Håller USA på att förlora det militära övertaget?

65
3723

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad

”Denna bok ”Att förlora militär överhöghet”. är skriven av Andrey Martyanov och publicerades den 8 mars 2018, en vecka efter Putins berömda tal, som nästan ingen i Sverige har hört talas om. I sitt tal i början av mars 2018 annonserade Putin ett antal nya vapensystem som landet antingen hade färdigställt eller var i färdigställande. Dessa system grusar alla förhoppningar i USA om att kunna vinna ett kärnvapenkrig genom ett förstaslag med kärnvapen. Boken handlar alltså om det militära maktförhållandet mellan USA och Ryssland. Artikeln av Knut Lintner i Derimot.no har översatts av Rolf Nilsson.

Andrei Martyanov är född och utblidad i Ryssland. I mitten av 1990-talet flyttade han till USA där han arbetar som laboratoriechef i en kommersiell flygplansgrupp.

Andrei Martyanov

Jag har tidigare refererat till Pepe Escobars positiva bedömning av boken Den verkliga anledningen till varför USA måste prata med Ryssland. Artikeln nedan kan sägas vara en intressant uppdaterad komplettring om man så vill.

Martyanovs bok kontrasterar mot vanliga bedömningar

Bild i Aftonbladets artikel ”Det kan väst sätta emot – vid rysk attack” (https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/KyGrWX/det-kan-vast-satta-emot–vid-rysk-attack).

 


Håller USA på att förlora det militära övertaget?

Men att den allmänna opinionen i Norge (och i Sverige, redaktören) inte känner till detta är typiskt för den situation vi befinner oss i. Vi blir alltmer felinformerade och betydande aspekter av det som händer ignoreras av våra medier.

Martyanovs bok skrevs alltså innan Putins tal, även om den publicerades en vecka senare. Helt visst en utmärkt tajming för den  var slutsåld från förlaget enligt min bokhandlare, men online var det möjligt att beställa och få den.

Det är en tätt skriven bok på engelska på 225 sidor och är naturligtvis inte någon folklig litteratur. Det kommer aldrig att kunna bli en bästsäljare och är enligt min mening lite tungt skriven. Men innehållet är explosivt både politiskt och militärt – däri ligger bokens styrka.

Den har åtta huvudkapitel där han behandlar aspekter av vapenutveckling och samhällsutveckling, som nästan aldrig nämns. Han påpekar bland annat att för att kunna hålla en vapenindustri flytande måste ett antal nationella förutsättningar finnas, till exempel en bred industriell bas. Han påpekar att USA har förlorat sin industriella bas genom det som under lång tid kallas ”outsourcing” av sin egen industri till Kina.

Vidare hänvisar han till vikten av en högutbildad befolkning och vilken betydelse detta kommer att ha på lång sikt för förmågan att stå på topp, inte bara industriellt utan också militärt. Här påpekar han att även detta har USA försummat länge och att detta kommer att straffa sig, medan Ryssland är i motsatt position, med kanske världens idag högst utbildade befolkning.

Stalin

Martyanov är inte en kommunist, utan en militäranalytiker. Trots detta påpekar han att västerländsk propaganda om Ryssland, och dessförinnan Sovjetunionen, har lett till några grundläggande missuppfattningar om utvecklingen i t.ex. Sovjet under Stalin. I ivern att måla en helt svart bild av Stalin har man inte fattat följande två grundläggande åtgärder under hans ledning, vilka under en period av tio år tog Sovjetunionen 100 år framåt i tiden: alfabetiseringen av hela befolkningen, dvs. utbildningsexplosionen i Sovjetunionen och den parallella industrialiseringen av landet. Detta var förutsättningarna som gjorde det möjligt för landet att motstå nazisternas invasion av landet och vinna andra världskriget.

Ett annat grundläggande problemkomplex han behandlar är den ryska befolkningens mentalitet i motsats till det som gäller USA:s befolkning.

I Ryssland vet de vad krig innebär och det är inrotat i hela befolkningen som ett resultat av tre invasioner av landet på 130 år: Napoleons fälttåg, första världskriget och andra världskriget. Hela befolkningen är präglad av dessa erfarenheterna, i motsats till den amerikanska befolkningen, som är präglad av Hollywoods bild av krig som något heroiskt och närmast ofarligt. Han visar hur en sådan skillnad i mentalitet påverkar förståelsen och valet av handlingar. I USA har endast en marginell del av befolkningen upplevt krig, och befolkningens föreställningar påverkas av detta. Landet har under de senaste 150 åren aldrig utsatts för krigshandlingar (med undantag för Pearl Harbor).

Det viktigaste med attacken på Pearl Harbor var att det gav USA den förevändning de behövde för att gå in i andra världskriget

I USA, fortsätter han, är både ledningen och befolkningen präglad av en sorts nationell ”narcissism”, en form av överskattning av sina egna förmågor och möjligheter, vilka inte längre är i linje med verkligheten. Vi kunde se det i en serie Hillary Clinton-tal inför det presidentval, som Trump vann. Här beskrev hon landet som enastående och oersättligt – men hon förlorade valet delvis för att en växande del av befolkningen inte längre uppfattade USA så.

Inte bara det: ett antal militära ledare saknar också krigserfarenhet och är präglade av Hollywood-versionen av verkligheten: dumma ryssar och överlägsna amerikaner. Detsamma gäller nästan alla politiker. Det betyder att de inte förstår hur farligt och destruktivt krig verkligen är, och det kommer naturligtvis att påverka dem som beslutsfattare.

Hollywood-versionen av krig är en skönmålning av verkligheten

Särskilt farlig är tanken på USA:s militära överlägsenhet, som han påpekar inte längre finns. Detta innebär att många militära ledare och politiker inte kan förhålla sig realistiskt till dagens världspolitiska verkligheter. De förhåller sig fortfarande till Ryssland som om det vore ett efterblivet land, också militärt.

Risken med sådana uppfattningar är att man riskerar att USA gör militära / politiska felbedömningar. Eftersom båda länderna, både USA och Ryssland, är världens dominerande kärnvapenmakter, kan denna fara inte underskattas.

Han skriver mycket mindre om vapen och vapenteknik än vad man initialt skulle kunna föreställa sig. Men naturligtvis berör han de nya ryska vapensystem som Putin tillkännagav. Han påpekar att dessa helt har förändrat den militära maktbalansen. USA är inte längre allenarådande, tvärtom tappar man mark militärt mot Ryssland, som nu ligger mycket långt före USA på flera viktiga områden, inte minst inom missilteknik. Han beskriver avståndet mellan länderna på detta område som en avgrund, med USA mycket långt efter Ryssland.

De nya ryska vapensystemen är avsedda att avskräcka.

På grund av sina historiska erfarenheter har Ryssland i sin vapenproduktion drivits av ett krav: Vapnen måste vara effektiva och se till att inga fler invasioner från väst kan äga rum. Detta innebär att vapen också måste vara lämpliga för avskräckning, dvs att döda så många fiender som möjligt. Detta är syftet med vapnen och det kännetecknar de nya ryska systemen.

Faran idag är att USA: s ledare inte tar in den nya verkligheten utan fortsätter att invagga sig i en form av militär Törnrosasömn med en föreställning om sin egen överlägsenhet som inte längre stämmer.

