FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, angriper det fria ordet

31
1894

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut har nyligen publicerat en rapport på 263 med titeln ””Konspirationspropaganda, rasism och våld” med kraftig kritik mot bland annat alternativa media. Som Globalpolitics.se, som dock inte nämns i rapporten. Presenterar utdrag från tre media, och därefter en egen kommentar.

Nya Dagbladet tillhör de media som kritiseras och skriver:

Säkerhetspolisen har tidigare gått ut i högt tonläge mot aktörer som framfört kritik mot makthavare i Sverige. I en ny rapport tar man nu detta ett steg längre och brännmärker inte bara en lång rad oberoende medier som delar av ”antidemokratiska extremistmiljöer”, utan pekar även ut oppositionellt inriktade bloggare, musiker och konstnärer under mycket grova beteckningar.

Det är Totalförsvarets forskningsinstitut som på uppdrag av Säpo tagit fram en ny rapport där aktivister och organisationer som på olika sätt ifrågasätter makthavare eller officiella narrativ pekas ut som samhällshotande. Rapportörerna ifråga är Hannah Pollack Sarnecki, Anna Lioufas och Mathilde Jarlsbo.

Retoriken i rapporten under rubriken ”Konspirationspropaganda, rasism och våld” är genomgripande grov….

Rapporten gör även en omfattande kartläggning av lösare nätverk av läkare, sjuksköterskor och aktivister som uttryckt sig kritiskt om covidrestriktionerna eller massvaccinationsprogrammen. Skribenter, videobloggare och poddare som på olika sätt uttryckt kritik mot makten omfattas av myndighetens kartläggning. https://nyadagbladet.se/inrikes/sapo-rapport-brannmarker-oppositionella-i-sverige/

Läkaruppropet som kritiserat Covid

Swebb-TV kritiseras, och dess chef Mikael Willgert svarar inledningsvis i en längre kommentar:

Källa: https://nyheter.swebbtv.se/mikael-willgert-mycket-allvarligt-att-forsvaret-agnar-sig-at-aktivism-och-propaganda/

 

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, sprider propaganda och konspirationsteorier!
FOI släppte i slutet av juni en rapport under namnet: ”Rutten demokrati – Konspirationspropaganda, rasism och våld”.
Rapporten är en konspirationsteori på 263 sidor
Rapporten, som ger sken av någon slags vetenskaplighet, visar sig vara en 263 sidor lång konspirationsteori om de fria medierna och om opinionsbildare i Sverige. Etablissemanget, som ständigt kallar avslöjanden för konspirationsteorier, kommer nu självt med en grotesk teori som överträffar det mesta i stollighet. Det är en pinsamt svamlig retorik full av insinuationer och kletande med antisemitism, islamofobi och ryss-kramande.
Bilden som ges av Swebbtv är absurd. Det uppenbara syftet är att tysta oss. Ingen skulle bry sig om tramset ifall avsändaren inte var FOI.

__________________________________________________________

FOI sammanfattar sin ”Rapport om svenska extremistmiljöer”

Publicerad 21 juni

På uppdrag av Säkerhetspolisen har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) genomfört en studie i syfte att få en bättre bild av antidemokratiska extremistmiljöer i Sverige. Rapporten visar på en komplex och heterogen miljö där antidemokratiska, extremistiska och ofta våldsbejakande åsikter propageras för, sprids och delas.

Säkerhetspolisen har under lång tid beskrivit hur extremism i bred bemärkelse driver på den våldsbejakande extremismen. Normaliseringen av sådant som hatisk retorik framförallt online, ett bredare anammande av konspirationsteorier och våldsfascination gör det allt svårare att avgöra vem som har en extremistisk åsikt och vem som har en extrem avsikt. Den nu publicerade rapporten visar på ett systematiskt sätt hur dessa fenomen fungerar i praktiken.

– Säkerhetspolisens uppgift är att skydda Sverige och vårt demokratiska system. Men det är hela samhällets uppgift att stå upp för det demokratiska samhället och motverka desinformation, spridande av konspirationsteorier och extremistisk propaganda. Den här rapporten hoppas vi ska öka kunskapen om de bredare författningshotande krafterna i Sverige och bidra till en bättre förståelse för de långsiktiga hot som finns mot det fria och demokratiska samhället, säger Fredrik Hallström, chef för kontraterrorism och författningsskydd vid Säkerhetspolisen.

Säkerhetspolisens arbete med författningsskydd bedrivs långsiktigt och i nära samverkan med andra samhällsfunktioner. En viktig del i detta arbete handlar om att öka och sprida kunskap om de krafter och miljöer som på olika sätt verkar för att omkullkasta det demokratiska systemet och de medborgerliga fri- och rättigheterna. FOI-rapporten ska ses som en del i detta arbete.

Ta del av studien på FOI:s webbplats

Källa: https://sakerhetspolisen.se/ovriga-sidor/nyheter/nyheter/2023-06-21-rapport-om-svenska-extremistmiljoer.html

_________________

Redaktören: I en kort kommentar kan man konstatera att yttrandefriheten i Sverige sedan länge försämrats. Ansökan om medlemskap i Nato var aldrig föremål för en saklig debatt, än mindre var folkomröstning aktuell för makthavarna.Sverige och Nato: ett fall av demokratiskt bedrägeri och propaganda Redan 2015 fanns detta att rapportera från den statliga Demokratiutredningen om Sverige:
”Det minskade antalet förtroendevalda har förvandlat de folkvalda till producenter av tjänster i stället för företrädare för folkviljan. När vi i Demokratiutredningen undersökte, visade det sig att endast 15 procent av svenskarna ansåg att de kunde påverka politiska beslut mellan valen.”… ”Sverige torde också vara den demokrati där människor mest sällan går till val — eftersom vi har lokala och nationella val på samma dag.” Olle Wästberg: Demokratin behöver mer av folkvilja Om demokrati i USA, Ryssland och Sverige. Vet Radions ”Konflikt” vad demokrati är?
En opinionsundersökning våren 2016 av ett representativt slumpurval av den vuxna befolkningen visade att en majoritet med sympatier för varje enskilt riksdagsparti var mot Värdlandsavtal med Nato. Strax därefter röstade riksdagen igenom Värdlandsavtalet.
Hösten 2022 försämrades yttrandefriheten ytterligare genom ”spionerilagen”. Gör som medie-Sverige: Protestera för yttrandefrihet och mot (själv)-censur och förslag om ”Spionerilag”! Vi måste fortsätta att skriva, debattera och protestera!

Läs gärna CIA brukade infiltrera media. Nu är CIA media. Artikeln har många länkar.

* Julian Assange, Alina Lipp, och Anne-Laure Bonnel– När sanningen blir brott i Väst.
* Debattsiten ”Ifrågasätt” stryper yttrandefriheten och bedriver censur i DN.
* Det är alltid viktigt att kämpa för yttrandefriheten! Tal vid riksdagshuset.
* Västvärlden på väg att överge yttrandefriheten!?
* Frige Julian Assange NU-Stoppa utlandsspionerilagen! Protestera mot regeringens idé att tillåta kärnvapen i Sverige! Sergels torg lördag kl 14-15. Kom!
* Koncentrationen av media ökar – påverkas yttrandefrihet och debatt?
* Vem äger media? Forum om hot mot yttrandefriheten. Del 3.
* Medieoligarkerna i världen och i Sverige.
* Fria kritiska ryska media – finns de?
* Är bannlysningen av RT förenligt med försvar av yttrandefrihet? Kan man straffas av att citera RT?
* Hur mina inlägg i debatt i DN censureras och hur yttrandefrihet kan strypas.

