Notiser om riksdagspolitik och av betoningen av demokrati i Magdalena Anderssons regeringförklaring

4
2145

I serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Hanteringen av Nato-frågan och spionerilagen visar att demokratin och yttrandefriheten i Sverige försämrats ytterligare.

Partipolitiken har utmärkts av spektakulära turer och uttalanden i samband med regeringsbildningen som manar till sarkastiska kommentarer. Bara två-tre exempel .

Statsminister Magdalena Andersson betonar att skillnaden mellan den budget från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet och den socialdemokratiska budgeten. Innebär ju att statsministern menar att skillnaden i politiken mellan S och motståndsblocket är mycket liten. Då spelar det liten roll på om man röstar på S & Co och M+SD+C vid valet – eller om man ens röstar… Och Andersson betonar vikten av klimatinsatser samtidigt som hon ska arbeta för sänkt bensinskatt. Hyckleri i kvadrat eller i kubik?

C har utmärkt sig som det mest SD-kritiska partiet i konkurrens med V och Mp, och denna kritik är huvudorsaken till att C inte är med i det gamla ”borgerliga blocket”. Varefter C väljer att stödja en budget som SD står bakom. Förtroendeingivande?

Mp talar mycket om vikten av en bra klimat- och miljöpolitik. Hoppade sedan av möjligheterna att i regeringen verka mot budgetens klimatförsämringar. Kanske menade de att det var hopplöst.

Alltför elakt?

_______________________________________________________________________

Angående demokratin i Sverige.

I den omfattande regeringsförklaringen av statsminister Andersson betonar hon demokrati och ordet ”demokrati” nämns 16 gånger. Korta utdrag ur regeringsförklaringen i kursiv stil med snabba  kommentarer, samt ett avslutande avsnitt med längre kommentar.

”Den svenska utrikespolitiken ska värna Sveriges självbestämmande, Sveriges demokrati och det svenska folkets trygghet.” Snabbkommentar: Men är det inte så att Sveriges utrikespolitik är helt underordnad USA:s och Natos intressen? Hemliga försvarsavtal, stora gemensamma krigsövningar sedan länge, Värdlandsavtalet, spioneri i USA:s tjänst via Esrange och Lovön, icke ratificering av FN:s kärnvapenkonvention efter påtryckningar av USA.

* ”Det går att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Låt oss göra det.”
Snabbkommentar: Vad har S gjort under sina 7 regeringsår för att återta kontrollen?

* ”Vår tids största utmaningar – klimatet, pandemin, värnandet av demokratin – hanteras bäst genom multilateralt samarbete, med utgångspunkt i folkrätten och FN-stadgan”.
Snabbkommentar: Varför deltar Sverige då i hårda olagliga sanktioner mot länder som Syrien, Venezuela i strid med folkrätt och FN-stadga?

”Om tio månader är det åter dags för demokratins högtidsdag. Då går svenska folket till val. Låt oss gemensamt övertyga ännu en generation väljare om vikten av att använda sin demokratiska röst.
”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. […] Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.”
Så står det skrivet i vårt lands grundlag.
På samma bergfasta demokratiska grund ska Sverige stå under de 100 år som ska följa.”

Kommentar: Hur ser det ut i Sverige med demokratin 

1. Demokratiutredningen. I Sverige uppger 85 % att de saknar politiskt inflytande mellan valen enligt den Demokratiutredning som leddes av liberalen Olle Wästberg. Olle Wästberg i Dagens Arena.

Visst, 2014 års demokratiutredning visar att demokratin är djupt förankrad i Sverige, men hur är det bland politikerna? Och det som kallas demokrati nyttjas olika av olika medborgare ”De som är aktivt engagerade i civilsamhällsorganisationer och politiska partier är i huvudsak välutbildade och socioekonomiskt resursstarka personer. Tilltron till demokratin är betydligt starkare bland de resursstarka, dvs. personer med hög utbildning och inkomst, än bland resurssvaga. I riksdagsvalet var det ungefär 15 procentenheters skillnad i valdeltagande mellan hög- och lågutbildade. Det var också betydande skillnader i valdeltagandet mellan svensk- och utrikesfödda.” 2014 års Demokratiutredning.