Jag har länge förundrat mig över att Ryssland, med bara 10% av USA:s försvarsbudget, har lyckats utjämna USA:s militära försprång. En del av svaren på detta finns i Martyanovs bok: Vapenproduktion för vinst (stora mängder av samma vapen), brister i forskning om nya system (forskning ger inte omedelbar vinst), dyr produktion för aggressionskrig, stora felinvesteringar (F-35 som det värsta exemplet) en enorm korruption på alla nivåer i krigsindustrin, bland generaler och politiker, hybris (intellektuell lättja) etc.

Jag uppmärksammades första gången på Rysslands militära potential 2016, när jag läste en kort artikel på voltaire.net om att ett ryskt flyg hade slagit ut all elektronik på den amerikanska jagaren Donald Cook i Svarta havet. Jag trodde inte vad jag läste och antog att det var en överdrift. Senare läste jag ett antal andra artiklar som bekräftade detta.

Martyanovs bok presenterar en del av förklaringen till den utveckling som pågår, och som vi också motvilligt tvingas förhålla oss till i Norge. Eftersom det bara finns ja-sägare i det politiska, militära och administrativa systemet, såväl som i den civila och militära underrättelsetjänsten, kommer detta att bli en mycket smärtsam process och många huvuden kommer att rulla.

Men så är det när gamla uppfattningar om verkligheten måste ersättas.

Det är så det är. (Slut Knut Lintner).


 

Tillägg från artikel om artikel av Pepe Escobar

” USA står inför en formidabel motståndare som, vilket Martyanov noggrant redogör för, har fem avgörande kapaciteter:
1. Insatsbefäl, kontroll- och kommunikationskapacitet, underrättelse-, övervaknings- och spaningsresurser som är lika bra eller bättre än USAs
2. Elektronisk krigföringskapacitet som är lika bra eller bättre än USAs.
3. Nya vapensystem som är lika bra eller bättre än USAs.
4. Luftförsvarssystem som mer än matchar USAs flygkraft.
5. Under-, över- och hypersonora långdistans-kryssningsrobotar som hotar USA-imperiet av militärbaser och till och med hela USA:s fastland.
Så hur hamnade vi här?

Amerikanska militärmyter krossas.
Martyanov hävdar att Ryssland, genom hela 2000-talets första decennium, ägnade tillräckligt med tid åt att ”definiera sig när det gäller slutna teknologiska cykler, lokalisering och tillverkning” Den verkliga anledningen till varför USA måste prata med Ryssland.


Andrei Martyanovs senaste bok från hösten 2019.

The liberal world order, a euphemism for American global hegemony, is crumbling at an accelerating pace. While its collapse is tangible, the outcome of such a collapse remains a matter of speculation and public debate. The US is desperately seeking to preserve the status quo, which rests primarily upon recognition of its military supremacy. For millennia, warfare has been a driving force behind changes in the geopolitical status of power configurations (whether of peoples, states or empires), and it remains so, today. Accordingly, short of actual warfare, the assessment (modeling) of relative military power plays an inordinate role in the determination of national status. Models of emerging changes in military capability range from relatively simple to extremely complex ones. Viewing the evolution of the current system of international relations outside the framework of actual, rather than propaganda-driven, military capabilities is not only useless, it is dangerous since states’ mistaken assessment of their own and other states’ military power can lead to misadventures and catastrophic mistakes. The United States’ efforts to preserve not just its dominance but the perception of its dominance are bound to fail for many important reasons, none more important than what is often misidentified in past American military-theoretical hypotheses about the future of warfare, known generically as the Revolution in Military Affairs (RMA). This book explains why those hypotheses are failing and will continue to fail, and addresses the real RMA. In the end, technological development in weaponry as a response to tactical, operational and strategic requirements defines not only a nation’s geopolitical status but determines the global order. Assessments of military capacity, if reality-based, serve as good predictors of the level of volatility in international relations and the level of violence globally. This book gives an insight into the evolution of weapons and the way they influenced international relations in the 20th and 21st centuries. It also defines Revolution in Military Affairs as manifested via policy, politics, and technology. …

Föregående artikel”Säg nej till Nato även om Finland går med”
Nästa artikelVad visar videor om Butja?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

65 KOMMENTARER

 1. Svaret på frågan är nej.
  Trots påståenden om supervapen så har USA övertaget.
  USA är världens mest innovativa ekonomi.
  Den ryska ekonomin är lågteknologisk och ineffektiv.
  Dessutom så är landet genomkorrumperat vilket gör att mycket resurser slösas bort och att alla försvarsprojekt blir mycket dyrare än planerat.

   • Anders Romelsjö.. Du är försent ute..
    USA/ NATO har redan förlorat det militära övertaget.
    Ryska designers arbetar med nya hypersoniska vapensystem baserat på de redan skapade komplexen “Avangard”, “Zircon” och “Dagger”. Detta meddelades av Aleksandr Leonov, generaldesigner för NPO Mashinostroyenia militär-industriella komplex.

  • USA är så innovativ att den har väldigt svårt att ens bygga ett flygfärdigt F-35. Denna flygplan har kostat miljarder och åter miljarder. Huvuddelen av havsflottan är ömsom på verkstad. USAs antimissil system är effektiv till 4% och USAs missiler har ett förmåga att bomba bröllop eller begravningståg.

   Ett råd till USAs och dess lakejer: USA gör bäst i att hålla sig till det den kan, d v s, att vara en bully och bomba små önationer som Guyana och dylik sedan så hålla militärparad i New York City. Alternativt kan ni nöja er med att titta på Hollywood filmer och berömma ert inbillade stridsförmåga. Ni kan jo självklart inbilla er att korruptionen kommer att ersätta USAs militära inkompetens också. Om Yankee däremot vågar utmana Ryssland så var bereda på att yankee ass will be spanked real bad!

   Den första mars 2018 gick till historien som slutet på USAs herravälde. Det var dagen Vladimir Putin visade upp en del av Rysslands nya arsenal (som USA är inte en i närheten av att producera). Sedan dess är det utför för USA. Den kan inte ens ge svar på tal mot Iran, låt vara Ryssland eller Kina. USA måste lämna plats frivillig. Alternativt smaka på historiens obarmhärtiga örfil.

   Martyanovs allra sensate bok ”Disintegration” (2021) kartlägger USAs slutgiltiga sönder fall. Dagen då världen kommer att dansa på USA imperiets grav närmar sig.

   https://www.unz.com/tsaker/book-review-disintegration-by-andrei-martyanov/?highlight=martyanov+andrey

   • USA är så innovativ att de är beroende av Norges Kongsberg missiler som inte ens kommer i närheten av Rysslands dito.

    ”As recent, February 2021, Congressional Budget Office report on missile defense admitted, the United States is defenseless against salvo of combination of new Russia’s cruise missiles and that there is nothing to stop them. There isn’t. US air defense systems lag behind Russian ones dramatically and the gap only grows with Russia’s S-500 getting into serial production and the latest S-350 already being deployed into the first line units.
    The United States simply cannot develop modern supersonic anti-shipping missile and the US Navy is forced, incomprehensibly, to buy Norwegian Kongsberg Naval Strike Missile—an underwhelming subsonic missile which is no match for modern high supersonic and hypersonic strike weapons Russia deploys, and is not survivable in modern air defense and ECM environment.”