Exempel från andra länder, institutioner och organisatörer.

* Pentagon förbereder massiv censur av internet.
* Microsoft integrerar NewsGuard i sin webläsare i kampen mot falska nyheter och yttrandefrihet.
* Universitetslektor avstängd för kritik av angreppskrig & Israels övergrepp! Nytt exempel på angrepp på yttrandefriheten.
* Världspublicistorganisationen: Risk för att yttrandefriheten inskränks även i Ukraina.
* Facebook leder arbetet för minskad yttrandefrihet på nätet
* Google vill bli sannings-ägare men inte sannings-sägare.
* 14/11 2016. De spionerar på dig också via internet!
* Hur hemliga agenter infiltrerar Internet för att manipulera, lura och förstöra ditt rykte.
* False flag förleder, förvanskar fakta, förfärligt fult.
* En utvidgad definition av antisemitism hotar yttrandefriheten
* Hur USA ska censurera internet
* USA vill upphäva fria internet – ett av flera ingrepp mot yttrandefriheten
* Ökad censur i USA
Tyskland styrker yttrandefrihet i grundlagen
* Facebook får filter för falska nyheter i Tyskland
* Facebook stänger Palestinas största nyhetssite, och stryker konton på uppdrag av USA & Israel
* Den nya McCarthyismen
* Konflikt om konflikt om Ryssland, och PK
* Även Danmark vill minska yttrandefriheten
* EU vill censurerar Bonnierägd tidning i Tyskland
* Europaparlamentet stoppar film som rentvår Rysslands regering.
* Google hyr 10 000 personer för att censurera Youtube
* Yttrandefriheten inskränks också i USA – ny McCarthyism
* Minskad frihet på nätet i Tyskland
* Macron inskränker yttrandefriheten i Frankrike
* Köpta journalister igen

Förhållanden i Sverige.

* Räcker det med dumheter nu, Fridolin?
* Jonas Gardell föreslår nätcensur och kulturministern är förstående
* Jan Myrdal: Paradoxal tankefrihet och mina svenska erfarenheter
* Läs Folket i Bild Kulturfront – ”militant röst för fred, yttrandefrihet och folkets kultur”, som går framåt
* Konflikt om ”Konflikt” om Ryssland och PK.
* Vet Radions “Konflikt” vad demokrati är? Om demokratin i Ryssland, Sverige och USA.
* Fortsatt debatt med Ivar Ekman, Konflikt, Sveriges Radio om USA, Ryssland, media mm.
* Censurerat om massakern i Odessa

* Inte bara Svenska Institutet – flera tecknen på kommande censur i Sverige?
* Det behövs en ny fredsrörelse Del 3 – yttrandefrihet
* Debatt med DN:s Erik Helmerson om yttrandefriheten i Ryssland

* Principiellt om tryckfrihet 20/10
* Debatt om yttrandefrihet: Nya Tider, DN och nazism 25/10Jan Myrdal vs. Margareta Zetterström – fortsatt debatt 25/10
* Om Åsa Linderborg, Jan Myrdal, Nya Tider och rasister. Gästblogginlägg 28/10
* Jan Myrdal – Var står fienden? 28/10
* Debatten om yttrandefriheten rasar vidare 16/11
* Yttrandefrihetens brister: ABF, Ukraina
* Öppet brev till SVT om ukrainska organisationers försök att påverka sändningen av dokumentären Ukraina – revolutionens mörka sida.

Media lovordar ännu en film om Syrien som är terroristpropaganda – filmen “Till min dotter”

Föregående artikelDr Volodymyr & Mr Zelensky: den ukrainska presidentens mörka sida
Nästa artikelDemokratiska staten och Djupa staten
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

31 KOMMENTARER

 1. Oavsett vad man anser om koranbränningar så fungerar de som en vaggvisa för dem som tror att Sverige har grundmurad yttrandefrihet när den i själva verket håller på att raseras med rekordfart.

 2. DET SKULLE VARA ”koranbränningar” i pluralis. Och det skall vara ”grundmurad” inte ”grundlurad”.
  VAR SNÄLL ÄNDRA INNAN PUBLISERING.

 3. USA-imperiet kämpar på med sin fruktlösa kamp mot den framväxande multipolära världsordningen. En sak har dock varit framgångsrik i denna kamp, nedtryckningen av imperiets vasaller. Ben Norton https://www.youtube.com/watch?v=-xcVy-Fta1I går igenom hur vasallskapet nu erkännes till och med av tankesmedjor i EU. Här är en direktlänk till tankesmedjan om man inte vill höra Ben Nortons genomgång.

  https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjZxRlR5UF9TYkRhdjJpS0N4bFNYb3VmT2h3d3xBQ3Jtc0tsaTZmc0p6Tk83YnpVN0toY2NURzJWczVoRW5jYThWY29rcG9LdW8walVsck9abU1IOGloUW1USGdvQzdNSDhwZHBIMkNwXzFYNnJYYWxCckNrcXhGblVpb19SOXV2SUZLdjd6ZzNveFQ2RTRiNERTaw&q=https%3A%2F%2Fecfr.eu%2Fpublication%2Fthe-art-of-vassalisation-how-russias-war-on-ukraine-has-transformed-transatlantic-relations&v=-xcVy-Fta1I

  Alltså kan man utgå ifrån att Sverige är en av de mindre vasallerna; vad jag vet har ingen ur svensk politikerklass motsagt detta. Alltså kan man utgå ifrån att viktiga svenska institutioner gör det som vasallskapet kräver. FOI är en sådan institution. FOI arbetar då för främmande makts intressen. Men i vasallskapet ingår även att arbeta så att medborgarna i vasallstaten Sverige inte utan möda har möjlighet att förstå att FOI ljuger för dem.

 4. Med den här nonsensskrivelsen försöker ’författarna’ få det att framstå som att vi lever i en ’demokrati’ som blivit allt starkare och samtidigt alltmer utsatt för ’terroristiska’ krafter..Dvs de försöker legitimera en alltmer odemokratiskt auktoritär samhällsutveckling, genom att maskera vad de själva såklart håller på med. Ungefär som att de semantiskt döljer allt annat av negativt de påför samhället. Ta reformer..det är ju bara en omskrivning för nedskärningar. Eller varför inte ’vacciner’, de kallar det för vacciner när det egentligen är antivacciner. Eller ’klimatförändringar’ när det egentligen är globalisternas (’rapportförfattarnas’ uppdragsgivare) egen brutala miljöförstörelse (deras nato o krig, chemtrails/utestängning av solljus enl bill gates, vilket leder till överförstärkt växthuseffekt, osv) som ger förändringarna i väderläget. Semantiska dribblare är det våra skattepengar går till, bland mycket annat av destruktivt som globalisterna/djupa staten påför västsamhällena, och ’rapporten’ frustar desperation.

