Konflikt skapar konflikt om Kina och kalla kriget och problem i KD!

25
1654
Bild från Konflikt 17/8 2019.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad… Kritik utan tillräcklig granskning av källor mot Kina har fortsatt, vilket rapporterats här. Inte bara krig utan demonisering.


Konflikt skapar konflikt om Kina och kalla kriget och problem i KD!

Konflikt sände i 17/8 2019 programmet ”Kinas magiska vapen” Konflikt. som annonserades braskande:
”Om Enhetsfronten som ska få Sverige och världen att se Kina med kommunistpartiets ögon. Hör om mingel på Grand hotell, försök att köpa politiker och nattliga möten med mutor och hot.”

På Radionyheterna kl 12.30 riktas kritik mot att en KD-politiker i Sverige haft kontakt med Enhetsfronten. Detta ska utredas säger representanter för KD.
Aftonbladet: KD-politiker utreds för kopplingar till kinesiska staten.

”Nu meddelar Kristdemokraterna att saken ska utredas. – Vi ska samla in så mycket fakta vi kan kring det här och efter det avgöra om man kan vara kvar som företrädare för Kristdemokraterna när man har sådana kontakter, säger Peter Kullgren, partisekreterare i Kristdemokraterna till SR.
– Vi hanterar den här frågan skyndsamt.
Den berörda politikern menar själv att denne inte har några problem med att hålla isär sina roller som politiker och som engagerad i organisationerna.
– Allt det jag gör måste vara bra för Sverige, om det är bra för Kina med så är det dessutom bättre, säger politikern i P1 Konflikt.”

(Undrar om liknande kontakter med liknande organisationer för USA, världsledan i illegala krig och sanktioner behandlas lika. Vad tror Du?))

Jag har fått kommentarer av bland andra Ulf Karlström som jag återger med hans tillstånd.


Ulf Karlströms kommentar.

Jag lyssnar regelbundet på Konflikt. Det är ett bra program, även om det inte sällan är vinklat i favör till ”Västvärldens”-NATO:s-USA:s utrikespolitiska positioner.

I lördags kunde vi höra att Kina smider djävulska planer på att expandera sin handel och ekonomi. De investerar i andra länder för att bygga ut just sin handel och ekonomi. t ex genom Belt & Road-projekten. Det är tveksamt om WTO håller med Ekman om att detta har ett kriminellt syfte? Eller är det så att Ekman och Konfliktredaktionen håller sig med två moraliskt-ekonomiska måttstockar – en för ”Västvärlden”-NATO-USA, och en annan för Kina och Ryssland? Är det inte sådant man kallar dubbelmoral, eller att bara se på världen med ett öga?

I en intervju med en forskare från Nya Zeeland ställdes en fråga om inte även USA och dess statsorgan CIA kunde anklagas för påverkan, liknande den nu Kina anklagas för.

Nej blev svaret, det går inte att jämföra, då CIA begränsas av sin budget. Men många amerikanska kritiker av USA:s inblandning i andra staters staters inre angelägenhet, eller rena krigsföretag, där både CIA och USA:s krigsmakt medverkat, har försökt skatta icke redovisa kostnader för t ex CIA:s totala verksamhet. Det har mest blivit skattningar, men eftersom Konfliktredaktionen sitter inne med dessa icke redovisade/”hemliga” uppgifter föreslår jag att Redaktionen kontakter amerikanska forskare m fl och delger dem det rätta svaret på deras skattningar.

Jag är övertygad att man kommer att ta emot informationen från Redaktionen med stor glädje och tacksamhet.

Tesen om den djävulska, men tydligen inte hemliga, ”enhetsfronten” var närmast pinsam, och ytterst konspiratorisk i sitt synsätt. Man fick intrycket att Kina är det enda land i världen som försöker påverka handel och politik i andra länder. Har Ekman och Konfliktredaktionen hört talas om ”vänskapsföreningar”? Ja, det finns ett stort antal föreningar, organisationer – statliga som privata – samt kyrkobyggen, lobbygrupper och PR-byråer, vilka alla tycks syssla med sådan ”djävulsk” verksamhet. Är det möjligen bekant för Ekman och Konfliktredaktionen? Om inte, så ger jag en referens nedan, för interna studier på Redaktionen. Kanske går det att anordna en studiecirkel med personal och medarbetare? Det är höst, och studieförbunden manar oss att studera.

