Aktuellt: Är Rysslands eller försvarsministerns krav ”helt oacceptabla”?

28
2459
Peter Hultqvist. Bild Regeringen.

I ett uttalande 21/12 anser försvarsminister Peter Hultqvist om ryska kraven: Oacceptabelt. Jag återger hans uttalande och två kommentarer jag gjorde i DN på nätet under ”Ifrågasätt”, som tillåter max. 1500 tecken per kommentarer och som inte tillåter hänvisning till Globalpolitics.se och de flesta andra sociala medier.

Försvarsministern anser att Rysslands förslag till avtal och avspänning är ”helt oacceptabla.”

Han och andra krigshökar tiger helt om Nato:s tidiga löften att inte expandera österut. Putin drar en ny röd linje för Natos expansion

___________________________________________________________________

Försvarsministern: Ryska krav helt oacceptabla

Rysslands nya krav på Nato skulle innebära att Sverige inte kan fullfölja sin nuvarande säkerhetspolitik. Svenska militära övningar med grannländerna och USA skulle stoppas om Ryssland får igenom sin vilja.

Helt oacceptabelt, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) i en första svensk reaktion.

Syftet är att skapa en rysk intressesfär där man från rysk sida ska kunna utöva inflytande över länderna i vårt närområde. Även vi skulle påverkas och därför är det helt oacceptabelt för oss, säger Peter Hultqvist när DN ber honom kommentera de senaste ryska utspelen.

Det är regeringens första reaktion på en rad krav som offentliggjordes i fredags av Rysslands utrikesministerium. Kraven framförs i form utkast till färdiga fördragstexter mellan Ryssland respektive USA och Nato. De läggs fram samtidigt som den ryska militära uppmarschen mot Ukraina oavbrutet fortsätter.

Överst på Rysslands kravlista står att försvarsalliansen ska ”avstå från varje utvidgning av Nato”, i första hand till Ukraina men även till ”andra stater”. Därmed stängs även Nato-dörren för Finland och Sverige, som i dag inte är med i alliansen. Finlands president Sauli Niinistö har markerat mot Rysslands krav. Nu reagerar också Sverige via sin försvarsminister:

– Vi ska inte gå med i Nato varken nu eller senare – men det är ett helt svenskt ställningstagande som ingen annan ska ha någon synpunkt på. Vi måste ha frihet att fatta våra beslut utifrån vad vi tror är bäst för svenska folket. Det handlar om vår grundläggande suveränitet och handlingsfrihet att fatta våra egna beslut, slår Peter Hultqvist fast.

Att Ryssland vill diktera andra staters val strider mot internationell rätt och avtal, enligt försvarsministern.

– Små stater måste ha rätt att fatta sina egna beslut över sin egen framtid. Varje försök att bygga upp intressesfärer där vissa länder anses ha någon sorts överhöghet över andra länder är oacceptabelt. Varken vi, Finland eller något annat land ska omfattas av styrningar som andra satt upp, säger Peter Hultqvist.

Senator McCain ordförande i USA- senatens försvarsutskottförsvarsutskott instrurerar (?) Peter Hultqvist

Vad som hittills inte uppmärksammats i Sverige är att de ryska kraven också går rakt emot den nuvarande svenska säkerhetspolitiken. När statsminister Magdalena Andersson (S) läste upp sin regeringsförklaring den 30 november sade hon:

”Sverige fördjupar försvarssamarbetet med Finland och andra nordiska grannar, inom EU, med USA samt i partnerskapet med Nato.”

Konkret innebär det exempelvis att stridsflyg från Sverige, Finland och Nato-landet Norge övar ihop över Nordkalotten varje vecka. Försvarsmakten bedriver en rad övningar med land-, marin-, flyg- och specialförband från olika Nato-länder.

Riksdagen godkände också 2016 ett värdlandsavtal med Nato. Det gör det lättare att ta emot stöd från Nato vid en kris eller ett krig.

Men Ryssland kräver nu att Nato-länderna ”inte skickar styrkor och vapen till något annat land i Europa” än de som var med i Nato 1997. Rysslands krav innebär att 14 Nato-länder, däribland våra grannländer Estland, Lettland, Litauen och Polen, inte ska få ta emot stöd av sina allierade i väster.