    Om den glittrande kolossen USA och dess åkommor, kan man läsa mer här:

    https://www.unz.com/article/the-dictatorship-of-numbers/

   • Problemet med F35 är att den skulle möta flera vapenslags behov. Hade varit bättre och förmodligen inte dyrare att bygga 3 helt separata plan. Det är bara att se på F22 som flög första gången 1997 och fortfarande är överlägset bäst på marknaden.
    Medans USA, Japan utvecklar sina första 6:e generationens stridsflygplan utvecklar man 2 st 6:e gen i Europa. Ryssland kämpar med stora svårigheter med att få ihop sitt första 5:e gen stridsflygplan där Indien redan har hoppat av eftersom det inte var tillräckligt bra.

    Vad det gäller luftvärn har USA Patriot, THAAD och SM-serien för olika behov. Några 4% är ju bara ett löjligt och imbecillt påstående.
    SM-3 har en räckvidd på 1200 km och gör mach 16-18 så jag tror att det räcker och blir över för att slå det mesta på marknaden.
    Att bygga imponerande ”demonstratorer” som Ryssland gör kan alla nationer göra. Men att utveckla dem till ett fungerande vapensystem och förbandssätta dem är en helt annan femma.
    Det kan inte vara allt för många som skriver här som faktiskt har gjort militärtjänst. Jag har det i.a.f.

    • Var så god @Stålgren. fortsätt drömma om USAs utvecklade eller överlägset vapenarsenal – det kostar inget.

     Militär experter, d v s, de som däremot vet vad de pratar om säger något helt annat. T ex att USAs antimissil system är effektiv till 4%. Senast bekräftades detta då Jemens missiler slog till Saudiernas oljeanläggningar. Gatuskämtet är annars att att Patriot missilen är bra på att skjuta sig självt i foten

     https://www.globalresearch.ca/russia-world-dominant-superpower/5698767

     Vill också påminna att officiellt dog USA imperiet den första mars 2018. Begravningen annonseras inom sin tid …

     • USA kan inte tillåta slutförandet av Nord Stream 2 bygget, eftersom detta skulle innebära en långvarig allians mellan Ryssland och Tyskland.
      En ukrainsk tidigare suppleant för Verkhovna Rada, Alexander Onishchenko, berättade om vad som kommer att hända om Volodymyr Zelensky inte uppfyller USA:s vilja.
      I århundraden har den angelsaxiska lobbyn gjort allt för att förhindra denna union, eftersom den kommer att stärka båda länderna genom att skapa ett (tillsammans med USA och Kina) tredje maktcentrum.
      När Biden tillkännagav utnämningen av sin speciella sändebud för Nord Stream 2 visade han den verkliga uppgiften för detta speciella sändebud, och inte Ukrainas frågor. Biden gjorde det för att det ännu finns ett par kilometer kvar innan byggandet av rörledningen slutförs. Faktum är att Biden således visade Ukrainas verkliga roll i den här berättelsen – en källa till förvärring och orsakade sanktioner som stoppar rörledningen.
      Fram till igår talade Kreml aldrig direkt om möjligheten till direkt ingripande i konflikten, men Dmitry Kozak förklarade igår direkt att Ryssland skulle ingripa i konflikten om Kiev startar krig mot Donbass.
      Och all retorik i ryska medier bekräftar allvaret i Rysslands avsikter. Det var de frågor som diskuterades av Lavrov och Kerry vid ett personligt möte.
      https://ukraina.ru/sn/20210409/1031099068.html

     • https://smoothiex12.blogspot.com/2021/04/they-neocons-may-have-anger-issues.html
      Michael Hudson sticker ut när han talar om människor i USA som driver USA:s vansinniga utrikespolitik eller snarare brist på den. USA vill ha krig. De människor som Biden har utsett har ett emotionellt hat mot Ryssland. Regeringsfolk som är nära Demokratiska partiet, berättar att det finns en patologisk känslomässig önskan om krig med Ryssland,
      De är till och med villiga att stödja de nazistiska antisemiterna i Ukraina. Detta är verkligen farligt. De är galna. Och Putin har rätt.
      Amerika har fått sin makt genom att bryta kontrakt. Det bröt alla kontrakt med de infödda amerikanerna för att ta deras mark. Det har brutit mot det iranska kontraktet. Det bröt senast det ukrainska Minskavtalet och JCP tidigare. Så vad är poängen med att göra ett avtal med dessa amerikaner?

     • Att man utvecklar vapen som ser fina ut på militärparader som Ryssland har gjort under en mycket lång tid betyder inte att de spelar någon roll i ett verkligt krig. De är bara till för att flexa och se imponerande ut inför det egna folket. Det är vad du kan ta med till slagfältet som räknas.
      Israel har lekstuga i Syrien som använder ryskt luftvärn t.ex.
      USA och väst generellt sett håller tyst om sin egna förmåga. Helt olika doktriner kan man säga.
      Att använda den större Patriot PAC2 mot små drönare på nära håll i Arabistan är inte helt optimalt, snarare uselt. Dessa ska ersättas med mindre PAC3 (som Sverige har köpt) men även billigare PAAC4/SkyCeptor skulle fungera. Eller varför inte en hederlig Bofors 40mm. Saudi gillar att köpa dyra vapensystem men är inte alltid så duktiga på att använda dem, därför åker de på stryk i Yemen.

      Av retoriken och den dåliga faktakollen att döma misstänker jag att det är allas vår kära Kalle som skriver under en massa pseudonymer.

     • https://www.rt.com/russia/520576-ukraine-weakened-nord-stream/
      Nord Stream 2 kommer att kosta Kiev miljarder dollar genom att upphöra med Rysslands beroende av Ukraina för transport av gas och måste därför stoppas.
      Rörledningen ansluter Tyskland direkt till Ryssland via Östersjön. Dess syfte är att skydda Berlins energisäkerhet och göra processen mindre beroende av tredjeländer som transporterar gas och därigenom sänka priset.
      Mycket av Europas gas kommer från Ryssland via Ukraina, och Kiev får stora avgifter för användning av rörledningar.
      ”Till skillnad från Krims återbördande till moderlandet Ryssland , som kom som en överraskning för Ukraina kommer rörledningens slutförande att ha helt förutsägbara konsekvenser för Ukrainas nationella säkerhet”, skrev Reznikov.

      ”Ukraina kommer att försvagas. Enligt biträdande premiärminister kommer Ukraina att ”frikopplas” från västeuropa när rörledningen börjar fungera när det gäller energisäkerhet. Reznikov anser att Ukraina ”tappar miljarder dollar i transitintäkter.”Reznikov noterade också att när rörledningen är klar kommer Ryssland att kunna stänga Polen och de baltiska staterna helt ur gastransport.
      Anläggningen av rörledningen har hindrats avsevärt av amerikanska sanktioner. Washington har infört många paket med åtgärder mot företag som är involverade i byggandet, underhållet, försäkringen och certifieringen av projektet, vilket har lett till att vissa helt dragit sig ut. Vissa andra anklagar dock amerikanerna för att motsätta sig rörledningen av ekonomiska skäl, eftersom landet vill öka sin export av flytande naturgas till kontinenten.
      Tyskland, som står för att ta emot billigare gas när Nord Stream 2 är klar, är för att slutföra rörledningen och har upprepade gånger ignorerat sin Natos partnerns önskemål.

