Nya uppgifter om MH17. Rättegång inleddes igår – Vad är fake? Vad är sanning?

18
2141
MH17

Ingress: Mer än 5 år har gått sedan MH17 sköts ned av några på något sätt från något område. Idag inleds rättegången i MH17-frågan baserad på en rapport från den nederländska undersökningskommissionen JIT. Rapporten har fått mycket rapport, bland annat på denna site.

Jag har själv under gårdagen deltagit i en debatt på DN ”Ifrågasätt” efter en artikel av Anna-Lena Laurén med flera inlägg och motdebattörer. Kreml fortsätter att neka inblandning i katastrofen MH17 – sprider nya teorier.


Om egna diskussionsinlägg i DN.

Jag deltog med flera inlägg i diskussionen av Anna-Lena Laurens artikel i DN under “Ifrågasätt”. Kreml fortsätter att neka inblandning i katastrofen MH17 – sprider nya teorier.

Min senaste kommentar finns nedan:

”Det finns viktiga fakta och starka motargument mot JIT:s arbete och åtalet:
1) Serienumret på den Buk-missil som enligt JIT sköt ned planet, visar att missilen levererades från Ryssland till en militär enhet i Ukraina år 1986, och kom att tillhöra Ukrainas väpnade styrkor våren 2014 mot rebellerna i östra Ukraina.
2) Videon efter nedskjutningen av planet, som påstår sig visa transporten av ett Buk-batteri från rebellkontrollerat område i östra Ukraina till Ryssland, är falsk och har skapats med hjälp av foto-manipulation. Detta framgår av de olika tekniska detaljer .
3) Ukrainska myndigheter vägrar att berätta var deras luftvärnsraketer befann sig när passagerarplanet sköts ner.
4) USA vägrar visa bilderna från den satellitövervakning av området
5) Ryssland saknar motiv. Att Ukraina hade mycket att tjäna på en nedskjutning av planet som väst sedan skulle skylla Ryssland för är uppenbart. Lika uppenbart är att rebellerna och Ryssland hade allt att förlora på en nedskjutning av flygplanet.
6) Malaysia fick inte delta i JIT i strid med internationella överenskommelser och dess premiärminister underkänner JIT:s utredning.
7) Ukraina fick delta, hade veto, men Ryssland fick inte delta.
8) Flera andra oklara punkter: T.ex. Varför dirigerade ukrainska luftfartsmyndigheter planet ur vanlig rutt in i farligare flygzon?

Dessa är några punkter som jag föreslår andra debattörer att beakta och kommentera.”

I ett inledande inlägg skrev jag ”Det finns starka skäl att ifrågasätta den internationella undersökningskommissionens (JIT) rapport. Ryssland saknar motiv. I JIT fick Ukraina ingå med veto-rätt, men ej Ryssland.  Malaysia, som är ursprungsland för flygplanet som sköts ned, nekats tillgång till planets svarta låda, är ett brott mot alla regler för undersökning av allvarliga flygolyckor och dess premiärminister har tagit avstånd från JITs rapport.  Ukrainas krig mot dess eget folk i de östra regionerna gick inte enligt plan utan nederlag hotade och dessutom trodde man att Ryssland skulle intervenera.

USA uppger att man har satellitdata om nedskjutningen som man vägrar släppa. JIT tillät inte någon att fingranska vraket där materialprover kunde utesluta någondera hypotesen. Ryssland har bl.a. påvisat att den misstänkta missilen såldes till Ukraina för många år sedan. JIT:s tolkning avvisas också av den holländske professorn Kees van der Pijl, som skrivit en bok om MH 17.

Enligt vissa bedömare talar bilder på misstänkta kulhål på att MH17 sköts ned av ett annat flygplan. Nya uppgifter (“Operation Arkanella”) visar ganska tydligt att vid den aktuella tiden låg MH 17s flygväg utanför det operativa området för både ukrainska och ryska missilsystem. Och MH17 hade av okänd anledning omdirigerats över  ett stridsområde. Varför skuldbelades Ryssland direkt utan utredning. Fler sakliga invändningar och detaljer finns. Ingen anledning att tro att JIT är saklig eller att kommande rättegång är just.”