  Men mycket konstruktivt pågår också, som sagt. Som
  t ex altmedier och självutvecklande folkresningsrörelser (globalisternas, och ’rapportens’, måltavla). Eller att de gått in i betongväggen, i öst/syd

 5. Bättre så här?
  USA-imperiet kämpar på med sin fruktlösa kamp mot den framväxande multipolära världsordningen. En sak har dock varit framgångsrik i denna kamp, nedtryckningen av imperiets vasaller. Ben Norton https://www.youtube.com/watch?v=-xcVy-Fta1I går igenom hur vasallskapet nu erkännes till och med av tankesmedjor i EU.
  Alltså kan man utgå ifrån att Sverige är en av de mindre vasallerna; vad jag vet har ingen ur svensk politikerklass motsagt detta. Alltså kan man utgå ifrån att viktiga svenska institutioner gör det som vasallskapet kräver. FOI är en sådan institution. FOI arbetar då för främmande makts intressen. Men i vasallskapet ingår även att arbeta så att medborgarna i vasallstaten Sverige inte utan möda har möjlighet att förstå att FOI ljuger för dem.

 6. Till er som i olika ”Försvarets Dittan och Dattan” villkorar och försöker inskränka yttrandefriheten, vill jag bara säga, HÅLL KÄFTEN. Det är ni som är det stora hotet mot en kommande, verklig demokrati.

 7. Något att tänka på herr Romelsjö & Co

  Ja, dessa maktens rovgiriga Pirayor🐟🐟
  Pygocentrus nattereri
  jagar allt och alla
  ord i falsk demokrati
  kan aldrig sanningen
  stå bi, rädda, tysta
  förrädare ska flertalet bli.
  Ljuga, dölja och
  snabbt förtäras🐟🐟

 8. Jag tycker det är bra för argumentationen att plocka ut godbitar ur Olle Wästbergs demokratiutredning. Men hans demokratisyn är precis som övriga etablissemangets, avvikande röster ska hålla käften. Jag har inte läst demokratiutredningen men däremot den bok, Folkstyret i rädslans tid, som han skrev baserad på utredningen. Där påpekar han åtskilliga gånger att de som sympatiserar med SD o.dyl är människor som man inte ska lyssna på eller ta seriöst. Men vi som tycker på tvärs med etablissemanget kommer från båda håll, både vänster och höger, och tvingas, för att få lite fakta om världen, förlita oss på alternativmedier som i huvudsak har en högeragenda. Så även om alternativmedia är högerriktade så är de livsviktiga även för oss på vänsterkanten.

  —–
  Man skulle kunna tycka lite synd om dessa okunniga och ointresserade personer som tror att det är alternativmedia som hotar demokratin. Några som faktiskt seriöst ägnat sig åt demokrati och det reella hotet mot demokratin är Roger Eatwell (Professor emeritus i politik vid University of Bath) och Matthew Goodwin (Professor i politik vid School of Politics and International Relations vid University of Kent) som 2018 utkom med boken National Populism [ https://www.bokus.com/bok/9780241312018/national-populism ]. Boken är en seriös genomlysning av orsaken till den så kallade populismen, som är alternativmedias grund och existensberättigande. Författarna har tagit människor på allvar i stället för att ignorera eller förlöjliga dem. Alltså en hållning tvärt emot det svenska etablissemangets hållning, de som valt att ignorera och förlöjliga de som inte är politiskt korrekta. Boken är på engelska men nedan har jag översatt några godbitar:

  > “Den internationella tankesmedjan Chatham House frågade ett stort urval av Europas politiska, civila och affärsmässiga eliter och även allmänheten om de ansåg att ”människor som dem” gynnades av att vara med i EU och om politikerna brydde sig om ”vad människor som ni tycker”. Medan 71 procent av Europas eliter ansåg att de hade gynnats sjönk siffran till 34 procent bland allmänheten, och medan till och med 50 procent av eliterna ansåg att politikerna inte brydde sig om vad folk tycker, steg siffran till nästan 75 procent bland allmänheten.”

  > “… antalet personer [i Sverige] som byter röst från ett val till ett annat sedan 1950-talet har mer än tredubblats för att nå 37 procent i början av 2000-talet. De en gång dominerande socialdemokraterna, som i genomsnitt fick 45 procent av rösterna mellan mitten av 1930-talet och 1980-talet, var nere på 31 procent 2014 – även om de fortfarande tillhandahöll statsministern, vilket visar att det som händer på regeringsnivå ofta inte är representativt för vad som händer på gräsrotsnivå.”

  > “De faktorer som banade väg för den nationella populismen är djupt invävda i våra nationers väv. De har sina rötter i motsättningarna mellan demokratins funktionssätt på nationell nivå och en alltmer globaliserad ekonomisk marknad, en lång och fast förankrad tradition av elitens misstänksamhet mot massorna, latenta och ganska utbredda nationalistiska känslor och den långvariga urholkningen av förhållandet mellan medborgare och partier.”

  > “När det gäller dessa djupa rötter har vi hävdat att fyra breda omvandlingar har varit avgörande: Människors misstro mot den liberala demokratins alltmer elitistiska karaktär, vilket har underblåst en känsla bland många att de inte längre har en röst i samtalet, och som sannolikt kommer att sporra deras stöd för en mer ”direkt” demokratimodell; pågående oro för nationens förstörelse som har skärpts av den snabba invandringen och en ny era av hyperetnisk förändring, vilket ger upphov till både legitima frågor och främlingsfientliga farhågor; stark oro för relativa brister till följd av övergången till en alltmer ojämlik ekonomisk lösning, vilket har underblåst den korrekta uppfattningen att vissa grupper orättvist lämnas efter i förhållande till andra, och rädsla för framtiden, och den ökande avhoppen från de traditionella partierna, vilket har gjort våra politiska system mer instabila och ett större antal människor ”tillgängliga” för att lyssna på nya löften, medan andra har dragit sig tillbaka i apati.”

  > “Liberaler svarar ofta med att hävda att om nationalpopulisterna fick vad de ville skulle resultatet bli lägre ekonomisk tillväxt. Men som vi har sett skulle många av dem som vänder sig till nationalpopulister gärna vara lite fattigare om det innebar att de fick mer kontroll över sitt land och mer inflytande. Många väljare tänker inte i transaktionella termer om kostnader och fördelar, bruttonationalprodukt, arbetstillfällen eller tillväxt. Om de gjorde det skulle det vara mycket lättare att reagera på populism. I stället lägger de lika stort värde, om inte mer, på gemenskap, tillhörighet, gruppidentitet och nationen – och det är dessa djupare frågor som kommer att behöva tas upp. Men hittills verkar väldigt få personer inom den liberala vänstern vara intresserade av att engagera sig i dessa samtal, utan föredrar att avfärda sådana farhågor som rasism och snabbt gå vidare.”

  Utifrån detta kan man, om man vill, inse att det finns en majoritet människor som inte känner sig representerade i det nuvarande politiska landskapet med åtta partier som i stort sätt bedriver samma politik. En politik som härstammar från globalisternas/storföretagens tankesmedjor och påverkansorganisationer.

