Afghanistan: Efter 18 års USA-krig och ockupation lider 85 % av befolkningen.

5
541

Denna artikel av Alan MacLeod i Mintpress som i april 2019 utgav boken “From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting” har översatts i rekordfart av en dam i mellersta Norrland.

Av medtodbeskrivningen framgår att 1000 människor intervjuades och att könsmatchning skedde, vilket jag tolkar som att un gefär lika många kvnnor som män intervjuades.

Vill även påminna om detta! Washington Post: USA ljuger med Afghanistan-statistik.

Kanske rentav Sverige ljuger i Afghanistanfrågan?

Påminner oss alla om denna lilla sammanställning av föreningen Afghanistansolidaritet för flera år sedan:


Afghanistan: Efter 18 års USA-krig och ockupation lider 85 % av befolkningen

Efter 18 år av USA-ockupation visar en opinionsundersökning att noll procent av afghanerna har det bra medan 85 procent “lider”

Sedan ockupationen av Afghanistan inleddes 2001 har striderna som förstör landet inte slutat och USA har spenderat uppskattningsvis 2 biljoner dollar på kriget.

Det amerikanska opinionsföretaget Gallup har funnit att afghaner är de mest sorgsna människorna på jorden. Nästan nio av tio som svarat “lider”, med sina egna ord, medan noll procent menar att de för närvarande “utvecklas”. När de ombads betygsätta sina liv enligt en skala på ett till tio svarade afghanerna i genomsnitt 2,7, ett rekordlågt värde för vilket land som helst. Vad som är värre är dock att det genomsnittliga svaret var ännu lägre när man ombads förutsäga sin livskvalitet fem år framåt: 2.3.

Som undersökningen nämnde, “detta resultat utan motstycke sätter ljuset på afghanernas nästan totala avsaknad av optimism”. Efter mer än ett decennium av datainsamling runt om i världen är detta första gången som någon befolkning förutspått att deras framtida liv skulle bli sämre än deras nuvarande. För Gallup var detta “desto mer anmärkningsvärt” med tanke på Afghanistans mycket unga befolkning – två tredjedelar av de intervjuade var 35 år eller yngre. Mindre än hälften sa att de upplevt glädje eller behandlats med respekt föregående dag, medan 52 procent medgav att de oroade sig stora delar av dagen, en ökning med 10 procentenheter sedan 2016.

Det är anmärkningsvärt att studien inte nämner den 18-åriga USA-ledda invasionen och ockupationen av landet som en potentiell förklaring till deras lidande. I själva verket varnar den uttryckligen för ett amerikanskt tillbakadragande och menar att det skulle “stärka talibanernas grepp” om landet, och stödjer således underförstått USA-regeringen och framställer militären som en positiv kraft i regionen.

USA angrep Afghanistan i oktober 2001 och invaderade bara veckor efter attackerna den 11 september i New York City och Washington D.C.

Man rättfärdigade beslutet med det felaktiga påståendet att talibanerna inte var villiga att förhandla om att överlämna den huvudmisstänkta Osama Bin Laden. Sedan 2001 har ockupationen och striderna inte slutat, landet har förstörts i processen och lett till att USA spenderat uppskattningsvis 2 biljoner dollar på kriget. USAs militär och dess allierade är de största mördarna i landet. Trots detta befinner sig talibanerna nu i en starkare position än någonsin under de senaste två decennierna, och kontrollerar mer territorium än 2001.

Den mänskliga kostnaden för konflikten är uppenbar men kvantifierbar statistik är knapphändig.

Världsbanken uppskattar att antalet afghaner som lever i fattigdom ökade från 9,1 miljoner 2007 till 19,3 miljoner 2016. Medelinkomsten är mindre än 2 000 US-dollar per år, bland de lägsta i världen.

Detta är inte första gången som Gallup bagatelliserat sina explosiva fynd som innebär ett starkt anti-imperialistiskt budskap.

2014 undersökte man världsopinionen om vilket land som ansågs vara det största hotet mot världsfreden. Det överväldigande svaret var USA, då en fjärdedel av de tillfrågade valde USA av närmare 200 länder. Även i nära allierade stater som Tyskland var rädslan för USA störst. Pakistan kom som avlägsen tvåa, pga många indiska medborgare som tillfrågats i undersökningen. Gallup beslutade att inte ställa frågan igen. En undersökning i december av Pew Research Center visade också att en majoritet av mexikanerna anser att USA är det största hotet mot deras land.

