Bra att stöda kurdiska YPG?

17
3015
Vänsterpartistiska riksdagsledamöter med tre kurdiska flaggor

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad.

Inställningen till kurdiska organisationer har blivit en viktig fråga i Sverige.
SvT rapporterar att

V-politiker genomförde flaggaktion i Almedalen

Under Vänsterpartiets dag i Almedalen under måndagen genomförde tre vänsterpartistiska riksdagsledamöter en flaggaktion, rapporterar Aftonbladet.

Vänsterpartiets ledning vill inte kommentera händelsen.

På bilder som har publicerats på Twitter syns Daniel Riazat, Mamodou Malcolm Jallow och Lorena Delgado Varas posera med de kurdiska organisationerna PKK, YPG och YPJ:s flaggor i händerna.

Samtliga tre är riksdagsledamöter för Vänsterpartiet. Delgado Varas och Malcolm Jallow är dessutom medlemmar i partiets högsta organ, V:s partistyrelse.

– Vi står alla bakom det här, säger Lorena Delgado Varas till Aftonbladet.

De står även bakom det av EU terrorstämplade kurdiska arbetarpartiet PKK:s flagga, menar hon.

– Ja. Det här är organisationer som är motståndsrörelser, som har en demokratisk organisation, en feministisk organisation, i en kontext där Turkiet är en diktatur.

Delgado Vargas säger till Aftonbladet att de tre V-politikerna hade partiets stöd att genomföra aktionen i Almedalen och hänvisar till att Vänsterpartiet har fattat ett ”kongressbeslut om att PKK inte ska vara terrorlistat”.

Hade partiets stöd

l Aftonbladet sa de tre V-politikerna att hade partiets stöd att genomföra aktionen i Almedalen och hänvisar till att Vänsterpartiet har fattat ett ”kongressbeslut om att PKK inte ska vara terrorlistat”.

På frågan om aktionen var ett försök att störa Sveriges Nato-process svarar Delgado Varas nej.

– Men självklart vill vi inte att Sverige ska vara med i Nato. Vi såg att det här skulle vara ett problem för inom Nato finns diktaturer, pseudodemokratiska länder och att de ska diktera vad vi ska göra och inte göra är djupt problematiskt.

Johansson (S): ”V bör omedelbart ta avstånd”

Under tisdagskvällen skrev justitieminister Morgan Johansson (S) på Twitter att Vänsterpartiets ledning ”omedelbart” bör ta avstånd från den.

”Det är här helt oacceptabelt. PKK terrorstämplades redan 1984, av Olof Palmes regering. Och det på goda grunder. PKK har många oskyldiga människoliv på sitt samvete. Vänsterpartiets ledning bör omedelbart ta avstånd från aktionen.”, skriver han.

Under onsdagen skrev justitieministern

”Ett parti som stödjer en organisation som är terrorstämplad sedan länge i både Sverige och EU förlorar sin trovärdighet när det gäller terrorbekämpning. Nooshi Dadgostar bör därför ta avstånd från aktionen och förklara att Vänsterpartiet inte står bakom den”.


Information

Det är ganska komplicerat att få ett grepp om de olika kurdiska organisationerna tycker jag. Nedan ett försök.

PKK som bildades 1978 vill upprätta en kurdisk stat i Turkiet, där 10-25 % av befolkningen består av kurder. PKK terroristklassades 1984 i Väst. I början var PKK marxistiskt-leninistiskt och var inriktat på väpnat våld. Senare har man övergivit detta.

År 2005 sa PKK:s fängslade ledare Öcallan ”Den demokratiska konfederalismen i Kurdistan är inte ett statligt system, utan det demokratiska systemet för ett folk utan en stat… det får sin makt från folket och anpassar sig för att bli självständigt inom varje område, inklusive ekonomin.”

År 2008 sa Öcallan ””Krig sågs som en fortsättning på politiken med andra medel, och romantiserades som strategiskt instrument. Ett sådant synsätt står i motsättning till hur vi ser oss som en rörelse som kämpar för samhällets befrielse. Enligt vår ståndpunkt idag kan väpnat våld bara rättfärdigas som självförsvar….PKK trodde att väpnad kamp var tillräckligt för att vinna de rättigheter kurderna hade förnekats. En sådan idé var varken socialistisk eller demokratisk, trots det faktum att vi såg oss som ett demokratiskt parti.” Wikipedia.

Mot bakgrund av detta kan man undra vad terroristklassificeringen av PKK baseras på.

2003 bildades Demokratiska unionspartiet (PYD) som den syriska grenen av PKK.[99] Dess väpnade gren kallas Folkets försvarsenheter (YPG). Som en del av YPG bildades 2012 Kvinnornas försvarsenheter YPJ.

Wikipedia skriver ”Folkets försvarsenheter, även känt som YPG, är en i huvudsak kurdisk milis som utgör den beväpnade grenen av Demokratiska unionspartiet (PYD) i Rojava. I det syriska inbördeskriget intog YPG ursprungligen en defensiv hållning, men senare har gruppen även gått in i territorier kontrollerade av Islamiska staten. YPG erhöll luft- och landunderstöd av USA 2015, i samband med slaget om Kobani i Aleppo, vilket blev en vändpunkt i kriget mot IS. YPG och närstående grupper betraktas som terroristorganisationer av Turkiet och Qatar. I YPG ingår även Kvinnornas försvarsenheter (YPJ). Försvarsenheterna har under sin existens även dragit till sig en stor mängd frivilliga från utlandet, bland annat amerikaner,[2] tyskar,[3] svenskar[4] och arabisktalande minoriteter. Även turkiska anarkister och kommunister[6] har deltagit i striderna på YPG:s sida. Sedan 2015 organiseras utlandsfrivilliga huvudsakligen i Internationella frihetsbataljonen.”

