Vad gör Sverige i Afghanistan? Efter 19 års USA-krig och ockupation lider 85 % av befolkningen

11
2071

 

Marinkåren i farten. Bild:Pixabay.

Ingress: Media meddelar att USA drar bort soldater från Aghanistan och Irak. SvT skriver “Donald Trumps beslut om att dra tillbaka tusentals soldater från Afghanistan och Irak möts med förvåning och skarp kritik i Sverige och omvärlden. Nu varnar både Nato och den svenska regeringen för att läget kan utnyttjas av extremister. Andra aktörer kan utnyttja ett eventuellt vakuum som kan uppstå, säger försvarsminister Peter Hultqvist till SVT.”

Man skulle då tro att USA:s 19-åriga närvaro och Sveriges nästan lika långa närvaro hade varit till gagn för Afghanistan. Och man skulle kunna tro att den baseras på beslut av FN. Men så är det inte. USA har grovt överträtt sitt uppdrag.

Och kriget är “Kriget i Afghanistan skamfläck för Sverige” som ett antal kända debattörer skrev i Svenska Dagbladet i mars. (Bland andra

De inledde artikeln så här ““Det nykoloniala svenska krigsäventyret i Afghanistan är ett sorgligt kapitel i vår historia. Nu måste regeringen se till att de resterande svenska soldaterna tas hem, skriver flera debattörer. Ett avtal mellan talibanrörelsen och USA undertecknades den 29 februari. Vi som har kämpat mot kriget och mot Sveriges deltagande i kriget känner en stor glädje och lättnad över att vapnen tystnat. Ingen kan garantera att det innebär verklig fred, men om USA:s, Natos och andra allierades trupper (inklusive Sveriges) verkligen hemkallas innebär det ett stort steg på väg till fred. Vi hoppas att det nu överenskomna dokumentet sätter stopp för att Afghanistan blir ett fäste och fristad för internationella terrorister och terrornätverk.”

Bland undertecknaren fanns : Thage G Peterson före detta talman i Sveriges riksdag och försvarsminister, Lars-Gunnar Liljestrand före detta ordförande i Föreningen Afghanistansolidaritet
Maj Britt Theorin, före detta nedrustningsambassadör, KG Hammar före detta ärkebiskop för Svenska kyrkan och Birger Schlaug före detta språkrör för Miljöpartiet.


Jag återpublicerar nedan en artikel.

Denna artikel av Alan MacLeod i Mintpress som i april 2019 utgav boken “From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting” har översatts i rekordfart av en dam i mellersta Norrland.

Av metodbeskrivningen framgår att 1000 människor intervjuades och att könsmatchning skedde, vilket jag tolkar som att un gefär lika många kvnnor som män intervjuades.

Vill även påminna om detta! Washington Post: USA ljuger med Afghanistan-statistik.

Kanske rentav Sverige ljuger i Afghanistanfrågan?

Påminner oss alla om denna lilla sammanställning av föreningen Afghanistansolidaritet för flera år sedan:


Afghanistan: Efter 18 års USA-krig och ockupation lider 85 % av befolkningen

Efter 18 år av USA-ockupation visar en opinionsundersökning att noll procent av afghanerna har det bra medan 85 procent “lider”

Sedan ockupationen av Afghanistan inleddes 2001 har striderna som förstör landet inte slutat och USA har spenderat uppskattningsvis 2 biljoner dollar på kriget.

Det amerikanska opinionsföretaget Gallup har funnit att afghaner är de mest sorgsna människorna på jorden. Nästan nio av tio som svarat “lider”, med sina egna ord, medan noll procent menar att de för närvarande “utvecklas”. När de ombads betygsätta sina liv enligt en skala på ett till tio svarade afghanerna i genomsnitt 2,7, ett rekordlågt värde för vilket land som helst. Vad som är värre är dock att det genomsnittliga svaret var ännu lägre när man ombads förutsäga sin livskvalitet fem år framåt: 2.3.

