Fredshotet … Varför USA behöver krig med Ryssland och hur man kan stoppa det

13
3703
USA flygplan.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad… En del har hänt sedan den publicerades i november förra året. Vilket inte minskat krigsriken.

_______________________________________________________________________________________________________________

Denna artikel 31/10 2020 av Finian Cunningham på Strategic Culture har upphittats och översatts av Rolf Nilsson. Tack!

I följande intervju för Strategic Culture Foundation delar veteranaktivisten och författaren Ron Ridenour sina insikter om utsikterna till krig och fred. Ridenour har bott och arbetat som journalist i flera länder, bland annat som pressassistent till regeringarna på Kuba, Nicaragua och Bolivia. Han föddes 1939 i USA, ”djävulens eget land”, som han uttrycker det. Ridenour gick med i det amerikanska flygvapnet 1956 för att ”bekämpa kommunister”.

Men den misslyckade amerikanska invasionen av Kuba 1961, i Grisbukten, radikaliserade honom. Under de kommande sex decennierna har han arbetat som journalist och antikrigsaktivist över hela världen. Han har fängslats flera gånger för sina principer och avskedats från jobb i USA: s vanliga medier på grund av FBI: s svartlistning. Se hans fullständiga biografi här.

Ridenour har författat ett flertal böcker, inklusive Backfire: The CIA’s Biggest Burn, där han med förstahands kunskap avslöjar de många dolda terrordåden mot Kuba. Vår intervju täcker omfattande ämnen inom internationell politik och historia, inklusive förföljelsen av Wikileaks grundare Julian Assange.

Ett centralt tema i Ridenours arbete och aktivism är varför USA under sitt rådande kapitalistiska system under det senaste århundradet varit besatt av att föra krig mot Ryssland. Denna längre del av intervjun publiceras här, medan hans syn på valsegern i Bolivia behandlas separat.

Ron Ridenour

INTERVJUN

Fråga:
När det gäller andra internationella frågor verkar det som om USA och dess europeiska allierade obevekligt bedriver en fientlig politik gentemot Ryssland. Vi ser nya sanktioner mot Ryssland som utfärdas nästan varje vecka av västmakterna på grund av tvivelaktiga påståenden, till exempel den påstådda förgiftningen av dissidentfigurer eller Rysslands påstådda brott mot vapenkontrollfördragen. I din bok The Russian Peace Threat: Pentagon on Alert  gör du en lång historisk återblick på vad som motiverar västerländskt fiendskap mot Moskva. Kan du utveckla?

Ron Ridenour:
Väst, under ledning av USA, strävar efter att dominera hela världen. Det är vad ”globalisering” betyder. En del av oss kallar det ”imperialism”. En stark stat som försvarar sin suveränitet är ett automatiskt hot mot deras globala världsplan, och Ryssland är det största landet i världen med nästan obegränsat utrymme och obegränsade naturresurser. Alla dessa godsaker går emellertid inte bara för att ta för sig av under Vladimir Putins regering.

USA / UK skapade det ”kalla kriget” för att dominera världen efter andra världskriget. I slutet av kriget i Europa hade Churchill till och med en plan att invadera Ryssland med kärnvapen. Hans ”Operation Unthinkable” stoppades, eftersom han förlorade valet i juli 1945 till Labour Party’s Clement Atlee. Labour ville inte ha ett nytt krig. Dessutom hade USA: s president Truman inte tillräckligt med atomvapen. Han behövde vad han hade för att använda mot Japan, och sovjeterna hjälpte honom samtidigt i markstriderna där.

Jag tackar verkligen alla de insiders som gav information till ryssarna så att de kunde tillverka egna atomvapen tillräckligt snabbt innan USA / UK kunde utveckla fler atomvapen för att lyckas med WWIII.

Jag hoppar över det heta ”kalla kriget” fram till dess slut, när dåvarande sovjetledaren Mikhail Gorbachev ringde sin ”vän”, USA: s president George Bush I, natten innan han erkände Sovjetunionens kollaps. Bush och Wall Street var i extas.