De syriska demokratiska styrkorna (SDF)  är den officiella försvarsstyrkan i den autonoma administrationen i norra och östra Syrien, dvs. utbrytarrepubliken Rojava. En allians av styrkor som bildades under det syriska inbördeskriget 2015  och som främst består av kurdiska, arabiska och assyriska/syrianska styrkor samt några mindre armeniska, turkmeniska och tjetjenska styrkor.  Den leds militärt av Folkets skyddsenheter (YPG). SDF grundades i oktober 2015 och anger som sitt uppdrag att kämpa för att skapa ett sekulärt, demokratiskt och federaliserat Syrien. Enligt Turkiet har Syriska demokratiska styrkorna direkta kopplingar till PKK.https://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_Democratic_Forces

Men det finns uppgifter om att PKK distanserar sig från SDF och närmare sig den syriska regeringen. här.

Kurder i YPG

Kommentarer

YPG och USA har gjort insatser för att bekämpa IS, men Syriens armé är huvudstyrkan i kampen mot IS. USA har samtidigt stött terroristorganisationer. 10 år sedan USA:s angrepp på Syrien: Sveriges Radio och DN tiger om USA:s mångåriga stöd till terrorister och ockupation av 1/4 av Syrien

BBC och sedan bland annat Reuters och Newsweek samt även SVT:s Rapport, i mer kryptiska former 2017 sedan att USA och kurdiska SDF i bussar transporterat bort uppemot 3.500 IS-krigarterrorister från Raqqa till kommande strid i Idlib. USA och kurdiska SDF hjälper IS att fly från Raqqa (BBC).

BBC skrev Raqqas smutsiga hemlighet
”BBC har avslöjade detaljer om en hemlig överenskommelse som tillät hundratals IS-fighters och deras familjer att fly från Raqqa, under översyn av den USA-ledda koalitionen och kurdiska styrkor som kontrollerar staden. En konvoj innefattade några av IS:s mest kända medlemmar och – trots försäkringar – dussintals utländska soldater. Några av dem har spridit sig över hela Syrien, till och med gör det så långt som till Turkiet.
Den av kurder ledda SDF rensade Raqqa från media. ISIS flykt från basen skulle inte fotograferas och finnas på TV.

BBC uppger att SDF offentligt sagt att endast ett fåtal dussin lokala IS-krigare hade kunnat fly.
Men en lastbilchaufför berättar för BBC att det inte är sant.
”Vi tog ut omkring 4000 personer inklusive kvinnor och barn i våra och deras fordon. När vi kom in i Raqqa trodde vi att det var 200 personer som skulle fraktas bort. Bara i mitt fordon tog jag 112 personer. En annan förare säger att konvojen var 6-7 kilometer lång. Den inkluderade nästan 50 lastbilar, 13 bussar och mer än 100 av den islamiska statens egna fordon. IS-krigare med täckta ansikten satt ovanpå några av fordonen.

Filmer som togs i hemlighet skickade till oss på BBC visar lastbilar med släpvagnar som är fulla av beväpnade män. Trots ett avtal om att endast få ta med egna vapen tog IS-soldater med allt vad de kunde bära. Tio lastbilar lastades med vapen och ammunition. ”

Aftonbladet, men inte DN, SvD eller Expressen skriver ”De har fått grönt ljus att evakuera trupper som slagits mot IS från krigshärjade staden Raqqa. Men USA-stödda koalitionen Syrian Democratic Forces har också forslat hundratals IS-krigare in i IS-kontrollerade områden i Syrien – där de kunnat fortsätta till Turkiet och Europa.
Det avslöjar BBC.”

Aftonbladet

Sedan BBC avslöjat detta har både USA-koalationen och SDF bekräftat saken. Pål Steigan

Om Sveriges stöd till YPG.

Utdrag ur en artikel på Alliansfriheten.se 

Sveriges stöd till YPG utgör ett allvarligt folkrättsbrott, eftersom YPG i samarbete med USA ockuperar 20-25% av Syrien, i nordöstra delen av landet.
Sverige bör upphöra med stödet till den kurdiska organisationen YPG. Det bör vi göra oavsett att Turkiet krävt det för att vi skall kunna gå med i Nato. Den svenska linjen har helt enkelt varit felaktig och folkrättsstridig.

Det handlar här inte om huruvida YPG har kopplingar till PKK eller ej. Det handlar inte heller om kraven från Turkiet på Sverige att utelämna utpekade PKK-sympatisörer. Här gäller svenskt självbestämmande och vi skall inte böja oss för sådana krav i den mån de inte är rättsligt välförankrade.

Huvudfrågan gäller folkrätten och staters territoriella suveränitet och folkrättens förbud att blanda sig i andra staters inre angelägenheter.
Sverige har under hela kriget i Syrien tagit ställning mot regeringen i Damaskus och på olika sätt stött grupper som velat få igenom regimskifte eller – som kurderna i norr – skapa en autonom region.

