Bill Gates: ”Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?

46
3489
Bill Gates - Photo: Dfid.gov.uk, CC BY 2.0
Bill Gates – Photo: Dfid.gov.uk, CC BY 2.0

Ingress. Med tanke på dagens situation och diskussion återpublicerar jag i kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” den här artikeln om uttalande av världens rikaste man publicerades senast för precis ett år sedan. Ja, det är tillspetsat. Måste allt vara slätkammat och grått? Som framgår av tidigare kommentarer fanns litet olika bedömningar av min tolkning, men vad tycker Du själv?

Text: Anders Romelsjö | Artikeln har tidigare publicerats på Jinge.se

Bill Gates har sagt att kapitalism inte fungerar, och att socialism är vårt enda hopp för att rädda planeten.

Under en intervju med The Atlantic: ”We need an energy miracle!” sa Microsoftsgrundaren att den privata sektorn är för självisk att producera ren och ekonomiska alternativ till fossila bränslen, och sa att han tänkte två miljarder dollar av sina egna pengar på grön energi.

Independent rapporterade: Bill Gates har uppmanat andra miljardärer att göra USA fossilfri år 2050 med liknande filantropi.

Bill Gates:

”Det finns ingen förmögenhet att tjäna. Även om du har en ny energikälla som kostar lika mycket som dagens och inte avger koldioxid, kommer den att vara osäker jämfört med vad som finns idag i otrolig omfattning och har gått igenom alla regleringsproblem.

Utan en betydande koldioxidskatt, finns det inget incitament för innovatörer eller andra att byta energikälla. Sedan andra världskriget har USA:s regering och forskningen definierat kunskapsläget på nästan alla områden.

Den privata sektorn är som regel orörlig. Klimatproblemet måste lösas i de rika länderna. Kina, USA och Europa måste lösa problemet med koldioxid-utsläpp, och när de gör det, kommer de förhoppningsvis att göra det tillräckligt billigt för alla andra.”

Under de senaste åren har Kina gått före USA och Europa i gröna investeringar, men är världens mest förorenande landet då det gäller fossila bränslen.
Mellan 2000 och 2012 ökade Kinas användning av solenergi från tre till 21.000 megawatt, och ökade med 67 procent mellan 2013 och 2014. 

Under 2014 minskade landets koldioxid-utsläpp med 1 procent.

Samtidigt är Tysklands utsläpp av växthus på den lägsta punkten sedan 1990, och Storbritannien har sett en minskning med 13 procent av utsläppen under de senaste fem åren, enligt officiell kvartalsstatistik från Department of Energy & Climate Change.

Bill Gates verkar ha samma uppfattning som Naomi Klein: Kapitalism, och dess försvarare, dvs. alla ledande politiker, förmår inte göra något verkligt åt de för mänskligheten så hotande klimatförändringarna. Han är för övrigt inte ensam i USA att vara positiv till socialism i någon form. Tvärtom. Occupy Wall Street och stödet till Bernie Sanders vittnade om det. Detta har här diskuterats i bl.a. denna artikel: Är demokratisk socialism den amerikanska drömmen? på Jinge.se.

I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall). Endast 11 % menade att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt.

En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009).

Man kan också notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987.

I en frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism.

I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt.

Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).

Text: Anders Romelsjö

Relaterat och källor

Föregående artikelBlåljussirener har blivit Malmös nya nationalsång
Nästa artikelSpionerade CIA via ombud på Julian Assange på Ecuadors ambassad? Spansk domare ska nu höra Julian Assange.
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

46 KOMMENTARER

 1. Bill Gates är en talesman för den angloamerikanska och monopolistiska oligarki som möjliggjort hans karriär. Utan underrättelsetjänsternas behov av kontroll över folks datorer hade Microsofts och Gates profiter inte nått så högt.
  Och inte är det nödvändigt att uppfatta det som ett skämt när man frågar om någon ur hans klass är socialist. I Fabianernas bemärkelse. Nyss var det ett undermåligt Dokument Utifrån som påstod att ’klimatförnekarna’ lurats av oljebolagens desinfo.
  De intervjuade ljög inte men bara ett selektivt urval av fakta togs upp.
  Vet inte om svt lyssnar men jag försökte uppmärksamma dem på Jacob Nordangårds värdefulla översikt Rockefeller och klimathotet. Sanningen är att eliterna söker att snabbt rycka till sig världsherraväldet innan rivalerna är starka nog att förhindra det. NWO under angloamerikansk kontroll.
  Gates och hans överordnade är malthusianer och motståndare till utveckling.
  Det är ett mål i sig att hindra de fattiga att modernisera sina samhällen och tillägna sig kunskap och konkurrenskraft. Britterna har hittills varit konsekvent utvecklingsfientliga och Usa har följt deras ideer. Både Charles de Gaulle och Giscard d’Estaing hade långtgående planer tillsammans med andra länder på fred genom utveckling.

