Daniel Suhonen, DN: “Marxist och socialdemokrat som tror på demokrati” – hur går det ihop?

33
595
“I någon mening är jag självklart marxist. Men i grunden är jag en traditionell socialdemokrat som tror stenhårt på demokratin”

Bild: By Vogler – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73485536

Jag plockar upp idéer till blogginlägg både här och där. Igår på DN Kultur där Daniel Suhonen porträtterades inför sin 40-årsdag. DN gratulerar: Daniel Suhonen blir 40 år och har varit förbannad i 20.

”I någon mening är jag självklart marxist. Men i grunden är jag en traditionell socialdemokrat som tror stenhårt på demokratin”, säger Daniel Suhonen i den stora bilden till artikeln som tar upp nästan en hel sida.

Jag vill mena att detta inte går ihop.

Samtidigt har Suhonen och hans medarbetare på Katalys gjort viktiga insatser bland annat för att påtala klassförhållandena i Sverige. Jag har besökt bra möten och skrivit uppskattande artiklar om detta. Mycket bra klassträff!

Samt publicerat en artikel som både välkomnar och kritiserar “Reformisterna”, som strävar efter att vrida socialdemokraterna åt vänster. Ett lovvärt initiativ! Vad vilja Reformisterna?

Men demokratin då – Suhonen “tror stenhårt på”?

På DN Debatt skev Peter Eriksson, Mp, minister för internationellt utvecklingsarbete 17 mars DN Debatt: ”Regeringen ska öka stödet till demokratiutveckling i Östeuropa”

Jag vill resa den näsvisa frågan “Nå, hur pass kvalificerad är Sverige för detta”?

Jag börjar med inledningen i artikeln på DN Debatt inleds på följande sätt.

* “Demokratin i världen är på tillbakagång. Det bor i dag fler människor i länder med auktoritära tendenser än i länder som gör demokratiska framsteg. Demokratiska processer undergrävs.”

Hur ser det ut i Sverige?:

1. Demokratiutredningen. I Sverige uppger 85 % att de saknar politiskt inflytande mellan valen enligt den Demokratiutredning som leddes av liberalen Olle Wästberg. Olle Wästberg i Dagens Arena.
Visst, 2014 års demokratiutredning visar att demokratin är djupt förankrad i Sverige, men hur är det bland politikerna? Och det som kallas demokrati nyttjas olika av olika medborgare “De som är aktivt engagerade i civilsamhällsorganisationer och politiska partier är i huvudsak välutbildade och socioekonomiskt resursstarka personer. Tilltron till demokratin är betydligt starkare bland de resursstarka, dvs. personer med hög utbildning och inkomst, än bland resurssvaga. I riksdagsvalet var det ungefär
15 procentenheters skillnad i valdeltagande mellan hög- och lågutbildade. Det var också betydande
skillnader i valdeltagandet mellan svensk- och utrikesfödda.”
2014 års Demokratiutredning.

Och nu diskuterar jag ändå inte att kontrollen över väsentliga produktionsförhållanden och resurser inom ekonomin ligger hos en mycket liten grupp som fattar beslut utan deltagande av eller insyn i detta.

2. Valet 2018. Sveriges största politiska parti bildar regering för att till stor del genomföra den politik som främsta motståndarsidan gått till val. Under motivering att detta var nödvändigt för att minska inflytandet för det socialkonservativa invandringskritiska/främlingsfientliga SD – som uppgivit att man accepterar moderaternas migrationspolitik. Det demokratiska alternativet vore förstås nyval/extraval, eller hur?
3. Värdlandsavtalet.
En majoritet av anhängare i befolkningen till samtliga politiska partier ansåg våren 2016 i en opinionsundersökning (se nedan) att Sverige inte skulle ingå Värdlandsavtal med Nato. Men i riksdagen röstade partierna tvärtom. Majoritet i Sverige mot värdlandsavtalet med NATO!

