Kapitalismen kommer inte att rädda klimatet. Om vi inte inser det är vi illa ute

20
1417
Bild: Shutterstock
Nu inleds FN:s 28:de klimatmöte i Dubai – ”det viktigaste och största mötet sedan Paris 2015.” Under ledning av chefen Sultan Al Jaber för statliga oljebolaget i värdlandet Förenade arabemiraten. 70 000 deltagare väntas – hur reser de dit måntro?

Här är huvudfrågorna på klimatmötet COP28
Ber att få återkomma till detta, vilket starkt underbygger att: ”I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad. Väl medveten om att jag publicerat andra artiklar i detta viktiga ämne.

____________________________

Den här debattartikeln har skrivits publicerats Anders Bartonek, docent i filosofi vid Södertörns högskola. Publicerad på Aftonbladet: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Kn8gJy/bartonek-det-finns-ingen-klimatsmart-kapitalism

Återger hela artikeln då inte läsare inte har tillgång till den.
Denna fråga har behandlats tidigare på Globalpolitics.se. Och efter det senaste av flera katastrofala internationella klimatmöten.

Se länkar längst ned och/eller börja med denna Klimatkatastrofen rycker närmare. Är demokratisk socialism räddningen för klimatet och mycket annat?

____________________________________________________________________

Kapitalismen kommer inte att rädda klimatet. Om vi inte inser det är vi illa ute

DEBATT. I samband med debatten om den nya regeringens klimatpolitik liksom FN:s nyligen avslutade klimatkonferens COP27 i Egypten har diskussionen om klimatfrågan nått ytterligare en höjdpunkt i intensitet.

Men behandlingen av klimathotet går inte till botten av problemet, varken i svensk debatt eller på det internationella planet inom ramen för COP27. Det som måste betraktas som en kärnfråga bländas effektivt ut.

Hur länge till ska vi låta kapitalismen ge sken av att den kan ta hand om eller till och med lösa det globala klimatproblemet?

Att den inte har förmågan till det kommer med största sannolikhet att bli en extremt dyrköpt apokalyptisk erfarenhet. Och det värsta är kanske att mången klimatförespråkare hjälper till att hålla detta sken om kapitalismens förmåga vid liv.

Klimatförnekare är nämligen en sak, men ett försvar av klimatet som inte ser problemet i kapitalismen i sig, utan tycker att klimatsmarta konsumentval och klimatkompensation ”väl är bra”, kommer att leda oss i fördärvet.

Klimatkompensation är uppenbart nonsens och vi kan exemplifiera det med att fråga oss om vi skulle acceptera andra former av våldskompensation: att i stället för att stoppa och fängsla en våldsam person tillåta hen att fortsätta sitt våldsamma beteende mot X, men låta hen kompensera det genom att vara snäll mot Y.

Klimatkompensation ger sken av att vi redan inom ramen för befintligt kapitalistiskt samhällsparadigm har hittat vägen framåt, och i princip kan fortsätta som vanligt, vilket kapitalismen ju också själv gör, den fortsätter i princip på samma sätt.

Den behandlar natur och människa enligt sina principer. Och denna princip tål ingen annan gud jämte sig. Och inget hållbart klimat heller. Det finns ingen klimatsmart kapitalism.

Det kapitalistiska förhållningssättet kan sägas väsentligen bygga både på en naturbehärskningens princip och på ambitionen att utvinna allt som går av det som naturen innehåller.

Kapitalismen gör sig till herre över naturen och betraktar den enbart som ett objekt för resursutvinning och förbrukning. Allt ska användas, allt exploateras.

För att kapitalismen ska kunna värna om naturen skulle den därför behöva omvända sig till sin motsats, för det går inte att exploatera på ett icke-exploaterande sätt.

Ett exempel på ett kontraproduktivt försvar av klimatet är hur ekonomins roll formulerades i samband med den nyligen avslutade konferensen COP27.

