Efter 20 års USA-krig och ockupation lider 85 % av befolkningen och fattigdomen har fördubblats. Vad gjorde Sverige i Afghanistan?

36
5075

Det händer en del i Afghanistan. Detta är en återpublicering av en artikel från i november. En aktuell artikel planeras.

Marinkåren i farten. Bild:Pixabay.

Ingress: Media meddelar att USA drar bort soldater från Aghanistan och Irak. SvT skriver ”Donald Trumps beslut om att dra tillbaka tusentals soldater från Afghanistan och Irak möts med förvåning och skarp kritik i Sverige och omvärlden. Nu varnar både Nato och den svenska regeringen för att läget kan utnyttjas av extremister. Andra aktörer kan utnyttja ett eventuellt vakuum som kan uppstå, säger försvarsminister Peter Hultqvist till SVT.”

Man skulle då tro att USA:s 19-åriga närvaro och Sveriges nästan lika långa närvaro hade varit till gagn för Afghanistan. Och man skulle kunna tro att den baseras på beslut av FN. Men så är det inte. USA har grovt överträtt sitt uppdrag.

Och kriget är ”Kriget i Afghanistan skamfläck för Sverige” som ett antal kända debattörer skrev i Svenska Dagbladet i mars. (Bland andra

De inledde artikeln så här ”“Det nykoloniala svenska krigsäventyret i Afghanistan är ett sorgligt kapitel i vår historia. Nu måste regeringen se till att de resterande svenska soldaterna tas hem, skriver flera debattörer. Ett avtal mellan talibanrörelsen och USA undertecknades den 29 februari. Vi som har kämpat mot kriget och mot Sveriges deltagande i kriget känner en stor glädje och lättnad över att vapnen tystnat. Ingen kan garantera att det innebär verklig fred, men om USA:s, Natos och andra allierades trupper (inklusive Sveriges) verkligen hemkallas innebär det ett stort steg på väg till fred. Vi hoppas att det nu överenskomna dokumentet sätter stopp för att Afghanistan blir ett fäste och fristad för internationella terrorister och terrornätverk.”

Bland undertecknaren fanns : Thage G Peterson före detta talman i Sveriges riksdag och försvarsminister, Lars-Gunnar Liljestrand före detta ordförande i Föreningen Afghanistansolidaritet
Maj Britt Theorin, före detta nedrustningsambassadör, KG Hammar före detta ärkebiskop för Svenska kyrkan och Birger Schlaug före detta språkrör för Miljöpartiet.


Jag återpublicerar nedan en artikel.

Denna artikel av Alan MacLeod i Mintpress som i april 2019 utgav boken ”From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting” har översatts i rekordfart av en dam i mellersta Norrland.

Av metodbeskrivningen framgår att 1000 människor intervjuades och att könsmatchning skedde, vilket jag tolkar som att un gefär lika många kvnnor som män intervjuades.

Vill även påminna om detta! Washington Post: USA ljuger med Afghanistan-statistik.

Kanske rentav Sverige ljuger i Afghanistanfrågan?

Påminner oss alla om denna lilla sammanställning av föreningen Afghanistansolidaritet för flera år sedan:


Afghanistan: Efter 18 års USA-krig och ockupation lider 85 % av befolkningen

Efter 18 år av USA-ockupation visar en opinionsundersökning att noll procent av afghanerna har det bra medan 85 procent ”lider”

Sedan ockupationen av Afghanistan inleddes 2001 har striderna som förstör landet inte slutat och USA har spenderat uppskattningsvis 2 biljoner dollar på kriget.

Det amerikanska opinionsföretaget Gallup har funnit att afghaner är de mest sorgsna människorna på jorden. Nästan nio av tio som svarat ”lider”, med sina egna ord, medan noll procent menar att de för närvarande ”utvecklas”. När de ombads betygsätta sina liv enligt en skala på ett till tio svarade afghanerna i genomsnitt 2,7, ett rekordlågt värde för vilket land som helst. Vad som är värre är dock att det genomsnittliga svaret var ännu lägre när man ombads förutsäga sin livskvalitet fem år framåt: 2.3.