Jag tycker att O’Neill har uppgifter av stort intresse. Han är inte den förste som presenterar fakta och argument för att planet sköts ned av Ukraina vid en tidpunkt då det gick dåligt för Ukraina i inbördeskriget mot östra Ukraina och då man trodde att Ryssland skulle intervenera. Det finns dock olika bedömningar av hur planet sköts ned utifrån denna välgrundade hypotes enligt nedan. Vem sköt ned MH17? Nya uppgifter.

Tyvärr kan man inte nå en viktig web-site som James O’Neill hänvisar till – se den uppgivna orsaken i artikeln längre ned.

New Eastern Outlook: Some Emerging Truths About Ukraine and the Crash of MH17.


Nya uppgifter om MH17. Rättegång inleddes igår – Vad är fake? Vad är sanning?

Den 17 juli 2014 var ett Malaysia-Airlines-flyg på väg från Amsterdam till Kuala Lumpur när det sköts ned över ukrainskt territorium, med förlust av alla passagerare och besättningen. Majoriteten av passagerarna var nederländska medborgare, även om det fanns betydande inslag av andra nationer, inklusive medborgare och bosatta i Australien.

Det ukrainska territoriet över vilket tragedin inträffade var mitt i striderna mellan dess till stor del rysktalande invånare och Kievs regeringsstyrkor som agerade efter anvisningar från Kiev-regeringen som tidigare samma år tog makten i en USA-finansierad kupp.

En internationell grupp länder inrättade en utredning om kraschen. En tidig indikator på att utredningen sannolikt skulle vara mindre objektiv kom från dess sammansättning: Nederländerna, Australien, Belgien och Ukraina. Eftersom länderna som drabbades av de största förlusterna var Nederländerna och Australien var deras närvaro förståelig.

Det fanns inget uppenbart skäl för att inkludera Belgien, även om detta lands position som Nato-huvudkvarter ger åtminstone en ledtråd. Varför Ukraina ingick var också en gåta. Enligt då kända fakta, eller åtminstone vad som ansågs vara fakta, var Ukraina åtminstone en framträdande misstänkt i nedskjutningen. Uteslutningen av Malaysia, flygplanets ägare och operatör, som också förlorade medborgare, var vid den tiden oförklarad. Skälen blev kända först mycket senare.

Malaysia vägrade att vara part i ett extraordinärt avtal mellan de andra fyra nationerna som gav ukrainare ett effektivt veto mot eventuella negativa resultat.

I motsats till grundläggande utredningsprinciper anklagade kvartetten av länder omedelbart Ryssland och påstod att en rysk missil hade skjutits mot planet, vilket orsakade dess förstörelse och död för alla ombord. Varken då eller senare har det tagits fram något trovärdigt argument om vilket motiv Ryssland skulle kunna ha haft för att skjuta ner det civila flygplanet från ett vänskapligt land.

Under de mer än fem och ett halvt år sedan tragedin har den ursprungliga kritiken inte upphört.

En ny rapport har emellertid nyligen släppts som har kastat stort ljus på vad som verkligen hände. Denna rapport följer tidigare avslöjanden från malaysierna om att de hade skickat ett team till Ukraina för att återfå flygplanets svarta lådor och lyckats göra det med hjälp av lokala rebeller som kämpar mot de ukrainska regeringsstyrkorna.

Om malaysierna inte hade lyckats hade det varit mycket svårare att fastställa sanningen om vad som hände. Tack vare insatserna från en oberoende nederländsk grupp har mycket mer information blivit tillgänglig, och inget av detta sätter den ursprungliga kvartetten av länder i ett förmånligt ljus.

Undersökningens genomförande, de bevis som fastställdes och sedan undertrycktes av de ursprungliga utredarna, anklagelserna som upprepades utan ifrågasättande i de västliga medierna och de uppenbart oriktiga anklagelserna, har nu avslöjats i en större studie av en oberoende nederländsk grupp som ledd av undersökande journalisten Max van der Werff. Deras resultat kunde läsas på denna webbplats.
Redaktörens anmärkning: På webbplatsen möts man av följande meddelande ”This is somewhat embarrassing, isn’t it?
It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching, or one of the links below, can help.”
Länkarna handlar inte om MH-17. Vad detta beror på vet jag inte.

Att denna rapport, med dess förödande avslöjanden inte har rapporterats i de västliga mainstream-medierna, bekräftar att utredningen snarare än att söka sanningen om en tragedi hela tiden hade som primärt mål att skuldbelägga Ryssland.