Här framhölls vikten av att klimatmålen måste göras attraktiva för investerare, vilket innebär att klimatmålen behöver vara profitabla.

Värdlandet Egyptens miljöminister Yasmine Fouad skrev i sitt välkomstmeddelande på COP27-hemsidan att ingen förändring kan ske utan de nödvändiga verktygen ”finance and science”. Men härigenom doldes just motsättningen mellan kapitalismen och värnandet om klimatet.

Vår tids klimatansträngningar kan i detta ljus betraktas som ett globalt försök att förhala ett adekvat agerande. Och här hjälper de flesta till, klimatförespråkare liksom klimatförnekare.

Och egentligen är alla som inte pekar ut kapitalismens roll förnekare.

Samtidigt tror jag att många innerst inne anar att detta inte kommer att räcka. Det krävs i stället ett verkligt paradigmskifte för att kunna angripa problemet på ett grundläggande sätt. Annars är vi illa ute.

Om kapitalismens problem inte hamnar i fokus väldigt snart blir det nästa Halloween antagligen mest passande till vår hägrande apokalyps att klä ut sig till en klimatkompenserad tomat.

Godis eller världens undergång?

Andra artiklar om klimat och kapitalism.

Visar klimat(nöd)läget kapitalismens omöjlighet ? Behöver vi demokratisk socialism?
Det stora miljöbedrägeriet. Program för en bra klimatpolitik?
Andreas Malm om pandemin, klimatkampen och kapitalismen
Klimatet: Revolution eller undergång? Del 2
Endast demokratisk socialism kan rädda klimatet! Kapitalismen har misslyckats.
Min tid med Extinction Rebellion-aktivister visade att de är ovetande om de orättvisor som arbetarklassen dagligen drabbas av.
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen?
Klimatet: Revolution eller undergång? Del 2.
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal. Publicerat 13/12 2015.
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga. Publicerat 15/12 2015.
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet

Miljardärernas övergripande plan – New Green Deal – stärks efter nya klimat-fiaskomötet!
Varför säger världsledande företag att de vill stödja FN:s klimatarbete?
Vad är egentligen “New Green Deal”? Reform eller revolution?
Grön ekonomisk tillväxt är omöjlig.

Föregående artikelRapport från lyckat, välbesökt möte om Jan Myrdals författarskap och hans och Gun Kessles bibliotek
Nästa artikelZelensky på väg ut?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

20 KOMMENTARER

 1. Nu blev Global Pilitics plötsligt väldigt jobbig. Det här är en politisk artikel som tar ansats utifrån globalsocialismen. Världen består av en mängd olika nationer med en mängd olika politiska system, monarkistiska, teknokratiska, militära, socialistiska, religiösa, fascistiska, kapitalistiska och liberala. Och så kommer det att förbli. Världen räddas inte av att ett system unipolärt tar över hela världen med våld. Världen räddas av öppenhet och solidaritet och förståelse över gränserna. Globalsocialism är bara ett annat ord för teknokratisk fascism. Inte ens Reinfeldt lyckades lura väljarna genom att klä ut vargen och döpa om partiet till Nya Moderaterna.

  • Världen domineras sedan bra av ett system – kapitalismen som för med sig krig om marknader, nödvändig strävan efter största möjliga vinst, ökad ojämlikhet och som kontrolleras odemokratiskt av några hundra eller rentav av så få att de får plats i en buss.

   • Jag är av den uppfattningen vi måste acceptera olikheter därför människor är just olika.
    Vi är individer.
    Samtidigt måste världen betraktas som en helhet där allt måste fungera.
    Det fordrar naturligtvis åtgärder som inte är populära överallt.
    På det området tror jag socialismens likriktning kan ha en viktigt uppgift.
    Men att likrikta världen i en socialism är inte människan, ej heller Guds vilja och följaktligen omöjligt.
    Vi får göra vårt bästa, kanske var och en av oss har sin uppgift?
    Jag tror också det är omöjligt att få bort girighet och ondska men lyfta fram det goda i människan kan stävja det onda.
    Empativänstern har inte fel men kan inte regera världen då sådan regim skulle leda till totalt kaos och anarki.
    AFA eller Moderaterna som regeringsparti, med vilket av dem skulle du känna dig tryggast?

