Daniel Suhonen och Reformisterna: ”Marxist och socialdemokrat som tror på demokrati” – hur går det ihop?

69
5537
Daniel Suhonen

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och tidigare” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad… Daniel Suhonen har tydligt tagit ställning för svenskt Nato-medlemskap, men uppger vid direkt kontakt att han är emot DCA. Uppmanad offentliggöra det.

Än mer som ”Reformisterna” inte kan eller vill ta ställning i frågan om svenskt medlemskap i Nato. Tyvärr har man inte heller uttalat sig mot USA:s/Nato:s brutala krig mot länder som Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen, Jemen – där Sverige deltagit också.

De skriver på Facebookssidan ”Den socialdemokratiska föreningen Reformisterna varken har eller planerar att ta ställning för eller emot ett svenskt Natomedlemskap. Som partiförening har vi däremot ett ansvar att verka för att den politik som vårt parti driver har tydlig demokratisk förankring i vårt partis breda folkrörelse.”

 


Jag plockar upp idéer till blogginlägg både här och där. Här från DN Kultur där Daniel Suhonen porträtterades inför sin 40-årsdag. DN gratulerar: Daniel Suhonen blir 40 år och har varit förbannad i 20.

”I någon mening är jag självklart marxist. Men i grunden är jag en traditionell socialdemokrat som tror stenhårt på demokratin”, säger Daniel Suhonen i den stora bilden till artikeln som tar upp nästan en hel sida.

Jag vill mena att detta inte går ihop.

Samtidigt har Suhonen och hans medarbetare på Katalys gjort viktiga insatser bland annat för att påtala klassförhållandena i Sverige. Jag har besökt bra möten och skrivit uppskattande artiklar om detta. Mycket bra klassträff!

Samt publicerat en artikel som både välkomnar och kritiserar ”Reformisterna”, som strävar efter att vrida socialdemokraterna åt vänster. Ett lovvärt initiativ! Vad vilja Reformisterna?

Men demokratin då – Suhonen ”tror stenhårt på”?

På DN Debatt skev Peter Eriksson, Mp, minister för internationellt utvecklingsarbete 17 mars DN Debatt: ”Regeringen ska öka stödet till demokratiutveckling i Östeuropa”

Jag vill resa den näsvisa frågan ”Nå, hur pass kvalificerad är Sverige för detta”?

Jag börjar med inledningen i artikeln på DN Debatt inleds på följande sätt.

* ”Demokratin i världen är på tillbakagång. Det bor i dag fler människor i länder med auktoritära tendenser än i länder som gör demokratiska framsteg. Demokratiska processer undergrävs.”

Hur ser det ut i Sverige?:

1. Demokratiutredningen. I Sverige uppger 85 % att de saknar politiskt inflytande mellan valen enligt den Demokratiutredning som leddes av liberalen Olle Wästberg. Olle Wästberg i Dagens Arena.
Visst, 2014 års demokratiutredning visar att demokratin är djupt förankrad i Sverige, men hur är det bland politikerna? Och det som kallas demokrati nyttjas olika av olika medborgare ”De som är aktivt engagerade i civilsamhällsorganisationer och politiska partier är i huvudsak välutbildade och socioekonomiskt resursstarka personer. Tilltron till demokratin är betydligt starkare bland de resursstarka, dvs. personer med hög utbildning och inkomst, än bland resurssvaga. I riksdagsvalet var det ungefär
15 procentenheters skillnad i valdeltagande mellan hög- och lågutbildade. Det var också betydande
skillnader i valdeltagandet mellan svensk- och utrikesfödda.”
2014 års Demokratiutredning.

Och nu diskuterar jag ändå inte att kontrollen över väsentliga produktionsförhållanden och resurser inom ekonomin ligger hos en mycket liten grupp som fattar beslut utan deltagande av eller insyn i detta.

2. Valet 2018. Sveriges största politiska parti bildar regering för att till stor del genomföra den politik som främsta motståndarsidan gått till val. Under motivering att detta var nödvändigt för att minska inflytandet för det socialkonservativa invandringskritiska/främlingsfientliga SD – som uppgivit att man accepterar moderaternas migrationspolitik. Det demokratiska alternativet vore förstås nyval/extraval, eller hur?
3. Värdlandsavtalet.
En majoritet av anhängare i befolkningen till samtliga politiska partier ansåg våren 2016 i en opinionsundersökning (se nedan) att Sverige inte skulle ingå Värdlandsavtal med Nato. Men i riksdagen röstade partierna tvärtom. Majoritet i Sverige mot värdlandsavtalet med NATO!

En opinionsundersökning av SIFO, beställd av Aktionsgruppen Nej till NATO som genomfördes mellan den 15-19 februari 2016 visar att en bred majoritet av de tillfrågade avvisar värdlandsavtalet efter information om vad det innebär i form av närvaro av NATO trupper på svenskt territorium, eventuellt med kärnvapen, och hot mot vår alliansfrihet. Av de tillfrågade var 56 procent negativa till konsekvenserna av värdlandsavtalet, 26 procent accepterade det och 16 procent var osäkra.
http://www.nejtillnato.se/sifo-undersokning/

* Det finnas klara könsskillnader, då avtalet accepterades av 39 % av männen och endast 13 % av kvinnorna.
* Bland männen var andelen positiva högst i åldern 15-29 år (46 %), medan den bland kvinnor var lägst (3 %) i denna ålder. Antalet individer i olika åldersgrupper bland könen är ganska litet.
* Bland de röd-gröna väljarna säger 70 procent nej till värdlandsavtalet medan 14 procent är positiva.
* Av de borgerliga väljarna säger 45 procent nej till värdlandsavtal medan 39 procent är positiva.

Sverige slöt med NATO senare under 2016 ett Värdlandsavtal som (maj, 2018) kompletterats med en så kallad ”Avsiktsförklaring”. Denna lägger grund för ett fördjupat försvarssamarbete i syfte att ”förbättra Sveriges förmåga att bedriva ”multinationella operationer”.

Värdlandsavtalet ger Nato ett handlingsutrymme (öppet eller dolt) att placera ut kärnvapen på svensk mark samt möjlighet (i en akut krigssituation) att kunna avfyra vapen från svenskt territorium. Den avgörande frågan handlar inte om huruvida USA först måste be Sverige om lov utan om den berättigade oro Ryssland måste känna avseende svenskneutralitetspolitik.

Att tro att USA/NATO i ett akut krisläge skulle ta hänsyn till ett svenskt veto vad gäller ett införande av kärnvapen är önsketänkande. Ännu större önsketänkande är att tro att Ryssland skulle finna dylika försäkringar trovärdiga. Sveriges riksdag lurar befolkningen genom tal om alliansfrihet då verkligheten är att detta överges till förmån för uppslutning bakom USA, världens i särklass mest krigiska stat som också leder då det gäller brott mot FN-stadga och folkrätt.

Nuclear Threats Trump Bomb Atom Bomb

4. Kärnvapenkonventionen.

Olof Palmes Internationella Center har låtit en Sifoundersökning ta fram siffror: 85% av svenskarna vill att Sverige ska skriva under ett kärnvapenförbud. Bland samtliga politiska partiers sympatisörer finns en tydlig majoritet för ett kärnvapenförbud. Bland kvinnorna är det hela 89% som ansluter sig till kärnvapenförbudet.
USA:s dåvarande försvarsminister Mattis utfärdade då en varning till länder som funderade på att skriva på kärnvapenkonventionen.

Regeringen tillsatte då som utredare ambassadör Lars-Erik Lundin som är ”senior fellow” vid ett institut kallat ISDP i Stockholm, med nära anknytning till Atlantic Council och Nato. Han avstyrkte att Sverige, som under decennier vunnit aktning för sitt aktiva arbete för kärnvapennedrustning. Och detta är av allt att döma regeringens linje. Inte bara brist på respekt för demokrati – man utsätter också Sveriges befolkning för ökad risk för kärnvapenkrig, som lätt kan utplåna större delen av befolkningen.