Rysslands nya ledare Boris Jeltsin, tillsammans med sin ”vän” och kapitalistiska kamrat USA: s president Bill Clinton, minskade den ryska suveräniteten, ökade fattigdomen från 1,5 procent till 50 procent – det är rätt, hälften av befolkningen – och den förväntade livslängden minskade med fem år från 69 till 64. Det är siffror från Världsbanken, en av kapitalismens bastioner. För att inte tala om Jeltsins mördande av hundratals människor, inklusive parlamentariker, vid en invasion av parlamentet 1993, vilket Clinton uppmuntrade.

Efter bara ett decennium av denna våldtäkt av en nation kommer Vladimir Putin till makten. Först var han villig att vara ”vän” med George Bush II och hjälpa honom i Afghanistan mot talibanerna, för att nämna ett viktigt exempel. Men när Bush inte kunde hindra CIA från att genomföra proxy-terroristattacker mot ryska intressen vaknade Putin upp. Sedan dess har Rysslands president agerat som en riktig president, och en överväldigande majoritet har stött honom.

Putin har också tydligt visat de som har ögonen öppna att han agerar för att förhindra krig. Han övertygade sin allierade syriska president Bashar-al Assad att överlämna de kemiska vapen som Syrien hade, och han levererade dem faktiskt till världens främsta nation för kemisk / biologisk krigföring, USA. Putin övertygade Iran om inte att bygga kärnvapen utan begränsa sig till kärnenergi, och nu försöker han få Azerbajdzjan (tillsammans med Turkiet) och Armenien att avsluta den väpnade konflikten.

Vi behöver veta och minnas hur mycket det ryska folket har lidit av krig för att förstå att de inte har någon önskan att gå till krig igen.

Under andra världskriget förlorade britterna endast 1 procent av sin befolkning; USA förlorade 0,32 procent av befolkningen.

Under första hälften av 1900-talet – Rysk-Japanska kriget 1905, två världskrig, det ryska inbördeskriget med USA och allierade som invaderade för att stödja aristokratin och dess vita armé – förlorade minst 40 miljoner invånarna i Sovjetunionen sina liv och ett motsvarande antal var allvarligt sårade. Det antalet motsvarar 40 procent av sovjeterna som överlevde andra världskriget och hälften av antalet ryssar som lever idag. (Se kapitel 10 i The Russian Peace Threat.)

Tyska nazister, italienska och spanska fascister avlönades, till stor del, av de största kapitalisterna i USA. Samma kapitalister som verkade för att störta president FD Roosevelt (The Business Plot, aka The Fascist Plot of 1933-4), avslöjad av maringeneral Smedley Butler.

Henry Ford belönas av Hitler

Det är inte ryssarna som hotar världsfreden!

Medan Ryssland inte är någon angripare behöver kapitalismen alltid fiender för att kunna kontrollera sina befolkningar och ”tjäna” astronomiska vinster för vapenindustrin, krigsuppbyggnadsindustrin, på fossila bränslen, på läkemedels- och läkemedelsindustrin.

Kapitalismen kan inte existera i en fredlig värld eller i en värld där alla människor är lika. Ägarklasser måste stå över lönearbetare och slavarbetare, annars kommer det inte att finnas någon konstant vinsttillväxttakt till förmån för de få. Så det måste alltid finnas orättvisor, rika och fattiga, ha och inte ha. Rasism och jingoistisk nationalism (extrem chauvinism eller nationalism som särskilt kännetecknas av en krigförande utrikespolitik) är viktiga ingredienser för kapitalismen för att hålla människor rädda och splittrade.

Inget av detta kan tillåtas av någon av deras politiker. För att hålla befolkningen på plats måste ägarklassen kontrollera staten och politikerna. Således måste massmedia ignorera denna verklighet. Människor måste vara osäkra och rädda för krafter utifrån så att de inte kan se vem som verkligen utnyttjar och förtrycker dem. Fiender måste uppfinnas.