 2. Jag har sett att du har haft inlägg där du även prisar en multipolär värld. Anser du att en multipolär värld är räddningen? En multipolär värld har kapitalismen kvar. Den multipolära världen är lika smutsig och som den unipolära världen.

  • En multipolär värld ökar konkurrensen mellan imperialiststater, kan ge ökat utrymme socialistiska idéer kanske. Vidare visar ledarna för den andra polen, Kina och Ryssland, generellt klart större respekt för internationell rätt och andra staters självständighet.

   • Det är enbart arbetarna och arbetarklassen som kan införa socialism.
    Nej, en multipolär värld kan inte ge utrymme till socialistiska idéer. Och varför ska vi ändra på ett vinnande koncept? Idéerna från Marx och Lenin håller än. Vi behöver inga nya idéer.
    Kapitalist- och borgarklassen agerar ALLTID i deras intresse – inte i folket och arbetarklassens intresse. Det kapitalistiska ekonomiska systemet är av sin natur girigt och exploaterande av både människor och natur.

    • Blir du också chockad, Kerstin Stigsson som Anne Linde och dom andra i OSSE när det blir tal om en ny världsordning? Frågan är det bättre med USA:s unipolarism, som ex nu använder ukrainare som kanonmat i Ukraina i sin kamp för USA:s ideal en Unipolär värld?

     Olle Sjöberg skriver idag på Facebook:
     1 tim ·
     ”Ann Linde stod i går i rapport och kom med påståenden om att dom vid ett möte med OSSE blivit chockade över att Ryssland sa att dom inte längre trodde på den rådande världsordningen utan ville se en ny sådan. Att det skulle varit en chock för Linde kan enbart bero på att man förväntat sig att Ryssland skulle acceptera Sveriges och västs tolkning av den rådande världsordningen som väst inte följde. Väst är så inne i sin roll som världsledare med USA i spetsen att dom inte kan begripa att någon kan ha fräckheten att ifrågasätta detta. USA vill ha den totala kontrollen och bestämmandet över världens länder och detta stöds av de övriga västkapitalistiska länderna anser sig ha den koloniala, rasistiska rätten att utnyttja och förtrycka folket i andra delar av världen där man stjäl deras naturresurser och använder deras befolkningar som billig arbetskraft under slavliknande förhållande med svältlöner som inte räcker för hushållens utgifter utan att deras barn i stället för att gå i skolan tvingas att utföra barnarbeten. Normala arbetsdagar om 12 timmar 6 dagar i veckan utan semestrar eller annan ledighet det är den regelbaserade världsordning som väst slår vakt om. Regler som bestäms löpande av USA helt diktatorisk vartefter det passar oligarkerna i väst och deras politiska redskap i parlamenten. Det är vad Linde blir chockad över att någon kan ifrågasätta och vilja ha en ändring på. En ordning där suveräna stater har en egen självbestämmande rätt över sina länder, inom ett demokratiskt fatta regelverk inskrivet och övervakat av ett fungerande FN. Hyckleriet i väst har inga gränser och det är samma syn om det kommer från S eller om det kommer från M eller dom andra borgerliga partierna.”