Däremot skall programmet ha en eloge för att den lyfte fram Kinas otäcka påtryckningar på utlandsboende kineser (och möjligheten att hota släktingar, boende i Kina). Visserligen var det bara en intervju, med en Falu gong-trogen person, men beskrivningen verkade vederhäftig

Vi har sedan ett tag pådyvlats ett nytt Kallt krig. Hoppen från 1990-talets början att både Warszawa-pakten och NATO skulle avvecklas grusades ganska snabbt. NATO skrev om sina statuter i två omgångar till att deras verksamhetsfält blev hela världen. I det framskapade farliga nya Kalla kriget råder en unipolär världsordning, med följd att Hegemonen (läs: USA-NATO) i stort kan göra vad den vill. Det har medfört statskupper, krig och elände för miljoner människor. Bara av den anledningen är det ett starkt skäl att vi får till stånd en multipolär världsordning, som kan balansera – och begränsa Hegemonens faktiska härjningar.

Ekman och Konfliktredaktionen tycks inte dela denna syn på att dämpa krigshetsen, minska antalet krig och – kanske – få till mer fredliga och civiliserade former för mellanstatligt umgänge. FN kan måhända spela en viss roll i detta sammanhang.

Det är trist att notera att Ekman och Konfliktredaktionen har valt sida, och envetet försvarar den unipolära världsordningen. Jag skall villigt erkänna att det förekommer kritik i Konfliktprogrammen mot EU-NATO-USA, men enbart i detaljer, aldrig i ett övergripande perspektiv.

Efterskrift och relaterat.

Anders Romelsjö och Ulf Karlström med ”USA som världspolis.”

I skriften ”USA som världspolis. Amerikansk utrikespolitik och ekonomi efter 1945” (Nomen 2013), uppdaterad och förkortad 2020, har jag och Ulf Karlström utvecklat perspektivet att det är ”livsavgörande” att bryta den unipolära världsordningen, till förmån för en multipolär ordning, med balanserande mekanismer, i syfte att försöka frysa det uppstartade Kalla kriget, och på sikt – förhoppningsvis – få tillstånd ett omfattande, fredligt internationellt umgänge, med intensivt handelsutbyte mellan staterna.

Washington’s kampanj mot Kina kan leda till krig
Pompeo förbereder ett nytt kallt krig mellan USA och Kina. DN och Grön Ungdom hjälper till.
“Jag tror inte alltid på CIA:s berättelser, men när det gäller Kina, då tror jag på dem”
Utrikesminister “Pompeo” – (“vi ljög så mycket då jag var på CIA”) kritiserar Kina – får svar på tal.
Demoniseringen av Kina ökar?
Utrikesministern: “Vi har mycket gemensamt med USA” (med dess brutala krig som dödar miljoner, dess illegala sanktioner och (kärnvapen)upprustning)

Föregående artikelHur började kriget i Syrien? Desinformerar Sveriges Radio?
Nästa artikelÄr ”humanitär intervention” verkligen humanitärt?
Ulf Karlström
Ulf Karlström var för omkring 50 år sedan ordförande i DFFG, De Förenade FNL-Grupperna, en av Europas då starkaste antiimperialistiska rörelser. Han har varit med i styrelsen för Folkrörelsen Nej till EU. Han är filosofie doktor i limnologi och driver Macoma miljöutredningar. Ulf spelar teater och tävlar som historieberättare.