Man bör minnas att anklagelserna mot Ryssland hänger på den påstådda förekomsten av ett ryskt missilsystem på platsen för kraschen det aktuella datumet. Denna anklagelse främjades aktivt av det beryktade språkröret från Storbritanniens säkerhetstjänster som publicerar under pseudonymen Bellingcat.

Bellingcat var en viktig förespråkare av uppgifter om att en rysk missilbesättning hade korsat gränsen från Ryssland till Ukraina, och sedan avfyrat sin missil för att sedan återvända till Ryssland.

Bellingcat publicerade några fotografier av det ryska missilsystemet, och mainstream-medierna i Väst rapporterade påståendena att fotografierna var av missilsystemet. Detta utan kontroll elle rsökande av fakta, varken från lokala medborgare som skulle ha kunnat bevittnat de påstådda rörelserna av sådan ett iögonfallande vapensystem eller några verifierbar militära noteringar. Det är nu känt att lokala ögonvittnen intervjuades av de nederländska utredarna.

Dessa ögonvittnen sa att de hade sett ukrainska jaktflygplan operera i skyn vid den aktuella tiden. Detta motsade direkt den ukrainska regeringens påstående att ingen av deras jaktflygplan varit verksamma den dagen. En så uppenbar och lätt motbevisad lögn väcker frågor ukrainarna ljugit om något annat.

Som kan förväntas genomförde den nederländska militära underrättelsetjänsten sin utredning av omständigheterna kring kraschen. Deras utredning producerade en rapport som har läckt ut till van der Werffs utredningsgrupp.

Dessa uppgifter visar ganska tydligt att vid den aktuella tiden låg MH 17s flygväg utanför det operativa området för både ukrainska och ryska missilsystem.

Rapporten från det nederländska militära utredningsteamet (MIVD) som citerades av van der Werff bekräftar att det inte fanns några ryska BUK-missiler eller radarsystem i Ukraina omkring 17 juli 2014. Den nederländska rapporten bekräftade vidare att inga BUK-missiler upptäcktes ha varit avfyrade den dagen. Inget hade heller skjutits från den ryska sidan av gränsen.

Denna information stämde överens med uppgifter som erhållits av två australiensiska utredare, Shaun Ellis och Timothy Johns, som genomförde en undersökning under kodnamnet ”Operation Arkanella”. Inget av dessa fynd, vilka klart motsäger anklagelserna om det ryska ansvaret, har någonsin publicerats i västliga mainstream-medier. Det väcker den uppenbara frågan om varför den ryska medverkan i tragedin har tagits upp och bibehållits sedan dess, när den tydligt motsägs av de bevis som de holländsk-australiska utredningarna upptäckte.

De kända ryska missilsystemen låg i närheten av betydande befolkningscentra. Det fanns inga rapporter i något format av några missiler som avfyrades den aktuella dagen. Denna slutsats rapporteras tydligt i den officiella rapporten från den nederländska militära underrättelsetjänsten. Deras rapport säger tydligt: ”Det framgår att flygning MH 17 flög utanför räckvidden för alla identifierade och operativa ukrainska och ryska platser där 9K37m1Buk M1-system var utplacerade.” Återigen väcker det den uppenbara frågan: Hur kan denna information vara förenlig med propagandaangreppen mot Ryssland, då och sedan dess?

Rapporten publicerades 21 september 2016, dvs för mer än tre år sedan.

Inte ett ord om det har publicerats av de västliga medierna som fortsätter med sin ”skyll på Ryssland”-version trots att de inte har några verifierbara bevis, för att inte tala om motiv, för att upprätthålla en sådan anklagelse.

Om vi kan utesluta en missil som orsak till MH 17:s undergång, återstår alternativen att en olycka (som eftertryckligen kan uteslutas) skett eller ingripande av jaktplan.

Inte ens ukrainarna och deras västerländska allierade har någonsin påstått att ett rysk jaktplan var inblandad.

Snarare har den ukrainska regeringen alltid hävdat att inget av dess militära flygplan flög vid den tiden. Detta påstående har länge bestridits av civila som bor i området, som har upprepat uppgifter om de ukrainska jaktplanens aktivitet i området vid den aktuella tidpunkten.

Området där nedskjutningen av MH17 inträffade var en aktiv krigszon. Det är känt att både amerikanska och ryska satelliter befann sig i stationär bana över regionen vid aktuell tidpunkt. Det väcker den uppenbara frågan om varför dessa uppgifter inte har släppts. Man kan förstå USA: s motvilja eftersom uppgifterna skulle avslöja delaktigheten för deras allierade Ukraina i tragedin. Det är mindre tydligt varför de ryska myndigheterna inte har publicerat sina uppgifter. Bevisen är trots allt till deras fördel.

