekt, snarare tvärtom. Och jag antar att de flesta kineser vaccinerats med egenproducerat, icke-mRNA-vaccin, som borde skydda bättre än Pfizers. Jag förstår inte hur detta hänger ihop om det inte handlar om rädsla för att USA skall försöka sprida något nytt fanstyg där.

 8. Dr Peter McCullough har blivit avstängd från twitter, så var det med den yttrandefriheten.
  Man får inte skriva negativt om Zelensky och hans nynazistiska militär, man får inte heller skriva några synpunkter som avviker från vad EU sagt om Covid och vaccinet.
  Nedan länken till artikel i New Voice och utdrag ur artikeln.

  VACCININDUSTRIN. Dr Peter McCullough, en kardiolog, epidemiolog och ledande expert på behandling av Covid-19, säger på Defender Podcast att American Board of Internal Medicine hotar att delegitimera honom som läkare. Det kommer inte att leda till att han tystas. Konsekvensen av det är att han blir en starkare röst, säger McCullough. Suzanne Burdick har sammanställt Robert F. Kennedy Juniors videointervju. NewsVoice sammanfattar.

  American Board of Internal Medicine överväger att delegitimera dr Peter McCullough som är en av de mest publicerade kardiologerna i världen, med fler än 1000 publikationer och 660 citeringar i National Library of Medicine.

  McCullough är en läkare som är kliniskt kvalificerad och kompetent obefläckad som nu kan fråntas sin läkarlegitimation av politiska skäl. Det framkommer i en intervju med Robert F. Kennedy, Jr., i ett avsnitt av The Defender Podcast.

  I ett brev den 18 oktober informerade American Board of Internal Medicine Peter McCullough att hans ifrågasättande av Covid-19-vacciner för friska personer under 50 år och hans påståenden om att amerikaner har dött efter att ha fått ett Covid-19-vaccin, har utlöst en granskning av honom i styrelsens certifieringskommitté.

  https://newsvoice.se/2022/11/mccullough-lakarstyrelsens-utredning-kan-avsluta-hans-karriar/

 9. Vi har inte fått höra de fattigas röster i Ukraina, jag har sett flera videor med arbetarkvinnor som protesterar mot kriget och Zelensky, men de får inte synas och höras.
  Denna kvinna som ilsket riktar sig mot Zelensky, hennes röst har jag hört flera kvinnor uttrycka samma frustration i Ukraina, och de har demonstrerat och försökt att hindra då deras män blivit tagna till kriget, men vi skall tro att de vill dö för oss i EU.

  Alla som har Telegram kan lyssna och se henne på videon i länken. För de som inte har Telegram har jag skickat med de flesta av hennes ord i min kommentar.

  //They sit in fucking cellars, children too in the basement, with nothing to feed their children
  How are you, you cattle, not ashamed?
  What did you do, you walrus dick, during your reign?
  What did you do? You make more people leave than before.
  Now we are simply killed in our country, because you faggot want sit down with the negoating table.
  Your creature why did you not let the refugees go to your villas or yacht why did you not invite mother and their children there.
  Why are your woman going around begging for fucking weapan. Are you short of money just become a millionaire, oh yeah, a billionaire

  Once I thought you would come and change everything in our country.
  But you came and did everything worse, Everything worse
  But I thank you for telling the truth about the poverty ukraina is living under
  The rich have become richer, because you sell water during the war, and the poorer have been poorer

  But keep in mind in the afterlife, Good will have everyone accountable, and it doesnt matter if you are rich or poor , with or without a home, we will all stand infor Good and your children too.//

  A brave Ukrainian woman speaks her mind, (https://t.me/UkraineHumanRightsAbuses/15190)dissatisfied with the situation made video adressing Zelensky

 10. Den 16 november godkände riksdagen, den s.k spionlagen, att straffbart att meddela om Sveriges relationer med främmande makt, för bl.a. journalister,. En munkavle, §paragraf, som skall täppa till all möjlig information, vid internationella, operationer, säkert för framtida Natoinsatser.

