Biden och Trump – Är problemet Coronapandemin, klimatet eller vad?

11
2319

Denna artikel har översattas av en dam på västkusten, liksom många andra artiklar. Tusen tack! Artikeln är skriven av Matthew Rozsa, medarbetare i Salon, den site som publicerat artikeln. Han har en magisterexamen i historia från Rutgers University-Newark och är ABD i sitt doktorandprogram i historia vid Lehigh University. Han har medverkat i Mic, Quartz och MSNBC. Artikeln har förkortats något.

Den skrevs före den sista TV-debatten mellan Biden och Trump igår kväll. Har inte sett någon opinionsundersökning om debatten då detta skrivs.

 


Biden och Trump – Är problemet pandemin eller vad?

Förra veckan deltog president Donald Trump och hans demokratiska rival, förre vice presidenten Joe Biden,i en hård debatt som väckte uppmärksamhet bland miljontals tittare, för att Trump på ett taktlöst sätt vid upprepade tillfällen avbröt Joe Biden. Trump anklagade då ofta Biden för att vara antingen vänsterradikal eller den radikala vänsterns gisslan. Åtta dagar senare insinuerade vicepresident Mike Pence på liknande sätt att Bidens medkandidat (och hans potentiella ersättare), den demokratiska senatorn Kamala Harris i Kalifornien, är någon slags socialist.

Om det bara vore så enkelt. Sanningen är den, att den sjukdom som plågar Amerika är kapitalism, och skillnaden mellan de två partierna är att demokraterna bara beskriver några av symtomen men vägrar att komma med en ärlig diagnos, medan republikanerna helt och hållet försvarar sjukdomen.

De flesta av huvudproblemen i Amerika och världen kan spåras tillbaka till den enda orsaken kapitalismen, ett ekonomiskt system i vilket ett samhälles produktionsmedel främst kontrolleras av privatpersoner som hoppas kunna tjäna pengar. Det är ett system som har förstört vår planet till den grad, att den snart kan vara i stort sett obeboelig, som har skapat kolossala inkomstskillnader, och som har lämnat oss sorgligt oförberedda för kriser som ex den nya koronaviruspandemin.

Vi kan börja med det senaste som har hänt, coronaviruspandemin. Eftersom kapitalistiska system kräver evig konsumtion och tillväxt för att kunna existera, orsakar varje litet hack i de flesta branschers förmåga att förbli lönsamma att hela ekonomin kraschar. Det är orsaken till, att trots att ekonomin gick relativt bra före de obligatoriska avstängningarna i mars, så började hela sektorer kollapsa medan arbetslösheten sköt i höjden när pandemin tvingade människor att stanna hemma.

Om det hade funnits en generell inkomsttrygghet i Amerika – det vill säga en månatlig summa pengar som garanterades varje medborgare, och som kunde hålla var och en över fattigdomsgränsen – skulle vanliga människor åtminstone ha kunnat avvärja desperat fattigdom under dessa tuffa tider. Detsamma gäller vräkningspandemin: Trots att Trump har tillkännagivit ett främst symboliskt vräknings- moratorium har han vägrat att genomföra det i verkligheten, och det har resulterat i att miljoner amerikaner står inför möjligheten, om det inte redan har hänt, att kastas ut från sina hem.

Men på ett djupare plan är problemet med kapitalismen, att den bygger på privata företags krav att tjäna pengar, oavsett på vad. Under en pandemi där alla till slut kommer att behöva någon form av medicinsk vård – vissa för att behandla sjukdomen, andra för att vaccineras när ett vaccin blir tillgängligt – så kolliderar företagens vinstkrav med allmänhetens behov.