     • Erik Stålgren är oinformerad om läget! Israel har ingalunda någon ”lekstuga” i Syrien utan de smyger in bakom civila passagerarplan in i Syrien och använder oskyldiga civila som sköld…Typiskt fegt, men Israel har inte glömt all smisk man fick när man skulle genomföra sin ”straffexpedition” mot Hezbollah som slutade i en förnedrande reträtt efter stora förluster för ett tiotal år sedan! USA håller tyst om sin ”förmåga” just för att den inte existerar i verkligheten…När ska ni USA-nissar inse att allt bara är propaganda? Patriot är helt värdelöst det tyckte man även i Israel som byggde om skiten så att det fungerar någorlunda numera men inte bra! Ryssland har väl sedan 2015 i Syrien visat hur en militär insats ska se ut…

    • Som sagt är det fritt fram att drömma om USAs ”överlägsna” vapen herr @Stålgrenen, det kostar inget. Vill du debattera så lägg fram bevis som motsäger annat än att USAs antimissil vapensystem är effektiv endast till 4%. Skämtet i Sionistan är annars att israel begär USAs miljarder för att förbättra jänkarnas icke-fungerande Patriot antimissil system som den fick gratis av USA Därför tycker världen tycker synd om de dumma amerikanerna som blivit spratteldockor åt marktjuvar och barnamördare.

     • Prova att läsa utvärderingen av nytt l u f t v ä r n som Sverige gjorde innan de bestämde sig för Patriot. Intressant läsning.

     • Här i svart och vitt läggs det fram. Rysslands avancerade vapensystem är vida överlägsna USAs. Påtryckning från USA snarare än utvärdering ligger kanske bakom Sveriges inköp av det odugliga USA Patriot. Därför läser man hellre detta
      ”While the US was busy invading third world countries as part of the War on Terror, Russia was quietly developing their defense technologies. They have now achieved technological supremacy over the USA in three areas: air and missile defenses, hypersonic missiles, and electronic countermeasures (ECM).

      In the area of air defenses the Russian S-400 is an extremely capable platform which the West has very little experience fighting against. Russia has the capability to impose a no fly zone within about 500 kilometers of its S-400 batteries, of which there are several from Crimea to Kaliningrad. Israel’s use of the F-35 to bomb Syria has given the Russians live data on NATO’s most advanced stealth fighter.

      The S-500 space defense system is scheduled to enter service in 2021. Since the S-500 can defend against ICBMs it may affect the balance of power of mutual assured destruction (MAD).

      The Zircon and Khinzal hypersonic missiles are currently in service and are the most effective anti-ship weapons in the Russian arsenal that we know of. Their standoff range enables strikes on enemy ships from 500 to 2,000 kilometers. This means that Russia has the ability to strike ships in the Mediteranean and North Sea using assets based on Russian soil, not even counting the assets based in Latakia, Syria. NATO forces currently have no defense against hypersonic missiles.

      Russian ECM capabilities have been somewhat exaggerated by news stories about the 2014 encounter with the USS Donald Cook. The Donald Cook was allegedly shut down by ECM attack while an SU-24 overflew the vessel. However, more accurate sources noted that any ECM attack, if there even was one, would have been executed using ground-based equipment, not the Su-24 fighter. If this attack really happened, the US Navy has presumably hardened its vessels against ECM in the seven years since.

      We do know that Russian ECM systems in Syria were able to disable the vast majority of Tomahawk Missiles fired at Syria in April 2017. Other than aircraft carriers, the primary American method of projecting power is Arleigh-Burke class destroyers such as the USS Donald Cook which carry about 50 Tomahawk missiles each. The 2017 exercise in Syria probably indicates that Russia is able to jam volleys of Tomahawk missiles with better than 90% success. The remaining 10% of the subsonic Tomahawks can be easily shot down by anti-aircraft batteries.

      The question is whether the US Navy has found a way to harden the Tomahawk missiles against Russian ECM since 2017. If not, then given the much smaller size and number of missiles that can be carried by Navy attack aircraft, the US Navy’s primary weapon for ground attack has no teeth against Russian targets. Of course in any conflict, the first target of NATO’s “wild weasel” aircraft will be SAM radars and ECM equipment.”

      http://thesaker.is/incentives-joe-biden-and-vladimir-putin-possible-moves-donbass-crisis/

  • Jodå, vi har ju sett hur USA:s militär helt misslyckats med sina krig sedan andra världskriget! Särskilt det famösa misslyckandet med Tomahawk-attacken på Syrien för några år sedan visade att tekniken sprungit ifrån USA som slösat bort massor av lånade pengar på det värdelösa F-35 och hangarfartyg som numera kan betraktas som flytande likkistor mot moderna supersoniska missiler! USA har ingen innovativ ekonomi utan är totalt bankrutt och belånat över öronen! Sen är väl Ryssland knappast mer genomkorrumperat än USA som inte ens kan genomföra ett val utan omfattande mygel och korruption. Glad påsks inlägg är ju bara önsketänkande och skönmålning av ett USA som håller på att falla samman…Verkligheten är måttstocken inte det du läser eller hör från MSM som ljuger hela tiden!

   • Anders Romelsjö.. Du är försent ute..
    USA/ NATO har redan förlorat det militära övertaget.
    Ryska designers arbetar med nya hypersoniska vapensystem baserat på de redan skapade komplexen “Avangard”, “Zircon” och “Dagger”. Detta meddelades av Aleksandr Leonov, generaldesigner för NPO Mashinostroyenia militär-industriella komplex.

    • Det man undrar är var USA gömmer sina ”fantastiska” supervapen en del svamlar om? Inte verkar de användas i krigen USA är med i utan det är bara gamla ”bettan” B52 som plockas fram när något ska bombas sönder!

 2. ”Hollywood-versionen av krig är en skönmålning av verkligheten”. Hollywood-versionen gäller inte bara för krig och inte bara i USA. På mycket nära håll ser jag hur denna version av många av livets olika verksamheter är den dominerande. Det är mest denna dominans som även får mången svensk att, visserligen passivt, ställa upp på skönmålningen av väst och lögnerna om mycket i öst. Makten över tanken blir allt viktigare. Knut Lindelöf skriver bra om detta idag: https://www.lindelof.nu/ny-myndighet-for-asiktskontroll/

 3. Anders Romelsjö.. Du är försent ute..
  USA/ NATO har redan förlorat det militära övertaget.
  Ryska designers arbetar med nya hypersoniska vapensystem baserat på de redan skapade komplexen “Avangard”, “Zircon” och “Dagger”. Detta meddelades av Aleksandr Leonov, generaldesigner för NPO Mashinostroyenia militär-industriella komplex.
  Enligt honom är det planerat att skapa “en hel kedja av system” som kommer att överträffa första generationens hypersoniska vapen i ett antal parametrar. Experter kallar utveckling och förbättring av befintliga komplex ett förväntat steg. Analytiker föreslår att vi främst kan prata om skapandet av ryska medelstora markbaserade system.
  I Ryssland utvecklas lovande hypersoniska system, som kommer att vara en fortsättning på Avangard-, Zircon- och Dagger-systemen. Vi pratar om skapandet av en hel kedja av vapen. Alexander Leonov, generaldirektör och generaldesigner för NPO Mashinostroyenia militärindustriella komplex, talade om detta vid sidan av akademiska avläsningar om astronautik.