25 KOMMENTARER

 1. I mail från Barbara Brädefors

  ” Jag hörde ”Konflikt” från början till slut. I början av programmet beskrivs Enhetsfrontens uppgift i Kina som det kommunistiska partiets uppgift att bygga samarbete med andra befintliga rörelser som religiösa och andra, minns inte hela uppräkningen. Syftet är sammanhållningen i samhället. Jaha, tänkte jag, det har funnits i alla socialistiska länder som inte finns längre och i de som ännu finns, t.ex. Kuba. I DDR var Nationella Fronten en samverkan mellan det ledande och fyra andra politiska partier samt den fackliga och kvinnorörelsen. NF hade en struktur ända ner till lokalsamhället och uppträdde vid val med gemensam lista. NF arbetade inte utomlands, för det fanns Liga för folkvänskap, min första arbetsplats på ett år, som före och efter upprättandet av diplomatiska förbindelser samarbetade med vänskapsorganisationer av typ Svensk-kubanska föreningen.
  Om nu Enhetsfronten verkar för att i andra länder skapa en realistisk bild av Kina så kan jag inte finna det förkastligt. Det gjorde också Svenska Fredsrådets kinesiska besök. Medan vi bygger samverkan rasar ideologiernas krig.

  • Nationella Fronten i DDR var ett effektivt sätt att kontrollera varje form av opposition. Bara faktumet att du anger att det var ett ledande parti som styrde aktiviteten visar hur fel du borde inse att det var.
   NF är ett lysande exempel på hur man inför diktatur och låtsas att det är en demokrati.

   • Jag var i DDR, deras Nationella Front var något mycket annorlunda än vad som pågår i Kina idag. DDR var en sovjetsatellit där Sovjet styrde det mesta i detalj direkt från Moskva. Det var inte någon fråga om samverkan, utan autokratisk lydnad av en härskarstat. Det finns ingen jämförelse.

 2. Jag började lyssna på Konflikt när Cecilia Udden ersattes av Mikael Olsson Al Safadi, och slutade lyssna när Mikael Olsson Al Safadi ersattes av Ivar Ekman.

  Under Mikael Olsson Al Safadi tid var Konflikt ett balanserat program. Före och efter hans tid var/är det ren propaganda USA och allt i Konflikt utgår från USA:s syn på världen.

  • Det gäller även hela MSM och hela de statliga språkrören SVT och SR. De journalister som inte följer direktiven uppifrån när det gäller innehåll plockas bort.

 3. Undras om detta ståhej inte är bra? Hela Västvärlden är nu så genompyrt med rädsla för att dess dominans över världen skall upphöra. Men det är Västvärlden det. I Oceanien, Afrika och i resten av Asien ser man det alls inte så. Där tycker man i regel att det är bra, det framgår tydligt om man inte för mycket litar på MSM för att inhämta kunskap. Dessutom kan man via MSM, det räcker faktiskt, se hur Imperiet med sina vasaller krackelerar på ett helt underbart sätt. ”Brexit”, ”USA-valet 2020”, ”Trump vill köpa Grönland”, ”Epsteinaffären”, ”Tyskland lider av energikris” och så vidare, är rubriker du kan slå på hos MSM för att se förruttnelsen. Och nu också alla varningar om ett nytt ”2008”.
  Just nu håller jag till exempel på med att översätta en artikel under rubriken ”Kina vinner ytterligare en omgång i Stillahavsområdet” från blogginlägget https://www.asiatimes.com/2019/08/article/china-wins-another-round-in-the-pacific/ Och Asiatimes är inte kända för att vara okritiska mot Kina.
  Men det är naturligtvis inte ”jättekul” att bo i ett land som bestämt sig för att krypa upp i knät på förruttnelsens moder. Det luktar rätt illa, som till exempel programmet ”Konflikt” i lördags.