  • Kerstin Stigsson,
   detta är sanningen som många inte vill se iag eller erkänna, men det är ett måste om vi vill förändra det rådande världssystemet till ett värdigt liv för var och en efter behov i en bättre och mänskligare värld. Det kan vi endast uppnå genom att gå samman oavsett partitillhörighet, ngt att kämpa för …
   och framför allt lämna dogmatismen i soptunnan.

   https://youtu.be/1GXkWFIkGGs

  • Hej Kerstin
   Sedan måste man fråga sig hur stor relevans kapitalismen längre har i den politiska debatten.
   Jag kan inte se den debatten någon annanstans än möjligen här.
   Det är som om motsättningarna har fått andra dimensioner.
   Jag läste nyss på SVT hur Socialdemokraterna och partiet Moderaterna ökar sitt samarbete.
   Två partier som tidigare varit ärkefiender bl.a. för sina respektive ideologiska värdegrunder.
   Den förra socialliberal med dragning åt socialism och den senare klart (höger)liberal.

   Partier som nu verkar förenas i det ”västerländska sättet att leva” där de flesta andra partier här befinner sig.
   Utanför dem finns endast marginella utomparlamentariska rörelser.

   När ”klassmotsättningen” inte längre dominerar kan jag se en helt annan motsättning växa fram.
   En gammal motsättning som fått nytt liv.
   Den motsättningen mellan Öst och Väst.
   Där människor solidariserar sig på någon av sidorna. Mer sällan på båda.
   Sedan kan man fundera över orsaken.
   För att glädja bloggen misstänker jag faktiskt kapitalismen.
   Men endast den giriga och brutaliserade kapitalism som kommer från Väst.
   Kapitalism i Öst och Syd verkar inte ha den karaktären.
   Då återstår endast den verkliga grunden som jag tror är imperialism.
   En västeuropeisk imperialism som en gång föddes i den anglosaxiska delen av Europa och som flitigt brukar påpekas av kommentatorn ptrgrfstrm.
   Jag tvivlar inte på det. Det räcker med att tänka kolonialismen, det brutala övertagandet av det nya landet Amerika från indianerna, samt även det likaså brutala övertagande av det som senare skulle bli landet Israel.
   Öst-slaverna har inte inte intagit sina områden på detta brutala sätt vad jag hittills vet.
   Men desto större anledning har de att försvara sina områden från dem som inte föregått som samma goda exempel.

   Måhända Sovjetunionen var ett imperium men Sovjetunionen byggde aldrig på plundring och ambitionen att styra hela världen även om Komintern existerade med viss framgång.
   Det var istället ett annat samhällssystem som en liten, intensiv samt aggressiv ideologisk elit ville genomföra.
   Somliga här menar det var på kapitalistiska och geopolitiska strategier framkallade av Västvärlden.
   Så man kanske kan påstå att realsocialismen i Sovjetunionen möjliggjordes av imperialismen från Väst?

   Världen med sin kapitalism är ett mycket komplicerat nätverk.

   Det är lätt att skriva då man sitter och lyssnar på något man tycker är trevligt och gillar 🙂

   https://www.youtube.com/watch?v=yglmzOjPYF0

 3. Vi håller snabbt på att omvandlas till ett nytt system för centraliserat, auktoritärt globalt styre. Detta system är utformat för att vara en teknokrati och det är verkligen totalitärt .

  Totalitarism är en regeringsform som försöker hävda total kontroll över sina medborgares liv. Den kännetecknas av en stark central regel som försöker kontrollera och styra alla aspekter av individuellt liv genom tvång och förtryck.
  Det tillåter inte individuell frihet. Traditionella sociala institutioner och organisationer avskräcks och undertrycks, vilket gör människor mer villiga att slås samman till en enda enhetlig rörelse. Totalitära stater eftersträvar vanligtvis ett speciellt mål för att utesluta alla andra, med alla resurser inriktade på att uppnå det, oavsett kostnaden.
  Det ”speciella” målet är hållbar utveckling och inga kostnader, varken ekonomiska eller humanitära, är för stora för att ta itu med den påstådda ”klimatkrisen”. I verkligheten är klimatförändringarna helt enkelt ursäkten för hållbar utveckling och det är genom det globala politiska engagemanget för ”Sustainable Development Goals” (SDG) som teknokratin installeras.
  Ett teknokratiskt samhälle kallas för Technate och världens första Technate har vuxit fram i Kina. I denna tvådelade utforskning kommer vi att titta på hur detta system konstruerades, vem som låg bakom det och varför teknokrati nu påtvingas oss alla.
  Läs gärna vidare här nedan..
  https://www.technocracy.news/technocracy-in-china-the-worlds-first-technate-part-1/