  I oktober 2020 rapporterade chefen för generalstaben för ryska väpnade styrkor, general för armén Valery Gerasimov, till president Vladimir Putin om de framgångsrika testerna av den tredje typen av hypersoniskt vapen – Zircon-missilen. Under testerna utvecklade raketen från fregatten “Admiral of the flotta of the Soviet Union Gorshkov” en hastighet på mer än Mach 8 och träffade ett mål i Barentshavet.
  Enligt den ryska försvarsdepartementet kommer Zircon att gå in i arsenalen med kärnkraftsubåtar för projekten 885, 885M, 949AM och ytfartyg för projekten 22350, 23560, och kommer också att användas vid upprustningen av kryssaren av projekt 1144.2 Admiral Nakhimov och fregatter av klassen Admiral Gorshkov.
  Det är inte uteslutet att korvetterna i projektet 20385 i framtiden kommer att utrustas med Zirkon, Vladimir Putin meddelade detta i oktober under sitt besök i korvetten Thundering. I allmänhet kommer den ryska marinen att ta emot “Zircons” 2021-2022.
  “Nya möjligheter” : Enligt experter är den största fördelen med hypersoniska vapen att sådana system inte kan brinna i atmosfären på grund av användningen av speciella material och tekniker.
  ”Hypersoniska vapen kommer inte att ersätta andra typer av vapen, eftersom olika utrustningar har olika uppgifter. Till exempel är räckvidden för Caliber-missilen cirka 2000 km, vilket är mer än det genomsnittliga intervallet för hypersoniska system. Därför kommer försvarsministeriet att använda både hypersoniska och pre-hypersoniska vapen, “förklarade Dmitry Litovkin, redaktör för tidningen Nezavisimoye Voennoye Obozreniye, i en kommentar till RT
  https://russian.rt.com/russia/article/848912-rossiya-giperzvuk-novoe-oruzhie

 4. http://thesaker.is/book-review-disintegration-by-andrei-martyanov/

  Andrei Martyanov har faktiskt ännu en färskare bok utgiven, så att det blir en trilogi kring temat om det amerikanska imperiets sönderfall. Den senaste boken ”Disintegration” beskriver det interna sönderfallet och boken recenseras i länken av signaturen ”The Saker”.

  ”The Saker” delar Martyanovs syn på samtliga punkter, dels vad gäller USA:s militärteknologiska underläge och vad gäller det inre sönderfallet. Tilläggas bör att han är utbildad militärstrateg och har erhållit sin utbildning vid ledande institutioner i USA. Martyanov är född och uppvuxen i Ryssland medan ”The Saker” är barn till ryska föräldrar men har vuxit upp i Schweiz. Båda är således ryssar boende i USA.

  Peter Lavelle, amerikan i Moskva sedan 20 år, hade en gäst förra veckan på RT:s CrossTalk. Denne exemplifierade problemet och faran i nuläget. Han sade sig tidigare ha tillhört de utvaldas krets och kommit i samtal med bl.a. George Soros. ”Problemet är att de är helt fångna i sin ideologiska syn som de blint tror på.” De ser sig som exceptionella och ofelbara och skulle inte komma på tanken att ifrågasätta sina vanföreställningar. Dessa ideologiskt styrda multimiljardärer sätter USA:s agenda och eftersträvar fortsatt världsherravälde.

  Den akuta faran är ett nytt krig i Ukraina. Ett idealiskt läge för USA att avleda uppmärksamheten från kaoset på hemmaplan, lämpligen symboliserad av den virrige presidenten. Här kan man i mångdubbel skala upprepa Georgien-kriget 2008, Ryssland skulle kunna demoniseras som den aggressiva parten som måste uteslutas från allt internationellt samarbete. Ryssland har gjort preventiva motåtgärder, samlat militära krafter i regionen och säkerligen i detalj varnat både Merkel och Macron. Frågan är om det räcker, Merkel är en av anstiftarna till händelserna i Kiev 2014 och på väg ut från kanslersämbetet, hon lär knappast bry sig. Macron vet inte vilken stol han skall sitta på. Han kan mycket väl stöda USA i ett desperat försök att rädda sin dalande popularitet.

  • Rysslands varning går inte att ta miste eller misstolka eller på annat sätt vifta bort. Om Nato använder Ukraina som täckmantel frö att fröa krig mot Ryssland, så kommer det inte att finnas ett Ukraina värt att oja om. Och vi vet att ryssarna menar allvar. Macron, Merkel, B Jo och dead brain Biden är förvarnade. Don’t mess with Mother Russia! Lär er historiska läxan ordentlig den här gången. Den lider ” Alla som gick på Ryssland gick ett katastrofalt slut till mötes – Khazaria, Napoleon, Vita armén och Hitler. Om USA/Väst/Nato inte vill vara det senaste namnet på listan så råds dessa att inte utmana ödet. Om inte så kommer Ryssland att reducera er till ett exceptionellt skitberg, capisc lömsky?

 5. USA har inte haft militärt övertag sen sovjetunionens framgångsrika spionage och amerikanskt förräderi gav sovjetunionen kärnvapen. USA lyckades bara sinka sovjetunionens globala offensiv, till sist kollapsade sovjetunionen spontant under trycket av ett ineffektivt ekonomiskt system. Det är värt att minnas att dagens vapensystem innebär MAD, ömsesidig förintelse, och bara kan användas till att hota med.

  Sovjetunionen hade på 80talet ett övertag 3 till 1 inom pansar och infanteri i östeuropa. När sovjetunionen ställde upp taktiska kärnvapen, kombinerat med den mängd trupp som tarvas för att erövra främmande territorium, kontrade Nato med Pershing II, som gjorde det sovjetiska militära övertaget militärt oanvändbart.

  Dagens situation med ett kapitalistiskt Kina under kommunistpartiets kontroll innebär att det för första gången finns en framgångsrik expansiv ekonomi till stöd för kommunistpartiets maktpolitiska ambitioner. KKP har också en flotta för maktpolitisk expansion, men Kina har grannar med motsatta intressen. Indien har en flotta och en linje befästa öar i indiska oceanen som begränsar den kinesiska flottans möjligheter att ta över från US Navy på rutten Shanghai-Suez. Konfliktcentrum har flyttat från det delade Tyskland till havet mellan Kina, Vietnam, Filippinerna, Korea, Kina och Taiwan. Närmast på tur för oönskat maktövertagande ligger Taiwan. Om Kina tar Taiwan har Kina öppet hav till Stilla Havet, och kan inte inneslutas av sina grannar längre. Ett kinesiskt anfall på Taiwan skulle innebära ett lokalt storkrig, som allra minst.

