Struntar riksdagsmajoriteten i folkets åsikter och i demokratin?

12
279
. Demokratiutredningen 2015 under ledning av liberalen Olle Wästberg rapporterade att 15 % ansåg sig ha politiskt inflytande mellan valen. Sedan dess har demokratin försämrats.
Demokrati är ett omtvistat begrepp och olika definitioner finns. Wikipedia skriver ”Demokrati  är ett styrelseskick där makten i en stat eller annan organisation utgår från dess medborgare, invånare, deltagare eller medlemmar…. ” Vidare anger Sveriges riksdag att demokratin består av tre värden som ibland kan komma i konflikt med varandra:  Folkstyre, rättsstat och handlingskraft.” https://sv.wikipedia.org/wiki/Demokrati Jag är ingen statsvetare, men anser och tror att de flesta håller med mig om att demokrati b l.a. innebär att särskilt viktiga beslut inte får fattas i strid med en uppfattningen hos en befolkningsmajoritet, och att befolkningen ska korrekt informeras inför viktiga beslut. DCA-frågan är mycket viktig, och innebär bl.a. ett flertal ändringar i grundlagen och är en genomgripande ändring i Sveriges suveränitet. Hänvisar till artiklar under ”Relaterat”.
Sveriges Fredsråd (SFR), där jag är sekreterare, lät det etablerade kända opinionsundersökning Novus ställa 4 frågor om väsentliga delar av DCA samt en frågan om den svarande visste vad DCA i en befolkningsundersökning med flera frågor i slutet av maj. Novus undersökning visar att hela 84 av befolkningen, säger nej till att främmande makt ska få placera militär- och krigsmateriel på svenska militärbaser utan svensk insyn – dvs. Nej till centrala innehållet i DCA. Över 75 % visste inte vad DCA är.
Vi fick svar i början av juni och nu gällde det att snabbt få ut resultatet till riksdagsledamöterna och via pressen till allmänheten. Under en period på drygt 10 dagar fram till och med 18 juni då beslut skulle fattas i riksdagen sände vi resultatet vid tre tillfällen till alla riksdagsledamöter och till media med synnerligen klent resultat. Vi fick svar bara från ett par riksdagsledamöter i V och av en socialdemokratisk f.d. regeringsledamot.
Endast tidningen Syre och Epoch Times skrev om undersökningen. Debattartiklar i DN Debatt, DN Insändare, SvD, Aftonbladet, Göteborgsposten och Dagens arena av Hans Öhrn, ordförande i SFR, och mig refuserades. De byggde på undersökningen och undvek ”överord.”
Det var mycket frustrerande. Jag hade trott att riksdagen inte skulle kunna rösta Ja till DCA 18 juni om resultaten blev kända av i etablerade media och bland allmänheten, särskilt som alltfler artiklar med kritik publicerades under de två veckorna före omröstningen.. Nu blev det alltså inte så, men riksdagsledamöterna fick resultaten vid tre tillfällen… Utan synbar inverkan vid röstningen. En mycket frustrerande och negativ erfarenhet.
Jag återger pressmeddelandet, vilken också innehåller den information som riksdagsledamöterna fick. Därefter följer en diskussion.
___________________________________________________

”Pressmeddelande

Svenska folket säger nej:
Massivt motstånd mot utländska militärbaser

En överväldigande majoritet av svenska folket, 84 procent, säger nej till att främmande makt ska få placera militär- och krigsmateriel på svenska militärbaser utan svensk insyn.

Det visar en opinionsundersökning som Novus gjort på uppdrag av Sveriges Fredsråd.

Samtidigt har Sveriges regering förhandlat fram ett sådant avtal med USA, som den svenska riksdagen inom kort ska ta ställning till.

Det välkända och starka kärnvapenmotståndet i Sverige kommer också fram i undersökningen.

