Gör som medie-Sverige: Protestera för yttrandefrihet och mot (själv)-censur och förslag om ”Spionerilag”! Onsdag vid Mynttorget, Stockholm.

3
2082

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad. Inget har förbättrats. Självcensur är svårt att belägga förstås. Läs och fundera.

Vi, några vänner av yttrandefrihet i bl.a. ”Stödkommittén för Julian Assange” kommer att manifestera onsdagen 16 november utanför riksdagen mot utlandsspionerilagförslaget. Vi finns redan från kl. 11:00 på bron till Mynttorget och Gamla stan vid Riksdagshuset. Tillstånd finns till Stockholmsavdelningen av Folket i Bild Kulturfront för möte på Mynttorget kl 13-15.
Tal kommer att hållas av bl.a. Erik Halkjaer, ordförande i ”Reportrar utan gränser”, Richard Turpin från Teater Tribunal samt av Arne Ruth f.d. chefredaktör och kulturchef på DN. Riksdagspartierna diskuterar EU kl. 9:00 på morgonen. De har 3,5 timmar för detta, men kan sluta mycket tidigare och då följer debatter om bl.a. lagförslaget.Därför har vi sagt kl. 11:00. Votering sker senast 16:00.Sprid detta!
Läs gärna också Tunga medieprofiler kräver att Spionerilagen stoppas!

Nu har t.ex. Magdalena Andersson chansen att deklarera ”Vi tycker att lagförslaget har förtjänster, men debatten och den omfattande kritiken i media visar också på brister. Lagförslaget bör stoppas och utredas ytterligare” Skulle säkert stärka S – tar hon chansen`att verka stå upp för yttrandefrihet och demokrati?

magdalena andersson Regeringen

____________________________________________________________

Nu på onsdag den 16 november ska riksdagen alltså besluta om lagförslaget om utlandsspioneri (betänkande 2021/22:KU16) Stockholm, 9 oktober 2022. Se brev till riksdagen nedan.
Lagförslaget om utlandsspioneri innebär att det som idag enligt svensk lag räknas som offentligt blir hemligt och att grävande journalister kan dömas som spioner. Lagförslaget är ett hot mot grundläggande demokratiska värden.
Sprid därför akut uppmaning till alla riksdagens ledamöter att avslå lagförslaget!Adresser till riksdagens ledamöter:  https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/#commissioner-letter-A
Sprid även mailet vidare till kontakter, vänner och bekanta!
Måna Wibron, Kontaktperson Kvinnor för fred, Sundsvall
*************

Till Sveriges riksdagsledamöter angående lagförslaget om utlandsspioneri (betänkande 2021/22:KU16) Stockholm, 9 oktober 2022:)

Följande brev har tillställts Sveriges riksdagsledamöter inför omröstningen i riksdagen den 16 november:

