Varför säger världsledande företag att de vill stödja FN:s klimatarbete?

10
1542
UN News/Conor Lennon
Sustainable Development Goals (SDGs) banners outside the United Nations Headquarters in New York. 20 September 2019.

UN News.

Inledande fråga: Hur ska storföretagens nödvändiga strävan efter ökad produktion och ökad vinst förenas med klimatarbete som nu innebär minskad fossilberoende produktion? Förstår inte FN-chefen det?

 


Företagsledare deltar i FN för att effektivisera investeringar i hållbar utveckling?

I ett försök att utvidga satsningarna på investeringar för att nå målen för en hållbar utveckling, kallade FN:s generalsekreterare nyligen till ett första möte för en ny FN-stödd allians av företagare, med avsikt att diskutera planer för hur mycket som bör investeras, något som troligtvis kommer att medföra en kostnad på biljontals dollar.

Global Investors for Sustainable Development Alliance (GISD), (Globala investerares allians för hållbar utveckling) en FN-stödd koalition med 30 företagsledare, arbetar för att tillhandahålla ett handlingskraftigt ledarskap för att mobilisera resurser för hållbar utveckling, med det centrala målet att identifiera incitament för långsiktiga hållbara investeringar.

”Vi står inför ökad ojämlikhet, ökad förödelse orsakad av konflikter och katastrofer och en jord som hastigt blir allt varmare. Dessa ledare har uppmärksammat att det brådskar och insett att vår takt måste vara språngartad, och inte ske i krypfart.” berättade António Guterres för företagsledarna.
”De förbinder sig att samarbeta över gränser, inom finansiella områden och även med sina konkurrenter, eftersom det är både etiskt och lönsamt ur affärssynpunkt att investera i hållbar utveckling för alla människor på en frisk planet.”

Vi kan vara en positiv kraft inom vår egen begränsade sfär, men det är så mycket mer vi kan göra tillsammans.

Alliansen kommer att arbeta inom en tvåårig tidsram, från oktober 2019 till oktober 2021, med fokus på lösningar relaterade till långsiktiga SDG-investeringar (SDG Sustainable Development goals, De global målen för hållbar utveckling), en del av ” Agenda 2030″ som antogs av FN:s generalförsamling 2015), och att identifiera sådana investeringsmöjligheter för utvecklingsländerna, och förbättra effekten av privat finansiering i utvecklingsinsatser.

Utvecklingsbehovet uppskattas till biljoner dollar per år, och även om finansieringen från alla offentliga källor maximeras kommer det fortfarande att finnas betydande brister.

Mobiliseringen av den privata sektorn ”kommer att vara avgörande för genomförandet av SDG”, har FN:s avdelning för ekonomi och sociala frågor (DESA) sagt.

Bildandet av alliansen kommer mitt i en växande insikt inom företagsvärlden att företagens framgångar är ”oupplösligt förenade” med en hållbar framtid för världen.

Amina Mohammed betonade de framsteg som gjorts genom Addis Abeba Action Agenda, FN: s Agenda 2030 och Parisavtalet 2015, när hon fokuserade på ”avgörande avtal” för att hantera de problem som rör fattigdom, ojämlikhet och klimatkrisen.

”Det här är en mycket viktig dag. Men det är bara början. Under de kommande två åren kommer GISD (Global Investors for Sustainable Development) att bidra till att driva på årtiondet för åtgärder mot framgång, och regelbundet rapportera till generalsekreteraren ”, tillade hon.

Några av de genomförbara lösningar som alliansen förväntas främja, inkluderar uppmuntrande till innovation av finansiella instrument, omprövning av befintliga och nya affärsmodeller i linje med Agenda 2030 och hantering av hinder inom industrin för långsiktiga investeringar i hållbar utveckling.

Vad beträffar råd och stöd från FN bistås GISD-medlemmar av ett antal aktörer i organisationens system och andra medarbetare som kommer att hjälpa alliansen vid genomförandet av koalitionens handlingsplan. Se hela listan över supportrar här.

Föregående artikelTulsi Gabbard hos Jimmy Dore!
Nästa artikelVarför får Norges statsminister Erna Solberg pris av Nato-anknutna Atlantic Council?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

10 KOMMENTARER

 1. Agenda 2030 är ett politiskt projekt och har inte med miljön att göra som många tror utan om ett sätt att styra om världen till ett globalistiskt inferno. Varför tar man inte hjälp av ingenjörer om man vill ta fram bättre och mer energieffektiva och rena produktionsmedel?
  Makten kommer allt längre från invånarna i varje land till en elit som dessutom är oerhört överbetald!
  Undersök själva istället för att lyssna på mig eller propagandan!

  • Kina gör det, och mycket framgångsrikt, men i väst skulle det motarbeta fossiljuntan, som staterna (skatter och avgifter), bilindustrin, oljeindustrin, transportbolagen, osv, och urholka deras vinster och makt. Därför hålls ingenjörerna borta från projekten. Dom är skadliga för företagens ekonomi och makt.