En opinionsundersökning av SIFO, beställd av Aktionsgruppen Nej till NATO som genomfördes mellan den 15-19 februari 2016 visar att en bred majoritet av de tillfrågade avvisar värdlandsavtalet efter information om vad det innebär i form av närvaro av NATO trupper på svenskt territorium, eventuellt med kärnvapen, och hot mot vår alliansfrihet. Av de tillfrågade var 56 procent negativa till konsekvenserna av värdlandsavtalet, 26 procent accepterade det och 16 procent var osäkra.
http://www.nejtillnato.se/sifo-undersokning/
NATO - Aktionsgruppen Nej till NATO
* Det finnas klara könsskillnader, då avtalet accepterades av 39 % av männen och endast 13 % av kvinnorna.
* Bland männen var andelen positiva högst i åldern 15-29 år (46 %), medan den bland kvinnor var lägst (3 %) i denna ålder. Antalet individer i olika åldersgrupper bland könen är ganska litet.
* Bland de röd-gröna väljarna säger 70 procent nej till värdlandsavtalet medan 14 procent är positiva.
* Av de borgerliga väljarna säger 45 procent nej till värdlandsavtal medan 39 procent är positiva.

Sverige slöt med NATO senare under 2016 ett Värdlandsavtal som (maj, 2018) kompletterats med en så kallad ”Avsiktsförklaring”. Denna lägger grund för ett fördjupat försvarssamarbete i syfte att ”förbättra Sveriges förmåga att bedriva ”multinationella operationer”.

Värdlandsavtalet ger Nato ett handlingsutrymme (öppet eller dolt) att placera ut kärnvapen på svensk mark samt möjlighet (i en akut krigssituation) att kunna avfyra vapen från svenskt territorium. Den avgörande frågan handlar inte om huruvida USA först måste be Sverige om lov utan om den berättigade oro Ryssland måste känna avseende svenskneutralitetspolitik.

Att tro att USA/NATO i ett akut krisläge skulle ta hänsyn till ett svenskt veto vad gäller ett införande av kärnvapen är önsketänkande. Ännu större önsketänkande är att tro att Ryssland skulle finna dylika försäkringar trovärdiga. Sveriges riksdag lurar befolkningen genom tal om alliansfrihet då verkligheten är att detta överges till förmån för uppslutning bakom USA, världens i särklass mest krigiska stat som också leder då det gäller brott mot FN-stadga och folkrätt.

Nuclear Threats Trump Bomb Atom Bomb

4. Kärnvapenkonventionen.

Olof Palmes Internationella Center har låtit en Sifoundersökning ta fram siffror: 85% av svenskarna vill att Sverige ska skriva under ett kärnvapenförbud. Bland samtliga politiska partiers sympatisörer finns en tydlig majoritet för ett kärnvapenförbud. Bland kvinnorna är det hela 89% som ansluter sig till kärnvapenförbudet.
USA:s dåvarande försvarsminister Mattis utfärdade då en varning till länder som funderade på att skriva på kärnvapenkonventionen.

Regeringen tillsatte då som utredare ambassadör Lars-Erik Lundin som är ”senior fellow” vid ett institut kallat ISDP i Stockholm, med nära anknytning till Atlantic Council och Nato. Han avstyrkte att Sverige, som under decennier vunnit aktning för sitt aktiva arbete för kärnvapennedrustning. Och detta är av allt att döma regeringens linje. Inte bara brist på respekt för demokrati – man utsätter också Sveriges befolkning för ökad risk för kärnvapenkrig, som lätt kan utplåna större delen av befolkningen.

Sverige utlandspolitik
Ovan har nämnts hur regering och riksdag nonchalerar folkopinionen då det gäller försvarspolitiken. Ett par exempel till. Beskriver då inte den påtagliga inskränkning i demokrati och nationellt självbestämmande som EU-medlemskapet innebär. Inte heller Sveriges uppslutning bakom USA:s krigspolitik mot Syrien, men hjälpa av bland annat terrorister.