Till Sveriges riksdagsledamöter angående lagförslaget om utlandsspioneri (betänkande2021/22:KU16)
Till Sveriges riksdagsledamöter angående lagförslaget om utlandsspioneri (betänkande2021/22:KU16)Stockholm, 9 oktober 2022.Bästa riksdagsledamot!På Dig vilar ansvaret att slå vakt om den svenska demokratin, om yttrandefriheten och den grundlagsstadgade pressfriheten.Tryckfrihetsförordningen är en för Sverige unik grundlag, som bland annat innebär grundlagsskydd för vissa medier och även innehåller offentlighetsprincipen. Det nu vilande lagförslaget om utlandsspioneri innebär att det som idag enligt svensk lag räknas som offentligt blir hemligt och att grävande journalister kan dömas som spioner. Lagförslaget är ett hot mot grundläggande demokratiska värden.Denna grundlagsförändring håller på att genomföras utan omfattande offentlig diskussion. Kanske är inte ens alla riksdagsledamöter klara över beslutets innebörd.Om lagen antas blir det straffbart med fängelse att röja uppgifter som allvarligt stör Sveriges förhållande till en annan stat eller en mellanfolklig organisation. Det kan gälla till exempel Nato, EU, FN för att straffbestämmelserna ska tillämpas. Även om man inte har för avsikt att gå främmande makts ärenden, blir ett röjande av hemliga uppgifter till och med att befatta sig med sådan uppgift straffbart. Vad som anses hemligt kan avgöras av ett högt befäl.Det som i lagförslaget betecknas som utlandsspioneri görs till ett tryckfrihetsbrott. Då kommer grundlagsskyddade medier och de som lämnar information dit också att kunna dömas för utlandsspioneri. Skribenter, media och deras källor som avslöjar hemliga uppgifter till exempel om länder som Sverige samarbetar med kan dömas. Vilken journalist kommer då att våga avslöja någonting som stör makthavarna? Allmänheten berövas sin rätt att veta vad regeringar gör i deras namn.Lagen kommer också att göra allvarliga inskränkningar i den grundlagsskyddade meddelarfriheten. Polis och åklagare kommer att kunna göra tillslag mot nyhetsredaktioner som publicerat uppgifter som bedöms som brottsliga. Polismyndigheter kan komma att beslagta journalisters datorer och mobiltelefoner för att få veta namnet på uppgiftslämnaren.Om politikerna den 16 november röstar igenom grundlagsändringen och luckrar upp meddelarskyddet, vem vågar då lämna känsliga uppgifter till medierna? Sverige riskerar att tystna. Ur demokratisynpunkt är utrikesspionerilagen och grundlagsändringen helt fel väg att gå.Det främsta exemplet på repressiva ingripanden för att tysta obekväm journalistik är övergreppen mot den australiske journalisten Julian Assange, som under lång tid hållitsfängslad i högriskfängelset Belmarsh i Storbritannien och hotas att utvisas till USA där hanriskerar att dömas till 175 års fängelse för att han genom Wikileaks har avslöjat allvarliga krigsbrott i Irak och Afghanistan. I april 2010 offentliggjordes en video filmad från enamerikansk Apachehelikopter i Bagdad, som visar hur elva människor skjuts ihjäl. Utländska och svenska media, däribland SVT och Dagens Nyheter, publicerade uppgifterna från Wikileaks, men har senare i stort sett tigit om de grova rättsövergrepp han utsatts för, vilka utförligt dokumenterats av Nils Melzer, FN:s specielle rapportör angående tortyr, grymma och omänskliga och nedsättande behandlingar eller bestraffningar.Detta fall är ett hotande internationellt prejudikat. Istället för att i enlighet med folkrätten straffa förövarna av krigsförbrytelser, försöker makthavare tvinga budbärare, visselblåsare och journalister att tiga eller riskera att dömas som spioner. Det skulle kunna vara en svensk utrikeskorrespondent som bevittnar turkiska soldaters krigsbrott i Syrien eller Irak, eller en svensk officer som bevittnar Natotruppers MR-brott i en internationell militär insats. Ett välkänt exempel är diplomaten Anders Kompass, som stängdes av från FN-tjänst för att ha avslöjat sexövergrepp på barn i Centralafrika. Hade lagen funnits då, hade befattning med sådana uppgifter ha kunnat klassas som spioneri.Underminering av den svenska yttrande- och tryckfriheten har pågått länge. Den föreslagna lagen om utlandsspioneri är ett dråpslag mot våra grundlagsstadgade rättigheter. För att driva igenom denna grundlagsändring krävs beslut av två på varandra följande riksdagar med val emellan. Det första riksdagsbeslutet togs 6 april 2022. Det andra beslutas ska tas 16 november. Om lagförslaget antas, ska förändringarna träda i kraft från 1 januari 2023. Det är uppenbarligen bråttom!Med detta brev vill vi uppmana var och en av våra valda riksdagsledamöter att allvarligt överväga om en sådan lag är förenlig med demokratiska värderingar. Vi uppmanar er att avslå den liggande propositionen.För Stödkommittén för Julian AssangeArne Ruth och Sigyn MederFör kontakt: ; Sigyn Meder, telefon 073-993 31 34
*************För dig som vill veta mer:Tal av Lars Drake:https://www.synapze.se/2022/11/08/demokrati-yttrandefrihet-och-rattssamhalle/Tal av Anders Romelsjö:https://www.globalpolitics.se/protest-mot-karnvapen-och-frammande-militarbaser-i-sverige/
Länk till Lars Drakes tal: https://youtu.be/tOXmxg-7Ymhttps://www.youtube.com/watch?v=tOXmxg-7Ym0
Länk till tal av Anders Romelsjöhttps://youtu.be/22D-pIjdCZk
Sven Britton talar 5 november

Länk till Sven Brittons talhttps://youtu.be/6fCQ2EFrG4M

Förföljelsen av Julian Assange äventyrar allas våra rättigheter:https://fib.se/rattssakerhet/forfoljelsen-av-julian-assange-aventyrar-allas-vara-rattigheter/

___________________________________

Läs gärna också

Tunga medieprofiler kräver att Spionerilagen stoppas!

Föregående artikelClare Daly på Teater Tribunalen om Nato och Palestina
Nästa artikelChris Hedges: Israels slutgiltiga lösning och dess historia
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

3 KOMMENTARER

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here