Grön ekonomisk tillväxt är omöjlig.

14
2322

Jag publicerade nyss idag, 4/12, en artikel som som analyserade olika typer av ”New Green Deal”. Finner skäl att påminna om detta, som med fakta tar loven av överdriven optimism om ”New Green Deal”.

Denna artikel återpubliceras från Pål Steigans site, med ständigt tillstånd. Grön ekonomisk tillväxt är omöjligt.

En ny rapport undergräver fullständigt illusionerna om skifte till ”grön energi” ”green shift”. Världsekonomin kan inte växa utan att koldioxidutsläppen växer. Det är slutsatsen av en omfattande internationell studie utarbetad för European Environmental Bureau (EEB Report), som är en paraplyorganisation för 150 gröna organisationer i Europa. Rapporten.Detta skriver Dagens Næringsliv. Rapporten har titeln ”Decoupling Debunked” och det undergräver helt illusionerna om ”green shift” som antagits kunna ge oss ny och miljövänlig grön tillväxt. Forskarna bakom studien har granskat över 600 vetenskapliga rapporter och studier och deras slutsatser är entydiga: Det finns inga bevis för att det är möjligt att koppla bort den ekonomiska tillväxten från miljöföroreningar av jorden.

Anders Romelsjö: Hittar ingen artikel om rapporten i svenska media, däremot denna artikel i Aftonbladet. Forskare sågar grön tillväxt – det räcker inte.

Farväl till grön tillväxt

Forskarna summerar sju anledningar till att detta inte kommer att vara möjligt:

1. Ökning av energikostnaderna. I ekonomisk utveckling kommer de lättast tillgängliga energikällorna att utnyttjas först. Så småningom måste man investera mer och mer energi för att återvinna mer energikällor och då får man en minskad energi tillbaka, energiavkastning på energi som investeras, EROI. ”Alla tillgängliga bevis tyder på att denna trend fortsätter, både när det gäller energi och råvaror. … Den gröna ekonomin har inte löst detta problem.”

2. Effektivare energianvändning leder till ökad användning av energi. Rapporten bekräftar det som kallas Jevons paradox, vilket är en ekonomisk teori att tekniska framsteg som ökar effektiviteten av användningen av en resurs tenderar att öka (i stället för att minska) användningen av resursen. Rapporten presenterar siffror och data som bekräftar detta.

3. Flytta problemet. Rapporten påpekar att så kallad förnybar energi inte nödvändigtvis är så förnybar och att andra problem uppstår när man går från en form av energi till en annan. Det visar till exempel att vindindustrin och solcellstekniken kräver sällsynta mineraler och ökad energiinsats i andra sektorer. Elektriska bilar kräver stora mängder nickel, kobolt och litium. ”Att ersätta ett problem som klimatförändring med ett annat problem som förlust av biologisk mångfald kan inte kallas problemlösning.”

4. Undervärdering av effekter på tjänstesektorn. Talespersonerna för ”green shift” har menat att övergången från industrisamhälle till tjänstesamhälle kommer att minska energibehovet och materialförbrukningen. Det här är en illusion, anser forskarna. Tjänstesektorn är beroende av omfattande materiell produktion. Till exempel kan nämnas alla elektriska elektriska fordon, alla styrsystem, all informationsteknik som kräver energi, mineraler och sällsynta metaller som gallium, indium, kobolt och platina, vilket i sin tur kräver mycket energi för att utvinnas. Tjänstesektorns ekologiska fotavtryck är kraftigt underskattat, och det kommer ofta på toppen av industriproduktionens fotavtryck.

5. Återvinning har begränsad effekt.
En vanlig uppfattning är att återvinning är vägen till ett grönt och miljövänligt samhälle. Det finns en poäng i detta, men poängen är överdriven och missförstådd. Ökad återvinning har också sitt pris och ger fotavtryck, och en fullständiga återvinningsekonomi är en aritmetisk omöjlighet, enligt rapporten. ”Det är matematiskt omöjligt att uppnå tillväxt genom återvinning.” Dessutom visar siffrorna att återvinningsgraden är låg och att den växer långsamt.