  Man borde kunna kräva att det som gjort utredningar lika Regeringens proposition om mediestöd [ https://www.regeringen.se/contentassets/00fba9aa202547258b627f35e8c4074a/ett-hallbart-mediestod-for-hela-landet_prop.pdf ] och FOIs, av SÄPO, beställda utredning “Rutten demokrati – Konspirationspropaganda, rasism och våld” [ https://foi.se/rest-api/report/FOI-R–5473–SE ] borde vara kunniga och intresserade, samt inte ha ont uppsåt gentemot de massor som känner sig utanför och försummade av politiker, etablissemangsmedia och etablissemang. Syftet borde vara att inkludera fler i det politiska beslutsfattandet, inte sätta stopp för de exkluderades yttrandefrihet. Det vi ser är en uppenbar ovilja till kommunikation med den exkluderade majoritetsbefolkningen. Det perspektiv som utredarna tar är globalisters/storföretags perspektiv och deras språkrör/tjänstehjon politiker, journalister och andra av etablissemangets opinionsbildare som tvingas hålla med sina ägare för att inte bli av med arbetet. Mellan skål och vägg är jag övertygad om att massor av globalisters/storföretags språkrör/tjänstehjon erkänner att de känner sig lika exkluderade som majoritetsbefolkningen. Det är alltså ett enormt demokratiskt underskott vi lever under.

  Agendan är protofascistisk. Storföretag, FN, WHO, EU och nationalstaterna har ingått en antidemokratisk allians som ser folket som fiender och problem. I denna protofascistiska strävan måste de helt enkelt köra över majoriteten genom att tysta den och genom att flytta besluten till organisationer där folket inte har något inflytande alls. Det är där sådana som EU, FN och WHO kommer in. Dessa organisation har närkontakt med globalister/storföretag och är de som har den reella makten att påverka organisationernas agenda och beslut. Beslut som sedan sipprar nedåt till de når vår vardag, utan att vi har blivit tillfrågade eller haft möjlighet att påverka.

  Det fascisterna vill är att styra egenmäktigt. Låta politiker, media och etablissemanget vara deras politiska kommissarier gentemot folket samt deras verkställare. Majoriteten ska bara vara undersåtar kort och gott. Deras uppgift är att hyra (det är framtiden) storföretagens produkter, och därmed vara livstids materiellt ofria. Några av majoriteten ska arbeta åt storföretagen, de flesta ska leva på ett lågt medborgarbidrag.

  —–

  “I Sverige är det ett större stigma att vara kritisk mot staten än att vara homosexuell,” säger journalisten Lisa Bjurwald.

  Nu tycker jag ni ska lyssna på vad Lisa Bjurwald kom fram till när hon utredde etablissemangsmedias hantering av coronan och de budskap som då spreds som fakta och sanning. Rapporten heter Maktens granskare eller maktens megafoner? Svensk journalistik under coronapandemin. Lisa Bjurwald pratar om medias coronahantering med Ivar Arpi på hans högkvalitativa pod En rak höger.
  https://www.enrakhoger.se/p/lisa-bjurwald-om-mediernas-coronasvek

 9. För mig är det här enkelt.
  Endera arbetar man för fred och då försöker man se båda sidor i en konflikt. Eller så hetsar man till krig och då ser man enbart en sida i en konflikt.
  Men frågan blir då; hur stora möjligheter har vi egentligen till fred om all svensk media och våra politiker nu ensidigt och långsiktigt hetsar till krig? På samma sätt som om det här vore ett idrottsevenemang och helt utan några möjligheter till förståelse?

  • Tänk att det enkla kan vara så rätt 🙂

   Jag håller verkligen med.

   Tyvärr är tiden och kraven sådan att vi förs bakom ljuset.
   För Borgarens stat är det en lika enkel process mot ett sovande folk.

   SVT Public Service basunerar ut vad kejsaren utan kläder vill ha sagt och folket sluter villigt upp bakom.
   Förutom det som direkt drabbar dem personligen då protester kan komma fram.

   Kommunisten Karl Marx hade faktiskt helt rätt när han påstod att trasproletariatet (= det sovande folket) inte var något att räkna med.

   Därför de saknade ideal och skulle istället söka sig dit där de för stunden fick mest.
   Borgen som har och äger, har också alltid något att locka det sovande folket med.

 10. Första steget i kampen mot Massformation

  Vi som ser hur bisarr dessa personers anklagelser låter, måste komma ihåg att dessa befinner sig under starkaste formen av Massformation
  Oerhört viktigt och avgörande är att förstå att vi alla vakna Behöver en extra uppvaknande för att verkligen vakna till!

  Dessa personer är lika troende som de i korstågen under medeltiden och inkvisitionen.
  Dessa människor ska jämställas med samma typer av folk som i ett totalitärt religiös system har, förutom att gjort sig skyldig till häxjakt, förorsakat så mycket lidande och förtryck för människor i alla tider.

  Dessa människor är lika troende som ISIS-krigarna.

  Det är inte möjligt för oss att ändra hypnosen inom de troendes massformation.

  Det finns lösning:
  Vi måste rikta oss mot rätt målgrupp för att lyckas bryta en Massformation.
  Det finns lösning för att bekämpa massformation MEN vi har själva varit i vår egen massformation och inte kunnat SE och fatta det då det blivit dold för oss i vår massformation.
  How Can We End Mass Formation Psychosis? | Mattias Desmet
  https://www.youtube.com/watch?v=kc0eIkdLAbA

  Oerhört viktigt och avgörande är att förstå att vi
  alla vakna Behöver en extra uppvaknande för att verkligen vakna till verkligheten!

 11. Andra steget i kampen mot Massformation
  Är att förstå att massformation är totalitarismens väsen och särskilja diktatur och totalitarismen.
  Människor blandar klassisk diktatur med totalitarism och förlorar förmågan att bekämpa massformationer.

  Det som vi idag, alla bevittnar, är framväxten av en ny typ av totalitarism inte den fascistiska eller den kommunistiska totalitarismen utan en teknokratisk totalitarism som samtidigt liknar och skiljer sig från fascister och kommunistisk auktoritärism MEN checklistan för att etablera ett totalitärt system är samma punkt för punkt i samma ordning. Tro inget annat.
  Att tysta de kritiska rösterna är sista punkten i denna checklista. Kom ihåg det!

  En totalitär stat växer fram i ett samhälle genom massformationer och enda sättet att bekämpa dess intrång är kampen mot och brytning av massformationernas effekter.

  Dr Desmet betonar att förväxlingen mellan dessa system försvagar kampen mot massformationer väsentligt och pekar på att i ett diktatoriskt system används extremt våld för att få folk att lyda men i ett totalitärt system massinformation är främsta sättet att få folket att frivilligt acceptera och följa och tro på mest bisarra idéer och utföra grymma brottshandlingar i solidaritet namn för kollektivet.

  Enligt honom har extremt våld i totalitära system börjat först när systemet lyckats tysta alternativmedia och få absoluta makten.

  Historien har visat Den Avgörande Betydelsen av att fortsätta att tala ut gång på gång.