Som undersökningen nämnde, ”detta resultat utan motstycke sätter ljuset på afghanernas nästan totala avsaknad av optimism”. Efter mer än ett decennium av datainsamling runt om i världen är detta första gången som någon befolkning förutspått att deras framtida liv skulle bli sämre än deras nuvarande. För Gallup var detta ”desto mer anmärkningsvärt” med tanke på Afghanistans mycket unga befolkning – två tredjedelar av de intervjuade var 35 år eller yngre. Mindre än hälften sa att de upplevt glädje eller behandlats med respekt föregående dag, medan 52 procent medgav att de oroade sig stora delar av dagen, en ökning med 10 procentenheter sedan 2016.

Det är anmärkningsvärt att studien inte nämner den 18-åriga USA-ledda invasionen och ockupationen av landet som en potentiell förklaring till deras lidande. I själva verket varnar den uttryckligen för ett amerikanskt tillbakadragande och menar att det skulle ”stärka talibanernas grepp” om landet, och stödjer således underförstått USA-regeringen och framställer militären som en positiv kraft i regionen.

USA angrep Afghanistan i oktober 2001 och invaderade bara veckor efter attackerna den 11 september i New York City och Washington D.C.

Man rättfärdigade beslutet med det felaktiga påståendet att talibanerna inte var villiga att förhandla om att överlämna den huvudmisstänkta Osama Bin Laden. Sedan 2001 har ockupationen och striderna inte slutat, landet har förstörts i processen och lett till att USA spenderat uppskattningsvis 2 biljoner dollar på kriget. USAs militär och dess allierade är de största mördarna i landet. Trots detta befinner sig talibanerna nu i en starkare position än någonsin under de senaste två decennierna, och kontrollerar mer territorium än 2001.

Den mänskliga kostnaden för konflikten är uppenbar men kvantifierbar statistik är knapphändig.

Världsbanken uppskattar att antalet afghaner som lever i fattigdom ökade från 9,1 miljoner 2007 till 19,3 miljoner 2016. Medelinkomsten är mindre än 2 000 US-dollar per år, bland de lägsta i världen.

Detta är inte första gången som Gallup bagatelliserat sina explosiva fynd som innebär ett starkt anti-imperialistiskt budskap.

2014 undersökte man världsopinionen om vilket land som ansågs vara det största hotet mot världsfreden. Det överväldigande svaret var USA, då en fjärdedel av de tillfrågade valde USA av närmare 200 länder. Även i nära allierade stater som Tyskland var rädslan för USA störst. Pakistan kom som avlägsen tvåa, pga många indiska medborgare som tillfrågats i undersökningen. Gallup beslutade att inte ställa frågan igen. En undersökning i december av Pew Research Center visade också att en majoritet av mexikanerna anser att USA är det största hotet mot deras land.

I december läcktes Afghanistan-dokumenten till Washington Post. Den politiska kommentatorn Kyle Kulinski beskrev detta som det värsta mediatabben under 2019 då dokumenten avslöjade att höga militära officerare trodde att kriget inte kunde vinnas, men denna kunskap undanhölls allmänheten av regeringen som medvetet sedan invasionen vilselett allmänheten. Kulinski fördömde den nästan ”totala bristen på nyhetsbevakning”. ”Vi ljög för alla under hela kriget, varje steg på vägen”, sa han. ”I 18 år har vi varit i krig… inget gott har kommit ut av det”.

Om Afghanistan-dokumenten sa MintPress News medarbetare Medea Benjamin:

”Fiaskot i Afghanistan är bara ett fall i en grundläggande felaktig USA-politik med globala konsekvenser. Nya kvasi-regeringar som installerats av USAs ’regimskiften’ i land efter land har visat sig vara mer korrupta, mindre legitima och mindre kapabla att kontrollera sina nationers territorium än de som USA har krossat.”

Hon hävdade att det finns en enda premiss som Washington ”vägrar att lära sig”: att det underliggande felet inte är hur USA försöker förändra samhällen genom regimskiften, utan att ”regimskiften i sig är olagliga”. Medan Trump-administrationen har mumlat om ett tillbakadragande från Afghanistan, har tidigare administrationer gjort liknande proklamationer. Och med utplaceringen nyligen av 4 000 extra trupper till Irak verkar det inte som om Mellanöstern kommer att ha något att glädjas åt inom den närmaste framtiden.

