Risken för kärnvapenkrig har ökat och är mycket stor

17
2265
Logga för Kärnvapenförbud NU
Detta är ett appelltal som jag höll vid manifestationen på Mynttorget nära riksdagshuset i Stockholm 30 oktober, vilken ordnades av Stockholmsavdelningen av ”Nej till Nato” och av arbetsgruppen Kärnvapenförbud. Nu! Talet är en något förkortad version av avsnittet ”Risken för kärnvapenkrig har ökat och är mycket stor.” Denna finns i broschyren

”Därför måste Sverige stödja FN-resolutionen omFÖRBUD MOT KÄRNVAPEN” som utges av

arbetsgruppen Kärnvapenförbud. Nu!

 

Risken för kärnvapenkrig har ökat och är mycket stor

Enligt legendariska ”Doomsday Clock” från Bulletin of the Atomic Scientists är mänskligheten endast 100 sekunder från ett kärnvapenkrig, något som innebär
mycket hög risk. År 2017 bedömdes risken till 3 minuter.

Av 72,6 miljarder dollar som spenderades på kärnvapen 2020 globalt gick 27,4 miljarder dollar till fem försvarsentreprenörer i USA, medan 117 miljoner dollar (omkring 1 miljard kronor) gick till lobbying för kärnvapen och kärnvapenindustrin.
Enligt ICAN har USA störst utgifter för kärnvapen med 37,4 miljarder dollar. Därefter följer Kina med 10,1 miljarder dollar, Ryssland med 8 miljarder dollar, Storbritannien med 6,2 miljarder dollar och Frankrike med 5,7 miljarder dollar. De tre Natoländerna står alltså för drygt 2/3 av utgifterna.

Nya kärnvapen och ändrad policy ökar krigsrisken

USA satsar på mindre kärnvapen som är styrbara och därför har en träffsäkerhet inom 30 m radie. De kan ha en variabel laddning på 0,3–340 kiloton (medan Hiroshimabomben var på 15 kiloton).

Kärnvapen med ”super-fuze” bedöms kunna penetrera mer än tre meter vanlig jord innan den detonerar. Effekten på djupet blir därför flera gånger större än en ordinär bomb av motsvarande laddning och kan därför bättre slå ut djupt liggande militära centra.
Detta kan fresta USA eller annan kärnvapenmakt med liknande typ av kärnvapen att tro att man kan vinna ett kärnvapenkrig genom att angripa.
Idag har USAen varningstid på ungefär 30 minuter medan Ryssland har bara 15 minuter på grund av sämre satellitsystem. Med nya amerikanska missilbatterier i Östeuropa kan varningstiden bli ännu kortare. Den korta varningstiden ökar risken för att kärnvapenkrig utlöses av misstag.

Nya kraftiga kärnvapenmissiler planeras också

USA planerar också att spendera 100 miljarder dollar på nya kraftiga kärnvapen som ska ersätta Minuteman-missilerna.
Utvecklingen är sannolikt likartad i Kina och Ryssland.
Uppgifter från USA är av särskilt intresse då USA och Sverige har mycket nära samarbete och hemligt försvarsavtal.

Ändrade regler inom militären ökar risken för kärnvapenkrig

USA:s Nuclear Posture Review (NPR) 2018 kommer att öka risken för kärnvapenkrig genom att:
* bredda de omständigheter under vilka USA eller Ryssland kan komma att sätta in kärnvapen först.
* innebära en integration av kärnvapen med konventionella styrkor. Träning ska ske i detta.
* utveckla en tredje typ av små kärnvapen för ubåtar som tillägg
till de små kärnvapen som redan finns.
* Beslut om användning av kärnvapen flyttas längre ned i den
militära beslutshierarkin.

Även Nato har infört en mer aggressiv kärnvapenpolicy än tidigare
Nato har omkring 150 kärnvapen utplacerade i Nederländerna, Tyskland, Belgien, Italien och Turkiet. USA har kraftigt ökat de militära satsningarna i Europa och installerat missilprogrammet Aegis med kärnvapenkapacitet i länder nära Rysslands gräns. I sin kärnvapendoktrin uttrycker Nato nu att man inte längre verkar för en kärnvapenfri värld utan enbart för att skapa förhållanden för en sådan värld.

Internationella kärnvapenavtal sägs upp

USA sa 2001 ensidigt upp ABM-avtalet för långdistansmissiler, ett avtal som ingicks 1972.
I oktober 2018 rapporterades att USA ensidigt häver INF-avtalet, som slöts mellan USA och Sovjetunionen 1987 och är en överenskommelse om att avskaffa alla medeldistansrobotar. En resolution från Ryssland till stöd för INF-fördraget röstades ned av FN:s generalförsamling i december 2018.
Dock förnyades i slutet av januari 2021 – just innan det skulle upphöra – ett START-avtal som begränsade antalet stridsspetsar till 1 550 per stat.