5. Ukraina. Peter Eriksson skriver på DN Debatt “Genom vår regionala strategi för reformsamarbete med Östeuropa ger Sverige i dag årligen cirka 210 miljoner kronor till Ukraina.” Regeringen i Ukraina är en följd av en statskupp 22/2 2014, dagen efter det att en överenskommelse ingåtts mellan opposition och president Janukovitj, vald i av bl.a. OSSE lovordade val.

Sveriges regering ger ingen kritik till den stora toleransen för nazism i Ukraina, att nya statyer reses över nazistledare och att landets president bedriver krig mot och dödar invånare i östra delen av landet i stället för att inleda verklig dialog och ge önskad autonomi.

Dags att erkänna statskuppen i Kiev, UKRAINA, efter fem år! och Ukraina inrätter ny helgdag för nazistledare och mottar hundratals miljoner av svenska skattepengar

Nazistdemonstration i Kiev 13 oktober 2018.

6. Venezuela har haft över 25 fria val på 20 år – betydligt fler än t.ex. Sverige. Den svenska regeringen EU “erkänner” i praktiken den självutnämnde presidenten Guaido. Hon uppger att EU ej godtar resultatet från presidentvalet i maj 2018. Maduro omvaldes som president i Venezuela 20 maj. Han fick 5,8 miljoner av de 8,6 miljoner avlagda rösterna (67%), vid ett valdeltagande på 46 procent. Hans närmaste utmanare, Henri Falcon, fick 1,8 miljoner röster. Processen övervakades av ca 200 valobservatörer från ett 30-tal länder. Bland observatörerna fanns Spaniens tidigare premiärminister Zapatero, som kommenterade: ”Jag hyser inga tvivel om valprocessen. Det är ett avancerat och automatiserat valsystem.” En annan observatör var Ecuadors förre president Rafael Correa som gjorde en liknande bedömning.

EU inbjöds att sända valobservatörer, men avböjde för att genast efter valet ogiltigförklara detta. Fyra valobservatörer bemötte detta. ”Vi var enhälliga i att slutsatsen var att valet genomfördes rättvist, att valförhållandena inte var partiska, att äkta oegentligheter var exceptionellt få och av mycket liten betydelse. Det fanns inget röstköp eftersom det inte finns något sätt på vilket en röst kan köpas.” Majoriteten i EU, OAS och världen erkänner inte självutnämnde Guadió.

Sitter inte Sveriges regering i ett glashus då man ska ut och exportera demokrati?

Slår inte Suhonen blå dunster i ögonen – på andra och på sig själv med sitt uttalande? Bli inte lurad!

Relaterat.
Rapport från ”Klassamhällets medier – kapitalmakt och tystade röster”
Mycket bra klassträff!
Vad vilja Reformisterna?
Populistiska manifestet. Svordomar i Vänsterns kyrka – räcker inte!

I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.

33 KOMMENTARER

 1. Sverige glider alltmer in under USA:s stövel! En tragisk utveckling mot folkets vilja alltmedan floskel-politiken breder ut sig. Tyvärr blir det så när godtrogna svenska politiker blir lurade av Washington och Bryssel. Fakta och sanning har ingen relevans i en propagandastyrd medievärld som vägrar granska makten ehuru man inte vill bita den hand som delar ut skattemedel till just MS-media. Utan den skulle de gå i konkurs, om nu inte bankirerna som äger huvuddelen av media, anser att den är så viktig att de själva skulle stå för notan.

 2. Hatten av för den artikeln Anders! Den borde fanimej finnas på förstasidan i varje media som har ett seriöst intresse för politik. MEN, den kommer sannolikt bara att publiceras här. Den drar ner byxorna på hela den USA kontrollerade överheten i konungariket och är därför att betrakta som livsfarlig i deras ögon och då alla stora media kontrolleras av dessa personer så lär det bli total tystnad därifrån. Min gissning är att inte ens Suhonen själv vågar ta upp den.