Relaterat.
Avslöjar det politiska spelet kring Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan.
Krigade Sverige för fred och rättvisa i Afghanistan?
Biden avslutar inte Afghanistan-kriget, han privatiserar det: Specialstyrkor, Pentagon-entreprenörer, underrättelsetjänsten ska finnas kvar.
Vad gör Sverige i Afghanistan? Efter 19 års USA-krig och ockupation lider 85 % av befolkningen.
Washington Post: USA ljuger med Afghanistan-statistik.
Utrikesminister Pompeo: “Vi har inget att skämmas för i Mellanöstern” (Fast vi dödat miljoner människor och förstört flera länder).
Kriget i Afghanistan: Koalition av ovilliga stater, med Sverige som undantag.
Svensk militär har inget i Afghanistan och Irak att göra.
Afghanistan står inför en ny framtid med ett antal positiva tecken.

Föregående artikelFramgångsrik testning av Rysslands nya avancerade vapen – betyder det schack-matt för Natos angreppsplaner?
Nästa artikelStöd Uppropet: Regeringen måste signera och riksdagen ratificera FN:s kärnvapenförbud!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

36 KOMMENTARER

  • Ja, och det var ett stort misstag och brott mot folkrätten. De drog sig tillbaka efter 10 år, medan USA snart har varit där dubbelt så länge.

  • Alexander den store hann före liksom även britterna på 1800-talet, och många fler.

   Journalisten Jonathan Steele som sedan 80-talet besökt Afghanistan skriver bl.a. följande i sin bok ”Ghosts of Afghanistan”: ”Påståendet att den sovjetiska invasionen ledde till ett inbördeskrig och väpnat motstånd är fel. Striderna hade pågått sedan mitten av 70-talet…Västs stöd till mujahedin hade också börjat innan de sovjetiska trupperna anlände.”

   Afghanistans statsledning bad även Sovjetunionen intervenera och därför är laglighetsfrågan omtvistad. Enligt internationell rätt har en främmande makt rätt att stöda ett annat militärt om detta hotas av yttre inblandning och ber om hjälp.

   Rent formellt är frågan således inte solklar men sedan kommer komplikationerna. Sovjetunionen hade en utfärdad begäran att gå på men så fort man gjorde det var man tvungen att blanda sig i de inre maktstriderna som pågick i landet. Dels handlade maktstriderna om en kamp inom den radikala reformrörelsen och inte bara om en strid mot de konservativa som stödde sig på hjälp från andra främmande makter. Inom reformrörelsen stödde Sovjetunionen den moderatare fraktionen.

   Om Sovjetunionens intervention inte var formellt olaglig så var den oklok av samma anledning som den interna afghanska politiken sådan den utformades från Kabul var oklok. Skillnaden mellan landsbygd och stad var alltför stor i detta vidsträckta land för att en politik utformad utifrån radikala stadsbors förväntningar skulle ha utsikter till framgång. Men om västmakterna motiverat sin egen invasion med omsorgen om kvinnors rättigheter kvarstår det faktum att det var på 80-talet som verkliga insatser gjordes för kvinnors rätt att utbilda sig och delta i samhällslivet.

   Läs gärna Steeles bok, han punkterar en lång rad myter om 80-talets invasion utan att för den skull betrakta den som en klok instats. Ryssarna satt inte och kurade på sina baser utan umgicks på bred front med det civila samhället i den optimistiska tron att de kunde modernisera landet. För Afghanistan gäller emellertid samma sak som för resten av världen; reformer kan inte exporteras utan de måste växa fram inifrån för att bli bestående. Yttre inblandning från stormakters sida leder ingen vart och än värre blir det när landet befinner sig i ett strategiskt läge så att det blir ett stridsäpple mellan konkurrerande makter som blåser upp de inre motsättningarna.