I sitt utkast till fördrag med USA kräver Ryssland att bombflyg och fartyg inte ska få uppträda ”utanför nationellt territorium”. Det skulle i praktiken stänga ute USA från Östersjön.

Kraven påminner om det delade Europa under kalla kriget fram till 1991 då östra Europa och Östersjön dominerades av Sovjetunionen. Därför reagerade Nato på fredagen genom att ”bestämt avvisa alla försök att splittra de allierades säkerhet”.

Vad som däremot inte uppmärksammats i Sverige är att samma begränsningar enligt Ryssland ska gälla ”varje annat lands territorium i Europa”. I klartext: även Sverige och Finland skulle förbjudas ta emot trupp och materiel från Nato-länder.

– Vi vill definitivt inte ha någon ordning där andra reglerar vilka vi får öva med. Eller vad vi får göra tillsammans med andra – det här handlar om vår grundläggande handlingsfrihet. Det vi gör syftar till att skapa fred och stabilitet och bidra till det i vårt eget närområde. Det utgör inte ett hot mot någon, säger Peter Hultqvist.

Försvarsminister Peter Hultqvist tillsammans med de finska och amerikanska försvarsministrarna under det trepartsmöte som hölls i anslutning till mötet i Norra gruppen. Foto: Janne Karjalainen / Finlands Försvarsministerium

Redaktör Romelsjös första kommentar i DN

Peter Hultqvists krav är inte bara oacceptabla utan farliga för Sverige. Självklart är Sverige mycket tryggare med samarbete även med fredliga Ryssland, jämfört med att nu helt följa den politik som USA vill ha. USA, världens mest krigiska land med miljoner dödade, skadade och på flykt (bl.a. till Sverige) detta millenium. Öka säkerheten!

Utdrag av Rysslands förslag till fördrag Nato-Ryssland

Ryska federationen och medlemsländerna i Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato), nedan kallade parterna

bekräftar sin strävan att förbättra relationer och fördjupa den ömsesidiga förståelsen

erkänner att ett effektivt svar på samtida utmaningar och hot mot säkerheten i vår ömsesidigt beroende värld kräver gemensamma ansträngningar från alla parter

är fast beslutna att förhindra farlig militär aktivitet och därför minska risken för incidenter mellan deras väpnade styrkor

noterar att varje parts säkerhetsintressen kräver bättre multilateralt samarbete, mer politisk och militär stabilitet, förutsägbarhet och transparens

bekräftar sitt engagemang för syftena och principerna i Förenta nationernas stadga, (och andra uppräknade avtal)

…Parterna ska lösa alla internationella tvister i deras ömsesidiga förbindelser med fredliga medel och avstå från användning eller hot om våld på något sätt som är oförenligt med Förenta Nationernas syften.

Parterna ska inte skapa förhållanden eller situationer som utgör eller kan uppfattas som ett hot mot andra parters nationella säkerhet. Nyhetsbanken: Ryssland ställer ultimatum.

Redaktören andra kommentar:

Jag kommenterar nedan några av försvarsminister Hultqvists synpunkter:

– Syftet är att skapa en rysk intressesfär där man från rysk sida ska kunna utöva inflytande över länderna i vårt närområde. Även vi skulle påverkas och därför är det helt oacceptabelt för oss, säger försvarsminister Peter Hultqvist .

Kommentar: Medan inflytandet av aggressiva USA och Nato inte bara tillåts. Gemensamma stora krigsövningar på olika håll i Sverige. Miljarder i skattepengar till satsningar i USA:s intressen Trupp i Afghanistan (över 15 miljarder), Ukraina över miljoner, trupp i Irak och Mali. USA:s krig har medfört miljoner döda, skadade och flyktingar detta millenium.

– Vi ska inte gå med i Nato varken nu eller senare – men det är ett helt svenskt ställningstagande som ingen annan ska ha någon synpunkt på. Vi måste ha frihet att fatta våra beslut utifrån vad vi tror är bäst för svenska folket. Det handlar om vår grundläggande suveränitet och handlingsfrihet

Kommentar: Ryssland ligger i underläge jämfört med USA med dess 700 militärbaser utomlands, vapenexport till de flesta av världens diktaturer. Sverige är ett land som inte fattar beslut självständigt. En majoritet av ansåg våren 2016 att Sverige inte skulle ingå Värdlandsavtalet. Riksdagen fattade motsatt beslut, i USA/Nato:s intresse. En stor majoritet vill att Sverige anta FN:s kärnvapenkonvention. Efter påtrycknin gar från USA sa Sverige Nej. Demokratiskt?
Sverige har hemligt försvarsavtal med USA.

