Är EU ett av de största hoten mot yttrandefriheten?

10
1479

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad.

Till skillnad från i USA är obligatorisk ”moderering” av sociala medier redan inskriven i lag

Thomas Fazi.

Av Thomas Fazi UnHerd– 8 december  och senare på 0

Elon Musks senaste release av de så kallade Twitter-filerna via journalisten Matt Taibbi är djupt oroande. Korrespondensen – såväl som olika läckor, förfrågningar om information och pågående rättsprocesser har börjat belysa nivån på samarbetet mellan den amerikanska administrationen, för att inte tala om dess otaliga federala myndigheter med tre bokstäver, och sociala medieföretag. Som många har misstänkt har det så kallade ”kriget mot desinformation” lite att göra med att skydda allmänheten från falskt, vilseledande eller farligt innehåll, utan handlar egentligen om att censurera och undertrycka avvikande röster, även till priset av att allmänheten exponeras för av regeringen. sanktionerad desinformation.

Musk har varit avgörande i arbetet med denna nästan symbiotiska relation mellan politiska myndigheter och teknikjättarna, och hans beslut att luckra upp plattformens riktlinjer har lett till uppmaningar i USA att införa lagstiftning som tillåter regeringar att reglera innehåll på sociala medier. Men det finns fortfarande farhågor om att ett sådant verktyg helt enkelt kommer att användas för att undertrycka yttrandefriheten. Med tanke på myndigheternas meritlista är det inte ett orimligt antagande.

Men att få en sådan lag antagen i kongressen kommer sannolikt att visa sig vara mycket svårt, med tanke på den konstitutionellt garanterade rätten till yttrandefrihet i USA (det är just därför som regeringen backar). Ett mycket allvarligare hot mot Musk är det som riktas mot honom från andra sidan Atlanten, där regeringar har större spelrum när det gäller att begränsa yttrandefriheten. Svaret från EU-kommissionär Thierry Breton på Musks första tweet efter maktövertagandet – ”fågeln är befriad” – var talande: ”I Europa kommer fågeln att flyga enligt våra EU-regler”.

På onsdagen7/12 hotade EU faktiskt att förbjuda Twitter från kontinenten om Musk inte följer de strikta riktlinjer för innehållsmoderering som beskrivs i Europeiska kommissionens Digital Services Act (DSA), som trädde i kraft förra månaden. Dessa riktlinjer inkluderar att utsätta plattformen för ”oberoende revisioner” utförda av ”oberoende” tredje parter, samt att implementera ”mekanismer för att snabbt och effektivt anpassa sig till kriser som påverkar allmän säkerhet eller folkhälsa.” Breton tog än en gång till sociala medier för att klargöra vad detta betyder: sajten måste ”stärka innehållsmoderering” och ”aggressivt” utrota desinformation, annars…

DSA har anklagats för att försvaga yttrandefrihetslagarna bortom bristningsgränsen. Som Jacob Mchangama skrev i Foreign Policy :

DSA hittar inte den rätta balansen mellan att motverka verklig skada på nätet och att värna om yttrandefriheten. Det kommer med största sannolikhet att resultera i ett krympande utrymme för uttryck på nätet, eftersom sociala medieföretag uppmuntras att ta bort stora mängder helt lagligt innehåll.

En vädjan som undertecknats av flera människorätts- och yttrandefrihetsorganisationer återspeglar sådana farhågor och noterar att DSA ”är ett alltför brett mandat från Europeiska kommissionen att ensidigt utlysa ett undantagstillstånd för hela EU. Det kommer att möjliggöra långtgående begränsningar av yttrandefriheten och av fri tillgång till och spridning av information i unionen.”

Det är kanske inte förvånande att det största hotet mot yttrandefriheten idag kommer från EU: hela blockets institutionella byggnad syftar trots allt till att begränsa demokratin. Lärdomen här är att även om regleringen av onlinetal inte kan överlåtas till privata megaplattformar, kan den inte heller överlåtas till politiska och teknokratiska eliter. Det måste vara föremål för en bred demokratisk debatt som involverar alla intressenter – inklusive användare. Exakt den typen av öppen debatt som teknikjättarna och staterna har försökt kväva i flera år.