   • Min dotter introducerade mig för Jonathan Steele för flera år sedan och jag har läst många av hans artiklar, som är väldigt läsvärda. När jag läser denna kommentar får jag minnes upprepningar. En flykting från Afghanistan, jag har träffat många men hon gjorde starkt intryck på mig, för hon var äldre och hade levt som vuxen under den tid som sovjet var i Afghanistan. Jag skrev hennes introduktionsplan till Migrationsverket. Introduktion Planerna som kommunerna måste skriva för varje flykting för att få ersättning från staten. Den innefattar bakgrund och planering för att personen skall bli egen försörjare i samhället.
    Hon tillhörde kommunistpartiet som var vid makten och bett om hjälp av Sovjetunionen att intervenera. Om det var på 1980-talet som verkliga insatser gjordes för kvinnors rätt att utbilda sig så var det ju då Sovjet var där. För henne var det den bästa tiden i hennes liv då Sovjet var där. Hon blev utvald och skickad till Moskva för att läsa juridik och hon är nu utbildad jurist. När jag träffar henne har det gått 7 år sedan sovjet lämnade Afghanistan. Hennes döttrar var kvar i Kabul, och hon var orolig då en talibanledare ville ta en av hennes döttrar. Hon hade försökt få ut dem men misslyckats och hon gav sig tillbaka till Afghanistan, trots att hon hade permanent uppehållstillstånd i Sverige. Hon var orolig och kände sig onyttig här, och ansåg att man måste vara i sitt land för att kämpa för förbättring.
    Jag håller verkligen med om att reformer inte kan exporteras precis som man inte kan bomba sönder länder under förevändning att man gör det i demokratins namn, utan de måste växa fram inifrån för att bli bestående. Att svälta människor, som sanktionerna gör, för att få dem att rösta bort någon som Väst inte vill ha vid makten kan inte heller leda till verklig demokrati.

    • Jag känner några afganer i Sverige och de har också bra minnen av Sovjet-”okupationen”. Det hade byggts skolor, dagis, sjukhus, broar… 265 000 specialister hade utbildats i Sovjet under ”okupationen”…
     Har aldrig hört om något sådant under USAs ”demokratisering” … utom militärbaser…

   • Det var ju faktiskt så att den afghanske presidenten Amin som sägs ha bjudit in Sovjettrupper avrättades strax efter och ersattes av Babrak Karmal, vars makt helt vilade på sovjets militär. Säkert gjordes vissa framsteg för kvinnor i städerna men som helhet var Sovjets ingripande helt fel. Notera hur man idag (18/11) intervjuar stadsbor som är rädda för vad som ska hända om USA drar sig ur helt. Säkert sant men det ändrar inte att USA ska ut ur Afghanistan!

   • Märkligt att ingen här tar upp att mellan 1919 och Sovjetunionens invasion 1979 var faktiskt Afghanistan en självständig stat.
    Dock hade britterna dragit en landsgräns i nordost felaktigt och delat en pashtunsk folkgrupp i två halvor.
    Sådant straffar sig tyvärr med krig och konflikter.
    Jag är av den åsikten att landsgränser är till för att ena folkgrupper och inte att splittra dem.

 1. Talibanerna lovade att överlämna Bin Laden om US kunde bevisa att han låg bakom 9/11.Det var ett löfte som Talibanerna lovade att hålla.Naturligtvis kunde US inte lägga fram ett enda sådant.

 2. USA är i Afghanistan för att förhindra att radikalislamister tar över och börjar producera mer flyktingströmmar och en safehaven för terrorister. Pakistan uppfyller iofs redan kriterierna. Talibanerna är de barn som lämnade Afghanistan vid sovjetinvasionen, de kom tillbaka från pakistanska indoktrineringsläger tio år senare. Sovjetimperiets sista utrikesäventyr slutade i katastrof för alla, men amerikanernas motdrag, att beväpna loka muslimska motståndsrörelse kommer att kosta oss alla i långliga tider. Afghanistan skulle ha kunnat vara ett bergigt herdeland med grym men förutsägbar hederskultur, men utan moderna vapen vitt spridda.

