Tunga medieprofiler kräver att Spionerilagen stoppas!

8
1443

Bild: Bland dem som protesterade i lördags fanns en nättidnings-bloggare och dennes hustru.

I lördags ordnade ”Stödkommittén för Julian Assange” ett av två konsekutiva möten, detta med fokus på protester mot förslaget på ny ”Spionerilag”, med flygblad och tal (som ska återges här). Frige Julian Assange NU-Stoppa utlandsspionerilagen! Protestera mot regeringens idé att tillåta kärnvapen i Sverige! Sergels torg lördag kl 14-15. Kom!

Glädjande nog instämmer ”tunga namn” inom media i kritiken. I en artikel på DN Debatt idag, om än inte med bästa tänkbara titel. ”Låt inte Erdogan få styra svensk medierapportering”.

Jag återger delar av artikeln i DN Debatt nedan, och återkommer som sagt med minst två tal från mötet.

Sven Britton talar 5 november

___________________________________________________________________

Vem vågar vara visselblåsare efter nästa vecka? Då ska riksdagen fatta beslut om en grundlagsändring som hotar både demokratin och yttrande­friheten. Med lagen om utlandsspioneri riskerar graverande uppgifter att stanna i det fördolda. Riksdagens konstitutionsutskott måste tänka om, skriver företrädare för mediebranschen.

Den 16 november kan riksdagen besluta om en ändring i grund­lagen som kan få stora konsekvenser för den journalistiska granskningen av Sveriges deltagande i internationella samarbeten som Nato, EU och FN. I förlängningen hotas alla medborgares rätt till information och själva demokratin.

Lagförslaget handlar om utlandsspioneri, men riskerar att få en återhållande effekt på visselblåsare och andra viktiga källor för granskande journalister. Journalisterna själva och medierna de arbetar för skulle också kunna känna sig tvingade att välja att inte publicera viktig information för allmänheten….

Om lagändringen nästa vecka röstas igenom en andra gång skulle det allvarligt begränsa yttrandefriheten. Då införs ett nytt yttrandefrihetsbrott inom ett område där insynen är som viktigast, vid internationella insatser av Sverige.

Med denna lag om utlandsspioneri riskerar uppgifter om övergrepp och skenargument för att motivera en internationell militär eller kanske humanitär insats att stanna i det fördolda. Ansvar skulle därmed inte kunna utkrävas av beslutsfattare och makthavare….”

Även om avsikten inte är att tillhandahålla främmande makt information ska ett röjande av hemliga uppgifter vara straffbart. Att över huvud taget befatta sig med en sådan uppgift kan i allvarliga fall utgöra ”grov obehörig befattning med hemlig uppgift.

Det innebär att den som till exempel anskaffar och/eller lämnar en uppgift vidare för offentliggörande inte längre skyddas av anskaffar- och meddelar­friheten. I korthet riskerar en visselblåsare eller uppgiftslämnare att straffas för utlandsspioneri och dömas till fängelsestraff….

Det är ett av flera tänkbara scenarier som gör att vi vädjar till riksdagens konstitutionsutskott att skjuta upp den planerade omröstningen i riksdagen som enligt planerna ska äga rum den 16 novem­ber. När propositionen lades fram till den tidigare riksdagen i april hade Sverige ännu inte sökt medlemskap i Nato. Bara det torde vara en anledning att låta ledamöterna få ytter­ligare tid att tänka över konsekvenserna av ett eventuellt godkännande av lagen….

Det finns redan i dag ett straffrättsligt skydd för uppgifter som förekommer i internationella samarbeten. De kan till exempel behandlas inom ramen för brottsbalkens bestämmelser kring brott mot landets säkerhet…

Artikeln ger 4 exempel på rapporter som kanske kunde fällas om lagförslaget antas. Tyvärr inte Assange-fallet. Alltför kontroversiellt fortfarande?:

 • Den svenska FN-diplomaten och sedermera ambassadören Anders Kompass 2014–2015 som valt att läcka dokument om hur FN-soldater begått övergrepp på barn i Centralafrikanska republiken.
 • ”Troligen hade det likaså varit svårt för ”Uppdrag granskning” att publicera avslöjandet om hur franska och svenska FN-soldater torterade en fånge i Demokratiska republiken Kongo 2003.”
 •  Ekots avslöjanden 2013 om Total­försvarets forskningsinstituts långtgående planer på att hjälpa Saudiarabien att bygga en avancerad vapenfabrik.
 • Med en grundlagsändring av det här slaget skulle även Turkiets president Recep Tayyip Erdogan kunna diktera vad svenska medier kan publicera eller inte.

