CIA brukade infiltrera media. Nu är CIA media.

22
3611

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som inte är mindre aktuell idag. Censuren har fortsatt att öka. ”Chat control är en demokratisk katastrof” och Sverige utökar spionerilagstiftningen, äventyrar journalisters och visselblåsares frihet

Ingress: Denna artikel av CIA brukade infiltrera media. Nu är CIA media har översatts av Rolf Nilsson. Vi publicerar gärna artikel av denne skarpa geopolitiska anlytiker, vars personliga skrivsätt är ett extra plus.

Jag påminner om tidigare rapporter om CIA:s mediepåverkan. CIA – en mördarorganisation (Pulizerprisvinnare) som köper journalister.

Utdrag ur artikeln ”Förre tjänstemannen i USA:s utrikesdepartement, nu avlidne William C Blum har skrivit faktarika böcker som är grundläggande för den som vill skaffa kunskap om USA:s utrikespolitik. Följaktligen studeras de inte på svenska universitet. De är ”CIA & USA:s verkliga utrikespolitik.” Epsilon förlag, 1998 och ”Rogue State. A Guide to the World’s Only Superpower”. Zed Books, 2006.

Han skrev sommaren 2013 om ”Alla tiders visselblåsare” – Philip Agee som publicerade den mest häpnadsväckande och viktiga informationenen om USA:s utrikespolitik som någon amerikansk statlig visselblåsare någonsin har avslöjat.

Philip Agee tillbringade 12 år (1957-1969) som CIA-handläggare. Hans första bok ”Inside the Company: CIA Diary”, publicerad 1974 var ett banbrytande arbete om CIA:s metoder och dess förödande konsekvenser. Den publicerades på c:a 30 språk och blev en storsäljare i många länder. Där fanns ett 23-sida appendix med namnen på hundratals hemliga agenter och organisationer. Agees mål med att namnge alla dessa individer var att göra det så svårt som möjligt för CIA att fortsätta sitt smutsiga arbete. I motsats till Agee har Wikileaks ej publicerat namnen på hundratals informanter från de nästan 400 000 handlingar om Irak-kriget som släpptes.

På CIA:s lönelista fanns tidigare och dåvarande presidenter i Mexiko, Colombia, Uruguay och Costa Rica, ”vår arbetsminister”, ”vår vice-president”, ”min polis”, journalister, arbetskraft ledare, studentledare, diplomater och många andra. Om CIA ville sprida antikommunistisk propaganda, orsaka splittring inom vänstern, eller få kommunistisk ambassadpersonal utvisad, behöver den bara förbereda några bluff-dokument, presentera dem till lämpliga ministrar och journalister, och – vips! – Omedelbar skandal.

En vanlig taktik hos CIA är att skriva vinklade ledarartiklar och falska nyhetsartiklar som medvetet publicerades av latinamerikanska medier utan angivande av CIA:s författarskap eller att CIA betalat. Propagandavärdet av en sådan ”nyhets”-artikeln kan multipliceras med att den plockades upp och spreds av andra CIA-stationer i Latinamerika och ibland också i USA. Enligt Carl Bernstein 1977 hade mer än 400 journalister i USA under de gångna 25 åren utfört uppdrag åt CIA.

För att bekämpa arbetarklassen hade man en annan taktik. Massor av arbetarorganisationerna, ibland knappt mer än namn på brevpapper, skapades, ändrades, kombinerades, avvecklades, och nya skapades igen, i nästan frenetiska försök för att konkurrera ut befintliga vänster-orienterade fackföreningar.

År 1975 var dessa avslöjanden nya och chockerande – nu verkar de bortglömda om tar del av läser dominerande artiklar i domnerande massmedia av olika slag.

Agees avslöjanden är ”en autentisk redogörelse för hur en vanlig amerikansk eller brittisk” handläggare arbetar, allt presenterat med dödlig precision”, skrev Miles Copeland, en före detta CIA-stationschef och ivrig fiende till Agee.

År 1969, innan boken publicerades, slutade Agee på CIA. På flykt från CIA, där han ibland flydde för sitt liv – utvisades Agee från, eller vägrades tillträde till Italien, Storbritannien, Frankrike, Västtyskland, Nederländerna och Norge. (Västtyskland gav honom så småningom asyl eftersom hans fru var en ledande ballerina i landet.) Agee berättare detaljerat om sin tid på flykt i boken ”On the Run (1987)”.