Den högst rankade CIA-officer som kom över till vår sida, John Stockwell, skrev en bok | In Search of Enemies vars titel stöder denna analys. Hans titel är analog med vad min egen bok handlar om, Ryssland, ”fredshotet”.

Nedan följer ett kortfattat utdrag om detta från Stockwells föreläsning i juni 1986 som finns tillgänglig här.

”Du måste fråga dig själv, varför destabiliserar vi 50 hörn av den oroliga världen? Varför ska vi gå i krig i Nicaragua, det centralamerikanska kriget? Jag antar att det är CIA: s uppgift, med dess 50 destabiliseringsprogram som försiggår runtom i världen idag, att hålla världen instabil och att få det amerikanska folket att hata, så att vi kan låta etablissemanget spendera obegränsade summor på rustning … ”

Fråga:

Vad måste hända, enligt din åsikt, för att västländer ska anta en normal samarbetsvillig utrikespolitik gentemot Ryssland?

Ron Ridenour:
”Samarbetsinriktad utrikespolitik gentemot Ryssland” har aldrig varit ”normalt”, inte sedan 1800-talet. Jeltsins period var onormal. Under det amerikanska inbördeskriget skickade Rysslands tsar Alexander II faktiskt två marina flottor till USA: s farvatten för att förhindra ett beväpnat brittisk-franskt militärt samarbete med rasist-slavkonfederationen. Tsaren hade faktiskt befriat alla de 23 miljonerna ryska livegna 1861. Han såg en likhet med slaveriet i USA, antar jag, medan Storbritannien och Frankrike stod på höjden av sitt kolonialist-slaveri.

Vid den tiden hade kapitalismen inte utvecklats så att ett land kunde dominera världen. Det fanns flera maktcentra, och alla behövde allierade, vilka skiftade opportunistiskt. Det fanns ingen som dominerade underrättelsetjänsten som idag med CIA och dess viktigaste allierade Storbritanniens MI6 och Israels Mossad.

Jag tror att det inte kan finnas några samarbetsinriktade utrikesförbindelser med Ryssland så länge det senare förblir oberoende och så länge bolagskapitalismen dominerar väst och andra delar av världen.

Det spelar ingen roll vilket politiskt parti som styr, eller om västvärldens nationella ledare är män eller kvinnor, och oavsett politisk färgh. Obama hade till exempel sju krig på gång, mer än någon annan president i USA: s historia. De gör alla vad Wall Street / City of London kräver.

Fråga:
Detsamma gäller västerländska relationer med Kina, skulle du hålla med?

Ron Ridenour:
Ja.

Fråga:
Varför har president Donald Trumps tidigare löfte om att återställa relationerna till Ryssland inte realiserats? De bilaterala relationerna verkar vara sämre än någonsin. Säkert var Trump bemyndigad att förnya det nya START-fördraget om till exempel strategiska kärnvapen, men han försenade frågan och ökade därmed spänningarna. Kan Trumps tillsynes svikna löfte att förbättra de bilaterala förbindelserna med Ryssland helt hänföras till ”djupt statsmotstånd”?

Ron Ridenour:
Deep State-Pentagon-motstånd är en del av det. När allt kommer omkring måste varje amerikansk president ’kowtow’  böja knä för dessa dödliga militarister, något JFK försökte ändra på. De mördade honom och hans bror, och det blev inget uppror. Folket accepterade denna dödliga kupp i klart dagsljus.

Trots att Trump på många sätt är ovanlig är han fortfarande en framstående kapitalist med sitt eget företag och han är en del av Wall Street. Han måste spela spelet. Mycket av hans inflytande, i likhet med alla andra republikanska och demokratiska ledare, kommer från samma krigshetsande industrier.

Till en början trodde Trump att han kunde göra lönsamma handelsuppgörelser med Ryssland. Vissa företag, inklusive några olje/gas-magnater, skulle kunna dra nytta av konkurrenskraftiga men samtidigt samarbetsrelationer med Ryssland. Men andra framstående kapitalister vill ha Ryssland som en fiende, liksom militaristerna. Frackingindustrin ser också det rysk-tyska Nord Stream-partnerskapet med naturgas som ett hot mot potentiella vinster.

