Veterandagen – en lögnens dag

12
3497

I serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som är lika aktuell idag. Veterandagen 2022 infaller idag. Veterandagen 2023.

ÖB Micael Bygdén sa att de svenska krigsinsatserna i Afghanistan varit bra för demokratin och landet. (Avlyssnat på TV 1 Rapport kl 19.30 29/5 2021). Som framgår av artikeln är detta lögn, vilket media tiger om. Handlar om en vasalltjänst åt USA/Nato, världens mest brutala krigsorganisation på bekostnad av satsning på det svenska försvaret.

Detta engagemang utomland bidrar till fred och stabilitet sa försvarsminister Peter Hultqvist.

Kung Carl XVI Gustaf och prins Carl Philip deltog tillsammans med överbefälhavare Micael Bydén i en ceremoni för svensk myndighetspersonal som tjänstgjort utomlands, genom att traditionsenligt lägga en krans på veteranmonumentet Restare på Gärdet i Stockholm. Ab.

Temat för årets firande var Mali, där svenska soldater deltar i FN-insatsen MINUSMA sedan 8 år. Sveriges Radio.

Jag skrev förra våren ”Situationen i Mali och de fem länderna i regionen Saleh beskrevs från början som en konflikt mellan terrorister och staternas regeringar. Det står nu klart att striderna i hög grad har sin grund i etniska och religiösa motsättningar där vissa grupperingar delvis också utger sig för att vara jihadister. Delvis ger detta bilden av ett inbördeskrig, vilket gör att militära insatser utifrån i värsta fall skulle kunna förvärra konflikten.”

Norska ”Forsvarets Forum” skrev 30 maj ”Macron truer med å trekke franske styrker ut av Mali
Frankrikes president Emmanuel Macron sier Frankrike vil trekke seg ut av Mali, om landet går mot radikal islamisme etter det andre kuppet på ni måneder.”
Vem tror att detta nämndes igår?


DN skriver ”Flera partiledare lyfter nu fram veterandagen i sina digitala kanaler.
”Tack till er veteraner, till alla som tagit risker för fred och frihet. Känn stolthet över vad ni gjort och känn tacksamheten från ett helt land”, skriver Stefan Löfven på Instagram. ” Partiledare uppmärksammar veterandagen – som i år sänds digitalt

Lars-Gunnar Liljestrand skriver på Alliansfriheten.se och som insändare i DN (utdrag nedan).
Den svenska försvarsmakten meddelande nyligen helt kort på sin hemsida att insatsen i Afghanistan ceremoniellt avslutades: ”Lördag den 15 maj genomfördes en historisk flaggceremoni i Kabul. I närvaro av chefen för den multinationella styrkan Resolute Support Mission (RSM) den amerikanske generalen Scott Miller och stora delar av hans stab. På insatsens högkvarter halades den svenska flaggan efter nästan 20 års närvaro i Afghanistan.”

Ingen av de politiskt ansvariga för Sveriges deltagande i kriget, vare sig från regeringen eller från riksdagen, hade funnit det mödan värt att komma. Försvarsattachén vid ambassaden i Kabul fick representera Sverige.

Annars har det under de 20 år Sverige krigat sällan saknats svenska politiker som på plats velat framträda med svenska militärer.

Nu när alla vet att kriget var en katastrof vill ingen av de folkvalda ta i Afghanistanfrågan ens med tång.

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (S) har i det längsta spjärnat emot att avsluta deltagandet. I november 2020, när den dåvarande amerikanske presidenten Trump meddelade att USA skulle dra sig ur, varnade Hultqvist för att ”lämna ett vakuum för andra aktörer”. Det är samma sak som att säga fortsatt krig utan slut.

Även Nato-chefen Jens Stoltenberg hävdade in i det sista att trupperna skulle vara kvar. Talibanerna måste visa att hotet från terrorister som IS och al-Qaida var eliminerat. För Nato gällde det att kunna peka på något resultat efter 20 år.