CIA brukade infiltrera media. Nu är CIA media.

På den gamla goda tiden, när saker och ting var mer oskyldiga och enkla, var den psykopatiska Central Intelligence Agency tvungen att infiltrera nyhetsmedierna för att manipulera den information amerikanerna konsumerade om sin nation och om världen. Numera finns det inte alls någon meningsfull åtskillnad mellan nyhetsmedia och CIA.

Glenn Greenwald

Journalisten Glenn Greenwald lyfte nyss fram en intressant sak om New York Times rapporter om den så kallade ”Bountygate”-berättelsen,  som tidningen släppte i juni förra året, om att den ryska regeringen skulle ha försökt betala taliban-krigare för att attackera amerikanska soldater i Afghanistan.

En av NYT-journalisterna som ursprungligen släppte berättelsen om de Ryska skottpengarna (ursprungligen tillskriven icke namngivna ”underrättelsetjänstemän”) säger idag att det var ett påstående från CIA. Så medier – återigen – upprepade CIA-berättelser utan att ifrågasätta: Grattis till alla. https://t.co/4GbUXBCOpI

– Glenn Greenwald (@ggreenwald) 15 april 2021

 

En av NYT-reportrarna som ursprungligen släppte berättelsen om de ryska skottpengarna (ursprungligen tillskriven icke namngivna” underrättelsetjänstemän”) säger idag att det var ett påstående från CIA,” tweetade Greenwald. ”Så media – igen – upprepade CIA-berättelser utan att ifrågasätta: Grattis alla.”

Faktum är att NYT:s ursprungliga berättelse inte nämnde CIA:s inblandning i berättelsen utan bara citerade ”tjänstemän”, ändå låter den senaste artikeln som om den hade informerat sina läsare om historiens rötter i den lögnaktiga, torterande, droghanterande, krigshetsande Central Intelligence Agency helt från början. Författaren skriver till och med ”Först i somras rapporterade The New York Times förekomsten av C.I.A.:s bedömning”, där hyperlänken ledde till den första artikeln, vilken inte nämnde CIA. Först senare började The New York Times rapportera om att CIA överhuvudtaget undersökte anklagelserna om ryska skottpengar.

Detta skulle vara samma berättelse om ”ryska skottpengar” som möttes med misstro ända från början i september, när den högsta amerikanska militära tjänstemannen i Afghanistan sa att inga tillfredsställande bevis hade presenterats för anklagelserna, vilka ytterligare betvivlades idag i en ny artikel av The Daily Beast med titeln “US Intel backar från påståendet att ryssar satsar skottpengar på amerikanska trupper.

The Daily Beast, som själv okritiskt har publicerat många artiklar som främjar CIA-berättelsen ”Bountygate”, rapporterar följande:

Det var en kioskvältare om Rysslands återkomst till det kejserliga ”stora spelet” i Afghanistan. Kreml hade strött pengar över det långvariga centrala asiatiska slagfältet till talibankrigare, för att de skulle döda återstående amerikanska styrkor. Det utlöste ett massivt ramaskri från demokraterna och deras påhejare i #Resistance (liberal politisk rörelse som började som ett motstånd mot Trump, ö.a.) om den förrädiska ryska marionetten i Vita huset, vars beundran för Vladimir Putin hade hotat amerikanska trupper.

Men på torsdagen meddelade Biden-administrationen att USA:s underrättelsetjänst trots allt bara hade ”lågt till måttligt” förtroende för historien. Översatt från spionvärldens jargong betyder det att underrättelsetjänsterna har funnit att historien i bästa fall är obevisad – och möjligen osann.

D’oh! Amerikanska spionbyråer medgav i princip att de ljög om att Ryssland förmodligen betalade talibankrigare i Afghanistan för att döda amerikanska ockupationsstyrkor.

Naturligtvis sprider alla västerländska media denna lögn i flera veckor, men förvänta dig inte att de kommer att utfärda några korrigeringar https://t.co/itOniutu0D

–    Ben Norton (@BenjaminNorton) 15 april 2021

Så massmedia främjade aggressivt en CIA-berättelse som ingen av dem någonsin såg några bevis för, för det fanns inga bevis, för det var ett helt ogrundat påstående från början. De körde bokstavligt talat ett CIA-pressmeddelande och förklädde det som en nyhetshistoria.