  • Mycket intressant kommentar som verkar trovärdig.
   Man kan förstår Ryssland lät hela det omfattande pansarförsvaret vara kvar i Ukraina efter Sovjetunionens fall. Endast kärnvapnen hämtades hem av Ryssland.
   Resten betraktades som skrot eller icke längre användbart.
   Det visade sig inte minst i Ukrainakonflikten där den enorma mängden vapenarsenal inte kom till någon vidare nytta.
   Före Ukrainakonflikten var ju Ukraina ansett som det mest befästa landet i Europa.
   En sanning med modifikation.
   Jag läser alternativ högermedia på webben. Sådant som statsminister Stefan Löfven gärna påtalar som ”odemokratisk”.
   Samhällsnytt har påpekat Kinas militära upprustning. Dess möjliga konsekvenser fick jag veta strax här ovan.
   Kanske något för fredsaktivisten Anders Romelsjö att tänka på?
   Högerpublikationen Fria Tider berättade idag att USA för närvarande är inblandade i sju militära konflikter. Det är mer än på länge.
   Alla konflikterna är i MENA-området. Där jag hastigt föreställde mig islamismen härjar.
   Inte alls för jag vill förbjuda någon religion, men varför vurmar vänstermänniskor för Islam och närmast hatar eller föraktar vår kristna tradition?

   Man kan ifrågasätta varför USA är inblandad i sju militära konflikter i MENA-området.
   Jag är inte så insatt men tror frågan har flera svar. Enbart olja räcker inte.
   Svaret borde också innehålla stormaktsambitioner där det finns fler rivaler.
   Försvaret av det USA uppfattar som demokrati.
   Samt försvaret av den kristna och judiska traditionen.
   Med de här svaren skulle jag vilja veta vad som skulle hända om USA drog sina (militära) intressen tillbaka?
   Förre presidenten Donald Trump gjorde sina försök till tillbakadragande på patriotisk och nationell grund och lyckades väl kanske något men långt i från fullt ut.
   Mot sig hade Donald Trump liberalismen som liksom kommunismen är en missionerande ideologi men anspråk på att lägga under sig hela världen.
   Så det här med USA:s krig i Mellanöstern måste vi tyvärr räkna med så länge den liberala vänstern styr USA.

   • ”Skulle jag vilja veta vad som skulle hända om USA drog sina (militära) intressen tillbaka?” Inte så svårt, vi skulle få en betydligt fredligare värld, stora framsteg, för det är USA som driver de flesta konflikter i världen, direkt eller indirekt, med maktintressen som syfte. Tänk om USAs enorma krigsbudget istället användes till att bygga företag och skaffa jobb, bygga ett välfärdssystem, och utrota fattigdom. Tänk om USA skulle stänga sina över 1,000 militära spionbaser runt världen. Tänk om USA skulle dra tillbaka sina ockupationsstyrkor från WW2 i Europa, Sydkorea, Japan, Filippinerna, och flottstyrkor i Stilla havet. Flera mindre men lösbara konflikter skulle finnas kvar, men dom skulle kunna hanteras.

    • Mindre konflikter som invasionen av Taiwan, 9-dashed line, etc, etc?

     Jag har en vag känsla att det är en bra ide av USA och andra nationer att behålla sina flottstyrkor i vissa ”heta” områden.

     • Kina måste införliva Taiwan helt och hållet med fastlandet. Ett ”blitzkrieg ” av Kina är angeläget och välkommet. USAs pompösa fasoner, för att inte tala om liill-Britanniens gammalkossa teater vid Taiwan viken får därigenom var sitt välförtjänta örfil. USAs flotta kan fortsätta trakassera små ö nationer och så hålla militärparad i t e x Honolulu. Lill-Britanniens kan få ge 21 kanons salut för döda ”kungligheter” vilket lär öka snabbt med tanke på att de är alal över dödens ålder numera.

     • Kina måste införliva Taiwan med fastlandet. Ett ”blitzkrieg” med minsta möjliga skadegörelse och befria Taiwan viken från ”exceptionella” skitstövlarnas intrång. USAs icke stridsduglig flotta (men väldig pompöst ändå) plus lilla-Britanniens flotta teater får var sitt välförtjänta örfil.

      Lilla-Britanniens flotta används bäst hemmavid för att ge 21 skott salut till döda kungligheters minnen (det lär blir mer av den varan framöver).

      USA kan fortsätta göra det den är bäst på: trakassera små ö nationer då och då sedan så hålla militärparad i Miami Beach eller Times Square

     • Ytterst tveksamt om Kina skulle klara av att erövra Taiwan även om ingen annan nation ingriper, vilket naturligtvis är oundvikligt.
      Det går heller inte att förbereda en sådan operation utan att det skulle vara synligt veckor eller kanske månader innan så blitzkrieg är nog uteslutet.

      Skulle det ske en blockad av Taiwan utan världssamfundets godkännande skulle den enkelt brytas av USA tillsammans med flera andra nationer utan att Kina kan göra mycket åt det utan att genomföra krigshandlingar mot en överlägsen krigsmakt.

      Kina framstår allt mer som klassens ”bully” som trakasserar grannländerna. Men även en bully kan åka på spö om de mindre barnen går ihop. Indien, Japan, Taiwan och Sydkorea har ju skapliga militära resurser och Vietnam har ju som bekant spöat Kina tidigare.

     • Stålgren bara att skriva att Kina är en bully mot nationer i närheten visar väl hur dåligt informerad du är…Det är väl för f-n USA som trakasserar snart hela världen och som Kina försöker stävja i sitt närområde! Hade USA inte varit där och stuckit näsan i blöt hade det nog varit lugnt! USA har väl av alla nationer bevisat att de är odugliga på att kriga…Om Kina är bättre eller sämre än USA vet man inte men kan man vara sämre än USA som till slut förlorar alla krig? Knappast möjligt….I Taiwan är man nog smärtsamt medvetna om att USA är inget att ”hänga i granen” när det hettar till på allvar! I Georgien gjorde man i brallorna så fort den ryska vedergällningen drog igång och ”slipsätaren” fick bråttom att pysa!

     • Det är roligt att se de uppkäftiga jänkarna backa redan vad gäller Taiwan.

      ”When NBC host Chuck Todd asked Blinken whether the US is ”prepared to defend the island of Taiwan militarily,” Blinken dodged a direct response, instead, reiterating that there is ”a bipartisan commitment” to Taiwan island under the Taiwan Relations Act.”

      Translation: skulle Kina införliva Taiwan helt och hållet med fastlandet finns det inget som uppkäftiga jänkarna och deras lakejer kan göra än att låta munnen gå …

      https://www.globaltimes.cn/page/202104/1220883.shtml

     • Erik Stålgren Anledningen till USAs omfattande militära uppladdning i Sydkinesiska Havet är att kunna plundra Kina naturrikedomar.

     • @Ett anständigt förslag Taiwan kommer att återförenas med hemlandet, men knappas med något ”blitzkrieg”. Det fyller ingen vettig funktion då trycket från lokalbefolkningen för en återkoppling växer stadigt.

      @Erik Stålgren Kina kan militärt ta över Taiwan på 24 timmar, men den USA backade marionettregimen skulle göra allt för att förstöra öns industri, så det är ingen vettig logisk lösning. USA kommer inte att riskera en militär konfrontation med en blockad mot ett vida överlägset Kina, något som klart framkom i Ukraina händelserna nyligen. Att en sådan operation utan att det skulle vara synligt veckor eller kanske månader innan är sant. Den pågår just nu med Kinas konstanta inflygningar i Taiwans ADIZ, som är internationellt luftrum. Ockupationsregimen på Taiwan har ingen aning om någon är ett begynnande anfall. Marionetterna ska inte tillåtas sova lugnt en enda natt.