YPG har fördömts av den syriska regeringen då organisationen gått samman med USA och upprättat ett eget styre som också olagligt lagt beslag på oljan i nordöstra Syrien vilket vi kommenterat på den här sajten.

Syriens regering har uttalat att YPG har en agenda att dela landet med hjälp av USA. (Reuters den 8 september 2020)

Den svenska regeringen har hjälpt till att skapa legitimitet för YPG genom att både försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Ann Linde har träffat representanter för YPG och utlovat såväl ekonomiskt stöd som politiskt stöd för fortsatt utökad autonomi för kurderna under YPGs ledning.

Denna den svenska politiken utgör ett grovt folkrättsbrott då Sverige gör sig skyldig till inblandning i Syriens inre angelägenheter och verkar för en uppdelning av landet genom att stödja en organisation som mer eller mindre vill bryta sig loss från regeringen i Damaskus. Med stöd av 3 riksdagsledamötet från V, och en del av den svenska ”vänstern”

Inte blir det vackrare för att PYD och dess militära gren YPG hjälper USA att olagligt röva olja från fattiga Syrien.USA-stödd kurdisk milis stjäl 140 000 fat olja per dygn i Syrien.
Vilka hjälpte kurderna? Jo Syriens arabarmé, trots kurdernas samarbete med angriparen USA.
USA vill skapa en kvasi-stat för att ta hand om oljan i Syrien tillsammans med kurderna.

Alla riksdagspartier är positiva till kurdiska organisationers planer på att etablera en egen utbrytarstat i Syrien, helt i strid med FN-stadga och folkrätt. (Däremot accepterar de inte att Luhansk och Donetsk etablerar utbrytarstater i Ukraina.)
De omhuldade kurderna
Detta är helt i USA:s intresse.

Något om omhuldade Rojava.

Uppgifterna om ”Det kurdiska självstyret” Rojavas storlek och befolkning varierar stort. Enligt Svenska Rojavagrupperna har Rojava en befolkning på 5 miljoner och en yta på knappt 30 000 kvadratkilomter, dvs. något mer än Småland. Enligt Wikipedia är Rojava nästa dubbelt så stort, men har en betydligt mindre befolkning på 2 miljoner.

Den 25 november 2021 rapporterade Daily Sabah (en webbplats som inte sympatiserar med den syriska regeringen) om en av deras mest kränkande metoder. Den avslöjade, ”YPG/PKK-terrorister fängslade ytterligare tre 15-åriga flickor – Hediyye Abdurrahim Anter, Evin Jalal Halil och Ayana Idris Ibrahim – i Amuda i Hassakeh-provinsen, den 21 november, för att tvångsrekrytera dem som ”barnsoldater”. Terrorgruppen grep två barn, 13 och 16 år, i början av augusti. Och två barn på 16 och 13 år kidnappades den 23 augusti.”

Artikeln fortsatte med att notera att denna praxis, att föra bort barn och tvinga dem att slåss, har dokumenterats av FN, med en rapport som säger att YPG/PKK använde mer än 400 barn mellan juli 2018 och juni 2020 (UN-rapport här, se sid.26 punkt 184-185, ö.a.) Det kurdiska projektet i Syrien kan bli ett nytt Israel i Mellanöstern

Ändå har världen förletts att tro att den självutnämnda autonoma regionen – känd som Rojava och som omfattar områdena Hassakeh, Raqqa, Deir ez-Zor och Aleppo guvernement – ​​är en fristad för liberaler och feminister, med frihetsälskande kurdiska kämpar. baserad där för att bekämpa ISIS och befria Syrien.

Den utopiska bilden av de så kallade Syrian Democratic Forces (SDF), där YPG och PKK ingår, avslöjas av kidnappningarna, som tyvärr inte är en ny utveckling. Sök på QSD – deras arabiska akronym – i syriska medier, så kommer du att se regelbundna uppdateringar om kurdiska styrkor som kidnappar civila och journalister.

Denna bild avslöjas ytterligare av deras etniska rensning av inhemska syrier från de nordöstra syriska regionerna, vilka kurdiska styrkor ockuperar i ett samarbete med illegalt ockuperande amerikanska styrkor.

Men detta kommer inte att lyftas fram i media. Istället kommer man fortfarande att hitta lovsånger som romantiserar kurdiska krigare, med en sådan färsk berättelse som bedrägligt säger att de områden som kontrolleras av kurdiska styrkor har en ”övervägande kurdisk befolkning” – ett påstående som inte backas upp av sanningen.

Sammanfattningsvis är stöd till YPG i strid med folkrätten. YPG spelar geopolitiskt ingen progressiv roll genom sitt nära allians med USA. Ockupationen av del av nordöstra Syrien och stöld av Syriens olja har inget stöd i folkrätten. Stöd till YPG innebär stöd till USA:s imperialism – oberoende om man i övrigt har förståelse för kurders strävan efter ökad självständighet. Turkiets militära närvaro i Syrien är också folkrättsstridig.