Detta gjorde det möjligt för CIA att dämpa och bromsa Trumps föreslagna truppåtertåg från Afghanistan och Tyskland och att fortsätta att öka på anti-Rysslandkänslorna på världsscenen, och kan mycket väl ha bidragit till att byrån officiellt kommer att vara bland dem som är undantagna från Bidens verkställande av ”tillbakadragandet” från Afghanistan.

I totalitära diktaturer berättar regeringens spionbyrå för nyhetsmedierna vilka historier som ska köras, och nyhetsmedia publicerar det utan tvekan. I fria demokratier säger den statliga spionbyrån ”Hoo kompis, här har jag ett scoop åt dig!” och nyhetsmedia publicerar det utan tvekan.

1977 publicerade Carl Bernstein en artikel med titeln ”CIA och media” och rapporterade att CIA i hemlighet hade infiltrerat USA:s mest inflytelserika nyhetsmedia och hade över 400 reportrar som de betraktade som tillgångar i ett program som kallas ”Operation Mockingbird”. Det var en stor skandal, och det med rätta. Nyhetsmedierna är avsedda att sanningsenligt rapportera om vad som händer i världen, inte manipulera allmänhetens uppfattning, så att den passar spioner och krigshetsare.

Numera sker CIA-samarbetet helt öppet, och människor är för propagandiserade för att ens erkänna detta som skandalöst. Otroligt inflytelserika medier som The New York Times vidarebefordrar okritiskt CIA-desinformation, som sedan spinns som fakta av åsiktsmaskiner i kabelkanalernas nyhetsprogram.

Den enda ägaren till The Washington Post är en CIA-entreprenör, och WaPo har aldrig en gång avslöjat denna intressekonflikt när man rapporterar om amerikanska underrättelsetjänster per standard-journalistiska etikettsregler. Massmedia använder nu öppet veteraner från underrättelsetjänsten som John Brennan, James Clapper, Chuck Rosenberg, Michael Hayden, Frank Figliuzzi, Fran Townsend, Stephen Hall, Samantha Vinograd, Andrew McCabe, Josh Campbell, Asha Rangappa, Phil Mudd, James Gagliano, Jeremy Bash, Susan Hennessey, Ned Price och Rick Francona; som är kända CIA-tillgångar som NBC: s Ken Dilanian, liksom CIA-tjänstgörande som Anderson Cooper och CIA-sökande som Tucker Carlson.

’SUPERCUT’ (sätt att editera video på, ö.a.):

En återblick över hur kabelnyheterna gick in i den betvivlade ryska historien om skottpengar. https://t.co/QaG9xAqiuR

– Daily Caller (@DailyCaller) 15 april 2021

Detta är inte Operation Mockingbird. Det är så mycket värre. Operation Mockingbird handlade om att CIA gjorde något mot media. Vad vi ser nu är ett CIA som öppet agerar som media. Varje åtskillnad mellan CIA och nyhetsmedierna, ja, till och med varje anspråk på separation, har förlorats.

Det här är dåligt. Det här är väldigt, väldigt dåligt. Demokrati har ingen meningsfull existens om människors röster inte avges med en klar förståelse för vad som händer i deras nation och i deras värld, och om deras förståelse formas för att passa dagordningen för den regering som de är tänkta att påverka med sina röster. Det du har är den mäktigaste militära och ekonomiska kraften i civilisationens historia, utan något ansvar gentemot väljarna. Det är bara en enorm världsomspännande maktstruktur, som gör vad den vill för vemhelst den vill. En förklädd totalitär diktatur.

Och CIA är den allra värsta institution som överhuvudtaget kan leda denna diktaturs agerade. En liten undersökning av de många, många hemska saker som CIA har gjort genom åren kommer snabbt att visa dig att detta är sant; fan, bara en blick på vad CIA gjorde med Phoenix-programmet i Vietnam.

Om någon behöver påminnas, är här en partiell lista över de före detta spioner som fungerade som mediefigurer under Trump-åren: https://t.co/CJT8YGcvkN

–    Matt Taibbi (@mtaibbi) 16 april 2021

Det finns en allmän vanföreställning i vårt samhälle, att depraverade myndigheter, kända för att tidigare ha gjort onda saker, av någon anledning helt enkelt har slutat att göra onda saker. Denna tro stöds av noll bevis, och motsägs av ett berg av bevis för motsatsen. Man tycker att det är bekvämt och bokstavligen av ingen annan anledning.