Vad satellitdata skulle visa är exakt vad som fastställdes av de holländska och australiensiska utredarna vid den tiden. Det vill säga, MH17 sköts ned av ukrainska jaktflygplan.

[Just frågan om USA:s satellitdata, som dåvarande utrikesminister John Kelly påstod ge definitiva bevis för en nedskjutning med en robot, behandlas närmare i den här artikeln. översättarens anmärkning.]

Van der Werffs rapport innehåller transkriptionen av en intervju med ett sådant nyckelvittne, en brigadgeneral i den holländska polisen. Detta vittne gav detaljerade bevis om verksamhet av ukrainska jaktplan i området vid den relevanta tiden på dagen för tragedin. Också detta motbevisar detta de ukrainska påståenden.

När man lägger till de kända fakta som avslöjats i de nederländska dokumenten såväl som i andra källor, kan vissa oemotståndliga slutsatser dras. Det mest uppenbara är att MH 17 sköts ned av ett ukrainskt jaktplan. Detta har aldrig rapporterats i mainstream-media trots att det var den bestämda slutsatsen som holländska utredare drog för mer än tre år sedan.

Att undertryckandet av sanningen har varit en viktig faktor i den anti-ryska kampanjen som genomförts av Nederländerna, Australien och Ukraina är uppenbart.

Att lögner, fördömanden och felinformation skulle förmedlas av mainstream-medierna visar beklagligtvis hur djupt dessa media nu har sjunkit.

Relaterat.
Ryssland: Forsatta lögner i MH17-utredningen.
Fakta, påståenden och lögner om MH17.
Ryssland tillbakavisar EU:s anklagelser om MH17. Döljer JIT och EU viktiga fakta?
Fräcka förslag från EU till Ryssland.
MH17: Frågor till – och svar – från känd utrikeskorrespondent.
Låg Ryssland bakom nedskjutningen av MH17 i Ukraina?
Nedskjutningen av MH17 och den västerländska journalistikens sammanbrott.
Malaysia tror inte att Ryssland sköt ned MH17-planet.

Föregående artikelVad tycker egentligen president Assad i Syrien om överenskommelsen i Moskva, om kurderna och framtiden?
Nästa artikelUpprorsbekämpning i Sahel-länderna i Afrika, eller varför finns svenska soldater i Mali?
James O'Neill
James O’Neill är en australiensisk barrister (jurist) och en geopolitisk analytiker. Han var tidigare en akademiker vid Universitetet i Bergen (Norge), universitetslektor vid universitetet i Waikato (NZ) och visiting professor vid Louvain la Neuve universitet (Belgien). Han var också en konsult med FN:s ekonomiska kommission för Europa i Genève. O’ Neill är specialiserad på internationell rätt med särskild tonvikt på gränssnittet mellan lag och geopolitik. Han har publicerat två böcker och många artiklar i peer reviewed journals (vetenskapliga tidskrifter) samt kommentarer på flera webbplatser i USA, Europa, Storbritannien och Australien.

18 KOMMENTARER

 1. Jag deltog med flera inlägg i diskussionen av Anna-Lena Laurens artikel i DN under ”Ifrågasätt”. Kreml fortsätter att neka inblandning i katastrofen MH17 – sprider nya teorier. Min senaste kommentar finns nedan:

  Det finns viktiga fakta och starka motargument mot JIT:s arbete och åtalet:
  1) Serienumret på den Buk-missil som enligt JIT sköt ned planet, visar att missilen levererades från Ryssland till en militär enhet i Ukraina år 1986, och kom att tillhöra Ukrainas väpnade styrkor våren 2014 mot rebellerna i östra Ukraina.
  2) Videon efter nedskjutningen av planet, som påstår sig visa transporten av ett Buk-batteri från rebellkontrollerat område i östra Ukraina till Ryssland, är falsk och har skapats med hjälp av foto-manipulation. Detta framgår av de olika tekniska detaljer .
  3) Ukrainska myndigheter vägrar att berätta var deras luftvärnsraketer befann sig när passagerarplanet sköts ner.
  4) USA vägrar visa bilderna från den satellitövervakning av området
  5) Ryssland saknar motiv. Att Ukraina hade mycket att tjäna på en nedskjutning av planet som väst sedan skulle skylla Ryssland för är uppenbart. Lika uppenbart är att rebellerna och Ryssland hade allt att förlora på en nedskjutning av flygplanet.
  6) Malaysia fick inte delta i JIT i strid med internationella överenskommelser och dess premiärminister underkänner JIT:s utredning.
  7) Ukraina fick delta, hade veto, men Ryssland fick inte delta.
  8) Flera andra oklara punkter: T.ex. Varför dirigerade ukrainska luftfartsmyndigheter planet ur vanlig rutt in i farligare flygzon?