Relaterat
De omhuldade kurderna
Rapport från kurdisk site: USA betalar lön till kurdiska soldater i Irak.
Samarbetet mellan Israel och kurderna
USA ville bryta sönder Irak och skapa en “sunnistat”.
Att förvänta sig att USA frivilligt lämnar Irak är önsketänkande.
USA-stödd kurdisk milis stjäl 140 000 fat olja per dygn i Syrien.
Vilka hjälpte kurderna? Jo Syriens arabarmé, trots kurdernas samarbete med angriparen USA.
USA vill skapa en kvasi-stat för att ta hand om oljan i Syrien tillsammans med kurderna.
Har Turkiet rätt att angripa kurder i Syrien? USA rätt att vara i Irak, Syrien och Afghanistan?

Starka bevis för att USA stödjer ISIS och al-Qaida sedan åratal?

Framgångsrika dödliga sanktioner av USA, EU, Sverige mot Syrien.
”Hög tid att granska Sveriges Syrienbistånd”
Så blev svenskt bistånd stöd till terror i Syrien.

Föregående artikelFilm och föredrag på Anti-imperialistiska manifestationen på USA:s nationaldag 4 juli!
Nästa artikelPresidenter fortsätter att anställa sådana som Elliott Abrams bara för att USA:s imperium är så ont
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

17 KOMMENTARER

 1. Från 1999:
  PKK leader: British run Kurdish terrorism by Joseph Brewda
  Abdullah Ocalan, the founder of the Kurdish Workers Party (PKK) who is on trial for treason in Turkey, testified on June 1-3 that the terrorist insurgency which he has been leading since 1984, and which has killed more than 30,000 people, has been run by Britain, with the help of several other Euro-
  pean states.
  Ocalan was arrested by Turkish authorities in Nairobi, Kenya in February, after his flight from his safe-haven in Italy in January.

  “Britain has a deep Kurdish policy,” Ocalan said on June 2, in explaining why the British have been his sponsor.
  “This has been going on for 150 years. This country protects some, and spends some.
  I believe that they have strong manipulative tendencies, and are pursuing a deliberate Kurdish policy in this way.
  Britain wants the Kurds to remain a problem for Turkey.”
  https://larouchepub.com/eiw/public/1999/eirv26n25-19990618/eirv26n25-19990618_061-pkk_leader_british_run_kurdish_t.pdf

  Brewda har även berättat att Britterna långt tidigare viglade upp Kurder och Armenier mot varandra i samband med det armeniska folkmordet. Britternas aristokrater lovade båda överlappande territorier och uppmuntrade dem att slåss för sin frihet.

 2. Tack för en mycket informativ utläggning,
  Trist att folk i allmänhet inte blir informerade om det maktpolitiska spelet, som berör
  detta område, där även Israel ingår i att vara en viktig aktör, helt beroende av USA. Ett USA med sitt enorma våldskapital där även NATO ingår och som nu även inlemmat det lilla fredsälskande och tidigare alliansfria landet Sverige i sin hegemoni vilket får anses betyda ytterligare ett steg närmre mot avgrundens beklagansvärt tillstånd som inte går att reparera inom överskådlig framtid.
  En kaosartad ordning som moder Jord absolut inte är i behov av med tanke på vad händer med ständigt hotande klimatförändringar som vår civilisation riskerar att stå helt maktlösa inför.

 3. Mycket intressant. Känner att jag behöver läsa igenom allt detta igen för att förstå allt.

  En orelaterad fråga en idiot (jag) till samtliga intelligenta läsare:
  De två större partier som motsätter sig ett NATO-medlemskap är om jag förstått det rätt, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Om man röstar på V, kan de inte regera utan Sossarna, vilka har försatt oss i den här sörjan. Om man röstar på MP, kommer de likaså regera med Sossarna. I båda fall förväntar jag mig att Sossarna tar rodret så att säga, att V skulle få FLER röster än S är väl osannolikt..?
  Vilken är den MEST EFFEKTIVA anti-nato rösten man kan lägga i nästa val? Finns ett reellt alternativ för väljare att genom sin röst avbryta medlemskapet?

  • Dessa miljöpartister röstade ja till värdlandsavtalet med Nato:
   Janine Alm Ericsson
   Agneta Börjesson
   Jakob Dalunde
   Esabelle Dingizian
   Maria Ferm
   Camilla Hansén
   Emma Hult
   Elisabeth Knutsson
   Rasmus Ling
   Niclas Malmberg
   Stefan Nilsson
   Lise Nordin
   Rickard Persson
   Mats Pertoft
   Anders Schröder
   Pernilla Stålhammar
   Marco Venegas

   Dessa röstade nej:
   Jabar Amin
   Annika Lillemets
   Valter Mutt
   Carl Schlyter

   Vad säger Valter Mutt och Annika Lillemets som röstade nej ill värdlandsavtalet.
   De har gått ut Miljöpartiet och gått till Vänstern. Nedan en del av förklaringen.

   Politiken i Sverige har rört sig långt åt höger sedan vi gick med i det miljöparti som valde Birger Schlaug till språkrör och vars värderingar vi fortfarande står fast vid. Därtill har 40 års nyliberal indoktrinering fått många att tappa hoppet om att det går att påverka genom demokratiska beslut.
   Den ”rödgröna” regeringen saknar såväl verktyg som idéer för att lösa vår tids sammanfallande kriser.
   Faktum är att endast Vänsterpartiet bjudit motstånd mot sådant som tokprivatiseringar, närmande till Nato och handelsavtal som undergräver demokratin och hotar miljön. Och V har heller inte släppt sina drömmar om en mer solidarisk värld. Därför tror vi att partiet har förutsättningar att utveckla vass och konkret politik för vår tids ödesfrågor.