Samarbeta ÄVEN m Ryssen!

Relaterat
Putin drar en ny röd linje för Nato:s expansion.
USA, Sverige och nazitoleranta Ukraina vill inte fördöma nazismen i FN-resolution.
Fredshotet … Varför USA behöver krig med Ryssland och hur man kan stoppa det.
Sverige deltar i planläggningen av Nato-krig mot Ryssland? Ökad risk för krig i Sverige…

Föregående artikelWashington Post: USA ljuger med Afghanistan-statistik
Nästa artikelOm vaccinkriget mot Sputnik-V för COVID-19. Gäller inte vetenskap och omtanke om medborgarna?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

28 KOMMENTARER

 1. Lägg inte din näsa i blöt Hultqvist – du är inte bjuden till förhandlingsbordet, endast USA och Nato-medlemsländer, med anledning av Rysslands ultimatum. Malajen ska hålla käft!

 2. Är dom verkligen helt oacceptabla? De som vanligt skitsnack! Såhär har man låtit över 7år utan minsta förbättring eller försök ens till förbättringar. Man väntar inte ens och hör alla sidor för att åtminstone låtsas reflektera över detta och titta vad för bra av detta som är möjligt. Det är som vanligt samma kaxiga ton. Vi vill ha bättre relation till Ryssland din byfåne. Minska på spänningarna din byfåne är du inte trött med EXAKT samma ton och ord dessa 7åren. Är trötta på er korkade politiker som bara år efter år ökat spänningarna på så katastrofalt sätt,ÅR efter ÅR utan stopp. Är trött på våra idioter till politiker som springer Washingtons intressen och inte landet och folket. Riktigt byfåne

 3. Det är så här den europeiska omvärlden ser ut.

  Men borde inte egentligen Europa se om hela sitt hus och sin egen gemensamma och kollektiva säkerhet i första hand?

  Vilket land tjänar egentligen på att Europa hålls uppdelat och att det råder politisk och hård militär spänning mellan europeiska broderländer?

  Det är tyvärr bara de amerikanska Förenta staterna, västvärldens mest instabila och dysfunktionella nation, som tjänar geopolitiskt och militärt ekonomiskt på att sprida sin ytterst destabiliserande politiska och militära modell nu in i östra Centraleuropa, till vilket politiskt pris som helst.

  Den amerikanska militära och geopolitiska politiska doktrinen och modellen har strandat, i Libyen, Somalia, Irak, Syrien, Afghanistan, Georgien och Ukraina. Den amerikanska politiken lägger land efter land i en militärt och politiskt upprättad kaoszon från Polen i norr via Ukraina, Georgien och Mellanöstern via Israel, Syrien, Irak, Afghanistan och Pakistan i ruiner, död, aska och kaos.

  Den amerikanska politiken syftar bara till två saker och huvudmål: att se till att Europa och Asien inte politiskt och ekonomiskt når högre samhörighet och dels att det råder permanenta militära konflikter utmed den av USA inrättade euroasiatiska kaoszonen som måste kontrolleras hårt av amerikanska ”förhandlingar”(som aldrig naturligtvis lyckas och slutförs) och dels genom försvarsfördrag och vapenexport garanterar de Förenta staterna inkomster och inflytande.

  Washington är i imperial geopolitisk kris. 300 miljoner amerikaner skall geopolitiskt och militärt hålla över 4 miljarder européer och asiater politiskt fjättrade och militärt i gisslan. Men behöver verkligen högstrukturerade europeiska nationer och ekonomier stöd av en sådan dysfunktionell och kontraproduktiv stat som Amerika? Svaret är naturligtvis nej.

  Europa är idag den enda kontinenten som inte får utrikespolitiskt och militärt säkerhetsmässigt får sköta sig själv, och kommer aldrig att bli fullt fritt, fredligt och självständigt sedan det märkligt nog återkoloniserats av sin gamla amerikanska koloni med sina militära ockupationstrupper från 1945, som aldrig återvänt hem.

  Vi ser Europas säkerhetspolitiska situation försämras och närmast bryta samman. Ty ett icke-europeiskt land anser sig alltid ha rätt att härja och härska med kärnvapenalliansers utvidgning helt på egen hand.

