Washington Post: USA ljuger med Afghanistan-statistik

8
2987

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras nesanstående kommentar och artikel. Sverige är i hög grad involverat. Lars-Gunnar Liljestrand skrev för 1,5 år sedan ”Priset för oss har varit minskad tilltro till vår alliansfrihet, eftersatt nationellt försvar, kostnader på långt över 20 miljarder kronor samt fem dödade och ett antal sårade svenska soldater.” Kriget i Afghanistan: Koalition av ovilliga stater, med Sverige som undantag.

Läs även denna: Vad gör Sverige i Afghanistan? Efter 19 års USA-krig och ockupation lider 85 % av befolkningen.


Läsaren Jan Nybondas skickade mig för några dagar sedan mailade mig för några dagar sedan ett långt mail: ”Afghanistanpappren har publicerats av Washington Post (WP) och de utgör en fullständig kross av krigsföretaget”. Washington Post: At war with the truth. (I krig med sanningen).

Undrens tid är inte förbi. Washington Post har för en gångs skull gjort sitt jobb, grävt efter information och upptäckt att en internutredning, likt Pentagonpappren under Vietnamkriget, genomförts inom Pentagon gällande kriget i Afghanistan.

Militärer har intervjuats grundligt och de har uppfodrats att uttrycka sin personliga uppfattning och detta i tron att uppgifterna skulle vara konfidentiella och endast komma Pentagon till kännedom. Det har tagit tre år av processande för WP att få ut detta material av vilket fortsättningsvis mycket har hemligstämplats. Myndigheterna hävdar att de inte motarbetat WP men att de varit tvungna att radera sekretessbelagda saker.

Internutredningen visar att hela krigsföretaget från början varit ett utsiktslöst famlande i blindo, ”Vad gör vi här, vilka är våra fiender, finns några allierade överhuvudtaget”? Redan 2003 medgav Donald Rumsfeld att han inte vet vilka som är fienden. Enligt modell från Vietnamkriget fortsatte insatsen emellertid i det oändliga medan allmänheten i USA och världsopinionen vilseleddes på samma gamla sätt, manipulerad statistik och pompöst svammel om segrar och framgång.

Tre administrationer, George W. Bush, Barack Obama och Donald Trump, alla har fört opinionen bakom ljuset och beskrivit kriget på ett sätt som Pentagons eget folk visste att var lögnaktigt. I det Afghanistan som skulle bli en blomstrande demokrati har blomstring uppnåtts endast på två områden: Korruptionen har växt bortom all kontroll liksom opiumproduktionen. Den sistnämnda är den enda marknad som fungerar i detta som skulle bli ett marknadernas modelland.

En säregen omständighet framkommer i den statsitik där dödstalen presenteras. Medan det gäller att ställa sig mer än skeptisk till siffrorna som gäller lokalbefolkningen framkommer även att medan det registrerats 2 300 döda amerikanska soldater, vilket är den siffra som i regel nämns i media, har nästan det dubbla antalet legosoldater dödats.

Det kan bara betyda att de privata bolagens, typ Blackwater, Academii m.fl. andel i krigsförtaget varit betydligt mer omfattande än vad som medgetts. Även allierades förluster är stora, däribland Danmarks som dock inte specificeras här.

Ovan är en länk till den första delen av WP:s rapport, en andra del torde redan ha utkommit. För mer information rekommenderas antiwar.com där det finns flera artiklar, bl.a. major Danny Sjursens personliga erfarenheter. Jimmy Dore går igenom rapporten på sin YouTube-show. Några amerikanska tidningar har rapporterat medan TV-kanalerna hittills varit tysta.

Om det fanns självständiga och fungerande regeringar i Europa borde denna rapport leda till att trupperna tas hem omedelbart, men håll inte andan.” (Slut på Jan Nybondas mail).

Jag går vidare med en artikel av Pål Steigan som en läsare översatt USA bluffade med statistik för att vilseleda allmänheten.