  Att Suhonen trots sin relativa klarsyn lånar ut sig till detta bedrägerikomplex av socialdemokrater, borgare, storföretag och amerikanska säkerhetsintressen är bara det senaste i raden av försök att leda opinionen på villovägar. Sossarna är experter på just det och SD testar liknande trollerikonster. Den gemensamma nämnaren är att välfärden hela tiden förlorar och överheten hela tiden blir rikare.

  Det tråkiga är att jag själv nog hamnar i fållan av demokratiska socialister, men begreppet “traditionell Socialdemokrat” är idag synonymt med bedrägeri och jag får försöka hitta på någon annan benämning på mina egna åsikter.

  • Suhonen är en demokratisk socialist.
   https://www.marxists.org/svenska/marx/1848/04-d037.htm#h14

   Suhonen fick bita i gräset av flera av hans egna supportrar för någon månad sedan när han publicerade SKPs artikel om Reformisterna på Facebook. Det är verkligen fegt av honom – och nedlåtande – att inte anta vår utmaning att skriva ett svar på vår artikel. Han anser sannolikt att vi räknas inte.
   Organisationen Reformisterna har så vitt jag har kunnat se ännu inte tagit upp frågan om SAPs begränsningar inom strejkrätten. Mycket dåligt!
   Jag undrar verkligen om Vp, tillsammans med M och Kd, har modet att fälla regeringen på grund av den frågan …? Jag tvivlar. De kommer säkert hitta en eller annan anledning och förklaring att inte göra så.

 3. Suhonen – och många fler än honom – tror att man kan reformera kapitalismen. Men lyssna på den här videon. Kapitalet samlar alla krafter de kan för att bekämpa socialismen. De t o m har privat polis och militär för att skydda de imperialistiska företagen. Och ändå talar S och Reformisterna om att om man bara kan samtala med kapitalet så förändrar de sig till att bli humana.
  Det är likadant med fredsrörelsen. De tror också att vi dom fattiga kan övertyga kapitalisterna att bli mer mänskligare, och införa nya lagar där den kapitalistiska staten ställer sig på folkets sida. Det fungerar inte. Kapitalet är mer hungrigt än någonsin. Fredsrörelsen sätter alltså kärran framför vagnen. Och detta måste ske med internationellt. Vi kan inte sitta i vårt lilla hörn och vara småaktiga. Marx sa: ‘Samfälld aktion, åtminstone i de civiliserade länderna, är en av de första betingelserna för proletariatets befrielse’. Ju fler vi är – oavsett nations/religions/köns/ålderstillhörighet – desto lättare kan vi få förändrad och bättre värld där folket har makten, och inte några få gräsligt rika imperialister.
  Fredsrörelsen i all ära men jag tror – sedan jag har lyssnat – att det behövs en internationell socialistisk rörelse för att göra uppror mot dessa förbannade storföretagen, göra revolution, ta makten (socialism betyder bl a demokrati som utgår från folket, och inte från kapitalet), skrota alla kärnvapen och alla försvarsinstitutioner, både privata och statliga. Det enda som behövs är polis som arbetar för folket.
  https://therealnews.com/third_party_content/empire-files-giants-who-really-rules-the-world

  • Du har fel om fredsrörelsen. Många i fredsrörelsen och viktiga fredsrörelser är antiimperialistiska och förstår väl kapitalismen, som kan stärka sin makt genom krig.

   • Fredsrörelsen är viktig och ofta bra, men det verkar också vara så att många i fredsrörelsen är socialdemokrater och fortfarande ser sig som en del i en arbetarrörelse som dessvärre inte existerar.