6. Ofullständig och felaktig teknisk förändring. Innovation leder inte nödvändigtvis till mindre energiförbrukning eller grön ekonomi. Innovation syftar ofta till att spara kapital eller arbete och leder ofta till ökad användning av råvaror och naturresurser. Ett exempel på detta är oljeutvinning genom fracking. Rapporten påpekar att upptäckten av nya energikällor oftast inte medför att den totala energiförbrukningen minskar, men att de nya källorna kommer utöver de gamla. Det visar bland annat att den relativa användningen av kol har minskat, men att den absoluta mängden kol som används är ökat.
Teknik är inte ett universalmedel. En del användbar teknik har också funnits ganska länge utan att användas. Den nya tekniken tenderar att öka användningen av resurser i stället för det motsatta och de förändringar som behövs är mycket mer radikala än erbjudandet om ny teknik.

7. Flytta kostnader. Rapporten pekar på erfarenheten av att minska ett problem på ett ställe, till exempel förorening i de traditionella industriländerna, har lett till att problemet flyttas till ett annat ställe i världen. Rapporten påvisar empiriska bevis på hur detta har hänt och säger att ”det finns ingen anledning att fira en minskning av resursanvändningen i ett land om det sker på bekostnad av resursanvändningen i ett annat land”.

På lång sikt är tillväxtekonomin omöjlig. Denna rapport bekräftar vad vi har påpekat i en rad artiklar på steigan.no.

I artikeln ”Om domedagsprofeter och den lilla multiplikationstabellen”påpekar vi att under de senaste sextio åren har mer resurser konsumerats än i hela mänsklighetens historia fram till 1945: Låt oss säga att vår typ av människor, homo sapiens, har funnits i 200 000 år. Under de senaste sextio åren har min generation lyckats använda mer olja, kol, mineraler och andra resurser än alla tidigare generationer tillsammans! Detta är ett monstruöst faktum. Och fortfarande tror de flesta att nästa generation kan använda fyra gånger så mycket som min generation har spenderat. (Med bara 2% tillväxt på 70 år, är konsumtionen fyra gånger större än idag).

Detta är inte bara oförenligt med jordens fysiska uthållighet, det kolliderar med sunt förnuft. Försök att föreställa Dig människans 200 000 år på jorden som en enda dag. På 24 timmar är det 1440 minuter. I stort sett har vi använt hälften av koldioxidlagret på 150 år. Tillagt denna tidsskala betyder att allt detta spenderas sista minuten. Under de första 1439 minuterna använde människor knappt någon kolkälla. Under den sista minuten brinner hälften av lagren upp. Och över hälften av detta har använts under de senaste 30 sekunderna. Detta är matematik och geologi. De som säger att det är möjligt att fortsätta på samma sätt som nu utan några problem har bevisbördan. De behöver veta några fysiska och matematiska lagar som vi inte vet om. Procentuell tillväxt är vad vi kallar exponentiell tillväxt. På kort tid kan det lyckas. Men i det långa loppet är det omöjligt. Om Norges befolkning hade ökat med 4% varje år från 1814 till idag, hade vi inte varit 5,5 miljoner invånare i Norge, men 2,55 miljarder eller lika många män som på jorden när jag föddes.

Kapitalackumuleringens strategiska omöjlighet.
Hela syftet med kapitalistiska investeringar är att ackumulera. Som Marx sa: ”Ackumulera, ackumulera – det är skrifterna och profeterna.” Kapitalackumuleringen kan beskrivas med en enkel formel, och det är följande:P – V – P ’(där P ’> P). I denna formel är P lika med kapital och V lika med varor (energi, råvaror, maskiner, arbetskraft etc.) Om P ’inte är större än P upphör vitsen med kapitalismen. Och P – V – P ’där P’> P är ingenting annat än en säregen variant av exponentiell tillväxt, vilket är en omöjlighet på lång sikt.

Så nu har vi fått en insättning från Europeiska miljöbyrån att det är så det förhåller sig.

Grön kapitalism är en illusion. ”Green shift” kommer att skapa fler problem än det löser. Om man har något hopp om att skapa en miljövänlig ekonomi, om en sådan existerar måste man avskaffa kapitalismen och dess systemkrav för kontinuerlig tillväxt så fort som möjligt. Och även då blir det extremt svårt.

Relaterat.
De rika i den gröna klimatpolitiken – Vad vill de?