 

Föregående artikelRyska trupper överger Kherson. Varför?
Nästa artikelMer om Kherson. Tävlar Ukraina och Ryssland i Talangjakten?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

8 KOMMENTARER

 1. Hur jag tolkar detta är att det är ytterligare ett tecken på, för att inte säga bevis, att den svenska regimen idag inte är något annat än en marionettregim till USA. Svenskarna har helt förlorat kontrollen över sitt land. Tidigare exempel var värdlandsavtalet, kärnvapenavtalet, och Huawei förbudet, vilket svälter Sverige på avancerad teknologi från Kina och hämmar Sveriges framtida utveckling och välfärd. Liknande som USA håller på att avindustrialisera Tyskland, Sverige av-teknologiseras på liknande sätt och tvingas bli en evig slav under USA diktaturens kontroll. Dessa anti-Kina kampanjerna för att stödja USAs strävan att stoppa Kinas utveckling och isolera Kina. Välkommen till dagens 1933 och 1984.

  Nu kräver USA svenskt medlemskap i USA kontrollerade NATO, vilket ökar USA beroendet och stärker USA kontrollen. USA säger till den svenska regimen ”Hoppa”, och regimen svarar ”Hur högt.”

  Detta är samma metod och system som USA länge har tillämpat på länder i Afrika för att bibehålla dom som fattiga, undernärda och en beroendeställning av USA. Något som Kina nu håller på att bryta.

  USA har tydlig kontroll över MSM i Sverige. Ingen kan ha missat Bonnierpressens, på främst DN, dagliga hätska attacker på Kina med grovt förfalskad och fabricerade ”nyheter” om mänskliga rättigheter, läckta dokument, läger, förföljelser, allt helt i enlighet med USAs policy och vilja. Man drev USAs linje och propaganda om bojkott av OS, Taiwans oberoende, marknadsför USAs vacciner, USA dreven om mänskliga rättigheter, kopplingar till militären, motarbetar Volvos utveckling, osv. Det är ju mycket tydligt. Alltihopa har bevisats falskt. Det är för mig helt uppenbart att Bonnier, med flera, driver amerikansk propaganda och politik. Sverige dominerade nyhetsförmedlare står alltså under kontroll av främmande makt – USA. Bonniers kommer knappast att riskera sin omfattande mycket profitabla affärsverksamhet i USA genom att gå emot USAs krav på att sprida anti-Kina propagandan. En slags gränsöverskridande korruption.

  Avsikten med denna ”uppdatering” av grundlagen, som i min åsikt sker på USAs order, liksom tidigare ”avtal” och ”förbud”, är att USA inte vill se sina missdåd, våldsdåd, krigsförbrytelser och propaganda avslöjad.

  USA vill se till att alla som misshagar diktaturen genom att avslöja USA blir en ny Assange.

 2. Det är USA som driver detta, och grundlagsändringen i Sverige är bara ett led i att införa ett globalt ”Sanningsministerium” där all information är kontrollerad.

  Ministry of Truth, Sanningsministeriet, var en regeringsministerium i Orwell’s dystopi 1984. Ministeriets uppgift var att säkerställa att innevånarna endast fick den information som var sanning, i regimens åsikt förstås. Vad vi upplever just nu är att väst i myrsteg skapar ett sådan globalt ”ministerium”. Detta med denna grundlagsändring är ett viktigt steg. Nya Zeelands premiärministers, Jacinda Ardern, tal i FN var tydligt. All information skall kontrolleras av regimerna, de som står under kontroll av USAs oligarki och World Economic Forum, WEF, och Klaus Schwab ligan. Detta med den svenska grundlagsändringen är en del av deras Build Back Better projekt. Målet – totalitär världskontroll. Ledarna i länder som Nya Zeeland, Finland och Sverige är idag utbildade, uppfostrade, och indoktrinerade till lydnad och underordnande av WEF. WEFs verktyg.