Sverige utlandspolitik
Ovan har nämnts hur regering och riksdag nonchalerar folkopinionen då det gäller försvarspolitiken. Ett par exempel till. Beskriver då inte den påtagliga inskränkning i demokrati och nationellt självbestämmande som EU-medlemskapet innebär. Inte heller Sveriges uppslutning bakom USA:s krigspolitik mot Syrien, men hjälpa av bland annat terrorister.

5. Ukraina. Peter Eriksson skriver på DN Debatt ”Genom vår regionala strategi för reformsamarbete med Östeuropa ger Sverige i dag årligen cirka 210 miljoner kronor till Ukraina.” Regeringen i Ukraina är en följd av en statskupp 22/2 2014, dagen efter det att en överenskommelse ingåtts mellan opposition och president Janukovitj, vald i av bl.a. OSSE lovordade val.

Sveriges regering ger ingen kritik till den stora toleransen för nazism i Ukraina, att nya statyer reses över nazistledare och att landets president bedriver krig mot och dödar invånare i östra delen av landet i stället för att inleda verklig dialog och ge önskad autonomi.

Dags att erkänna statskuppen i Kiev, UKRAINA, efter fem år! och Ukraina inrätter ny helgdag för nazistledare och mottar hundratals miljoner av svenska skattepengar

Nazistdemonstration i Kiev 13 oktober 2018.

6. Venezuela har haft över 25 fria val på 20 år – betydligt fler än t.ex. Sverige. Den svenska regeringen EU “erkänner” i praktiken den självutnämnde presidenten Guaido. Hon uppger att EU ej godtar resultatet från presidentvalet i maj 2018. Maduro omvaldes som president i Venezuela 20 maj. Han fick 5,8 miljoner av de 8,6 miljoner avlagda rösterna (67%), vid ett valdeltagande på 46 procent. Hans närmaste utmanare, Henri Falcon, fick 1,8 miljoner röster. Processen övervakades av ca 200 valobservatörer från ett 30-tal länder. Bland observatörerna fanns Spaniens tidigare premiärminister Zapatero, som kommenterade: ”Jag hyser inga tvivel om valprocessen. Det är ett avancerat och automatiserat valsystem.” En annan observatör var Ecuadors förre president Rafael Correa som gjorde en liknande bedömning.

EU inbjöds att sända valobservatörer, men avböjde för att genast efter valet ogiltigförklara detta. Fyra valobservatörer bemötte detta. ”Vi var enhälliga i att slutsatsen var att valet genomfördes rättvist, att valförhållandena inte var partiska, att äkta oegentligheter var exceptionellt få och av mycket liten betydelse. Det fanns inget röstköp eftersom det inte finns något sätt på vilket en röst kan köpas.” Majoriteten i EU, OAS och världen erkänner inte självutnämnde Guadió.

Sitter inte Sveriges regering i ett glashus då man ska ut och exportera demokrati?

Slår inte Suhonen blå dunster i ögonen – på andra och på sig själv med sitt uttalande? Bli inte lurad!

Relaterat.
Rapport från ”Klassamhällets medier – kapitalmakt och tystade röster”
Mycket bra klassträff!
Vad vilja Reformisterna?
Populistiska manifestet. Svordomar i Vänsterns kyrka – räcker inte!

Föregående artikelIsrael kämpar med sitt ”Suez-ögonblick” – Vad är det?
Nästa artikelKinas plan för fred i Ukraina
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

69 KOMMENTARER

 1. Sverige glider alltmer in under USA:s stövel! En tragisk utveckling mot folkets vilja alltmedan floskel-politiken breder ut sig. Tyvärr blir det så när godtrogna svenska politiker blir lurade av Washington och Bryssel. Fakta och sanning har ingen relevans i en propagandastyrd medievärld som vägrar granska makten ehuru man inte vill bita den hand som delar ut skattemedel till just MS-media. Utan den skulle de gå i konkurs, om nu inte bankirerna som äger huvuddelen av media, anser att den är så viktig att de själva skulle stå för notan.

  • Vi har varit under den stöveln sedan Kruger mördades och hans imperium delades upp mellan Wallenberg och Sveriges ”folkvalda” jag tänker då på järnmalmen samt global maffian,tex Ericsson 40% ägs något USA företag som jag inte kommer ihåg.USA var med och byggde upp Tysklands telenät innan kriget.Farfar Busch var tyskvänlig och kontrollerade tyska Ford lastbilar.IBM(lenovo) i England stod för numreringen av lägerfångar på armarna,ålder kön, utbildning osv med hjälp av hålkort sorterades de till rätt arbetsläger.En del läger ägdes av IG Farben OSV OSV Mycket oredovisat sedan första världskriget tycker jag.

 2. Hatten av för den artikeln Anders! Den borde fanimej finnas på förstasidan i varje media som har ett seriöst intresse för politik. MEN, den kommer sannolikt bara att publiceras här. Den drar ner byxorna på hela den USA kontrollerade överheten i konungariket och är därför att betrakta som livsfarlig i deras ögon och då alla stora media kontrolleras av dessa personer så lär det bli total tystnad därifrån. Min gissning är att inte ens Suhonen själv vågar ta upp den.

  Att Suhonen trots sin relativa klarsyn lånar ut sig till detta bedrägerikomplex av socialdemokrater, borgare, storföretag och amerikanska säkerhetsintressen är bara det senaste i raden av försök att leda opinionen på villovägar. Sossarna är experter på just det och SD testar liknande trollerikonster. Den gemensamma nämnaren är att välfärden hela tiden förlorar och överheten hela tiden blir rikare.

  Det tråkiga är att jag själv nog hamnar i fållan av demokratiska socialister, men begreppet ”traditionell Socialdemokrat” är idag synonymt med bedrägeri och jag får försöka hitta på någon annan benämning på mina egna åsikter.

  • Suhonen är en demokratisk socialist.
   https://www.marxists.org/svenska/marx/1848/04-d037.htm#h14

   Suhonen fick bita i gräset av flera av hans egna supportrar för någon månad sedan när han publicerade SKPs artikel om Reformisterna på Facebook. Det är verkligen fegt av honom – och nedlåtande – att inte anta vår utmaning att skriva ett svar på vår artikel. Han anser sannolikt att vi räknas inte.
   Organisationen Reformisterna har så vitt jag har kunnat se ännu inte tagit upp frågan om SAPs begränsningar inom strejkrätten. Mycket dåligt!
   Jag undrar verkligen om Vp, tillsammans med M och Kd, har modet att fälla regeringen på grund av den frågan …? Jag tvivlar. De kommer säkert hitta en eller annan anledning och förklaring att inte göra så.

 3. Suhonen – och många fler än honom – tror att man kan reformera kapitalismen. Men lyssna på den här videon. Kapitalet samlar alla krafter de kan för att bekämpa socialismen. De t o m har privat polis och militär för att skydda de imperialistiska företagen. Och ändå talar S och Reformisterna om att om man bara kan samtala med kapitalet så förändrar de sig till att bli humana.
  Det är likadant med fredsrörelsen. De tror också att vi dom fattiga kan övertyga kapitalisterna att bli mer mänskligare, och införa nya lagar där den kapitalistiska staten ställer sig på folkets sida. Det fungerar inte. Kapitalet är mer hungrigt än någonsin. Fredsrörelsen sätter alltså kärran framför vagnen. Och detta måste ske med internationellt. Vi kan inte sitta i vårt lilla hörn och vara småaktiga. Marx sa: ’Samfälld aktion, åtminstone i de civiliserade länderna, är en av de första betingelserna för proletariatets befrielse’. Ju fler vi är – oavsett nations/religions/köns/ålderstillhörighet – desto lättare kan vi få förändrad och bättre värld där folket har makten, och inte några få gräsligt rika imperialister.
  Fredsrörelsen i all ära men jag tror – sedan jag har lyssnat – att det behövs en internationell socialistisk rörelse för att göra uppror mot dessa förbannade storföretagen, göra revolution, ta makten (socialism betyder bl a demokrati som utgår från folket, och inte från kapitalet), skrota alla kärnvapen och alla försvarsinstitutioner, både privata och statliga. Det enda som behövs är polis som arbetar för folket.
  https://therealnews.com/third_party_content/empire-files-giants-who-really-rules-the-world

  • Du har fel om fredsrörelsen. Många i fredsrörelsen och viktiga fredsrörelser är antiimperialistiska och förstår väl kapitalismen, som kan stärka sin makt genom krig.