    Jag tror att Kerstin har rätt i att kapitalet är hungrigare än någonsin och då det knappt finns någon organiserad motkraft så har kapitalet ingen anledning att vara förhandlingsbenägna.
    Suhonen sprider illusioner om detta, men vi befinner oss i en situation där även sådant kan vara en del i att bygga en verklig folklig motkraft. I illusionsmakeriet ingår ju kritik mot det rådande och den har idag ingen annan väg in i etablerade media. Således blir sådana som Suhonen dom enda som sprider tankar om en bättre politik i fulmedia.
    Det gäller att vårda det lilla som ändå finns.
    Så idag skall jag gå på ett möte anordnat av fredsrörelsen i Kungälv där faktiskt nationalekonomen Bertil Kilner från KP skall hålla föredrag.
    Kom gärna dit om ni bor i närheten.
    “Torsdag 25 april kl. 18.30 berättar nationalekonomen Bertil Kilner om krig och fred ur ett ekonomiskt perspektiv. Lokal: ABF, Västra Strandgatan 2”

    • Motkraft internationellt är tydligare och starkare: Kina, Ryssland med allierade. Gör USA än mer aggressivt, då dess hegemoni alltmer hotas.

     • Du är så kort att jag inte förstår vad du menar, Romelsjö. Menar du att fredsrörelsen borde alliera sig internationellt med Ryssland och Kina, och skulle det göra USA mera aggressivt? Eller …?

     • Ryssland och Kina framträder allt tydligare som en annan kapitalistisk motpol i en ny bipolär värld. De för nu en betydligt fredligare utrikes- och handelspolitik än USA & Co.

     • Ja, så är det, men även där regerar kapitalet, så vad vi finner där är en motkraft mot det västliga kapitalet, visserligen viktig, men inte mot kapitalet som sådant.

    • Hemma igen efter ett fantastiskt föredrag av Bertil Kilner. Tror aldrig jag hört ondskans imperium bli så avklätt in på bara kroppen inför en fullsatt lokal och en hänförd publik. Ibland är fredsrörelsen oerhört bra.

     Om någon vill sprida klarhet om ekonomins relation till krigen på ett närmast oemotsägligt och pedagogiskt vis så ring Bertil Kilner!

   • Så du vill alltså att vi ska vädja till det stora kapitalet om att de ska ta sitt ansvar?

    • Naturligtvis inte. Därför kritiserar jag Suhonens uppslutning bakom socialdemokratins prokapitalistiska politik.

  • Starkt beröm till Kerstin Stigsson som inte sviktar, eller backar ens en tum från sin politiska övertygelse. Ovanligt bland många både politiska och religiösa vindflöjlar i dagens värld.
   Frågan är vad hon vinner, förutom personlig själslig frid, då mänskligheten så tydligt strävar att utrota sig själva.
   Vilket inte har ett dugg med den ständigt (speciellt i Sverige) omhuldade falska “Klimat/Miljö hysteriska mediedebatten att göra.

   • Jaha? Har du något svar på varför kapitalet satsar enorma summor på kärnvapen och privata arméer som tydligt strävar efter en större profit? Kapitalet inser säkert att kärnvapen kan utrota även dom men deras instinkt att göra profit är större än överlevnadsinstinkten. Kapitalet skapar kärnvapen och privata arméer i försvar av kapitalismen – ett sorts kapitalistiskt självförsvar som blir till ett aggressivt och offensivt försvar av imperialismen. Det är när ett kapital drabbar samman med ett annat kapital. Eller med arbetarklassen, miljörörelsen, etc.

    Lite mer om privata militära företag:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Private_military_company

    De här företagen kan begå massaker på uppdrag av en regering utan att denna regering någonsin ställs till ansvar för morden.

   • Korp.
    Du har bara inte upptäckt att du blivit grundlurad av globalisterna.
    Dom stora globala företagen ligger med största sannolikhet bakom både skallet mot invandringen och den sk. klimatskepticismen. Bägge verkar ha sina rötter i högerpopulismen och bägge låter rikemännen komma undan sitt ansvar för både välfärdsförsämringar och klimatpåverkan. Slutsatsen blir att globalisterna ligger bakom högerpopulismen och högerpopulismen har dragit dig vid näsan.
    Ställ dig alltid frågan”vem tjänar på det” när problemen ser svårförklarade ut.