  Det är hög tid för ett helt fritt, befriat och självständigt Europa utan den dysfunktionella amerikanska militärpolitiken mitt i Europa som endast har som främsta mål att främja egna amerikanska geopolitiska och militära intressen gentemot Ryska federationen och Folkrepubliken Kina på europeiska ekonomiers bekostnad.

  De amerikanska Förenta staterna bör militärt och utrikespolitiskt genast lämna hela Europa!

  Det är dags för ett helt fritt Europa i fred. Utan USA. Vi har en allvarlig och invasiv amerikansk kris inne i Europa.

  Cowboy-epoken och den vite mannens börda att ta hand om Europa är både över och slut.

  Denna amerikanska ockupation av Europa bör vi snabbt göra oss av med och återupprätta europeisk civilisation och kultur -för Europas egen skull!

 4. Är Hultknäppen SVENSK försvarsminister, eller bara expeditör för vad NATO säger åt honom att säga&göra? Olof Palme hade ju tankar om gemensam säkerhetspolitik på sin tid, vilket jag antar innebar att stormakterna inte skulle försöka skrämma varandra till gränsen (och kanske över den) för krig. Vore det något att återigen införa i Sveriges säkerhetspolitik?

 5. Vilken toffla och byfåne detta är. Men det gäller dom alla här i EU. Kan inte ens klara sej utan Usa som har helt andra samma planer,dvs DOMINERAR ALLT och ALLA här hemma i Sverige och EU vilket man redan gör på förnedrande sätt jämt. Det är 27europeiska länder som inte ens kan ordna sin egna säkerhet säger dom JÄMT i så många ÅR nu. Så tillåta Usa DOMINERA dom tvärsigenom och kontrollera ALLT i Europa. Vilka pajasar förstår ni vilka förnedrande pajasar. Tillåta Usa äga hela EU och dominerar oss. Vi kan SÅ lätt ordna vår egen försvar och utrikespolitik men man kör samma BULLSHIT SKÄMS PÅ ER

 6. Olof Ehrenkrona ger i dagens SvD en bra sammanfattning: ”Moskva vill ersätta dagens europeiska säkerhetsordning med en Jalta-lösning där öst och väst delar upp Europa. Med förbrytarsyndikatets logik vill man bedriva verksamheten i sitt kvarter i fred utan att någon utkräver ansvar eller sätter några gränser.
  Medlen är gråzonsaggression mot väst, diplomatiskt spel och propaganda för att skapa osäkerhet, inte om målet, men om hur långt regimen är beredd att gå. I likhet med maffians metoder framställs valet som ett val mellan underkastelse och lemlästning.”

  • Det är kanske allra bäst och följa president Macrons och f.d. kansler Merkels uttalande år 2019 vid normandiska toppmötet om konflikten i Ukraina: ”alla framtida säkerhetsbeslut tagna för Europa måste inbegripa och inkludera Ryska federationen”.

   Konstigare än så är det självklart inte.

   Europa MÅSTE välja en lösning för HELA Europa med goda framtida relationer till Ryssland och Kina.

  • Vem är det som verkligen är förbrytarsyndikatets ledare L? Det är ju USA som med sina vasaller i högsta hugg försöker hålla igång krig, regimskiften, sanktioner m m.! Men den som är blind vill inget se…Det är ju västvärlden som med sin gråzonsaggression och falska propaganda utövar utpressning mot andra länder och flyttar fram sina positioner på andras bekostnad. Som sagt L är en komplett idiot…

   • Tack Benny. Jag tar ditt uttalande som en komplimang. Det känns skönt att vi inte hamnar på samma sida i denna diskussion.
    T o m Anders Lindberg i socialdemokratiska Aftonbladet – som jag i vanliga fall inte har så mycket till övers för – har en vettig synpunkt i dagens ledare:
    ”Sverige måste avvisa diktaten från Moskva. Vladimir Putins krav är rysk imperialism. De ryska kraven på väst är mycket långtgående. Nato ska ”avstå från varje utvidgning” och Moskva vill även att Nato ”inte skickar styrkor och vapen till något annat land i Europa” än de som var medlemmar 1997.
    Det betyder att alliansen i praktiken skulle ge upp försvaret av de länder som en gång brutit sig ur Sovjetunionen eller har varit ryska satellitstater, alltså bland annat de baltiska staterna, Polen och en rad andra medlemsstater i EU. Och det skulle även effektivt förhindra att Sverige samarbetar med länder som USA, Storbritannien och även Norge.”