  Dessa är några punkter som jag föreslår andra debattörer att beakta och kommentera.

 2. Anders Romelsjö, angående punkt 7:

  jag har minst en gång, kanske två gånger, lagt följande länk på din blogg:

  https://www.nst.com.my/news/nation/2019/08/513617/malaysia-turned-down-offer-lead-investigation-mh17-which-was-shot-down

  Det framgår också av tidigare Department of Civil Aviation director-general Datuk Seri Azharuddin Abd Rahman att Malaysia fick full tillgång till innehållet i den svarta lådan.
  Allt detta vet du, Anders R., men ändå så fortsätter du att upprepa att Malaysia nekades tillgång till den svarta lådan. Varför?

  • Sett olika uppgifter från olika håll. Detta tar inte bort den allvarliga kritik inom andra områden av MH17-handläggning och bedömning.

   • Om det nu är så, att någon efter att Datuk Seri Azharuddin Abd Rahman för första gången, mig veterligt, offentligt gick ut med informationen att 1) Malaysia erbjöds i enlighet med ICAO:s protokoll att leda MH17-utredningen, och 2) att Malaysia fick full tillgång till innehållet i den svarta lådan, så kan du väl ge en länk till dessa uppgifter, som alltså borde ha publicerats efter augusti 2019. Ang. punkt 1) tackade man nej p g a arbetet med MH370.

    Att din publicering av uppgifter som helt går emot vad den som borde sitta inne med de mest detaljerade kunskaperna i Malaysia, nämligen den som var Civil Aviation director-general vid det aktuella tillfället (Datuk Seri Azharuddin Abd Rahman), hävdar, kan ursäktas med att det enligt din uppfattning finns annan allvarlig kritik inom andra områden av MH17-handläggning och bedömning, är ju helt absurt. Jag har svårt att förstå hur ett sådant resonemang kan komma från någon som har vetenskaplig skolning. Du lägger inte ens in en reservation eller en länk till uppgifterna från Datuk Seri Azharuddin Abd Rahman.

    • Jag utgick främst från ett uttalande av Malaysias premiärminister ”Premiärminister Mahathir Mohamad säger att Malaysia har nekats att undersöka den svarta lådan från det malaysiska flygplanet MH17 som sköts ned över Ukraina den 17 juli 2014. Mahathir Mohamad säger också att det inte har lagts fram några bevis för att Ryssland stod bakom nedskjutningen. Att Malaysia, som är ursprungsland för flygplanet som sköts ned, nekats tillgång till planets svarta låda, är ett brott mot alla regler för undersökning av allvarliga flygolyckor. Och i en så politiskt inflammerad sak som denna. Malaysias premiärminister säger att hans regering godtar den nederländska undersökningskommissionens slutsats om att missilen var tillverkad i Ryssland, men han säger att de inte har sett några bevis för att det var Ryssland som stod bakom nedskjutningen. ”Ryssarna är mycket disciplinerade och jag tror inte att de var ansvariga för att skjuta upp en sådan missil.” ”Det kan ha varit rebellerna i Ukraina, men det kan också ha varit Ukrainas regering, för de har också sådana missiler.” Mahatir säger också att han inte vet varför Malaysia blev uteslutet från utredningen från början, men att det är för mycket politik i saken. ”Det verkar som om avsikten inte var att finna ut hur det skedde, men att lägga ansvaret på ryssarna.” ”Detta är inte en neutral utredning” sa Mahatir. här.

     Denna artikel är från maj 2019, medan den artikel du åberopar är från augusti 2019. Kanske har premiärministern ändrat uppfattning?
     Mycket allvarlig kritik återstår även om uppgifterna i augusti-artikeln skulle vara Malaysias officiella ståndpunkt.