Fråga:
Har du en syn på hur en Joe Biden-administration, om demokraternas kandidat väljs den 3 november, kommer att påverka USA: s utrikespolitik och i synnerhet förbindelserna med Ryssland?

Ron Ridenour:
Biden-Harris utrikespolitik kommer som alltid att kunna liknas vid en ångvält. Jag tror att de kommer att öka konfliktnivån med Ryssland. När allt kommer omkring var det den demokratiska partiledningen (Clinton-Obama och hans CIA-regissör John Brennan) som startade ”Russiagate”. FBI sprider nu den nya fantasin att både Ryssland och Iran stör valkampanjen. Detta är en ren psykologisk projektion.

Dessutom, om han vinner, kommer Trump att fortsätta att uppmuntra sina rasistiska landsbygdsväljare. KKK, nyfascister, miliser kommer att växa. Om Harris tar över presidentskapet från Biden, antingen genom sjukdom, död eller vid nästa val, tror jag att rasisterna-fascisterna kommer att starta ett raskrig. Det är vad den verkliga vänstern och en medveten arbetarklass i USA måste förbereda sig för redan nu. En del av denna förberedelse är att vänstern prioriterar att bygga arbetarklassmedvetenhet på jobbet.

Fråga:
Du har skrivit passionerat om förföljelsen av Wikileaks grundare Julian Assange  och hur det utgör ett dödligt hot mot mänskliga rättigheter för alla medborgare i västländer. Du hävdar att om Assange utlämnas till USA från Storbritannien, kommer han inte att få en rättvis rättegång över fabricerade spionanklagelser och kommer därför att fängslas under resten av sitt liv. Det betyder att det är absolut nödvändigt att den brittiska allmänheten mobiliserar för att stoppa hans utlämning, som är planerad att äga rum i januari nästa år. Vad kan man göra för att vinna rättvisa för Julian Assange?

Ron Ridenour:
Behovet av att stödja Julian Assange är lika nödvändigt som att vi alla måste skydda varje fri press som finns kvar. Varje människa, som vill ha den grundläggande rättigheten och har det behovet, måste agera, måste bekämpa hans utlämning till den amerikanska gulagen.

Först och främst måste människor i de länder vars ledare konspirerar för att döda honom – USA, Storbritannien, Sverige, Ecuador, Australien – stå upp och lyssnas på. De måste förhindra dessa snobbiga aristokratiskt uppklädda brittiska åklagare och domare från att våga låta denna demokratiske hjälte torteras till döds vare sig i brittiska eller amerikanska omänskliga fängelser.

Här är några förslag till stöd för att frigöra Julian Assange:

– Skriv insändare
– Kontakta media för att bevaka rättegången
– Organisera aktioner utanför amerikanska och brittiska regeringsbyggnader
– Donera till hans juridiska försvarsfond på den här länken
.

Fråga:
Jag minns att jag hörde dig tala på ett offentligt möte i Cambridge, England, till antikrigsdemonstranter. Det var för nästan 30 år sedan. Är du mer eller mindre optimistisk för utsikterna till fred, rättvisa och internationell solidaritet än vad du var då? Vad måste göras?

Ron Ridenour:
Optimistisk? Absolut inte. Vid tiden för mötet 1992 bodde jag på Kuba och arbetade för nationella medier. Fidel levde fortfarande. Kubaner utövade verklig solidaritet för att överleva på grund av de negativa ekonomiska och politiska konsekvenserna av Sovjetunionens kollaps. Ett decennium senare startade Fidel och Hugo Chavez ALBA och snart arbetade åtta latinamerikanska länder tillsammans och försökte gradvis omvandla kapitalistiska ekonomier till socialistiska. Idag vill en stor majoritet av kubanerna ha social välfärd med kapitalism, handel med och ”hjälp” från USA och ALBA är svagt.