Föregående artikelIntervju med Putin. Steve Rosenberg från BBC likställer Ryssland med terrorism – G20.
Nästa artikelSjälvmord i protest mot Macron-regimen
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

14 KOMMENTARER

 1. ”Grön kapitalism är en illusion. “Green shift” kommer att skapa fler problem än det löser. Om man har något hopp om att skapa en miljövänlig ekonomi, om en sådan existerar måste man avskaffa kapitalismen och dess systemkrav för kontinuerlig tillväxt så fort som möjligt. Och även då blir det extremt svårt.” Undras om inte denna välformulerade sammanfattning går in i skallen på fler och fler människor över hela jorden?

 2. Sveriges högsta tillväxt under rekordåren på 60 och 70 tal med tillväxtsiffror på 5% per år (frsm till oljekrisen) berodde bla på att hemmafruar började jobba på dagis. Från att ha jobbat gratis hemma gick man över till lönearbete vilket gjorde sitt avtryck i nationalräkenskaperna i form av ökad tillväxt. De extra naturresurser som användes var oljan till att smörja cykelkedjan. Jag kallar det grön tillväxt. Artikeln ovan listar alla problem som uppstår med ökad resursutnyttjning under kapitalismen och att en grön ekonomi är omöjlig. Tom tjänstesektorn är negativ eftersom alla måste åka elbil under tjänsten och till och från jobbet. Låter väldigt nattsvart. Men om nu ett parti med marxism-leninismen maotsetungs tänkande som ideologi upprättar proletariatets diktatur hur skall man i detta drömsamhälle lösa energi och resursfrågan? Vi närmar oss med stormsteg en befolkning på 10 miljarder på jorden. Löser sig alla problem då som vi inte kan lösa idag? Ok, vi säger att revolutionen som vanligt måste offra sina barn och att 2 miljarder stryker med i avrättningar, svältkatastrofer mm men fortfarande finns 8 miljarder kvar! Vad skall dessa äta, skall de ha elektricitet, kommer de att behöva transporter osv? De problem som ovan beskrivs som omöjliga att lösa blir de plötsligt lösta? Personligen tror jag att ovanstående dommedsgsprofetia är nonsens, vi behöver redan nu ställa krav på en grön tillväxt, krav som fortsätter vara krav under någon typ av socialism. För som vi sett så innebär inte en socialistisk revolution automatiskt en miljövänlig politik, snarare tvärtom om man skall gå efter den hitillsvarande realsocialismens historia.

  • Sven, om man nu säger att ett visst grepp (kapitalism, där marknaden styr) definitivt inte kan lösa vissa problem, måste det då betyda att ett annat grepp (socialistisk planekonomi) definitivt kommer att kunna lösa dem? Räcker det inte med att förutsättningarna kanske blir bättre? Anders Carlsson beskriver mycket väl i sin bok ”Resa in i det okända” hur man i Sovjetunionen hela tiden tvingades pröva sig fram för att lösa problem. Och det var i det oerhört efterblivna, nästan feodala, Ryssland. Stora delar av jordens länder är idag övermogna kapitalistiska länder där många av de problem som Sovjet stod inför 1917 redan är ganska väl lösta. Men en del, fundamentala, är det inte, och går inte att lösa om konsumtionen av jordens resurser hela tiden måste öka i den takt som den kapitalistiska marknaden kräver. Att vi redan nu behöver kräva grön omställning motsäger väl inte detta? Lika lite som krav på 6 timmars arbetsdag motsäger det faktum att det nog inte går att genomföra i dagens Sverige; enligt min uppfattning. Eller är det fel av Trump att kräva att till exempel bilindustrin flyttar tillbaka en del av sin tillverkning till USA, så att arbetare där kan få jobb? Nä det är det inte! Samtidigt ”visste” till exempel jag (och kanske du också?) att det knappast skulle gå, då det skulle gå emot de krafter som styr kapitalismen. Ditt inlägg, Sven, är djupt pessimistiskt över jordens arbetande folks förmåga att bättre tillsammans lösa problem, än vad en liten, liten grupp profitjagande kapitalisters är.

  • ”För som vi sett så innebär inte en socialistisk revolution automatiskt en miljövänlig politik, snarare tvärtom om man skall gå efter den hittillsvarande realsocialismens historia.” Kan du komma med några mer precisa referenser för detta påstående än bara ”som vi sett”? Jag hänvisar åter till Anders C:s bok om Sovjet, en bok som är överfylld av referenser, och som den mycket duktige amatörhistorikern Anders Persson (vilken också skrivit mycket om Ryssland/Sovjetunionen) givit ett klart positivt omdöme.

