Pentagon förbereder massiv censur av internet

13
768

Denna artikel av Kevin Reed har publicerats av norska Midt i fleisen: Pentagon forbereder for massiv sensur av internett, och översatts till svenska av Catarina.

Bara en i raden av artiklar som beskriver ökad censur. Se under “Relaterat” nedan.


Pentagon förbereder omfattande censur av internet.

Den amerikanska militären har skickat ut en begäran om anbud till Technical Partners om forskning i utvecklandet av ett automatiskt system som kan skanna hela internet och hitta och censurera innehåll som anses vara “falska medieverktyg” och “desinformation”. Enligt de statliga dokumentet bör lösningen kunna erbjuda “innovativa semantiska medianalystekniker” som kan hjälpa till “att identifiera, motverka och förstå en motparts desinformationskampanjer”.

Den 23 augusti publicerade DARPADefense Advanced Research Projects Agency – Pentagons forsknings- och utvecklingsfond, på den federala regeringens webbplats för affärsmöjligheter, en begäran om ett så kallad SemaFor-program för semantisk teknologi . Enligt anbudsspecifikationerna kommer SemaFor att “utveckla teknik för att automatiskt kunna upptäcka attribut och karakterisera förfalskade multimodala medieverktyg (text, ljud, bild, video) för att kunna försvara sig mot storskaliga, automatiserade desinformationsattacker”.

Med andra ord letar det amerikanska försvarsdepartementet efter teknologipartners för att bygga en plattform för att göra det möjligt för Pentagon att hitta allt innehåll som det kan identifiera som en motparts “desinformationsattack” och stänga av den.

Denna teknik kommer att täcka allt på internet, inklusive webbplatser, videor, foton webbplatser och sociala medier.

I dokumenten som medföljer som en del av DARPAs -begäran anges att teknik- och programvarualgoritmerna som de efterfrågar måste “utgöra en vidareutveckling av den senaste och bästa teknologin som kommer att vara topphemlig och inte inkluderar” information som utan begränsningar är lagligt tillgänglig för allmänheten “.

Diagram över det webbaserade censursystemet för semantisk utredning, som försvarsministeriet vill ha.

Denna nya utveckling bör innebära att man avlägsnar sig från “statistiska detektortekniker” som håller på att bli “otillräckliga för att upptäcka falska medieverktyg”. Användningen av intelligenta semantiska tekniker – ett programs förmåga att analysera on-lineinnehåll i rätt sammanhang och bestämma dess betydelse och syfte – kräver det senaste inom artificiell intelligens (AI) och så kallade “neurala nätverk” som har förmågan att “lära sig” och förbättra prestanda över tid. Enligt det amerikanska försvarsdepartementet kommer semantisk analys att exakt kunna identifiera avvikelser i konstgjort genererat innehåll och därigenom konstatera att det är “falskt”.

DARPA: s begärda lösning innehåller tre komponenter. Den första är att “bestämma om media genererats eller manipulerats”, den andra är att “tillskrivningsalgoritmer bör kunna härleda om media härstammar från en viss organisation eller enskild individ” och den tredje bör avgöra om media “manipulerats för skadliga ändamål”. Även om begäran hänvisar till avskräckning finns det inga detaljer om hur Pentagon avser att svara på innehåll som har identifierats som “falskt.”

Det anges inte heller i anbudsförfrågan vilka motståndarna som behöver identifieras, motverkas och förstås. Det är emellertid uppenbart att en av motiveringarna för att initiativet tas, är oro för ökningen av “deepfake” -innehåll (särskilt falskt innehåll). Exempelvis innebär användningen av “deepfake”-video att en specialiserad programvara redigerar innehållet i en video, så att den helt ändrar den ursprungliga bilden eller meddelandet och skapar en ny ström av bilder som verkar autentiska.

Enligt Dr. Matt Turek, DARPA:s informationschef för innovationer, som utarbetat Pentagons anbudsförfrågan, betyder den “att kunna spegla denna ökning av digital bildanvändning, som möjliggjort att till och med relativt okunniga användare för sina ändamål, kan manipulera och förvränga visuella mediemeddelanden. Även om många manipulationer inte är skadliga, och utförs för skojs skull eller för att skapa konst, kan andra användas för fientliga syften, till exempel propaganda eller desinformationskampanjer.”

DARPA:s tidsfrist för inlämning av anbud är fastställd till 21 november 2019. Byrån avser att tilldela kontrakt till flera Technical Partners, inom projektets olika fackområden. Anbudsfrågan innehåller detaljer om hur de erbjudande företagen kommer att utvärderas och hur kontrakten så småningom kommer att tilldelas.