    Vad är det om inte imperialism av sämsta sort?

    https://www.aftonbladet.se/ledare/a/8Q7xjG/sverige-maste-avvisa-diktaten-fran-moskva

    • Politiker och media fortsätter att förneka att något löfte givits om att inte utvidga NATO efter 1990, trots att bevisen för det är klara. Då Tyskland återförenades var ett alternativ att Tyskland skulle bli en neutral stat. Till slut blev det så att Tyskland blev kvar i NATO, men att inga utländska NATO-trupper skulle få stationeras i det forna DDR. Det löftet bröts väldigt snabbt.

     • OK, var finns dessa bevis? Om de funnes borde väl både Putin och Lavrov vifta med dem?
      Nu verkar det mest vara hörsägen eller förhoppningar. Dessutom var det ju så att NATO-anslutning inte var något som USA drev utan som drevs av de länder som sluppit ut Rysslands klor som en livförsäkring.
      Värdet av det framkom ju vid t ex statykrisen i Tallinn 2007. Som mina baltiska vänner uttryckte det: ”Utan NATO hade vi haft ryska fallskärmsjägare i Tallinn för att ”skydda” statyn.”

     • Trams, L. Det stod omskrivet i tidningarna vid tiden det gällde. Är det några som ägnar sig åt önsketänkande är det balterna. Om det smäller till så kan jag lova att deras NATO-medlemskap kommer att vara ett lika stort skydd som en halmhydda i en skogsbrand.

     • Det som gäller är vad som är överrenskommet och signerat. Ofta står det tom i avtal specifikt att inget som tidigare sagts gäller. Det visste alla sovjetiska förhandlare och det vet Putin också idag.
      Det är anledningen till att han nu kräver skriftligt av NATO-länderna.
      När Warszawapakten upplöstes blev de fd satellitstaterna försvarslösa. Vad hade dessa för alternativ mer än att gå med i NATO? Även Ryssland hade en half fot inne i NATO, det bör man inte glömma

    • Bevisen är solklara: de finns till och med inspelade i åtskilliga tv-dokumentärer med intervjuer av bl.a. James Baker och andra.

     Vad vi ser är ju att Nato:s illegala utvidgning och avtalsbrott faktiskt INTE löser Europas säkerhet, säkerhetspolitiska problem och utmaningar eller ens framtid, utan de facto förvärrar dem och splittrar och delar upp Europa: Washingtons primära geopolitiska mål, men Europas ödesdigra självmål.

     • ”Nato:s illegala utvidgning” Intressant. Vilka lagar? Eller är det bara ett av dina vanliga svepande uttalanden?

     • Till ”L”: Nej inte alls.
      I och med att Tyskland och Österrike(fram till 1955 l österrikiska fallet, på SSSR:s initiativ) var efterkrigskonstruerade mellan de tre segrarmakterna plus det fria Frankrike och fastslaget vid Förenta nationernas beslut så är det internationell lag. Tysklands enande krävde således de fyra segrarmakternas enhälliga beslut i vars formel det till slut ingick det enade Tyskland i Nato (som SSSR kunde lagt in veto emot) och de motlöften om Natos icke-expansion, så ingår det i den samlade beslutsmassan från 1945 och 1990, där tre länder nu överskridit de samlade och enade besluten från 1990, etablerade i FN:s säkerhetsråd och därmed är internationell lag, som därvid klart överskridits av Nato som inte lyder under FN. Nato har därvid brutit mot internationell lag.

      Nu kan detta bara ändras av just FN:s säkerhetsråd och där har ju den amerikanska regimen idag veto i frågan. Så den är alltså låst tills nya samordnade beslut kan tas typ Jalta, Potsdam, Malta och Madrid, angående den kollektiva säkerheten i Europa som nu RF:s president efterlyser på internationell juridisk basis för att återställa 1990 års beslut om att Nato kunde fortsätta existera men ej röra sig öster om floden Elbe.

    • L du har svårt för att se verkligheten! Varför ska Sverige och andra vasaller till USA ställa upp på deras orimliga krav i världen? Det är som en vis man en gång sa..Det är idioti att upprepa samma experiment gång på gång och förvänta sig ett annat resultat! Där har du USA:s utrikespolitik i ett nötskal!