”Det kapitalistiska systemet har en unik oförmåga – jag menar, ett system av privata företag som ägs och drivs av aktieägare, familjer, individer vars produktion syftar till att generera vinst, och som kommenderar över majoriteten av de människor som är delaktiga i varje företag eller de anställda – det systemet är unikt oförmöget att trygga allmänhetens hälsa”, sade Dr. Richard D. Wolff, professor emeritus i ekonomi vid University of Massachusetts Amherst, till Salon tidigare denna månad. ”Och eftersom människors hälsa är ett grundläggande krav i ett mänskligt samhälle diskvalificerar detta grundligt det kapitalistiska systemet. Och för att tala klarspråk: det är inte lönsamt för en privat, vinstdriven konkurrenskraftig kapitalist att producera andningsskydd åt miljoner, eller handskar eller respiratorer eller sjukhussängar eller allt det andra som behövs. ”

Wolff anmärkte att regeringen är fullständigt kapabel att kliva in och fylla det tomrum som den privata sektorn har lämnat för att det inte låg i dess intresse. Det är till exempel vad som händer med det militärindustriella komplexet.

Problemet är att den amerikanska hälsovårdsindustrin – inklusive läkare, läkemedels- och läkemedelsproducenter, sjukhus och medicinska försäkringsbolag – inte vill ha någon ändring som kan medföra statlig sjukvård. Alltså, även om USA har resurser att hjälpa alla under denna pandemi, så används inte dessa.

En liknande dynamik utspelar sig när det gäller det omedelbara hotet mot våra arters överlevnad – klimatförändringen. 2020 fick vi se några av de värsta bränderna på den amerikanska västkusten som någonsin registrerats i vår historia, orsakade av att mänskligheten på konstgjord väg har värmt upp planeten genom släppa ut växthusgaser.

En rapport från World Wildlife Foundation pekade ut den globala uppvärmningen som den främsta orsaken till den katastrofala nedgången i djurpopulationens storlek , en nedgång på 68% sedan 1970. har registrerats bland ”däggdjur, på fåglar, amfibier, reptiler och fiskar”. Om den global uppvärmning inte kontrolleras, kan vi snart förvänta oss en värld där ”en stor del av planeten kommer att bli obeboelig (antingen för varm eller för torr)”, berättade klimatforskaren Dr Michael Mann vid Penn State universitetet till Salon 2018.

” För att förse en växande global befolkning med mat kommer större och större delar av jordens markyta att behöva användas till jordbruk och boskapsuppfödning. Det innebär tätare koncentration av människornas bosättningar – och förmodligen många fler konflikter”, tillade Mann. Hans kollega, Dr Kevin Trenberth från US National Center for Atmospheric Research, förutspådde också den tid då ” Mat och vatten kommer att bli de stora problemen, det kommer att bli dyrt och vi kommer att få brist på dem.”

Om det är så uppenbart vad som håller på att hända, varför vidtar inte mänskligheten de nödvändiga åtgärderna för att bekämpa klimatförändringen?

Ted Morgans, professor emeritus i statsvetenskap, vid Lehigh University säger: ”De allra största utsläppen av växthusgaser görs av världens utvecklade kapitalistiska ekonomier, med Kina och USA i spetsen.” Han tillade att ”varje kapitalist avskyr att försvaga sin konkurrenskraft gentemot de andra kapitalistiska ekonomierna. I en kapitalistisk värld måste varje ekonomisk enhet agera för att skydda vad den anser ligga i dess egenintressen. Den enda motverkande kraften kommer från offentliga sektorn.” Ändå är myndigheterna ovilliga att aggressivt begränsa kapitalistiska industrier som släpper ut växthusgaser – allt från den fossila bränslesektorn och de stora jordbruken till dem som skövlar regnskogen – eftersom de är “ rädda för att pressa allmänhetens intressen för långt så att de orsakar kapitalflykt och det får till följd att kapitalisternas ekonomiska lönsamhet undergrävs. Och självklart dominerar företagen och de rika utformningen av den allmänna politiken – och ingenstans mer än i USA. ”

Termen ”kapitalflykt” är absolut avgörande här. Under kapitalistiska system har företag som inte gillar potentiella statliga regleringar ofta rätt att hota att lägga ner, eller flytta sina företag någon annanstans, om det görs blir människor arbetslösa, och de lokala ekonomierna skadas. Detta  (”Kapitalstrejk”) och hot om detta har använts sedan den industriella revolutionen för att göra allt från att få stater att lätta på skattetrycket, och att slå sönder arbetarrörelser, till att döda lagstiftningar som affärsmagnater motsätter sig, särskilt när de ställer sig på arbetarnas sida, eller stöder arbetarnas rättigheter.