  Denna artikel är synnerligen väl värd satt läsas. Rubriken på svenska. ”

  —Amerikas ”Ministry of Truth” har inte försvunnit: officiella Washington övergav inte sin plan att kontrollera sociala nätverk

  —America’s ‘Ministry of Truth’ hasn’t gone away: Official Washington didn’t abandon its plan to control social networks
  https://www.rt.com/news/566038-us-ministry-of-truth /

  https://bookanalysis.com/1984/ministry-of-truth/

 3. Hur jag tolkar detta är att det är ytterligare ett tecken på, för att inte säga bevis, att den svenska regimen idag inte är något annat än en marionettregim till USA. Svenskarna har helt förlorat kontrollen över sitt land. Tidigare exempel var värdlandsavtalet, kärnvapenavtalet, och Huawei förbudet, vilket svälter Sverige på avancerad teknologi från Kina och hämmar Sveriges framtida utveckling och välfärd. Liknande som USA håller på att avindustrialisera Tyskland, Sverige av-teknologiseras på liknande sätt och tvingas bli en evig slav under USA diktaturens kontroll. Dessa anti-Kina kampanjerna för att stödja USAs strävan att stoppa Kinas utveckling och isolera Kina. Välkommen till dagens 1933 och 1984.

  Nu kräver USA svenskt medlemskap i USA kontrollerade NATO, vilket ökar USA beroendet och stärker USA kontrollen. USA säger till den svenska regimen ”Hoppa”, och regimen svarar ”Hur högt.”

  Detta är samma metod och system som USA länge har tillämpat på länder i Afrika för att bibehålla dom som fattiga, undernärda och en beroendeställning av USA. Något som Kina nu håller på att bryta.

  Avsikten med denna ”uppdatering” av grundlagen, som i min åsikt sker på USAs order, liksom tidigare ”avtal” och ”förbud”, är att USA inte vill se sina missdåd, våldsdåd, krigsförbrytelser och propaganda avslöjad.

  USA vill se till att alla som misshagar diktaturen genom att avslöja USA blir en ny Assange.

 4. Detta är en fri översättning av en mycket viktig artikel. Originalet är på engelska, och alla klarar inte språket. Det står helt klart att grundlagsändringen i Sverige är ingen unik händelse i isolering. Det är bara en mindre komponent i ett mycket omfattande försök att ta totalitär kontroll av all information och helt avskaffa yttrandefriheten, vilket skulle lämna fritt spelrum för den nu alltmer intensiva USA propagandan, lögnerna och desinformationen. Jag har ofta jämfört detta med hur en gång Nazityskland tog totalitär kontroll av information och utnyttjade det för indoktrinering och propaganda. Nu är vi uppenbart tillbaka till 1933.

  10 nov 2022 12:19 Översatt.

  America’s ‘Ministry of Truth’ hasn’t gone away: Official Washington didn’t abandon its plan to control social networks

  Amerikas ”Ministry of Truth” har inte försvunnit: Officiellt övergav Washington inte sin plan att kontrollera sociala nätverk
  https://www.rt.com/news/566038-us-ministry-of-truth/

  Läckta dokument avslöjar att den ”pausades” ”Desinformation Governance Board” (DGB) är tillbaka online

  Bild. © Ken Lubas/Los Angeles Times via Getty Images

  US Department of Homeland Security ökar i hemlighet sina ansträngningar för att censurera och undertrycka information som den anser vara farlig – med andra ord är den fokuserad på obekväm, men sann, fakta. Ett organ som ursprungligen skapades för att försvara amerikaner från terror hotar nu yttrandefriheten överallt online – och gör det med aktiv hjälp av de stora teknikföretagen.

  Allt detta avslöjas i läckta dokument som journalisterna Ken Klippenstein och Lee Fang tagit del av. De kanske mest besvärande media är de som visar hur det mycket kontroversiella och allmänt fördömda DHS (eller ”Desinformation Governance Board”) – utgör ett allvarligt hot det mot yttrandefriheten – inte har utvecklats.