 3. Bertil jag är inte alls ”pessimistiskt över jordens arbetande folks förmåga att bättre tillsammans lösa problemen”. Som jag sa i mitt inlägg: ”vi behöver redan nu ställa krav på en grön tillväxt, krav som fortsätter vara krav under någon typ av socialism”. Det innebär att det arbetande folket och alla intresserade av mänsklighetens överlevnad måste kämpa nu under kapitalismen och även under socialismen. Det går inte att sitta på sin häck och vänta på socialismen och gapa om grön tillväxts omöjlighet.
  När det gäller miljöförstöring så kan jag nämna vad jag själv sett om nu någon tror på mig. Uttorkningen av Aral, dumpningen av gifter i Aral, uttorkningen och ökenspridningen i Centralasien pga felaktig användning av bevattningssystem. resten kanske du kan hitta i Anders Cs bok.

 4. Vad finns att säga om framtida energiförsörjning.
  En allians med 35 länder har lagt grunden för ett av mänsklighetens mest ambitiösa experiment – att utnyttja nästan obegränsade mängder energi genom att skapa ”små stjärnor” på jorden. Som solen, men tio gånger varmare: Väsentligt steg i skapandet av plasmadriven reaktor.
  https://www.rt.com/news/465156-fusion-reactor-tokamak-iter/

  Den extrema värmen och tyngdkraften inuti solens kärna och andra stjärnor får väteatomer att kollidera och smälta samman till tyngre heliumatomer, vilket frigör enorma mängder energi i processen. Forskare vill replikera en liknande mekanism på jorden för att generera energi som är effektiv, förnybar och fri från koldioxidutsläpp, så att den inte orsakar klimatförändringar.
  Dessutom beräknas kontrollerade fusionsreaktioner skapa fyra miljoner gånger mer energi än förbränning av kol, olja eller gas och fyra gånger så mycket som kärnkraftverk. Emellertid kräver utformningen av en storskalig fusionsenhet enorma resurser, så för ett decennium sedan kombinerade 35 länder sina ansträngningar för att bygga den internationella termonukleära experimentella reaktorn (ITER). Reaktorn byggs utanför Cadarache-forskningscentret i södra Frankrike, och EU, USA, Ryssland, Indien, Sydkorea och Japan är bland deltagarna i det ambitiösa projektet.

  Fusion underlättas av hög temperatur, vilket utlöser atomernas högenergikollision, och tät plasma, vilket gör en sådan kollision mer sannolik. För att kontrollera reaktionen planerar forskarna att bygga en tokamak, en experimentell munkformad kärlliknande anordning, som kan begränsa och kontrollera den ultravärda plasma med kraftfulla magneter. Idén om tokamaks föreslogs av de sovjetiska fysikerna på 1950-talet, och de första användbara småskaliga tokamakerna designades av ett team som leddes av Lev Artsimovich i slutet av 1960-talet.

  Arbetarna på ITER banade vägen för installationen av en tokamak den här veckan när de satt upp en indienbyggd kryostatbas och dess nedre cylinder. När den är helt klar kommer den att vara en enorm vakuum-tryckkammare av rostfritt stål som krävs för att upprätthålla en ultraljud miljö för tokamaks magneter. Detta kommer att hjälpa enheten att generera ett magnetfält som är kraftfullt nog för att innehålla plasma som kommer att nå upp till 150 miljoner grader Celsius, ungefär 10 gånger varmare än i solens kärna.
  Därifrån absorberas energin som produceras inuti tokamak som värme i dess väggar. Anläggningen kommer sedan att använda värmen för att tillverka ånga och elektricitet med turbiner och generatorer, precis som i ett konventionellt kraftverk.
  Den första energiproducerande ”lilla stjärnan” kommer att skapas inuti ITER-tokamaken i december 2025, men det kommer att ta minst ett decennium för att fullt anlägga anläggningen, säger projektets talesman, Sabina Griffith.
  Ryssland planerar emellertid att lansera sin tokamak T-15MD i slutet av 2020. Enheten kommer att användas för ITER-forskningen. Det designades av Kurchatov-institutet i Moskva och baseras på tidigare arbetsmodeller.

 5. 3. Flytta problemet.
  ”Det visar till exempel att vindindustrin och solcellstekniken kräver sällsynta mineraler”

  Vad är det för sällsynta metaller som krävs till vindkraftverk?
  Jag kan inte komma på några.

