Är Sverige tillräckligt demokratiskt?

4
196

Läsaren Kaolina skriver i en kommentar som jag omvandlar till inledande del av ingressen ”Läste någonstans att S vill kasta ut ”odemokratiska” länder från EU. Antar det är länder som Polen och Ungern som menas. Nej, det finns inget demokratiskt kvar i S. Tillvägagångssättet när natointrädet beslutades visar detta med all tydlighet. Men också förspelet som gjort det svenska försvaret inklusive försvarsindustri beroende av ”byggstenar” från amerikanska och andra natoländer. Dumhet eller medveten strategi är frågan. Jag har börjat tro på det senare vilket gör det som hänt än mer märkligt när man erinrar sig hur ofta ordet neutralitet användes med eftertryck från sossarnas sida. De borde stryka demokraterna i namnet för de är inga demokrater. Det gäller f.ö. även borgarna.”

magdalena andersson Regeringen

Ja i sitt 1 maj-tal i Göteborg föreslog Magdalena Andersson att ska kunna sanktionera eller till och med utesluta stater med dålig demokrati. I frågestunden framkom att hon menar Ungern och Polen.Detta väcker förstås frågan om demokratin i Sverige. Är den så bra (som säkert Magdalena Andersson och de flesta i etablissemanget anser? Läs vidare – vad tycks? En orättvis betraktelse?

Ingress: Som bekant (?) finns stora brister i Sveriges tillämpning av demokrati. Några exempel:

1. I Sverige uppger 85 % att de saknar politiskt inflytande mellan valen enligt den Demokratiutredning som leddes av liberalen Olle Wästberg. Olle Wästberg i Dagens Arena.

2. Valet 2018. Sveriges största politiska parti bildar regering för att till stor del genomföra den politik som främsta motståndarsidan, de öppet borgerliga partierna, gått till val på.

3. Statsministeromröstningen och regeringsbildningen hösten 2021. Socialdemokraternas kandidat blev statsminister med stöd av bl.a. Mp och C. S ska då regera på en budget från huvudmotståndaren M+SD+KD+L, som S säger att den skiljer sig litet från S budget (!). Förenligt se på M+SD+KD+L som huvudmotståndare? Sedan lämnar Mp regeringen då de ej kan acceptera en budget stödd av SD. Medan C som ej kan acceptera samröre med SD lade ned sina röster och släppte därigenom släppte fram en SD-stödd budget. Demokratiskt? Var finns väljarnas mandat för dessa turer?

4. Värdlandsavtalet.
En majoritet av anhängare till alla riksdagspartier ansåg våren 2016 i en opinionsundersökning (se nedan) att Sverige inte skulle ingå Värdlandsavtal med Nato. Men i riksdagen röstade de flesta partierna tvärtom. Majoritet i Sverige mot värdlandsavtalet med NATO!

5. Kärnvapenkonventionen.
Olof Palmes Internationella Center har låtit en Sifoundersökning ta fram siffror: 85% av svenskarna vill att Sverige ska skriva under ett kärnvapenförbud. Tidigare opinionsundersökningar visar liknande resultat. Regering och riskdag skriver sedan inte under FN:s kärnvapenkonvention.

6. Stödet till Ukraina.
Sverig stödde den högerinriktade statskuppen mot folkvald president i Ukraina och har fortsatt med stora bidrag till den nazisttoleranta regimen där från och med 2014, och långt före Rysslands anfall. Dags att erkänna statskuppen i Kiev, Ukraina, efter 10 år!