   • Fredsrörelsen är viktig och ofta bra, men det verkar också vara så att många i fredsrörelsen är socialdemokrater och fortfarande ser sig som en del i en arbetarrörelse som dessvärre inte existerar.

    Jag tror att Kerstin har rätt i att kapitalet är hungrigare än någonsin och då det knappt finns någon organiserad motkraft så har kapitalet ingen anledning att vara förhandlingsbenägna.
    Suhonen sprider illusioner om detta, men vi befinner oss i en situation där även sådant kan vara en del i att bygga en verklig folklig motkraft. I illusionsmakeriet ingår ju kritik mot det rådande och den har idag ingen annan väg in i etablerade media. Således blir sådana som Suhonen dom enda som sprider tankar om en bättre politik i fulmedia.
    Det gäller att vårda det lilla som ändå finns.
    Så idag skall jag gå på ett möte anordnat av fredsrörelsen i Kungälv där faktiskt nationalekonomen Bertil Kilner från KP skall hålla föredrag.
    Kom gärna dit om ni bor i närheten.
    ”Torsdag 25 april kl. 18.30 berättar nationalekonomen Bertil Kilner om krig och fred ur ett ekonomiskt perspektiv. Lokal: ABF, Västra Strandgatan 2”

    • Motkraft internationellt är tydligare och starkare: Kina, Ryssland med allierade. Gör USA än mer aggressivt, då dess hegemoni alltmer hotas.

     • Du är så kort att jag inte förstår vad du menar, Romelsjö. Menar du att fredsrörelsen borde alliera sig internationellt med Ryssland och Kina, och skulle det göra USA mera aggressivt? Eller …?

     • Ryssland och Kina framträder allt tydligare som en annan kapitalistisk motpol i en ny bipolär värld. De för nu en betydligt fredligare utrikes- och handelspolitik än USA & Co.

     • Ja, så är det, men även där regerar kapitalet, så vad vi finner där är en motkraft mot det västliga kapitalet, visserligen viktig, men inte mot kapitalet som sådant.

    • Hemma igen efter ett fantastiskt föredrag av Bertil Kilner. Tror aldrig jag hört ondskans imperium bli så avklätt in på bara kroppen inför en fullsatt lokal och en hänförd publik. Ibland är fredsrörelsen oerhört bra.

     Om någon vill sprida klarhet om ekonomins relation till krigen på ett närmast oemotsägligt och pedagogiskt vis så ring Bertil Kilner!

   • Så du vill alltså att vi ska vädja till det stora kapitalet om att de ska ta sitt ansvar?

    • Naturligtvis inte. Därför kritiserar jag Suhonens uppslutning bakom socialdemokratins prokapitalistiska politik.

   • 140 miljoner ryssar av olika etnisk bakgrund slaktades av khazarerna och deras bruntungade allierade och deras ledare konstituerade sig hos Rockefeller innan den sk ryska revolutionen.Khazarena hade länge sneglat på Ryssland i och med att USA redan var styrt av dessa khazarer så hade de en bas att utgå i från,vilket gäller än i dag.

    • Det finns verkligen helt andra uppfattningar om khazarerna. Professor Dick Harrison skriver ”Slutet för khazarernas rike kom under andra hälften av 960-talet, då storfurst Svjatoslav av Kiev besegrade dem i grunden.” Svenska Dagbladet.

     • Den här professor Harrison verkar vara en förespråkare för ”flykting”migrationen och det mångkulturella samhället. Han är visst från Stockholm också där de här idéerna tycks ha sitt centrum. Sedan ser han ned på partiet Sverigedemokraterna också. Som om de människorna skulle vara mindre bemedlade och sämre människor.
      Vad vill du jag ska tro om en sådan professor?
      Jag är orolig för den här kulturella eliten vars målsättning är att förändra Sverige i grunden.
      Har professorn glömt det förhållandevis trygga Sverige vi hade tidigare?
      Är professorn i historia historielös och ser bara det han vill se?
      Är professorn en drömmare?

      ”Så varför envisas Sverigedemokraterna med att betrakta invandring som ett bekymmer? Jag kan tänka mig tre svar: (1) Usla historiekunskaper. (2) En rasistisk vilja att ”bevara Sverige svenskt”. (3) En dumhet som grundar sig i kortsiktighet, i en tendens att inte tänka längre än näsan räcker och därför stirra sig blind på de kostnader som en human flyktingpolitik uppgår till i nuläget.”

      https://www.svd.se/invandrarna-ar-en-vinst-for-sverige

  • Starkt beröm till Kerstin Stigsson som inte sviktar, eller backar ens en tum från sin politiska övertygelse. Ovanligt bland många både politiska och religiösa vindflöjlar i dagens värld.
   Frågan är vad hon vinner, förutom personlig själslig frid, då mänskligheten så tydligt strävar att utrota sig själva.
   Vilket inte har ett dugg med den ständigt (speciellt i Sverige) omhuldade falska ”Klimat/Miljö hysteriska mediedebatten att göra.

   • Jaha? Har du något svar på varför kapitalet satsar enorma summor på kärnvapen och privata arméer som tydligt strävar efter en större profit? Kapitalet inser säkert att kärnvapen kan utrota även dom men deras instinkt att göra profit är större än överlevnadsinstinkten. Kapitalet skapar kärnvapen och privata arméer i försvar av kapitalismen – ett sorts kapitalistiskt självförsvar som blir till ett aggressivt och offensivt försvar av imperialismen. Det är när ett kapital drabbar samman med ett annat kapital. Eller med arbetarklassen, miljörörelsen, etc.

    Lite mer om privata militära företag:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Private_military_company

    De här företagen kan begå massaker på uppdrag av en regering utan att denna regering någonsin ställs till ansvar för morden.

    • Det amerikanska kapitalet satsar enorma summor på vapen och rustningar för det är bara en komponent av deras kapitalism och affärsverksamhet. Militärens uppgift är att skydda plundringen, vilken normalt kallas ”amerikanska intressen”.

   • Korp.
    Du har bara inte upptäckt att du blivit grundlurad av globalisterna.
    Dom stora globala företagen ligger med största sannolikhet bakom både skallet mot invandringen och den sk. klimatskepticismen. Bägge verkar ha sina rötter i högerpopulismen och bägge låter rikemännen komma undan sitt ansvar för både välfärdsförsämringar och klimatpåverkan. Slutsatsen blir att globalisterna ligger bakom högerpopulismen och högerpopulismen har dragit dig vid näsan.
    Ställ dig alltid frågan”vem tjänar på det” när problemen ser svårförklarade ut.

   • Lyssna på videon från TRNN. Länken finns i en av mina kommentarer.

  • ”Kapitalet samlar alla krafter de kan för att bekämpa socialismen”. Jag håller med, och det är precis det vi ser just nu, kapitalismens ”kontrollrum” finns i den amerikanska djupa staten, och är i full panik. Kina utvecklar ett samhällssystem som fungerar, ”socialism med kinesiska förtecken”. Det är svårt att greppa för den indoktrinerade västlingen. Det är inget enhetligt färdigt system utan i ständig förändring och anpassning. Varenda folkgrupp, varenda grindstad anpassar det till hur dom vill ha det. Kapitalismen finns, men stället för att diktatoriskt centralt styra är den underordnad och styrs, och inte centralt, utan lokalt. Mat handlar jag idag mycket från ett tempel, ingen industrimat, inga kemikalier, munkarna odlar grönsakerna själva, det är billigt och nyttigt, inga moguler att föda, inga mellanhänder, inga miljöföroreningar. Att leva gott är ledstjärnan, men inte genom endast materiellt överflöd. Man kallar det GDH, jämför GDP, Gross Domestic Happiness. Kapitalismen provade Kina under ”demokratin” 1912 till 1949, kommunismen, centraliserad dikktatursocialism, mellan 1949 till 1978. Inget fungerade. Nu har man hittat en modell som fungerar. Stor frihet för individen, under ansvar, och extremister och terrorister vill man inte veta av. Även om dom kallar sig aktivister eller journalister. Den ”Svenska Modellen” är så diktatoriskt toppstyrd och hårdreglerad att den inte fungerar, och kan inte utvecklas. Ett samhälle som diktatoriskt styrs med ekonomin och indoktrinering. Ta en titt på Hong Kong. Det är kapitalism. Några få stenrika, och hundratusentals i misär. 250,000 USD per kvadratmeter för ett hem. ”Trapped inside Hong Kong’s cage houses | RT Documentary”, https://www.youtube.com/watch?v=I2omC_s2odU Det är kapitalism, USA/UK stil.