Och nu diskuterar jag ändå inte att kontrollen över väsentliga produktionsförhållanden och resurser inom ekonomin ligger hos en mycket liten grupp som fattar beslut utan deltagande av eller insyn i detta.

2. Valet 2018. Sveriges största politiska parti bildar regering för att till stor del genomföra den politik som främsta motståndarsidan, de öppet borgerliga partierna, gått till val på. Under motivering att detta var nödvändigt för att minska inflytandet för det socialkonservativa invandringskritiska/främlingsfientliga SD – som uppgivit att man accepterar moderaternas migrationspolitik – som inte ligger långt från socialdemokraternas. Med reellt stöd av ”socialistiska” Vänsterpartiet, som la ned sina röster. Vilket bidragit till krisen i Vänsterpartiet – (bra att man reagerar). Vänsterpartiets kris: Bättre att utesluta imperialistvännen Jonas Sjöstedt som ordförande, än socialisten Amineh Kakabaveh.Det demokratiska alternativet vore förstås nyval/extraval, eller hur?
3. Värdlandsavtalet.
En majoritet av anhängare till alla riksdagspartier ansåg våren 2016 i en opinionsundersökning (se nedan) att Sverige inte skulle ingå Värdlandsavtal med Nato. Men i riksdagen röstade de flesta partierna tvärtom. Majoritet i Sverige mot värdlandsavtalet med NATO!

Opinionsundersökningen av SIFO, beställd av Aktionsgruppen Nej till NATO som genomfördes mellan den 15-19 februari 2016 visar att 56 procent var negativa till konsekvenserna av värdlandsavtalet, 26 procent accepterade det och 16 procent var osäkra om vad det innebär i form av närvaro av NATO trupper på svenskt territorium, eventuellt med kärnvapen, och hot mot vår alliansfrihet.
http://www.nejtillnato.se/sifo-undersokning/

Manifestation på Mynttorget 15 december 2015 då riksdagens försvarspolitiska proposition antogs.

* Bland de röd-gröna väljarna säger 70 procent nej till värdlandsavtalet medan 14 procent är positiva.
* Av de borgerliga väljarna säger 45 procent nej till värdlandsavtal medan 39 procent är positiva.

Sverige slöt med NATO senare under 2016 ett Värdlandsavtal som (maj, 2018) kompletterats med en så kallad ”Avsiktsförklaring”. Denna lägger grund för ett fördjupat försvarssamarbete i syfte att ”förbättra Sveriges förmåga att bedriva ”multinationella operationer”.

Värdlandsavtalet ger Nato ett handlingsutrymme (öppet eller dolt) att placera ut kärnvapen på svensk mark samt möjlighet (i en akut krigssituation) att kunna avfyra vapen från svenskt territorium. Den avgörande frågan handlar inte om huruvida USA först måste be Sverige om lov utan om att Sverige kan bli en avskjutningsramp för kärnvapenmissiler mot Ryssland, och därmed ett första klassens mål för ryska kärnvapen. Man förstår oron som Ryssland måste känna avseende svensk neutralitetspolitik.

Att tro att USA/NATO i ett akut krisläge skulle ta hänsyn till ett svenskt veto vad gäller ett införande av kärnvapen är önsketänkande. Sveriges riksdag lurar befolkningen genom tal om alliansfrihet då verkligheten är att detta överges till förmån för uppslutning bakom USA, världens i särklass mest krigiska stat som också leder då det gäller brott mot FN-stadga och folkrätt.

Nuclear Threats Trump Bomb Atom Bomb

4. Kärnvapenkonventionen.

Olof Palmes Internationella Center har låtit en Sifoundersökning ta fram siffror: 85% av svenskarna vill att Sverige ska skriva under ett kärnvapenförbud. Bland samtliga politiska partiers sympatisörer finns en tydlig majoritet för ett kärnvapenförbud. Bland kvinnorna är det hela 89% som ansluter sig till kärnvapenförbudet.
USA:s dåvarande försvarsminister Mattis utfärdade då en varning till länder som funderade på att skriva på kärnvapenkonventionen.