7. Behandlingen av Nato-ansökan.
Först kan nämnas att vann valet 2018 med en uttalad politik för alliansfrihet, bekräftad vid S-kongress i november 2021. Ansökan drevs snabbt igenom utan tid för debatt och med osaklig information om den krigiska militäralliansen Nato, presenterad som ”fredsallians” – trots angreppet på Jugoslavien 1999, förstörelsen av Libyen efter osaklig information, krigen i Afghanistan och Irak bl.a. Handläggningen kan tolkas som brott mot grundlagen, vilket domaren. En viktig mycket kritisk artikel publicerades 27 juli 2023 på DN Debatt https://www.dn.se/debatt/sveriges-anslutning-till-nato-kraver-en-grundlagsandring/av Ulf Öberg, domare i Europeiska unionens tribunal i Luxemburg. Han avslutar ”Enligt min bedömning förutsätter nämligen överlåtelsen av befälsrätt och beslutanderätt till Nato eller till främmande makt en föregående grundlagsändring. Under alla omständigheter bör riksdagens godkänna Sveriges anslutning till Nato enligt förfarandet för grundlagsändringar med två likalydande riksdagsbeslut med ett mellanliggande val.” (Svärtat i DN).

Stefan Lindgren har tidigt och konsekvent framfört liknande synpunkter på Nyhetsbanken och i sin utmärkta bok ”Dö för Nato?” https://www.globalpolitics.se/bokslapp-do-for-nato/8. Handläggningen av DCA.
Ännu värre ur demokratisk synpunkt. Artiklar om DCA.

9. Spionerilagen.
Lagen innebär att det kan vara straffbart att röja information som kanm vara till skada för Sveriges förhållande till främmande makt. Även om avsikten inte är att tillhandahålla främmande makt information ska ett röjande av hemliga uppgifter kanna vara straffbart. Att över huvud taget befatta sig med en sådan uppgift kan i allvarliga fall utgöra ”grov obehörig befattning med hemlig uppgift.

Det innebär att den som till exempel anskaffar och/eller lämnar en uppgift vidare för offentliggörande inte längre skyddas av anskaffar- och meddelar­friheten. I korthet riskerar en visselblåsare eller uppgiftslämnare att straffas för utlandsspioneri och dömas till fängelsestraff….
Lagförslaget handlar om utlandsspioneri, men riskerar att få en återhållande effekt på visselblåsare och andra viktiga källor för granskande journalister. Journalisterna själva och medierna de arbetar för skulle också kunna känna sig tvingade att välja att inte publicera viktig information för allmänheten. Tunga mediaprofiler protesterade:
Robert Aschberg, ordförande, Publicistklubben
Jesper Bengtsson, ordförande, Svenska Pen
Cilla Benkö, vd Sveriges radio
Erik Halkjaer, ordförande, Reportrar utan gränser Sverige
Ulrika Hyllert, ordförande, Journalistförbundet
Helle Klein, ordförande, Sveriges tidskrifter
Robert Olsson, vd, Utgivarna
Hanna Stjärne, vd, Sveriges Television
Ulla Sätereie, ordförande, Föreningen för grävande journalister
Johan Taubert, vd, Tidningsutgivarna
Tunga medieprofiler kräver att Spionerilagen stoppas!

10. Julian Assange! Sveriges hantering av denna fråga är skandalös och har inneburit psykisk tortyr enligt FN:s expert på detta. Världspressfrihetsdagen 3 maj: Frige Julian Assange! Försvara yttrande-och pressfriheten!

11.Eftergifterna mot Turkiet i samband med Nato-ansökan Bloomberg rapporterade att 79 procent av de svenskar som tillfrågats av Dagens Nyheter är emot att offra sina värderingar inför turkiska krav på att ändra sina lagar om terrorism för att få Ankaras godkännande att gå med i Nato. DN/Ipsos: Väljarna vill se skarp svensk linje mot Turkiet.. Trots detta gjorde Sverige mycket stora eftergifter mot Turkiet. Trots att PKK och andra kurdiska militanta grupper av Turkiet anses vara terrorister anser den svenska befolkningen dessutom att de är ”frihetskämpar” som inte bör utlämnas till Turkiet där de säkerligen kommer att riskera fängelse eller värre.
Det demokratiska dilemmat: Ska Sverige offra sina värden inför Turkiet för att bli medlem i Nato?
Och PKK är ingen terroristorganisation. https://www.globalpolitics.se/bra-att-stoda-kurdiska-ypg/

12. Sveriges stöd till olagliga sanktioner i strid med FN-stadgan. Exempelvis mot Syrien, Venezuela, Ryssland. USA stjäl Syriens olja och spannmål. Turkiet stjäl vattnet. Sverige bidrar med dödliga sanktioner.