  Islam är afghanernas värdegrund och USA kommer inte att kunna göra annat än agera vakt, i långa loppet kommer amerikanerna inte att vilja betala, det var ett av skälen till Trumps framgångar. Afhanerna lider inte av USA, utan under radikal islam.

  Talibanlöften är principiellt värdelösa. Koranen meddelar specifikt att det är helt ok att ljuga för otrogna, liksom att halshugga dem. Bin laden var saudier. Som jag minns det har USA deklarerat ”war on terrorism” efter 9/11, det bör råda krigslagar i relationerna mellan terrorister och USA.

  • Talibanlöften är i sig värdelösa, problemet är att USA:s löften är lika värdelösa det har historien visat! Detta vet givetvis också talibanerna och därför går fredssamtalen trögt…Båda parter vet att den andra ljuger! USA är ökända för att bryta avtal efter eget gottfinnande om det passar deras agenda! Eftersom Saudiarabien är världens största sponsor av terrorism följt av Israel, Iran och USA så borde ju USA bomba Saudiarabien, Israel, Iran och sig själva till grus!

 3. Minns jag inte fel, så byggdes viktig infrastruktur av Sovjetunionen både före och under den sovjetiska närvaron. Två exempel:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Salang_Tunnel
  https://en.wikipedia.org/wiki/Sardeh_Band_Dam

  Det skulle vara intressant att jämföra olika epokers infrastruktursatsningar, fördelade på de som gynnar landsbygdens folk (bevattning, elektrifiering, vägar) respektive gruvnäringens (järnväg) eller olika imperialisters strategiska intressen.

  Annars förstördes jänkarna även det som hade tillkommit med stöd av USAID https://en.wikipedia.org/wiki/Kajaki_Dam ”The Kajaki dam powerhouse was a bombing target of the US Air Force during their attack on Afghanistan in October 2001.”

 4. På förlaget ”Föreningen för Tekniska Högskolor” utkom år 2009 en bok med titeln ”Как мы строили в Афганистане” (Igor Nikolajevitj Bondarenko).
  I den redovisas den hjälp till Afghanistan, bl.a de över 200 allra största projekten, som Sovjetunionen hann utföra under åren 1979-1990. Finns att tillgå på flera ryska internetsidor.

 5. USA har inte ens hunnit lämna Afghanistan förrän islamisterna redan har tagit över landet. Jag kan tänka mig att islamisterna är tacksamma för din hjälp Anders att få bort de amerikanska soldaterna så de kan utropa ett nytt kalifat.

   • Jag skrev inte att dina insatser har varit avgörande. Jag skrev bara att islamisterna säkert var tacksamma för den hjälp du har givit dem. Vad det afganska folket, som nu återigen tvingas leva under en islamistisk diktatur, tycker om din ”hjälp” till islamisterna vet jag inte.

    För övrig återigen trist att du fortfarande sysslar med censur av kritiska kommentarer. Men det var förmodligen korkat av mig att tro något annat.

     • Nja när det kom till Syrien då var det enligt dig oerhört viktigt att bekämpa islamism och islamister. När det kommer till Afghanistan är det tydligen helt plötsligt inte lika viktigt att bekämpa islamister. Här kan du tillochmed göra gemensam sak med islamister. Märkligt hur det kan svänga.

     • Bra att skilja mellan olika ting. I Syrien bekämpar landets regering och armé ISIS och al-Nusra som stöds av f.a. USA och Israel, enligt även etablera press och ledande politiker i USA. 10 år sedan USA:s angrepp på Syrien: Sveriges Radio och DN tiger om USA:s mångåriga stöd till terrorister och ockupation av 1/4 av Syrien. Talibaner företräder en mindre extrem form av sunni-islam, och söker nu förhandlingar. Talibanerna strider mot brutal utländsk intervention lett av USA/Nato, långt utöver en FN-resolution. Strid för nationellt självbestämmande mot utländsk aggression, som i motståndsrörelser under Andra Världskriget eller av vietnameserna i FNL mot USA-imperialismen och nu av talibanerna är bra. Men man behöver inte stödja talibanernas ideologi för det.