I december läcktes Afghanistan-dokumenten till Washington Post. Den politiska kommentatorn Kyle Kulinski beskrev detta som det värsta mediatabben under 2019 då dokumenten avslöjade att höga militära officerare trodde att kriget inte kunde vinnas, men denna kunskap undanhölls allmänheten av regeringen som medvetet sedan invasionen vilselett allmänheten. Kulinski fördömde den nästan “totala bristen på nyhetsbevakning”. ”Vi ljög för alla under hela kriget, varje steg på vägen”, sa han. “I 18 år har vi varit i krig… inget gott har kommit ut av det”.

Om Afghanistan-dokumenten sa MintPress News medarbetare Medea Benjamin:

”Fiaskot i Afghanistan är bara ett fall i en grundläggande felaktig USA-politik med globala konsekvenser. Nya kvasi-regeringar som installerats av USAs ‘regimskiften’ i land efter land har visat sig vara mer korrupta, mindre legitima och mindre kapabla att kontrollera sina nationers territorium än de som USA har krossat.”

Hon hävdade att det finns en enda premiss som Washington “vägrar att lära sig”: att det underliggande felet inte är hur USA försöker förändra samhällen genom regimskiften, utan att “regimskiften i sig är olagliga”. Medan Trump-administrationen har mumlat om ett tillbakadragande från Afghanistan, har tidigare administrationer gjort liknande proklamationer. Och med utplaceringen nyligen av 4 000 extra trupper till Irak verkar det inte som om Mellanöstern kommer att ha något att glädjas åt inom den närmaste framtiden.

5 COMMENTS

  • Ja, och det var ett stort misstag och brott mot folkrätten. De drog sig tillbaka efter 10 år, medan USA snart har varit där dubbelt så länge.

  • Alexander den store hann före liksom även britterna på 1800-talet, och många fler.

   Journalisten Jonathan Steele som sedan 80-talet besökt Afghanistan skriver bl.a. följande i sin bok “Ghosts of Afghanistan”: “Påståendet att den sovjetiska invasionen ledde till ett inbördeskrig och väpnat motstånd är fel. Striderna hade pågått sedan mitten av 70-talet…Västs stöd till mujahedin hade också börjat innan de sovjetiska trupperna anlände.”

   Afghanistans statsledning bad även Sovjetunionen intervenera och därför är laglighetsfrågan omtvistad. Enligt internationell rätt har en främmande makt rätt att stöda ett annat militärt om detta hotas av yttre inblandning och ber om hjälp.

   Rent formellt är frågan således inte solklar men sedan kommer komplikationerna. Sovjetunionen hade en utfärdad begäran att gå på men så fort man gjorde det var man tvungen att blanda sig i de inre maktstriderna som pågick i landet. Dels handlade maktstriderna om en kamp inom den radikala reformrörelsen och inte bara om en strid mot de konservativa som stödde sig på hjälp från andra främmande makter. Inom reformrörelsen stödde Sovjetunionen den moderatare fraktionen.

   Om Sovjetunionens intervention inte var formellt olaglig så var den oklok av samma anledning som den interna afghanska politiken sådan den utformades från Kabul var oklok. Skillnaden mellan landsbygd och stad var alltför stor i detta vidsträckta land för att en politik utformad utifrån radikala stadsbors förväntningar skulle ha utsikter till framgång. Men om västmakterna motiverat sin egen invasion med omsorgen om kvinnors rättigheter kvarstår det faktum att det var på 80-talet som verkliga insatser gjordes för kvinnors rätt att utbilda sig och delta i samhällslivet.

   Läs gärna Steeles bok, han punkterar en lång rad myter om 80-talets invasion utan att för den skull betrakta den som en klok instats. Ryssarna satt inte och kurade på sina baser utan umgicks på bred front med det civila samhället i den optimistiska tron att de kunde modernisera landet. För Afghanistan gäller emellertid samma sak som för resten av världen; reformer kan inte exporteras utan de måste växa fram inifrån för att bli bestående. Yttre inblandning från stormakters sida leder ingen vart och än värre blir det när landet befinner sig i ett strategiskt läge så att det blir ett stridsäpple mellan konkurrerande makter som blåser upp de inre motsättningarna.

 1. Talibanerna lovade att överlämna Bin Laden om US kunde bevisa att han låg bakom 9/11.Det var ett löfte som Talibanerna lovade att hålla.Naturligtvis kunde US inte lägga fram ett enda sådant.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here