   Allt hänger ihop. Därför måste det röda stärkas i det gröna och det gröna i det röda. De krafter som ärligt vill värna naturen och styra om mot ett samhälle för alla, inte bara för några, måste samlas där de kan göra bäst nytta. Därför går vi över till Vänsterpartiet, som vi tror har potential att bli både bredare och grönare.

 4. Laith Marouf är kanske främmande så därför kopi från Linkedin: AboutAbout
  Laith Marouf is a long time multimedia consultant and producer and currently serves as Senior Consultant at the Community Media Advocacy Centre (www.cmacentre.org) and the coordinator of ICTV, a project to secure a national multi-ethnic news television station in Canada (www.tele1.ca). He worked with the Canadian Association of Community Television Users and Stations (CACTUS) and developed a business plan with the Nishnawbe Aski Nation to build multimedia community hubs in 49 Aboriginal communities (2014). Laith worked as the Executive Director of Community University Television (CUTV) and developed its award winning ”Quebec Spring” live broadcasts embedded within the movement (2010-13). He served as the Equity Officer of the National Campus and Community Radio Association (NCRA 2009-11). Laith launched and hosted ”Under the Olive Tree” the Palestinian community radio show airing on CKUT 90.3fm in Montreal and CFRC 101.9fm in Kingston (2005-10). He won the ”Best Special Programming” award at the NCRA for his work on a 12 hour radio marathon with stations from Palestine, England, Canada and the United States that commemorated the 60th anniversary of the Palestinian Nakbah (Radio Free Palestine, 2008).
  Följande en artikel om kurdernas historia som jag tyvärr endast har i sådan form att jag inte kund dela annat än kopiera hela artikeln.
  Kurdernas historia

  ++Brief History of Kurdish Contras and their ethnic cleansing campaigns++
  If you are really interested in the issues of Kurdish future, please begin by reading about history of the region. You have to understand the roots of Kurdish presence in the areas we are talking about in northern Syria and Assyria.
  I will take a moment here to explain geographic names for you. Syria geographically, is the land bordered by the Taurus Mountains in the north, the Kurdish Mountains in the east, the Mediterranean Sea in the west, and al-Hijaz and Najd in the south. Syria can be further divided into four subculture zones: -Costal Syria stretching from Adana to Gaza – Syrian Desert and Nabatea in the Aqaba-Dead sea basin -Assyria the island between the two rivers, locally referred to as al-Jazeera. -Assyria ends at Baghdad, where the two rivers meet and Iraq starts. Syria, Assyria and Iraq, together are the Fertile Crescent and the lands of the Canaanite people, the people who birthed Aramaic, and through marriage with the Qahtaanites of Yemen birthed Arabic.
  At the end of the 1800s, the Fertile Crescent was still occupied by the Ottomans. As the empire was collapsing, and fearing an Arab revolt, Turkish nationalists within the empire began a program of ethnic cleansing and population transfers across all of the area. Part of the plan included building a chain of villages populated by transferred Turkic peoples, stretching from the Anatolian Plato to Aleppo, Mosul, Damascus and Jerusalem. This is where you get all the Turkmen villages and militias you heard about in the last few years in Iraq and Syria. This is how Erdogan can talk about protecting Turks in Iraq and Syria. The plan to transfer Turkic populations was not successful, not many wanted to move from their far away Turkic territories, and Arabs and Assyrians resisted violently.
  So the Turkish elite figured out a better solution, use the Kurdish peoples that inhabit the close by, infertile Kurdistan Mountains, and entice them with the fertile lands of Arminians, Arabs and Assyrians. The results are the Arminian genocide, followed by the genocide of Assyrians and Arabs. All the scenes that played out at the hands of ISIS in north Syria and Iraq in the past 7 years; they are nothing in comparison to what Kurdish militias did to the local inhabitants, men, women and children, at the time. This is where all the local resentments to Kurdish people in Iraq and Syria comes from. No one excepts their claim to oppression, it rings hollow to the ears of survivors of their ethnic cleansing campaigns. Resentment is even more exasperated when Kurdish refugees on our land, claim the land, and demand a state.
  By the end of WW1, the newly relocated Kurdish populations, emerged as a very important tool in imperial pressures on the defeated Turks. Iran, at the time a British vassal state, started to maneuver for a piece of Turkey. Here I will take a moment to point out that Kurdish people and their language are actually a subcultural isolate of Persian language and culture. The majority of the indigenous lands of the Kurdish peoples, the Kurdistan Mountains is actually in Iran and not Turkey. The negotiations, through the use of the Kurdish card, resulted in Turkey accepting most of the conditions for the end of the war. In return, France allowed Turkey to complete the ethnic cleansing of northern Syria and Assyria, and in the late 1920s and early 30’s, Turkey expelled all the Arab, Assyrian and Greek inhabitants of all the major cities stretching from Adana in the west to Mardin in the east.
  It should be noted that while Syria had Kurdish citizens prior to the partition of Sykes-Picot; they were a very small minority concentrated in the cities as migrants within the former Ottoman Empire. In the 40s when the new Turkish State was done with ethnically cleansing the Armenians, Arabs, Greeks and Assyrians; it turned against its former henchmen, and began ethnically cleansing the Kurds. Many moved out of the cities they ethnically cleansed in upper Syria/Assyria, now in Turkey, and took refuge in Syria which gave them citizenship. A larger wave of Kurdish refugees arrived in Syria in the 60s when they started an armed struggle against Turkey. That batch was not given citizenship in Syria, but instead the state armed them and hosted the PKK to help in their liberation struggle; receiving the same rights as Palestinians in Syria that include all public services except the right to vote.
  Since that day, almost all regional and international powers used the transferred Kurdish populations as tools in the war for territorial control. Israel using them against Iraq, Iraq using them against Iran, Syria using them against Turkey, the US using them against Iraq, the US using them against Syria, the US using them against Turkey, and probably soon, the US using them against Iran.
  Syria was almost invaded by Turkey at the beginning of 2000; Turkey even cut off all water from the Euphrates river to force Syria to give up the Kurdish liberation movement. In 2013, when the Syrian Army had to retreat from the margins and the country sides to defend the cities and major population centres; Syria naturalized all Kurdish inhabitants, opened all weapon storages in the north, and armed them to the teeth to fight against the Wahhabi Contra invasion. Unfortunately the Kurdish Contras repaid all the Syrian people hospitality with treason, by joining the Empire and attempting to steal our land for a fabricated state with a freshly minted name; Rojava.
  In any case, if you are still a supporter of Kurdish separatism in Syria, one based on conquest by genocide, I offer one last point: Kurdish transferees and refugees in Syria represent less than 10% of the population of the country. And when looking at North Syria alone, Kurdish people represent only 30% of the population! So are Arabs and Assyrians to live as a majority ruled by a minority! Wouldn’t that be Apartheid? Are Kurds to be given the same uber-rights that Zionists have?
  I am all for equality and internationalism, but please understand that I will never accept your versions of equality and internationalism; for they seem always paved with Arab blood and under the feet of colonial armies. Go ahead, read more history, before you pontificate, these are events that are fresh on peoples mind in my homelands.