”Kapitalstrejker” är etiskt tvivelaktiga även om de inte är förbjudna, men att tillåta dem är bokstavligen att begå självmord när en fråga som klimatförändringar står på spel. Medan kapitalismen eggar företag att tvinga regeringar att låta dem fortsätta med åtgärder som förstör planeten, måste större delen av mänskligheten hjälplöst se på. Och det finns faktiskt inte några tänkbara vinnare i det system som tillåter kapitalstrejker: I slutändan kommer de 20 företag som bidrar till en tredjedel av planetens koldioxidutsläpp så småningom att drabbas precis som vi andra, eftersom vi alla bor på samma planet.

Slutligen kommer vi till frågan om systemrelaterad fattigdom. 2020 har vi kunnat se problemet med kapitalistisk återhämtning i ett annat ljus, vår förmodade ekonomiska återhämtning har varit ”K-formad”, och det betyder att de rika har fått det oproportionerligt mycket bättre medan andra har fått det betydligt sämre än tidigare.

Ändå föregick denna allvarliga inkomstskillnad länge pandemin: I mer än fyrtio år har faktiskt företag manipulerat regeringen för att se till att de superrika får mycket mer än deras rättvisa andel av vår rikedom.

Med ojämlikhet i inkomst kommer inte bara fattigdom utan ekonomisk orättvisa. Enligt Brookings Institute hade amerikanska hushåll år 2018 över 113 biljoner dollar i tillgångar. Om dessa hade fördelats jämnt mellan de 329 miljoner amerikanska medborgarna skulle varje person ha mer än 343 000 dollar.

2016 hade 20 % av hushållen 77 % av förmögenheten, medan den översta procenten ägde 29 % av förmögenheten. Det här är den direkta konsekvensen av kapitalismen av två skäl: För det första försäkrar regeringen de förmögna, att den inte kommer att begränsa deras girighet genom en rättvisare fördelning av resurserna; och för det andra stärks de rika kontinuerligt jämfört med alla andra, för att de har betydligt fler möjligheter att påverka politiska beslutsfattare än andra.

Inget av detta har diskuterats i presidentdebatterna. På den ena sidan fanns de demokratiska kandidaterna, Biden och Harris, som lät som det nutida exemplet på Amerikas-längst- till-vänster-president Franklin D. Roosevelt.

Joe Biden 2020. Av Gage Skidmore from Peoria, Arizona – Joe Biden, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87737887

Biden vill återansluta USA till Parisavtalet (något som skulle hjälpa till att bekämpa klimatförändringen, men det skulle inte göra tillräckligt för att eliminera det helt). Han vill se till att utforma en Pandemic Testing Board jämförbar med Roosevelts berömda War Production Board, som har som mål att använda vetenskap för att bekämpa pandemin.(Trump har däremot medvetet ignorerat vetenskapen sedan pandemin nådde vårt land i början av året).

Han vill investera miljarder dollar i stimulansåtgärder som skulle skapa miljoner jobb och han stöder andra åtgärder som att förbättra regleringarna för banker och andra viktiga industrigrenar. Han vill tillhandahålla avgiftsfria offentliga högskolor för låginkomsttagare och medelklass-studerande, efterskänka federala studielåneskulder, minst 10 000 dollar per person, och kräva att företag bekostar akut sjukfrånvaro.

Allt det här är väldigt bra – och de är verkligen bättre än det status quo som Trump och Pences lockar med. Ändå ansträngde sig Biden och Harris mycket för att betona att de inte är socialister, att de stöder kapitalismen. De sa att deras förslag bara skulle nagga lite i kanten av problemet snarare än att utplåna det helt.