Drygt sju av tio svenskar anser att Sverige inte ska ingå militära samarbetsavtal som innebär att Sverige avsäger sig rätten att neka kärnvapen att placeras på svensk mark, enligt undersökningen som Novus gjort på uppdrag av Sveriges Fredsråd.

I det avtal som Sveriges regering nyligen har  förhandlat fram med USA finns inga garantier mot att USA placerar kärnvapen på svensk mark under fredstid utan svensk medgivande.

Novus undersökning visar också att fler än sju av tio svenskar säger sig inte veta eller säger nej till att främmande makt ska få använda svenskt territorium för angrepp på tredje land.

Det så kallade DCA-avtalet, som Sveriges regering förhandlat fram med USA, innebär bland annat att USA ska få exklusiv rätt att förfoga över militära områden vid 17 svenska militärbaser, där svenska myndigheter avsäger sig rätten till insyn. I praktiken innebär det att dessa områden blir en del av USA:s territorium.

Avtalet ger också militärpolis från USA rätten att avvärja alla upplevda hot mot dessa exklusiva områden var som helst i Sverige – och även med vapenmakt – utan att Sverige kan förhindra det. Dessutom ger avtalet USA rätt att förflytta sina soldater mellan baserna på svensk mark, i svenskt luftrum och svenska farvatten utan att svenska myndigheter behöver informeras, än mindre kan säga nej till sådana förflyttningar.

Sveriges Fredsråd anser att detta avtal med så vittgående maktbefogenheter för främmande makt i Sverige har förhandlats fram med alltför stor hastighet och att det flesta svenskar inte känner till  – eller snarare har undanhållits – det reella innehållet.

Det visar också Novus undersökning där drygt tre av fyra svenskar säger sig inte veta vad DCA är för något, samtidigt som  en stor majoritet är emot avtalets huvudinnehåll. Det tyder på ett stort demokratiskt underskott när det gäller DCA.

Med en massiv svensk opinion i ryggen uppmanar därför Sveriges Fredsråd den svenska riksdagen att inte godkänna DCA-avtalet  med USA.

Kort sammanfattning:
 • Drygt fem av sex (84%) anser att främmande makt inte ska få placera militär- och krigsmaterial på svenska militärbaser utan svensk insyn.
 • Drygt sju av tio (72%) anser att Sverige inte ska ingå militära samarbetsavtal som avsäger sig rätten att neka kärnvapen att placeras på svensk mark.
 • Endast tre av tio (29%) anser att främmande makter ska få använda svenskt territorium för angrepp på tredje land – medan en majoritet, drygt fem av tio (53%) säger nej. Omkring en av fem (18%), uppger att de inte vet.
 • Drygt tre av fyra (76%) vet inte vad DCA är.

Genomförande:

Antal genomförda intervjuer: 1 107

Undersökningen genomfördes 23-30 maj 2024

Undersökningen genomfördes via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat. Detta innebär att resultaten är generaliserbara till den aktuella målpopulationen.

Opinionsundersökning om DCA: Svenska folket säger massivt Nej till utländska militärbaser! Ska riksdagen gå emot folkmajoriteten?

_________________________________________________________

Föregående artikelUSA: Åtta av tio väljare tror att landet är på väg utom kontroll
Nästa artikelUSA:s perfiditet
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