  • @Ivan 1 december, 2022 At 11:01
   Att ett Technate samhälle har vuxit fram här i Kina är inte helt sant, men men teknologin har förändrat dramatiskt och fortsätter att förändra. Kina experimenterar, som man gjort länge, och teknologin intar en plats att tjäna människan, inte härska över människan eller att brukas av en makteliten för att härska över människan, vilket är fallet i länder som Sverige. Utvecklingen är otroligt intressant och helt mörkad i väst. Det är detta som i relation är så tragiskt med Sverige, Sverige har på USAs order förbjudit utveckling, det stora exemplet är Huawei förbudet och den amerikanska hetsjakten på utvecklingar som WeChat och TikTok som USA vill stoppa till varje pris. Utvecklingar som Huawei, WeChat, och TikTok urholkar elitens makt. Det ser vi inte minst i fallet med nu med Musk och Twitter. WeChat är en modern användarstyrd version av Twitter, och både makten i USA och EU är desperata att kontrollera yttrandefriheten för att kunna själva bruka den i maktsyfte, att övervaka, kontrollera och styra innevånarna.

 4. Ni tycks glömma att den dominerande makten, det anglosaxiska imperiet är Malthusianer dvs dom har lösningen: man krymper kraftigt befolkningstalet och stryper även levnadsstandarden för majoriteten så att vanligt folk inte har vare sig bil eller kan kosta på sig att flyga.
  Kvar finns utrymme för en exklusiv överklass att ha bekväm transport fina herrgårdar jaktmarker orörd natur.
  Jag återkommer ofta till miljö och klimataktivister som har sagt rent ut att det går att krympa befolkningen till 100 miljoner dvs två storleksordningar mindre.
  De kriser som utspelat sig de senaste åren förstärker intrycket att Malthusianerna menar allvar. Och att de gröna och en del klimataktivister är med på det.
  För det är logiskt sett en lösning.
  Och någon kapitalism har det inte varit för anglosaxernas imperium utan monopol av alla slag.
  Jag börjar tänka att både liberaler och socialister är anhängare av var sin kult liksom alla andra grupperingar som tvingar igenom tyranniska system. Om dessa vore ärliga beträffande uppkomsten av deras respektive kulter skulle det kanske upphöra att vara en kult och kanske utvecklas mer pragmatiskt. Men dom är inte ärliga utan samarbetar i praktiken med att hjälpa anglosaxiska imperiet att dölja dessa kulters uppkomst med ett falskt historiskt narrativ.

 5. Att peka ut kapitalismens roll håller jag fullständigt med om och det borde författare till artikeln tänka på.

  Kapitalismens logik är motpolen till mänsklighetens logik.