  Den 22 november, inträffade polis/försvarsmaktens ovanligt brutala tillslag mot det ryskfödda paret (som det nog upplevdes av opinionen, unikt.. var det befogat ?), med två helikoptrar och inbrytning genom fönster, hade det en koppling till spionlagen ? För att skrämma människor med en överväldigande polisiär överrumplande maktutövning ? Det kan finnas ett samband, med spionlagen, kanske med rättegången i veckan med de två anställda inom Säpo, och andra myndigheter. Men även allmänheten upplevde denna unika aktion som överrumplande, men kvinnan har släppts, det säger nåt… Enligt Ekot 27/11 17.45, har ingen i Sverige blivit fälld för den rubriceringen, som nu åberopas, det blir intressant att se utvecklingen av detta.

  Paret skulle ha bedrivit underrättelseverksamhet, ända sedan år 2013, i över 10 år, har säpo haft detta ”på
  lager” för att välja att ingripa vid ett lämpligt tillfälle i opinionen, världsläget, det kan tolkas så. 10 års olaglig verksamhet, har man tydligen låtit fortgå, låter som tjänstefel att inte ingripa i god tid.

  Nu uttalade en spionexpert von Braun, i SVT att varför är inte svenskt spionage lika klandervärt som kanske ryskt ? Det berodde på att ”Ryssland räknas som en diktatur, vi har rätt att spionera på dem,
  men de, inte på den svenska ”demokratin”, som väl inte alla hyllar, då blir det ju auktoritärt. Men det blir komplicerat, då underrättelseverksamhet ofta handlar om att byta information, mellan stater, ”äpplen mot päron”, och då kan ju det oskyldiga Sverige, som bygger vapenfabriker i Saudiarabien, och samarbetar
  med turkiska säkerhetstjänsten, bli inblandad i de värsta utbyten och utlämningar av kurder ex.vis,
  med de ruskigaste stater. Det går nog inte att ha rena händer där, en myt, vi är tillbaka i 1950talet.

  Ofta är de som spionerar, militära officerare/säpopoliser av olika skäl, flygöverste, som Wennerström, eller säpo/arméofficer som Bergling, som har tillgång information. Deras myndighetsanställningar är deras främsta identitet, tyvärr, för oss medborgare och staten, de är främst officerare, och inte ”ryska spioner”, alt. ”landsförrädare.”, de som skall leda landet, förråder oss, det är inte främmande makts ”fel” sas. Wennerström höll igång under 15 år, innan gripandet 1963.

  F.ö. skall enligt Nej-till-Nato bloggen, endast regeringen ha beslutanderätt om att sätta in svensk trupp i Finland, svenska riksdagen behöver inte tillfrågas. Men då kan ju svenska värnpliktiga, inte neka att skickas ut i krig för Finland. Det har uppstått någon liknande gråzon som 1940, då tyska trupper ström-made in i norra Finland, utan att vare sig den finska regeringen eller riksdagen tog ansvar för den trupp-
  uppbyggnad som utlöstes mot Ryssland , 22 juni 1941. Bara att följa gamla finska kartan, det kan man lista ut vid tangentbordet.

  Sen har vi den amerikanska B52:an som flög över Stockholm dagarna före valet med JAS-eskort, det var
  även en ”påverkansoperation” i huvet på folk, brutalare och brutalare, ett krig mot svenska folket, men gangsterskjutningarna som alla är rädda för, har man helt givit upp på. Regeringen kan fan inte ens snö- ploga gatorna i landet, vad vi helst vill se, hellre leker de krig i Ukraina, med ”vinterpaket och grejer”, ”Winterhilfe”. Archerpjäserna (48) kommer nog att stanna på hemmaplan, en lågoddsare, det kommer att säga allt, tror inte regeringen vågar…

 11. Sedan kan man ju fråga sig vad det ska vara så spektakulärt att tjata varenda dag på SVT om ”spioneriet” som inte ens är bekräftat, utan bara antaganden, lösa anklagelser och påståenden utan bevis än så länge? Liknar ju mest en konspirationsteori. men det ska offentliggöras att (de har ryska rötter) åtminstone, säger stats-televisionen, vilket tycks vara viktigt att påpeka.
  Att man därutöver lägger på fullkomlig sekretess på ärendet går ju att begripa, men då är det ju inte heller något för allmänheten i det offentliga rummet att tugga om Vi vet ju ingenting. Syftet verkar mest vara för att blåsa upp ryss-hatet i landet med.bekräftelsefördom via spekulation. Därmed måste ärendet bearbetas som propaganda tills vi verkligen vet.