 5. EN uppdatering via Eva Karene Bartlett:
  The Kurdish Contras (YPG/ SDF) announced that they are negotiating with Trump to work with him on looting Syria’s oil; they just asked for him to keep his word. At the same time they said they can’t trust Russia and Syria. Talk about a house-slave with Stockholm Syndrome.
  *
  The US is stealing $30-$42 million worth of Syria’s oil per month, half a billion a year; or $3 Billion since 2014. And that is without talking about all the archeological artifacts that it looted. To be clear, this would not be possible without the Wahhabi and Kurdish Contras providing the cover for their White masters.
  *
  Arabic people and their lands, are the front line of the war against Empire. We are killed on a daily bases in the thousands, by the armies of the Empire and it’s provinces and vassals, France, UK, Canada, Germany, Israel, Saudi, UAE, and Turkey, and it’s mercenary armies, Wahhabi, Ikhwani, Kurdish, and plain American; and We die escaping in the sea.
  May the memories of the martyrs of Palestine, Syria, Iraq, Lebanon, Libya, Yemen, Somalia, Shareqa and Bahrain, give us strength to defeat the Empire and all its tools.
  *
  After two weeks of Leftover uselessness in #LebanonProtests; 4 youth occupied the Bankers Association before they were beaten to pulp by the security forces and arrested. That is all, 4 out of a million, no support, no media. If there was a revolutionary left here, there would be thousands occupying the Central Bank; but all we have is Leftovers.
  *
  Leftovers in Imperial lands are organizing “Global Uprising” demonstrations, mixing the anti-Imperialist movements in Chile, Ecuador and Haiti; with the Colour Revolutions in Bolivia, Hong Kong, Lebanon and Iraq. Some of these leftovers are Fools, who are frothing at the idea that they can use the term “Neo-liberalism” before the name of a country. Some of these leftovers are Tools who are happy to have their vendetta or innate racism against an anti-Imperialist state like China, be given credibility by being lumped up with the anti-imperialist movements in countries like Chile. And some of these leftovers are Agents, who are happy to confuse the population and defuse the anger bubbling over.
  In conclusion; Leftovers in Imperialist lands, are forever a cabal of Fools, Tools and Agents.
  *
  Nasrallah to #LebanonProtests we must talk about the US interference, it is blocking the country from rising out of its crisis, blocking solutions, industrial development. We call for a sovereign government that doesn’t have to ask for permission from embassies.
  *
  Nasrallah to #LebanonProtests those who want to continue protesting, we respect your rights and your goals; but we ask you to rise above, don’t swear at individuals, make sure those who want to bring anarchy to the nation can not use you.
  *
  Nasrallah to #LebanonProtests road blockades, humiliation of civilians, the attacks on reporters, these were ordered for a reaction.

 6. Sveriges stöd till kurderna emanerar ur den tid då Palme kladdade runt med utrikespolitiken. Det finns mängder av av socialist-fascistiska rörelser som ”Sverige”, dvs socialdemokraterna, hjälpt till att finansiera, tex de kommunistiska regimerna i Vietnam och på Kuba. Kurderna är bara ett i raden.