  • Konstateras kan att herr Orenkrona njuter av att prostituera sig till USA och leva som slav av jänkarnas diktat. Vi vet sedan tidigare att herr Orenkrona har inte rent mjöl i påsen, d v s hen lider av Ryss-fobi. Därför tar herr Orenkrona varje tillfälle i akt för att smutskasta Ryssland, nu senast tex genom nonsens uttryck som ”förbrytarsyndikatets logik”.

   Om vi lämnar herr Oh En Kronas rappakalja i SvD därhän så kan vi konstatera att västs tid på täppan är över. De nya herran, Ryssland och Kina, har klart och tydligt angett sina röda linjer, d v s KRAV.Väl insatta i frågan (till skillnad från dilettanter som Orenkrona) menar att Ryssland och Kina inväntar endast ”the terms of the surrender”. Vad betyder det? Jo, bland annat följande

   ”The paradox is that West pushes for terms of a new partitioning of the world (democracy summit, unending belligerence, cynical, and hypocritical paranoia), while Russia and China expect terms of surrender. According to China, there has to be payback for past empire atrocities.

   In such an environment a kinetic hot war makes little sense because there is no overt military threat against western leadership. I would argue that Russia’s ultimatum is military containment by agreement, as a first step. I would also argue that because we do not have insight into step 2 (military/technical counter-threats), we cannot reason that step 2 is not highly coordinated with China, to the nth degree. It is so that the USA is no longer the world’s only ‘indispensable nation’. They are now dispensable and replaceable in their current form and the hope is that they reform themselves.

   As there is much that we do not know in terms of further steps, there is also much that we do not know about how China is going to interrelate. What we do know is that they will be a part of the final dethroning of Western powers’ force for empire. We know this, because they said so and China is dead serious.

   Russia made their proposals known. China did too, just today.”

   https://thesaker.is/a-throne-of-chinese-skulls-oh-yeah/

   Ska vi lämna sandlåda dussin ören ”experter” av Orenkrona snitt där hän och istället diskutera allvarliga saker. Avslutningsvis, häromdan förkunnade Kina häromdan:

   ”The era in which the USA acted arbitrarily in the world under the pretext of democracy and human rights is now over.” (Orenrkona får gärna smaka på den karamllen😜)

   • I princip precis – ja.

    De amerikanska Förenta staternas kapacitet och förmåga att sätta agendan, leda dess ”lösning” och ansvara för dess resultat är helt enkelt ÖVER.

    De borgerliga mörkermännen må sörja, precis som när den tyska epoken tog över med tinningskottet eftermiddagen den 30 april 1945 i fuhrer-bunkern i Berlin, när Röda arméns T-34:or mullrade i Berlins ruinstad.

    Den eran började sitt slut i och med det illegala anfallskriget mot Irak år 2003.

    Där tog den amerikanska supermaktens epok slut.

    Historieskrivningen behöver inte vara mer komplicerad än så.

 7. Marionetten
  Man kan fråga sig vad det var för ett Quislinglikt spel det alliansfria landet Sveriges försvarsminister Hultqvist ägnade sig åt då han i somras lät svenska marina styrkor tillsammans med 32 NATO-partners medverka i USA/NATO-provokationer mot Ryssland i Svarta Havet (under Sea Breeze 2021) i nära samarbete med bland annat robotjagaren USS Ross som svenska marinen (’onkel’)samövade avfyrning av kryssningsroboten Tomahawk med i södra Östersjön halvåret innan (nov 2020). Så här rapporterade försvarsmakten från övningen i november 2020:
  ”Under den gångna helgen samövade Visbykorvetten HMS Nyköping med den amerikanska jagaren USS Ross i södra Östersjön. Övningarna omfattade bland annat ytstrid där fartygen både övade med, och mot varandra. Trots inga fysiska möten och genomgångar före övningarna kunde de genomföras helt problemfritt. Det visar hur interoperabla Sverige och USA är på den marina sidan”

  Är Hultqvist ’bara’ ute efter att skicka sina USA-utbildade legosoldater, så kallade ’militära rådgivare’, till Ukraina eller handlar det även om att förse Ukraina, som förlorade sin enda (föråldrade) ubåt Zaporizhzhia till Ryssland 2014, med världens värsta konventionella NATO-kompativa smygeattackubåt och annat krigsmateriel med klirr i kassan Wallenberg (JAS Gripen E, GlobalEye, Blekingeklassubåtar, etc), eller har han även andra karriärambitioner?