  När de framkom via Danmark att USA spionerade på svenska politiker lade Hultkvist genast locket på. All utredning uteblev.
  det är liksom skillnad på orden samarbete och spioneri. även om det tar sig liknade uttryck.

 12. Flera demonstrationer mot kriget i Ukraina och för att Ukraina skall vara neutralt och mot NATO och amerikansk militär i Tyskland.
  Att inte visa detta missnöje är desinformation, det är att låtsas att det inte finns.
  Det är gigantiska demonstrationer med tusentals människor, som visar att det är ett stort gap mellan människorna och politikerna i dessa länder.
  Hur demokratiskt är det? Att helt ignorera tusentals, tiotusentals människor som är emot den politik som förs, och de flesta vill inte ha med USA och NATO att göra.

  Bulgarien, där säger organisatörerna att : Vi är med Ryssland, som i dag skyddar världen.
  Stora demonstrationer i bland annat: Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas, Ruse och flera andra städer i landet.
  🇧🇬 Protests against the supply of weapons to Ukraine took place in Bulgaria

  🪧 Marches for peace and neutrality were held in Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas, Ruse and other cities of the country.

  The Bulgarian people are categorically against the supply of weapons to Ukraine.

  📣 ”We are with Russia, which today is protecting the world,” the organizers say.

  Leipzig 26 tusen människor demonstrerade under slogan ”Amerikanare gå hem”.
  Demonstranterna marscherade genom stan till USA:s konsulat.
  De gav sig inte trots konfrontationer med polisen.
  Öst Tyskland vill inte bryta banden med Ryssland, och de ryska färgerna fanns med tillsammans med de tyska flaggorna.

  🇩🇪🇺🇸🪧| Yesterday, on November 26 thousands of people demonstrated under the slogan ”Ami go home” in Leipzig.

  The protesters marched through the city center to the building of the US Consulate General.
  Despite arrests and clashes with the police, the East Germans did not stop. They reached the American Consulate General, where they completed the protest.

  🇷🇺 Along with the German flags, Russian tricolors were also held. East Germans do not plan to cut ties with Russia, unlike the German government.

  Hundratals människor demonstrerade i Wien emot sanktioner mot Ryssland.
  De vill ha militär neutralitet i Österrike och fred med Ryssland. De vill också att Ukraina skall vara neutralt.
  🇦🇹 Hundreds of people marched in Vienna against the sanctions towards Russia

  📣 The protesters called for the military neutrality of Austria and peace with the Russian Federation. Participants of the campaigns walked through the streets of cities and gathered near the building of the Ministry of Justice of the United States and Austria. Many of them held in their hands the EU, Austrian and Russian flags, as well as posters with the inscriptions: ”Neutrality Austria + Ukraine” and ”We are for a neutral Ukraine and peace with Russia.”

  • SVT är komiska som vanligt! Man visar väl redigerade bilder från påstådda massdemonstrationer i Kina men har noga sett till att inga bilder ovanifrån visar hur få ”demonstranterna” egentligen är! Med tanke på att Peking har ca 22 miljoner invånare så är några tusen demonstranter en struntsak särskilt om man jämför med Prag där ca 100.000 samlats till protester mot EU och sanktionerna mot Ryssland som helt förtegs av SVT och övrig regim-media. Prag har ca 1.5 miljoner invånare som jämförelse. Allt som SVT håller på med numera är propaganda och följer därmed övrig fulmedia i spåren. Det som retar en är att vi via skatten ofrivilligt ska bekosta indoktrineringen.