12 KOMMENTARER

 1. Detta visar att Sverige har ett stort demokratiskt underskott och har blivit ett amerikanskt lydrike. Regering och riksdag går USA:s ärenden. Media förmedlar bilden av att USA:s står för liberala och ekonomiska värden
  ,vilka motsvarar Sveriges. Dessa försvaras och vidmakthålls av USA. Det ironiska är att det är presidentvalsår i USA och motsättningarna är stora mellan Demokrater och Republikaner. De är så pass stora
  att det finns risk för oroligheter och i längden inbördeskrig. USA har också ett stort välfärdsunderskott, som
  dess globala krigsmakt b la har bidragit till. De styrande och vapenindustrin anser att ett globalt herravälde
  med militära medel är viktigare än den egna nationens väl.
  DCA-avtalet är förvisso klart för Sveriges del, men det hänger faktiskt på USA om detta kan verkställas. Om
  situationen skulle förvärras i Sydkinesiska havet och i östra Medelhavsregionen måste USA omgruppera sina
  militära resurser till dessa områden istället för att placera dessa i Sverige och i de övriga nordiska länderna.
  Vidare är vad som kommer att hända i Ryssland och Ukraina under sommaren som påverkar. Kan det bli vapenvila och om Putinregimen kommer på andra tankar eller faller kommer verkställandet av DCA att påverkas.
  Händer inget radikalt som gör världen bättre inom en snar framtid är det faktiskt ute för Sverige som nation, vilket också gäller för de övriga nordiska länderna. För oss som är emot såväl DCA som NATO blir Sverige då ett land som det inte går att bo i. Det blir att utvandra/fly till ett alliansfritt demokratiskt land och etablera sig där.

 2. Sverige befinner sig i krig med Ryssland enligt alla definitioner förutom att vi fortfarande inte direkt beskjuter varandra. Och under krig råder censur och enighet. De som inte är eniga är per definition förrädare. Samtliga partier som vill ha en plats vid köttgrytorna ställer in sig i ledet. Utåt kan man uttrycka en viss opposition men sedan röstar man ”fel” som nu i frågan om chattövervakning.
  Under förra kriget spärrades de oeniga dessutom in i s.k. arbetskompanier. Britt-Marie Mattsson skrev så här om (själv)censuren under förra kriget:

  Intressant hur censuren fungerade under andra världskriget.
  ”Pressnämndens uppdrag var övervakande och nämnden skulle granska hur tidningarna agerade under kriget. Här kommer ett av de kontroversiella inslagen in. Med Pressnämnden rörde det sig inte bara om att regeringen vakade och begränsade, i nämnden fanns flera av chefredaktörerna för stora svenska dagstidningar som på detta sätt var med om att sätta upp gränser inte bara för de egna publikationerna utan för pressen i stort. Här fanns bland andra Dagens Nyheters chefredaktör Sten Dehlgren, Svenska Dagbladets Ivar Andersson, Arbetets Allan Vougt och Göteborgs-Postens Harry Hjörne. Chefredaktörernas dubbla roller som publicister på de egna tidningarna och som övervakare tillsammans med statsmakten – som tidningarna med hjälp av tryckfrihetsförordningen skulle stå fria från – var komplicerad.
  Men chefredaktörerna tycks inte ha varit särskilt svårövertalade när de ombads att ta plats i Pressnämnden. Snarare var det ett sätt för dem att visa att de var ansvarsfulla publicister i en tid då det stod och vägde om också Sverige skulle ockuperas av Tyskland på samma sätt som grannländerna Danmark och Norge. Beslutet för chefredaktörerna gjordes också enklare av att Sverige regerades av samlingsregeringen.”
  Britt Marie Mattsson
  Neutralitetens tid

  • Minns David Frosts intervju med Olof Palme. Finns på YT. Frågan ”hur vill du bli ihågkommen? ” som britten ställde förmedlade obehag. Jakten på Olof Palme började redan då.

   • Ja, det kliar nog i många gamla kriminalares fingrar att öppna upp Engström-spåret och utreda vidare vad Stay Behind sysslade med före mordet på Palme? Men från politiskt håll kom ordern till polisen att lägga ner hela utredningen för alla tecken började peka mot den verkliga förövaren CIA och det blev för obekvämt med tanke på att Sverige skulle fullt ut bli lakejer åt USA med Nato och USA-baser i Sverige.

 3. Inom de svenska politiska partierna verkar åsiktsfriheten vara kraftigt begränsad.
  På gränsen till partidiktatur tycker jag.
  Jag ser här nedan på artikel i SVT hemsida att riksdagsledamöter som av övertygelse inte lägger sin röst enligt partiets vilja blir genast berövade sina förtroendeposter.