Det är sant att en viss optimistisk utveckling utgörs av den anti-rasistiska, anti-polis-brutalitetsrörelsen hos några miljoner modiga och energiska människor på amerikanska gator, och många andra i vissa europeiska länder, vilka motstår polisbrutalitet och kvarvarande kolonialism.
Det finns fler demonstranter idag än i min ungdom i USA, men det finns knappast någon riktning, knappt några socialistiska alternativ går framåt. Ledarna för Black Lives Matter finns i demokratiska partiets händer och avlönas av några av deras framstående kapitalisters.

Demokratiska partiet är det parti som absorberar eller krossar verkliga oppositionsrörelser. Bernie Sanders och hans rörelse förvirrar människor med en falsk socialistisk retorik utan något riktigt socialistiskt- och antikrigsinnehåll.

Högernationalism, som alltid baserad på rasism och splittrings- och erövringsstrategier, ökar våldsamt i många länder. Vi ”riktiga vänsterister” är inte väl organiserade, förenar inte.

Jag ser att detta historiska ögonblick påminner om 1920-30-talet i Mussolinis fascistiska Italien.

Européer måste avvisa att domineras av alla amerikanska regeringar och Wall Street. De behöver återta sin suveränitet. De måste komma ut i stort antal mot krig och också delta i civila olydnadsåtgärder. Klimatrörelsen måste motsätta sig krig, vilket är planetens främsta föroreningskällan, såväl som att det har ihjäl miljoner människor, vilket får andra miljoner att fly och bli till oönskade flyktingar. Även de flesta europeiska socialdemokrater har vänt ryggen till dessa fattiga, desperata människor på grund av krig som skapar flyktingar, istället för att motsätta sig orsakerna.

Den första prioriteten för varje person som vill leva i en fredlig värld med rättvisa och jämlikhet är att agera mot aggressionskrig för dominans och vinst.

Jag önskar att jag kunde avsluta med en positiv ton. Jag kan inte hitta något bättre att erbjuda än vad vår själsfrände sångare och låtskrivare Leonard Cohen som säger till oss: ”Det finns en spricka i allt. Det är så ljuset kommer in! ”

Föregående artikelGlöm planerna på att minska utsläppen till 2050 – det är en dödlig förhalning
Nästa artikelNytt osakligt avslag i Granskningsnämnden utan utredning
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

13 KOMMENTARER

 1. I en intervju med Herland report visar senator Richard Black sin allvarliga rädsla för ett kärnvapenkrig. Han säger att vi är i ett mycket farligare läge i dag än under kalla kriget. För då hade man ett större säkerhetsavstånd mellan Sovjet och USA, som innebar att man kunde hindra en icke avsedd attack, ta upp luren och beskriva situationen innan något allvarligt inträffade av misstag. Nu finns inte en sådan gräns längre. Han menar för att försvara krigsindustrins existens och deras enorma utgifter måste man måla upp en yttre fiende, och då har man valt Ryssland. Han anser att USA är oerhört provokativa mot Ryssland flyger med sin krigsflygplan mot ryska gränsen oavbrutet och viker av i sista minuten.
  Medan när Ryssland gör krigsövningar som alla andra länder har, då beskyller man Ryssland för att provocera, fast de enbart har en övning på sitt eget territorium.
  Han tycker att USA har tagit en väldigt ondskefull riktning, och fruktar för ett kärnvapenkrig.
  USA:s krigiska hållning har fått Ryssland som annars är väldigt tysta om vilka vapen de har, att avslöja en del av sin vapenarsenal. Black menar att det är som om de vill säga oss: ”Tänk inte på att börja ett kärnvapenkrig som kommer utplåna hela civilisationen, för vi har utvecklat ett starkt missilprogram, som kan nå mål i USA”. De har en lista var i USA, de utsatta målen finns. Ett av målen är där han själv bor, med barn och barnbarn.
  Han vill att USA/Nato skall dra sig tillbaka och inte vara lika hotfulla mot Rysslands gräns som de är i dag.
  Natos existens bygger på att EU måste tro att Ryssland är den stora fienden, annars får de inga pengar till Nato om inte europeiska länder känner sig hotade av Ryssland.
  Alltså måste man demonisera Ryssland för att få in pengar till kassakistan i Nato.
  Därför står även USA för påverkan kampanjen, till att europeiska länder skall rusta upp sitt försvar, för att Nato skall få nytta av det vid eventuellt krig mot Ryssland.
  Det vi måste göra är att sluta demonisera Ryssland!!
  Sluta betrakta Ryssland som vår största fiende!!!