USA bluffade med statistik för att vilseleda allmänheten

En stor samling konfidentiella regeringsdokument som Washington Post skaffat sig avslöjar att ledande amerikanska tjänstemän har ljugit om kriget i Afghanistan under en kampanj som pågått i hela 18 års tid, den längsta i USA: s historia. De har uttalat sig i optimistiska ordalag om sådant de visste var osant och hemlighållit omisskännliga bevis för att kriget var omöjligt att vinna.

Dokumenten innehåller fler än 2 000 sidor opublicerade anteckningar om intervjuer med människor som har spelat en direkt roll i kriget, från generaler och diplomater till hjälparbetare och afghanska tjänstemän.

Washington Post-artikeln ligger bakom betalvägg, men den publiceras också i New York Times och The Independent.
Redaktör Romelsjös kommentar: Jag har hela artikeln på WP. Mycket lång och med många bilder.
På grund av Freedom of Information Act har Washington Post har väntat tre år på att släppa dokumenten, och nu finns de tillgängliga.

”Vi hade inte någon grundläggande förståelse för Afghanistan – vi hade ingen aning om vad vi gjorde,” säger Douglas Lute, pensionerad tre-stjärnig general som har hjälpt Vita huset i Afghanistan-kriget under både Bush och Obama. ”Vad var det vi gjorde där? Vi hade ingen aning om vad vi gjorde? ”

OBS till norska läsare, inklusive de som kallar sig redaktörer och journalister: Norge har deltagit i och deltar i kriget i Afghanistan, både under Stoltenberg, Bondevik och Solberg. Tror ni verkligen att de har haft någon aning om vad de gjorde?

Redaktör Romelsjös kommentar: Sverige har deltagit till en kostnad av många miljarder kronor. Svenska soldater har dödats och dödat.

Sedan 2002 har 775 000 amerikanska soldater deltagit i Afghanistan-kriget, många av dem vid flera tillfällen. Av dessa dödades 2.300. I en av de intervjuer som publicerats av The Post, säger en av dem som arbetade i Afghanistan för fredsprisvinnaren Barack Obama ”Vi har manipulerat siffrorna under hela kriget.”

Marc Chretien, som arbetade för utrikesdepartementet i Helmand-provinsen, citerade ett distinkt uttalande från en äldre afghan: ”Era marinsoldater bor i tält. Därför vet jag att ni inte kommer att stanna länge här. ”

General Stanley A. McChrystal, som var befälhavare för de amerikanska styrkorna i Afghanistan, trodde att det bara var att installera en regering i ett dokumentskrin som hade packats och förberetts av USA. Han kan inte heller ha haft en aning om vad han gjorde.

New York Times skriver att kriget har kostat minst 1 biljon dollar, eller 1 000 miljarder dollar. Och det måste tilläggas att kostnaderna kommer att rulla på under decennier framöver, på grund av kostnaderna för krigsinvalider och veteraner, när Förenta staterna drar sig tillbaka i morgon.
Redaktör Romelsjös kommentar: Medan kostnaderna för kriget i Irak 2003- uppskattades till 3 biljoner dollar år 2007 av Nobelspristagaren i ekonomi Joseph Stiglitz, samt ekonomen Linda Bilmes (Boken ”The trillion dollar war” står i min bokhylla).

President Donald Trump slog, i ett av sina ögonblick av klarsyn, huvudet på spiken när han sa: ”USA har spenderat åtta biljoner dollar på krig och att vara polis i Mellanöstern. Tusentals av våra modiga soldater har dödats eller skadats. Miljontals människor har dött på andra sidan. Att gå in i Mellanöstern är det värsta beslut som någonsin har fattats.”