 13. För att kunna utöva yttrandefriheten har ett väldigt bra program som jag saknat: Go Underground, flyttat sin studio från London till Dubai. I Europa existerar inte yttrandefrihet överhuvudtaget. I detta första program av GoingUnderground från Dubai där yttrandefriheten fortfarande består, så intervjuas Alastair Crooke, som anser att Europa är väldigt oförstående, som följer blint USA och går mot sin egen undergång. Europa måste förstå att de är inte Världen, de är bara en röst i Världen.
  Afshin Rattansi som vanligt väldigt bra programledare, i ett väldigt bra program, där Alastair Crooke talar klarspråk och förklarar hur yttrandefriheten försvunnit i Europa, och deras undergångspolitik.

  https://rumble.com/v1yialg-gu-returns-alastair-crooke-europe-a-vassal-of-the-us-destroying-itself-over.html

  • Vem är Alastair Crooke som samtalar med Afshin Rattansi och uttrycker sina åsikter. Ingen man kan avfärda som okunnig, en man med lång erfarenhet av både livet och sitt arbete. De flesta vettiga röster jag hört i världens konflikter är äldre personer med livserfarenhet, sällan hör jag yngre personer uttala några kloka ord
   Våra yngsta politiker i EU är de mest krigsgalna och uttalar sig hetsigt och utan erfarenhet.

   Alastair Crooke var tidigare rådgivare i Mellanösternfrågor till Javier Solana, EU:s utrikespolitiska chef. Han var också anställd i senator George Mitchells faktakommitté som undersökte orsakerna till intifadan (2000-2001) och var rådgivare till den internationella kvartetten. Han underlättade olika eldupphör i de ockuperade områdena. Mr Crooke har haft 25 års erfarenhet av att arbeta med islamistiska rörelser, och har lång erfarenhet av att arbeta med rörelser som Hamas, Hizbollah och andra islamistiska rörelser i Afghanistan, Pakistan och Mellanöstern. Han är medlem i FN:s Alliance of Civilizations Global Experts.

   Bravo säger jag, äntligen visar Ryssland och Syrien gemensam upp ett motstånd mot USA:s stölder i Syrien.

   Alistair Crooke: På senare tid, i nordöstra Syrien, har den syriska armén periodvis byggt upp vägspärrar och vägrat passage till amerikanska militärkonvojer på väg till och från deras allierade kurdiska skyddslingar. Under de senaste dagarna bemannades en checkpoint som vände tillbaka en amerikansk militärkonvoj gemensamt av både syriska och ryska styrkor.

   Än sen då? Var finns den radikala symboliken i det?
   Symboliken är att alla de ryska fordonen vid checkpointen i nordöstra Syrien hade ett stort vitt ”Z” målat på sig.

   Z’ är naturligtvis symbolen målad på ryska fordon som är utplacerade i Ukraina för att identifiera de styrkor som kämpar mot de samlade NATO-styrkorna som är inbäddade i, och som tjänar som hjälpmedel till de ukrainska väpnade styrkorna som bekämpar Ryssland där.

   Men det mystiska vita ”Z” som målats på fordon har kommit att symbolisera något mer: det ses representera ”World Order Z” – alla de länder och folk som tillsammans väljer en väg av ”trots” och nationell förnyelse.

   Ett stort ”Z” representerar motståndets anda och banderoll runt vilken de som stöder denna rörelse samlas. Det står om dem som gör det: ”Vi är alla ”Z” nu”

 14. Ett tecken i tiden att man är tvungen att flytta till arabvärlden för att få ut sitt budskap. Tack för tipset Vivianne, Afshin Rattansi har de bästa intervjuerna.

  Kanske dags för bloggvärden Anders att börja sondera där nere i värmen om det skulle kärva till sig. Och det säger jag inte bara för att skämta, nämligen ett av de mest kända finska alternativmedierna, MV-lehti befinner sig under daglig ”fysisk” attack, man försöker ta ner sidan genom elektronisk störning. Och den som ligger bakom är de centrala myndigheterna även om de möjligen delegerat smutsjobbet till någon Nato-filial.

  MV-lehti där MV står för engelskans WTF har etablerat sig som ett tämligen normalt alternativ men det som fått myndigheterna att reagera med våldsamma metoder har förorsakats av deras Ukraina-rapportering som måste censureras. Om jag uppfattat det rätt kostar det mycket pengar att bekämpa denna statliga terror mot det fria ordet. Men hittills har de misslyckats även om det är dagar då sidan är svår att nå. Chefredaktören bor numera i Lugansk och vågar inte besöka sina föräldrar i hemlandet.

  • Tack för tipset Jan. Sedan många veckor försöker jag förgäves nå mitt Facebook-konto med 3500 vänner och med råd från kunniga personer. Vad beror det på?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here