Som flera rapporter redan har påpekat, är den huvudlösa idén om att artificiell intelligens (AI) kan användas för att identifiera innehåll som skapats av artificiell intelligens, en tekniskt motsvarighet till ormen som äter sin egen svans. Som Gizmodo påpekade: ”Även om en automatiserad modell i teorin låter trevlig, så misslyckas fortfarande idag dessa typer av algoritmiskt genererade system i sin hantering, och har befunnits vara partiska, och i mer störande fall helt diskriminerande. Befintliga applikationer väcker inte mycken tilltro till att systemet inom en nära framtid skulle kunna vara både effektivt och rättvist.”

Många av de stora medieföretagens omnämnande av DARPA-anbudsförfrågan har presenterat initiativet som en legitim strävan att stoppa “fake news” on-line. Denna typ av presentation är en uppföljare till de oupphörliga och obevisade anklagelserna om “rysk inblandning” i valet 2016, som drevs inom den amerikanska militären / underrättelsetjänsten, av dem som understödde Hillary Clintons kandidatur till president,

Pentagons nuvarande ansträngningar att skapa ett automatiskt system för att identifiera och stänga av så kallade “falska nyheter” är emellertid en del av demokraternas och republikanernas, i samarbete med underrättelsetjänsten, fortlöpande och omfattande insats, för att kontrollera sociala medier och innehållet på internet, och för att övervaka befolkningens stämningar, idéer och politik/h4>.

Oavsett DARPA: s offentliga bevekelsegrunder för att vilja stoppa användningen av “falska medieverktyg” som orsakar riktade personattacker och skapar “trovärdiga” händelser och sprider utpressningsprogram, är dessa verktyg utan tvekan en del som utvecklats av den imperialistiska cyberkrigsarsenalen och implementerats av den amerikanska militären och CIA.

Några artiklar om inskränkning i yttrandefrihet.

Microsoft integrerar NewsGuard i sin webläsare i kampen mot falska nyheter och yttrandefrihet.
* Universitetslektor avstängd för kritik av angreppskrig & Israels övergrepp! Nytt exempel på angrepp på yttrandefriheten.
* Facebook leder arbetet för minskad yttrandefrihet på nätet
* Google vill bli sannings-ägare men inte sannings-sägare.
* 14/11 2016. De spionerar på dig också via internet!
* Hur hemliga agenter infiltrerar Internet för att manipulera, lura och förstöra ditt rykte.
* False flag förleder, förvanskar fakta, förfärligt fult.

* Hur USA ska censurera internet
* USA vill upphäva fria internet – ett av flera ingrepp mot yttrandefriheten
* Ökad censur i USA
Tyskland styrker yttrandefrihet i grundlagen
* Facebook får filter för falska nyheter i Tyskland
* Facebook stänger Palestinas största nyhetssite, och stryker konton på uppdrag av USA & Israel
* Den nya McCarthyismen
* Konflikt om konflikt om Ryssland, och PK
* Även Danmark vill minska yttrandefriheten
* EU vill censurerar Bonnierägd tidning i Tyskland
* Europaparlamentet stoppar film som rentvår Rysslands regering.
* Google hyr 10 000 personer för att censurera Youtube
* Yttrandefriheten inskränks också i USA – ny McCarthyism
* Minskad frihet på nätet i Tyskland
* Macron inskränker yttrandefriheten i Frankrike
* Köpta journalister igen

Förhållanden i Sverige.

* Fri lejd och frihet för Julian Assange! Försvara yttrandefriheten! Från manifestation i Stockholm
* Räcker det med dumheter nu, Fridolin?
* Jonas Gardell föreslår nätcensur och kulturministern är förstående
* Jan Myrdal: Paradoxal tankefrihet och mina svenska erfarenheter
* Läs Folket i Bild Kulturfront – ”militant röst för fred, yttrandefrihet och folkets kultur”, som går framåt
* Konflikt om “Konflikt” om Ryssland och PK.
* Vet Radions “Konflikt” vad demokrati är? Om demokratin i Ryssland, Sverige och USA.
* Fortsatt debatt med Ivar Ekman, Konflikt, Sveriges Radio om USA, Ryssland, media mm.
* Censurerat om massakern i Odessa

* Inte bara Svenska Institutet – flera tecknen på kommande censur i Sverige?
* Det behövs en ny fredsrörelse Del 3 – yttrandefrihet
* Debatt med DN:s Erik Helmerson om yttrandefriheten i Ryssland