      Sedan är Taiwan inget ”grannland” utan sedan tusentals år en del av nationen Kina, samma folk, gemensam historia, kultur, huvudspråk med mycket starka familjeband. Vietnam har heller inte ”spöat” Kina. Kina genomförde en straffexpedition mot Taiwan som en varning mot vietnames militära expansiva planer. Sådana ”straffexpeditioner” har varit vanliga i Asiens historia och genomförs för att förbygga krig. Även denna har visat sig vara framgångsrik. Vietnam har inte försökt expandera, trots uppmaningar från USA.

  • Kina är inte kapitalistisk, inte heller kommunistiskt, Kina har utvecklat ett eget system man kallar socialism med kinesiska förtecken. Det väst kallar ”kommunistpartiet” är inget västligt typ politisk toppstyrt parti som styrs av en enväldig hemlig partistyrelse toppen ner med maktambitioner, utan består av ett stort antal folkrörelser som styr Kina på alla olika nivåer nerifrån och upp som folkstyrt. Kina, eller KKP, har ingen flotta för maktpolitisk expansion utan en flotta för att förhindra maktpolitisk expansion av främst USA. Kina har grannar med kompatibla och samstämmiga intressen till 90%. Därför bildades, BRI, AIIB och RCEP. Taiwan kommer att återförenas med Kina, det är en del av Kina sedan över 25,000 år med kinesisk historia, befolkning, kultur och språk. Ökande tre fjärdedelar av befolkningen vill närma sig Kina och fjärma sig från USA. Kina kan ta kontroll av Taiwan på 24 timmar militärt, men varför, det är bara att vänta ut dom som det är nu. Kina har på tusentals år aldrig gjort försök att expandera utanför sina traditionella gränser, det finns inga sådana planer nu heller. USA har vid Stilla Havs kriget, Korea kriget, Tibet upproret 1959, Vietnam, Tiananmen 1989, terrorism i Hong Kong, Tibet, Xinjiang, och Sydkinesiska Havet, och nu senast med falsk ryktesspridning och propaganda, försökt ta kontrollen av Kina. Allt har misslyckats, men USA försöker igen.

  • Freddy Detta inlägg är bara ett klippa-klistra inlägg från USAs propaganda och är idag totalt missledande. Kina är distribuerat kapitalistiskt, den centrala maktoligarkin som kapitalistiska länder som USA bygger på finns inte. Senaste exemplet var när en junta av oligarker försökte skapa en sådan var när Jack Ma initiativet stoppades. Sedan finns inga ”maktpolitiska ambitioner” av något ”kommunistparti”. Sedan finns inte heller någon ”KKP flotta” för ”maktpolitisk expansion”. Kinas flotta och militär är helt byggd för försvar, inte som USA för makt expansion och erövring. KPP har absolut inget att göra med PLA eller försvaret. Det väst kallar för ”kommunistpartiet” är en folkrörelse med uppgift att folkligt styra besluten av Kinas myndigheter på alla nivåer, speciellt Kinas Riksdag, Nationalkongressen. Sedan är det inte fråga om något ”maktövertagande” av Taiwan. Taiwan är en del av Kina och har varit så sedan ön befolkades för omkring 25,000 år sedan, det är en fråga om att avhysa invaderande USA och USA stödda ockupanter från tiden då Taiwan invaderades och ockuperades i en en mycket blodig invasion, Vita Terrorn, vilket började 1950 och pågår till denna dag. Det finns idag en växande och mycket stark folkrörelse på Taiwan för en återkoppling med hemlandet, vilken ivrigt mörkas i västmedia, och även de hårt censurerade lokal media på Taiwan.

 6. MAD avhandlas redan i första avsnittet. I och med socialismens sammanbrott är Ryssland bara ett medelstort ortodoxt kristet land beväpnat som en supermakt. Inget problem, utan socialism inget krig. Ryssland har inte ekonomi eller befolkningsunderlag till att fylla rollen som erövrare, det är därför Sverige inte ruster upp igen, utan väljer Nato-optionen. Den ryska socialismen är död, fyrfaldigt leve.

  Krigsrisken har flyttat till havet utanför Kina, det kinesiska kommunistpartiet hotar omgivningen. Fokus ligger på Taiwan, det är KKP´s primära mål. Med Taiwan erövrat blir det svårt att hålla den imperialist-kinesiska flottan innesluten. Alla grannländerna förstår detta.

  • Freddy.
   Ingenting tyder på att Taiwan är KKP:s primära mål. Kina har tolererat Taiwan i 70 år och om inte någon förändrar läget så kommer det sannolikt att bestå.
   Nu är antagligen Taiwan istället USA:s primära mål och beroende på vad den primitiva krigarklanen i USA hittar på så kan det trigga ett kinesiskt anfall.

   Misstanken är att USA kör samma föreställning som i Ukraina och försöker provocera Kina till angrepp för att sedan kunna släppa lös en lavin av sanktioner även mot Kina. Proxykriget i Ukraina kan vara avsett att binda upp Rysslands styrkor så att dom inte kan rycka ut till Kinas försvar om det skulle bli riktigt allvarligt.

   Mitt tips om allt det här är att vi nu ser förspelet till det tredje världskriget. Ett krig som med största sannolikhet ingen kan vinna.

  • @I klartext Det har faktiskt utvecklats en hel del sedan detta skrevs. Framsteg som BRI och RCEP frihandelsområde. Nu pågår diskussioner om att även Indien skall med. Det kommer att betyda större delen av hela världens handel, men USA finns inte med.

 7. I mitt medvetande har Kina och Ryssland redan ett viktigt militar-kvalitativt overtag. Om USA hade en regering/deep state, utan medfodd hybris och dementia, skulle jag andas lungnare. Blir Donbass tandsatsen? Far Paul Craig Roberts ratt? Nedan en lank till Reiner Fuellmich’s senaste interview (lite off topic, men man kan skonja delar av spelet bakom kulisserna. Tyvarr pa tyska).
  https://www.paulcraigroberts.org/2021/04/02/the-kremlin-has-allowed-the-us-ukraine-attack-on-donbass-to-go-on-far-too-long-will-war-be-the-result/

  https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Reiner-Fuellmich-Updat-on-'Five-to-Twelve'-April-2021/6a2ba6562149589443cf6137fb70b4c2d0ca9eec/56564f

 8. Med tanke på hur Ukraina skrotar ryska stridsvagnar med hjälp av turkiska drönare och västeuropeiska anti-tank missiler är det väl inte en självklar slutsats. Den oövervinnliga ryska pansararmén verkar ha kört på pumpen. Ett tidigare exempel på detta var ju striderna vid Nagorno-Karabach förra året när armeniernas ryska taktik och materiel förstördes av turkiska och israeliska drönare. Ryssarna har nu försökt improvisera och svetsat fast något som liknar ett skrapgaller (kallas cope cage) på tornens ovansida för att dämpa anti-tank missilernas effekt. Något som inte verkar ha någon större effekt.

   • Om Ryssland slagit ut Ukrainas flygvapen varifrån kom då helikoptrarna som sköt sönder oljeupplaget i Belgorod? Att ryssarna fått storstryk runt Kiev är ju inte någon hemlighet. Nu drar man sig undan med svansen mellan benen för att slicka såren och omgruppera. Nu justeras även förlustsiffrorna up – nu tlas det om närmare 45.000 dödade/sårade/försvunna. Så stora förluster i ett meningslöst krig borde snart börja kännas i hemmaopinionen?