CIA borde inte existera alls, än mindre kontrollera nyhetsmedierna, än mindre det amerikanska imperiets agerande. Må vi en dag uppleva en mänsklighet som är helt fri från psykopaternas styre, från vårt totala beteende på hela planeten som ett kollektiv, hela vägen ner till de tankar vi tänker i våra egna huvuden.

Må vi ta bort deras hemska fingrar från alla aspekter av vårt väsen.

Relaterat
* Australiens regering vägrar försvara Assange, men stödjer USA:s planer på krig mot Kina

* Kors i taket – Australiens premiärminister ber USA släppa anklagelserna mot Julian Assange!
* Stora mainstream-media menar äntligen att USA ska slopa anklagelserna mot Julian Assange!
* Lyssna på Stefania Maurizis succeinformation om sina kontakter med Assange och Wikileaks
* Julian Assange, Alina Lipp, och Anne-Laure Bonnel– När sanningen blir brott i Väst.
* Debattsiten ”Ifrågasätt” stryper yttrandefriheten och bedriver censur i DN.
* Det är alltid viktigt att kämpa för yttrandefriheten! Tal vid riksdagshuset.
* Västvärlden på väg att överge yttrandefriheten!?
* Frige Julian Assange NU-Stoppa utlandsspionerilagen! Protestera mot regeringens idé att tillåta kärnvapen i Sverige! Sergels torg lördag kl 14-15. Kom!
Julian Assange åter nominerad till Nobels fredspris.
* Västvärlden på väg att överge yttrandefriheten!?
* Frige Julian Assange NU-Stoppa utlandsspionerilagen! Protestera mot regeringens idé att tillåta kärnvapen i Sverige! Sergels torg lördag kl 14-15. Kom!
* Koncentrationen av media ökar – påverkas yttrandefrihet och debatt?
* Vem äger media? Forum om hot mot yttrandefriheten. Del 3.
* Medieoligarkerna i världen och i Sverige.
* Fria kritiska ryska media – finns de?
* Är bannlysningen av RT förenligt med försvar av yttrandefrihet? Kan man straffas av att citera RT?
* Hur mina inlägg i debatt i DN censureras och hur yttrandefrihet kan strypas.

* Pentagon förbereder massiv censur av internet.
* Microsoft integrerar NewsGuard i sin webläsare i kampen mot falska nyheter och yttrandefrihet.
* Universitetslektor avstängd för kritik av angreppskrig & Israels övergrepp! Nytt exempel på angrepp på yttrandefriheten.
* Världspublicistorganisationen: Risk för att yttrandefriheten inskränks även i Ukraina.
* Facebook leder arbetet för minskad yttrandefrihet på nätet
* Google vill bli sannings-ägare men inte sannings-sägare.
* 14/11 2016. De spionerar på dig också via internet!
* Hur hemliga agenter infiltrerar Internet för att manipulera, lura och förstöra ditt rykte.
* False flag förleder, förvanskar fakta, förfärligt fult.
* En utvidgad definition av antisemitism hotar yttrandefriheten
* Hur USA ska censurera internet
* USA vill upphäva fria internet – ett av flera ingrepp mot yttrandefriheten
* Ökad censur i USA
Tyskland styrker yttrandefrihet i grundlagen
* Facebook får filter för falska nyheter i Tyskland
* Facebook stänger Palestinas största nyhetssite, och stryker konton på uppdrag av USA & Israel
* Den nya McCarthyismen
* Konflikt om konflikt om Ryssland, och PK
* Även Danmark vill minska yttrandefriheten
* EU vill censurerar Bonnierägd tidning i Tyskland
* Europaparlamentet stoppar film som rentvår Rysslands regering.
* Google hyr 10 000 personer för att censurera Youtube
* Yttrandefriheten inskränks också i USA – ny McCarthyism
* Minskad frihet på nätet i Tyskland
* Macron inskränker yttrandefriheten i Frankrike
* Köpta journalister igen

Förhållanden i Sverige.