  • Kanske är Gates emot utveckling av fri hårdvara, fri mjukvara, GNU/Linux, GPL och FSF, som gör oss människor friare, på Microsofts och Gogles bekostnad, men att han skulle vara emot utveckling generellt betvivlar jag.

   Gates är riktigt intelligent. Det han tänker är inte nödvändigtvis det han säger, men att han skulle vara motståndare till utveckling, enbart för att han konstaterat att Malthus hade rätt, precis som Population Matters, Vetenskapliga partiet och många många fler intelligenta människor har gjort, är givetvis befängt.

   Gates är sannolikt för utveckling, rent generellt, utan att vi förstör planeten samtifigt, tror jag, vilket givetvis är mentalt friskt. Malthus hade nämligen rätt. Det är matematiskt bevisat att han hade 100% rätt rent matematiskt. Mathus varningar var inte dragna ur rektum. Det är ex. numera evidensbaserat av arkeologer, av jordbruksforskare och av biologer och det är helt evident för människorna på Tikopia att tillväxt över en viss punkt inte är ekologiskt hållbart.

   • Jo malthusianer är mot utveckling rent generellt eftersom dom företräder den samhällsklass som tjänar på status quo.
    Britterna som tidigt byggde kapitalism såg att den tekniska utvecklingen leder till att konkurrensen ökar och priserna pressas. Därför föredras att parasitera på andras kreativitet. Emellertid eftersom denna härskande klass har investeringar i så mycken verksamhet kan uppstickande konkurrenter med nya ideer plötsligt göra den härskande oligarkins investeringar värdelösa. Tänk tex på det sjuka tillståndet i Big Pharma med enormt dyra anläggningar som producerar lönsamma men ohälsosamma mediciner. Utveckling i form av mer insikter om kostens betydelse som Lars Bern återger, riskerar att de ovan nämnda stora investeringarna faller i värde. Utveckling alltså ett hot mot oligarkins ställning.
    Antivetenskap i form av irrationella kulter skapades och spreds i stor omfattning av Britterna under 1800-talet. Tom kända vetenskapsmän sysslade med ockultism från Newton och fram till Thomson han med elektronen i slutet av 1800-talet. Vet inte om dom i den senare fasen verkligen trodde på det. Men kristen zionism, zionism och nazism var bara en liten del av de kulter som britterna uppfann. Ofta med anknytning till frimureri och satanism som ett element.
    Irrationella läror för geopolitiska syften.
    Om malthusianerna ligger efter kunskapsmässigt tvingas dom förstås försöka komma ifatt. Men dom har inget intresse av att dela med sig av kunskap till kulturer som är i underläge.

    • Newton sysslade inte bara med ockultism utan var en hängiven alkemist samtidigt som han ledde Royal Society(han efterträdde Robert Hook) dessutom blev han religös på gamla dar när han slutligen var chef för myntverket.

 2. Jag tycker det känns fel att göra klimatfrågan till en motsättning mellan kapitalism och socialism därför båda de här politiska ideologierna står för just välfärdsökning som för det mesta belastar klimatet. För att anpassa människorna till ett mer ekologiskt hållbart samhälle så är jag säker på delar av båda de här politiska ideologierna är ett grundkrav. Det första som måste till är att göra människorna mer medvetna och motiverade. Något som väckte mitt medvetande var för något år sedan då bilder visades på valars magar som såg ut som innehållet i en återvinningscontainer för plast. Jag tyckte det var rentav avskyvärt att något sådant har kunnat ske.