”Krigen mot terror” kan ha dödat 6 miljoner

Nicolas J S Davies ( oberoende journalist, en CODEPINK -forskare och författare till Blood On Our Hands: The American Invasion and Destruction ö. a.) skrev 2018 att cirka 2,4 miljoner människor har dödats till följd av USA: s invasion i Irak. Irak – ett krig byggd på lögner, med 2,4 miljoner döda.(Anders Romelsjös referens) Dessutom har 1,2 miljoner människor dödats i Afghanistan och Pakistantill följd av kriget mot Afghanistan. Han uppskattade också att 250 000 människor dödades till följd av kriget mot Libyen, ett krig där Norge befann sig i det främsta ledet. Davies tror att cirka en miljon människor kan ha dödats till följd av interventionskriget mot Syrien. Han tror att antalet dödade i Somalia är cirka 650 000, och att 175 000 dödats på grund av det USA-stödda kriget mot Jemen. 200 000 döda på grund av USA-stödda angreppskriget mot Jemen!Anders Romelsjös referens.

Nicolas J. S. Davies baserar sig på tillgänglig information när han uppskattar att totalt 6 miljoner människor kan ha dödats under 18 års krig. Det visar att Donald Trump i detta fall faktiskt talar sant. Och han har också helt rätt i att dessa krig har baserats på lögner.

Alla de norska partierna som har befunnit sig i regeringsställning sedan 2001 har accepterat dessa lögner, dessa krig och detta enorma antal dödade och skadade. Finns det en enda bland dem som är kapabel och modig nog att inse vad de har gjort? Eller kommer de att fortsätta att ljuga för sig själva och det norska folket tills dom dör ? Och hur är det med 99% av de norska redaktörerna och utrikeskorrespondenterna: Har inte ni varit med om att sprida dessa lögner? Tänker ni rannsaka er själva?” (Slut på Pål Steigans artikel).


Redaktörens kommentar: Detsamma gäller de svenska politiska partierna. Kriget i Afghanistan: Koalition av ovilliga stater, med Sverige som undantag och inte minst Afghanistan-insatsens effekt på det nationella försvaret. I den senare artikeln står:

* Insatsen i Afghanistan var under 12 år det svenska försvarets helt dominerande verksamhet. Under den här perioden drogs Försvarsmaktens anslag ned och värnplikten avskaffades, främst för att möjliggöra kommendering av försvarets personal till den internationella insatsen.
* Rapporten försöker inte tränga särskilt djupt för att få fram totalkostnaderna för kriget. Det är oklart vilken siffra man till slut hamnar på. I sammanfattningen uppges att det minst rör sig om minst 12 miljarder kronor. Detta är inte hela kostnaden, vilket understryks. Det kan handla om ytterligare flera miljarder, vilket också Riksrevisionen skrev i sin rapport redan 2011.

Relaterat.
Boksläpp idag kl 14-16 på ABF av utmärkta ”Sverige i Afghanistan Vitbok om kriget 2002 – 2021”
Afghanistan – internationell konferens föreslår samarbete med talibanerna. Klokt eller oklokt?
Utrikesminister Pompeo: “Vi har inget att skämmas för i Mellanöstern” (Fast vi dödat miljoner människor och förstört flera länder).
Kriget i Afghanistan: Koalition av ovilliga stater, med Sverige som undantag.
Svensk militär har inget i Afghanistan och Irak att göra.

Föregående artikelDN – debatt idag ”Legoknektar i Wagner – Putins hemliga armé”.
Nästa artikelAktuellt: Är Rysslands eller försvarsministerns krav ”helt oacceptabla”?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

8 KOMMENTARER

 1. “We don’t invade poor countries to make them rich.We don’t invade authoritarian countries to make them democratic.We invade violent countries to make them peaceful and we clearly failed in Afghanistan.”
  Sagt av James Dobbins,US diplomat i Afganistan.En sak har Afghanistan lyckats väl med och det är en opiumproduktion av aldrig skådad storlek,82 % av världsproduktionen.

 2. Det officiella USA ljuger om allt så varför inte detta också? Det man blir mest häpen av är att så många fortfarande tror på vad lögnhalsarna i Washington kläcker ur sig…

 3. https://outline.com/a486Js

  Länk till major Danny Sjursens krigsminnen. Sjursen hade efter West Point -examen redan medverkat i Irakkriget och var tämligen luttrad när han kommenderades att leda ett kompani på knappt 100 man under ett år i Afghanistan 2011-12. Hans såg därför som sin främsta uppgift att se till att de skulle komma hem med livet i behåll, hellre än att bidra till det högre befälets traktan efter hjältestatus för sin egen räkning. När han lämnar tjänsten har tre av hans underlydande stupat och än flera har förlorat sina lemmar.