  Kurderna är ett folk som lever som stora minoriteter i fyra länder, dvs som underhuggare till turkarna i Turkiet (där de kallas bergsturkar och således förnekas), som underhuggare till Assadregimen i Syrien och som underhuggare till vem som än har makten i Irak och Iran. Sunni eller shia.

  Det är typiskt för ”Sveriges” (dvs socialdemokratins) storvulna anspråk på tolkningsföreträde att ge sig in i fullständigt obegripliga historiska komplikationer som vi inte kan göra något åt alls och försöka styra upp dem utan att inse att Sverige utifrån sett är ett kristet frireligiöst land. Kyrkan mitt i byn, protestantisk moralkollaps så fort idealen inte efterlevs, vår klimatreligiösa nit ligger i framkant, och de som inte har visat nit i tron kallas förnekare.

  Turkiet är ett muslimskt folk och samhälle, med en stat byggd på ruinerna av ett grekiskt folk och samhälle, byzantinerna. Allt turkarna gör, gör de för att påpeka att de är ägare till landet, medan grekerna hjälplöst tittar på. Bägge är medlemmar i den västerländska försvarsordningen, men Turkiet tillhör inte västerlandet, de är med bara för att både västerlandet och Turkiet på goda grunder såg Sovjetunionen som den stora fienden.

  Det är upplagt för att vi inte ska ha någon annan åsikt och insikt än att turkarna vare sig är våra vänner eller allierade. Och det är inte kurderna heller. Men sossarna babblar på i vanlig ordning, som om de ägde världen och tolkningsföreträdet. Man kan naturligtvis hävda att kurderna äger rätt till ett eget land där de bor, och man kan påminna om att turkarna är föraktfulla erövrare och förtryckare, men komplikationerna i mindre asien är ändlösa, och sossarna är svensk nomenklatura som inte har något i mindre asien att göra alls.

  Sverige (”vi”, dvs socialdemokraterna) kommer inte att skicka några kurder till Turkiet för att turkdiktatorn beordrar det. Erdogan använder showen för eget bruk, till de egna anhängarna, för att visa hur stort och mäktigt Turkiet är som kan mobba Sverige. Vi ska inte sälja vapen till turkarna, de kommer inte att användas mot Ryssland, utan mot grekerna och kurderna. Turkiet kommer snart att kunna tillverka kopior av de svenska vapen de efterfrågar.

  Kurderna är inte problemet. Turkiet är problemet.

 7. ”Bra att stöda kurdiska YPG?”

  Kommentatorn petergrfstrm skrev under en annan ett-år-tillbaka-i-tiden-artikel att identitetspolitik splittrar.
  Där är jag beredd att hålla med.
  Jag misstänker det är just med identitetspolitiken som vapen som borgerligheten krossade klasskampen som jag inte längre kan finna lika dominerande som förut.
  För mig har klasskampen blivit någon form av nutidshistoria.
  Som en rörelse närmast att betrakta i backspegeln.

  Ryssland som tack vare kommunisterna inte haft något dominerande borgerskap i samhället har lyckligtvis klarat sig undan detta frontalangrepp från borgerligheten och aktar sig noga för att få det inom sina gränser.
  Det finns flera skäl för Ryssland att stänga dörren mot Västvärlden.
  Det viktigaste skälet är att bevara solidariteten som håller ihop det stora landet Ryssland och ger det styrka mot alla sorters angrepp.

  Jag upplever inte Västvärlden homogen längre.
  Högt ställda förväntningar på samarbeten av olika slag verkar inte fungera som tänkt.
  Den så kallade politiska ”vänstern” drabbas vilket framgår klart i artikeln ovan.
  Kanske dags att tänka i andra banor än de invanda och postmoderna traditionella?

  Jag har fått en varmare känsla för Ryssland, Kina och de mer auktoritära länderna i öst.

  Det USA-inspirerade och Västerländska kriget mot så kallade ”diktaturer” världen över, men främst i Öst och Mellanöstern ser ut att förloras på samma sätt som deras Västerländskt liberala krig mot Ryssland i Ukraina.

  Den ryska Specialoperationen ser ut att skrida mot sitt slut.
  Kostnaden är astronomiskt.
  Men nazismen blir till gödningsmedel och militarismen till att försäljas som utbränt skrot i pris per ton förmodligen till det stora industrilandet Kina.

  Washington och Pentagon får börja och smida på nya planer för erövringar om utsugarstaten USA ska överleva.
  Annars kanske väntas imperiets slutgiltiga fall och Ryssland tar ”sitt” Alaska tillbaka precis som de nu tar tillbaka sitt Donbass?