  • Vissa har oerhört svårt att sklja på miljöförstöring och vår planets naturliga klimatcykelförändringar, vilket är två helt olika saker.
   Ingen behöver betvivla att människan ombesörjer förstörelsen av sin egen miljö, vilket sker med hjälp av ofattbara utsläpp av kemikalier både i hav och på land, utsläpp av tungmetaller och nanopartiklar genom bilar, tåg och flygplan och vardagliga utsläpp av förorenad luft från vedeldning och bränning av vegetation jorden runt. Listan kan mångfaldigas.
   Även utsläpp efter förbränning av fossila bränslen i kraftvärmeverk ger en lång rad av miljöförstörande ämnen, även om dessa oftast illustreras med hjälp av de imponerande plymerna av ren vattenånga från kärnkraftverk. Dessa utsläpp gör oss sjuka och det är här som samhällets resurser borde sättas in med full kraft för att skapa bättre system och reningsanläggningar.
   För att stoppa miljöförstöringen krävs teknisk utveckling inom ramen för ett samhälle i ekonomisk tillväxt. Inte bromsad tillväxt, minskade ekonomiska resurser på forskning.

 3. Usa bluffar om att dom är riktiga kapitalister. Microsoft Apple Facebook mfl jättar är bara fronter för vad som i realiteten är en ’statedriven capitalism’ inte så olik Kina och Ryssland som dom vill vi ska tro. Eftersom Usa vill att andra ska ha vanlig kapitalism så att Usa genom dollardominans och avsiktliga kriser ska kunna lägga beslag på alla resurser, ligger det i Usas intresse att spela teater om det egna systemet.
  Det senaste exemplet som jag lagt märke till är bluffen med små strävsamma unga entreprenörer som planerar för en ny era med kärnkraftverk som utnyttjar radioaktivt avfall för energialstring. Givetvis kan dom individerna ha äkta engagemang, men i bakgrunden finns med säkerhet de sedvanliga jättarna.
  I fallet Apple bluffade man om att två grabbar startade företaget i ett garage.
  Kina visar att statedriven capitalism är ett framgångsrikt recept.
  Fö är även Japans snabba framväxt efter WWII ett exempel.

  • Kina har ingen statsdriven kapitalism. Kina har ett socialistiskt system med otroligt fin samordning och kraftsamling, men nästan alla beslut fattas lokalt på mycket låg nivå. Statens primära roll är inte att styra, reglera begränsa, övervaka och kontrollera och som i Sverige, utan att möjliggöra och och öppna dörrar för utveckling. Man arbetar på totalbilden. Ett exempel jag läste nyligen i en kinesisk tidning. Mobiltäckning. I väst drivs mobilföretagen kommersiellt. Det betyder att där det finns liten användning, och därmed lite inkomster, finns ingen täckning. Sverige till exempel auktionerar ut frekvenserna till höga priser, och det gör det dyrare att ringa. I Kina kräver man täckning överallt, och frekvenserna är gratis. Mobilsystem är en katalysator för samhällets utveckling, inte en inkomstkälla för staten. Samma sak med transport. Biljetter i Sverige kan vara 20 gånger dyrare än i Kina för stat och kommun tar ut saftiga banavgifter och skatter, som läggs på biljettpriset. I Kina är transporter rena blodomloppet och katalysatorn för att samhället skall utvecklas. Regelbundet vill järnvägarna höja priset på biljetter för att få bättre vinst. Regeringen säger – NEJ.

 4. Klimatförändringen kan bli ett drömläge för kapitalismen,tänk va bra att kunna lägga på ett sk. klimat pålägg på alla möjliga varor så vi kan döva vårt samvete och förtjänsten ökar.Sedan har vi våra underbara politiker som nu får en chans att ta ut en klimatskatt på allt möjligt och vi då,vi kommer att med glädja att betala, för så kan vi sova gott samtidigt som vi gör det rätta och räddar klimatet,god natt.

   • Socialister gör precis samma sak.
    Socialister vill få in pengar genom att höja skatter så mycket det bara går.
    Mitt förtroende går till dem som är bäst på att hushålla.
    Slöseriet kommer aldrig någonsin få min röst.
    Den egenskapen är inte kommen av miljön. Det är istället något jag fått genom mina gener.
    Jag är förvisso barn av 1960-talet men inte från den sortens familj där man åt upp hälften, kastade resten samt fimpade cigaretten i såsen som var kvar på tallriken.

    • Du har inga belägg för ditt påstående och du skriver vad du menar med ”socialister” noterar jag.

    • Beror på vilken socialism du talar om. Den centralstyrda och hårdföra kapitalsocialismen av sovjettyp som Sverige har, en ekonomisk diktatur, eller socialism i form av en delningsekonomi.