När den nuvarande USA-presidenten Joe Biden beslöt att sista amerikanska soldaten ska lämna Afghanistan senast den 11 september i år, utan att villkora det till talibanernas agerande, föll Stoltenbergs politik ihop.

USA-administrationen har signalerat att man kommer att på andra sätt fortsätta den militära interventionen. Flyg- och drönarbaser i grannländerna ska kunna användas för att gå in i Afghanistan med bombningar för att stödja den afghanska armén vid behov. Alliansfriheten.se: Undvik nya svenska krigsäventyr i Afghanistan”, dn.se och Insändare. ”Undvik nya svenska krigsäventyr i Afghanistan”.


Mer om de svenska insatserna i Afghanistan.

Marinkåren i farten. Bild:Pixabay.

DN-journalisten Ewa Stenbeck skrev tidigare i vår att ”Sverige gick i krig mot terrorismen och för de afghanska flickornas rättigheter. Men snart drar Sverige och den Natoledda alliansen tillbaka sina soldater från Afghanistan.” Ewa Stenberg: Vad lämnar Sverige efter sig i Afghanistan?

Vidare:

”Professorn i underrättelseanalys, Wilhelm Agrell, har i sin bok ”Ett krig här och nu” pekat på hur strategin för hela den internationella militära operationen lades om 2009, utan några riksdagsbeslut eller någon politisk debatt i Sverige. De Nato­ledda styrkorna började ägna sig åt upprorsbekämpning, en krigföring som tillämpats bland annat av USA i Vietnam. Regelrätta strider blev legio. I en enda av operationerna, i februari 2011, avfyrade till exempel svenska soldater 5.000–10.000 skott från tunga kulsprutor, 30.000 skott från lätta kulsprutor och 7.000–8.000 skott från AK5. Dessutom avfyrades granatgevär och 12–13 laserstyrda bomber. Det förde inte Afghanistan närmare fred. Försöken att bygga upp en rättsstat i Afghanistan lämnade också mycket att önska. Natoalliansen satsade oerhörda summor på att bygga upp landets armé och poliskår. Hur mycket har den militära insatsen kostat – och till vilken nytta?”

”De enda som faktiskt erbjöd rättskipning där var talibanerna.”

”Nu avvecklas den svenska militära styrkan som verkat i norra Afghanistan i samma tysthet som den verkade under. Ingen kan ens svara exakt på vad den svenska militära insatsen i Afghanistan kostat. En statlig utredning som lades fram 2017 räknade ut att den fram till och med 2014 kostade mellan 11,1 miljarder, och 20,9 miljarder kronor. Anslagen till den mindre styrka som varit där efter 2014 har varit sammanlagt 433 miljoner kronor. Fem svenskar har stupat, och ett okänt antal afghaner ha dött av svenska kulor.

Svenska soldater i Afghanistan.

Utredning sammanfattar resultaten så här: ”De svenska militära insatserna har inte lyckats bidra till hållbar säkerhet. Insatserna har dock haft en positiv inverkan på Försvarsmaktens utveckling.”

Målet som Sverige lyckades bäst med att nå i Afghanistan var att öka förmågan att samarbeta militärt med Nato och USA.”

Lars-Gunnar Liljestrand på Alliansfriheten.se har en annan uppfattning i den centrala frågan om grunden för Sveriges engagemang, och goda skäl för den. Jag återger inledningen till hans artikel och hänvisar i övrigt till artiklar under 2Relaterat” nederst.

Sverige krigade inte för fred och rättvisa i Afghanistan

Sverige krigade inte för fred och rättvisa i Afghanistan

Den internationella koalitionen hade lovat att hjälpa till och bygga upp en ny nation där kvinnor fick rättigheter, byborna sjukvård och det skulle råda fred och rättvisa.

Alla dessa påståenden är osanna.

USA har officiellt, genom sitt särskilda ombud för Pakistan och Afghanistan Richard Holbrooke, förklarat: ”Att omvandla det afghanska samhället är inte vårt uppdrag. Flickors skolgång kan vara en viktig fråga på många håll. Vi är i Afghanistan utifrån våra egna nationella säkerhetsintressen.” (The New Yorker 2015)

President Obama var noga med att i sina tal inte ta ordet nationsbyggande eller good governance i sin mun när det gällde Afghanistan. För USA handlade det om geostrategiska intressen och för länderna som deltog i koalitionen var det lojalitet med USA som gällde.