 2. https://www.rt.com/op-ed/507015-icbm-intercept-aegis-russia/

  Scott Ritter från USA-marinen och senare FN:s chefsinspektör i Irak, känd för att ha avslöjat redan före kriget 2003 att Irak saknade massförstörelsevapen, skriver i den länkade artikeln hur USA tagit ett ytterligare steg som krymper tidsmarginalerna för att utvärdera ett befarat förstaslag med kärnvapen.

  Aegis -missilsystemet som utplacerats i Polen och Rumänien och som förklarades vara riktat mot Iran och Nordkorea kan nu fungera som motvärn mot interkontinentala robotar, vilket ursprungligen förnekades. Aegis har nu framgångsrikt testats i denna egenskap skriver Ritter.

  USA har ständigt vägrat att ta avstånd från rätten till ett förstaslag. Ryssland måste utgå från värsta tänkbara scenario. Ett massivt förstaslag varefter Aegis och andra interceptorer är avsedda att ta hand om den arsenal som ännu är intakt. Tidsmarginalerna för utvärdering blir minimala. Snart kan algoritmer starta ett allt utplånande krig. Med en alltmer desperat maktelit både i USA och Europa vet man inte vad som kan hända. Intern kollaps är vad man kan hoppas på.

  Scott Ritter berättade även nyligen hur just Joe Biden personligen motarbetade honom när han förgäves försökte hindra krigsutbrottet 2003 genom att redan flera år tidigare rapportera till det politiska ledarskapet i USA. Joe Biden avfärdade honom som ”Scotty-Boy”.

 3. Våra politiker är med andra ord LANDSFÖRRÄDARE mot vårt före detta NEUTRALA Sverige utan att fråga oss som dom förtroendet av och som betalar deras höga löner!!!
  Det fina ordet DEMOKRATI är mer och att likna vid DEMOKRATUR!
  USCH!
  Är det märkligt om det uppstår ett NYTT KALLT KRIG och POLITIKERFÖRAKT på grund av våra SVENSKA POLITIKER????

  Har politikerna inte lärt något av vår historia?
  Det finns andra sätt att lösa konflikter än med KRIG!
  Är denna krigshets p.g.a. av att det är för mycket pengar i vapenindustrin!

  Vi skall INTE utbilda våra medborgare och ungdomar till bli MÖRDARE, vilket i alla andra sammanhang är brottsligt med fängelsestraff som påföljd är helt rätt.
  Detta är vad våra politiker bejakar!
  FÖRFÄRLIGT och FRUKTANSVÄRT.
  Vad gör alla våra s.k. ”fredsorganisationer” INGET!
  KAPITALET, VAPENINDUSTRIN är TYVÄRR viktigare.

  Förfärligt Sverige är lydhund och ligger på knä för VÄRLDSPOLISEN USA/NATO.
  Svenska folket betyder TYVÄRR INGET i denna fråga för våra s. k. ”folkvalda politiker”.
  USCH!!!!

  • Du skriver ”Våra politiker är med andra ord LANDSFÖRRÄDARE mot vårt före detta NEUTRALA Sverige utan att fråga oss som dom förtroendet av och som betalar deras höga löner!!!”

   Detta – ”utan att fråga oss”- är inte sant.
   Det förekom en folkomröstning om medlemskap i EU, och om man var uppmärksam visste man att Sverige skulle knutas ännu närmare NATO om man gick med.