Faktum är att Biden till och med skröt i sin debatt mot Trump att han knappt ens släppt in Demokratiska partiets antikapitalistiska vinge – som leds av senator Bernie Sanders, som nästan blev partiets presidentkandidat i år – och han har helt rätt. När vi på siten Salon pratade med insiders hos Sanders, som hade försökt få Biden att dra sig åt vänster var de alla överens om att de bara fick blygsamma eftergifter.
Detta tillvägagångssätt kommer inte att göra slut på kapitalismen i framtiden.

Professor Julia K. Steinberger, professor i ekologisk ekonomi vid University of Leeds Steinberger säger till oss att Biden inte ”helt förstår” krisens omfattning. Hon lät väldigt mycket som Bernie Sanders gjorde, när han förra året avvisade påståendet från en annan demokrat, att man skulle kunna stödja meningsfull förändring samtidigt som man förblev kapitalist.

Sanders argumenterade: ”Jag tror inte att “business as usual” som görs på det gamla sättet, är tillräckligt bra. Vad vi behöver är faktiskt – jag vill inte göra människor för nervösa – vi behöver en politisk revolution. Jag är, tror jag, den enda kandidaten som kommer att säga till den härskande klassen i detta land, företagseliten: Nog, nog med er girighet och med er korruption. Vi behöver verklig förändring i detta land. ”

Förra året intervjuade jag Ben Shapiro, som idag är en av de mest populära konservativa expertkommentatorerna i Amerika, jag konfronterade honom med hans åsikt att om det finns svältande barn i Amerika, är en möjlig lösning att ta bort dem från deras föräldrar.

Hans resonemang var att eftersom kapitalismen ger alla möjlighet att försörja sig själva och sina familjer, måste föräldrarna gjort fel om deras barn inte har råd att äta. Jag invände och berättade att miljontals amerikaner arbetar heltid och fortfarande inte kan försörja sina familjer. Shapiro sa ”Jag accepterar inte din beskrivning att vi lever i ett samhälle där folk bokstavligen inte kan ge mat åt sina barn, och att barnen kommer att svälta utan gratis skollunch.”

Shapiros oförmåga att ens förstå den ekonomiska verkligheten ger en hint om orsaken till problemet. Medan Biden och Harris kanske inte direkt avskyr de fattiga som Shapiro gör, delar de fortfarande hans ovilja att acceptera förutsättningen att det kan vara något fel med kapitalismen som system.

Tyvärr, för att citera president John Adams: ”Fakta är envisa saker; och vad vi än önskar, vad vi än känner för, vilka våra böjelser än är, och vad våra passioner än dikterar för oss, så förändrar de inte fakta eller bevis.”

Fakta och bevis upplyser oss om, att kapitalismen dömer miljoners miljoner till hopplös fattigdom, det gör oss oförmögna att effektivt ta itu med problem som pandemier, och gör att planeten bokstavligen förstörs. Om inte verkligheten blir en del av huvudfåran i vår politiska diskurs är mänskligheten dömd.

Relaterat.
Vad står Bidens “flexibilitet” för?
Är Joe Biden ett bra alternativ till Donald Trump? Stödde Jugoslaviens förstörelse, motarbetare visselblåsare
Åtta sätt som gör USA:s valsystem odemokratiskt.
I USA gäller inte en grund för demokrati: En person- en röst!? Va!
Demokratin fungerar dåligt i USA enligt första vetenskapliga studien.
USA:s odemokratiska val.
Demokratin i USA fungerar dåligt enligt den första vetenskapliga studien.
Jimmy Carter säger till Oprah Winfrey att USA inte längre är en demokrati
Vet Radions “Konflikt” vad demokrati är? Om demokratin i Ryssland, Sverige och USA.
Dollarocracy – Hur pengar har förstört USA:s en gång ganska demkratiska valsystem
Korruption i USA:s politiska ledning
USA: Ekonomisk manipulation och korruption
Korruptionen i Ryssland och i andra länder