  Kom ihåg vad som hände när oppositionen, den dissonanta rösten, slutade att tala ut 1930 i Sovjetunionen och 1935 i Nazityskland slutade oppositionen att tala ut eftersom de ansåg det vara för farligt att fortsätta att tala ut. De trodde att de hade att göra med en klassisk diktatur.
  Och Vad hände 6-12 månader efteråt i Tyskland och Soviet? Förstörelsekampanjerna i den totalitära staterna och massmord utförda av vanliga människor i massformationens grepp och i solidaritetens namn för kollektivet vilket är karaktäristiskt för en totalitär stat och det vi ser hända framför ögonen på oss alla.

 12. • Masspsykos uppstår vanligtvis när endast 30% av befolkningen verkligen är hypnotiserade.

  • Det finns ytterligare 60% uppdelad i 2 grupper som följer med den första gruppen och inte går emot strömmen av rädsla
  och svårigheter.

  • Totalitära stater visar att endast cirka 30% av befolkningen är verkligt totalitära uppdelade i 3 olika grupper i hierarkin.

  • Flertal experiment har visat att människor tenderar att anpassa sig till felaktiga svar på grund av övertygelse eller rädsla
  för att bli utstötta.

  • Masspsykos involverar tre grupper: de hypnotiserade troende, de som anpassar sig till majoriteten och de som vill
  protestera 5-10%.

  • Risken i den nuvarande situationen är att de som inte följer den rådande berättelsen, som till exempel de som är emot
  vaccinering eller krig kan bli syndabockar och utsättas för frustration och aggression.

  • Totalitarism och masspsykos kan leda till våld även inom gruppen själv.

  Att tala emot den rådande berättelsen är avgörande för att bekämpa masspsykos och förhindra övergrepp. Att fortsätta
  tala ut är den viktigaste uppgiften vi alla är skyldiga att göra.

 13. Intressant det där när det samhällets maktapparater obemärkt ikläder sig en förljugen skepnad med humana förtecken.
  En inte slumpmässig påkommen strategi utan den uppträder djävulskt illasinnad som metod och förleder menigheten i för makten önskad riktning.
  I ganska nära tid finns ett extremt exempel att hämta från 30 talets Nazi Tyskland där även rädslan och lögnen var ett effektivt styrinstrument som metod.
  Och vilken riktning Sverige är på väg, får framtiden utvisa.

  • Så fint skrivet Olof,
   för mig, inspirerande.

   Framtiden behöver inte visa 
   det som redan sker, smygande.
   Det ’vakna ögat’ har fallit i dvala, 
   ser genom blått och gult, 
   blint stirrande sömnlösa
   förvandlade till apati.
   Folket äro ynkliga offer 
   skapta av teoretiker
   fascismens vänner.
   Historiskt och politiskt 
   vi vet vart det leder.
   Idag står Sverige
   på den värsta plattformen
   i riktning mot förintelsen
   med NATO-flaggan 
   svajande högt i topp.
   Skrämmande!

 14. Det är inte bara en fråga om det fria ordet, utan att den alltmer intensiva, riktade och styrda informationen, alltså propagandan, den har tydligt intensifierats. Jag är ju själv inte del av det svenska samhället utan kan betrakta det på avstånd från en mer oberoende position. Man märker tydligt hur propagandan och hjärntvätten har intensifierats, speciellt märks det på USA propagandans flaggskepp i Sverige, den så kallade tidningen DN.

  Man har betydligt skärpt attackerna mot alla som uttrycker vad som inte borde tillåtas vara känt.

  Det är inte bara Sverige. Hela den muslimska världen vänder sig nu mot den svenska arrogansen och Sverige kolonialkulturen, överhögheten, die Übermenschen. Statskontrollerade svenska media talar om desinformation, men det framstår allt mer som information och sanning. Sverige anser sig ha en övermänsklig rätt att skända, desinformera, slippa respektera andra, som en överlägsen ”Arisk ras” ingen skall ha rätt att kritisera. Dessutom en välkänd fristat för terrorister.
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-desinformationskampanj-mot-sverige-mycket-aktivitet

  Det svenska samhället, människan, kulturen, tycks inte ha utvecklats sedan 50-talet, man har bara klistrat på lite teknologi, och förstås, mer propaganda, mer massövervakning, mer kontroll. Attityd och kultur har frusit fast och systemet förhindrar en utveckling. Avskyn mot ett övermodigt och arrogant Sverige finns även i Kina och det växer. Detta slår redan igenom på svensk export och därmed svensk välfärd. Siffrorna pendlar mellan minus 1.5% utveckling, som efter ”polering” blir minus 0.5% utveckling.

  Svenskarna lever på besparingarna. Vad händer när besparingarna tar slut. Skatten skall betalas och den ligger numera inbakad i allt, resor, energi, mat, och går inte att undvika. Vill du ära – då betalr du skatten. Annars ingen mat.
  https://www.di.se/nyheter/sparkonton-draneras-efter-kostnadssmallen-orovackande-trend/
  Ändra – eller gå under.

 15. Försökte läsa FOI rapporten. Tröttnade efter 180 sidor. Sämsta jag någonsin läst, som uppsats tror jag inte den klarar gymnasienivån. Som propagandaskrift riktar den sig mycket mot skriverier om den djupa staten, något som tydligen skrämmer SÄPO och försvaret. Kan förstå det.

   • Intressant.
    Varför skulle inte Sverige har en ”djup stat” när USA har det?

    Vad jag förstått går numera svensk utrikespolitik ut på att efterlikna USA.
    Svenska regeringar, oavsett färg, verkar vara mycket måna om den s.k. transatlantiska länken.

    Dvs. vårt land ska vara kopplat till USA och England.
    Likväl som andra länder i Europa som ingår i den liberala demokratin.

    Gemene man här verkar se det som någon sorts ”självklarhet” men jag tror och hoppas allteftersom situation och samhälle förändras till ibland det vanställda så kommer folk börjar tänka efter om det här verkligen är rätt.

    Jag är glad det kommit så pass långt att politiskt radikala grupper utanför de mest extrema och inhumana har börjat, om inte kanske samarbeta men åtminstone hittat gemensamma beröringspunkter.

    Borgarmakt mot folkmakt det tror jag är något som både den radikala vänstern och den radikala högern kan enas om.
    Om man håller sig till utomparlamentariska grupper.

    I de inomparlamentariska grupperna är det förmodligen Vänsterpartiet som står närmast det jag vill kalla ”folkmakt” men Vänsterpartiet är i praktiken ändå fogat till borgarens envälde då de annars inte skulle ha möjligheten att vara ett parti i Sveriges Riksdag med transatlantisk direktlänk till borgerlighetens USA.

    Alltså, det kvittar hur du röstar.
    Resultatet blir ändå under alla förhållanden en liberal demokrati.
    Därför borgarens envälde inte tillåter någonting annat.

    Skulle du exempelvis titta åt Ryssland, då får borgaren direkt ilskna sotögon när den penningestinne känner sin maktställning hotad.

    • @arbetarklass 1 juli, 2023 At 14:56
     Själv tror jag inte att det är så att Sverige försöker efterlikna USAs utrikespolitik. Snarare är det USA som är Sverige utrikespolitik. Den drivs oblygt av USA. Sverige är USAs gisslan och USA är den verkliga makthavaren i Sverige. Sverige är inte längre en nation värdig namnet, än mindre en självständig nation, och än mindre en demokrati. Folkstyret är tydligt avskaffat.