Regeringen tillsatte då som utredare ambassadör Lars-Erik Lundin som är ”senior fellow” vid ett institut kallat ISDP i Stockholm, med nära anknytning till Atlantic Council och Nato. Han avstyrkte att Sverige, som under decennier vunnit aktning för sitt aktiva arbete för kärnvapennedrustning. Och detta är av allt att döma regeringens linje. Inte bara brist på respekt för demokrati – man utsätter också Sveriges befolkning för ökad risk för kärnvapenkrig, som lätt kan utplåna större delen av befolkningen.

5. Sverige utlandspolitik
Ovan har nämnts hur regering och riksdag nonchalerar folkopinionen då det gäller försvarspolitiken. Ett par exempel till.
– Beskriver då inte den påtagliga inskränkning i demokrati och nationellt självbestämmande som EU-medlemskapet innebär.
-Inte heller Sveriges uppslutning bakom USA:s krigspolitik mot Syrien, med stöd till terrorister. Eller Sveriges deltagande i de olagliga sanktionerna mot Syrien som drabbar befolkningen hårt.

6. Ukraina. Regeringen i Ukraina är en följd av en statskupp 22/2 2014, dagen efter det att en överenskommelse ingåtts mellan opposition och president Janukovitj, vald i av bl.a. OSSE lovordade val.

Sveriges regering ger ingen kritik till den stora toleransen för nazism i Ukraina, att nya statyer reses över nazistledare och att landets president bedriver krig mot och dödar invånare i östra delen av landet i stället för att inleda verklig dialog och ge önskad autonomi. Samt har stött Ukraina med många hundra miljoner kronor.

Dags att erkänna statskuppen i Kiev, UKRAINA, efter fem år! och Ukraina inrätter ny helgdag för nazistledare och mottar hundratals miljoner av svenska skattepengar

Nazistdemonstration i Kiev 13 oktober 2018.

7. Venezuela har haft över 25 fria val på 20 år – betydligt fler än t.ex. Sverige. Den svenska regeringen EU “erkänner” i praktiken den självutnämnde presidenten Guaido då EU ej godtar resultatet från presidentvalet i maj 2018. Maduro omvaldes som president i Venezuela 20 maj. Han fick 5,8 miljoner av de 8,6 miljoner avlagda rösterna (67%), vid ett valdeltagande på 46 procent. Hans närmaste utmanare, Henri Falcon, fick 1,8 miljoner röster. Processen övervakades av ca 200 valobservatörer från ett 30-tal länder. Bland observatörerna fanns Spaniens tidigare premiärminister Zapatero, som kommenterade: ”Jag hyser inga tvivel om valprocessen. Det är ett avancerat och automatiserat valsystem.” En annan observatör var Ecuadors förre president Rafael Correa som gjorde en liknande bedömning.

EU inbjöds att sända valobservatörer, men avböjde för att genast efter valet ogiltigförklara detta. Fyra valobservatörer bemötte detta. ”Vi var enhälliga i att slutsatsen var att valet genomfördes rättvist, att valförhållandena inte var partiska, att äkta oegentligheter var exceptionellt få och av mycket liten betydelse. Det fanns inget röstköp eftersom det inte finns något sätt på vilket en röst kan köpas.” Majoriteten i EU, OAS och världen erkänner inte självutnämnde Guadió.

I en detaljerad analys klargör Kajsa Ekis Ekman innebörden av den avgående utrikesministerns stöd för den icke folkvalde Guaidó som president i Venezuela
av Kajsa Eiks Ekman, Ab: Wallström bröt mot folkrätten.

8. Assange Genom en behandling i svenskt rättsväsende av den demokratiskt inriktade visselblåsaren Julian Assange  som FN-observatören professor Nils Melzer kallar psykisk tortyr har Sverige bidragit till att tysta en viktig röst för demokratin.