Några andra artiklar om yttrandefrihet och censur.
* Debattsiten ”Ifrågasätt” stryper yttrandefriheten och bedriver censur i DN.
* Det är alltid viktigt att kämpa för yttrandefriheten! Tal vid riksdagshuset.
* Västvärlden på väg att överge yttrandefriheten!?
* Frige Julian Assange NU-Stoppa utlandsspionerilagen! Protestera mot regeringens idé att tillåta kärnvapen i Sverige! Sergels torg lördag kl 14-15. Kom!
* Koncentrationen av media ökar – påverkas yttrandefrihet och debatt?
* Vem äger media? Forum om hot mot yttrandefriheten. Del 3.
* Medieoligarkerna i världen och i Sverige.
* Fria kritiska ryska media – finns de?
* Är bannlysningen av RT förenligt med försvar av yttrandefrihet? Kan man straffas av att citera RT?
* Hur mina inlägg i debatt i DN censureras och hur yttrandefrihet kan strypas.

* Pentagon förbereder massiv censur av internet.
* Microsoft integrerar NewsGuard i sin webläsare i kampen mot falska nyheter och yttrandefrihet.
* Universitetslektor avstängd för kritik av angreppskrig & Israels övergrepp! Nytt exempel på angrepp på yttrandefriheten.
* Världspublicistorganisationen: Risk för att yttrandefriheten inskränks även i Ukraina.
* Facebook leder arbetet för minskad yttrandefrihet på nätet
* Google vill bli sannings-ägare men inte sannings-sägare.
* 14/11 2016. De spionerar på dig också via internet!
* Hur hemliga agenter infiltrerar Internet för att manipulera, lura och förstöra ditt rykte.
* False flag förleder, förvanskar fakta, förfärligt fult.
* En utvidgad definition av antisemitism hotar yttrandefriheten
* Hur USA ska censurera internet
* USA vill upphäva fria internet – ett av flera ingrepp mot yttrandefriheten
* Ökad censur i USA
Tyskland styrker yttrandefrihet i grundlagen
* Facebook får filter för falska nyheter i Tyskland
* Facebook stänger Palestinas största nyhetssite, och stryker konton på uppdrag av USA & Israel
* Den nya McCarthyismen
* Konflikt om konflikt om Ryssland, och PK
* Även Danmark vill minska yttrandefriheten
* EU vill censurerar Bonnierägd tidning i Tyskland
* Europaparlamentet stoppar film som rentvår Rysslands regering.
* Google hyr 10 000 personer för att censurera Youtube
* Yttrandefriheten inskränks också i USA – ny McCarthyism
* Minskad frihet på nätet i Tyskland
* Macron inskränker yttrandefriheten i Frankrike
* Köpta journalister igen

Förhållanden i Sverige.

* Fri lejd och frihet för Julian Assange! Försvara yttrandefriheten! Från manifestation i Stockholm
* Räcker det med dumheter nu, Fridolin?
* Jonas Gardell föreslår nätcensur och kulturministern är förstående
* Jan Myrdal: Paradoxal tankefrihet och mina svenska erfarenheter
* Läs Folket i Bild Kulturfront – ”militant röst för fred, yttrandefrihet och folkets kultur”, som går framåt
* Konflikt om ”Konflikt” om Ryssland och PK.
* Vet Radions “Konflikt” vad demokrati är? Om demokratin i Ryssland, Sverige och USA.
* Fortsatt debatt med Ivar Ekman, Konflikt, Sveriges Radio om USA, Ryssland, media mm.
* Censurerat om massakern i Odessa

* Inte bara Svenska Institutet – flera tecknen på kommande censur i Sverige?
* Det behövs en ny fredsrörelse Del 3 – yttrandefrihet
* Debatt med DN:s Erik Helmerson om yttrandefriheten i Ryssland

* Principiellt om tryckfrihet 20/10
* Debatt om yttrandefrihet: Nya Tider, DN och nazism 25/10Jan Myrdal vs. Margareta Zetterström – fortsatt debatt 25/10
* Om Åsa Linderborg, Jan Myrdal, Nya Tider och rasister. Gästblogginlägg 28/10
* Jan Myrdal – Var står fienden? 28/10
* Debatten om yttrandefriheten rasar vidare 16/11
* Yttrandefrihetens brister: ABF, Ukraina
* Öppet brev till SVT om ukrainska organisationers försök att påverka sändningen av dokumentären Ukraina – revolutionens mörka sida.

