Vad tycker klimatforskaren Lennart Bengtsson idag om Parisavtalet?

20
2116
Lennart Bengtsson

Lennart Bengtsson bok och synpunkter på klimatfrågan har fått stor uppmärksamhet.

Jag har via en vän fått Lennart Bengtssons tillstånd att publicera hans aktuella synpunkter på Parisavtalet, som han skrev i mail 6 december, dvs. i fredags. Se nedan.


Här är några punkter av fakta är det gäller Parisavtalet

”1. 2018 uppgick den globala växthusbelastningen till cirka 3,1 Watt/m2 varav koldioxid står för 2,0 Watt/m2. Omräknad i CO2e (koldioxidekvivalenter) motsvarar den totala växthusbelastningen 498 ppm(v) koldioxidekvivalenter, se: (https://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/aggi.html)

2. Detta betyder att ökningen 2018 av CO2e är 79 % (498/278). Räknar man med strålningsbelastningen blir värdet 83 % (3,1/3,7) År 1750 var koncentrationen cirka 278 ppm.

3. Med oförändrad ökningstakt (3-4ppm/år) kommer CO2e att fördubblas till år (2032-2037) eller för att förenkla till år 2035.
Resultatet är analogt om man i stället räknar med ökningstakten i strålningsändringen. Från 2004 till 2018 (14 år) ökade strålningsbelastningen med 0,6 Watt/m2.

4. Allt tyder i dag på att en fördubbling av CO2e till omkring 2035 knappast kan undvikas.

5. Enligt den senaste IPCC rapporten (2014)innebär detta att jordens jämviktstemperatur vid en fördubbling ligger i intervallet 1,5°C – 4,5°C. IPCC avstod i sin utvärdering för att ange ett mest sannolikt värde.

6. Ingen kan säga med någon säkerhet hur lång tid det tar innan en klimatjämvikt inträffar. Orsaken är koldioxiden är havens enorma värmekapacitet. Stabiliseras haven snabbas uppvärmningen av atmosfären upp.

7. Det är lätt att inse att Parisavtalet saknar en rimlig vetenskaplig grund om man utgår från vad IPCC kommit fram till. Det är ouppnåeligt eftersom det är tekniskt och ekonomiskt omöjligt att fullständigt lägga om jorden energisystem på kortare tid än några decennier och samtidigt minska de växthusgaser som redan finns i atmosfären.

8. Att enbart anta att sol och vindenergi kan lösa jordens energiproblem är förvisso teoretiskt möjligt men knappast praktiskt/ekonomiskt genomförbart på några decennier på grund av låg energitäthet och väderberoende. För att ersätta 130 000 TWh som är dagens globala fossila årsproduktion, krävs effektiva solpaneler på ett område av minst 600 000 km2 i ett soligt område samt gigantiska energilagringsmöjligheter och/eller globala kraftledningsnät.

9. Ett mer rimligt och genomförbart mål vore att acceptera en något högre koldioxidkoncentration och ett något högre risktagande och samtidigt använda alla medel till att minska de fossila utsläppen. Dit hör inte minst en kraftigt utbyggd kärnkraft (som man vet fungerar) och fossila kraftverk med avskiljning av växthusgaser (som möjligen kan fungera).

10. Är man övertygat att växthusgaseffekten är kraftigt överdriven och inget behöver göras kan bortse från dessa reflektioner.

11. För de som inte kan se någon anledning att tänka sig kärnkraft eller koldioxidlagring och ändå vill eliminera den fossila energin på något eller några decennier bör åtminstone avkrävas en förklaring hur man avser lösa jordens energiproblem sam de konsekvenser som detta kan komma att innebära för miljön och världsekonomin.”

Lennart Bengtsson

6 december 2019

Föregående artikelVad sa Greta Thunberg i Madrid igår kväll?
Nästa artikelHur behandlar Parispolisen strejkande medborgare?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

20 KOMMENTARER

 1. Angående punkterna 9 och 11 är förnybar energi, speciellt om den byggs ut storskaligt, numera normalt billigare än kärnkraft och kan byggas ut snabbare. T.ex. de stora vindparker som nu byggs i Sverige. En märklig sak är dock att att det ofta är utländska investerare som finansierar detta istället för svenska. Vore det inte rimligt att vi svenskar, t.ex. genom Vattenfall, skulle äga mer av utvinningen av våra naturresurser?
  En annan märklig sak är att Sverige, från att vara ett världsledande land inom teknisk utveckling av vindkraftverk, har gjort sig av med många möjligheter till detta och idag endast importerar vindkraftverk
  (möjligen med undantag för något småskaligt vindkraftverk). I Sverige tillverkas visserligen mycket komponenter till vindkraftverk, men många andra kvalificerade arbetstillfällen har försvunnit.