  Är det månne gnägg från den ökända stridshingsten från Troja vi hör?
  För inte kan det väl vara vår egen försvarsminister – för han är en papegoja!
  (Med inspirerat lån från ordbrukaren Karl Gerhard).
  När till och med Googles svenska översättning av ”sucker” blir ”sosse” är det hög tid att ta sig i akt.

 8. Det hade varit mer begrippligt om man hade tagit med, först och främst vilka vad grunderna för Rysslands krav, utöver löftet att inte expandera österut:

  – principerna i Förenta nationernas stadga, 1970 års deklaration om folkrättens principer om vänskapliga förbindelser och samarbete mellan stater i enlighet med Förenta nationernas stadga
  – 1975 års slutakt från Helsingfors från konferensen om säkerhet och samarbete i Europa
  – bestämmelserna i 1982 års Maniladeklaration om fredlig lösning av tvister
  – 1999 års stadga för europeisk säkerhet
  – 1997 års grundlag om ömsesidiga förbindelser, samarbete och säkerhet mellan Nordatlantiska fördragsorganisationen och Ryska federationen, mm
  https://mid.ru/ru/foreign_policy/rso/nato/1790818/?lang=en

  1997 slöts Nato-Ryssland grundlagen, där Nato åtog sig att inte sätta in några ytterligare trupper i de nya medlemmarnas områden och man enades om ett nära samarbete baserat på partnerskap. Nato-Ryssland-akten är nu de facto död, eftersom sändningen av NATO-trupper till de baltiska staterna, stationeringen av USA:s missilförsvar i Rumänien och Polen och andra amerikanska trupper stationerade i Östeuropa var amerikanska fördragsbrott. Dessutom bröts diplomatiska kontakter mellan Moskva och Nato efter att Nato minskat antalet ryska diplomater som ackrediterats till det i en sådan utsträckning att det inte längre var möjligt att upprätthålla det diplomatiska arbetet.
  https://www.anti-spiegel.ru/2021/was-russland-den-usa-und-der-nato-als-gegenseitige-sicherheitsgarantien-vorschlaegt/

 9. Hultkvist låter helt skruvad. Håller med. Nej L det är inte så du har tyvärr fel. Hultkvist har sedan länge sedan totalt tappat sin trovärdighet,och borde hitta annat jobb. Tycker det är mer än bedrövligt att denna klantskalle såhär lätt säljer ut vårt land till krigshökarna i Washington.Det finns och har aldrig funnits någon minsta lilla förstående för den andra sidan. Washington har så kul med EU som går i hundkoppel utan minsta gnäll nånsin,tvärtom så tar man även på sej handfängsel också.Så bedrövligt och dåligt är det.Så lätt spelar Washington ut oss med sina pungkulor.År efter år ständigt utan slut. Bara värre och värre. Det krävs att något land i EU på allvar går och bryter detta vidriga och förnedrande dödläget gentemot Usa. Men ser det som svårt när man låter som pajasen Hultkvist ständigt

 10. L 21 december, 2021 At 20:46

  Du måste vara mycket godtrogen som hävdar att man måste vifta med dokument om dessa skulle finnas!

  Att du inte fattar att sådana dokument efter ratifisering blir archiverade, möjligen hos FN. Det räcker att man hänvisar till dokumentet

  Att NATO inte skulle expandera österut. Även muntliga avtal är giltiga, inte bara skriftliga.
  Declassified documents show security assurances against NATO expansion to Soviet leaders from Baker, Bush, Genscher, Kohl, Gates, Mitterrand, Thatcher, Hurd, Major, and Woerner
  https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early

  Nato-Russia: Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security Between Nato and the Russian Federation
  https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_25470.htm?selectedLocale=en

