Upprorsbekämpning i Sahel-länderna i Afrika, eller varför finns svenska soldater i Mali?

1
1445

”Sahel sträcker sig österut från Atlanten genom norra Senegal, södra Mauretanien, Mali, Burkina Faso, södra Niger, nordöstra Nigeria, Tchad och in i Sudan.[1] Större delen av Sahelregionen består av savann. Mellan Atlanten i väster till Sudan i öster övergår Sahel från halvtorra grässlätter till buskig savann.” Sahel.

Lars-Gunnar Liljestrand berättar intresseväckande om läget i Sahel, vilket inte precis finns som återkommande rapportering i våra media. Hur många vet att Sverige har soldater i Mali? Vad gör det?
5 mars: Upprorsbekämpning i Sahel.

Jag återger som vanligt inledningen, men denna gång även ett par korta utdrag ur artikeln som i sin helhel kan läsas på Alliansfriheten.se


Upprorsbekämpning i Sahel.

Sverige deltar sedan 2014 med ett skyttekompani i FN-insatsen Minusma i Mali med uppgiften att stabilisera landet, skydda civila, ge stöd till den politiska dialogen och nationell försoning, främja mänskliga rättigheter samt stödja humanitär biståndsverksamhet.

Situationen i Mali och de fem länderna i regionen Saleh beskrevs från början som en konflikt mellan terrorister och staternas regeringar. Sedan har bilden blivit mer nyanserad, och det står nu klart att striderna i hög grad har sin grund i etniska och religiösa motsättningar där vissa grupperingar delvis också utger sig för att vara jihadister.

Svenska regeringen beskriver detta något kryptiskt: ”Interkommunitära konflikter blir allt tydligare. Ett inslag i de interkommunitära konflikterna är en tilltagande friktion mellan boskapsskötare och jordbrukare i kamp om krympande naturresurser.” (Prop. 2019/20: 29)

Delvis ger detta bilden av ett inbördeskrig, vilket gör att militära insatser utifrån i värsta fall skulle kunna förvärra konflikten. (Inledningen).

* Nu ser det dock inte ut att gå mot en fredlig lösning utan istället en upptrappad militär konflikt i hela Sahel. Krafterna som verkar för ökad närvaro av utländska trupper ser ut att ha överhanden. Storbritannien kommer att skicka 250 man i specialstyrkor till området att ingå som en del i Minusma, vilket välkomnas av Frankrike. Den svenske befälhavaren generallöjtnant Dennis Gyllensporre ser också britterna som en viktig förstärkning och vill gå på offensiven mot upprorsmännen

* Då propositionen om fortsatt svensk trupp i Mali antogs i riksdagen i höstas varnade flera ledamöter för att Sverige kan glida in i krig utan slut och motionerade om att vi skall avsluta vårt deltagande i Minusma. Det var insiktsfullt.

Läs vidare på Alliansfriheten.se.

Föregående artikelNya uppgifter om MH17. Rättegång inleddes igår – Vad är fake? Vad är sanning?
Nästa artikelSyrien upptäcker stor kommandocentral för terroristledaren utanför Aleppo.

1 KOMMENTAR

  1. […] Upprorsbekämpning i Sahel-länderna i Afrika. Varför finns svenska soldater i Mali? Biden avslutar inte Afghanistan-kriget, han privatiserar det: Specialstyrkor, Pentagon-entreprenörer, underrättelsetjänsten ska finnas kvar. Vad gör Sverige i Afghanistan? Efter 19 års USA-krig och ockupation lider 85 % av befolkningen. Washington Post: USA ljuger med Afghanistan-statistik. Utrikesminister Pompeo: “Vi har inget att skämmas för i Mellanöstern” (Fast vi dödat miljoner människor och förstört flera länder). Kriget i Afghanistan: Koalition av ovilliga stater, med Sverige som undantag. Svensk militär har inget i Afghanistan och Irak att göra. […]

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here