Som undersökningen nämnde, “detta resultat utan motstycke sätter ljuset på afghanernas nästan totala avsaknad av optimism”. Efter mer än ett decennium av datainsamling runt om i världen är detta första gången som någon befolkning förutspått att deras framtida liv skulle bli sämre än deras nuvarande. För Gallup var detta “desto mer anmärkningsvärt” med tanke på Afghanistans mycket unga befolkning – två tredjedelar av de intervjuade var 35 år eller yngre. Mindre än hälften sa att de upplevt glädje eller behandlats med respekt föregående dag, medan 52 procent medgav att de oroade sig stora delar av dagen, en ökning med 10 procentenheter sedan 2016.

Det är anmärkningsvärt att studien inte nämner den 18-åriga USA-ledda invasionen och ockupationen av landet som en potentiell förklaring till deras lidande. I själva verket varnar den uttryckligen för ett amerikanskt tillbakadragande och menar att det skulle “stärka talibanernas grepp” om landet, och stödjer således underförstått USA-regeringen och framställer militären som en positiv kraft i regionen.

USA angrep Afghanistan i oktober 2001 och invaderade bara veckor efter attackerna den 11 september i New York City och Washington D.C.

Man rättfärdigade beslutet med det felaktiga påståendet att talibanerna inte var villiga att förhandla om att överlämna den huvudmisstänkta Osama Bin Laden. Sedan 2001 har ockupationen och striderna inte slutat, landet har förstörts i processen och lett till att USA spenderat uppskattningsvis 2 biljoner dollar på kriget. USAs militär och dess allierade är de största mördarna i landet. Trots detta befinner sig talibanerna nu i en starkare position än någonsin under de senaste två decennierna, och kontrollerar mer territorium än 2001.

Den mänskliga kostnaden för konflikten är uppenbar men kvantifierbar statistik är knapphändig.

Världsbanken uppskattar att antalet afghaner som lever i fattigdom ökade från 9,1 miljoner 2007 till 19,3 miljoner 2016. Medelinkomsten är mindre än 2 000 US-dollar per år, bland de lägsta i världen.

Detta är inte första gången som Gallup bagatelliserat sina explosiva fynd som innebär ett starkt anti-imperialistiskt budskap.

2014 undersökte man världsopinionen om vilket land som ansågs vara det största hotet mot världsfreden. Det överväldigande svaret var USA, då en fjärdedel av de tillfrågade valde USA av närmare 200 länder. Även i nära allierade stater som Tyskland var rädslan för USA störst. Pakistan kom som avlägsen tvåa, pga många indiska medborgare som tillfrågats i undersökningen. Gallup beslutade att inte ställa frågan igen. En undersökning i december av Pew Research Center visade också att en majoritet av mexikanerna anser att USA är det största hotet mot deras land.

I december läcktes Afghanistan-dokumenten till Washington Post. Den politiska kommentatorn Kyle Kulinski beskrev detta som det värsta mediatabben under 2019 då dokumenten avslöjade att höga militära officerare trodde att kriget inte kunde vinnas, men denna kunskap undanhölls allmänheten av regeringen som medvetet sedan invasionen vilselett allmänheten. Kulinski fördömde den nästan “totala bristen på nyhetsbevakning”. ”Vi ljög för alla under hela kriget, varje steg på vägen”, sa han. “I 18 år har vi varit i krig… inget gott har kommit ut av det”.

Om Afghanistan-dokumenten sa MintPress News medarbetare Medea Benjamin:

”Fiaskot i Afghanistan är bara ett fall i en grundläggande felaktig USA-politik med globala konsekvenser. Nya kvasi-regeringar som installerats av USAs ‘regimskiften’ i land efter land har visat sig vara mer korrupta, mindre legitima och mindre kapabla att kontrollera sina nationers territorium än de som USA har krossat.”

Hon hävdade att det finns en enda premiss som Washington “vägrar att lära sig”: att det underliggande felet inte är hur USA försöker förändra samhällen genom regimskiften, utan att “regimskiften i sig är olagliga”. Medan Trump-administrationen har mumlat om ett tillbakadragande från Afghanistan, har tidigare administrationer gjort liknande proklamationer. Och med utplaceringen nyligen av 4 000 extra trupper till Irak verkar det inte som om Mellanöstern kommer att ha något att glädjas åt inom den närmaste framtiden.