Föregående artikelTill våra folkvalda: Kulturarbetare i solidaritet med konstnärer i Palestina
Nästa artikelKriget mellan Israel och Palestina: Hur Gaza förändrade den globala politiken 
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

10 KOMMENTARER

     • Det hjälper inte. Komplettera texten med uppgifter från oberoende och seriösa källor.
      T.ex. Varieties of democracy i Göteborg

     • Jag anser nog att beskrivningen väl motiverar rubriken. Dessutom EU:s förbud mot ryska medier som RT. Jag har börja läsa RT efter Rysslands angrepp på Ukraina, och följer dagligen nyheterna på radion, TV (Rapport) och i DN. RT har en saklighet som vanligen överträffar dessa svenska medier och RT framför också kritik mot Ryssland och dess roll i kriget i Ukraina. Läs gärna också ett urval av ett urval på ett femtiotal av artiklar om yttrandefrihet jag publicerat,
      Konkret kritik välkomnas.

      Det finns anledning att vara djupt skeptisk mot ”Varities of democracy” (V-Dem Institute), bl.a. med tanke på dess höga ranking av demokratin i Sverige och USA.

      Demokratiutredningen om Sverige.
      ”Det minskade antalet förtroendevalda har förvandlat de folkvalda till producenter av tjänster i stället för företrädare för folkviljan.När vi i Demokratiutredningen undersökte, visade det sig att endast 15 procent av svenskarna ansåg att de kunde påverka politiska beslut mellan valen.”… ”Sverige torde också vara den demokrati där människor mest sällan går till val — eftersom vi har lokala och nationella val på samma dag.” Olle Wästberg: Demokratin behöver mer av folkvilja

      Men hur är det i USA?
      Ja, Jimmíe Carter har upprepade gånger påstått att USA inte längre är en demokrati, t.ex. i Oprah Winfreys program”Former President Jimmy Carter thinks the United States is no longer a democracy, calling the nation an ”oligarchy” during an interview with Oprah Winfrey.”
      http://mic.com/articles/125813/jimmy-carter-tells-oprah-america-is-no-longer-a-democracy-now-an-oligarchy#.q6Rpqab8q https://www.globalpolitics.se/vet-radions-konflikt-vad-demokrati-ar-om-demokratin-i-ryssland-sverige-och-usa/

     • Ytterligare ett svar med utdrag från en artikel från 2019, varför senare exempel inte finns med. Tänker närmast på den odemokratiska hanteringen av Nato-ansökan och spionerilagen. Se DN Debatt idag. Sverige vill stödja demokratiutveckling i Östeuropa – men börja hemma! Blundar prof. Staffan Lindberg och andra på V-dem?

      Hur ser det ut i Sverige:

      1. Demokratiutredningen. I Sverige uppger 85 % att de saknar politiskt inflytande mellan valen enligt den Demokratiutredning som leddes av liberalen Olle Wästberg. Olle Wästberg i Dagens Arena.
      Visst, 2014 års demokratiutredning visar att demokratin är djupt förankrad i Sverige, men hur är det bland politikerna? Och det som kallas demokrati nyttjas olika av olika medborgare ”De som är aktivt engagerade i civilsamhällsorganisationer och politiska partier är i huvudsak välutbildade och socioekonomiskt resursstarka personer. Tilltron till demokratin är betydligt starkare bland de resursstarka, dvs. personer med hög utbildning och inkomst, än bland resurssvaga. I riksdagsvalet var det ungefär
      15 procentenheters skillnad i valdeltagande mellan hög- och lågutbildade. Det var också betydande
      skillnader i valdeltagandet mellan svensk- och utrikesfödda.”
      2014 års Demokratiutredning.

      Och nu diskuterar jag ändå inte att kontrollen över väsentliga produktionsförhållanden och resurser inom ekonomin ligger hos en mycket liten grupp som fattar beslut utan deltagande av eller insyn i detta.

      2. Valet 2018. Sveriges största politiska parti bildar regering för att till stor del genomföra den politik som främsta motståndarsidan gått till val. Under motivering att detta var nödvändigt för att minska inflytandet för det socialkonservativa invandringskritiska/främlingsfientliga SD – som uppgivit att man accepterar moderaternas migrationspolitik. Det demokratiska alternativet vore förstås nyval/extraval, eller hur?
      3. Värdlandsavtalet.
      En majoritet av anhängare i befolkningen till samtliga politiska partier ansåg våren 2016 i en opinionsundersökning (se nedan) att Sverige inte skulle ingå Värdlandsavtal med Nato. Men i riksdagen röstade partierna tvärtom. Majoritet i Sverige mot värdlandsavtalet med NATO!