  Kapitalism rycker på axlarna inför klimatkrisen som kräver omedelbara åtgärder, både unilaterala som multilaterala.
  Kapitalism gör sitt bästa för att förblinda oss med greenwashing-kampanjer för de stora oljebolagen och ger statliga subventioner för monopolsamarbeten och lovar folken att ge en grön version av återvinnings-produkterna.
  Kapitalism har en total oförmåga som ett vinstmotiverat system att vidta snabba och beslutsamma åtgärder även i intressen av att rädda sig själv från den ultimata förintelsen.
  Kapitalism i sin eviga strävan att maximera vinster för enskilda företag i vårt samhälle idag är en ofrånkomlig verklighet som kommer att segra över vad som gynnar vårt samhälle i framtiden.
  Kapitalism skapar omänskliga kriser.
  Kapitalism skapar arbetslöshet, ojämlikhet och fattigdom som oundvikligen är biprodukter av det anarkiska kapitalistiska produktionssystemet för vinst.
  Kapitalism kontrollerar vetenskapen och hälsosystemet i läkemedelsindustrins intressen.
  Kpitalism skapar djupa ekonomiska världskriser.
  Kapitalism skapar kronism, karteller och korruption som kännetecknar kapitalistklassens regler.
  Kapitalism gynnar det militärindustriella komplexet.
  Kapitalism skapar imperialism och fascism.
  Imperialism kännetecknar kolonialism och krig.

  • @Carina
   Kapitalister kan tjäna bra på fred. Det är imperialism som är problemet instämmer jag i men även genom att imperiet tvingar hela affärsvärlden att marschera i takt med krigiska mål.
   Hur många affärsmän världen över tror du föredrar krig och sanktioner framför global utveckling och win-win?
   Före WWI fanns goda utsikter för marknadsekonomisk utveckling i de stora länderna, men Brittiska imperiet intrigerade infernaliskt.
   1923 röjde deras medarbetare undan Tysklands Ratenauer som hade ett avtal med Sovjet.
   Nazism och fascism hade framkallats av Britterna för att försvåra fredligt samarbete mellan finansvärlden och britternas rivaler.
   Fler exempel
   Det hände även under perioden 1976 och framåt med utvecklingsplaner involverande Sovjet, Europa, Japan och OPEC. Nu ihjältiget av alla(?) men även den gången var det britterna som hade initiativet till att sabotera planerna i samband med att shahen störtades. Denne hade dessförinnan börjat samarbete med socialistländerna och ville inte längre medverka som en allierad till imperiet.

 6. Ryssland har ersatt den socialistiska planekonomin med en marknadsekonomi.
  Inte direkt av västerländskt snitt utan mer anpassad för ryska förhållanden.
  De flesta ryssar vill också ha det så.
  Väldigt få vill ha planekonomin tillbaka.
  Däremot finns många äldre ryssar som ser tillbaka till Sovjetunionen som något verkligt bra.
  Jag förstår dem. Då jag nu förstår det faktiskt var så. En lugn och harmonisk tid.
  Men 50-, 60- och 70-tal var faktiskt bra i västvärlden också.
  Det var en tid med blomstrande ekonomi och fördelaktiga reformer till folket.
  Men här liksom i Ryssland kom vägs ände där uppgång plötsligt vände med kriser här och där.

  Kan hålla med om att kapitalism inte här hållbar men kapitalism är definitivt skapande.
  En behövlig skaparkraft som socialism tyvärr omintetgör genom att förvandla människan till en zoombie och ett redskap som håller sig utanför folkvilja och demokrati.
  Sanningen är att det knappast är något land som erkänner socialismen idag.
  De få länder må ha socialistiska inslag men försvaret för landets politiska system ligger i den nationella identiteten samt förhållandet till Västvärldens orättvisa, olika försök till attacker samt ett ofta brutalt förtryck.
  Har inte riktigt insett det tidigare, men sanktioner är Västvärlden och inte Asien eller Afrika.
  Har hitintills aldrig hört talas om sanktioner från exempelvis Ryssland eller Kina.
  Ekonomiska sanktioner, frysning och försök till stöld av tillgångar endast från USA eller EU.
  Två dominanta krafter som tillsammans kallas Västvärlden, Запад eller западный мир på ryska.
  Mir är värld på ryska. Du minns väl den ryska rymdstationen Mir?

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Mir

  Ryssarna behärskar av tradition rymd- och luftväldet.
  Jag minns det kallades ”rymdkapplöpningen”.
  Västvärlden måste se upp.
  Leverans av det amerikanska artilleri systemet Patriot till Ukraina riskerar eskalera kriget utom kontroll.
  Därför ryssarna kommer utan minsta tvekan att svara med de resurser de faktiskt har.