  • Finns ingen vindkraft som klarar sig utan subventioner från skattebetalarna! Vindkraft är inte lönsamt utan subventioner! Modern kärnkraft är mycket bättre och billigare

 2. Det finns ett par kardinalfel. Helt rätt att både vind och solkraft har både låg energitäthet och väderberoende, men däremot är vädret inte varierande som i norden på en del andra platser på jorden. Det blåser konstant, eller är konstant sol, så det finns ingen väderkomponent att räkna med. Både procent och PPM är ett relativt mått, inte ett absolut. Om något ökar från 10% till 20% har det ökat 10%, inte 100%. Tänk så här. Två kärl, båda innehåller 100 mg vätska. I det ena finns 3 mg salt, i det andra 6 mg salt, alltså 100% mer salt, men bara 3% högre salthalt. Skillnaden i salthalt är alltså 3%, inte 100%.

  • Skilj mellan procent och procentenheter.

   Om ett politiskt parti ökar i nästa val från 10% till 20%, så är det en mycket stor ökning. Det är en fördubbling, de ökar 100%. Samtidigt är ökningen 10 procentenheter.

   I stället för saltlösningarna: Två partier fick 3% respektive 6% av rösterna i valet. Det skiljer 3 procentenheter. Det större partiet fick dubbelt så många röster, alltså 100% mer röster.

   • Politiska partier har inget med fysikens lagar att göra, men det har gaserna. Du säger precis samma sak, partiet har fördubblats liksom saltet i lösningen har fördubblats, men partiets andel i det totala har bara ökat med 10%.

 3. Vad Lennart Bengtsson kan tycka om Parisavtalet saknar betydelse.
  Den rysk-kinesiska naturgasledningen Power of Siberia lanseras den 2 december under en gemensam telefonkonferens mellan Rysslands president Vladimir Putin och hans kinesiska motsvarighet Xi Jinping, bekräftade den ryska statschefens press sekreterare denna vecka.
  https://sputniknews.com/world/201912021077453473-power-of-siberia-top-10-facts-about-russian-chinese-energy-megaproject-/
  Det gemensamma ledningen av naturgasledningar mellan Moskva och Peking, som förväntas påbörja sina första leveranser till nordostasien i december, ses för närvarande som ett centrum i energi- och ekonomiskt samarbete mellan de två staterna.
  Energimegaprojektet mellan Ryssland och Kina, världens största gasförbrukare, förväntas inte bara leverera 38 miljarder kubikmeter rysk gas till den asiatiska industrigiganten under de kommande 30 åren, utan förväntas också stärka det ekonomiska och politiska samarbetet mellan Moskva och Peking. ”Detta är ett strategiskt projekt med rysk-kinesiskt samarbete inom energisektorn. Det är oerhört viktigt för att fördjupa det omfattande samarbetet, sade det kinesiska utrikesministeriets talesman Geng Shuang i början av november.
  Det 30-åriga avtalet mellan Rysslands Gazprom och China National Petroleum Corporation (CNPS) om inrättande av ett nytt nytt ledningssystem för att leverera ryska gaser till nordöstra Kina undertecknades i maj 2014, med projektets totala beräknade värde 400 miljarder dollar.
  Under 2017 påbörjade Gazprom och CNPC också byggandet av en korsning under floden Amur inom den gränsöverskridande delen av rörledningen Power of Siberia, som slutfördes i år.
  Naturresurserna i fälten Chayandinsky och Kovyaktinsky skulle möjliggöra utvinning av 50-60 miljarder kubikmeter rysk gas per år, enligt vice generaldirektör för Rysslands energisäkerhetsfond Alexey Grivach. Ryssland planerar att gradvis öka gasleveranserna årligen och höja mängden gas från fem miljarder kubikmeter till 15 miljarder under perioden 2020-2022.
  Gasledningen kommer att löpa genom extrema klimatförhållanden, inklusive ett förväntat minimum av -62 ° С i Yakutia-regionen, som tros vara en av de kallaste platserna på jorden. Alla rör som används vid konstruktionen av Power of Siberia, som produceras i Ryssland, är inställda på att hantera de extrema väderförhållandena med hjälp av innovativa nanokompositmaterial för att ge hög korrosionsbeständighet.
  Förutom exporten till Kina kommer Power of Siberia att tillhandahålla resurser till det kommande Amur Gas-anläggningen som snart kommer att innehålla världens största heliumproduktionsföretag.
  Gazprom och Kina förhandlar också för närvarande om gasförsörjning genom en västra rutt, med namnet Siberia-2, som potentiellt går från västra Sibirien till Novosibirsk och den rysk-kinesiska gränsen. Ett annat gemensamt projekt skulle omfatta tillförsel av gas via den östra västra rutten från Sakhalin-fältet.

  • Lennart Bengtsson är väl den mest ansedde svenske klimatologen. Han ord väger betydligt högre än ditt och mitt.

  • Svenskarna måste nog snart försöka förstå några fundamentala saker.
   1. USAs ambitioner att härska över värden med en global militärdiktatur faller sönder.
   2. Världen center, och ledande – inte härskande, kraft i teknologi, samhällssystem, kultur, mänskliga rättigheter och värden, kommer att ligga i Asien, och absolut inte i Sverige. Det gäller även i folkstyre. ”Att leda ett folk är att kunna följa dom” Kinesiska filosofen LaoTsi för nära 2,300 år sedan.