      En opinionsundersökning av SIFO, beställd av Aktionsgruppen Nej till NATO som genomfördes mellan den 15-19 februari 2016 visar att en bred majoritet av de tillfrågade avvisar värdlandsavtalet efter information om vad det innebär i form av närvaro av NATO trupper på svenskt territorium, eventuellt med kärnvapen, och hot mot vår alliansfrihet. Av de tillfrågade var 56 procent negativa till konsekvenserna av värdlandsavtalet, 26 procent accepterade det och 16 procent var osäkra.
      http://www.nejtillnato.se/sifo-undersokning/
      NATO - Aktionsgruppen Nej till NATO
      * Det finnas klara könsskillnader, då avtalet accepterades av 39 % av männen och endast 13 % av kvinnorna.
      * Bland männen var andelen positiva högst i åldern 15-29 år (46 %), medan den bland kvinnor var lägst (3 %) i denna ålder. Antalet individer i olika åldersgrupper bland könen är ganska litet.
      * Bland de röd-gröna väljarna säger 70 procent nej till värdlandsavtalet medan 14 procent är positiva.
      * Av de borgerliga väljarna säger 45 procent nej till värdlandsavtal medan 39 procent är positiva.

      Sverige slöt med NATO senare under 2016 ett Värdlandsavtal som (maj, 2018) kompletterats med en så kallad ”Avsiktsförklaring”. Denna lägger grund för ett fördjupat försvarssamarbete i syfte att ”förbättra Sveriges förmåga att bedriva ”multinationella operationer”.

      Värdlandsavtalet ger Nato ett handlingsutrymme (öppet eller dolt) att placera ut kärnvapen på svensk mark samt möjlighet (i en akut krigssituation) att kunna avfyra vapen från svenskt territorium. Den avgörande frågan handlar inte om huruvida USA först måste be Sverige om lov utan om den berättigade oro Ryssland måste känna avseende svenskneutralitetspolitik.

      Att tro att USA/NATO i ett akut krisläge skulle ta hänsyn till ett svenskt veto vad gäller ett införande av kärnvapen är önsketänkande. Ännu större önsketänkande är att tro att Ryssland skulle finna dylika försäkringar trovärdiga. Sveriges riksdag lurar befolkningen genom tal om alliansfrihet då verkligheten är att detta överges till förmån för uppslutning bakom USA, världens i särklass mest krigiska stat som också leder då det gäller brott mot FN-stadga och folkrätt.

      [caption id="attachment_88897" align="aligncenter" width="600"] Nuclear Threats Trump Bomb Atom Bomb[/caption]

      4. Kärnvapenkonventionen.

      Olof Palmes Internationella Center har låtit en Sifoundersökning ta fram siffror: 85% av svenskarna vill att Sverige ska skriva under ett kärnvapenförbud. Bland samtliga politiska partiers sympatisörer finns en tydlig majoritet för ett kärnvapenförbud. Bland kvinnorna är det hela 89% som ansluter sig till kärnvapenförbudet.
      USA:s dåvarande försvarsminister Mattis utfärdade då en varning till länder som funderade på att skriva på kärnvapenkonventionen.

      Regeringen tillsatte då som utredare ambassadör Lars-Erik Lundin som är ”senior fellow” vid ett institut kallat ISDP i Stockholm, med nära anknytning till Atlantic Council och Nato. Han avstyrkte att Sverige, som under decennier vunnit aktning för sitt aktiva arbete för kärnvapennedrustning. Och detta är av allt att döma regeringens linje. Inte bara brist på respekt för demokrati – man utsätter också Sveriges befolkning för ökad risk för kärnvapenkrig, som lätt kan utplåna större delen av befolkningen.

      Sverige utlandspolitik
      Ovan har nämnts hur regering och riksdag nonchalerar folkopinionen då det gäller försvarspolitiken. Ett par exempel till. Beskriver då inte den påtagliga inskränkning i demokrati och nationellt självbestämmande som EU-medlemskapet innebär. Inte heller Sveriges uppslutning bakom USA:s krigspolitik mot Syrien, men hjälpa av bland annat terrorister.

