Sveriges stöd till kurdiska YPG utgör ett allvarligt folkrättsbrott

11
839
Soldater i kurdiska YPG

Redaktören: Utgivarna på Alliansfriheten.se har utrett den svenska regeringens stöd till kurdiska organisationen YPG. Vi har behandlat det nu mycket aktuella och principiellt viktiga ämnet i artiklar, vars länkar följer nederst.

Wikipedia skriver bl.a. ”Folkets försvarsenheter, även känt som YPG, är en i huvudsak kurdisk milis som utgör den beväpnade grenen av Demokratiska unionspartiet (PYD) i Rojava. I det syriska inbördeskriget intog YPG ursprungligen en defensiv hållning, men senare har gruppen även gått in i territorier kontrollerade av Islamiska staten. YPG erhöll luft- och landunderstöd av USA 2015, i samband med slaget om Kobani i Aleppo, vilket blev en vändpunkt i kriget mot IS. YPG och närstående grupper betraktas som terroristorganisationer av Turkiet och Qatar. I YPG ingår även Kvinnornas försvarsenheter (YPJ). Försvarsenheterna har under sin existens även dragit till sig en stor mängd frivilliga från utlandet, bland annat amerikaner,[2] tyskar,[3] svenskar[4] och arabisktalande minoriteter. Även turkiska anarkister och kommunister[6] har deltagit i striderna på YPG:s sida. Sedan 2015 organiseras utlandsfrivilliga huvudsakligen i Internationella frihetsbataljonen.”

Det kan nämnas att även USA stödjer YPG, som hjälper USA att olagligt ockupera del av nordöstra Syrien.

och att USA och kurder bussat ISIS terrorister från Raqqa till norra Syrien, enligt BBC och Reuters.

Jag återger början på artikeln nedan.

________________________________________________________________________

Sveriges stöd till YPG utgör ett allvarligt folkrättsbrott

Sverige bör upphöra med stödet till den kurdiska organisationen YPG. Det bör vi göra oavsett att Turkiet krävt det för att vi skall kunna gå med i Nato. Den svenska linjen har helt enkelt varit felaktig och folkrättsstridig. Ingen konst då för Istanbul att utnyttja vårt folkrättsbrott för att manövrera sig fram till fördelaktigare positioner i ett spel, där Sveriges ödesdigra ansökan om medlemskap i Nato blivit en användbar bricka som pedagogiskt belyser hur det kan det kan gå till i den oförutsägbara och osäkra miljö statsledningen nu vill söka sig till. En miljö där man som seden bjuder förhandlar om och gör upp om sitt eget självbestämmande och det under överseende av och press från Natos hegemon, USA.

Det handlar här inte om huruvida YPG har kopplingar till PKK eller ej.

Det handlar inte heller om kraven från Turkiet på Sverige att utelämna utpekade PKK-sympatisörer. Här gäller svenskt självbestämmande och vi skall inte böja oss för sådana krav i den mån de inte är rättsligt välförankrade.

Huvudfrågan gäller folkrätten och staters territoriella suveränitet och folkrättens förbud att blanda sig i andra staters inre angelägenheter.

Det sjaskiga spel som nu pågår mellan Turkiet och Sverige visar och kommer att visa hur långt båda ländernas regeringar är beredda att göra upp om dessa principer. För Sveriges del kan noteras att regeringen nu tycks vara beredd att som en bricka i spelet kasta in som det meddelats att ta tillbaka vapenembargot mot Turkiet efter krav från Erdogan. Se också kommentar till förhandlingarna tidigare på den här sajten.

Sverige har under hela kriget i Syrien tagit ställning mot regeringen i Damaskus och på olika sätt stött grupper som velat få igenom regimskifte eller – som kurderna i norr – skapa en autonom region.

YPG har fördömts av den syriska regeringen då organisationen gått samman med USA och upprättat ett eget styre som också olagligt lagt beslag på oljan i nordöstra Syrien vilket vi kommenterat på den här sajten.

Syriens regering har uttalat att YPG har en agenda att dela landet med hjälp av USA. (Reuters den 8 september 2020)

Den svenska regeringen har hjälpt till att skapa legitimitet för YPG genom att både försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Ann Linde har träffat representanter för YPG och utlovat såväl ekonomiskt stöd som politiskt stöd för fortsatt utökad autonomi för kurderna under YPGs ledning.

Denna den svenska politiken utgör ett grovt folkrättsbrott då Sverige gör sig skyldig till inblandning i Syriens inre angelägenheter och verkar för en uppdelning av landet genom att stödja en organisation som mer eller mindre vill bryta sig loss från regeringen i Damaskus.

Turkiet uppger att Sverige sammanlagt har stött och beslutat om fortsatt stöd för kurderna med 376 miljoner dollar.

Läs vidare i artikeln från Alliansfriheten.se!