     Jag tycker att det är relevant att ange att frågetecken finns flera områden. Några nämnde jag i början av artikeln. Jan Nybondas skrev om flera andra.

 3. Jag tror att MH17 kan ha skjutits ner på grund av vilka det var som reste med planet: Världens främste AIDS-forskare och många av hans kolleger. De var på väg till en AIDS-kongress och tänkte möjligen presentera nya fakta om sjukdomen, som människor inom maktmaffian inte ville skulle komma ut. Ukraina är och var redan då i hög grad styrt av ekonomiska krafter i USA, vilket kan förklara hur omdirigeringen av MH17 kunder ske.

  • Uppgifter finns också om att det var känt att Putin flög ganska nära området vid ungefär samma tid. (Minns ej detaljerna i hast).

 4. https://maxfromthewharf.com/5510-2/?fbclid=IwAR1MECCMRbIz5Zd1Ykz-vWRYg4niS0XSAWYP3v4upaacDJ6nG-FYg7KJHhU#DOC_4

  Försök med denna länk till von der Werff.

  Förutom de punkter som Anders nämner bör givetvis jaktplanshypotesen beaktas eftersom den succesivt stärkts, såsom även James O’Neill förklarar. Precis som den holländska militärens utredning fastställer fanns inga BUK-system inom räckhåll till planet. Den nämnda utredningen har även konstaterat att ingen gränsövergång från Ryssland ägt rum.
  En rad tyska militärer har sagt att skadebilden inte stämmer med en BUK-beskjutning utan ser ut som ett jaktplansangrepp där explosiv ammunition från ombordkanon kompletterats med jaktplansmissil. BUK-fragmenten kan vara planterade efteråt.

  En huvudmisstänkt, Ukraina, tillåts medverka och styra utredningen och mörka information. Och det ringer inga larmklockor ? Varför skulle Ukraina ljuga och dölja information om motparten var skyldig ? Men vi vet redan att de ertappats både med en rad lögner liksom att information undanhållits. Att inga jaktplan skulle ha flugit var ursäkten för att inga primärradardata gavs. Men vittnesmål har berättat att radarn visst fungerade och hundratals vittnen har berättat om jaktplan. Flygledningens ljudband är borta och den kvinnliga flygledare som lotsade MH 17 har försvunnit, för alltid måste man befara. Piloten som flög det andra jaktplanet har begått självmord och enligt rykte sköts ett annat ned med sk. manpad.

  Enligt läcka till van der Werff har det framkommit att utredarna fått noll information från USA, inte ens inofficiell eller hemlig. Ganska talande eller hur ? När Iran sköt ner det ukrainska planet nyligen kom USA:s information omedelbart, och det var bra, men varför får vi inte den om MH 17 ?

  Vad vi har är en skenrättegång i NATO-regi, likt Lockerbie, med den skillnaden att Lockerbie-bedrägeriet var bättre utstuderat. Det behövdes en rejäl insats av grävande journalister för att avslöja upplägget. Däremot har Bellingcat haft fel i alla frågor hittills och de är numera ett allmänt åtlöje i England.

  Vet Ryssland mera ? Kanske. Det är ett osannolikt sammanträffande att presidenten befann sig över Polen när det hände och han kunde ha befunnit sig över Ukraina. Det är kanske därför Ryssland tiger. De står i tacksamhetsskuld, någon från USA har känt till planerna och varnat.

 5. I artikeln sägs bl.a. ”Kiev-regeringen som tidigare samma år tog makten i en USA-finansierad kupp.” Om uppgifterna om flygplansolyckan är lika revisionistiska som nyssnämnda yttrande så är det nog bäst att avvakta rättegången för att se vilka av alla dessa mer eller mindre fantasiinspirerade hypoteser närmar sig sanningen. Jag håller emellertid – utan att ha mer bevis än författarna ovan – för troligt de rysktalande invånare i Östra Ukraina av liknande skäl som iranska militärer sköt ner ett civilt passagerarplan, alltså av ren nervositet sköt ner det Malaysiska planet med utrustning som de ganska nyligen fått från Ryssland. Ryssarnas vägran att erkänna någon medverkan är inte märkligare än alla hypoteser ovan.