  • FN planerar att avfolka 95% av världen år 2030.
   Agenda 21 var FN:s ekonomiska och sociala avdelning, avdelningen för hållbar utveckling och utvecklades tydligen som ett sätt att omstrukturera världsbefolkningen för att minska miljöpåverkan och uppnå en förbättrad livskvalitet. Ett av de viktigaste sätten att uppnå detta är dock genom uppmuntrat och direkt avfolkning. Som FN uttryckte det: ”En övergripande handlingsplan som ska vidtas globalt, nationellt och lokalt av organisationer i FN: s system, regering och större grupper, på alla områden där människor har påverkan på miljön.” Även om det språk som användes i den ursprungliga rapporten på 70 sidor ( Nationell implementering av Agenda 21 – En sammanfattning ) som FN publicerade på Agenda 21 är vag och öppen för tolkning, såväl som sannolik att förnekas, är avsikten i vissa avsnitt tydliga: Avbefolkning för att minska miljöpåverkan och stoppa överbefolkningen som leder till instabilitet.
   Även om detta i vissa aspekter låter som en positiv sak, kan enbart politiska förändringar på regeringsnivå ensam inte skapa en miljö där tillräckligt stora förändringar kan ske på kort tid.
   För att uppnå en sådan storskalig avfolkning med en relativt kort tidsfrist måste åtgärderna vidtagas vara drastiska. Antingen ett världskrig, en global epidemi eller någon form av utbredd svält som orsakas av massiva grödor skulle vara de enda troliga sätten att uppnå detta.
   Idén väcker också frågan om, Vilka 5% av den globala befolkningen skulle räddas? Skulle dessa vara de starka och hårdiga nog för att överleva de förhållanden som finns på jorden som skulle döda de återstående 95%? Eller kanske de överlevande skulle väljas selektivt från eliten och rika?
   Huruvida en sådan plan någonsin skulle kunna vara framgångsrik är en annan fråga.
   Läs hela dokumentet: ” Nationell implementering av Agenda 21 – En sammanfattning ”.
   https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_agenda21_33.htm

   • Hans Hjelm
    Gratulerar till den galnaste konspirationsteorin hittills och din länk går bara till en annan likasinnad konspirationsteoretiker.

    FN styrs visserligen till stor del av västvärldens rikemän och stater som USA och Israel kan fullständigt strunta i FN utan att något händer, men detta var ju direkt löjligt.
    Du påstår på fullt allvar att FN planerar världskrig, epidemier och svält, utan att medlemsländerna reagerar nämnvärt. Man tar sig för pannan!

 2. Världsledande företag köper politiker för att begränsa konkurrenter och höja priser. Politiker ökar beskattningen av medborgarna och minskar samtidigt tryggheten.

 3. Där det finns ett problem finns det en (affärs)möjlighet. Så varför skulle det vara konstigt att fler och fler företag börjar fokusera på de problem som finns för att uppnå klimatmålen.
  Detta har vi många exempel på genom historien; Blyfri bensin, miljövänligare tvättmedel.
  Problemet uppstår när politiker lägger sig i och ”stör”, t.ex E85

 4. ”Varför säger världsledande företag att de vill stödja FN:s klimatarbete?”

  Det är nog samma svar som varför IKEA så ivrigt uttrycker sitt stöd för ”asylinvandring” och det mångkulturella samhället. Fast egentligen är det två svar.
  Det ena är att de vill göra sig populära.
  Det andra är de vill öka sin försäljning.

  Jag läste senast igår partiet Sverigedemokraterna till skillnad från övriga partier motsätter sig trängselskatten i storstäderna. I det här fallet närmast Göteborg.
  Jag är helt övertygad om många sverigedemokrater inser behovet av trängselskatt men det är inte själva saken.
  Det ena är att de vill göra sig populära.
  Det andra är de vill öka sin försäljning. Dvs. fler väljare till kommande allmänna val.

  Jag tror man måste studera vidare i begreppen realism och idealism för att klarare uppfatta sambanden och sammanhangen.

 5. Stor affärsverksamhet.
  Uppgifter från SDG-processen avslöjar att insiderna i hjärtat av FN: s mellanstatliga engagemangsförhandlingar har kritiserat det internationella organet för att ha sålt sig till storföretagens intressen och ignorerat rekommendationer från gräsrotsaktörer som representerar världens fattiga.
  Bland de ”stora grupperna” som är engagerade i FN:s SDG-process är ”Business and Industry.” Medlemmar i denna grupp inkluderar, fossila bränsleföretag som Statoil USA och Tullow Oil multinationella tillverkare av bildelar Bridgestone Corporation. Det globala energihanteringsföretaget Eaton Corporatioagribusiness konglomerat Monsanto. Försäkringsgiganten Thamesbankfinansiella tjänster stora Bank of America. Hundratals andra från Coca-Cola till Walt Disney Till Dow Chemical. Dessas intressen har översköljt FN:s SDG-agenda med glödande beröm och bara kräver behov av ytterligare engagemang med näringslivet.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here