    • Sedan en sak som man kan fundera över. När ryssarna krigade i Afghanistan så bildades det en muslimsk motståndsrörelse som hette ungefär Muja heddin, ursäkta stavningen. USA understödde ivrigt allt och alla som kämpade mot Sovjet den tiden också Muja heddin gerillan med pengar och vapen

     . Hur är det nu är denna Muja heddin gerilla och talibanerna ideologiskt släkt på något vis? När ryssarna krigade i Afghanistan blev de utskällda som fähundar men inte amerikanerna, hur kommer det sig månntro?

  • Hej Christian och välkommen tillbaka.
   Jag välkomnar alla oppositionella på den här sajten.
   Men jag undrar också vad det afghanska folket egentligen vill.
   Själv har jag på senare tid drabbats av fosterlandskänslor.
   Något som förde mig omgående till Ryssland.
   Jag tänker så här.
   Kanske inte det afghanska folket vill ha västra Europa i sitt hemland.
   De kanske liksom jag är måna om sin egen tradition och kultur?
   I så fall blir det som jag läste på Fria Tider en flyktingström av feminister och människorättsaktivister från Afghanistan till Europa när Talibanerna tagit över regeringsmakten?

   • Hej arbetarklass. Jag kommer dessvärre inte att stanna kvar. Anders verklighetsuppfattning skiljer sig väsentligt från min vilket gör diskussioner meningslösa, men det indrar ju en inte från att titta in någon gång per år för att retas lite. Dessutom tenderar allt för väl underbyggda kommentarer som på ett allt för tydligt sätt visar på Anders tillkortakommande att censureras vilket naturligtvis minskar viljan att kommentera.

    • Extrem islamism ska givetvis bekämpas oavsett om det är Assad i Syrien som bekämpar IS eller moderata i Afghanistan som motsätter sig talibanerna. Problemet med Christian är ju att han är för USA:s mördande och anser därmed att allt USA hittar på är av gott medan alla andra är onda som motsätter sig. Därför anser man att Assad är ”ond” medan USA i Afghanistan som mördat oändligt många fler än Assad beskrivs som ”goda” i media. Till saken hör dessutom att Assad helt lagligt bekämpar terroristerna Syrien medan USA för ett olagligt angreppskrig i Afghanistan. Men sådana ”detaljer” stör tydligen inte en del. Så Christan skulle nog behöva fundera på sin egen ”verklighetsuppfattning” i stället!

    • Hej Christian
     Det låter lite som du har fel ingång här.
     Jag uppfattar demokrati synonymt med samtal och då går det inte vara alltför trotsig därför då upphör samtalet.
     Du kan bara se i vår demokrati där ett parti är utestängt från samtalet.
     Men om det blir så varaktigt är inte helt säkert.
     Och samtalet har de trotsiga inte lyckats stoppa då det söker sig till andra kanaler och kommer tillbaka till demokratin likt en bumerang.
     Jag kan också irritera mig på vissa kommentatorer eller snarare en av dem men man får helt enkelt låta bli att läsa så har man inte ont av det.
     Jag tycker faktiskt redaktören här är ödmjuk i sin framtoning i inlägg och mot kommentatorer och då får man försöka vara det tillbaka.
     Jag är tacksam redaktören genomläser mina kommentarer så jag inte publicerar någonting dumt. I alla avseenden förstås.
     Även om jag är tämligen anonym här så kan alltid användaren spåras med hjälp av tekniken.
     Det handlar bara om vilka resurser som krävs.
     För mig är du välkommen in i samtalet här men det måste bli som redaktören vill ha det.
     Det är faktiskt hans blogg.