* Fri lejd och frihet för Julian Assange! Försvara yttrandefriheten! Från manifestation i Stockholm
* Räcker det med dumheter nu, Fridolin?
* Jonas Gardell föreslår nätcensur och kulturministern är förstående
* Jan Myrdal: Paradoxal tankefrihet och mina svenska erfarenheter
* Läs Folket i Bild Kulturfront – ”militant röst för fred, yttrandefrihet och folkets kultur”, som går framåt
* Konflikt om ”Konflikt” om Ryssland och PK.
* Vet Radions “Konflikt” vad demokrati är? Om demokratin i Ryssland, Sverige och USA.
* Fortsatt debatt med Ivar Ekman, Konflikt, Sveriges Radio om USA, Ryssland, media mm.
* Censurerat om massakern i Odessa

* Inte bara Svenska Institutet – flera tecknen på kommande censur i Sverige?
* Det behövs en ny fredsrörelse Del 3 – yttrandefrihet
* Debatt med DN:s Erik Helmerson om yttrandefriheten i Ryssland

* Principiellt om tryckfrihet 20/10
* Debatt om yttrandefrihet: Nya Tider, DN och nazism 25/10Jan Myrdal vs. Margareta Zetterström – fortsatt debatt 25/10
* Om Åsa Linderborg, Jan Myrdal, Nya Tider och rasister. Gästblogginlägg 28/10
* Jan Myrdal – Var står fienden? 28/10
* Debatten om yttrandefriheten rasar vidare 16/11
* Yttrandefrihetens brister: ABF, Ukraina
* Öppet brev till SVT om ukrainska organisationers försök att påverka sändningen av dokumentären Ukraina – revolutionens mörka sida.

Föregående artikelRegeringens svar är ett långfinger mot oss alla
Nästa artikelVaroufakis: ”Det finns inte längre någon yttrandefrihet i Europa. Vi är krigets union”.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

22 KOMMENTARER

 1. Project Veritas hade lockat en CNN-chef i en honungsfälla. En av deras chefer skröt över deras stora inflytande och hur de fabricerade påhittade storys om det mesta. ”Fear sells”, sade chefen. Skrämselpropaganda säljer.

  Vi fick tyvärr inte se hans min då han upptäckte att han i stället för honung serverades skämd senap.

  Men vänta er inga höjda ögonbryn eller någon upprördhet. Folk är så invanda med smörjan att de kräver att få mer av den.

  • ”Folk är så invanda med smörjan att de kräver att få mer av den.” Vaddå folk? Det smakar för mycket av Hillary Clintons ”deplorables” (beklagansvärda). Både i tidningen Proletären och av kommentatorer även på andra bloggar händer det att man kan läsa sådant och det är mycket illa.

 2. Att CIA numer är media är en sanning med konsekvenser. I utrikespolitiken sluter lydriket Sverige upp på USAs sida. Jag förstår inte de som varnar för SD. Vad hemskt kan de åstadkomma som inte redan åstadkommits eller är på väg att genomföras? Som t.ex. begränsning av yttrandefriheten. Vår försvarsminister vill att regeringen skall tala om för folk vad som är sant. Morgan Johansson talar om judeutrotningen som det värsta som någonsin hänt, och nämner inget om Israels vidrigheter mot araber eller USAs ständiga mord på bland annat araber. Och nu ger sig Sverige via EU än hårdare på den stat, Ryssland, som var den som satte stopp för fortsatt mord på araber; i Syrien. Det är tur för all världens folk att de globala styrkeförhållandena ändrats på jorden. Jordens i särklass värsta dödsbringande stat, USA, möter allt starkare motstånd.

  • Judeutrotningen kommer inte speciellt högt upp på skalan när det gäller antalet döda…Det som däremot är sant är ju att den som äger propagandan lyfter fram en specifik förintelse av politiska skäl…Israel vill ju så gärna fortsätta mörda hänga och bränna i de ockuperade områdena!

 3. Den som vill uppleva CIA propaganda, en identisk kopia av den forna nazipropagandan, ta en titt på SVT’s ”Utrikesbyrån” Detta är i varenda detalj den moderna versionen av Nazitysklands propagandaorgan Der Stürmer, bara levererat med modern teknologi, och svenska journalister fyller rollen av dåtidens journalist Julius Streicher. Julius Streicher dömdes i Nürnberg rättegången 1945 till döden och avrättades. Varför måste vi vänta på en ny Nürnberg rättegång, varför kan vi inte sätta stopp för samma utveckling idag. ”De som inte lär och förstår historien är dömda att upprepa den”. Filosofen George Santayana, 1863 – 1952. Hur blir det med er i Sverige, vad blir ert val? Förstå eller upprepa? Kina har gjort sitt val, och kommer inte att ändra sig.