  Solenergi.
  Solcellsteknik är inte nödvändig.
  Det finns många som tillverkat sin solvärme med gamla ölburkar som de målat svarta och placerat i en låda med glas på. Ölburkarna är lagda efter varandra till rör som luften strömmar genom och värms upp. Rätt utfört fungerar det här jättebra.
  Men inte bara luft. Vatten kan med fördel också värmas effektivt genom rörslingor.

  Jag skulle byta vatten i fågelbadet idag. Men vattenhinken hade stått i solen och vattnet blivit för varmt så jag måste tömma och fylla på med nytt kallt vatten så fåglarna kunde svalka sig. Det är solenergi.

 6. Ett närliggande problem är de växande ”plastbergen” av den sedan lång tid ökande användningen av förpackningsplast. För alla samhällsklasser. Från alla de som lever livet på sociala bidrag till de som är ekonomiskt oberoende. Från ”EU-migranter” till multinationella bolag. Alla bidrar de till bergen av förbrukad plast. Med jämna mellanrum uppstår bränder i plastberg på någon av landets återvinningsanläggningar. Hittills har jag inte hört någon förklaring varför de här bränderna uppstår. Bara att folk ska hålla sig inomhus för att skydda sig från den giftiga svarta röken. Brandkåren (härligt gammalt ord som tyvärr fallit offer för ”framåtskridandet”) släcker inte de här bränderna utan det får brinna kontrollerat och sprida den giftiga röken över städer och samhällen då återvinningsanläggningarna ofta ligger i anslutning.

  Om det funnits lite god vilja i vänster och socialister som oftast gapar högst om miljö- och klimatalarmism borde de ta upp saken på politisk nivå om åtgärder mot den omfattande och många gånger meningslösa produktion och konsumtion av förpackningsplasten som både genom tillverkning och avfallshantering skadar miljön. Men tyvärr har jag hittills inte hört något. Ofta är just containrarna överfulla när jag besöker någon återvinningsstation. Många gånger luktar det vedervärdigt också. Men ingen verkar vilja göra något åt problemet. Om det nu betraktas som något problem alls. Det verkar finnas andra problem som är så mycket större. Se nedan.

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/brist-pa-mangfald-i-landets-orienteringsforeningar

 7. Jag uppfattar ”tillväxt” ur debattsammanhang som ett politiskt ord.
  Som sådant tycker jag inte det är trovärdigt då ordet kan fyllas med olika innehåll.
  Innehållet bestäms också av den som läser eller lyssnar.
  Ordet ”tillväxt” ett utmärkt ord för propaganda, förmodligen därför politiker och samhällsdebattörer använder ordet så flitigt.

  ”Grön tillväxt” i ordets rätta bemärkelse borde vara att plantera fler träd.
  Buskar, eller kanske växtlighet överhuvudtaget?

  Har ni förresten märkt hur SVT och MSM media numera så ofta börjar inlägg och meningar med ordet ”Därför” ?

  Jag tror det beror på alternativ media som växer och som börjar göra sig mer gällande och då provar man med att höja tonläget för att få folk och lyssna ordentligt och verkligen tro på vad som sägs.
  Det är som en chef eller ledare som upplever sig tappa makten och försöker kompensera med att ryta i allt hårdare för att upprätthålla respekten.

 8. Om ’tillväxt’ definieras som ökad värdesumma av varor och tjänster som produceras inom en ekonomi kan den omöjligt fortsätta i all oändlighet, vare sig den kallas ’grön’ eller något annat. Evig exponentiell tillväxt (”ränta på ränta”) är inte möjlig i en miljö med begränsade resurser. Idag är det bruttonationalprodukten (BNP) man tittar på när tillväxtsiffrorna studeras, men det diskuteras allt mer om BNP som den ser ut idag är ett bra mätverktyg. En massa konsekvenser vad det gäller miljö och hälsa, livsvillkor, icke kommersiell produktion och naturresurser räknas inte med, eller kan räknas som intäkter trots att de ibland borde tas på kostnadssidan. Om man ser det årliga BNP som ett bokslut är det alldeles för begränsat för att visa hur ”firman” egentligen presterar. Och ”grön tillväxt” känns åtminstone för mig mer som ett försök av vinstdrivande företag och deras kunder att köra på ungefär i samma stil som tidigare så långt det går.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here