   • Lyssna på videon från TRNN. Länken finns i en av mina kommentarer.

 4. “Vi har ingen framtid”: Greta Thunberg brukade erbjuda frälsning, nu förbereder hon oss inför domedagen och börjar låta som en apokalyptisk kultledare. Kommer någon vara modig nog att utmana Greta Thunbergs visioner – och börja en sund konversation om miljön?
  “Du ljög för oss. Du gav oss falskt hopp. Du berättade för oss att framtiden var något att se fram emot. Och det sorgligaste är att de flesta barn inte ens är medvetna om det öde som väntar på oss. Många säger att vi inte har några lösningar på klimatkrisen. Och de har rätt”, sade Thunberg.
  För att uppnå det inom sin tidsram måste världen överge alla bensinbilar, alla plan och fartyg, allt kött, alla datorer eller 24-timmars elektrisk belysning eller varmt vatten.
  Självklart, tänk om du var Thunberg, och du var välsignad med en vision. Du visste hur världen skulle sluta, om bara en viss sak inte gjordes. För henne är det det enda som är meningsfullt.
  Och hon har inte mycket tid. Hon har uppmanat till en generell strejk för att förlama all ekonomisk verksamhet. Med gröna partier fortfarande inte i majoriteten någonstans i världen.
  För alla andra – det här är bokstavlig illusion.
  Nästa gång du helt och hållet håller med hennes förutsägelser när du beklagar världens tillstånd, tänk – är detta vad du verkligen tror? Om inte, varför talar den här personen till parlamentet och inte på ett gathörn med ett bibeln citat på en sandwichbräda?
  Medan resten av oss har en mer realistisk och bevisbaserad diskussion om effekten av beslut som vi kommer att ta.
  https://www.rt.com/op-ed/457455-greta-thunberg-cult-british-parliament-doomsday/

  • Jag gillr Greta. Hon har karaktär.

   ”De flesta säger att intellektet är vad som kännetecknar en stor vetenskapsman. De har fel: Det är karaktär.”
   /Albert Einstein

   Hon har förstått att politikerna och medierna ljuger. Hon börjar nu baka in frågor som är evident viktiga istället, i vilka alrmismen är rimlig och riktig, ex. utrotningen av olika arter och överkonsumtionen. Strax kommer hon kanske ta upp överbefolkningen också?

   Jag har stor förhoppning om Greta. Klimtalrmismen verkar vara överdriven, dock inte de andra sakerna som hon nu tar upp.

   • Martin.
    Hmm, “Klimtalarmismen verkar vara överdriven” och jag jämför med ett tidigare uttalande av dig “Klimatbluffen är en klimatbluff som repeteras i samma medier som ljuger om allt annat dygnet runt. De är psykopater.”

    Kanske är jag en alltför positivistisk dagdrömmare, men är det möjligen en viss tillnyktring vi ser här?

    Lite hopp om dig har jag allt fortfarande kvar Martin.

   • Vad skulle – att följa tonåringen Greta Thunbergs väg in i framtiden innebära?
    Greta, som blev känd genom att organisera en skolstrejk, gjorde ett sista stopp på sin kändisturné efter besöket hos påven i Rom för att propagera sin sak var i det brittiska parlamentet, där hon levererade sitt nuvarande säregna offentliga ställningstagande.
    Hon trodde kanske att parlamentsmedlemmarna var intresserade av hennes lösningar. “Jag erbjuds alltid hjälp att skriva om den specifika klimatpolitiken i specifika länder. Men det är inte riktigt nödvändigt. Det finns bara en lösning. Utsläppsminskningen är naturligtvis nödvändigt men det är bara början på en snabb process som måste leda till ett stopp inom några decennier eller mindre. Och med “stop” menar jag noll – och sedan snabbt vidare till negativa siffror”.