  Hur det började…

  Organisationen tillkännagavs med stor fanfar den 27 april. Regeringstjänstemän, förståsigpåare och mainstream-journalister sprang omkull varandra för att berömma nyheterna, likt styrelsens chef, den fd ukrainska regeringens kommunikationsrådgivare, Nina Jankowicz.

  Bara tre veckor senare pausades DGB på obestämd tid, och Jankowicz avgick. Den snabba vändning sade Washington Post vara resultatet av farlig desinformation som hade spridits om styrelsen och om dess chef, som det också hävdades hade fallit offer för en samordnad kampanj för kvinnofientliga övergrepp.

  Sanningen är att många giltiga kritik och farhågor väcktes över DGB och Jankowicz själv, av yttrandefrihetsförespråkare, förståeligt nog rädda att styrelsen skulle fungera som en statlig censurenhet som dikterar vad som är och inte är sant, vad medborgare får tycka och vilka informationskällor bör tystas och deplattformeras.

  Läs mer

  Dead Hand kärnvapen hämnd: Vad skulle hända om västvärlden, läs USA, inledde en attack mot Ryssland? Många kritiker likställde DGB med Orwells Sanningsministerium, som beskrivs i hans dystopian mardrömsroman 1984. DHS-tjänstemän hånade dessa jämförelser, men kämpade för att definiera vad styrelsen och dess faktiska syfte var, lika mycket som vad den inte var. Dagarna före stängningen den 18 maj lovade man ofta att DGB inte skulle ha någon ”operativ auktoritet”, med andra ord makt att utforma och genomdriva politik.

  De 22 dagarna av skandal kring styrelsen har i stort sett glömts bort ett halvår senare, och DHS säkerhetssekreterare Alejandro Mayorkas stänger officiellt institutionen för gott i augusti. Det kan ha skapat intrycket bland kritikerna att faran var övervunnen permanent.

  De nya läckta dokumenten pekar på att prata om en ”paus” och avstängning har varit ett knep hela tiden, designad för att doften av fara skall försvinna.

  Styrelsen kanske inte längre finns på papper, men alla dess funktioner har överförts till styrelsen för Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), en underavdelning av DHS. Och det är uppenbart bland dessa ansvarsområden är att bevaka onlineinnehåll och upprätta regler som sociala medier plattformar, sökmotorer och webbplatser måste följa. Fastställande och verkställande av policy, med andra ord.

  Så avdelningschefer som påstod något annat ljög hela tiden.

  …och hur går det.

  En rapport som togs fram av byråns rådgivande kommitté i juni i år är bland dessa läckta dokumenten. Den förklarar att CISA ”är positionerat för att spela en unik och produktiv roll för att hjälpa till att ta itu utmaningarna med ”desinformation”.

  Notera att internet, och ”i synnerhet sociala medieplattformar”, har stört rollen av ”traditionella portvakter”, som klassiska media, vid spridning av information, rapporten säger att CISA närmar sig desinformations ”problemet” med ”hela informations ekosystemet i sikte”. Detta skulle omfatta patrullering och reglering av sociala medieplattformar av alla storlekar, samt vanliga medier, kabelnyheter, hyperpartiska media, radio och andra onlineresurser”, och effektivt kontrollera deras innehåll.

  I CISA-kommittén ingick Vijaya Gadde, Twitter-chef för rättspolitik, förtroende och säkerhet. Den rapporten visar att hon spelade en aktiv roll i att forma CISA’s anti-desinformations aktiviteter, tillhandahålla ”en lista över grupper i det civila samhället” som Twitter har samarbetat med tidigare, om kommittén ”gillar att nå ut till ytterligare personer” om dess desinformation ”rekommendationer”.

  Anledningen till att CISA skulle vilja ”nå ut” till människor om sitt censurarbete framgår tydligt av läckta protokoll från kommittémöten under hela juni. Om och om igen nämns behovet av att ”socialisera existensen” av DGB:s efterträdare och dess ”uppgifter” bland icke-statliga organisationer, rättighetsgrupper och journalister diskuteras.