   Kommentar nr 2: Indien kan jag inte svara för men Kinas system är förändrat och förändras konstant, utom i den intensiva amerikanska propagandan förstås. I Sverige går den hårt centraliserade diktatoriska statskapitalismen hand i hand med privatkapitalismen och allt är så hårdreglerat och toppstyrt att det inte går att ändra, eller utveckla. I Kina finns kapitalismen, med den är underordnad samhället, speciellt lokalt. Multipolär. För några år sedan besökte jag Hani-folket på gränsen till Burma. Här finns inga moguler eller investeringsbolag, kan det lokala samhället inte själva göra det, då får det vara. Man plöjer fortfarande risterrasserna med oxar, för så vill man ha det. Vid ett annat besök till Longji, risterrasserna vid Drakens Rygg nära Guilin, frågade jag om alla sysslade med turism, det är ju en av Kinas mest berömda turistställen. Nej – ungefär hälften av innevånarna har fortsatt med traditionell risodling, av eget val. Jag har skrivit mer om detta ovan. Problemet är att det diktatoriska USA-EU kapitalistsystemet har dikterat resten av världen, men nu ändra just Kina på det, och det är därför man är i panik och kräver att Kina skall ”uppträda som en ’normalt’ land”, alltså underordna sig USA kapitalismen.
   http://www.kinarummet.v2hd.com/hani.htm
   http://www.yangshuo.v2hd.com/longsheng/index.htm

 4. ”Vi har ingen framtid”: Greta Thunberg brukade erbjuda frälsning, nu förbereder hon oss inför domedagen och börjar låta som en apokalyptisk kultledare. Kommer någon vara modig nog att utmana Greta Thunbergs visioner – och börja en sund konversation om miljön?
  ”Du ljög för oss. Du gav oss falskt hopp. Du berättade för oss att framtiden var något att se fram emot. Och det sorgligaste är att de flesta barn inte ens är medvetna om det öde som väntar på oss. Många säger att vi inte har några lösningar på klimatkrisen. Och de har rätt”, sade Thunberg.
  För att uppnå det inom sin tidsram måste världen överge alla bensinbilar, alla plan och fartyg, allt kött, alla datorer eller 24-timmars elektrisk belysning eller varmt vatten.
  Självklart, tänk om du var Thunberg, och du var välsignad med en vision. Du visste hur världen skulle sluta, om bara en viss sak inte gjordes. För henne är det det enda som är meningsfullt.
  Och hon har inte mycket tid. Hon har uppmanat till en generell strejk för att förlama all ekonomisk verksamhet. Med gröna partier fortfarande inte i majoriteten någonstans i världen.
  För alla andra – det här är bokstavlig illusion.
  Nästa gång du helt och hållet håller med hennes förutsägelser när du beklagar världens tillstånd, tänk – är detta vad du verkligen tror? Om inte, varför talar den här personen till parlamentet och inte på ett gathörn med ett bibeln citat på en sandwichbräda?
  Medan resten av oss har en mer realistisk och bevisbaserad diskussion om effekten av beslut som vi kommer att ta.
  https://www.rt.com/op-ed/457455-greta-thunberg-cult-british-parliament-doomsday/

  • Jag gillr Greta. Hon har karaktär.

   ”De flesta säger att intellektet är vad som kännetecknar en stor vetenskapsman. De har fel: Det är karaktär.”
   /Albert Einstein

   Hon har förstått att politikerna och medierna ljuger. Hon börjar nu baka in frågor som är evident viktiga istället, i vilka alrmismen är rimlig och riktig, ex. utrotningen av olika arter och överkonsumtionen. Strax kommer hon kanske ta upp överbefolkningen också?

   Jag har stor förhoppning om Greta. Klimtalrmismen verkar vara överdriven, dock inte de andra sakerna som hon nu tar upp.

   • Martin.
    Hmm, ”Klimtalarmismen verkar vara överdriven” och jag jämför med ett tidigare uttalande av dig ”Klimatbluffen är en klimatbluff som repeteras i samma medier som ljuger om allt annat dygnet runt. De är psykopater.”

    Kanske är jag en alltför positivistisk dagdrömmare, men är det möjligen en viss tillnyktring vi ser här?

    Lite hopp om dig har jag allt fortfarande kvar Martin.

   • Vad skulle – att följa tonåringen Greta Thunbergs väg in i framtiden innebära?
    Greta, som blev känd genom att organisera en skolstrejk, gjorde ett sista stopp på sin kändisturné efter besöket hos påven i Rom för att propagera sin sak var i det brittiska parlamentet, där hon levererade sitt nuvarande säregna offentliga ställningstagande.
    Hon trodde kanske att parlamentsmedlemmarna var intresserade av hennes lösningar. ”Jag erbjuds alltid hjälp att skriva om den specifika klimatpolitiken i specifika länder. Men det är inte riktigt nödvändigt. Det finns bara en lösning. Utsläppsminskningen är naturligtvis nödvändigt men det är bara början på en snabb process som måste leda till ett stopp inom några decennier eller mindre. Och med ”stop” menar jag noll – och sedan snabbt vidare till negativa siffror”.

    Föreställ er att Greta Thunberg övertalar två miljarder indier och kineser att återvända från sitt nyfunna välstånd till en existens som slänger dem inte årtionden men tusen år tillbaka. Hur kommer de att bli räddade?
    Även de medeltida kristna vid deras pestinfekterade desperata värsta tid stängde inte sig för att förbereda sig för Rapture, så Thunberg vet att det här är en hård försäljning.

    • Teenageaktivisten Greta Thunberg har beskrivit Storbritanniens svar på klimatförändringen som ”bortom absurd”.

     I ett tal till parlamentsledamöterna kritiserade hon Storbritannien för att stödja mer utnyttjande av fossila bränslen och överdrivna nedskärningar till koldioxidutsläpp. I sitt tal i parlamentet sade fröken Thunberg att Förenade kungariket stödde shale gas fracking, större exploatering av olje- och gasfält i Nordsjön och utökade flygplatser. ”Detta pågående oansvariga beteende kommer utan tvekan att kommas ihåg i historien som en av mänsklighetens största misslyckanden”.
     I den vidsträckta BBC-intervjun sa fröken Thunberg att Asperger hade hjälpt henne i livet: ”Det gör mig annorlunda, och att vara annorlunda är en gåva som jag skulle vilja säga. Det får mig också att se saker utanför lådan. Jag faller inte lätt för lögner, jag kan se igenom saker. Om jag skulle ha varit som alla andra skulle jag inte ha börjat den här skolstrejken, till exempel.” På frågan om vad hon skulle säga om hon träffade amerikanska presidenten Donald Trump, sade hon: ”Jag kan inte riktigt säga något till honom som han inte har hört förut. Han lyssnar självklart inte på vetenskapen och vad vi måste säga, så jag skulle inte kunna ändra honom”. 2017 meddelade Mr Trump att USA skulle dra tillbaka från avtalet från 2015 iParis om att hantera klimatförändringar.
     https://translate.google.com/translate?hl=sv&sl=en&u=https://www.bbc.com/news/uk-48017083&prev=search

    • Och vad skulle att följa oljebolagens väg in i framtiden innebära, om vi utgår från att den etablerade vetenskapen har rätt?
     Dom som utgår från att klimatfrågan är en ren bluff finns ju inte i den etablerade vetenskapen, så valet står mellan vetenskap eller pseudovetenskap.