    Föreställ er att Greta Thunberg övertalar två miljarder indier och kineser att återvända från sitt nyfunna välstånd till en existens som slänger dem inte årtionden men tusen år tillbaka. Hur kommer de att bli räddade?
    Även de medeltida kristna vid deras pestinfekterade desperata värsta tid stängde inte sig för att förbereda sig för Rapture, så Thunberg vet att det här är en hård försäljning.

    • Teenageaktivisten Greta Thunberg har beskrivit Storbritanniens svar på klimatförändringen som “bortom absurd”.

     I ett tal till parlamentsledamöterna kritiserade hon Storbritannien för att stödja mer utnyttjande av fossila bränslen och överdrivna nedskärningar till koldioxidutsläpp. I sitt tal i parlamentet sade fröken Thunberg att Förenade kungariket stödde shale gas fracking, större exploatering av olje- och gasfält i Nordsjön och utökade flygplatser. “Detta pågående oansvariga beteende kommer utan tvekan att kommas ihåg i historien som en av mänsklighetens största misslyckanden”.
     I den vidsträckta BBC-intervjun sa fröken Thunberg att Asperger hade hjälpt henne i livet: “Det gör mig annorlunda, och att vara annorlunda är en gåva som jag skulle vilja säga. Det får mig också att se saker utanför lådan. Jag faller inte lätt för lögner, jag kan se igenom saker. Om jag skulle ha varit som alla andra skulle jag inte ha börjat den här skolstrejken, till exempel.” På frågan om vad hon skulle säga om hon träffade amerikanska presidenten Donald Trump, sade hon: “Jag kan inte riktigt säga något till honom som han inte har hört förut. Han lyssnar självklart inte på vetenskapen och vad vi måste säga, så jag skulle inte kunna ändra honom”. 2017 meddelade Mr Trump att USA skulle dra tillbaka från avtalet från 2015 iParis om att hantera klimatförändringar.
     https://translate.google.com/translate?hl=sv&sl=en&u=https://www.bbc.com/news/uk-48017083&prev=search

    • Och vad skulle att följa oljebolagens väg in i framtiden innebära, om vi utgår från att den etablerade vetenskapen har rätt?
     Dom som utgår från att klimatfrågan är en ren bluff finns ju inte i den etablerade vetenskapen, så valet står mellan vetenskap eller pseudovetenskap.

     Ditt skräckscenario motsvaras av ett annat skräckscenario Korp.
     Skräckscenarior har en tendens att vara överdrivna, men du överdriver det ena och struntar helt i det mest sannolika, det som har vetenskapligt stöd dessutom. Det låter verkligen allt annat än begåvat.

    • Det här är Off Topic men det var Korp som förde Indien och Kina i debatten. Det går att förändra om Indiens och Kinas (och världens rika) ekonomiska system skulle förändras till ett rättvisare och jämlikare system. Det är kapitalismen som skapar ekonomisk ojämlikhet. Inte socialismen.
     Här är en röst från Indien. Det han talar om är Green New Deal och är inte det den jämlikare sociala ekonomiska systemet som jag syftar på. Green New Deal vill inte slopa kapitalismen. Emellertid är det alltid bra att lyssna på andra människor med olika åsikter.
     https://therealnews.com/stories/a-green-new-deal-for-india

 5. Hej och hå Åberg.. Anser du att din senaste kommentar på något sätt är begåvad?
  Har du något enda uns av belägg, som bevisar att dina återkommande skräckscenarion om förväntade klimatkatastrofer har något samband med livets gas Koldioxid, har relevans?