13. Mer än hälften av besluten i riksdag, landsting och kommuner beror på beslut och bestämmelser i EU, där Sverige har minimalt inflytande.

Kom att tänka på uttrycket ”Kasta sten i glashuset”.

 

 

 

Föregående artikelFN kritiserade Ukraina skarpt för tystnad efter attentatet i Odessa 2015. Vad har sedan hänt?
Nästa artikelVärldspressfrihetsdagen 3 maj: Frige Julian Assange! Försvara yttrande-och pressfriheten!
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

4 KOMMENTARER

 1. Palestinska flaggan kommer vara förbjuden på Eurovisionfestivalen i Malmö.
  Israeliska flaggan kommer dock vara tillåten plus vänsterns Demokratiska Regnbågs Pride flagga.

  https://www.friatider.se/palestinska-flaggor-forbjudna-pa-eurovision

  Om jag fattat rätt så menar etablissemanget idag att hotet mot Demokratin kommer från högern.
  Den höger som man anser står långt till höger om den (liberala)höger som redan styr Sverige.
  Som jag också fattat anses inte längre vänstern vara något hot mot Demokratin.
  Vänstern i alla dess former är redan köpt, inlemmad i Demokratin eller så marginaliserad att den inte längre anses utgöra något hot mot Borgerligheten.

  Om det nu är så menar jag att revolution eller grundläggande förändring endast kan komma från ett håll, då de andra vägarna Borgerligheten helt enkelt lyckats stänga.

  Hotet mot demokratin kommer alltså idag från höger.
  Men….
  Kära kommunister här, kan ni påstå att det hotet är från dem rika?
  I så fall, bekräfta det då.

 2. Känns faktiskt som att S har bedragit Sverige iom sitt dubbelspel om vår status under så lång tid. Man har gett intrycket att neutralitet och socialdemokrati liksom var två sidor av samma mynt. Hur mycket S är inblandat med DCA-avtalet vet jag inte men det är naturligtvis lika odemokratiskt som natoavtalet och farligare, eftersom det är ett bilateralt avtal bara med USA. Med tanke på att det ju inte är försvar som USA ägnar sig åt i första hand utan anfallskrig, så vad ska USA med baser på svensk mark till? Anfalla Ryssland? och vad hamnar vi i då?

  Vad demokratin anbelangar talar uppräkningen ovan sitt tydliga språk, den är svårt skadad om den övht finns där. Man kan fråga sig, är representativ demokrati verkligen demokratiskt effektiv? Jag tycker inte det. En ggn på fyra år får vi lägga vår röst, därimellan ska vi helst vara tysta och tycka lika. Det funkar dåligt och extra dåligt efter natointrädet. Vi intalas att vi snart kan vara i krig, trots att vi inte har ngn direkt fiende, vi bara intalas att vi har det, vilket inte är samma sak. Ukraina är inte vår sak, absolut inget för Sverige att gå i krig för. Det är Ukrainas sak. Med det menar jag inte att jag inte lider med dem, för det gör jag, de är som jag ser det, utnyttjade av USA och EU för att föra krig mot Ryssland. Vapen håller ett samlat väst för. I grunden handlar det om geopolitik, tillgångar och rovdrift/handel och för detta offras Ukraina. Grymt är vad det är.

 3. Mitt svar på rubrikfrågan är nej.
  Oavsett vilket parti som röstas på får vi samma amerikanska utrikespolitik. Precis som i USA finns heller inget vänsteralternativ i riksdagen. Ett riggat system som ger i stort sett samma politik oavsett vilken regering vi får. Den gemensamma nämnaren är nedskrärningar av offentliga utgifter. Detta system har verkat i ca 30 år. Utan dessa systematiska nedskärningar hade staten haft minst 500 miljarder att lägga på sjukvård, skola, omsorg, infrastruktur tex.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here