Icke-spridningsavtalet, NPT, mellan de fem 1968 kända kärn- vapenstaterna är ett avtal som har undertecknats av 190 stater. Det har dock inte hindrat uppkomsten av nya kärnvapenstater och ej medfört den utlovade nedrustningen.

Sammanfattningsvis

har risken för kärnvapenkrig ökat kraftigt på grund av:
1. Utveckling av nya små och stora kärnvapen
2. Kärnvapen ses som möjliga att användas först
3. Uppsägning av viktiga kärnvapenavtal
4. Fler operativa kärnvapen som kan avfyras direkt. Motsatt väg borde tas
5. Kortare varningstider

6. För Sveriges del genom Värdlandsavtalet med Nato som kan innebära att kärvapen placeras på svensk mark. Detta ökar risken för krig, men eller utan kärnvapen, på svensk mark och/eller kärnvapenavfyring från och/eller mot Sverige.

 

 

Föregående artikelVem vill ha lite Ukraina?
Nästa artikelDet stora svepskälet för människans dystopi – en mäktig lobby i World Economic Forum
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

17 KOMMENTARER

   • Helt sant. De (eventuella) israeliska kärnvapnen stör mig inte mer än de brittiska eller franska dito. De förvaltas av en demokratisk stat.
    Däremot kärnvapen i händerna på en teokratisk diktatur som Iran stör mig väldigt mycket. Dessutom en regim med en aggressiv och imperialistisk inställning till sin omgivning. Som talar om att motståndarna ska raderas från kartan och hela tiden bedriver olika proxy-krig i sin omgivning. Där Revolutionsgardet IRGC är en stor maktfaktor och en stat i staten som enbart är ansvarig inför den styrande ayatollan – hans eget Waffen SS. Likheterna med det gamla Nazi-Tyskland är uppenbara.

    • Det finns olika grader av demokrati. Se det som en kontinuerlig variabel. En partheidsat har en grav inskränkning i demokratin. En stat som sedan åratal stjäl andras mark och använder brutalt våld mot andra folk och barn har en grav inskränkning i demokratin.

    • Det där har mycket lite med sanningen att göra, L. För det första tycker jag att du ska ange exakt på vilket sätt Iran skulle ha ”en aggressiv och imperialistisk inställning till sin omgivning”. För det andra har Iran aldrig någonsin sagt att någon motståndare ska ”raderas från kartan”. För det tredje tycker jag du ska ange exakt vilket ”proxy-krig” Iran skulle bedriva. För det fjärde så har du en mycket pervers demokratisyn om du anser att en så vidrig statsbildning som Israel skulle vara en demokrati.

 1. Visst är det märkligt: medias bevakning och Washington-vinkling av kärnvapenhotet: Iran som inte äger en enda kärnvapenladdning och varit en avtalsansluten del till icke-spridningsavtalet är alltså med sina 0 (noll!) kärnvapenladdningar anses både farligare än de nära amerikanska ”allierade och vänner” som Israel(som vägrat skriva på icke-spridningsavtalet, som i Nordkoreas del fick följden av mycket hårda sanktioner i många decennier) liksom det islamist- och terroristspridande Pakistan (som också vägrar befatta sig med icke-spridningsavtalet) och dessutom har provsprängt flera kärnvapen (i Israels fall är det osäkert, det finns en misstanke att en märklig explosion i södra Indiska oceanen för några decennier sedan var ett kombinerad israelisk-sydafrikansk atombombtest, de samarbetade på den tiden om kärnvapen, Sydafrika hade väl strax under 10 kärnvapenstridsspetsar) – alla utan minsta kritik eller sanktioner. Iran utsätts för all denna kritik som permanent faktiskt istället borde riktas mot de illegala atomvapeninnehavarna Israel och Pakistan, båda ledda av eller inspirerade av religiösa extremister.

  Mordechai Vanunu, den israeliske ”visselblåsaren” (det ordet fanns inte på den tiden då han greps och sattes i israeliskt fängelse) som avslöjade det israeliska kärnvapenprogrammet, behandlas ännu mycket dolt i media.

  Tyvärr måste man säga att de amerikanska Förenta staterna inte alls visat något av sitt berömda självutnämnda ”ledarskap för världen”, utan tyvärr konstant oansvarigt i över 20 år lämnat snart alla avtal och kontrollmekanismer kring kärnvapen slutna för Europas säkerhet MOT kärnvapenkrig på våra territorier.