 11. —Det mest intressanta är att den svenska krigsministern nu har offentliggjort att han kommer att sälja ut svenskarna till att bli amerikanska legotrupper med ett medlemskap i NATO. Legosoldater och legotrupper får normalt betalt för jobbet, men krigsministern har tydligen arrangerat så att svenska skattebetalare i stället får betala för att ge krigs-service till USA.
  —Intressant att Bonniers redan har tillåtits köpa upp och sälja ut svenska media till att tjäna USA som deras propagandamaskin i Sverige.
  —Intressant att svenska journalister villigt följer med och skriver USA propagandan och sedan klagar när dom kritiseras och framställer sig själva som de ”vita riddarna” för demokrati medan dom i verkligheten är demokratins dödgrävare. Svenska folket tillfråga ju aldrig.
  —Intressant att den svenska marionettregimen redan har skrivit samma avtal om USAs tillgång till Sverige som en gång med nazisterna.
  —Intressant att att amerikanska generaler förbereder kriget genom att inspektera svensk mark och träna att landa sina flygplan på svenska krigsflygplatser.
  —Intressant att endast en organisation reagerar, och den som man minst hade anat – eller kanske velat se reagera, Nordfront.
  —Intressant att svenskarna gör precis som tyskarna 1933, bara följer med strömmen som döda fiskar.
  —Samtidigt ser vi samma teater regisserade rasistiska rättegångar som då i Tyskland, som rättegången mot professor Charles Lieber vid Harvard. Samma rasism, US Department of Justice’s ‘China Initiative’

  Historien upprepar sig som svenskarna tittar på, precis som i Tyskland 1933.

  • ”Rasistiska rättegångar”. Struntprat. Charles Lieber är en solklart spioneriaffär.
   Washington finansierade sofistikerad forskning som Lieber sedan förde vidare till Peking i utbyte mot att berika sig själv. Därför fälldes Lieber i domstol av en enig jury för samtliga åtalspunkter, inklusive skattebrott och osanningar kring sitt samarbete med Kina och koppling till de tusen talangernas plan.

   • Det är inte vad jag läser i rapporteringen. Han anklagades under USAs “China Initiative”, ett USA program med avsikt att stoppa Kinas utveckling och framsteg. Det använder rasistisk profilering. Man fokuserar på alla med kontakter med Kina. En annan forskare, en gästforskare från Kina, anklagades för spioneri. Han hade redovisat och rapporterat allt om sin forskning, men tog med sig sin privata anteckningsbok, helt normalt. För mig ser detta ut precis som de show-trials som Nazisterna bedrev i en gång i Tyskland. USA arbetar så att man försöker blockera all kunskap till Kina, även på student nivå. USA anser att all kunskap tillhör USA som deras immateriella rättighet, och om någon i Kina lär sig något från USA är det stöld och spioneri. USAs skatteregler kan bli vad som helst, anklagelserna verkar bara ihop-kokade för att tjäna rättegången.

 12. Vad dussin ören tyckaren Orenkrona och gelikar kan inte begripa är att maktbalansen är asymmetrisk, d v s, USA/Nato är i underläge. Således, USA kan komma med ”counter-proposals” men USA är ”in no position to make any credible threats: Russian can make credible threats, while the US can produce only more words, something the Russians have basically stopped paying attention to.

  From now on, the game is simple: Russia will gradually turn up the “pain dial” and see how the Empire will cope with this. China will be doing the exact same as Russian and Chinese actions are obviously carefully coordinated.”

  Vad kommer att hända härnäst då? Scenariot är följande: ”Uncle Shmuel will let the Europeans squeal in pain and only provide them with “firm moral support for our friends, partners and allies” while only caring about one thing: himself. As soon as the pain starts seriously biting the USA, the latter will be forced to negotiate with both Russia and China.

  Frågan är ”How soon will Russia turn up the pain dial?”

  Sannolikt snart om inte US sidan visar några ”tangible signs of being willing to not only meaningfully negotiate but to do so quickly. Putin has just repeated today that no US delaying tactics will be acceptable to Russia.”

  Det enda dussin ören tyckarna som huseras på Drottning Kristinas väg 4 kan göra är rulla på fingrarna och hitta å nonsens uttryck som ”förbrytarsyndikatets logik.” Sansade bedömare däremot erbjuder t ex:
  https://thesaker.is/what-could-happen-next-if-the-usa-rejects-the-russian-ultimatum/

  Till sist ett citat som visar att Ryssland har sagt Ya Basta! Häromdan sade självaste Putin ”I am fed up” med västs fasoner. “when international law and the UN Charter interfere with them, they declare all this obsolete and unnecessary. And when something corresponds to their interests, they immediately refer to the norms of international law, the UN Charter, and international humanitarian rules”.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here