Våra egna ansvariga politiker har aldrig medgivit att talet om kvinnors rättigheter, demokrati mm endast var avsett för att få allmänhetens stöd till kriget.

Läs vidare i Sverige krigade inte för fred och rättvisa i Afghanistan!


Relaterat

Upprorsbekämpning i Sahel-länderna i Afrika. Varför finns svenska soldater i Mali?
Biden avslutar inte Afghanistan-kriget, han privatiserar det: Specialstyrkor, Pentagon-entreprenörer, underrättelsetjänsten ska finnas kvar.
Vad gör Sverige i Afghanistan? Efter 19 års USA-krig och ockupation lider 85 % av befolkningen.
Washington Post: USA ljuger med Afghanistan-statistik.
Utrikesminister Pompeo: “Vi har inget att skämmas för i Mellanöstern” (Fast vi dödat miljoner människor och förstört flera länder).
Kriget i Afghanistan: Koalition av ovilliga stater, med Sverige som undantag.
Svensk militär har inget i Afghanistan och Irak att göra.

Föregående artikelEn uppmaning till fred i Ukraina av nationella säkerhetsexperter från USA
Nästa artikelBlockaden av Gaza måste upphöra!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

12 KOMMENTARER

 1. På veteranförbundets sida om höge beskyddare återfinns även kärnvapenterroristorganisationen NATO:
  https://www.sverigesveteranforbund.se/forbundet/om-oss/hoge-beskyddare

  Sverige hade även frivilliga soldater som stred, skadades och dog i Waffeen-SS och Sverige hade höga officerare som dekorerades för sin medverkan på nazisternas sida under andra världskriget. Hedras även de som veteraner?

  Det vi nu ser är hur medbrottsliga politiker försöker dölja sin skuld för unga människors fullkomligt onöda lidande och död. Jämför USA:s brottsliga ledning som bär skulden för sina ungdomars förstörda liv i vietnamriget. Vad hade de där att göra!? Svenska soldater i Afghanistan har inte som forna blå baskrar på fredsbevarande sätt ställts sig emellan stridande parter. De har aktivt agerat stridande part i USA:s geopolitiska och imperalistiska intresse. De verkligt skyldiga, högt upp i den Svenska statsapparaten, såväl blå som röda, kommer som vanligt undan. Liksom de gjorde efter andra världskriget.

  Jag skäms över att kalla mig svensk i sådana sammanhang.

 2. Det bör ha varit i december 2020 som Washington Post presenterade en läckt Pentagonrapport ur vilken det framgick att interventionen i Afghanistan varit ett fiasko från allra första början, även om man till att börja med lyckades störta regeringen i Kabul. Bland invasionstrupperna gick det värst för danskarna som i början förlorade fler soldater relativt räknat än USA. Vem beslöt att kasta in danskarna i den värsta stridslinjen ? Var det herr Fog(h) of War Rasmussen ?

  Kvinnors rättigheter var givetvis bara ett säljargument för en blåögd hemmaopinion. Al Qaida fanns i bergen i begränsad skala och hade kunnat fördrivas av en liten specialstyrka. Landets strategiska läge var det som lockade till massiv invasion.

  Löfven, Hultqvist et consortes kunde leka leken ”finn skolan” eller ”göm opiumet”. Skolor byggdes i oräkneliga mängder liksom opiumodlingar utraderades. Enligt PR-kampanjerna vill säga. I verkligheten skedde det omvända. Skolorna som på pappret skulle finnas går inte att uppspåra varken i stad eller by medan antalet nya opiumfält växte upp som svampar efter regnet.