 6. Hej o hå igen Åberg ..
  Ingen har väl som du och möjligen agronomen Rockström så många gånger (tusentals) av olika, på området kunniga kommentatorer i diverse bloggar och medier mottagit bevis, mot era barnsligt naiva och falska påståenden om koldioxids katastrofala inverkan på jordens olika naturliga klimatförändringar.
  Hej o hå.. fantasifulla sånglekar för barn..
  https://www.youtube.com/watch?v=PHKha-MiWZ8

  • Inser du att du gör en parodi på dig själv just nu Korp? Du går emot en hel världs etablerad vetenskap med “Hej o hå.. fantasifulla sånglekar för barn”. Du skämmer ut dig fullständigt och dessutom är vi nu så off topic som det bara går och jag tänker därför inte svara på mer sådant här pubertalt strunt från din sida i den här tråden.

 7. Tack för den passningen Åberg.
  Här dock ett värdigt avslut på vårt meningsutbyte om jordens naturliga klimatförändringar, oberoende av mängden koldioxid i jordens atmosfär genom årmiljonerna.
  JOHAN ROCKSTRÖM ANSER NU ATT DOMEDAGSPROFETERNA HAR FEL (SvD 190223).
  Den som följer klimatdebatten vet att man tidigare varnade för att vi var på väg mot “kallare tider”. När sådana inte kunde uppmätas, varnade man för “varmare tider”. När inte heller sådana kunde uppmätas varnade man för “klimatförändringar”.
  Alla varningar har under decennier handlat om att vi har 10 år på oss. När dessa passerats har vi 10 nya år på oss. Så håller det på. Allt för att skrämma till förändringar som handlar om annat än om den livsnyttiga koldioxiden.
  Man vill skrämma människor till förändringar i livsmönster och till nya skatter. Syftena är olika beroende på vilka som står bakom. Allt ifrån att man vill få människor att leva på ett annat sätt, krossa kapitalismen och materialismen, att införa överstatligt världsstyre, att överföra tillgångar till fattiga länder, att finna underlag för att beskatta människor, att få klimatanslag mm.
  Självklart finns det även seriösa klimatforskare som värnar om viktiga miljöfrågor som människan kan påverka. Detta är mycket angeläget, men till dessa hör inte klimatet enligt många fristående och seriösa forskare, vilka jag och många med mig väljer att lyssna till.
  Allt väder handlar om värme, sol, kyla, regn, snö, stormar, orkaner, översvämningar mm. De har alltid funnits, kommer alltid att finnas och ligger dessutom inom ramen för de normala förändringar som klimatet alltid genomgår, om man ser det över längre tidshorisonter.
  Den som följer debatten kan också märka hur Johan Rockström hela tiden sänker gränserna för sin skrämselpropaganda.
  Det finns inga vetenskapliga belägg för propagandan, utan endast datorsimuleringar som nästan aldrig visat sig stämma. Ett tag pratade han om temperaturhöjningar på minst 5 grader, att isarna vid polerna skulle smälta bort och havet stiga minst 5-7 meter och lägga stora delar av Europa och USA under vatten. Vår miljö- och klimatminister Isabella Lövin håller sig till samma tema. Nu talar han i andra, mer försiktiga termer. Klokt.

  • Jag tror socialismen kräver ett lågteknologiskt samhälle för att fungera. Socialismen är ju också uppkommen under sådana omständigheter. Kommunism idag är alltså en vision om ett naturnära och människovänligt samhälle där teknologisk utveckling inte har samma betydelse. Fokus ligger mer på en social utveckling men frågan är hur alltfler munnar ska mättas för att hålla fattigdomen borta. Frågan uppenbarar sig, vad är egentligen välstånd?

   Förr minns jag kommunister talade om kapitalets kris. Men idag är den diskussionen som bortblåst. Istället talas det om klimatets kris. Har kapitalismens kris blivit klimatets?

   • Man kan nog ge goda argument för att klimatkrisen är ett resultat av kapitalismens kris. Kommunism är lika positiv till teknologi som något annat.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here