  • Det är precis vad som händer just nu. Storfinansen och storbolagen riktigt dreglar över alla nya potentiella inkomstkällor klimat hysterin för med sig. Se bara på bilindustrin, 600,000 för en ”miljöbil” som i verkligheten är rena klimatbomben. Att skal ner till Kinas små lätta elbilar för 40,000 i en delningsekonomi som ger vinster på 95% utsläpps-vis. Glöm det, det blir ju rena katastrofen för bilindustrin.

 5. Inte socialist, pragmatiker. En i stort sett utdöd kulturform och form av ledning numera, åtminstone i Sverige och väst. Numera skall allt vara ”demokratiskt” och ”ideologiskt politiskt korrekt”. Om det fungerar tycks inte ha med saken att göra. Kom ihåg Kina, 1912 till 1949 var allt ”demokratiskt”, mellan 1949 och 1978 var allt ”ideologiskt”, det kostade 100 miljoner människoliv. När Deng växlade spår till pragmatik 1978, se vad som hände. Hans ord illustrerar. ”Vad spelar det för roll om katten är svart eller vit om den fånga mössen. Ännu i Sverige är allt som räknas just färgen på katten. Skatter som samhällsstyrning är det mest destruktiva man kan tänka sig. Kina är heller inte det mest ”förorenande landet då det gäller fossila bränslen”, så är det inte längre. Kina är föregångaren. Korrekt relaterat minskade Kinas utsläpp med 4% 2018, och mellan 2005 och 2018 reducerade Kina koldioxidutsläppen med 45,8%. Sedan är inte mänskligheten hotat av något klimat, men det vore skönt om man kunde sluta elda upp planeten. Kinas samhällssystem har visat sig fungera mycket bra, med det är rena skräckscenariot för amerikansk kapitalism. Många anser att kapitalism är överlägsen socialism, men då talar man om sovjetsocialism, alltså en socialistisk kapitalistisk diktatur.

  • Inte hade väl Kina en fungerande demokrati under kriget mot Japan och inbördeskriget?

   Att Kina haft en fantastisk ekonomisk utveckling efter Maos död är tydlig. Men den var inte så dålig under hans tid heller.

   Vad säger statistiken?
   * Tillväxten i Kina var mycket god även under en stor del av Maos tid, omkring 5-6 % per år. Enligt uppgifter från Världsbanken var medellivslängden i Kina 36,3 år 1960 , 66,8 år 1980, 70,3 år 2000. Motsvarande siffror i Indien var 44,3 år, 54,2 år och 62,9 år. Medan medellivslängden i Kina ökade med 30,5 år mellan 1960 och 1980, en period då Maos politik i stort sett tillämpades uppgick ökningen i demokratiska, kapitalistiska Indien till 9,8 år.
   Källa: Världsbanken. World Development Indicators online.                                              I Minqi Li. The rise of China and the demise of the capitalist world economy. New York:Monthly Review Press, 2008.

   * Ur en intervju med den kände vänstermannen och lingvisten professor Noam Chomsky i Counterpunch

   ”Se på det maoistiska Kina, som alla förväntas avsky. Om man ser på det så sparades 100 miljoner liv jämfört med det demokratiska kapitalistiska Indien, tack vare hälsoprogrammen på landsbygden. 100 000 000 (100 miljoner) människoliv är inget litet antal (motsvarar c:a drygt 15 % av befolkningen, dvs. c:a 1,5 miljoner av Sverige befolkning), och siffran innefattar den stora hungersnöden. Ingen kan tala om det. Och om man ser på de kapitalistiska reformerna så minskade dödligheten mycket kraftigt under Mao, men började plana ut 1979.” – Intervju med Noam Chomsky

   Mao Tse Tung noterade att hälso- och sjukvården främst var inriktad på de 15 % som bodde i städerna och initierade en ökad satsning på landsbygden och på förebyggande mediciner. Kinas system med barfotaläkare visade sig framgångsrikt och WHO såg de som ett mönster för utvecklingsländerna.