  Men apropå vallmon och lögnaktiga veterandagar är väl britternas obligatoriska vallmo på rockuppslaget mest motbjudande. Britternas krigsiver bidrog starkt till att Första världskriget blev så omfattande som var fallet och den meningslösa slakten i skyttegravarna i belgiska Flandern antog sina monstruösa proportioner. Vallmon i Flandern lär ha gynnats av de otaliga kratrarna efter alla granatnedslag och den blommade upp i vårvärmen som aldrig tidigare och blev symbol för miljoner unga mäns onödiga död. Den kände journalisten Robert Fisk, var far stred i Flandern, skrev att denne vägrade att bära vallmon som han uppfattade som en symbol för elitens hyckleri.

 3. R☮︎gny spekulerar i om de svenskar som stred i Waffeen-SS hedras som veteraner.
  Svenska veteranförbundets stadgar säger:
  Ӥ 6 MEDLEMSKAP
  Förbundet tolkar begreppet veteran på följande sätt:
  Svensk veteran är den individ som vid något tillfälle har genomfört internationell tjänst eller beredskap med uppgifter som har sanktionerats av världssamfund, och/eller svenska staten.”

  Med andra ord hedras icke de som stred i Waffen-SS, inte heller de som stred i vinterkriget på Finlands sida för att försvara landet mot den sovjetiska aggressionen, inte de som frivilligt reste till Spanien för att strida för den demokratiskt valda regeringen och inte de som reste för att strida tillsammans med IS.
  Ej heller de landsförrädare som reste till ”Demokratiska Kampuchea”, fraterniserade med Röda khmererna och rapporterade hem till Sverige om ett lyckorike.

  • Tack AndersI
   Ditt svar är tydligt och belysande. Det känns även i viss mån befriande för mig.

   Att dryfta kritik som berör oegennyttiga människors uppoffringar känns för mig mycket kluvet. I synnerhet som priset för många blivit enormt högt. Några har valt att utsätta sig för riskerna själv, som dödade frivilliga soldater eller dödade pacifister. Några har tvingats, som allierade sovjetiska soldater vid slaget om Stalingrad. Andra har dött, likt barn i ruinerna i terrorbombade städer som;
   • Guernica – 153 döda av 24 bombplan i en raid 1937,
   • Dresden – 25 000 döda av 2 500 bombplan i 8 raider 1944-1945,
   • Hiroshima – 70 000 döda av ett bombplan i en raid 1945.
   Förövarnas massmordsförmåga per bombplan har ökat exponentiellt (6, 10, 70000).

   Hiroshimamassmordet utfördes med en kärnladdning motsvarande mindre än 20 kiloton TNT. Detta blev till tändhatt till de fruktansvärda termonukleära så kallade vätebomber världen nu hotas av. Den sovjetiska Tsarbomben beräknas motsvara 60 000 kton TNT. Ingen, vare sig pacifist eller veteran, frivillig eller tvingad, har något att säga till om efter en så kallade ’atomvinter’ som drabbar de överlevande efter stormaktsdrabbning med moderna sådana terrorvapen. Det gäller både förövare och offer. Det är för mänskligheten kollektivt självmord. Det är en självklarhet att all tillverkning av ’självmordsvästar’ av typen kärnvapen måste såväl kriminaliseras som stigmatiseras. Det görs genom signering och ratificering av världssamfundet FN:s kärnvapenförbud: TPNW.

   Vietnamkrigarna som terrorbombade Hanoiområdet med fyra gånger mer sprängkraft än alla bomber under andra världskriget har sina dödade och skadade veteraner. Svenska frivilliga i Afghanistan har sina. (De mortuis nil nisi bene).

   Nyckelstrofen är (med min numrering)
   ”som har sanktionerats av
   [1] världssamfund,
   [2] och/eller svenska staten.”

   Även om de gärna vill se det så är varken USA eller NATO världssamfund. För nr [1] kan endast FN komma ifråga. Terrorbombningar i andra länder (Vietnam, Kosovo/Jugoslavien, Irak, Syrien, Afghanistan, etc) är överlagt massmord oavsett om napalmbomber, kryssningsrobotar, drönarvapen eller kärnvapen används.