Föregående artikelNew York Times förfalskar historien om USA:s stöd till terroristerna i Syrien – som fortsätter än idag!
Nästa artikelMöt upp för Julian Assange! Fredag 23 oktober kl. 16:00-17:00
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

11 KOMMENTARER

 1. Högst märkligt då fattiga människor (men även mindre fattiga) flyr till kapitalismens länder för att få ett bättre liv.
  Dom som har den fria möjligheten alltså.
  Tänker på de människor som är ”fängslade” i länder styrda av kommunistdiktaturer som inte ens har så mycket frihet att de har makten att själva ta sig därifrån.
  Läste häromkvällen om en ägare till en bilverkstad i forna DDR som i hemlighet utvecklat en liten tvåtaktsmotor som hjälpmotor för att med den fly till väst vattenvägen.
  Första försöket misslyckades när han skulle prova simhjälpmotorn vid kustbandet och blev upptäckt att säkerhetspolisen STASI. Straffet för misstänkt flyktförsök blev tre månaders fängelse.
  Men den unge mannen gav sig inte och lyckades senare efter frigivningen färdigbygga sin skapelse och även fly DDR till Västtyskland.
  Där tog han kontakt med motorfabriken JLO Werke Pinneberg där han fick utveckla ”flyktmotorn” till en vattenskoter som skulle marknadsföras som nymodig pryl, nyttosak eller fritidsleksak.
  Det var i samma tid som det gamla tyska industriföretaget blivit uppköpt av amerikanska Rockwell.
  Anledningen var att marknaden börjat vika för tvåtaktsmotorer av mindre typ som skotrar, mopeder och liknande. Företaget behövde nytt kapital som då amerikanerna kunde erbjuda.
  Tyvärr slutade det illa för flyktmannen och motorutvecklaren från DDR som själv drunknande efter en provkörning och utveckling av simhjälpmotorn.
  Men motorn och dess historia finns idag utställd på ett museum i Tyskland.
  Det hände i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet.

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Ilo_Aqua_Scooter.jpg

  • Du tänkte inte på visselblåsaren Edward Snowden som med knapp nöd lyckades fly ”Fria” USA:s jakt och kom till Ryssland? Eller visselblåsaren Julian Assange som försmäktar i hemskt fängelse, ”psykis tortyr” enligt FN och riskerar utlämning till USA och dom på 175 års fängelse?

  • Även sk rika människor flyr från rika kapitalistiska länder. Vill du vet så fråga t ex mängden amerikaner som flyttade till Canada plus de amerikaner som funderar på att flytta norrut. De menar att de kände sig fängslade av Trump regimen. Du kan du även passa på och fråga mängden (före detta) marktjuvar som lämnar Palestina och bosätter sig i Väst. De kände att det gick inte längre att roffa åt sig utan risk, så lämnade de Palestina.

  • Inte bara Coronapandemi som borde oroa Washington. Det finns annat, som borde få Washington att få panikkänslor.
   https://www.rt.com/op-ed/504417-russia-china-military-alliance-putin/
   Vladimir Putin säger att det är ”fullt möjligt att föreställa sig” en fullständig försvarspakt mellan Moskva och Peking inom en snar framtid.
   En sådan affär skulle förändra den geopolitiska balansen – och vara en stor huvudvärk för USA och Nato.
   Rysslands president Vladimir Putin kommenterade igår att han inte kunde utesluta en potentiell militär allians mellan Moskva och Peking. Teoretiskt är det fullt möjligt. Vårt samarbete med Kina stärker Kinas armés försvarsförmåga och tiden kommer att visa hur det utvecklas.
   Utan tvekan blir Kinas strategiska band med Ryssland starkare. Även om de inte är överens om absolut allt. Vilken konsekvens skulle en sådan allians få? I slutändan befinner sig de två länderna återigen förenade med förutsättningen att min fienders fiende är min vän och står inför USA och dess allierade.
   Detta har redan resulterat i ett omfattande militärt och tekniskt samarbete. Resultatet av en formell militärpakt skulle emellertid vara besvärligt för Washington och flytta maktbalansen över den eurasiska landmassan, såväl som de specifika gränser som man har försökt rikta sig mot Ryssland och Kina på.