   • Kina etablerade demokratin och republiken Kina 1e januari 1912. De första allmänna valen hölls i december 1912. Den sista valen tog plats 1948. Avsikten var att det skulle vara en demokrati efter västerländsk modell, men dom fick den aldrig att verkligen fungera. Det var därför jag satte ”demokrati” inom ””. Det var inte ett enda inbördeskrig, utan massor, genom åren slogs över 30 krigsherrar med varandra till eller från, kommunisterna var bara en av dom, och ett tag blev dom nästan helt utplånade. Journalister, författare, och konstnärer, betalades av krigsherrarna för att hetsa befolkningen mot andra grupper. Den delen av historien upprepades i Tredje Riket som bekant, och vi ser precis samma sak just idag när främst DN och statliga media hetsar mot kineser, och precis med samma metoder. Många uppfattar ”inbördeskriget” som en väpnad kamp mellan kommunisterna och nationalisterna till och från mellan 1927 och 1949, och huvudsakligen mellan 1945 till 1949, men det var egentligen bara slutskedet, och den var knappast ens ”väpnad” alltid. Ett exempel. Det fanns ett mycket välkänt ”slag” över en viss bro där kommunisterna hävdade att dom efter hårda strider hade framgångsrikt erövrat bron. Sanning var att Nationalisterna hade tagit till harvärjan och stuckit, så det var bara att i god ordning promenera över bron när kommunisterna anlände. http://cpc.people.com.cn/mediafile/200609/28/F200609281656012232426212.jpg Tillväxten under Mao var god, speciellt fram till 1957, men inte att förglömma, från en mycket låg nivå, så %-talen ljuger lite. Sedan var det inte lika dant över hela Kina, vissa hade det bra, medan andra väldigt dåligt. Systemet med barfotaläkare var framgångsrikt i den betydelsen att det fanns nästan inga alternativ. Bra mycket bättre än ingenting. Få vet det, men det var faktiskt Mao som startade ettbarnspolitiken, som var en familjeplaneringskampanj. Få barn betydde bättre välstånd var meddelandet.

   • Just det, och vad pågick INNAN ett sådant kraftverk byggs. För varenda kraftverk med effektiv modern rening som byggs betyder det dels att minst ett gammalt förorenande kraftverk utan rening rivs, och/eller att miljoner koleldar i hem och fabriker helt utan rening släcks, så nettoresultatet blir en markant förbättring, men det tycker alarmisterna är ofint eller oförskämt att få sig påpekat.

     • Anders Romelsjö. Energi kan utan större bekymmer erhållas utan att använda s.k. fossila bränslen.
      Nystart för kärnkraftsutbyggnaden i världen..
      Elproduktionen i världen är ungefär 20 000 TWh per år, varav cirka 150 TWh i Sverige. Det globala behovet ökar med några procent per år. Två tredjedelar av världens elproduktion sker i fossileldade kraftverk (kol, olja och gas). För att minska befarade framtida klimatproblem finns en tydlig ambition och inriktning att ersätta fossilbaserad produktion med koldioxidfri kraft. Därför finns det i många länder ett ökat intresse för ny kärnkraft. I första hand efterfrågas så säkra och moderna reaktorer som möjligt (de ska ju användas i 60 år). Det internationella branschorganet World Nuclear Asssociation (WNA) har sammanställt utbyggnadsplanerna i alla länder och bedömningen är att den installerade kärnkraftskapaciteten i världen kommer att vara nästan dubbelt så stor år 2030 jämfört med 2010. För de moderna nya reaktorer som nu och inom överskådlig framtid är aktuella för beställning kan man definiera övergripande mål och funktionella krav. Här några exempel: Förbättrad verkningsgrad. Längre livstid. Bättre bränsleutnyttjande. Ökad tillgänglighet. Standardiserade komponenter. Förenklade system. Flexiblare driftcykler. Ökad säkerhet.