   Därmed blir det tydligare, med din hjälp, var skulden ligger. Det var regeringen Reinfeldt [M] som gjorde Sverige till en internationell förbrytarstat genom att bli part i ett krig som varken berör eller hotar svenskt territorium eller suveränitet. Vår egen statsledning begick således ett brott mot neutraliteten och det svenska folket. Ungefär som den tyska statsledning som oprovocerat anföll och slukade länder i sin omgivning 1939. Ett synnerligen kritiserat imperalistiskt beteende som vi numera främst återfinner hos världens alla kategorier värsta terrorstat, USA.

   ”Döda en människa, och du är en mördare. Döda miljoner människor, och du är en erövrare. Döda alla, och du är en Gud” (Jean Rostand 1894-1977)

   Sveriges krigshetsare med mycket långt gångna nazisympatier blev varse hur man satsat på fel häst i mitten av 1940-talet. I lärdom av det blev den svenska neutraliteten än viktigare för det svenska folket efter kriget, men tydligen inte för mörka krafter inom militär och statsapparat. Nu måste vi, folket, återigen påminna våra politiska och militära ledare att sluta tillbedja imperialistiska erövrare som gärna vill leka Gud.

   KLIPP DEN TRANSATLANTISKA LÄNKEN!

   • er helt med. Du beskriver ena sidan av myntet, låt mig beskriva den andra, nämligen hur statsmakterna driver propagandan för att forma opinionen som dom vill ha den. Dresden och Hiroshima var nödvändiga för att stoppa det onda, genom att göra det onda, massmörda. Hiroshima stoppade kriget och räddade liv, hette det. ”Massakern på Tiananmen”, vilken aldrig inträffade, var att stoppa demokrati, i verkligheten rörde det sig om ett misslyckat maktövertagande av USA. Man talar hela tiden om ”regimkritiker”, ”aktivister” och ”demokratikämpar”, Hong Kong, Tibet, Xinjiang. Allt lögn. Tillåt mig påminna er om de mest berömda aktivisterna någonsin, de som tog makten i Tyskland 1933 och dödade tiotals miljoner människor. Hur ofta läser ni om ”koncentrationsläger”, ”religiösa förföljelser”, ”rivna moskéer”, ”falska vittnen”, ”läckta dokument”, osv. Allt vilket är lögn för att styra era åsikter i en vis riktning. För att inte nämna den massiva kampanjen av mycket tydlig nazistkaraktär just nu om ”labbläckan” där man avser att systematiskt hjärntvätta er. Om dagens terrorbombningarna hör ni ingenting som regel, kanske bara lite om att ”De gode männen” i Pentagon har eliminerat några ”terrorister”, i verkligheten ett bröllopssällskap. Hur ofta hör ni att Taiwaneserna har nu övergett sin 25,000-åriga kinesiska kultur och är amerikanare som vill vara del av USA. Dock uttryckt i smartare ordval. Ingenting har egentligen ändrats i grunden sedan massmordens tid. Det pågår nu, och ni hjärntvättas till att stödja det.

  • Veteranlögnerna kommer i olika lögnaktiga fröpackningar. Bör även Svenskar som krigar för israel omfattas?

   ”Om Israel anklagas för krigsbrott är det inte osannolikt att svenskar som tjänstgör för Israel kan utredas av svenska åklagare. Och det har hänt förr att svenska medborgare som engagerat sig i väpnade konflikter i andra länder har dömts för krigsbrott, berättar folkrättsprofessor Ove Bring.” https://www.svd.se/svenskar-har-domts-for-krigsbrott-forr

   Veteranlögnerna kommer i olika lögnaktiga fröpackningar inklusive apartheid israels – världen i särklass lögnaktiga militär makt

   https://www.youtube.com/watch?v=l78dOLxt6_g&t=252s

   • Då de svenskar som frivilligt tjänstgjort i IDF inte är utsända av svenska staten kan de inte räknas som svenska veteraner.
    Dock finns i Israel åminnelsedagen Yom HaZikaron för dem som stupat i Israels krig och dem som fallit offer i terrordåd i kampen för ett fritt och självständigt Israel. Jag är osäker på om det finns någon speciell organisation i Israel som motsvarar Svenska veteranförbundet, då i stort sett hela den vuxna befolkningen i Israel kan räknas som veteraner.