   Jag skriver ”ännu närmare” eftersom Sverige var redan då medlem i COCOM och OECD.
   FRA har spionerat mot öst i årtionden för NATO-USAs räkning. Flera svenska flygbesättningar har dött under spionuppdrag mot Sovjetunionen; änkorna hölls inte ens skadelösa p.g.a. hemlighetsmakeriet, utan fick försörja barnen bäst de förmådde.

   Sverige har i praktiken inte varit neutral under en endaste sekund på denna sida av andra världskriget.

   Folkopinionen var och är en sak. Den konkret förda politiken var och är en helt annan sak.

   Annars måste medborgarna ta ansvar för vilka de röstar in till olika instanser. Det går inte att klaga på klassförrädare/ landsförrädare som man rutinmässigt väljer in, eller till och med, om … år efter år.

   Summerar man väljarstödet för de partier som verkligen motsätter sig NATO-samarbetet får man inte ens ihop 10 % någon gång under de senaste årtionden.

 4. Ingenting tyder på att USA vill ha krig med Ryssland, och Ryssland trakasserar bara småländer på andra sidan gränsen. Däremot är givetvis Kinas upptrappade hot mot Taiwan, Filippinerna, Indien och Vietnam mycket oroväckande. Där startas nästa krig. Av Kina. Det övergår i kärnvapenkrig på bara några timmar.

  • Man undrar då varför USA laddar upp militärt via allierade så nära Kina och Ryssland – inte tvärtom. USA demoniserar Kina och Ryssland – inte tvärtom. Taiwan är en del av Kina bekräftade Biden vid samtal med Xi nyliggen.

   • Det är Kina som hotar det självständiga Taiwan. Biden, i den mån han vet vad han säger, har bara konfirmerat att taiwaneserna är kineser i kulturell bemärkelse. Biden äger inte rätten att ge bort Taiwan. Taiwan regerar sig självt.

    Kina hotar även Vietnam, och anföll Vietnam 1979, men fick stryk. Kommunistkina hotar och trakasserar Indien och Filippinerna, och är också den utomstående makt som håller Kims svältregim i nordkorea under armarna, och han kan när som helst få för sig att beskjuta Seoul med konventionellt artilleri. Både Sydkorea och Japan uppfattar korrekt kommunistkina som hotet i kvarteret.

    Att kommunistkina och Taiwan har en befolkning med samma kulturella bakgrund innebär inte att ursupatorerna i Peking äger Taiwan. Taiwans rätt till egenbestämmande är helt i linje med folkrätten. Särskilt som regeringen i Taipei är valt i demokratiska val, medan fastlandsregimen är etablerad med våld, stöld och planerad utrotningsekonomi. Kapitalismens gynnsamma påverkan på kommunistkina har inte eliminerat kommunistpartiets totala makt. Hade fastlandskina varit en demokratisk marknadsekonomi så hade de bara gjort ett avtal med Taiwan som bägge kan leva med. Efter krossandet av Hongkong vet taiwaneserna att Kina faktiskt är vargen, och rustar för den.

 5. Om de exceptionella skitstövlar som styr USA tror att de kan ”vinna” ett krig mot Ryssland så borde de ta en rejäl funderare. Det lär inte finnas ett USA. Ryssland däremot har en gnutta c hans att överleva armageddon tack vare sin avancerade vapenarsenal. Rysslands avancerade vapen kan förstöra jänkarnas missiler innan de når landet.

  Rådet till de exceptionella skitstövlar som styr USA/väst är ni har inget att komma med mot följande:
  Zirkon
  Avangard
  Poseidon
  Sarmat
  Kinzhal
  S-500,
  Prometheus

  Vad har ni exceptionella skit att svara med? Ett arsenal av skrotvapen inklusive kärnvapenarsenalen som jo är åldrande och av osäker kvalité. Acceptera faktum att ert herravälde är över. Numera är ni är en samling föredettingar. Förlika er med ert öde! Annars ….

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here