  Min kommentar till detta är att ett sådant brutalt förfarande från partierna måste göra riksdagsledamöterna rädda och viljelösa.
  Till slut blir det då bara löner och förmåner som lockar till politiskt engagemang.
  Den Svenska Riksdagen – en demokrati i förfall?

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/m-ledamot-forlorar-sin-utskottsplats

 4. Moberg skrev för 60 år sedan att Sverige är en demokratur.
  En diktatur nödtorftigt dold med något som kallas demokrati.
  Svenska folket är vilselett å det grövsta.

  • Nästan på dagen 6 år efter det att solidaritetsarbetet inleddes i ”Stödkommittén för Julian Assange.” Eva Jonson i styrelsen för Folket i Bild Kulturfronts avdelning i Stockholm där jag då var ordförande ringde mig och föreslog en liten manifestation för manifestation utanför Ecuadors ambassad. Vi hade först tre manifestationer där. Solidaritetsarbetet har sedan förtjänstfullt och ihärdigt letts av Sigyn Meder. Har publicerat hundratals artiklar om Julian Assange och solidaritetsarbetet https://www.globalpolitics.se/?s=Assange

 5. I kväll läser jag på SVT Public Service hemsida att de radikala partierna är de stora vinnarna i det Franska Parlamentsvalet.
  Detta borde sända chockvågor över hela Borgerligheten.
  Liberala och Mittenpartier är på tillbakagång.
  Det (stora) Socialdemokratiska Partiet vet jag inte om det längre ens existerar i Frankrike?

  Det ska bli intressant och se nu hur det går med president Macrons planer med att sända fransk trupp med soldater till Ukraina.
  Jag tror nämligen att det Franska Folket inte vill det.

  Borgerligheten ser ut att vara chockad valresultatet i Frankrike men mest chockad är nog president Zelensky i Ukraina.
  Chockad över att Ryssland skjuter sönder stridsfordonen samt Demokratisk opposition i Västvärldens Europa ser till att stoppa det mycket dyra och framför allt farliga Ymnighetshornet som sedan USA:s Majdankupp flödat över Rysslands vagga.

  Jag tycker vi ska vara tacksamma över att Europa nu politiskt radikaliseras.
  För det är just med Radikaliseringen det äntligen blir möjligt att knäcka den girige Borgarens Välde.

 6. Valresultatet blev något annorlunda än Vallokalundersökningen.
  Borgerligheten är mycket stark i Västvärlden och det finns skäl att tro att Borgarna inte kommer släppa makten till Nationalisterna.
  Det beror dels på valutgången om en vecka samt om Frankrikes socialistvänster går samman med Macrons Borgerliga parti.

  Jag tror det är helt fel att jämföra Sverigedemokraterna med Nationell Samling i Frankrike.
  Enligt mig är inte Sverigedemokraterna ett Nationalistparti.
  Sverigedemokraterna är i första hand ett invandringskritiskt parti mot människor de menar inte passar i Sverige.
  Det har sina faktiska orsaker men blir ändå baserat på etnisk gruppering vilket gör att partiet får en klar rasistisk attityd.
  Sedan vet jag säkert att partiet Sverigedemokraterna alltid haft en borgerlig grund ända från dess början.
  Det märks tydligt på hur partiets företrädare gärna riktar sitt hat till kommunister och socialister.
  Sverigedemokraterna sitter också nu med i en Borgerlig Regering.

  Det är i en Borgerlig Regering Sverigedemokraterna hör hemma men jag är inte lika säker på att Frankrikes Nationell Samling hör hemma i Macrons Borgerliga Regering.
  Då tror jag istället mer på att Frankrikes Socialistvänster kan hamna där för att fortsatt vinna makten åt Borgerligheten och stödet till USA och Västvärlden krig mot Ryssland i Ukraina.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here