 4. Världen är uppdelad i för och emot, vänner och fiender. Man får inte ha kontakt med fiender. Därför säger Peter Kullgren, partisekreterare i Kristdemokraterna till SR: ”Vi ska samla in så mycket fakta vi kan kring det här och efter det avgöra om man kan vara kvar som företrädare för Kristdemokraterna när man har sådana kontakter.” Det är alltså kontakter med fienden man inte får ha. Hur ska vi kunna motverka krig och förödelse om denna – inte ovanliga syn – får råda? När ska politiker och media ta till sig att kontakter behövs för att förebygga missförstånd, konflikter och destruktiv utveckling? Konflikttranformering (konflikthantering, konfliktlösning, eller vad man kallar det) kräver att olika (allas, helst) perspektiv tas in. Ökad kunskap om varandra, inte mindre och inte fördomar, förutfattade meningar…
  Man hade önskat att ett program som Konflikt skulle utgöra gott exempel. Men nej, som övriga kommentatorer här skriver har Konflikt placerat sig i väst-(USA)hörnan och god hantering av konflikter ser vi inte mycket av. Världen är i trängande behov av att utnyttja kunskaper i god konflikthantering.

  • Är inte en av de kritiska synpunkterna på Tulsi Gabbard just att hon haft kontakter i t.ex. Syrien?

   Det är intressant att se hur man sträcker ut handen från till exempel Ryssland och Kina samtidigt som Imperiet med lakejer ropar ”don´t tuch, no such!” Men så gör man inte på många håll utanför Väst, där vill man talas vid, där vill man resonera om viktiga saker för sina länders utveckling. Kommer dagens Imperium att sjunka ihop som det Brittiska gjorde tills det var slutpyst i och med ”Suezkrisen”? Eller kommer det att slåss desperat? Det vet inte heller Birgitta Forsberg i SvD när hon skriver under rubriken ”Väst har aldrig varit i en situation som denna”. Publicerad 2019-08-17. Läs den, det är intressant att se hur svenska ekonomer spekulerar. Inledande text ”Är stormarnas storm på väg? Nervositeten sprider sig. Kampen om världsherravälde mellan Donald Trump och Xi Jinping, brexit, Hongkongprotester, Hormuzsundet. Allt ovanpå svag tillväxt, extremt låga räntor och centralbanker ute på djupt vatten.”

  • Det är just det Kina håller på med. Det var genom att ”prata med fienden” som man lyckades få stopp på alla interna motsättningar i landet. Nu fortsätter man internationellt. Nu ”pratar” alltmer länder som Kina, Indien, Iran, Ryssland och även Nordkorea med varandra och det gäller både handel och militära allianser. Även Afrika och Sydamerika är med på ”pratandet” och det skrämmer slag på USA imperiets diktatur.

 5. Jag minns inte hur många gånger jag under en sommarpraktik i USA på 70-talet fick höra : ”du skall göra som jag säger, annars dödar jag dig”. Det var sagt på skämt, men fick mig varje gång att rycka till inombords. Så sade vi inte till varann i Europa. Allra minst bland de enkla människor jag vuxit upp med på landet. Ett sådant grovt språkbruk skulle aldrig någonsin ha kommit på fråga. Jag undrar om inte det modernt förhärskande konflikttänkandet är uppodlat inom den amerikanska och brittiska kulturkretsen, även om inte ens britter skulle ha kunnat uttrycka sig på ovannämnt sätt.

  Så småningom har det amerikanska konflikttänkandet spritt sig vidare till Europa med Hollywoods benägna bistånd. Tjugotalet gratiskanaler kör andefattig våldsmättad USA-underhållning 24/7 – och räcker inte det kan man beställa mer mot liten avgift. Och efter detta dagliga bad i amerikansk våldskultur försöker våra politiker få oss att tro att vi hotas av rysk hybridpåverkan. Hollywood bor i våra hjärnor men de sluga ryssarna har hittat en bakdörr via vilken de kommer att vända upp och ned på alla våra ”värderingar”. Det värsta är att de inte efterlämnar några spår – och om någon skulle fråga vad denna hybridpåverkan består i, är det just detta: den är osynlig, ni måste bara lita på oss.