 6. Men…vad finns det där som stormakterna så förtvivlat försöker rädda? Ett kargt bergslandskap med begränsade odlingsmöjligheter eller är det dessa vallmoodlingar som staten i US-stan, dvs CIA vill åt?
  Nu förhåller det sig som så att Kinesiska lab har tagit fram fentanyl-preparat för en bråkdel av vad opiater från dessa regioner kostar, så den affärsideen fick ett abrupt slut. Återstår då för CIA att satsa på kokainet men där får dom nog tji, methamfetaminet som ochså tillverkas i lab,,,dom är ganska smutsiga dom där CIA, en stat i staten i US!
  De vettigaste människorna i Sverige som gjort något vettigt i Afghanistan är väl Svenska Afghankomiten, respekterade av talibanerna …Att borra brunnar för dricksvatten ger liksom mer poäng än att skicka in tanks och stridsmedel

  • Korrigering: ”Fentanyl (varunamn Leptanal, Durogesic, Matrifen, Actiq, Abstral samt Fentanyl+företagets namn) är en syntetisk opioid, inom sjukvården använd för smärtlindring. Preparatet togs fram 1959 av det belgiska läkemedelsföretaget Janssens grundare läkaren Paul Janssen.2 (Wikipedia bl.a.).

   Det är känt att CIA stött narkotikhantering. Kommer att publicera om detta.

  • Tja, säg det! Och man undrar ju varför inte Bush lagförs i USA för sitt olagliga krig som han startade mot Afghanistan på mycket lösa grunder och rena lögner? Det finns givetvis inget i Afghanistan som berättigar att hundratals miljarder slösas bort på meningslösa krig i ett kargt bergsland. CIA tjänar visst en del pengar på att hålla opiumtrafiken igång men det är småsummor jämfört med kostnaden för kriget och allt lidande och mördande. Och vad i helsike Sverige gör i Afghanistan är en ännu större gåta men det är väl för att visa vilken pålitlig och trogen vasall man är till USA.

 7. Svenska etablissemanget har gått på en riktig dönit, igen, lika som de höll på KaiserTyskland, 2018, och NaziTyskland, 1945, och nu tredje gången gillt har man dragits i i ett typiskt USA-nederlag, 2021, lika Vietnam. Vad skall vi göra med våra politiker, som alltid drar in oss i nederlag, så var inte Palme, han vann, Hultqvist förlorar, han som förskingrat arvet efter Palme.

  Det innebär att nu kommer det bortförklaringar, och ljug från Hultqvist: ”internationella samfundet” ?
  har fått på nöten. Finnarna snackade om ” separatkrig” när de slogs för Hitler 1941-1944, ”fortsättnings-krig”, det som bara fortsatte, och fortsatte, ” drivvedsteorin ” ”miraklet vid Tali kvarn/Ihanttala, 1944 = ”Guds utvalda folk,” liksom att de hamnade i krig, gång på gång,de verkar som Sverige snyltarmé inte vill kasta in handduken, när Husse/USA har schappat. Våra politiker kommer inte att erkänna sitt nederlag, utan skylla på Sleepy Joe, Biden, det sker redan av ”analytiker” på FOA och UI i Svd.

  Detta innebär att Sverige har blivit som Israel, ”the tail wag the dog”, = USA, den svenska reaktionen är ”more U.S, than the U.S”, det är det döljer för oss, att de har radikaliserats genom sin kollaboration med USA, det är så det fungerar. Men skall detta USA försvara oss, eller sticka iväg, helt oväntat, med svansen mellan….Nu har även detta USA-projekt i Norden fått en dödsstöt, inte en enda Nato-övning kan pågå utan att folk tänker på Afghanistan, och den amerikanska utrymningen, från taken.

  Vi har fått oväntad hjälp av Talibanerna att avslöja USA. Man kan inte agera på detta sätt, men det har varit högsta sanning i Rosenbad och i försvarsstaben, man kommer inte att erkänna att man förstört landet, som Libyen, ett annat svenskt offer, som glömts bort. Nu blir det intressanta tider för den omorientering som måste ske, men de kommer förmodligen bara att tiga, och framhärda trots denna smäll. Uniformen använder de bara vid hovets barndop, alltid inomhus, eller när Nato-ligan kommer på besök, då blir det spänst i stegen på staberna.Avslöjade ! På vilken regementsfana skall slaget om Kabul
  tryckas upp ? Nu måste Hultqvist ordna en skvadron B52 -or att flyga över Sverige, med JAS-eskort och
  lufttankning. Vänta bara. Planering pågår, det lyser sent på försvarsdepartementet, där en general är statssekreterare, mycket ovanligt i Sverige i en civil, regering. Klarar man inte av skäggsnubbar i lakanstyg och flipfloptofflor – vad klarar man då ? Regeringens Kabul kommer i höst !

