Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?

9
594
Bill Gates - Photo: Dfid.gov.uk, CC BY 2.0
Bill Gates – Photo: Dfid.gov.uk, CC BY 2.0

Ingress. Med tanke på dagens situation och diskussion återpublicerar jag den här artikeln om uttalande av världens rikaste man publicerades för två år sedan. Ja, det är tillspetsat. Måste allt vara slätkammat och grått? Som framgår av tidigare kommentarer fanns litet olika bedömningar av min tolkning, men vad tycker Du själv?

Text: Anders Romelsjö | Artikeln har tidigare publicerats på Jinge.se

Bill Gates har sagt att kapitalism inte fungerar, och att socialism är vårt enda hopp för att rädda planeten.

Under en intervju med The Atlantic: ”We need an energy miracle!” sa Microsoftsgrundaren att den privata sektorn är för självisk att producera ren och ekonomiska alternativ till fossila bränslen, och sa att han tänkte två miljarder dollar av sina egna pengar på grön energi.

Independent rapporterade: Bill Gates har uppmanat andra miljardärer att göra USA fossilfri år 2050 med liknande filantropi.

Bill Gates:

”Det finns ingen förmögenhet att tjäna. Även om du har en ny energikälla som kostar lika mycket som dagens och inte avger koldioxid, kommer den att vara osäker jämfört med vad som finns idag i otrolig omfattning och har gått igenom alla regleringsproblem.

Utan en betydande koldioxidskatt, finns det inget incitament för innovatörer eller andra att byta energikälla. Sedan andra världskriget har USA:s regering och forskningen definierat kunskapsläget på nästan alla områden.

Den privata sektorn är som regel orörlig. Klimatproblemet måste lösas i de rika länderna. Kina, USA och Europa måste lösa problemet med koldioxid-utsläpp, och när de gör det, kommer de förhoppningsvis att göra det tillräckligt billigt för alla andra.”

Under de senaste åren har Kina gått före USA och Europa i gröna investeringar, men är världens mest förorenande landet då det gäller fossila bränslen.
Mellan 2000 och 2012 ökade Kinas användning av solenergi från tre till 21.000 megawatt, och ökade med 67 procent mellan 2013 och 2014. 

Under 2014 minskade landets koldioxid-utsläpp med 1 procent.

Samtidigt är Tysklands utsläpp av växthus på den lägsta punkten sedan 1990, och Storbritannien har sett en minskning med 13 procent av utsläppen under de senaste fem åren, enligt officiell kvartalsstatistik från Department of Energy & Climate Change.

Bill Gates verkar ha samma uppfattning som Naomi Klein: Kapitalism, och dess försvarare, dvs. alla ledande politiker, förmår inte göra något verkligt åt de för mänskligheten så hotande klimatförändringarna. Han är för övrigt inte ensam i USA att vara positiv till socialism i någon form. Tvärtom. Occupy Wall Street och stödet till Bernie Sanders vittnade om det. Detta har här diskuterats i bl.a. denna artikel: Är demokratisk socialism den amerikanska drömmen? på Jinge.se.

I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall). Endast 11 % menade att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt.

En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009).

Man kan också notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987.

I en frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism.

I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt.

Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).

Text: Anders Romelsjö

Relaterat och källor

I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.

9 KOMMENTARER

 1. Bill Gates är en talesman för den angloamerikanska och monopolistiska oligarki som möjliggjort hans karriär. Utan underrättelsetjänsternas behov av kontroll över folks datorer hade Microsofts och Gates profiter inte nått så högt.
  Och inte är det nödvändigt att uppfatta det som ett skämt när man frågar om någon ur hans klass är socialist. I Fabianernas bemärkelse. Nyss var det ett undermåligt Dokument Utifrån som påstod att ‘klimatförnekarna’ lurats av oljebolagens desinfo.
  De intervjuade ljög inte men bara ett selektivt urval av fakta togs upp.
  Vet inte om svt lyssnar men jag försökte uppmärksamma dem på Jacob Nordangårds värdefulla översikt Rockefeller och klimathotet. Sanningen är att eliterna söker att snabbt rycka till sig världsherraväldet innan rivalerna är starka nog att förhindra det. NWO under angloamerikansk kontroll.
  Gates och hans överordnade är malthusianer och motståndare till utveckling.
  Det är ett mål i sig att hindra de fattiga att modernisera sina samhällen och tillägna sig kunskap och konkurrenskraft. Britterna har hittills varit konsekvent utvecklingsfientliga och Usa har följt deras ideer. Både Charles de Gaulle och Giscard d’Estaing hade långtgående planer tillsammans med andra länder på fred genom utveckling.

  • Kanske är Gates emot utveckling av fri hårdvara, fri mjukvara, GNU/Linux, GPL och FSF, som gör oss människor friare, på Microsofts och Gogles bekostnad, men att han skulle vara emot utveckling generellt betvivlar jag.