 8. Ja, det är inte lätt att vara vänsterpartist om man ska stödja en kurdisk organisation som av Damaskus erbjöds en strategisk allians för att bevara det kurdiska (liksom adra etniska minoriteters rättigheter i det sekulariserade Syrien) folkets rättigheter. Men kurderna i den romantiserade ”republiken” vid den turkiska gränsen blir ett minne blott om de turkiska pansardivisionerna inleder sin offensiv.
  Kurderna kan glömma att USA från sin olagliga bas i Syrien, i allians med SDF skulle backa kurderna. De blir kanonmat.
  Begriper man inte att USA sedan ett decennium har en strategisk plan, inte bara för Syrien utan för hela mellanöstern som handlar om att skriva om kartan och lägga under sig regionens naturrsurser, då hamnar man fel. Kurderna kommer att dra sig tillbaka när turkarna kommer.
  Men nu mobiliserar i stället den syriska armén, uppbackad av nya ryska trupper med nytt och bättre militärt materiel till Syrien. Putin verkar denna gång inte göra en taktisk reträtt inför turkarna utan sätta hårt mot hårt.
  Det borde kurderna ha tänkt på för flera år sedan, nu blir de än en gång ”ett folk utan ett land”.
  Sedan vad det gäller PKK som terrorklassades 1984 så har ju livet och samhällena utvecklats sedan dess, och med dem också partierna och politikens innehåll. Men det är symptomatiskt för dagens socialdemokratiska landsförrädare att de sitter kvar i vissa delar av politiken medan de i andra delar tillämpar vad husbonden i Vita Huset kommenderar. De hänvisar till Olof Palme men han ironiserade också över den sydafrikanska apartheidregimen som anklgade Mandel, ANC och det sydafrikanska komunistpartiet som ”terrorister”.
  En trist politisk sorti av ett tidigare stolt och stort parti som grundades av den svenska arbetarrörelsen 1898 men som inte har ett smack av proletära rötter kvar.

 9. I går började en syrisk journalist hungerstrejka. Han hålls av SDF (de syriska demokratiska styrkorna), Mohammad al-Saghir måste släppas fri , sade globala fackföreningar idag när han startade en hungerstrejk i protest mot sin behandling. Korrespondenten för nyhetskanalen al-Ikhbariyah har hållits kvar av de kurdiskledda myndigheterna i Hasakah-provinsen i Syrien sedan juni 2019.

  Journalisten var måltavla på grund av hans rapporter om plundringen av regionens vete- och oljeresurser av amerikanska ockupationsstyrkor. Han hävdade också att SDF var ansvarig för bränningen av grödor och hjälpte USA:s smugglingsverksamhet.
  ”The National Union of Journalists ansluter sig till uppmaningarna från International Federation of Journalists (IFJ) för omedelbar frigivning av Mohammad al-Saghir.

  ”Facket uppmanar de ansvariga för hans frihetsberövande att avsluta hans fängelse och se till att pressfrihet tillåts utan rädsla för repressalier”, heter det i ett uttalande.

  IFJ har tidigare uppmanat SDF att sluta skrämma journalister som arbetar i områden som verkar under dess kontroll.

  SDF svarade inte på frågor från Morning Star angående fallet och det är oklart vad Mr Saghir har åtalats för och även om han kommer att ställas inför rätta.

  Al Ikhbariyas talesman Dr Mazen Khadow sa till Morning Star att korrespondenten ”kidnappades för att han avslöjade denna milis för dess sanna natur genom att plundra landets rikedomar, samarbeta med den amerikanska ockupationen och avslöja brotten från den tidigare ISIS-organisationen.”
  Han förklarade att Saghir hade straffats genom att hållas i en cell med jihadisterna

  Källor nära SDF har bekräftat för Morning Star att USA stjäl regionens vete och olja och säger att journalister är ovilliga att säga ifrån av rädsla för repressalier.
  Syrien står inför allvarlig matbrist som ett resultat av stölden, i kombination med de av USA införda Caesar Act-sanktioner som syftar till att svälta befolkningen till underkastelse och störta Damaskus-regeringen.

  https://morningstaronline.co.uk/article/w/global-unions-demand-immediate-release-kidnapped-syrian-journalist

  Det är så tyst om grymheterna som kurderna i Syrien utför, enbart för att USA står bakom dem.
  De enda som jag sett som rapporterar om detta är Kevork Almassian, Eva Bartlett och Vanessa Beeley.
  Så läser man inte deras sociala medier får man inte reda på något, då tror man att de representerar de goda i Syrien. Ovanstående nämnda personer har berättat om kidnappningar av små kristna pojkar 11-15 år som får gå i förtrupper och offras först i ett krig. Då tänker jag på en pappa till en tjetjensk krigare som är i Ukraina nu, han berättade att det sista han sa till sin son var: ”Du skall alltid gå främst, för att skydda dina kamrater” Medan kurderna offrar barnen först.
  De har även varit många kidnappningar i deras område av journalister, som är totalt försvunna och ingen vet var de är.

 10. […] Eftergifterna mot Turkiet i samband med Nato-ansökan Bloomberg rapporterade att 79 procent av de svenskar som tillfrågats av Dagens Nyheter är emot att offra sina värderingar inför turkiska krav på att ändra sina lagar om terrorism för att få Ankaras godkännande att gå med i Nato. DN/Ipsos: Väljarna vill se skarp svensk linje mot Turkiet.. Trots detta gjorde Sverige mycket stora eftergifter mot Turkiet. Trots att PKK och andra kurdiska militanta grupper av Turkiet anses vara terrorister anser den svenska befolkningen dessutom att de är ”frihetskämpar” som inte bör utlämnas till Turkiet där de säkerligen kommer att riskera fängelse eller värre. Det demokratiska dilemmat: Ska Sverige offra sina värden inför Turkiet för att bli medlem i Nato? Och PKK är ingen terroristorganisation. https://www.globalpolitics.se/bra-att-stoda-kurdiska-ypg/ […]

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here