 16. Försäkringskassan tvingas spara 300miljoner kr kommande året nu, vilket gör att över 400 provanställda tvingas sparkas. 300miljoner kr är det som behövs. Då ska jag inte gå in på övriga nedskärningar i hela landet. Skolan, sjukvården och omsorgen, listan är på tok för lång. Man hade inga som helst MINSTA lilla problem att skjuta till HELA 20miljarder extra till försvaret. 20miljarder extra för kommande året bara. Vilket innebär att Försvarsmakten nu fått hisnande 117miljarder kr för kommande året bara. Sedan ska det Ytterligare skjutas till 12miljarder extra, året efter det. Vilket gör att vi hamnar på ALLA tiders historiska rekord summan 130miljarder kr nästan. Vi måste”priotera”rätt heter det. Att det blir stora nedskärningar i hela landet är bara så läget blir. Sveriges kommuner/regioner har sagt att man behöver få 26-28 miljarder för att kunna fortsätta kunna gå runt. Som att prata med en vägg. Hela 117miljarder till försvaret kommande året bara. Året efter når vi till 130miljarder kr. Det är historiska rekord summor. Detta kommer sedan bara öka för varje år. Dessutom har vi redan gett Ukraina 17miljarder kr totalt än så länge, OCH detta kommer också fortsätta framöver. Ukraina blir dessutom högsta mottagare av bistånd framöver. Era korkade klantskallar, ge dom där ynka 300miljonerna till försäkringskassan så dessa över 400 anställda också slipper förlora jobbet. Det är ynka 300miljoner som försäkringskassan tvingas spara, vilket direkt går ut över dessa över 400personernas anställningar som då tvingas gå. Såhär kan jag hålla på i andra områden också. Men jag tycker det är jävligt synd och tragiskt att kasta bort historiska 117miljarder kr till försvaret, och ytterligare nästan 130miljarder året efter det. Sedan har vi Ukraina på detta också. Är det bara jag som tycker synd om detta. Såna här brutala monster summor borde befolkningen få vara med och bestämma om. Är ALLA dessa miljarderna verkligen rätt prioritering? Låt svenska befolkningen svara på detta. Vid såna här monster stora transaktioner som överstiger långt över 100miljarder borde befolkningen få säga sitt. Håll folkomröstning om detta. Kommande 2åren innebär alltså nästan 250miljarder kr till försvaret. Jag får ärligt talat ont i magen av detta så HELT idiotiska. HELT bortkastade pengar. FYFAN vad korkade klantskallar som leker med befolkningens pengar. Jag tror ALDRIG att man vid folkomröstning ang dessa summor skulle befolkningen gå med på. Klantskallar och idioter är ju bara förnamnet

  • Och nu J.A. kan man läsa det här ”EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har nu meddelat att reserverna i EU:s budget, som gäller fram till 2027, helt har gått till Ukraina. EU har slut på pengar och von der Leyen kräver att medlemsländerna skjuter till 66 miljarder euro. Annars kommer EU inte att ha mer pengar till Ukraina.”

   Våra pengar går till EU och Nato för att dom ska kunna göra resten av världens folk till de extremt rikas slavar. Det är exakt det här kriget i Ukraina gäller, Ryssland vill sätta stopp för nyliberalerna främst centrerade i USA:s vilja att härska över hela världen.

   Så här prånglade sig svenska politiker dit: Så blev Sverige medlem i EU | Dagens Arena skrivet av Allan Larsson (s)

   För att få med folket i EU så måste politikerna se till att manipulera oss, de kunde inte ju gärna säga “Vi ska ta från dom fattiga och ge till dom rika.” Mikael Nyberg skriver bra på sin blogg om det. “Sedan dök naturligtvis problemet med informationen upp under resonemangens gång. På den punkten var man väldigt angelägen om att samarbeta. Näringslivet erbjöd sig liksom de fackliga organisationerna att medverka till en saklig information och gjorde också åtskilligt i den vägen i form utav material som spreds via olika kanaler.”

   Det var ju som sagt Ingvar Carlsson som stirrade oss svenskar stint i ögonen dagen före vi skulle rösta om EU-medlemskapet. Vi måste rösta Ja, ”Ett ja ger oss betydligt bättre förutsättningar för att klara jobben, ekonomin, välfärden, miljön.”
   Ingvar Carlsson (S), statsminister

   ”Ser man bortom nejsidans skrämselpropaganda, är det uppenbart att ett EU-medlemskap utvecklar den svenska jämställdheten och stärker svenska kvinnors ställning.”
   Annika Åhnberg, fd riksdagsledamot (V) och aktiv i Nätverk för Europa ”Sverige får som medlem fortsätta att bestämma storleken på den offentliga sektorn och skatterna. Allt annat är skitsnack.”
   Författaren Maria-Pia Boethius, citerad i Socialdemokrater för EU:s underlag inför partikongressen, 1994

   ”Gemenskapen är alltså ingen ’kvinnofälla’. Att enskilda länder har en annan kvinnosyn än Sverige rår inte det europeiska samarbetet över och påverkar därför inte oss.”
   SAF, Svenska Arbetsgivarföreningen: EU på 10 minuter,

   ”I Maastrichtavtalet finns inga hinder för att varje land inom EU bibehåller kontrollen över sin säkerhetspolitik.”
   Pierre Schori (S) i Aftonbladet

   ”Vi bestämmer själva över alliansfrihet och neutralitet. Vi ska inte bli medlemmar i den västeuropeiska militära alliansen.”
   Ingvar Carlsson, statsminister (S)

   ”När gränskontrollerna mellan EU-länderna är avvecklade frigörs resurser för att bekämpa gränsöverskridande kriminalitet. Istället för att vid gränserna krångla till det för sådant som är legalt, kan kraften ägnas åt att stoppa det som är illegalt.”
   Carl Bildt, statsminister (M) i skriften Sverige och Europa, 1994

   Citat från Proletären 2014 som citerade Folk-Rörelsen Nej till EU skrift om EU

   • @Catarina Östlund 1 juli, 2023 At 14:52
    EU nära konkurs, enligt Ungern: ”Vem bär ansvar, och var är alla pengar?”
    https://nyheter.swebbtv.se/eu-nara-konkurs-enligt-ungern-vem-bar-ansvar-och-var-ar-alla-pengar/
    —EU är en ”en union för krig och miljardregn över läkemedelsindustrin, globalisternas ”gröna omställning”, Ukraina och annat.”
    —”Enligt Orbán har EU-kommissionen lagt fram ett budgetändringsförslag som uppmanar medlemsländerna att lämna över ännu fler hundratals miljarder till Bryssel.”
    —”De vill att medlemsländerna ska betala 50 miljarder euro så att de kan ge bort detta till Ukraina”
    —”De vill ha ännu mer pengar av oss för invandring, men inte för att skydda gränserna, utan för att ta in invandrare. Och de glömde såklart inte sina egna plånböcker. De frågar efter miljarder euro för
    att höja lönerna för Bryssels byråkrater.”

    Med andra ord, i Sverige förvänta er mer nerskärningar av maten till barnen i skolorna. Vad gör ni när ni har länsat era sparkonton, och era barns sparkonton, för att betala.