   Vändpunkten för växande strategisk tillhörighet mellan Peking och Moskva började 2014. Inför den ukrainska krisen och de västerländska sanktionerna vände sig Putin till Kina för att diversifiera Rysslands ekonomiska strategi och undertecknade flera avgörande gasledningsavtal som såg Ryssland fördjupa sin roll när det gäller att tillhandahålla energi till Kina.
   I sin tur såg denna period också Ryssland att bli en viktig del av Pekings initiativ för bälte och väg , vilket gjorde det möjligt för kinesiska investeringar att förbinda Eurasien med ambitiös infrastrukturutveckling, inklusive byggande av vägar och järnvägar genom ryss territorium som har gjort det möjligt för Kina att etablera direkta landvägar till Europeiska nationer.
   I takt med att ekonomiska förhållande har intensifierats, så har det militära också. Även Kina har befunnit sig i spetsen för den växande motsättningen de senaste åren från väst, inte minst USA.

   Rysslands oro har varit gränsen för Östeuropa och utvidgningen av Nato österut. Kina å andra sidan inför en växande militär närvaro av USA och dess allierade kring dess marina gräns i Syd- och Östkinesiska havet, med Washington som utreder dess ”fria och öppna Indo-Pacific” -initiativ som ett försök att begränsa Peking. Båda länderna är säkra inom sina kontinentala landmassor, men möter ständiga strategiska huvudvärk över dessa ” fientliga periferier ”, och här är gemensamma intressen som täcker det militära samarbetet.

   Allt är dock hypotetiskt. Länderna har växande intressen och de kommer sannolikt förstärka sitt strategiska, ekonomiska och tekniska samarbete. Till exempel ger Ryssland en bastion för Huawei medan USA försöker tvinga det ut från västmarknaderna, men detta är dock inte tillräckligt. Moskva och Peking har skillnader.
   Ett deltagande av Kina vid Europas Natofront skulle ytterligare försvåra försöken att förbättra handels- och investeringsförbindelserna med Europeiska unionen, medan Ryssland fortsätter att ha intressen i att hantera Indien, som har varit en frontlinje för kinesisk militär friktion.
   Vilken inverkan skulle en sådan allians ha? Ett formellt avtal skulle i slutändan utgöra problem för Amerika och dess allierade. Först och främst, i Nordostasien runt Koreahalvön och Japan, skulle ett partnerskap mellan Ryssland och Kina förändra maktbalansen helt, särskilt när det gäller luft- och marinmakt.
   Tillägget av Ryssland i Sydkinesiska havstvisterna skulle också utöka Pekings dominans över regionen, särskilt i luften, om Kina skulle erbjuda tillgång till baser i denna region. På samma sätt skulle tillägget av kinesisk kapacitet i Europa utgöra nya utmaningar för Nato. En sådan allians skulle också vända balansen mellan kärnkrafter i världen mot USA.
   Samarbetet mellan de två länderna kommer att fortsätta växa. Åtminstone fungerar var och en som en viktig strategisk motvikt för att skydda mot politik för inringning, sanktioner och motsättningar, som västliga alliansen utgör. De behöver helt klart varandra, men om det någon gång kommer att resultera i en formell militärallians är ännu inte säkert. Men det är en möjlighet som säkert kommer att oroa västerländska politiker.

 2. Va sjutton menar han. Jag vet att han har problem med stamning, minnesluckor och moral. Är det mer än en freudiansk felsägning. Hur snurrigt får det bli; om några månader kan han ha möjligheten att spränga oss alla i bitar, utan att kanske vara medveten om detta.
  https://youtu.be/sQ4lo6FB-s0

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here