  I USA ostraciseras varje politiker som dristar sig till att yttra ordet samförstånd eller ens förhandling. T.o.m. den burduse och konfliktbenägne Trump förklarades för landsförrädare för att han samtalat med Putin och Tulsi Gabbard kan inte genomföra en endaste intervju utan att man anklagar henne för samröre med fienden för att hon samtalat med Assad. Det hela är mycket slugt upplagt genom att man genom demonisering som övergår till reflexmässighet kan skapa oöverstigliga hinder. Ledarna i länder som USA vill komma åt förklaras vara oberörbara spetälska. Inget samtal, ingen kontakt – de skall bort helt enkelt. De kan gå självmant men om de vägrar väntar krig, direkt eller via mellanhänder. Från det att USA på nittiotalet uppfattade sig som den ensamma härskarnationen har situationen hela tiden förvärrats. Antalet fredspolitiker är färre än någonsin samtidigt som kunskapen om omvärlden sjunkit lika snabbt som självöverskattningen har stigit.

  För de fina kretsarnas bruk odlas konflikttänkandet inom tankesmedjorna. Deras finslipade hatpropaganda sprids ut över världen till villiga avnämare som det inte finns någon brist på i Europa. Tankesmedjorna tillhandahåller de stenar som slungas mot varje person som eftersträvar fredlig konfliktlösning och motsätter sig yttre inblandning. Medan president efter president i USA har haft fler oskyldigas liv på sitt samvete än de ledare som en efter en utses till den nye Hitlern, skulle det aldrig falla dessa kretsar in att betrakta världen ur motpartens perspektiv. Att de skulle upptäcka att Washington faktiskt är det träsk som behöver rensas upp från krigsdrivare och där de verkligt spetälska ledarna bor.

 6. Sveriges radio ljuger, Det som kallas ”enhetsfronten” är inte alls en ”avdelning av kinesiska kommunistpartiet”. I Kina finns åtta politiska partier, en kvarleva från demokratin mellan 1912 och 1949. Det som kallas ”enhetsfronten” är en liten organisation som representerar alla de partierna gemensamt. Motsvarigheten i Sverige skulle kunna vara en svensk organisation som representerar alla svenska politiska partier. Det svenska politiska systemet bygger på att skapa konflikt och motsättningar. Om A står i konflikt till B, gör båda allt för att förtala, skända, förljuga och sabotera för den andre.

  Kina fungerar på motsatt sätt. Om A står i konflikt till B gör båda allt för att hitta gemensamma nämnare, och båda försöker påverka den andre att ändras för att skapa enhet och samstämmighet. Alltså precis det diametrala mot det svenska systemet. Därför är det viktigt att parter i någon konflikt talar med varandra. Det är precis vad som händer här. Vad som pågår i KD är bara en tragiskt illustration till det dysfunktionella svenska samhället och politiska systemet. Det gäller än mer SD.

  Kina har ett namn för detta. Det kallas Guanxi https://en.wikipedia.org/wiki/Guanxi att alla arbetar på att skapa samarbete, förtroende och ansvar gentemot varandra. Sverige fungerar motsatt, skapa konflikt, motsättningar, hat, förakt och misstro. Den svenska modellen, en form av diktatur.

  • Den svenska modellen är politisk teater. Skillnaderna mellan riksdagspartierna är så marginella så dom måste förstoras upp och regisseras för att skenet av demokratisk debatt skall upprätthållas.
   Sveriges riksdag kunde annars lätt ha ersatts med ett direktnummer till Pentagon, men då kunde ju förtroendet för landets ledning ha skadats, för att inte tala om alla lukrativa låtsasjobb som hade försvunnit.