    • Karl W, då blir det hungersnöd i det nya fattigsverige.
     När ojämlikheten i samhället ökar föds risken för social oro, där är vi redan nu för Sverige som ’rättsstat’ är inte ett jämlikt samhälle sett ur ett socioekonomiskt perspektiv.

     Personer med låg socioekonomisk status får sämre vård (och skolgång).
     Cancerfonden har bekräftat att lågutbildade individer dör i cancer i större utsträckning i jämförelse med personer som har en högre socioekonomisk status. En av de främsta faktorerna är att personer med låg socioekonomisk status inte blir tagna på allvar av sin vårdgivare. Segregation och dåliga språkkunskaper är två ytterligare faktorer.

     Den socioekonomiska statusen, klyftan mellan samhällsklasserna ökar i snabb takt, inkomstskillnaderna är idag större än på flera decennier.

   • I inget land i Europeiska unionens länder finns idag någon folkmajoritet för att slå sönder det europeiska samarbetet och gå tillbaka till svaga individuella nationalstater.

    Ska vi tala om tidvis genomkorrupta internationella organisationer vore det bättre, grundat på de skälen, att vi lämnade Förenta nationerna.

    Det är alltid bättre och vara med, få vara med i förhandlingar och beslut än att stå utanför.

    Världen förändras, det som sades för över 30 och 35 år sedan hur Europa skulle se ut är idag inga relevanta argument för hur historien utvecklats och utvecklas. Vår samtid ändras permanent av den stora regissören Verkligheten och vi kan inte göra något åt det.

    Det än mer underliga är att ju mer dagens ”Nej till EU” vill stänga ned allt europeiskt samarbete, så har de noll alternativ för just europeisk samarbetsform.

    Ska vi lämna FN, Nordiska rådet och Europarådet också? Internationella Röda korset?

    Ett svagare Europa är dessutom dömt att lyda Washington. Vill isolationisterna i vänstern bli av med Washington i Europa kan det bara göras med våra egna stärkta europeiska strukturer.

    Utan det anglo-amerikanska undergrävande och sammansvärjande geopolitiska spelet hade det nog aldrig blivit något ryskt-ukrainskt krig. Men det blev det därför de europeiska samarbetsformerna ännu var alltför svaga och Washingtons inflytande i Europa segrade. Tyvärr.

    Nato var häromåret av många av Kontinentaleuropas politiker ansett som utdömt och hjärndött; och då kommer Putin in och återupplevar just hela Nato.

    Man undrar just vem som mest oväntat går vems ärenden ibland?

    Angående diverse rapporter och utkast, som FOI:s, så är de ofta just ögonblickets analyser och infall; och i alla länder skrivs massor med rapporter och promemorior som är just usla och bara slösar på den egna statens löneutgifts- och pappersbudget.

 17. Upptäckte idag som först att det intressantaste utdraget ur den bok jag citerar ut i mitt tidigare inlägg föll bort. Det kommer här:

  “År 2017 undersökte Ipsos-MORI om människor ansåg att traditionella politiker ”inte bryr sig om människor som jag”. Antalet som höll med var slående – 45 procent i Sverige, 52 procent i Tyskland, 58 procent i Storbritannien, 67 procent i USA, 71 procent i Polen, 72 procent i Italien och 78 procent i Frankrike. Det globala genomsnittet var 63 procent.”
  Bokens källa är https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-07/IpsosPA_TheRiseOfPopulism.pdf

  Det är dessa 45 procent som ska tystas. I ställer borde en stat, och en sammanslutning stater, som kallar sig demokratisk inkludera fler i det politiska beslutsfattandet, inte sätta stopp för de exkluderades yttrandefrihet.

 18. Censur av alternativmedia kan vara initierat av globalisterna

  Jag slogs av vad jag läst när jag för några år sedan kollade upp Event 201. Jag mindes mediestrategin. Så läs och lär av mediestrategin från Event 201. Den passar in med dagens situation. Det går säkert att hitta ännu äldre dokument från globalisterna och deras organisationer med liknande medieidéer.

  Projekt Event 201 som ägde rum 18 Oktober 2019 beskrivs som:
  “Johns Hopkins Center for Health Security i samarbete med World Economic Forum och Bill och Melinda Gates Foundation var värd för Event 201, en pandemiövning på hög nivå den 18 oktober 2019 i New York, NY. Övningen illustrerade områden där offentlig-privata partnerskap kommer att vara nödvändiga under reaktionen på en allvarlig pandemi för att minska storskaliga ekonomiska och samhälleliga konsekvenser.”

  “Event 201 var en 3,5 timmar lång tablåövning om en pandemi som simulerade en rad dramatiska, scenariobaserade ledda diskussioner om svåra, verklighetstrogna dilemman i samband med insatser mot en hypotetisk, men vetenskapligt trolig, pandemi. 15 globala ledare inom näringsliv, förvaltning och folkhälsa deltog i simuleringsövningen som belyste olösta politiska och ekonomiska frågor som skulle kunna lösas med tillräcklig politisk vilja, finansiella investeringar och uppmärksamhet nu och i framtiden.
  Övningen bestod av förinspelade nyhetssändningar, direktsända genomgångar med ”personalen” och modererade diskussioner om specifika ämnen. Dessa frågor var noggrant utformade i en övertygande berättelse som utbildade deltagarna och publiken.
  Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum och Bill & Melinda Gates Foundation föreslår gemensamt dessa rekommendationer.“

  Rekommendation 7 – mediestrategi
  “Regeringar och den privata sektorn bör ge högre prioritet åt att utveckla metoder för att bekämpa felaktig information och desinformation före nästa pandemi. Regeringar kommer att behöva samarbeta med traditionella och sociala medieföretag för att undersöka och utveckla smidiga metoder för att motverka felaktig information. Detta kommer att kräva att man utvecklar förmågan att översvämma medier med snabb, korrekt och konsekvent information. Folkhälsomyndigheterna bör samarbeta med privata arbetsgivare och betrodda samhällsledare, t.ex. religiösa ledare, för att sprida saklig information till anställda och medborgare. Betrodda, inflytelserika arbetsgivare inom den privata sektorn bör skapa kapacitet att snabbt och tillförlitligt förstärka offentliga meddelanden, hantera rykten och felaktig information och förstärka trovärdig information för att stödja offentlig kommunikation i nödsituationer. Nationella folkhälsomyndigheter bör arbeta i nära samarbete med WHO för att skapa kapacitet att snabbt utveckla och släppa konsekventa hälsobudskap. Medieföretagen bör å sin sida åta sig att se till att auktoritativa budskap prioriteras och att falska budskap undertrycks, även med hjälp av teknik.”

  KOMMUNIKATION I EN PANDEMI är ett faktablad – en fördjupning – av Event 201s mediestrategi – övriga rekommendationer och faktablad kan läsas på: https://centerforhealthsecurity.org/our-work/tabletop-exercises/event-201-pandemic-tabletop-exercise#recommendations
  Nedan en maskinöversättning (fel kan förekomma, vilket även gäller översättningarna ovan) av dokumentet KOMMUNIKATION I EN PANDEMI https://centerforhealthsecurity.org/sites/default/files/2022-12/comms-fact-sheet-191014.pdf vilket nås från https://centerforhealthsecurity.org/our-work/tabletop-exercises/event-201-pandemic-tabletop-exercise#recommendations vilket är framtaget inom projektet Event 201.