  Detta är en förskönande omskrivning för att få just de element som först undergrävde DGB efter lanseringen att jämföras med det nya DGB, som har ett nytt namn, men ”för att inte blanda ihop” de två identiska organen innan man ”når ut” till alla människor. En kommittémedlem, namnet mörkat, ”tillhandahöll rekommendationer” om hur CISA bäst skulle kunna svara på obekväma frågor om ”övervakning och reglering” om de tillfrågades av sina mål eller media. Twitters Vijaya Gadde ”bekräftade detta tillvägagångssätt” och vid ett annat möte ”rekommenderades” att det omdöpta DGB har ”bred räckvidd” när det gäller vilka medier det övervakar och styr, snarare än att ”begränsa” sin verksamhet till ”bara sociala medier.”

  Vijaya Gaddes bidrag stannade inte där. Vid många CISA-kommittémöten delade hon
  insiderinformation om Twitter-plattformen, som avslöjar att det sociala nätverket ”utvärderar
  nivå av skadan” i påstådda desinformation ”incidenter” och ”använder ett ”tre-slags-system” för att
  motverka dåliga inlägg.” Gadde ”rekommenderade” också att det nya DGB noga övervägde ”hur
  många motberättelser” kan den utfärda som svar på enskilda incidenter.

  Business as usual

  Läsare kommer förståeligt nog att bli chockade över att en senior anställd på ett stort socialt nätverk skulle göra detta, öppet hjälpa den amerikanska regeringen att förstöra yttrandefriheten, inte bara på den plattform de arbetar för, men över traditionella och sociala medier. Men detta är faktiskt normalt och har pågått i flera år. På andra ställen i det läckta protokollet finns en hänvisning till ett möte inför presidentvalet i USA 2020 val, som innehöll DHS-deltagare. Teknikbranschens representanter inkluderade representanter från Google, Facebook, Twitter, Reddit, Microsoft, Verizon Media, Pinterest och Linkedln. På regeringssidan fanns CISA, FBI, justitiedepartementet och direktörens kontor

  National Intelligence (ODNI).

  ”Sedan 2018 har teknikindustrin och amerikanska myndigheter … träffats regelbundet” för att ”motverka informationsverksamhet över internet”, står det i ett medföljande uttalande. I ett uttalande till Lee Fang och Ken Klippenstein hävdade Twitter: ”Vi samordnar inte med andra enheter när vi fattar beslut om innehållsmoderering, och vi utvärderar innehållet på egen hand i linje med Twitter-reglerna.”

  Foto Vijaya Gadde; Elon Musk. © Wikipedia / Wikipedia; Kevin Mazur/MG22/Getty Images för The

  Så kan det bli nu när Vijaya Gadde har blivit av med jobbet – hon var en av många som fick sparken det sociala nätverkets nya ägare Elon Musk den 28 oktober. Men detsamma kan inte sägas om andra sociala nätverk. Det finns en formell portal för regeringstjänstemän att direkt flagga innehåll på Facebook eller Instagram och begär att den ska tas bort eller undertryckas, och en guide för att använda den är bland de läckta filerna.

  En passage i den läckta juni CISA-rapporten säger att DHS definierar desinformation som ”falsk eller vilseledande information som är avsiktligt sådd och/eller sprids för ett strategiskt mål.” Det är en ett väldigt sjukt skämt om att årets största falska nyheter har handlat om Styrelsenämnd för desinformation. I synnerhet att det bara skulle vara rådgivande organ, har nej ström och så småningom stängas ner.

  Det är möjligt att i ljuset av dessa läckor kan DHS helt enkelt döpas om till något annat igen,
  och fortsätta som förut.

  Av Felix Livshitz

 5. Truth Cops
  Leaked Documents Outline DHS’s Plans to Police Disinformation
  Department of Homeland Security breddar i tysthet sina ansträngningar för att stävja tal som det anser vara farligt, har en undersökning av The Intercept funnit. År av interna DHS-memon, e-postmeddelanden och dokument – erhållna via läckor och en pågående rättegång, såväl som offentliga dokument – illustrerar en expansiv ansträngning från byrån för att påverka tekniska plattformar.
  https://theintercept.com/2022/10/31/social-media-disinformation-dhs/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here