   Gates är riktigt intelligent. Det han tänker är inte nödvändigtvis det han säger, men att han skulle vara motståndare till utveckling, enbart för att han konstaterat att Malthus hade rätt, precis som Population Matters, Vetenskapliga partiet och många många fler intelligenta människor har gjort, är givetvis befängt.

   Gates är sannolikt för utveckling, rent generellt, utan att vi förstör planeten samtifigt, tror jag, vilket givetvis är mentalt friskt. Malthus hade nämligen rätt. Det är matematiskt bevisat att han hade 100% rätt rent matematiskt. Mathus varningar var inte dragna ur rektum. Det är ex. numera evidensbaserat av arkeologer, av jordbruksforskare och av biologer och det är helt evident för människorna på Tikopia att tillväxt över en viss punkt inte är ekologiskt hållbart.

   • Jo malthusianer är mot utveckling rent generellt eftersom dom företräder den samhällsklass som tjänar på status quo.
    Britterna som tidigt byggde kapitalism såg att den tekniska utvecklingen leder till att konkurrensen ökar och priserna pressas. Därför föredras att parasitera på andras kreativitet. Emellertid eftersom denna härskande klass har investeringar i så mycken verksamhet kan uppstickande konkurrenter med nya ideer plötsligt göra den härskande oligarkins investeringar värdelösa. Tänk tex på det sjuka tillståndet i Big Pharma med enormt dyra anläggningar som producerar lönsamma men ohälsosamma mediciner. Utveckling i form av mer insikter om kostens betydelse som Lars Bern återger, riskerar att de ovan nämnda stora investeringarna faller i värde. Utveckling alltså ett hot mot oligarkins ställning.
    Antivetenskap i form av irrationella kulter skapades och spreds i stor omfattning av Britterna under 1800-talet. Tom kända vetenskapsmän sysslade med ockultism från Newton och fram till Thomson han med elektronen i slutet av 1800-talet. Vet inte om dom i den senare fasen verkligen trodde på det. Men kristen zionism, zionism och nazism var bara en liten del av de kulter som britterna uppfann. Ofta med anknytning till frimureri och satanism som ett element.
    Irrationella läror för geopolitiska syften.
    Om malthusianerna ligger efter kunskapsmässigt tvingas dom förstås försöka komma ifatt. Men dom har inget intresse av att dela med sig av kunskap till kulturer som är i underläge.

 2. Jag tycker det känns fel att göra klimatfrågan till en motsättning mellan kapitalism och socialism därför båda de här politiska ideologierna står för just välfärdsökning som för det mesta belastar klimatet. För att anpassa människorna till ett mer ekologiskt hållbart samhälle så är jag säker på delar av båda de här politiska ideologierna är ett grundkrav. Det första som måste till är att göra människorna mer medvetna och motiverade. Något som väckte mitt medvetande var för något år sedan då bilder visades på valars magar som såg ut som innehållet i en återvinningscontainer för plast. Jag tyckte det var rentav avskyvärt att något sådant har kunnat ske.

  • Vissa har oerhört svårt att sklja på miljöförstöring och vår planets naturliga klimatcykelförändringar, vilket är två helt olika saker.
   Ingen behöver betvivla att människan ombesörjer förstörelsen av sin egen miljö, vilket sker med hjälp av ofattbara utsläpp av kemikalier både i hav och på land, utsläpp av tungmetaller och nanopartiklar genom bilar, tåg och flygplan och vardagliga utsläpp av förorenad luft från vedeldning och bränning av vegetation jorden runt. Listan kan mångfaldigas.
   Även utsläpp efter förbränning av fossila bränslen i kraftvärmeverk ger en lång rad av miljöförstörande ämnen, även om dessa oftast illustreras med hjälp av de imponerande plymerna av ren vattenånga från kärnkraftverk. Dessa utsläpp gör oss sjuka och det är här som samhällets resurser borde sättas in med full kraft för att skapa bättre system och reningsanläggningar.
   För att stoppa miljöförstöringen krävs teknisk utveckling inom ramen för ett samhälle i ekonomisk tillväxt. Inte bromsad tillväxt, minskade ekonomiska resurser på forskning.

 3. Usa bluffar om att dom är riktiga kapitalister. Microsoft Apple Facebook mfl jättar är bara fronter för vad som i realiteten är en ‘statedriven capitalism’ inte så olik Kina och Ryssland som dom vill vi ska tro. Eftersom Usa vill att andra ska ha vanlig kapitalism så att Usa genom dollardominans och avsiktliga kriser ska kunna lägga beslag på alla resurser, ligger det i Usas intresse att spela teater om det egna systemet.
  Det senaste exemplet som jag lagt märke till är bluffen med små strävsamma unga entreprenörer som planerar för en ny era med kärnkraftverk som utnyttjar radioaktivt avfall för energialstring. Givetvis kan dom individerna ha äkta engagemang, men i bakgrunden finns med säkerhet de sedvanliga jättarna.
  I fallet Apple bluffade man om att två grabbar startade företaget i ett garage.
  Kina visar att statedriven capitalism är ett framgångsrikt recept.
  Fö är även Japans snabba framväxt efter WWII ett exempel.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here