  Hemkommen kollapsar han mentalt av PTSD, två äktenskap går i kras och mardrömmarna lär han få leva med, även om han tagit sig samman och börjat skriva och organisera motstånd mot kriget. Ett motstånd som han uppgivet säger inte vill ta fart eftersom värnplikten slopats efter Vietnam och allmänheten inte längre bryr sig då deras egna söner inte löper fara att dras med.

 4. Apropå den förljugenhet som skildras i ”the Afghanistan papers” som är en upprepning av ”the Pentagon papers”(Vietnamrapporten) och går från högsta till lägsta nivå med sina ”positiva” lögner eller snowflakes som det kallas,för att hålla modet uppe.Argumentationen exemplifieras i ”At war with the Truth” ungefär såhär: Sir nu ökar självmordsbombningarna,jo men då har de brist på vapen och det visar att vi är på rätt väg,jojo men attentaten har också ökat,ja ja men det avslöjar att de är desperata och visar på vilken enorm framgång vi har.Man kan bara konstatera att denna retorik gäller säkert i alla av US,NATO och Israel ockuperade MÖ-länder.

 5. 2009 sa Richard Holbrooke, USA:s specielle representant för Afghanistan och Pakistan: ”Att omvandla det afghanska samhället är inte vårt uppdrag. Flickors skolgång kan vara en viktig fråga på många håll. Vi är i Afghanistan utifrån våra egna nationella säkerhetsintressen.”
  2017 sa Trump ang. Afghanistan: ” We are not nation-building again. We are killing terrorists.”
  Sverige som har skickat väpnad trupp till Afgh. rättfärdigar med vackra ord om kvinnors rättigheter, men även att kärnan i uppdraget är att stärka Sveriges partnerskap med Nato(man nämner inte USA) Detta citerat från Lars-Gunnar Liljestrand, Regeringen fortsätter att vilseleda om Afghanistan.25/10 2018

 6. Vår USA-styrda media ljuger om allt. Varenda artikel är manipulerad i amerikansk press är totalt förljugen. Allt måste passera CIA,s och NSA,s ögon. Namnet på presidenten spelar ingen roll, lika lite som vad partierna i vårt lilla land heter. Förr kunde man hata sossarna eller högern, nu sitter de i möte i två månader efter valet och hopp om att väljarna inte ska genomskåda spektaklet.

  Efter mångåriga studier av allehanda händelser i människans kortvariga historia så tror jag inte att vi som art är kapabla att långsiktigt att styra och bevara ett större samhälle än på något hundratal personer!

 7. Bra artikel här. Jo men även om Trump var en maktgalning med massa katastrofala beslut under sin tid,så hade han ändå en tendens att bara säga ut saker och ting som också var sanna.Detta hatade både pentagon och även hans egna partiet.Det gick aldrig få honom att hålla käften som alla vet. Han hade aldrig varit politiker och hans käft var ju också stor. Det finns faktiskt flera liknande saker som egentligen skulle hållits i hemlighet,men där Trump ändå gick ut och berättade allt som det exakt var,både till sina Twitter följare och även åt medierna som han oftast hatade. Det ursäktar inget av alla katastrofala beslut och elände han ändå stod bakom,men menar bara att det var sån person han var. Ja jag tvekar inte sekund på detta. Men det känns som att varje gång såna här stora händelser avslöjas och det borde få allvarliga konsekvenser detta nu,men inom några dagar är det som att det inte ens har hänt. Det är verkligen helt otroligt att Usa aldrig kan göra fel i Europas ögon och öron trots detta också.Man är lögnare och bedragare. WP skrev detta,får se om våra kanaler plockar upp detta då

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here