     Ditt skräckscenario motsvaras av ett annat skräckscenario Korp.
     Skräckscenarior har en tendens att vara överdrivna, men du överdriver det ena och struntar helt i det mest sannolika, det som har vetenskapligt stöd dessutom. Det låter verkligen allt annat än begåvat.

    • Det här är Off Topic men det var Korp som förde Indien och Kina i debatten. Det går att förändra om Indiens och Kinas (och världens rika) ekonomiska system skulle förändras till ett rättvisare och jämlikare system. Det är kapitalismen som skapar ekonomisk ojämlikhet. Inte socialismen.
     Här är en röst från Indien. Det han talar om är Green New Deal och är inte det den jämlikare sociala ekonomiska systemet som jag syftar på. Green New Deal vill inte slopa kapitalismen. Emellertid är det alltid bra att lyssna på andra människor med olika åsikter.
     https://therealnews.com/stories/a-green-new-deal-for-india

   • Världens ”överbefolkning”, om den ens finns (annat än hos malthusianer), är på väg bort.
    Alla kontinenter utom Afrika är på väg att få en minskande befolkning, dels för att antalet kvinnor i fertil ålder sjunker, dels för att de föder senare, dels för att de föder allt färre barn ju bättre ställt de får.

    Japans befolkning har redan minskat och försöken att rekrytera japanskt ättade latinamerikaner går dåligt eftersom kulturskillnaderna är för stora. Många latino vänder hemåt, fastän de pratar japanska.

    Ettbarnspolitiken i Kina må ha upphört, den har likväl resulterat i ett stor underskott av yngre kvinnor, och kustens killarna påstås ibland köpa sig en fru utomlands.
    Kinas befolkning förväntas minska framöver, och det har varit meningen.

    Tyskland har länge varit beroende av invandring för att alls kunna gå runt.

    Sverige har sitt berömt ”köttberg”.

    Osv.

 5. Hej och hå Åberg.. Anser du att din senaste kommentar på något sätt är begåvad?
  Har du något enda uns av belägg, som bevisar att dina återkommande skräckscenarion om förväntade klimatkatastrofer har något samband med livets gas Koldioxid, har relevans?

 6. Hej o hå igen Åberg ..
  Ingen har väl som du och möjligen agronomen Rockström så många gånger (tusentals) av olika, på området kunniga kommentatorer i diverse bloggar och medier mottagit bevis, mot era barnsligt naiva och falska påståenden om koldioxids katastrofala inverkan på jordens olika naturliga klimatförändringar.
  Hej o hå.. fantasifulla sånglekar för barn..
  https://www.youtube.com/watch?v=PHKha-MiWZ8

  • Inser du att du gör en parodi på dig själv just nu Korp? Du går emot en hel världs etablerad vetenskap med ”Hej o hå.. fantasifulla sånglekar för barn”. Du skämmer ut dig fullständigt och dessutom är vi nu så off topic som det bara går och jag tänker därför inte svara på mer sådant här pubertalt strunt från din sida i den här tråden.

 7. Tack för den passningen Åberg.
  Här dock ett värdigt avslut på vårt meningsutbyte om jordens naturliga klimatförändringar, oberoende av mängden koldioxid i jordens atmosfär genom årmiljonerna.
  JOHAN ROCKSTRÖM ANSER NU ATT DOMEDAGSPROFETERNA HAR FEL (SvD 190223).
  Den som följer klimatdebatten vet att man tidigare varnade för att vi var på väg mot “kallare tider”. När sådana inte kunde uppmätas, varnade man för “varmare tider”. När inte heller sådana kunde uppmätas varnade man för “klimatförändringar”.
  Alla varningar har under decennier handlat om att vi har 10 år på oss. När dessa passerats har vi 10 nya år på oss. Så håller det på. Allt för att skrämma till förändringar som handlar om annat än om den livsnyttiga koldioxiden.
  Man vill skrämma människor till förändringar i livsmönster och till nya skatter. Syftena är olika beroende på vilka som står bakom. Allt ifrån att man vill få människor att leva på ett annat sätt, krossa kapitalismen och materialismen, att införa överstatligt världsstyre, att överföra tillgångar till fattiga länder, att finna underlag för att beskatta människor, att få klimatanslag mm.
  Självklart finns det även seriösa klimatforskare som värnar om viktiga miljöfrågor som människan kan påverka. Detta är mycket angeläget, men till dessa hör inte klimatet enligt många fristående och seriösa forskare, vilka jag och många med mig väljer att lyssna till.
  Allt väder handlar om värme, sol, kyla, regn, snö, stormar, orkaner, översvämningar mm. De har alltid funnits, kommer alltid att finnas och ligger dessutom inom ramen för de normala förändringar som klimatet alltid genomgår, om man ser det över längre tidshorisonter.
  Den som följer debatten kan också märka hur Johan Rockström hela tiden sänker gränserna för sin skrämselpropaganda.
  Det finns inga vetenskapliga belägg för propagandan, utan endast datorsimuleringar som nästan aldrig visat sig stämma. Ett tag pratade han om temperaturhöjningar på minst 5 grader, att isarna vid polerna skulle smälta bort och havet stiga minst 5-7 meter och lägga stora delar av Europa och USA under vatten. Vår miljö- och klimatminister Isabella Lövin håller sig till samma tema. Nu talar han i andra, mer försiktiga termer. Klokt.

  • Jag tror socialismen kräver ett lågteknologiskt samhälle för att fungera. Socialismen är ju också uppkommen under sådana omständigheter. Kommunism idag är alltså en vision om ett naturnära och människovänligt samhälle där teknologisk utveckling inte har samma betydelse. Fokus ligger mer på en social utveckling men frågan är hur alltfler munnar ska mättas för att hålla fattigdomen borta. Frågan uppenbarar sig, vad är egentligen välstånd?

   Förr minns jag kommunister talade om kapitalets kris. Men idag är den diskussionen som bortblåst. Istället talas det om klimatets kris. Har kapitalismens kris blivit klimatets?

   • Man kan nog ge goda argument för att klimatkrisen är ett resultat av kapitalismens kris. Kommunism är lika positiv till teknologi som något annat.

   • Jag håller inte med dig att socialismen kräver ett lågteknologiskt samhälle för att fungera. Sovjet socialismen gör och gjorde det, och det är vad Sverige tillämpar, men inte ett modernt samhälle utan snarare stöder ett högteknologiskt samhälle socialism, men inte den klassiska hårt centraliserade diktatoriska modellen. Modern socialism är inte ett toppstyrt diktat att alla skall vara lika, oavsett om dom tjänar samhället eller inte. Det är att dela med sig på lägsta möjliga nivå. Välstånd är att vara nöjd med livet, inte något prylsamhälle. Jag påminner om att fattigdomen i USA ligger på omkring 30%, Sverige 20%, Hong Kong på 30%, och i Kina på 1% och minskar, detta från 90% fattigdom. Kinas samhällsutveckling och samhällssystem ligger alltså ljusår före väst, och har dessutom en personlig frihet under ansvar som som västingarna inte ens kan drömma om. Något har man alltså gjort rätt, men det är inte färdigt än.

 8. Det går inte ihop.
  Vad socialism är, är nog en bedömningsfråga för var och en.
  Den grundades av den franske filosofen George Sorel. Idén hade han fått från marxismens klasskampsteori. Sorel var från början marxist. Så fascismen har marxistiska grunder.

  Nazism är en förkortning av ”nationalsocialism”. Hitlers parti hette NSDAP. Det vill säga ”Nazionalsocialistische Deutsche Arbeitar Partei”.
  Han tillämpade i en extrem grad socialismens grundidé att flytta allt makt från medborgarna till staten. Varje medborgare var i princip statens egendom. Ungefär som Sverige idag.