 4. Visst Anders Romelsjö, mitt, ditt och Gretas ord väger absolut ingenting i den s.k. klimatfrågan- och saknar liksom Lennart Bengtssons ord betydelse i det s.k. Parisavtalet.

  • Nej, vi har anledning att visa respekt för Lennart Bengtssons expertis. Hans bedömningar om möjligheten att genomföra förändringar på viss tid ligger dock utanför hans expertkunnande som klimatolog.

   • Det är nog därför han ständigt svartmålas och tystas av klimatalarmisterna. Hans kompetens passar inte deras agenda, att bygga en diktatur.

     • Absolut. Utan tvekan. Men Lennart Bengtsson kan inte lösa någonting på egen hand. Dom som kan förändra är främst ingenjörer som kan lyssna på personer som Lennart Bengtsson och beräkna vad som ger förändringar, som kan beräkna och konstruera tåg, bilar, trafiksystem, energi system och distribution. Vad som pågår är likt att tömma ut ett stort pussel på golvet och sedan stå och käbbla om vad man skall göra härnäst, utan att någon bryr sig om att börja lägga pusslet. Sverige välstånd byggdes av ingenjörer som då var landets ledande yrke, nu förkastas dom som en slags springpojkar och tjänstehjoner till obildade politiker, proffstyckare, journalister, jurister, och allmänna klantskallar och knäppgökar med ett välsmort munläder. Vi vet att det bästa är att börja förändra, men allt man gör i väst och Sverige är att höja avgifter och skatter och tror att miraklet anländer i morgon. Själv tror jag inte på metoden.

  • Lennart Bengtssons erfarenhet och kompetens överensstämmer inte med klimathysterins målsättning. Inte heller blandar man in kompetenta ingenjörer eller tvärvetenskaplig kompetens, utan man använder enbart massa ”forskare” och selektivt valda ”experter”, alla med mycket snäva och smala kunskapsområden. Sedan kan man på politiska grunder som gynnar den politiska agendan välja från detta råttbo av kunskaper kombinationer som gynnar en politiska agendan och målsättningen. Lennart Bengtssons har djup kompetens om klimatet, men saknar kompetens om åtgärder som technologiska förändringar och åtgärder som kan skapa förändringar. All sådan kompetens tystas mycket noggrant, för det kommer att störa de politiska och ekonomiska målsättningarna med klimathysterin

 5. Till Karl W, 11 december 10:53, 13 december 02:15.

  Skilj alltså mellan procent och procentenheter. Läs om Procentenhet hos svenska Wikipedia.

  Vi ritar. Ett kryss är två röster. 50 kryss = det totala, 100 röster.
  STORA kryss är vårt parti. Då 10 röster. Nu 20 röster.

  Då: XXXXX xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

  Nu: XXXXX XXXXX xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

  Du kan SE att partiets ANDEL I DET TOTALA har fördubblats, alltså ökat med 100%.
  (Men partiets andel i det totala har ökat 10 PROCENTENHETER.)

 6. Om Wikipedia.. Larry Sanger var en av grundarna av Wikipedia och Citizendium, den senare en wiki-encyklopedi för expertskribenter. 2017 blev Sanger informationschef på Everipedia. Nu bygger han upp Encyclosphere som han hoppas helt ska ersätta Wikipedia, som blivit allt mer dysfunktionellt.

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=9cIUk-K_ZT4&feature=emb_logo

  I videon ovan förklarar Larry Sanger hur Wikipedia genom åren utvecklats till en ganska osympatisk encyklopedi styrd av osympatiska moderatorer. Larry Sanger säger att många med honom tröttnat på hur hela internet utvecklats bort från frihet och demokrati. Han säger att Wikipedia styrs av anonyma grupperingar som arbetar i skuggorna, av personer som är oförskämda mot nya personer som vill vara med och hjälpa till. Sanger nämner också det, som undertecknad påpekat, att Wikipedias administratörer endast tillåter EN enda sida per ämne, och om denna singulära sida sker kontinuerliga redigeringskrig som Wikipedias administratörer alltid vinner genom att banna alla som inte håller med dem om vad som ska vara den enda sanningen. Eftersom Wikipedia fungerar efter denna princip har starka intressen tagit över 10,000-tals poster om vad som får vara sant och vad som inte får vara sant. Det har flera gånger avslöjats att många ”faktaposter” på Wikipedia kontrolleras av storföretag, politiska aktörer, starka ekonomiska intressen och så vidare.

  • Wikipedia har blivit en plattform för politisk propaganda och att sprida falska rykten. Ett exempel är fallet Gui Minhai. Först var sidan mycket korrekt och koncis. Det gillade inte de politiska aktivisterna, extremisterna och agitatorerna, så dom pumpade ut mängder av falska webbsidor, som sedan används som referenser, för att förfalska Wiki-sidan som gjorde informationen helt värdelös.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here