    • Verkar vara så att ryssarna drar sig tillbaka frivilligt efter ganska liten strid. Dock bundit mycket ukrainskt militär i området troligen.

     • Den ryska fascistregimen börjar förbereda sin befolkning på dåliga nyheter…

      ”Russian President Vladimir Putin’s press secretary Dmitry Peskov is speaking live on Sky News with Mark Austin.”
      ”Asked if the war had amounted to a humiliation for Russia given the number of troops lost, he said: ”No, it’s a wrong understanding of what’s going on.”
      But in a rare admission from Russia of how badly the war has gone, he admitted: ”We have significant losses of troops. And it’s it’s it’s a huge tragedy for us.”

      https://news.sky.com/story/ukraine-russia-news-live-new-sanctions-putin-war-crimes-nato-bucha-latest-12541713

     • AndersI
      Peskovs svar stöder det jag tycker mig ha märkt om den Ryska varianten på propaganda, nämligen att Ryssarna faktiskt verkar hålla sig till sanningen och låta Ukraina och väst skämma ut sig med alla sina fantastiska sagor om ”The Ghost of Kyiv” och annat.

      Antagligen är det den smartaste linjen för Ryssland med tanke på det enorma mediaövertag som väst har.

    • Ukraina själva förnekar det här med helikoptrarna. Förklara varför Ukraina närmast desperat tigger om vapen? Ryssland har redan vunnit det här kriget.

     • @Sven-Eric
      Helikoptrarna är ju ett spännande kapitel. Var det en rysk False Flag operation för att försöka bygga upp motivation för det olagliga och meningslösa kriget?
      Oavsett vilket är det extremt klantigt att inte ha koll på sitt luftrum när man befinner sig så nära ett slagfält. I o f s kan det bero på att Ukraina kanske kunnat bärga IFF-utrustning från någon nedskjuten helikopter. Det kommer i så fall att innebära fler ”glada” överraskningar på ryskt territorium.
      Efter att den ryska offensiven kört fast har det ju övergått till ett ”war of attrition” och då förbrukas vapen på båda sidor.

   • Om Ukrainas hela militära försvar är utslaget, vad är det då för spökarmé som gör livet surt för ryssarna?

    Vilka områden räknar du in i de 215,000 km2?

    • Andersl,
     Militärer från Nato-länder (Frankrike, Tyskland, Storbritannien) och ”neutrala” Sverige, bidrar med vapen och manliga insatser.
     Nu kontaktar officerarna som sitter fast beläggda i en industriell zon i Mariupol ryska militären och ber om en korridor för att de ska lämna staden.

     • Å sjutton, så Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Sverige har skickat så många soldater att de kan ersätta hela den ukrainska försvarsmakten (som skall vara helt utslagen)? Undrar hur många tusen man det kan vara? Har du någon idé om detta tro?

     • Det stämmer rätt bra det! Helikopterskytteltrafiken för några dagar sedan vittnar om det – det är sk ”high value assets” (dvs agenter från MI_6, CIA och Mossad mm) som skulle räddas innan Mariupol blev ransad av nazister av den ryska armén. Det ryktas om att bluff filosofen Bernard Henry-Levi är en av dessa.

      Väst har de facto förklarat krig mot Ryssland. Men det hjälper inte – Ryssland har sopat hela mattan från väst stödda nazister i Mariupol. Om några dagar börjar Ryssland börjar rensning av den 60-80,000 strak välutrustad och tränad förbanden som har grävt sig i Donbas. Vi ska få höra mycket ojande och aj, aj-ande från lögnimperiets propaganda kanaler (alla kategorier – media, politiker och akademiker plus en och annan lögnimperiets fotsoldat som en viss @Andresl här😜).

      Vi som vet vad kriget i Ukraina egentligen handlar om är glada över Rysslands landvinningar.

      Plus, plus: Vi som vet vad kriget i Ukraina egentligen handlar om har extra glädje av att läsa den oförliknelige Pepe Escobars utmärkta diagnos av Europas självmords politik. En helgläsnings karamell m a o:
      http://thesaker.is/sit-back-and-watch-europe-commit-suicide/

    • Gör kartläsningen själv.
     Säkert är att det INTE inkluderar de områden som sionisterna har i reserv att bosätta sig i d v s ockupera i fall apartheid israel projektet i Palestina skulle gå i stöpet. En hint: Victoria F**K EU Nudelman (oks Nuland) och Anthony Blinken härstammar från Ukraina. Plan B är jo att man ska flytta till Ukraina och återupprätta Khazaria (folk kallar det en våtdröm men sionisterna ger sig inte). Gör din läxa och läs mer om Khazaria innan du uttalar dig @Andersl.

 9. Intressanta synpunkter på Azov-bataljonen från nättidningen Kvartal:

  ”För att avleda den västerländska uppmärksamheten från den enorma humanitära katastrofen som orsakades av invasionen, har Ryssland använt sig av ett brett spektrum av tekniker för att lägga ut dimridåer. En av de här bedrägliga metoderna är Moskvas fokus på det ukrainska Azovregementet som i ryska och proryska medier felaktigt beskrivs som en ”fascistisk” eller ”nynazistisk” ”bataljon” eller ”milis”. Alla de här beskrivningarna är felaktiga…”

  https://kvartal.se/artiklar/brunsmetningen-av-azov/

  • Denna text är helt kopierad från tidningen ”The Times”

   Olena Semenyaka berättar för ”TIME” att Azovs uppdrag var att bilda en koalition av högerextrema grupper över hela västvärlden, med det yttersta målet att ta makten i hela Europa.

   Apart from offering a place for foreign radicals to study the tricks and tools of war, the Azov movement, through its online propaganda, has fueled a global ideology of hate that now inspires more terrorist attacks in the U.S. than Islamic extremism does and is a growing threat throughout the Western world.

   ”Det kan beskrivas som en liten stat i en stat”, säger Olena Semenyaka, chef för den internationella uppsökande rörelsen för Azovrörelsen. På en turné i Cossack House 2019 berättade hon för TIME att Azovs uppdrag var att bilda en koalition av högerextrema grupper över hela västvärlden, med det yttersta målet att ta makten i hela Europa.

   Ukrainsk polis hade länge behandlat hans organisation, Patriot of Ukraine, som en nynazistisk terroristgrupp. Biletskys smeknamn inom gruppen var Bely Vozhd, eller White Ruler, och hans manifest verkade hämta sin berättelse direkt från nazistisk ideologi. Ukrainska nationalister, sade det, måste ”leda de vita nationerna i världen i ett sista korståg för deras överlevnad, ett korståg mot det semitledda Untermenschen”, en tysk term för ”undermänniskor” med rötter i nazistisk propaganda.

   Men i mars 2018 fördömde USA:s kongress offentligt Azovbataljonen och förbjöd den amerikanska regeringen att tillhandahålla någon ”vapen, utbildning eller annan hjälp” till sina kämpar. Även om det till stor del var symboliskt, avskräckte draget alla västerländska militära styrkor, och särskilt medlemmar av NATO-alliansen, från att träna tillsammans med Azov-krigare – eller faktiskt ha något med dem att göra.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here