 

Föregående artikelSverige i stormaktspelet i Mellanöstern – om Turkiet, kurder och folkrätt
Nästa artikelKors i taket – Australiens premiärminister ber USA släppa anklagelserna mot Julian Assange!
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

4 KOMMENTARER

 1. Magdalena Andersson följer Groucho Marx råd ”Dessa är mina principer. Passar de inte så ha jag andra!” ”Detta är socialdemokraternas budget. Passar inte den kan vi regera med borgarnas!” Det viktiga är makten, köttgrytorna.
  Att vanligt folk kommer mer och mer bort från köttgrytorna talas det något lite om. Men vad görs? Här ett inslag från Norge om de ökande svårigheterna. Sverige skiljer sig inte. https://tv.nrk.no/serie/debatten/202111/NNFA51113021/avspiller

 2. Har haft väldigt svårt att förstå glorian som Centern placerat på sig att vara det partiet som strider mest mot SD. Vilket även har antagits av många journalister speciellt på SVT.
  Har svårt att förstå att det skulle vara något beundransvärt från Centerns sida, med tanke på att de vunnit allt och förlorat inget.
  Annie Lööf har flera gånger uttalat att hon aldrig skulle kunnat driva igenom så mycket centerpolitik om hon varit i alliansen. C lyckades aldrig ta bort värnskatten när de var i alliansen, vilket även moderatledaren sa i en intervju att det skulle han inte vågat göra.
  Om hon ärligt menar att hon inte vill släppa fram ett politiskt block som stöds av SD, så borde hon inte ha så stora krav för sin politik utan det borde räcka med att hon förhindrar SD att få mer inflytande i svensk politik.
  Väljarna tycker inte att socialdemokraterna de senaste åren bedrivit den politik som man förväntar sig.
  Dessutom börjar Centern snylta på allemansrätten, bit för bit skall den tas ifrån oss utan att vi märker det innan det är försent.
  Centerns löjliga jämförelse med att i Stockholm får man minsann bygga nära vattnet och stränderna och det borde även landsbygden få, är inte jämförbara, eftersom i Stockholm trots att hus ligger nästan nere i vattnet får vi alla promenera vid vattenkanten och sitta på bryggorna, vilket man inte skulle få på landsbygden.
  Centern har hoppats att genom utpressning taktiken driva sin politik tuffare.
  Nu satte Dadgostar stopp på detta.
  Journalister har pressat Nooshi D. hårt och frågat henne om inte Centern gjort tillräckligt eftersom de inte står med de övriga borgerliga partierna.
  Det är märkligt att de inte pressat Centern på samma sätt, eftersom Vänstern har offrat mer än Centern då de accepterat att socialdemokraterna bedrivit högerpolitik under utpressning från Centern. Har inte hört en enda journalist som frågat Annie Lööf om inte Vänstern ställt upp tillräckligt och nu borde få igenom lite av sin politik.
  Nu visar Annie Lööf sitt rätt ansikte, då hon låter en borgerlig budget framförhandlad med SD, gå igenom för att socialdemokraterna förhandlat med Vänstern och låtit dem påverka budgeten.
  Annie Lööf har haft sin egen agenda, om ett mittenalternativ, då hon blev intervjuad om vad de alternativet skulle vara, var svaret: Moderaterna, Socialdemokraterna och Centern. Ja, de får då en egen majoritet, vilket skulle innebära att Socialdemokraterna säljer ut sig till mer borgerliga politik, vilket Sjöstedt sa att Löfven var villig att göra.

 3. Jo, men visst.
  Var finns mittens politiska bredd?
  En retorisk fråga att ställa till Annie L och Stefan L.
  Trots att Annie ständigt återkommer och
  menar att det är just där som folkets
  åsikt hör hemma, ser jag ingen
  verklighet att hämta i den bilden.
  I realiteten är Centerpartiets mitten ett ganska smalt begrepp.
  Betänk att S,Mp o V samlar ca 40% – Högern 20%, KD 8% och SD ungefär 17%.

  Märkligt att inte den av borgarna förhandlingens okrönte konung
  Stefan Löfven kunde avslöja Annies mittenbild som ett ganska smalt begrepp.
  Ett förhållande som enbart skapat låsningar på samhällsproblemen,
  till följd att SD delvis tagit över Sossarnas plats i många röda kommuner.
  Enbart denna verklighet borde stämma till eftertanke
  hos varje Social demokrat med minsta visionär ådra.

  Så jag menar att Lövfens år som S ledare och Statsminister
  har kostat på för hans parti i minskat förtroende från sina egna väljargrupper.
  Ett tapp som inte blir helt enkelt att återhämta om det
  överhuvud går, utifrån en arbetsmarknad där gästarbetarna
  numera tar allt större plats inom traditionella LO. yrken.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here