  • Och vad har Abu Yussef för förslag för att vi ska lyckas få världsfred där alla andra i historien har misslyckats? Börja rösta på meningslösa nano-partier som aldrig någonsin kan samarbeta?

   /Al Dor

   • De är små- mikro- & nano-partier, eftersom de har samarbetssvårigheter och därför inte kan valsamverka brett.

    Om människor med samarbetsförmåga bryter sig loss ur små- mikro- & nano-partier, skapar mentalt friska partier och valsamverkar brett så kan problemet, rent teoretiskt, snart vara löst. Då kan snart folket rösta på fredligare partier i alla möjliga politiska smaker.

    Steg två är att samtala med folket på gator och torg och upplysa dem om hur vi blir evident sanna:
    https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/vi-vill/sanning/

    … för utan en god grund att stå på när vi samtalar kan folket aldrig resonera sant och rätt innan de skall rösta.

    Hur vi skall få ordning på pseudovänsterns felaktiga fokus på identitet och få dem tillbaka på det enande målet klass på ett sätt som attraherar mer? – Tror på fraktionering, nybildning och valsamverkan för att lösa även det problemet.

    En klassisk vänsterpseudovänster kan förmodligen valsamverka med en pseudovänster, utan att repellera sina väljare, medan pseodovänstern kan behålla de identitetsfokuserade.

    Då kan man ev. få tillbaka många fredliga vänstermänniskor som pseudovänstern skrämt bort.

    Jonas Sjöstedt, är dock tveksamt om det går att ha med längre, efter han meddelade att han inte ville ha någon övre gräns på hur mycket pengar som skall slösas bort till det nazianstrukna korrupta Ukraina som är USA:s proxy, samt gör ukrainare till kanonmat för ryskt artilleri.

    Någonstans kommer ju alla medverkande dra gränsen för hur klandervärda de andra medverkande får bli. Jag vill i vart fall inte ha med krigshetsaren Sjöstedt att göra.

    Då har jag hellre med en svensk rasist för alla folks fred att göra.

 8. […] -medfört stor materiell förstörelse; -USA:s militär och dess allierade är sannolikt de största mördarna i landet; -USA spenderat uppskattningsvis 2 biljoner dollar på kriget; -installerat presidenter som kommit från USA, med ingen/föga förankring i landet; -skett med deltagande av även Sverige, i USA/Nato:s intressen med insatser utan FN-stöd som dödat oskyldiga till höga kostnader; -Till och ansedda Washington Post som ofta stödjer USA:s regering skriver ”En stor samling konfidentiella regeringsdokument som Washington Post skaffat sig avslöjar att ledande amerikanska tjänstemän har ljugit om kriget i Afghanistan under en kampanj som pågått i hela 18 års tid, den längsta i USA: s historia.”…”Sedan 2002 har 775 000 amerikanska soldater deltagit i Afghanistan-kriget, många av dem vid flera tillfällen. Av dessa dödades 2.300. I en av de intervjuer som publicerats av The Post, säger en av dem som arbetade i Afghanistan för fredsprisvinnaren Barack Obama “Vi har manipulerat siffrorna under hela kriget.” (Som återgivits i svenska media.) Washington Post: USA ljuger med Afghanistan-statistik. -“Priset för Sverige har varit minskad tilltro till vår alliansfrihet, eftersatt nationellt försvar, kostnader på långt över 20 miljarder kronor samt fem dödade och ett antal sårade svenska soldater – som ett okänt antal dödade afghanier.” -fattigdomen har ökat under USAs/Natos/Sveriges närvari Afghanistan ”Världsbanken uppskattar att antalet afghaner som lever i fattigdom ökade från 9,1 miljoner 2007 till 19,3 miljoner 2016. Medelinkomsten är mindre än 2 000 US-dollar per år, bland de lägsta i världen.” (Vad gör Sverige i Afghanistan? Efter 19 års USA-krig och ockupation lider 85 % av befolkningen.) […]

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here