 7. Jag känner mycket väl till Ann-Marie Brady från Nya Zeeland, som nämns i artikeln. Hon är lokalt en mycket välkänd anti-Kina politisk agitator med öppna rasistiska grunder och har regelbundet öppet attackerat kineser personligt i Nya Zeeland baserat på etnicitet. Hon tilläts efter lång och stor tvekan att ge en föreläsning för Nya Zeelands kabinett, inte parlamentet som det står. Det var en utstuderad rasistisk attack som kunde vara från en annan tids-era där hon krävde att Nya Zeeland helt skulle bryta med Kina. Premiär ministern avfärdade henne efteråt diplomatiskt ”Nya Zeeland kommer att fortsätta att utveckla goda förbindelse med alla länder”. Nya Zeeland är ett mycket egalitärt land med otaliga olika etniciteter som kommer överens mycket bra, omkring 12% är asiater. Som person är hon öppet avskydd, av många rent ut hatad för sin öppna rasism.

  Jag kan tillägga att Hanna Sahlberg uppenbart sparkades från sin position som korrespondent i Kina efter ett otal grovt och bevisligen förfalskade rapporter, vilka avslöjades av svenska alternativa media.

 8. Jag läser morgontidningarna. Vad jag läser i svenska regimtrogna media kunde vara hämtat ut tyska tidningar för 100 år sedan. 470,000 demonstrerade mot våldet och till stöd för polisen och Kina i Hong Kong den 17 aug. Dessförinnan hade det varit minst två liknade demonstrationer med 100,000 deltagare mot våldet i Hong och med stöd för polisen och Peking. Svenska media rapporterar det som stöd för demokratirörelsen. Lögn. Denna bild är tagen den 17 aug. Vad tror ni det står.
  http://img2.chinadaily.com.cn/images/201908/17/5d57cb99a310cf3e9797b265.jpeg
  Det svårt att översätta kinesiska, men en svensk skulle a skrivit så här. ”Jag stöder Hong Kong polisen. Bekämpa lögnerna. Bekämpa våldet. Även jag är kines.”

  Det visar sig att den våldsamma ”demokratirörelsen” bara har omkring 3.5% stöd i Hong Kong, av indoktrinerade barn och ungdomar. Inte en miljon som svenska media falskt påstår. Resten stöder ett stopp på våldet, polisen och ledningen.

  Svenska media rapporterade att lärarna demonstrerade till stöd för demokratirörelsen. LÖGN. Lärarna demonstrerade mot demokratirörelsens våld.

  Andra falsarier från svenska statliga och regeringstrogna media, man rapporterar om att Kinas polisiära insatsstyrka finns i Shenzhen men kallar den ”trupp” eller ”militär” för att missleda till att det skulle vara armen, PLA. Även Sverige har en polisiär insatsstyrka.
  https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/nationella-insatsstyrkan/
  Inte sedan i Tyskland för 100 år sedan har vi sett så hätska angrepp på en folkgrupp som nu i Sverige, inte att förglömma, det var helt lagligt då, det är helt lagligt idag i Sverige att missleda, ljuga, förfölja, indoktrinera och desinformera.

  Idag har vi bättre kommunikation. Jag kan koppla upp mig i realtid med WeChat till kontakter i Hong Kong och live med video följa vad som pågår, jag kan se och höra vad som pågår, jag kan läsa plakaten, jag kan prata med dom mitt under demonstrationer. Jag rekommenderar starkt det till alla läsare av detta. Det kostar inget.

 9. Ivar Ekman, Konflikt mailade ”Hej Anders

  En av de första sakerna som sägs i programmet yttras av Chen Jiliang, talesperson och politisk sekreterare på Kinas ambassad i Stockholm. Han säger ”the United Front Work Department is a functional department of the Communist Party of China”. Det är ingen hemlighet att det ligger till på det sättet; denna avdelning av Partiet har en egen hemsida. Han är också tydlig med att det är en avdelning som fått mer resurser och makt; bland annat har den tagit över ansvaret för kontakter med kineser och Kinaättade i andra delar av världen.

  Kina är idag en supermakt, och är därför värd uppmärksamhet. Att USA gör saker runtom i världen är förstås också viktigt att berätta om, vilket vi gjort vid många tillfällen (titta gärna i vårt programarkiv på sverigesradio.se/konflikt), och kommer få många anledningar att återkomma till.”

  Vänligen

  Ivar Ekman

  • Hej Ivar!