      Något om energikällor i Sverige.
      Vindkraftverkens källa till energi är vinden, en förnybar kraftkälla utan utsläpp under drift. Men vindkraft fungerar bara när det blåser.
      Vattenkraft utvinner energi ur vattnet som flödar i våra älvar. Det är en energikälla vi kan lagra och styra, vilket gör att vi alltid har tillgång till förnybar energi. Vattenkraften är en del av ett naturligt kretslopp och orsakar nästan inga utsläpp. Därför är den en viktig energikälla för framtiden.
      Nära hälften av Sveriges el kommer från kärnkraft. Den är effektiv, driftsäker och släpper inte ut växthusgaser. ”Vattenkraft” driver sju av Sveriges tio kärnkraftsreaktorer med höga krav på säkerhet och avfallshantering.
      Kinas kärnkraft växer. Men inför den fjortonde femårsplanen 2021-2025 finns det ännu inget ställningstagande politiskt om hur mycket kärnkraften ska byggas ut. Siffror mellan 150 och 500 GW installerad effekt till 2050 nämns.
      Det senaste bygget av CFR-600 kom igång häromåret. Det har spekulerats en del i om att kärnkraftsutbyggnaden är på väg att avstanna. Därför är avtalet med Ryssland om export av fyra VVER-1200 till Kina en viktig signal om att Kinas program fortsätter.
      Utvecklingen i Kina de närmaste åren kommer att få stor betydelse för kärnkraften globalt och för möjligheten att hantera klimatförändringarna. Kina står inför flera vägval angående kärnkraftens framtida utveckling. Det är inte klart ännu om man kommer att fortsätta att satsa stort och om man lyckas kommersialisera den slutna bränslecykeln, eller om utbyggnaden kommer att bli mer modest. Oavsett vilken väg Kina väljer, så påverkar det oss alla. ”Vattenkraftt” driver sju av Sveriges tio kärnkraftsreaktorer med höga krav på säkerhet och avfallshantering. Vattenkraft utvinner energi ur vattnet som flödar i våra älvar. Det är en energikälla vi kan lagra och styra, vilket gör att vi alltid har tillgång till förnybar energi. Vattenkraften är en del av ett naturligt kretslopp och orsakar nästan inga utsläpp. Därför är den en viktig energikälla för framtiden.

     • Ingen anledning till att argumentera emot vad du skriver, Kinas kärnkraft har mer än fördubblats på senare tid. ”Problemet med kärnkraft är att det måste finnas tillräckligt med konsumtion relativt lokalt för att det skall vara praktiskt användbart. Man anlägger inte ett kärnkraftverk för att förse 200 familjer på en isolerad plats. En av de stora fördelarna är att ett kärnkraftverk producerar väldigt mycket energi per den yta det behöver. Därför anlägger Kina mycket kärnkraft i tätbefolkade områden där det råder brist på utrymme. Solkraft, vindkraft och vattenkraft finns i väst, där det finns stora lediga ytor och sol och vind, och förutsättningar för vattenkraft. Sedan leder man världen i nya energislag som Torium reaktorer, och hur man skall använda ”avfallet” från dagens reaktorer. Bara mindre än en mikroskopisk del av energin är ännu använd i det avfallet. Min egen vision är att en dag kommer ett ”kärnkraftverk” att rymmas i en 40 fots container. Bygger man ett nytt område kan den förse området med elkraft i hundratals år. Samma sak med fartyg, men det är långt kvar dit ännu.

    • Karl W, du menar ” För varenda kraftverk med effektiv modern rening som byggs betyder det dels att minst ett gammalt förorenande kraftverk utan rening rivs” Berätta gärna för mig hur du vet det, helst med någon trovärdig källa. Enligt min uppfattning stämmer detta inte alls. Det normala är att man ansluter någon form av rening till ett befintligt kolkraftverk. Koldioxidutsläppen ökar ju fler kolkraftvek Kina bygger i eller utanför landet.
     I och för sig anser jag att hela debatten om koldioxidutsläpp är märklig och kan leda till ett sandlådekrig – vem har rätt. Vad det handlar om är att vi inte får förbruka jordens resurser fortare än de byggs upp. Därför skall vi avsluta all fossil användning fortast möjligt och använda energier som återuppbyggs fortare.
     Att Kina profiterar på kolkraftverk över världen är inte mindre kapitalistiskt än exempelvis USA.

     • Oberoende av din personliga ”uppfattning” så är det välkänt för de som följer nyheterna och är pålästa att gammal kolkraft har stängts ner i rasande takt i Kina, och jag har personligen observerat det under mina resor de senaste 6-7 åren. Det var länge sedan jag såg ett kolkraftverk i drift. Det går lika lite att ansluta någon rening till ett gammalt kraftverk som det går att ansluta något liknade till en gammal bil eller öppen spis, eller bygga om en bilmotor från 1950 till modern standard. Moderna kraft verk är helt enkelt totalt olika konstruktioner från grunden än de gamla, inte bara pannan utan hela systemet som kan vara 40%, 50% effektivare. Kolkraftverk kan faktiskt byggas med nollutsläpp idag, men inte ekonomiskt eller för praktisk drift. Bland annat sker förbränningen vid betydligt högre temperaturer under en strikt reglerad process. Sedan ”profiterar” Kina inte alls, utan man har idag världens mest avancerade teknik, utan Kinas insats skulle andra länder ha byggt kolkraftverk med gammal nedsmutsade teknik. Det hade blivit värre.