  • Jag har åtskilliga gånger påpekat detta till både SVT ledning, och det i skarpa ordalag, och även till journalister på SVT, och det har faktiskt skett en viss förbättring. Ett par Streicher-journalister på Sveriges Radio och SVT har uppenbart fått sluta skriva i ämnet, faktiskt gör en ansträngning att rapportera mer sanningsenligt, men det är lång väg att gå ännu.

 4. I går hände något som fick mig att nästa sätta kaffet i vrångstrupen. En mejl från en person som brukar vara välinformerad och tillförlitlig. Sverige har fått sin första CIA tidning, Bulletin.nu Jag hade svårt att tro på det och bad om mer info, och det fick jag. En lång rad exempel och samband på hur man öppet driver USA propagandan nästan ordagrant med förfalskad information, hyllar anti-Kina agitatorer med förfalskad information, hur Sveriges mest erfarna journalister lämnade efter att ha vägrat skriva USA propaganda på beställning, hur man tvingades importera en amerikan som chefredaktör som varken har någon erfarenhet av den svenska marknaden eller ens talar svenska. Den verkliga huvudmannen är enligt uppgift anonym. Tydligen ville ingen svensk ha jobbet.
  https://samnytt.se/avslojar-bulletin-bryter-mot-lagen-doljer-verklig-huvudman/
  ”påtryckningar från ägarna lett till att redaktionsledningen krävt att den verkställande direktören Pontus Tholin avgår”
  Konstiga rykten finns det gott om, men när det kommer en hel tsunami av information som allt pekar i samma och tydliga rikning, då är det dags att skärpa uppmärksamheten. Nu får vi börja gräva.

  • Kollade in Bulletin när de startade upp och det var verkligen ingen frisk fläkt utan dunster av samma MSM-propaganda förklädd till riktiga nyheter! Och mycket riktigt så upptäckte flera av de anställda medarbetarna detta trick och började hoppa av och skandalen var ett faktum! Bulletin borde för övrigt döpas om till Bullshit eftersom de torgför mycket av den allmänna USA-propagandan!

  • När det gäller just Bulletin är det intressant att notera att svenska staten har klivit in och räddat propaganda tidningen med bidrag, som inte alls förefaller vara motiverade på publicistiska grunder utan bara politiska. Deras chefredaktör är ju en amerikan bosatt i USA som driver tidningens publiceringar och dess innehåll. Han vet inget om Sverige och talar inte ens svenska. Tydligare kan propaganda inte bli. Den svenska chefredaktören sa nyligen upp sig. Neutrala alternativmedia får naturligtvis inga bidrag, utan staten gör allt för att tysta dom.

 5. Vad jag observerar, detta har rullat på. DN, med flera, har i min bedömning blivit en amerikansk NGO och utländsk agent som publicerar beställningsjournalistik från CIA och USA.

  Senaste exemplen.

  https://www.dn.se/varlden/henrik-brandao-jonsson-har-brasilien-blivit-en-rysk-papegoja/
  https://www.expressen.se/nyheter/usa-brasilien-ar-en-papegoja-for-ryssland-och-kina/

  Brasilien har blivit en rysk papegoja skriver Bonniertidningarna DN och Expressen

  Journalisterna på Bonniers kan väl knappast ha undgått att märka att det är istället så att Brasilien har slutat att vara en amerikansk papegoja – och USAs stövelslickare.

  Det har dom gemensamt med åtskilliga andra länder som hela Afrika, Kiribati, Solomon Islands, Venezuela, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, och listan blir allt längre.

  Så fungerar propagandan, både i det forna Nazityskland och dagens Sverige.

 6. Trygg som i ”protestera mot kriget så får du skaka galler några år”? Folklig som i ”barn i elitskolor i London”? Traditionsrik som i ”kvinnor ska helst föda åtta barn”?

  • Det är de Västerländska Demokratierna
   Passar inte i Mellanöstern.
   Piska ut dem!
   När Världen övergår i fossilfritt får Arabländerna större möjlighet att samla sig mot USA.
   Samma i Kazakstan, vad har en NATO militärbas att göra där?
   Kanske dags att avlägsna den?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here