  • Detta är mer intressant än vad ögat möter. Först, kom ihåg att nazismen föddes ut sovjetkommunismen. I börja kopierade man till och med affischer och slogans, bara översatte dom. Båda var en starkt centraliserad socialistisk kontroll och makt. En enväldig central elit och ledning som skulle ta hand om folket, enväldigt och diktatoriskt. Nyckelordet är här centralisering av all makt. Samma system som Sverige har idag. Även Kinas kommunism föddes ur sovjetisk, men totalitär centralisering, och man kopierade sovjetnamnet ”kommunism”. 1958 bröt Mao Zedong med Sovjet, han öppet föraktade Nikita Khrushchev, men namnet ”kommunism” hängde kvar. Kinas personifierade centralstyre fungerade det lika lite som sovjets, nazisternas, eller dagens svenska. Kina decentraliserar allt mer och det går igen i det mesta, även corona apparna och WeChat. Namnet har hängt kvar. På kinesiska skrivs ”kommunistpartiet”, fortfarande en vedertagen översättning, som 共产党. Skrivtecknen betyder 共 Dela allt, 产 producerat, tillverkat, framställt 党 grupp, klubb, styrelse. En mer korrekt översättning skall alltså vara ”delningsledningen” eller något sådant. Liknande styrelsen i ett företag. Ideologin är att dela med sig, utan maktcentralisering. När jordbävningen i Wenchuan inträffade genomfördes återuppbyggnaden av olika regioner, inte med staten som mellanhand. I Sverige debatteras just nu corona appar, men man utgår från att det skall vara centraliserad kontroll, debatten rör sig endast om man skall tillåta USA att får tillgång till all personlig information eller inte, för då får ju USA kontroll. Att tro att någon anonymisering skulle hända är höjden av all idioti. I Kina lagras all personlig information endast på användarens mobil, under exklusiv och full och kontroll av användaren, som själv bestämmer om det skall laddas upp eller vara anonymiserat. ”Socialism med kinesiska förtecken” är alltså att dela med sig på lägsta möjliga nivå, socialism enligt den ”svenska modellen” är samma system som sovjetisk eller nazitysk, hårt centraliserad makt och kontroll där individen utestängs från inflytande.

   • Karl W, nazismen föddes som ett svar på socialisters/kommunisters bolsjevikrevolutionens och socialisters/kommunisters framgångar i början av 1900-talet. Det var kapitalet som finansierade nazistiska/fascistiska rörelser för att hindra socialistiska/kommunistiska rörelser.

    Har du ett exempel på att Sovjetunionen kopierade nazistiska affischer? Eller är det påståendet lika falskt som vad du är? En källa på detta, tack!
    Och kom ihåg att det var CIA som stöttade nazisterna efter kriget och producerade en hela massa antikommunistiskt skitsnack.

    Du försöker med samma metoder som EU och borgarna att jämföra (sovjet)kommunismen med den nazistiska ideologin. Men det var från den liberalistiska/konservatistiska ideologin som nazismen/fascismen föddes. Hitler beundrade liberalerna och de konservatistiska ledarna för deras hantering av urbefolkningen i USA.

    Jag kan rekommendera en Finnishbolsjevik-vidorna på Youtube om du vill lära dig om demokratin – realsocialismen – i Sovjetunionen, och hur det var att dela med sig.

   • Faktum är att det är den kinesiska kapitalistiska ekonomin som har större likheter med den nazistiska, det eftersom båda är baserade på profit.

    Realsocialismen var en stabil men långsammare ekonomi där man såg till folkets bästa och inte för det nationella kapitalets bästa.
    https://www.youtube.com/watch?v=UMrYyPJI1BA&t=957s

  • Ivan, bara för att man heter något så behöver man inte vara det. Sverigedemokraterna anser av sig själva att dom är demokrater men de är fascistiska. Liberaler säger att dom är liberaler men är dom liberaler? Moderaterna kallade sig för några år sedan det arbetarpartiet bara för att locka arbetarna till sig. Samma sak när det gällde Nazistpartiet. Nazistpartiet skapades av kapitalet på grund av att hindra socialister/kommunister att ta makten.
   Marxism-leninismen är internationell arbetarrörelse där arbetarna äger sitt eget arbete och där klasserna är borta. Och så här anser vi marxist-leninister om staten:
   https://www.marxists.org/svenska/lenin/1917/staten.htm

 9. @Ivan
  Mer troligt är att Hitler var en nazisionistisk agent som berikade fåtalet bankirer och utrotade ryssar som hämnd för pogromerna mot judar.
  En likhet mellan nazism och nazisionism är tron på utvaldhet.

  När medborgarna styr så utgör de staten, vilket är sinnebilden av verklig demokrati. I Sverige har vi numera icke-representativ demokrati. I Hitlertyskland styrde den folkvalde diktatorn och folket lät sig vilseledas till totalt nederlag. Ett skräck-exempel på demokrati, som allt mer börjar likna många västländer, i synnerhet USA.

  • Martin Gustavsson skriver: ”Hitler var en nazisionistisk agent som berikade fåtalet bankirer och utrotade ryssar som hämnd för pogromerna mot judar.”

   Nu har du väl fått ihop logiken lite konstigt, till och med helt absurt som slår det mesta som du tidigare framfört. Du menar alltså att Hitler, på uppdrag av bankirer, utrotade ryssar för att hämnas pogromer på judar? Samtidigt som han passade på att själv utrota flera miljoner judar. Det är någon i din teori som inte stämmer….

   • Historiskt var det faktiskt lite mer komplicerat. I det tidiga skedet finansierade judiska krafter i USA Hitler. Anledningen var att man ville se ett mer centralt styrt Europa, det av finansiella skäl. Europa var väldigt splittrat och stökigt. Samma judiska USA krafter ville se nationalsocialismen införd som statsskick i USA. Ironiskt, men kom ihåg att den senare historien inte ännu var skriven. Vad som inte stämmer i teorin är tidsaxeln. I den senare delen av utvecklingen, då bland annat förintelsen tog fart, finansierade samma krafter som tidigare finansierat Hitler den amerikanska krigsindustrin. Det har dom fortsatt med till denna dag. Det är därför samma krafter, som nu även dominerar industrier som BigPharma, BigFood, och media, genom sina media alltid hetsar för mer krig. Det ökar vinsterna. Kina utgör ett verkligt hot mot denna osynliga Djupa Stat som även dominerar amerikansk politik. Med Kinas målsättning att öka välstånd och handel i världen mellan oberoende nationer är det ett verkligt hot mot denna slutna klubb av affärsintressen. Ökad välfärd och handel är som bekant motpolen till krig. Med handel och välfärd får krigshetsen allt mindre fäste. Det är det dessa grupper fruktar mest.

    • Det låter intressant. Kan du ge mig några litteraturreferenser där jag kan läsa mer om hur judiska krafter i USA finansierade Hitler.

     Sedan skriver du att judiska krafter / judar dominerar det som du kallar ”denna osynliga Djupa Stat” och att de dominerar amerikansk politik. Samt att de dominerar media som ett verktyg för att hetsa för mer krig, mm. Har du även här några litteraturhänvisningar där jag kan lära mig mer om hur judar har format ”denna slutna klubb av affärsintressen”.

     • Tja, är man blind och döv så har man missat att judiska krafter styr och ställer i USA efter behag! Och Andersl kan ju själva surfa efter vilka som äger media i väst…Och visst har judar format en klubb av affärsintressen men den är knappast sluten utan alla som har ordentligt med kapital kan bli bankvampyr eller finanshaj!