 7. Krig är allid folkens helvete
  Krig föder de rika, så ock i Ukraina
  Krig byggs upp av det arbetande
  folkens skattepengar världen över och
  Sverige som medlem i EU dessutom
  USA-vänligt och snart officiellt ett
  NATO-land bidrar inte till Ukrainas väl
  om ngn svensk tror det, nej
  för sanningen måste först fram
  vi i väst under imperialismens fana
  har hjälpt till att skapa Europas fattigaste och mest korrupta land
  som nu imperialisterna vill överta
  för att sönderexploatera i sin profitjakt.
  Ryssland får skulden för allt.
  Se länken nedan

  https://youtu.be/qjRLHz23caw

 8. Märklig skrivelse, nästan så man får känslan att det ska leda till dubbeltänk. Vet inte vad södertörnshögskole..författaren egentl är ute efter. Än pratas det om klimatet (är det någon öht som kan göra något åt ngt som ligger 20 000m bortom jordytan, förutom dom som bestämt sig för att förändra stratosfären, och det torde vi veta vem de psykopaterna är) när det Skall pratas om miljön, som är det enda Människan kan påverka (skrota nato, förbjud chemtrails, börja där).

  Än pratas det om ’kapitalismen’ (ingen åtskillnad görs mll sund företagskapitalism, och rovdriftig monopolistisk råkapitalism) och inget nämns om vem som kapat alla centralbanker i väst och resten av världen (förutom i Ryssland, Iran, Nordkorea, Kina, Venezuela och några länder till. Ooch giissa vilka länder som är de mest avskydda i västlögnpressen..just precis, och vem ska det krigas mot enl de allvarligt psykiskt sjuka..just det, dessa länder). Dags för oss alla att göra en uppryckning, annars kommer det bli mycket svårt att klara tillvaron framöver. Och vi har en plikt mot våra minsta, som ska ta över, att göra precis detta. Att sluta käbbla och babbla runt, verkligen ta i det mest obehagliga av information och aldrig backa inför det irrelevanta. Och som Börje Salming sa; alltid ha roligt, aldrig ge upp

 9. Kerstin Stigsson !
  Wesley Clark, Natos överbefälhavare i Serbienkriget, skrev i sin bok om Natos krig (’Waging Modern Warfare’, 2001)
  ”Kosovokriget var våldsdiplomati, ett användande av militär för att påtvinga Nato-ländernas politiska vilja på Federala Jugoslaviska Republiken, eller mer exakt Serbien.”
  15 år senare gav han ut boken “Don’t Wait for the Next War: A Strategy for American Growth …
  ”Vänta inte på nästa krig: en strategi för amerikansk tillväxt och globalt ledarskap”
  ………………………………………………………..
  ”Nato är med sin självpåtagna rätt att få angripa var som helst i världen den stora faran för fred och stabilitet.” Det säger Zivadin Jovanovic, tidigare utrikesminister i Jugoslavien, i en intervju femton år efter att Natos bomber föll över landet.
  ———————————————–
  USA:s mål, och vasallernas i Europa vill ha en UNIPOLÄR värld. I den ska enbart USA bestämma. Dvs Wall Street i USA, inte det amerikanska folket.

  Om du ser på verkligheten, i de länder som USA/Nato har härjat i under de senaste 20 åren, ex i Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen, på vilket sätt menar du att socialismen har fått utrymme?
  Jag tror nog att om du tänker efter, så förstår du att det inte är frågan om att ersätta marxismen-leninismen med en annan teori. Alla vi som står till vänster borde helhjärtat stödja Kinas och Rysslands planer på en MULTIPOLÄR värld.
  Rysslands krig i Ukraina handlar om att försvara denna multipolära värld.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here