      5. Ukraina. Peter Eriksson skriver på DN Debatt ”Genom vår regionala strategi för reformsamarbete med Östeuropa ger Sverige i dag årligen cirka 210 miljoner kronor till Ukraina.” Regeringen i Ukraina är en följd av en statskupp 22/2 2014, dagen efter det att en överenskommelse ingåtts mellan opposition och president Janukovitj, vald i av bl.a. OSSE lovordade val.

      Sveriges regering ger ingen kritik till den stora toleransen för nazism i Ukraina, att nya statyer reses över nazistledare och att landets president bedriver krig mot och dödar invånare i östra delen av landet i stället för att inleda verklig dialog och ge önskad autonomi.

      Dags att erkänna statskuppen i Kiev, UKRAINA, efter fem år! och Ukraina inrätter ny helgdag för nazistledare och mottar hundratals miljoner av svenska skattepengar

      [caption id="attachment_3984" align="aligncenter" width="720"] Nazistdemonstration i Kiev 13 oktober 2018.[/caption]

      6. Venezuela har haft över 25 fria val på 20 år – betydligt fler än t.ex. Sverige. Den svenska regeringen EU “erkänner” i praktiken den självutnämnde presidenten Guaido. Hon uppger att EU ej godtar resultatet från presidentvalet i maj 2018. Maduro omvaldes som president i Venezuela 20 maj. Han fick 5,8 miljoner av de 8,6 miljoner avlagda rösterna (67%), vid ett valdeltagande på 46 procent. Hans närmaste utmanare, Henri Falcon, fick 1,8 miljoner röster. Processen övervakades av ca 200 valobservatörer från ett 30-tal länder. Bland observatörerna fanns Spaniens tidigare premiärminister Zapatero, som kommenterade: ”Jag hyser inga tvivel om valprocessen. Det är ett avancerat och automatiserat valsystem.” En annan observatör var Ecuadors förre president Rafael Correa som gjorde en liknande bedömning.

      EU inbjöds att sända valobservatörer, men avböjde för att genast efter valet ogiltigförklara detta. Fyra valobservatörer bemötte detta. ”Vi var enhälliga i att slutsatsen var att valet genomfördes rättvist, att valförhållandena inte var partiska, att äkta oegentligheter var exceptionellt få och av mycket liten betydelse. Det fanns inget röstköp eftersom det inte finns något sätt på vilket en röst kan köpas.” Majoriteten i EU, OAS och världen erkänner inte självutnämnde Guadió.

      Sitter inte Sveriges regering i ett glashus då man ska ut och exportera demokrati?

 1. Kan nån göra rättvisa åt den goda biskopens ord? Jag protesterade inte när de tog bort vaccin motståndare för jag var inte sån. Klimatförnekare, hackare, visselblåsare, ryssvänner Osv.

 2. Sagt av George Orwell
  om tyckfrihet.
  The Orwell Foundation

  ”Om förläggare och redaktörer anstränger sig för att hålla vissa ämnen ur tryck beror det inte på att de är rädda för åtal utan för att de är rädda för den allmänna opinionen. Intellektuell feghet är den värsta fienden en författare eller journalist måste möta.
  Impopulära idéer kan tystas ner och obekväma fakta mörkas utan att något officiellt förbud behövs – saker som på sina egna meriter skulle få de stora rubrikerna – hålls direkt utanför pressen, inte för att regeringen ingriper utan på grund av en allmän tyst överenskommelse om att ”det inte skulle duga” att nämna just detta faktum. Så långt som dagstidningarna sträcker sig är detta lätt att förstå. Pressen är extremt centraliserad och det mesta ägs av rika män som har alla motiv att vara oärliga i vissa viktiga ämnen. Samma sorts beslöjade censur finns också i böcker och tidskrifter, såväl som i pjäser, filmer och radio. Vid varje givet ögonblick finns det en ortodoxi, en samling idéer som det antas att alla rättänkande människor kommer att acceptera utan att ifrågasätta. Det är inte precis förbjudet att säga det ena eller det andra, men det är ”inte gjort” för att sägas.
  Den som utmanar den rådande ortodoxin finner sig själv tystad med överraskande effektivitet. En tillförlitlig åsikt får nästan aldrig ett rättvist gehör, vare sig i populärpressen eller i högtryckta tidskrifter”.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here