Föregående artikelPeter Hultqvist vill minska yttrandefriheten – får kritik av pressombudsmannen
Nästa artikelRegeringen: USA avgör hur länge vi är kvar i Afghanistan
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

11 KOMMENTARER

  • Ja, och det var ett stort misstag och brott mot folkrätten. De drog sig tillbaka efter 10 år, medan USA snart har varit där dubbelt så länge.

  • Alexander den store hann före liksom även britterna på 1800-talet, och många fler.

   Journalisten Jonathan Steele som sedan 80-talet besökt Afghanistan skriver bl.a. följande i sin bok “Ghosts of Afghanistan”: “Påståendet att den sovjetiska invasionen ledde till ett inbördeskrig och väpnat motstånd är fel. Striderna hade pågått sedan mitten av 70-talet…Västs stöd till mujahedin hade också börjat innan de sovjetiska trupperna anlände.”

   Afghanistans statsledning bad även Sovjetunionen intervenera och därför är laglighetsfrågan omtvistad. Enligt internationell rätt har en främmande makt rätt att stöda ett annat militärt om detta hotas av yttre inblandning och ber om hjälp.

   Rent formellt är frågan således inte solklar men sedan kommer komplikationerna. Sovjetunionen hade en utfärdad begäran att gå på men så fort man gjorde det var man tvungen att blanda sig i de inre maktstriderna som pågick i landet. Dels handlade maktstriderna om en kamp inom den radikala reformrörelsen och inte bara om en strid mot de konservativa som stödde sig på hjälp från andra främmande makter. Inom reformrörelsen stödde Sovjetunionen den moderatare fraktionen.

   Om Sovjetunionens intervention inte var formellt olaglig så var den oklok av samma anledning som den interna afghanska politiken sådan den utformades från Kabul var oklok. Skillnaden mellan landsbygd och stad var alltför stor i detta vidsträckta land för att en politik utformad utifrån radikala stadsbors förväntningar skulle ha utsikter till framgång. Men om västmakterna motiverat sin egen invasion med omsorgen om kvinnors rättigheter kvarstår det faktum att det var på 80-talet som verkliga insatser gjordes för kvinnors rätt att utbilda sig och delta i samhällslivet.

   Läs gärna Steeles bok, han punkterar en lång rad myter om 80-talets invasion utan att för den skull betrakta den som en klok instats. Ryssarna satt inte och kurade på sina baser utan umgicks på bred front med det civila samhället i den optimistiska tron att de kunde modernisera landet. För Afghanistan gäller emellertid samma sak som för resten av världen; reformer kan inte exporteras utan de måste växa fram inifrån för att bli bestående. Yttre inblandning från stormakters sida leder ingen vart och än värre blir det när landet befinner sig i ett strategiskt läge så att det blir ett stridsäpple mellan konkurrerande makter som blåser upp de inre motsättningarna.

   • Min dotter introducerade mig för Jonathan Steele för flera år sedan och jag har läst många av hans artiklar, som är väldigt läsvärda. När jag läser denna kommentar får jag minnes upprepningar. En flykting från Afghanistan, jag har träffat många men hon gjorde starkt intryck på mig, för hon var äldre och hade levt som vuxen under den tid som sovjet var i Afghanistan. Jag skrev hennes introduktionsplan till Migrationsverket. Introduktion Planerna som kommunerna måste skriva för varje flykting för att få ersättning från staten. Den innefattar bakgrund och planering för att personen skall bli egen försörjare i samhället.
    Hon tillhörde kommunistpartiet som var vid makten och bett om hjälp av Sovjetunionen att intervenera. Om det var på 1980-talet som verkliga insatser gjordes för kvinnors rätt att utbilda sig så var det ju då Sovjet var där. För henne var det den bästa tiden i hennes liv då Sovjet var där. Hon blev utvald och skickad till Moskva för att läsa juridik och hon är nu utbildad jurist. När jag träffar henne har det gått 7 år sedan sovjet lämnade Afghanistan. Hennes döttrar var kvar i Kabul, och hon var orolig då en talibanledare ville ta en av hennes döttrar. Hon hade försökt få ut dem men misslyckats och hon gav sig tillbaka till Afghanistan, trots att hon hade permanent uppehållstillstånd i Sverige. Hon var orolig och kände sig onyttig här, och ansåg att man måste vara i sitt land för att kämpa för förbättring.
    Jag håller verkligen med om att reformer inte kan exporteras precis som man inte kan bomba sönder länder under förevändning att man gör det i demokratins namn, utan de måste växa fram inifrån för att bli bestående. Att svälta människor, som sanktionerna gör, för att få dem att rösta bort någon som Väst inte vill ha vid makten kan inte heller leda till verklig demokrati.