     • Detta är kunskaper jag byggt sedan innan jag var tonåring, inte något jag läst i en bok eller på en blogg förra veckan. Tyvärr kan jag inte så snabbt hitta referensmaterial åt dig, jag kan inte komma ihåg var jag läst allt under de senaste 50-60 åren. Tyvärr har främst USA försökt skiva om verkligheten i efterkrigspropagandan som fortfarande pågår. Mycket av USA pengarna som kom till Tyskland hamnade i judiska kretsar för det kom från judiska kretsar, medlemmar av den folkgruppen stöttade sedan varandra, dominerade affärerna, levde gott, medan andra folkgrupper bokstavligen svalt. Så fungerade det på den tiden. Detta var en av grogrunderna för antisemitismen som kulminerade i förintelsen. Ett ”folk” betyder ett antal individer som känner samhörighet, och därmed håller ihop och är inget speciellt för det judiska folket, det gäller även svenskar, fransmän, holländare, japaner eller vilket folk som helst. Känslan av folktillhörighet var betydligt starkare då än nu. En holländare som gifte sig med en fransyska betraktades bara vara ett steg från högförräderi, en äldre man jag träffade för mycket länge sedan i Sverige berätta hur han trakasserats hela livet för att han 45 år tidigare hade gift sig med en utlänning. Hon kom från Norge. Historien om ”tysketöserna” i Norge är talande. Kvinnor som gift sig med tyska män fick håret avrakat som straff. Svenskarna grundade Statens Institut för Rasbiologi 1922, och det finns kvar idag och heter Institutionen för Medicinsk Genetik på Uppsala Universitet, förmodligen med lite annan forskningsinriktning. För mer information behöver du inte gå längre än att läsa svenska dagstidningar och tänka lite bortom texten. USAs starka koppling till Israel, en faktor, men se till helheten, inte bara en folkgrupp inom den. Banden är inte bara etniska, utan även och än mer finansiella och ideologiska. Vem är det svenska systemmedia konstant rackar ner på, det är i alla fall inte amerikansk BigFinans, BigTech som Facebook och Whatsapp, BigPhara, eller BigMedia. Vilket läger tillhör huvudsakligen svenska systemmedia, och varför? Varför drar DN så ofta och utförligt fram historier, offer och vittnen från förintelsen. Har vi någonsin fått höra något om andra sidan av myntet från DN. Vilka är det Bonniermedia så ilsket smutskastar i varenda tidning, ofta med ren förfalskad och fabricerad information. Iakttagelser av samband är bättre än att läsa innantill. Historia är intressant, men verkligen ingen rät linje man kan följa, och den pågår ännu – just idag.

     • Benny Jag håller inte helt med dig att ”judiska krafter styr och ställer i USA efter behag”, folkgruppen är mycket inflytelserik och dominerar i flera områden, men ändå bara en del av vad vi kalla Den Djupa Staten, DDS. Starka sammanhållande länkar är även finans och ideologi, inte bara etnicitet. Stödet till Israel är ingen slump, inte heller till exempel dominansen i BigTech industrin, investeringarna styrdes, men samtidigt användes väl och med skicklighet. Problemet för DDS är att Asiens och främst Kinas utveckling hotar den dominansen. Det är därför vi ser en så intensiv smutskastning och förtal av kineser och Kina i svenska systemmedia. Bilden man målat upp av Kina är en plats med diktatur där alla är förtryckta, övervakade, ingen frihet eller privatliv finns, folk lider, osv, men verkligheten är den diametralt motsatta. Svenskarna utsätts idag för en nästan identisk propaganda som tyskarna förra seklet. En skillnad är internet. Vi kan bara inte låta historien upprepa sig.

     • Elefanten En mycket intressant artikel. Det är mycket viktigt att analyserar och förstår detta. Bakgrunden till vad som hände i Tyskland förra seklet var att en etnisk grupp hade tagit dominans av näringslivet, vilken grupp är i sig ointressant, och andra led. Motreaktionen blev att man vände sig mot den gruppen och det utmynnade i förintelsen. Det är inte unikt. Liknande i Kina under demokratin 1912 till 1949, olika grupperingar slogs om att dominera. Tonga, kinesiska affärsmän tog dominans av affärslivet. Man brände ner deras affärer och kastade ut dom. Uganda, indier hade tagit dominans av näringslivet, Idi Amin deporterade dom. Sverige, en etnisk gruppering börjar nu dominera media, allt fler vänder sig mot dom. Kina har lärt sig, man har framgångsrikt förhindrat denna slags sådan dominans och grupp-kartellbildning, etnisk, finansiell eller ideologisk, som genomsyrar just USA. Ni läser ofta om ”statliga kinesiska företag” som påstås gynnas. Sanningen är att dom är inte statliga utan ägs av stiftelser, samma konstruktion som IKEA, vilket förhindrar räder, plundring och dominans. Det kritiseras hårt i media, och vem äger och dominerar media, jo samma gruppering som gärna skulle ta över just dessa företag i räder och skapa dominans. Det behövs inga läckta dokument eller bevis, svenska media, Bonniers i särklass, är en organisation som tjänar och är en integrerad del i USAs djupa stat, vilken domineras av samma grupp, som försöker stoppa Kinas utveckling. Alltså en del av en intressekartell. Varenda nummer av DN, Expressen, och DI innehåller mycket rasistiska och hätska angrepp på kineser och Kina. Det är inte längre journalism, det är propaganda med en målsättning och ett syfte. Josef Goebbels hade inte varit effektivare.

      Kommentar 2: Det behövs skärpning hur vi uttrycker detta. Om vi skriver ”judarna som driver in USA i alla krig” så reflekterar det på en kartell som inkluderar varenda individ i en folkgrupp om sådär 15 miljoner personer, och är helt enkelt inte sant. Det är USAs krigsindustri som driver alla dessa krig för så skapar dom vinster. Visserligen är personer av judisk börd i dominans, men där finns åtskilliga andra grupper med både starka finansiella och ideologiska intressen och målsättningar. Visserligen är dom mycket inflytelserika, men inte totalitärt kontrollerande. Vem tror ni drev på besluten om en ambassad i Jerusalem eller USAs erkännande av de ockuperade områdena i Israel. Jag ser samma sak dagligen när det gäller Kina. Kineserna köper upp svaga eller viktiga företag. Det är samma felaktiga sätt att uttrycka sig.

 10. Signaturen Benny skriver ”Tja, är man blind och döv så har man missat att judiska krafter styr och ställer i USA efter behag!”

  Du menar alltså att det är judarna som driver in USA i alla krig för en egen vinning? Kan verkligen den judiska gruppen vara så inflytelserik? Intressant det du skriver. Du menar med andra ord att det är judarna som är orsak till alla krig under 1900-talet och även nu under 2000-talet? Eller har jag förstått dig fel?

  • Det är just sådana kommentarer jag uppfattar som rasism.
   När man skuldbelägger utifrån etnisk tillhörighet.
   Jag skulle aldrig få för mig att göra det.
   Det är dessutom brottsligt numera.
   Däremot är jag bestämd motståndare till främjande för ett mångkulturellt Sverige.
   Men det är en annan sak.
   En värld där allt bara blandas blir för mig något ohanterligt där kaos är nära.
   Det stör mitt sinne för ordning om var sak på sin plats.

 11. Det mest märkliga är att i princip alla som klagar på de partier som går emot folkviljan faktiskt inte erbjuder demokratiska alternativ som är för fler folkomröstningar och inte valsamverkar med dem.

  Detta icke-konstruktiva gnäll är så makabert att man blir misantrop på kuppen och börjar önska att alla dessa gnällspikar får allvarlig Covid-19 och avlider i långsam kvävning.

  Det är inget fel att se problem och att gnälla på det som är fel, men erbjuder man inget realistiskt alternativ till det elände som man gnäller på så bör man, i min mening, vara tyst, åtminstone tills man har något positivt att peka på, som rent realistiskt, åtminstone i teorin, kan lösa problemet.

 12. Suhonen kallar sig ”demokratisk socialist”. Sådana personer, som känner sig tvingade att sätta ordet ”demokratisk” framför socialist är nog egentligen bara socialliberaler. Ty socialismen är per definition demokratisk, i motsats till kapitalismen där det är pengar som styr, inte folket. Att man gjort bort sig i en del realsocialistiska stater med toppstyrning och dålig folklig förankring av den ekonomiska politiken ändrar inte på detta faktum. Socialismen är ändå alltid mer demokratisk än kapitalismen.

 13. ”Daniel Suhonen, DN: “Marxist och socialdemokrat som tror på demokrati” – hur går det ihop?”