Relaterat
De omhuldade kurderna
Rapport från kurdisk site: USA betalar lön till kurdiska soldater i Irak.
Samarbetet mellan Israel och kurderna
USA ville bryta sönder Irak och skapa en “sunnistat”.
Att förvänta sig att USA frivilligt lämnar Irak är önsketänkande.
USA-stödd kurdisk milis stjäl 140 000 fat olja per dygn i Syrien.
Vilka hjälpte kurderna? Jo Syriens arabarmé, trots kurdernas samarbete med angriparen USA.
USA vill skapa en kvasi-stat för att ta hand om oljan i Syrien tillsammans med kurderna.
Har Turkiet rätt att angripa kurder i Syrien? USA rätt att vara i Irak, Syrien och Afghanistan?

Starka bevis för att USA stödjer ISIS och al-Qaida sedan åratal?

Framgångsrika dödliga sanktioner av USA, EU, Sverige mot Syrien.
”Hög tid att granska Sveriges Syrienbistånd”
Så blev svenskt bistånd stöd till terror i Syrien.

Föregående artikelHur objektiv är Wikipedia?
Nästa artikelVad vill Antifa?
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

11 KOMMENTARER

 1. Lilla Sveriges stroppiga palmepolitik, ständiga klagomål på andra länder, så länge de inte var socialistiska förstås, nådde vägs ände med den genanta ”feministiska utrikespolitiken”. Nu är det realpolitik som gäller. Putin anfaller, Erdogan letar syndabockar, kurderna ordnar sitt självförsvar utan att fråga om lov.

  Sverige bör gå med i Nato och sen hålla käften, och likvidera de inrikes islamisterna utan att prata om saken så mycket. Turkarnas status i Nato är lägst av alla medlemmar, låt dem straffa ut sig, som de brukar. Vi bör inte gå i ktig för Turkiet, de kommer inte att göra det för oss. ”North Atlantic Treaty Organisation”. Turkiet ligger i östra medelhavet.

  • Kurderna i Syrien och i grannstater vill använda vapen för att skapa egna stater. Ungefär detsamma som om en etnisk grupp, säg samer gjorde det i nordiska länder. Förfärligt förslag att likvidera inhemska islamister – på gränsen till publiceringsbart.

  • Tvetydig kommertar. Du VILL gå med i NATO men INTE gå i krig för Turkiet? Du pratar om realpolitik men verkar inte inse den reella faran att ansluta sig i ett proxy-krig mot Ryssland. Realpolitik stipulerar att ÄVEN om du inte gillar Ryssland eller Putin, är det inte ett reellt alternativ för ett land med Sveriges geografiska läge och undermåliga försvar, att ”reta björnen”. Feministik utrikespolitik!? Om du nu är så modig och tuff, så åk ner till Ukraina och hjälp dem att bekämpa Ryssen vid fronten. Stå för dina ord. Dra INTE hit kriget för att du känner att du behöver bevisa dig, kycklinghök!

  • Varför ska Sverige gå med i Nato? En krigsorganisation som inte klarar av sin uppgift ens mot dåligt beväpnade länder i tredje världen? Skulle den ryska krigsmaskinen på allvar börja rulla mot väst så skulle Natos soldater kasta in handduken direkt. Det är verkligheten Ian Lobb och att ytterligare reta upp ryssarna måste vara helt kontraproduktivt för både EU och Sverige.

 2. Sverige har gjort sig känd för att vara världens inkubator och center för terrorism. Hit kan terrorister komma, ingen ID fordras, gömma sig för rättvisan, vila upp på statens, skattebetalarnas, bekostnad, engagera sig i rekrytering, finansiering, support, och att utveckla terrorism. Samtidigt skyddas dom, som Erdogan nyligen påpekade, av svenska polisen och svenska myndigheter som ”flyktingar”. ”Flyktingar” är dom förstås, på flykt och på rymmen undan rättvisan. PKK nämns ofta, men om PKK vet jag inte så mycket, det verkliga hotet kommer från terrorister på flykt undan rättvisan i Kina. Det är de terrorister som USA har utbildat i Syrien för att försöka åstadkomma ett våldsuppror i Xinjiang, Tibet, eller Hong Kong med avsikt att åstadkomma ett ”regimbyte”. Det är de terroristerna som Kina internerade för att stoppa deras seriemördande i Kina. Omkring 300 personer hade fått sätta livet till innan Kina stoppade seriemördandet och terrorismen. USA och Sverige kallar detta för brott mot mänskliga rättigheter, USA är desperat att få ut sina terror soldater på gatorna i Kina för att fortsätta mördandet. Propagandan till stöd för mord och terrorism i svenska media går på högvarv.