    • Jag känner några afganer i Sverige och de har också bra minnen av Sovjet-“okupationen”. Det hade byggts skolor, dagis, sjukhus, broar… 265 000 specialister hade utbildats i Sovjet under “okupationen”…
     Har aldrig hört om något sådant under USAs “demokratisering” … utom militärbaser…

   • Det var ju faktiskt så att den afghanske presidenten Amin som sägs ha bjudit in Sovjettrupper avrättades strax efter och ersattes av Babrak Karmal, vars makt helt vilade på sovjets militär. Säkert gjordes vissa framsteg för kvinnor i städerna men som helhet var Sovjets ingripande helt fel. Notera hur man idag (18/11) intervjuar stadsbor som är rädda för vad som ska hända om USA drar sig ur helt. Säkert sant men det ändrar inte att USA ska ut ur Afghanistan!

 1. Talibanerna lovade att överlämna Bin Laden om US kunde bevisa att han låg bakom 9/11.Det var ett löfte som Talibanerna lovade att hålla.Naturligtvis kunde US inte lägga fram ett enda sådant.

 2. USA är i Afghanistan för att förhindra att radikalislamister tar över och börjar producera mer flyktingströmmar och en safehaven för terrorister. Pakistan uppfyller iofs redan kriterierna. Talibanerna är de barn som lämnade Afghanistan vid sovjetinvasionen, de kom tillbaka från pakistanska indoktrineringsläger tio år senare. Sovjetimperiets sista utrikesäventyr slutade i katastrof för alla, men amerikanernas motdrag, att beväpna loka muslimska motståndsrörelse kommer att kosta oss alla i långliga tider. Afghanistan skulle ha kunnat vara ett bergigt herdeland med grym men förutsägbar hederskultur, men utan moderna vapen vitt spridda.

  Islam är afghanernas värdegrund och USA kommer inte att kunna göra annat än agera vakt, i långa loppet kommer amerikanerna inte att vilja betala, det var ett av skälen till Trumps framgångar. Afhanerna lider inte av USA, utan under radikal islam.

  Talibanlöften är principiellt värdelösa. Koranen meddelar specifikt att det är helt ok att ljuga för otrogna, liksom att halshugga dem. Bin laden var saudier. Som jag minns det har USA deklarerat “war on terrorism” efter 9/11, det bör råda krigslagar i relationerna mellan terrorister och USA.

  • Talibanlöften är i sig värdelösa, problemet är att USA:s löften är lika värdelösa det har historien visat! Detta vet givetvis också talibanerna och därför går fredssamtalen trögt…Båda parter vet att den andra ljuger! USA är ökända för att bryta avtal efter eget gottfinnande om det passar deras agenda! Eftersom Saudiarabien är världens största sponsor av terrorism följt av Israel, Iran och USA så borde ju USA bomba Saudiarabien, Israel, Iran och sig själva till grus!

 3. Minns jag inte fel, så byggdes viktig infrastruktur av Sovjetunionen både före och under den sovjetiska närvaron. Två exempel:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Salang_Tunnel
  https://en.wikipedia.org/wiki/Sardeh_Band_Dam

  Det skulle vara intressant att jämföra olika epokers infrastruktursatsningar, fördelade på de som gynnar landsbygdens folk (bevattning, elektrifiering, vägar) respektive gruvnäringens (järnväg) eller olika imperialisters strategiska intressen.

  Annars förstördes jänkarna även det som hade tillkommit med stöd av USAID https://en.wikipedia.org/wiki/Kajaki_Dam “The Kajaki dam powerhouse was a bombing target of the US Air Force during their attack on Afghanistan in October 2001.”

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here