  Det går alldeles utmärkt ihop och är förmodligen en del av svaret varför vänstern håller greppet om opinionen när verkligheten artar sig på det sättet ögat ser.
  I den citerade rubriken ovan är själva kärnordet ”inkluderande” och där även den lilla skaran dogmatiker ingår.
  Inkluderande är för övrigt ett mycket viktigt ord för att kunna förstå den politiska vänstern.

  För att förstå stiltjen i den politiska opinionen (här i Sverige) måste man samtidigt förstå den politiska vänsterns verkliga styrka.

  Men jag återkommer om det senare i mina högst amatörmässiga funderingar.
  Jag måste för övrigt själv studera saken vidare.
  Men jag har mina föraningar tämligen klara nu.
  Den politiska vänstern är större än man tror.
  Kanske endast Allah är större?

 14. Fisting, hen och rap.
  Vilken politisk ideologi tänker du på då?
  Feminism, konservatism, liberalism, miljöaktivism eller socialism?
  En del mer, andra mindre kanske någon inte alls?

  Första ordet har det varit en del rabalder om de senaste dagarna i högeralternativ media
  https://samnytt.se/10-aringar-far-lara-sig-om-fisting-och-analsex-i-umeas-skola/
  https://www.youtube.com/watch?v=cyHBkzf0T_M

  Andra ordet har vi pratat om på den här nyhetsbloggen tidigare men jag vad jag kan förstå är ursprunget svensk genusforskning tillsammans med social normkritik. Engelska språket har ingen tydlig motsvarighet.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hen
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Normkritik
  Normkritik kan för mig te sig som ett tillvägagångssätt för minoritetsivrare man närmast finner inom den politiska vänstern.

  Med tredje ordet menar jag inte något man gör efter en god middag utan istället en trendsättande musikgenre där någon talar i snabbt tempo.
  Om det kan jag bara säga jag tror det finns vänsterradikaler i högre ålder som tycker det är pinsamt när något dylikt ska avnjutas under någon politisk sammankomst där alla sympatisörer samlas för gemenskap.

  Vad jag vill säga med det här är att den politiska vänstern äger språket och dess vidareutveckling.
  Språket i internationell mening där översättningar görs eller ordet behålls som det är.
  Språket är det mest kraftfulla verktyg den breda politiska vänstern har för att pressa tillbaka sin motståndare.
  Ett maktövertag som är svårt att besegra.

  Säg något trendigt nyord den konservativa högern åstadkommit?
  Jag har inte något exempel, eller modetrend vilken som överhuvudtaget.

  Blev det nu lite lättare att förstå den politiska vänsterns fasta grepp över opinionen?

 15. Har litet svårt att urskilja vänsterns påstådda fasta grepp över opinionen. Vänstern må ha ett avancerat språk med vetenskaplig bärighet men opinionen är för närvarande mer beredd att lyssna till den politiska högerns varningar för den farliga invandringen som hotar oss med något slags muslimsk diktatur.
  Vilket är skitsnack. Men världen är galen.
  Och vad socialdemokratin beträffar så kan den se ut precis hur som helst – det växlar med de politiska konjunkturerna på åsiktsmarknaderna.

  • Britta Ring,
   Låt mig gissa du förblindats av klassernas kamp och därför inte kan upptäcka den allt hetsigare kampen mellan utopi och tradition?
   Klassernas kamp är förvisso fortfarande en verklighet men har inte alls den framskjutna position idag som den hade för hundra år sedan.
   Tidens dynamik som förändrar samhället.

  • ”Och vad socialdemokratin beträffar så kan den se ut precis hur som helst – det växlar med de politiska konjunkturerna på åsiktsmarknaderna.”

   Inte hur som helst väl?
   Jag tror där finns kärnvärden partiet har svårt att ta avsteg från.
   Jag minns ett märke där stod: Jämlikhet – Solidaritet – Rättvisa

   Jag tror inte partiet Socialdemokraterna har problem med sin ideologi.
   Det är snarare verkligheten som inte riktigt vill gå dem till mötes.

   Rebecka på Riks behöver inga långsökta förklaringar.
   Det räcker så väl att peka med hela handen.

 16. Dick Erixon på Samtiden har idag sytt ihop en krönika om tänkbar ledare för regeringspartiet Socialdemokraterna vars ledare Stefan Löfven väntas avgå vid valet eller något år därefter 2022.
  Kandidater finns men knappast något av ”landsfader” vad jag kunde förstå.
  Landsfader i könsneutral form naturligtvis.
  Sedan valet. Det ser ut som partitoppen innehar mesta avgörandet. Lite som nomenklatura i kommuniststyrda Sovjetunionen.
  Mest framträdande i partiet Socialdemokraterna men kanske inte så mycket mindre maktfaktor i övriga partier heller. Då inte minst Sverigedemokraterna som är kända för sin toppstyrning.

  Genom konservativ högermedia har jag lärt mig det här beror på den representativa demokratin
  i den form där folket röstar på partier istället för dess företrädare.
  I USA i synnerhet, röstar folket på kandidater, alltså människor, som står för viss åsikt och ambition.
  I praktiken blir där partiet mer som en valorganisation.
  I USA är det också i samband med en konstitutionell demokrati där maktutövningen sker med lagar och dekret utfärdade av politiker men som ytterst regleras i en Högsta Domstol.
  Någon verkställande regering bestående av partier som vi här är så vana vid finns således inte i USA.
  Det liknar för övrigt Ryssland där presidenten har den mest framträdande rollen som landets ledare.
  Maktpartiet Enade Ryssland hör man sällan något om.

  Man kan då fråga sig varför denna maktfullkomliga kärna i partiernas topp?
  Här i Sverige alltså.

  En möjlig förklaring jag kan tänka mig är partiernas behov av bredd för att kunna attrahera så många väljare som möjligt.
  Det skulle då kräva en disciplin för att motverka skadliga inre slitningar.
  Om vi jämför ett parti som ex vis Moderaterna.
  Då FÖRE Reinfeldt-eran så fanns där ett ”smalt” parti riktat till endast till vissa väljargrupper.
  Kanske likt förr i tiden?
  Men så kom tiden då alla partier drog sig mot mitten för att inte slås ut i konkurrensen om väljarna.
  Partiet Socialdemokraterna var redan beredda men övriga partier måste göra en kursändring.
  Något som säkert kritiserats här närmast för partier ”åt vänster”.

  Tja, läs själva. Någon större överraskning som nästa partiledare kanske inte är att vänta?

  https://samtiden.nu/2021/04/vem-tar-over-som-partiledare-efter-lofven/

 17. Hur är det med Demokratin egentligen?
  När man får så mycket pengar som de här parlamentarikerna i EU parlamentet kan man då verkligen försöka driva några frågor som skiljer sig?
  Utan att räknas som olämplig och illojal?

  Om jag skulle bli EU parlamentariker med de här ekonomiska förmånerna då skulle jag försöka vara så följsam som möjligt.
  För man vill ju inte börja såga på grenen man sitter på, eller hur?

  https://www.friatider.se/kan-inte-svara-pa-vad-hon-gor-med-eu-pengarna

  För ett par dagar sedan var det en ”attack på demokratin” i Stockholm.
  Vänsterledaren Dagostar sökte genast stöd hos den högerpolitiske Statsministern.
  Partiideologierna förenas genast unisont mot den Yttre Fienden.

  Den antirasistiska organisationen EXPO var snabb att genast ut den skyldige som ”högerextremister”.
  Dock utan några som helst bevis.

  Emellertid har den ”antirasistiska” sajten EXPO ett flertal artiklar som direkt pekar ut Ryssland som ”högerextremism”

  Den Duginska fascismen sveper över Ryssland

  Nazister på konferens i Ryssland

  Fascister till Ukraina för att stödja Ryssland

  Svenska nazister i ny allians – vill närma sig Ryssland

  Ökad risk för högerextremt våld i Ryssland

  Tusentals i högerextrem marsch i Ryssland

  Ryssland bjuder in högerextremister till Krim

  Rysslands bästa vänner i Sverige

  Hoppas Alexander Kalasjnikov läser det här och helst också för det vidare.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here