* Principiellt om tryckfrihet 20/10
* Debatt om yttrandefrihet: Nya Tider, DN och nazism 25/10Jan Myrdal vs. Margareta Zetterström – fortsatt debatt 25/10
* Om Åsa Linderborg, Jan Myrdal, Nya Tider och rasister. Gästblogginlägg 28/10
* Jan Myrdal – Var står fienden? 28/10
* Debatten om yttrandefriheten rasar vidare 16/11
* Yttrandefrihetens brister: ABF, Ukraina
* Öppet brev till SVT om ukrainska organisationers försök att påverka sändningen av dokumentären Ukraina – revolutionens mörka sida.Politik

13 COMMENTS

     • Ni missar kärnan i detta. Det dom kallar ”demokrati”, partimakt, behöver stora pengar för att bli valda, det gäller att indoktrinera massorna att rösta rätt och det sker via media. Dom pengarna kommer från industrin och oligarker, som styr den djupa staten. Därmed skapas en lojalitet till den industrin och de oligarkerna som inte kan angripas och avslöjas, inte ens i media. Industrin och oligarkerna och supporters formar vad vi kallar den djupa staten. Inom den djupa staten finns personer från en dominerande etnisk grupp, vilken inte tillåts nämnas vid namn för då reagerar ADL, Simon Wiesenthal Center, Forum för Levande Historia och statligt finansierade Näthatsgranskaren omedelbart och du blir uthängd, förföljd, trakasserad, bötfälld eller fängslad för HMF eller antisemitism. Medlemmar i den djupa staten från denna etniska grupp och deras likatänkande dominerar industrier som media, krigsindustrin, hälsoindustrin, tech-industrin som Facebook och Google, vilka har de-facto kontroll över oberoende media vars kanaler dom dominerar och kontrollerar och kan utöva internetcensur. Detta förklarar även varför den djupa staten är i panik över att förhindra att det kinesiska systemet med folkstyre och direktdemokrati sprider sig, för det kinesiska systemet innehåller ingen partidemokrati, och därmed faller hela det korrumperade system som vi kallar den djupa staten som kontrollerar partidemokratin.

 1. Om ett sådant system verkligen skulle fungera betyder det ju en total nedstängning av hela svenska MSM som Schibsteds, Bonniers och statliga media. Snarare är det väl så att dom vill stänga ner alla som avslöjar alla falska nyheter. Fejk-propaganda bara sköljer ju över Sverige var dag, läs bara om Kina, Ryssland och Iran.

 2. Oavsett vilka som vill bestämma vad som ska serveras oss, tycker jag att du som läser detta ska ladda hem allt av värde, du misstänker kan komma att försvinna. Jag har redan räddat en hel del “klipp” som nu inte längre finns att se på t.ex. YouTube. Jag kan sända länkar med lösenord till dessa krypterade servrar då jag tycker att någon vän blivit vilseledd. En tjänst som fortfarande fungerar (men inte lika som förr) är att skriva “vd” framför youtube.
  Min uppmaning är: SPARA! och DELA!

  • Det håller jag med om. Och det finns flera områden där den djupa statens (där Sverige utgör en del), USAs och den svenska elitens intressen sammanfaller. Google, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, osv. samlar in enorma mängder personlig information som analyseras av NSA och CIA, bland annat i datacentralen i Utah, men även i Googles massiva datacentraler i Sverige. Resultatet delas med den svenska eliten och staten, och datan och analyserna ligger till grund för att finjustera propagandan för maximal effekt. Propagandan arbetar hela tiden på att övertyga oss om att vi skyddas från någon yttre fiende, som Iran, Kina och Ryssland. Verkligheten är att det är staterna och den djupa staten som vill skydda sig mot folket och ett väpnat uppror inifrån. Massövervakningen ger data som blir underlag för propagandan för att styra folks åsikter och handlingar i samhället. Det är därför nu senast Kina och kineser har attackerats så massivt med propaganda som helt bygger på förfalskade dokument och falska betalda vittnen. Glöm inte att under åren av Adolf Hitlers regim i Tyskland (1933–1945) var propaganda ett avgörande instrument för att förvärva och upprätthålla makten och för genomförande av nazistisk politik. Samma sak gäller idag – i Sverige – i USA. Det är även anledningen till att man vill ha bort TikTok, så att dessa användare kan flyttas över till amerikanska appar och övervakas och göra datan tillgänglig för NSA och CIA och svenska SÄPO.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here