Vad anser statsminister Kristerssons om folkmord och försvar? Kan folkmord kallas försvar?

5
693

Bakgrund: SvT och andra medier rapporterade: Internationellt sprids nu en felaktig översättning från kvällen 23/11, där Kristersson påstås säga att ”Israel har rätt till folkmord”, rapporterar Dagens Nyheter. I en video från mötet i tisdags säger Ulf Kristersson att Sverige och EU är eniga om att Israel har rätt att försvara sig. Kristersson påbörjar en mening där han säger att Israel har ”rätt till folk”, för att därefter rätta sig och säga ”rätt till försvar”. Det felaktiga återgivandet av vad Kristersson sa har tilldragit sig stor uppmärksamhet. Kristersson har mig veterligen inte kritiserat Israels krigföring.

En väl så viktig fråga är om Israel begår folkmord. Jag vad är folkmord? Jag tror att denna beskrivning i Wikipedia är korrekt: ” År 1948 upprättades genom FN:s försorg en konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord (genocide). I artikel II definieras som folkmord vissa uppräknade gärningar under förutsättning att de förövats i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp som sådan. Gärningarna som räknas upp i konventionen är

 1. Att döda medlemmar av gruppen
 2. Att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada
 3. Att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som är avsedda att medföra dess fysiska undergång
 4. Att genomföra åtgärder, som är avsedda att förhindra födslar inom gruppen
 5. Att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp.[1]

Folkmordskonventionen är en del av folkrätten. Förbudet mot folkmord anses förpliktiga även stater som inte ratificerat konventionen. Förbudet är vad man kallar jus cogens.” https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkmord

Bedriver Israel ”folkmord” mot palestinier?  Detta har mig veterligen inte prövats i någon juridisk instans. Finns det skäl att använda denna skarpa benämning?

Låt mig återge några uttalanden som grund.

Yoav Gallant

”Det finns… en risk för folkmord mot det palestinska folket”, sa FN:s experter i ett uttalande den 19 oktober. Men denna ”risk för folkmord” är inte bara född ur de senaste händelserna.

 • Den israeliska presidenten Isaac Herzog, som ofta uppfattas som en ”moderat”, anser att palestinsk civilbefolkningen är legitima mål, helt enkelt för att de ”kunde ha rest sig, de kunde ha kämpat mot den onda regimen”… Det är en hel nation där ute som är ansvarig”, enligt Herzog, som lovade vedergällning. Ariel Kallner, en medlem av premiärminister Benjamin Netanyahus Likud-parti, förklarade Israels mål bakom Gazakriget. ”Just nu, ett mål: Nakba! En Nakba som kommer att överskugga Nakba 1948”, sa han. Ett mångårigt ”folkmordsspråk” ligger bakom Israels planer för Gaza
 • Jonathan Cook
 • Den prisbelönte journalisten Jonathan Cook som bott länge i Nazaret skriver ”En av de grundläggande principerna i internationell rätt – i hjärtat av Genèvekonventionerna – är förbudet mot kollektiv bestraffning, dvs. att vedergälla mot fiendens civilbefolkning och låta dem betala priset för de handlingar som deras ledare och arméer utfört. Det är mycket uppenbart att Gaza är en så flagrant överträdelse av detta förbud som man kan tänka sig.”

Laglöst i Gaza: Varför västvärlden stöder Israel oavsett vad som händer

 • Vid BRICS-mötet nyligen anklagade Sydafrikas president Cyril Ramaphosa Israel för krigsförbrytelser och ”folkmord” i Gaza.

”Den kollektiva bestraffningen av palestinska civila genom Israels olagliga användning av våld är en krigsförbrytelse. Det avsiktliga förnekandet av medicin, bränsle, mat och vatten till invånarna i Gaza är liktydigt med folkmord”, sade Ramaphosa. https://www.globalpolitics.se/vid-brics-motet-anklagas-israel-for-folkmord-i-gaza-och-man-kraver-varaktig-humanitar-vapenvila/

 • The Guardian rapporterar https://www.theguardian.com/world/2023/oct/31/un-official-resigns-israel-hamas-war-palestine-new-york
  Chefen för New York-kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har lämnat sin post 28/10 och protesterar mot att FN ”misslyckas” med sin plikt att förhindra vad han kategoriserar som folkmord på palestinska civila i Gaza under israelisk bombning och citerar USA, Storbritannien och stora delar av Europa som ”helt delaktiga i den fruktansvärda attacken”. Han är advokat och specialiserad på internationell människorättslagstiftning och bodde i Gaza på 1990-talet. FN-chef för mänskliga rättigheter anser att Israels insatser i Gaza är ett ”skolboksexempel på folkmord”
 • Journalisten Sam Husseini har bett om svar från talespersoner för det amerikanska utrikesdepartementet i flera dagar om de kräver att den fjärde Genèvekonventionen ska gälla för de civila som är fångade i Gaza, men de vägrar att svara honom.

Den fjärde Genèvekonventionen säger:

”Civila är inte lagliga mål. Civila i fiendens förvar måste respekteras. De måste skyddas mot alla former av våld och repressalier – ingen får hållas ansvarig för något de inte gjort. De ska också kunna upprätthålla kontakten med sina anhöriga. Sårade, sjuka, gravida, barn och unga ska ha särskilt skydd. Det finns separata regler för behandling av barn, frihetsberövade personer, civil omvårdnad och religionsutövning.” Gäller Genèvekonventionen civila i Gaza?

 • ”Vi rullar nu faktiskt ut Gaza Nakba”, säger Avi Dichter, ”Israels” jordbruksminister och tidigare chef för Shin Bet (Israels säkerhetspolis, ö.a.). Den israeliska regeringen har informerats om att upp till 1 700 000 Gazabor (av en total befolkning på 2,2 miljoner) inte längre kan bo i sina egna hem, antingen för att de har ”fördrivits” eller för att deras hem har förstörts/skadats. ”Israels” ”Nakba-doktrin

Slutsats: Det finns skäl att använda den starka benämningen folkmord. Och Ulf Kristersson är inte ensam om att förneka möjligheten av folkmord och i stället tala om försvar. Vilka riksdagspolitiker och svenska etablerade medier talar att Israels krigföring kan utgöra folkmord? Sanktionerar Kristersson & Co folkmordspolitik i själva verket?

 

Föregående artikelVästvärlden på väg att överge yttrandefriheten!?
Nästa artikel”Licens att döda”: Varför ICC aldrig kommer att åtala Netanyahu för Gaza
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

5 KOMMENTARER

 1. Vad han anser eller inte är irrelevanta.
  Det enda han är bra till för är att helt stödja Netanyahu.
  Och han gör ett bra jobb av det

 2. Israels politiska mål är sedan staten bildades etnisk rensning och övertagande av den palestinska jorden. Metoderna är många, men de tre ovan beskrivna:
  Att döda medlemmar av gruppen
  Att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada
  Att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som är avsedda att medföra dess fysiska undergång
  används kontinuerligt.
  Systematiskt folkmord med andra ord, och deras iver att utöva folkmord har bara ökat med åren.

 3. Ulf ”rätten till folkm…” Kristensson gör det hans sionistherrar vill. Och POJKEN gör det till punkt och pricka

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here