  Där borde Europa reagera som på 1980-talet. Det borde vara en strikt princip i Europa att inga kort- och medeldistanskärnvapen får finnas utplacerade i Europa och att inga kärnvapen i europeiska länder får vara riktade mot andra europeiska länder. Allt detta goda politiska arv från 1970- och 80-talen har idag fallit bort. Det var självklart för ledare som Olof Palme, Willy Brandt och många andra.

  Vi skall dock komma ihåg att de ”viktigaste” och massivaste första- och andrahandsslags-arsenalerna inte är landbaserade utan placerade på de stora atomubåtarna som finns hos sex makter: Ryska federationen, amerikanska Förenta staterna, Frankrike, Folkrepubliken Kina, Storbritannien och Indien(som får låna moderna ryska atomubåtar i sin flotta sedan många decennier).

  Att inte de europeiska länderna som torde bli de första som drabbas av kärnvapen, inte kan få bort kort- och medeldistansvapnen från Europa är ännu ett svaghetstecken och en antydan att Europa måste skaffa sig egen självständig strategisk och taktisk säkerhet och självständighet, där Ryssland MÅSTE inkluderas i sameuropeiska säkerhetsförhållanden som Frankrikes president Emmanuel Macron föreslog häromåret.

  Tyvärr utsätter Washington alltmer Europa för kärnvapenhotet och de självsvåldiga utplaceringarna utanför europeiska ländernas kontroll med nya kärnvapenbärande system.

  • Det är en besynnerlig logik där offret (Iran) målas som skyldigt och förövaren (apartheid israel) som offret. Ännu mer besynnerligt är det att det finns normalt funtade människor som köper denna upp-och-ner vända logik! Dock har fler och fler börjat vakan och börjat se det verkliga hotet till freden, nämligen kärnvapen stinna apartheid israel (plus dess rottweiler USA). Folk har fått nog av lögnerna och börjat säga ifrån!

   https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/major-canadian-academic-group-rejects-israel-lobbys-anti-semitism

   • Fast det israeliska atomprogrammet har varit känt i många decennier, man har vetat var det forskats, tillverkats och hur många stridsspetsar man innehar (det sägs över 200 i många källor), och dess intima samarbete med Sydafrika i politiska och vapenaffärer under apartheid-epoken är också väldokumenterade.

    Kända för en större allmänhet? Det är nog däremot en helt annan sak.

  • Det är ju så att USA alltid haft planer på att anfalla Iran för Israels räkning och då är det obekvämt om Iran skulle skaffa kärnvapen som skydd! Nordkorea hade redan varit attackerat av USA om de inte skaffat kärnvapen att försvara sig med! Och det är alltid USA som gapar och skriker värst när länder ska skaffa sig kärnvapen och det är av den enkla anledningen att det är mycket svårare att angripa en kärnvapennation. Så det är av egenintresse som USA inte vill att fler länder bygger egna kärnvapen, det är ju helt uppenbart för den som tänker efter lite!

   • Tråkigt nog är fallet så. Det bästa för säkerheten och stabiliteten i regionen mot amerikansk aggression är ju faktiskt att Iran anskaffar just kärnvapen som försvar. Nordkorea, med alla sina fel och brister, har ju redan sedan länge insett detta faktum.

    När allt kommer omkring, är ju Washingtonregimen både orsak och verkan i denna tilltagande kärnvapenprocess i Asien.

    Det Washingtons våldsetablissemang hotar med får man nu till svar.

   • Det bästa sättet att sätta stopp för sionisternas lömska intriger vore om Iran skaffade atomvapen. Men Iran har utfärdat en Fatwa på kärnvapen. Utan kärnvapen kan Iran aldrig känna sig säker, utan dess existens kommer att hotas av endera sionisterna och/eller deras rottweiler USA. Iran bör omvärdera fatwan på kärnvapen och skaffa ett antal sådan illa kvickt för som det ser ut så smider sionisterna sin planer för att förstöra landet.

    • Vi måste också påminna oss om att det israeliska flygvapnet vid många tillfällen bombat iranska anläggningar, sprängt iranska forskare i luften sittandes i bilar och mystiska plötsliga dödsfall bland iranska vetenskapsmän.

     Något som är ännu mindre känt är att Israel för flera decennier sedan bombade de kärnkraftverk för civil energi Frankrike byggde för Irak (alltså inte IraN!) enligt handelsavtal. Jag tror till och med israeliska agenter förstörde utrustning PÅ VÄG TILL Irak för detta civila kärnkraftverk, som stod under internationella atomkraftskommissionens kontroll och godkännande. Mig veterligen blev aldrig detta europeiskt byggda kraftverk någonsin färdigt.

 2. Det är inte svenska folkvalda politiker som styr det här landet längre. Det är USA:s militärindustri och Wallenberg som har tagit kontrollen över våra korrupta politiker och medier.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here