 3. Newspaper.ru
  Sveriges utrikesminister Linde tillkännagav tillhandahållandet av missiler och pansarvärnsvapen till Ukraina
  Sveriges utrikesminister Ann Linde twittrade att landet skulle ge ekonomiskt och militärt bistånd till Ukraina.
  ”Sverige kommer att skicka anti-fartygsmissiler, pansarvärnsvapen och 12,7 mm gevär, inklusive ammunition, till Ukraina”, sa Linde.
  Politisk expertis
  I april godkände Sveriges riksdag leveransen av 5 000 pansarvärnsgranatkastare och minröjningsutrustning till Ukraina.
  ”De fonder vi har valt motsvarar vad Ukraina själva har begärt”, citerade TASS Hultkvist.
  RT på ryska

 4. I kongressen krävde USA att Biden skulle rapportera om utgifterna på 40 miljarder dollar som tilldelats Ukraina.
  ”Vissa lagstiftare har redan varnat administrationen för att ett framtida hjälppaket kanske inte vinner överväldigande stöd i kongressen, som har hänt tidigare”, skrev Politico.
  Enligt uppgift kommer nyckelfaktorn att vara hur omfattande Pentagon-rapporten kommer att vara. Samtidigt konstaterar publikationen att innan avdelningen rapporterade med svårighet.
  Den 21 maj undertecknade Biden ett lagförslag om tilldelning av 40 miljarder dollar i militärt bistånd till Kiev . Samtidigt har landets försvarsministerium tidigare erkänt att de inte kontrollerar vem som tar emot vapnen som levereras till Ukraina.
  @rt_russian

 5. Som sagt, vi har de politiker vi förtjänar; folket har valt sina representanter och de skall då vara kloka ”experter” som leder landet och utvecklingen i efterfrågad önskvärd riktning.
  Med andra ord den kunskap menigheten besitter om det lilla lokalsamhället och den stora världens utveckling förväntas deras representanter förvalta med bästa förmåga i riktning mot gemensamma samhällsstrukturer i en fredlig världsordning. Det är så jag är övertygad om att alla ”vanliga” människor önskar leva.
  Svårt var det förr i tiden och inte har det blivit enklare under denna globalt sammanpressade värld där kampen om våra gemensamma råvarutillgångar har blivit mer eller mindre desperat i cynismens maktfullkomliga spår.
  När inte ens denna makt respekterar internationellt antagna rättsliga lagar att efterfölja, ja då råder enbart den starkes rätt när inte små stater önskar gå ihop i en alliansfri ordning och försvara humankapitalet samt i övrigt vår sköra planets svåra livsbetingelser som vi själva medverkat till att försätta oss i.
  Att Sverige har övergett sin röst som alliansfritt land att värna om rättsstatsprincipen finner jag därför minst sagt mycket beklagligt.
  Detta också i ett läge när människan står inför stora problem med klimatets pågående och alarmerande förändringar, tillsammans med det mycket sköra i närtid katastrofala kärnvapenhotet.
  Jag är övertygad att Sveriges möjligheter, fri från stormakternas intressesfär, kunde gjort skillnad istället för att som nu välja krigsmaktens och vapentillverkarnas förödande alternativ till världsordning.
  Trist det som sker eftersom utvecklingen förmodligen kommer att leda till ett svårt läge för vår enda planet att bemästra under mycket lång tid framöver,

 6. Xelensky räknar sina framgångar..
  6.3.2022, 9:43
  Ukrainas president Zelenskij tillkännagav framgången för Ukrainas väpnade styrkor i Severodonetsk.
  Chefen för Kiev-regimen, Volodymyr Zelensky, uttryckte sin tacksamhet till amerikanerna för att de fattade beslutet att förse Kiev med HIMARS-raketsystem för flera uppskjutningar. I ett nytt videomeddelande betonade han att han väntar på att Sverige ska förse Ukraina med anti-fartygsmissiler. Han sa att ”Ukraina blir starkare” med varje nytt paket med militärt bistånd, rapporterar solenka.info.
  Samtidigt berörde Zelensky situationen i Donbass endast i förbigående. Han sa inte ett ord om hur många militärer som har förlorat Ukrainas väpnade styrkor på sistone i städerna Krasny Liman och Svetlodarsk, men han skyndade sig att säga om Severodonetsk.
  ”Det finns framgångar för våra trupper i Severodonetsk, men det är för tidigt att prata om det”, sade chefen för Kievregimen.
  https://solenka.info/prezident-ukrainy-zelenskij-zajavil-ob-uspehah-vojsk-vsu-v-severodonecke.html

 7. Det finns skäl att påminna om folkrättens grundläggande regler för umgänget mellan självständiga stater: Ingen stat har rätt att korsa en annan självständig stats gräns för att avsätta den aktuella statens regering, oavsett om motivet framstår som välgrundat eller ej. Däremot har den aktuella statens regering som känner sig hotad rätt att begära hjälp från en annan stats regering.
  (Exempel: Syrien) Den här regeln har så ofta brutits av USA att ingen längre kommer ihåg att den finns.

  En annan sak beträffande kriget i Ukraina. Ukraina utnyttjas idag av USA som verktyg för att utkämpa dess proxykrig mot Ryssland. USA har provocerat fram kriget och håller det vid liv genom att fortlöpande mata in vapen i Ukraina i ett planerat utnötningskrig som successivt försvagar Ryssland. Det kan i princip fortsätta ”till den siste ukrainaren”. Ukraina är krigets första offer.

  Enda räddningen om inte Ukraina ska upphöra som stat är att det ges en status som en nautral och självständig buffertstat mellan Ryssland och NATO. (Kanske nånting i stil med Åland?)

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here