  KOMMUNIKATION I EN PANDEMI
  Utarbetat av Marc Trotochaud och Divya Hosangadi

  Effektiv kommunikation under folkhälsohändelser kan vara avgörande för folkhälsans insatser på folkhälsoområdet. Folkhälsomeddelanden hjälper till att informera allmänheten om risker och skyddsåtgärder och, om det görs på rätt sätt, är en viktig del av samhällsengagemanget och uppbyggnad av allmänhetens förtroende. Men sann information om folkhälsoproblem konkurrerar i allt högre med falska budskap som kan skada allmänhetens förtroende för hälsoinsatser och hälsomyndigheter. Dessa falska budskap definieras ofta som desinformation, felaktig information som sprids via olika kanaler, och desinformation, avsiktligt sprida falsk eller vilseledande information. Informationsmiljön består alltmer av en blandning av av en blandning av information som kommer från webbkällor och andra medier, utöver historiska källor som tryckta medier och TV-nyheter. Inverkan av sociala medier har dock har dock gjort spridningen av falsk information ännu mer skadlig.

  Under de senaste 15 åren har det skett en global ökning av användningen av sociala medier teknik. Under 2019 hade 6 sociala medieföretag mer än 1 miljard aktiva månatliga användare.^1^ Även om de ursprungligen utformades för virtuell kontakt med personliga nätverk, har sociala sociala medieplattformar vuxit snabbt till att spela en viktig roll i ekonomin och för av information. Enligt Pew Research Center har sociala medier officiellt gått om tryckta tidningar som nyhetskälla bland hela USA:s befolkning.^2^ I alla länder, oavsett nationens socioekonomiska status, förlitar sig dessutom yngre yngre befolkningen ännu mer på sociala medier som nyhetskälla.^3^

  Desinformationskampanjer är allmänt kända i den politiska världen, men har identifierats även inom folkhälsoområdet. Under hösten 2018 identifierade ett team av forskare systematiskt en samordnad insats för att sprida desinformation och oenighet om vaccinsäkerhet.^4^ Folkhälsoinsatser för det pågående ebolautbrottet i Demokratiska republiken Demokratiska republiken Kongo (DRC) har utmanats av störande rykten som ibland har riktats mot personal som arbetar med folkhälsa.^5,6^ Felaktig information under ett hälsokris är ett särskilt oroande hot, på grund av den tidsberoende karaktären utbrott och den nedbrytande effekt som felaktig information kan ha på allmänhetens förtroende. De nuvarande lösningarna på spridningen av felaktig information och desinformation är begränsade. Plattformar för sociala plattformar har försökt ändra sina algoritmer för att begränsa spridningen av falska information och främja korrekt information, men problemet med felaktig information fortsätter.^7,8^ Många åtgärder mot felaktig information har utvecklats för att användas mot politisk felinformation och desinformation, men kan även användas som svar på en epidemi. Mer än 50 länder i världen har vidtagit olika regeringsledda åtgärder som i teorin syftar till att bekämpa felaktig information.^9^ Dessa åtgärder kan vara allt från mediekunskapskampanjer och webbplatser för faktagranskning till mer extrema åtgärder, som att fängsla användare som publicerar innehåll som anses vara desinformation. I vissa fall har myndigheterna stängt ner sociala medier eller internet helt och hållet.^10-12^

  Men att censurera innehåll på sociala medier och neka en befolkning tillgång till internet har dock allvarliga konsekvenser. Förutom etiska överväganden finns det allt fler bevis som tyder på att det finns allvarliga ekonomiska konsekvenser av att stänga ner internet. Enligt det indiska rådet för forskning om internationella ekonomiska relationer uppskattningsvis 16 000 timmar av internationell internetavstängning i Indien resulterat i cirka 3 miljarder US-dollar i ekonomiska förluster.^12^

  Felaktig information och desinformation kommer sannolikt att utgöra allvarliga hot under ett folkhälsokris. Tyvärr finns det än så länge begränsade möjligheter att kontrollera spridningen av desinformation, vilket leder till potentiellt drakoniska metoder för att hantera detta problem.

  Referenser:

  1. Most famous social network sites worldwide as of July 2019, ranked by number of active users (in millions). Statista. https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks- ranked-by-number-of-users/. Accessed October 14, 2019.

  2. Shearer E. Social media outpaces print newspapers in the U.S. as a news source. Pew Research Center Global Attitudes & Trends December 10, 2018. https://www.pewresearch.org/fact- tank/2018/12/10/social-media-outpaces-print-newspapers-in-the-u-s-as-a-news-source/. Accessed October 14, 2019.

  3. Mitchell A, Simmons K, Matsa KE, Silver L. People in poorer countries just as likely to use social media for news as those in wealthier countries. Pew Research Center’s Global Attitudes & Trends January 11, 2018. https://www.pewresearch.org/global/2018/01/11/people-in- poorer-countries-just-as-likely-to-use-social-media-for-news-as-those-in-wealthier-countries/. Published January 11, 2018. Accessed October 14, 2019.

  4. Broniatowski DA, Jamison AM, Qi S, et al. Weaponized health communication: Twitter bots and Russian trolls amplify the vaccine debate. Am J Public Health 2018;108(10):1378-1384.

  5. Hayden S. How misinformation is making it almost impossible to contain the Ebola outbreak in DRC. Time June 20, 2019. https://time.com/5609718/rumors-spread-ebola-drc/. Accessed October 14, 2019.

  6. Fidler DP. Disinformation and disease: social media and the Ebola epidemic in the Democratic Republic of the Congo. Council on Foreign Relations blog post August 20, 2019. https://www.cfr.org/blog/disinformation-and-disease-social-media-and-ebola-epidemic- democratic-republic-congo. Accessed October 14, 2019.

  7. Matsakis L. Facebook cracks down on networks of fake pages and groups. WIRED January 23, 2019. https://www.wired.com/story/facebook-pages-misinformation-networks/. Accessed October 14, 2019.

  8. Harvey D, Gasca D. Serving healthy conversation. Twitter blog May 15, 2018. https://blog.twitter.com/en_us/topics/product/2018/Serving_Healthy_Conversation.html. Accessed October 14, 2019.

  9. Funke D, Flamini D. A guide to anti-misinformation actions around the world. Poynter 2019. https://www.poynter.org/ifcn/anti-misinformation-actions/. Accessed August 26, 2019.

  10. Adebayo B, Mahvunga CS, McKenzie D. Zimbabwe shuts down social media as UN slams military crackdown. CNN January 19, 2019. https://www.cnn.com/2019/01/18/africa/zimbabwe- army-brutality-allegations/index.html. Accessed October 14, 2019.

  11. McCarthy N. Infographic: the countries shutting down the internet the most. Statista Infographics August 29, 2018. https://www.statista.com/chart/15250/the-number-of- internet-shutdowns-by-country/. Accessed October 14, 2019.

  12. Kathuria R, Kedia M, Varma G, Bagchi K, Sekhani R. The Anatomy of an Internet Blackout: Measuring the Economic Impact of Internet Shutdowns in India. Indian Council for Research on International Economic Relations; 2018. http://icrier.org/pdf/Anatomy_of_an_Internet_Blackout.pdf.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here