  • Din vägran att inse alla diskrepanser i den uppenbart fejkade utredningen om MH-17 är väl ganska märklig Bo? Men vill man tro att USA och deras lakejer i Ukraina efter kuppen talar sanning, trots alla tveksamheter, så är det upp till dig! Det enda man kan vara säker på är att ”utredningen” är ett beställningsjobb styrd från USA och bör som all löjlig propaganda från det hållet i cylinderarkivet omg! Att någon tänkande ens fortfarande tror på något där USA haft sina smutsiga fingrar med i spelet är ju häpnadsväckande!

   • Tycker Anna-Lena Laurén gör en bra sammanfattning i slutet av sin artikel:
    ”Kreml kommer att fortsätta att blåneka och sprida konkurrerande teorier. Men i fallet MH17 finns det i dag, med alla fakta på hand, bara en slutsats att dra:
    Ibland är saker precis som de ser ut att vara.”
    Ett lysande exempel på det som brukar kallas Ockhams rakkniv: ”En princip inom vetenskaplig metod som innebär att man inte ska anta fler företeelser eller ting än som behövs för att förklara de observationer man gör.”

    • Hennes analys är snarast motsatsen till Ockhams rakkniv. Bevis saknas för att Kreml är inblandat. I diskussionen jag haft i DN med ett antal andra kunde ingen vederlägga de fakta och tveksamheter jag anförde.
     Bättre med fakta och analys än bara okritiskt troende och efterapning.

     Och du anför inte ett enda argument som stöd för din bedömning.

    • Åkerblad, du har ju inte lyckats komma med ett enda vettigt argument eller information under alla år du skrivit här utan bara rapat upp det samma som USA-styrd MSM-media! Uppenbart har du föga förmåga till logiska analyser eller så får du kortslutning av ditt hat mot Ryssland!

 6. Jag minns att några dagar efter katastrofen berättade en flygtekniker att ett av de jaktplanen som landade på flygbasen i Ukraina saknade en missil på ena vingen.Han var livrädd för att bli hotad och ville inte närmre precisera sig.Tidigt berättade källor om de 30 mm:s ammunitionshål som var uppenbara på skrovet och visade på närkontakt.Denna ammunition är standard på många av världens jaktplan.

 7. Jag läste för ett tag sen någonstans en notis som påstod att den pilot som hade förklarat att han hade skjutit ner B-777an hade avlidit. Jag hade läst hans vittnesmål någonstans förut men jag minns inte var och jag har inte hittat den när jag sökte nyss.
  Vad jag har läst hade Malaysia full upp med den föregående försvinnandet/kraschen (av ett plan full med kinesiska tekniker) och hade därför lämnat över undersökningen till andra. Jag kom nu på att just faktum att Malaysias experter var upptagna kunde ha varit en del av anledningen till att man valde att skjuta ner just ett malaysiskt plan (landets dåvarande regering hade på annat sätt misshagat ”Väst”).

  https://www.globalresearch.ca/latest-mh17-documentary-sbu-whistleblower-shares-some-shocking-truths/5699610
  MH17 Malaysian Airlines Documentary by Ukraine SBU Whistleblower: Review
  By Andrew Korybko
  Global Research, January 05, 2020

  Den franska versionen av artikeln nedan kördes helt nyligen i repris på mondialisation.ca
  Malaysian Airlines MH17 Downed by Ukrainian Military Aircraft. Kiev Regime False Flag
  Selected Articles
  By Prof Michel Chossudovsky
  Global Research, November 15, 2014
  Malaysian Airlines MH17 Downed by Ukrainian Military Aircraft. Kiev Regime False Flag
  Selected Articles
  By Prof Michel Chossudovsky
  Global Research, November 15, 2014

  https://www.voltairenet.org/article186300.html
  Meet The Pilot Who Shot Down Malaysian Boeing MH-17
  Vladislav Voloshin: ”The Plane Was In the Wrong Place at the Wrong Time”
  by Dmitry Steshin, Nicholas Varsegov, Vladimir Sungorkin

  A “secret witness” has appeared in the “Malaysian Boeing” case; his evidence drops all the charges against the opolchenye – militias and Russia. And also explains the mysterious behaviour of Western experts.
  This man came to the Кomsomolskaya Pravda Editorial office on his own. We checked his papers – he is not an actor, nor a straw man. We cannot yet reveal the real data provided by the witness –his relatives are still in Ukraine and he is afraid of retaliation and blackmail. Judging by the facts Alexandr told us (let us name him so) – his concerns are quite real. Here is the transcript of our conversation almost without any cuts.
  Voltaire Network | Moscow (Russia) | 25 December 2014

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here