   Tack för informationen. Då hade läsaren fel om ”Enhetsfronten” eller så avsåg han något annat.

   Har ni gjort motsvarande program om USA:s mycket mer liknande informations- och propagandaverksamhet?

   Vänligen

   Anders Romelsjö

  • Man ilsknar regelmässigt till över hur svenska journalister, antingen avsiktligt eller av grov okunnighet, grovt miss-representerar Kina och vänder det mesta till förtal och smutskastning.
   ”the United Front Work Department is a functional department of the Communist Party of China” Detta är helt korrekt. Det vi kallar ”kommunistpartiet” är inget politisk parti i svensk mening eller en i varje detalj beslutande kärna i en toppstyrd diktatur, det är mer av en administrativ övergripande organisation som har till uppgift att se till att samhället, inklusive det politiska, fungerar och söker lösningar istället för konflikt. Man sysslar med långtidsplanering och att skapa policy. I detta fall är uppgiften att se till att olika grupperingar kommunicerar och samtalar med varandra för att arbeta mot samstämmighet, samförstånd och lösningar, i motsats till att dom isolerar sig mot varandra, skapar konflikt, motsättningar, och nära nog olöslig fiendskap, att dom inte tillåts bygga murar mellan sig, vägrar tala med varandra och isolerar sig. Det finns liknande organisationer på andra håll, just med uppgiften att undvika konflikt och motsättningar utan istället arbeta för att man söker lösningar och samverkan. Det är precis motsatsen till Sverige där landets politiska kultur och samhällssystem alltid strävar efter konflikt och konfrontation.

 10. Även kinesiska ambassaden har kommenterat Konfliktprogrammet: här.

  Fråga: Nyligen rapporterade några svenska medier att Enhetsfrontens
  avdelning inom Kinas kommunistiska parti (KKP) har genomfört aktiviteter i Sverige i ett försök att öka sitt inflytande och har kontaktat några lokala kineser. Vad är din kommentar?

  Svar: Vi har märkt att vissa svenska medier som SR, SVD, Expressen, Aftonbladet har försökt att skada den normala verksamheten med utländska kontakter från enhetsfronten. Deras rapporter stämmer i viktiga avseenden inte med fakta. Enhetsfronten är en organisation inom KKP, och dess funktioner inkluderar att ge vägledning till All-China Federation of Industry and Commerce och kontakta kineser utomlands. I enlighet med principerna om öppenhet, transparens, jämlikhet, ömsesidig nytta och ömsesidig respekt, tillhandahåller Enhetsfronten (United Front Work Department) stöd och tjänster för kinesiska privata företag som är anslutna till All-China Federation of Industry and Commerce för att utländska utbyten och samarbete, och för utlandsboende kineser att delta i landets vänliga utbyten och samarbete med Kina.

  Den kinesiska regeringen har alltid uppmuntrat utlandskineser att följa lagarna och förordningarna i värdlandet, aktivt integrera sig i det lokala samhället och bidra till lokal social och ekonomisk utveckling. Samtidigt motsätter vi oss resolut anklagelser, smutsiga kampanjer, attacker och rasistisk diskriminering av utländska kineser. Under en tid har vissa svenska medier och styrkor tillverkat lögner ur intet och skapat problem. De har gått mot trenden med vänligt samarbete mellan Kina och Sverige och genomfört en häxjakt mot människor i Sverige som har vänliga utbyten och samarbete med Kina, vilket är en politisk förföljelse av dessa människor. Vi fördömer detta starkt. Även om ”kropparna” för de svenska medierna och styrkorna är inne på 2000-talet, är deras hjärnor kvar på det kalla krigets era. Vi rekommenderar dem starkt att hålla jämna steg med tiden, överge ideologiska fördomar och föråldrad kalla krigsmentalitet, omedelbart sluta med oberättigade anklagelser och förtal, och sluta att störa det normala utbytet och samarbetet mellan Kina och Sverige och dess folk för att upprätthålla gemensamma intressen för de två länderna och folken.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here