  • Det är naturligtvis fler sammanslutningar som också högtidlighåller veterandagar, så medlemskriterierna för Svenska Veteranförbundet utesluter ju inte att andra kan hedras i olika sammanhang. Läste t.ex. om minister Hultqvists kransnedläggning vid Finlandsmonumentet på http://finlandsfrivilliga.se/hantiforeningen.html#210529. Betänk att Finland var de facto allierat med Tyskland en tid. En del av de svenska frivilliga som stred för Finland lär även ha stridit för Waffen-SS. Och i stort sett alla svenska veteraner, kanske även utländska, har väl varit välkomna i olika veteransammanhang här? Har dock pratat med någon Nato-kritisk veteran som tydligen inte var välkommen med ett sådant budskap.

   • Sant, Finland var de facto allierat med Nazityskland, och det var även Sverige. Permittenttrafiken ett exempel, Sverige exporterade även väsentliga produkter och råvaror till Nazityskland, och Sverige tog de facto även del i Nazitysklands judeförföljelser. Man krävde bland annat att ett J skulle stämplas i passen så man kunde stoppa att ”fel” folk flydde till Sverige.

    Det öppnar frågan att Sverige idag är de facto allierad med USA. Hur kommer det att betraktas i framtiden med tanke på Sveriges vurmande och stöd för den aggressiva krigsorganisationen NATO, värdlandsavtalet, kärnvapenförbudet och det USA beordrade Huawei förbudet. Kommer svenskarna som i dag stöder USA att betraktas på samma sätt som de som stred för nazisterna och Waffen-SS. Krigsförbrytare eller veteraner. Svaret är absolut inte givet. USAs rustningar och Sverige rustningar idag är ekvivalenta till Hitlers rustningar förra seklet. Den historien är ännu inte skriven, precis som historien 1933 inte var skriven.

 4. Den som läser en personallista på FN-svenskar 1950/1960tal, i dagspressen, ser att de flesta kom från mindre orter, en chans att komma ut och se världen, verkar det som.

  Men detta var ju frivilligt, allmän värnplikt
  innebar ju större offer, av inkomst, och
  vanligt liv, helt bortkastad för meniga,
  som blir kanonmat för utbildning av officerare. Att man sedan kastade bort
  detta med ett penndrag, 2011,allt som
  svenska värnpliktiga offrat, (1901) var någon form av aggressiv feminism, som drabbade värnplikten, bara v och sd, var
  emot detta, och blev sen kallade ”säkerhetsrisker” som tack, av dumdryga
  bondeförbundare/centerpartister.

  Mitt förslag: i stifta en förtjänstmedalj för
  alla som fullföljde gamla vpl, som erkänsla , istället lallar man med ”veteraner” för att skapa krigshistoria, de
  var ju frivilliga eller i självvald militär karriär, men krigsmakten som dette hette
  förr, officerskåren är för korkad för att begripa självklarheter, de ser bara sina egna intressen, precis som vanligt.

  Jag vill inte försvara dem, men alla som gjort värnplikten, utan att krångla med samvetskval, och pacifism, frisedel, (och inte tänkte dyka upp senare, som krigisk försvarsminister, skändligt!)

  Filmen ”Repmöte” beskriver äkta svenska värnpliktiga, då hade vi ett starkt folk-försvar, och när de ”frivilliga” skulle vara
  arm’e, sprack det helt, en jänkestil som inte fungerade, för Top Gun-fjantarna.

  Gärna medalj, till den osynliga svenska
  vpl-arm’en, 1 miljon är uppe och går, ordna detta under tiden som Turkiet funderar på Nato-ansökan, gott om tid, garanterat, Natofjantarna är utskämda,
  rätt åt dom, Turkiet och Ryssland de enda
  länderna med karaktär, där har Sverige att
  lära.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here