 6. Karl W, Visa gärna en källa på hur många kolkraftverk som stängs ned. Det ska tydligen byggas några nya https://www.wired.com/story/china-is-still-building-an-insane-number-of-new-coal-plants
  Det finns ju en del kolkraftverk i drift och du har inte sett något? https://www.carbonbrief.org/mapped-worlds-coal-power-plants
  Att bygga reningsanläggningar på befintliga kolkraftverk går alldeles utmärkt och är ofta en billigare lösning än att bygga nytt. Tro mig, jag har varit projektledare för flera sådana ombyggnader.
  Tror du att Kina skänker bort de kolkraftverk man bygger utomlands? Om inte så profiterar man just på att bygga dessa i andra länder. https://www.npr.org/2019/04/29/716347646/why-is-china-placing-a-global-bet-on-coal

  • Om du istället för att leta rätt på all amerikansk propaganda som baserats på många års gammal, ofta förfalskad statistik, och följde utvecklingen skulle du inte ens behöva fråga. Wired talar om ”insane” antal kraftverk, hela 90 stycken, och alla ersätter gamla nedsmutsade kraftverk eller ersätter miljoner koleldar helt utan rening. Visst finns det kraftverk i drift, det är bara så få att dom numera är svåra att hitta. Att bygga reningsanläggningar på befintliga kolkraftverk går alldeles utmärkt, men förbättringen är marginell, speciellt med hänsyn till kostnaden för installation och drift. Nya kraftverk är helt dramatiskt nya konstruktioner från grunden. Lösningen är billigare i investering, men rena idiotin sett över livslängden, 30 till 50 år. De flesta av dessa gamla kraftverk man skrotar i Kina är dessutom nära slutet på deras praktiska livslängd ändå. Att du har administrerat projekt betyder inte att du har kunskap om eller varit med om att beräkna och konstruera, lika lite som du blir expert motor och bildesign genom att köra bil. Kina säljer sina kunskaper kommersiellt, och dom är de mest framstående på området i världen just nu. Det ger en renare värld. Enligt förra klimatkonferensen är Kinas utsläpp bara hälften av USAs, dessutom är Kina närmare 5 gånger större i folkmängd om man utesluter allt som ligger utanför USAs Nordamerika. Dessutom har Kina minskat koldioxidutsläppen mellan 2005 och 2018 i relation till BNP med 45,8% https://mychinaway.wordpress.com/2019/11/28/kinas-utslapp-minskar-dramatiskt/ Josef Goebbels var expert på propaganda, men han har virala efterföljare.

    • Så långt det är möjligt och så snabbt man hinner med. Trots Kinas storlek är resurserna begränsade, man tar ett steg i taget. Det finns ingen prioritet att tillgodose utländsk propaganda, prioriteten är ett bra liv för Kinas innevånare.

   • Karl W, Ännu har du inte presenterat någon lista som visar att kinesiska kolkraftverk läggs ned i samma takt som nya byggs.
    Carbonbrief anger betydligt fler under konstruktion och planerade än antal som planeras att stängas ned.
    Om du tycker kolkraftvek i drift är svåra att hitta så kan Carbonbriefs karta kanske vara till hjälp?
    Mitt intryck är att din kunskap om kolkraft med rening är ganska låg och dessutom saknar du helt kunskap om min roll och kompetens som projektledare.
    Att du viftar med Göbbelspöket indikerar att du saknar bra och trovärdiga argument.

    • Jag tänker inte inlåta mig på någon ping-pong duell i sajt information, för jag vet mycket väl att du kan googla fram 25 sajter med förfalskad information och propaganda för varenda en jag kan hitta med korrekt information. Jag har använt Carbonbriefs information, och har bara hittat nedlagda kraftverk. Det är en propagandasajt med falsk information. Din nivå av kompetens för att göra den bedömningen framgår nog helt klart av dina inlägg. Igen, att vara administratör i ett projekt ger inte mer kunskap än att bli expert i bildesign genom att köra bil, oavsett självpåtagen titel. För både mig och andra som kommer från den tiden var det bra mycket mer allvar än ett ”spöke”. Dessutom, kolkraftverk i Kina läggs inte ner i samma takt som nya byggs, utan betydligt snabbare. Kina omstrukturera mycket framgångsrikt till ren energi, och till låg energiförbrukning. När besökte du ett kraftverk i Kina sist.

     • Karl W, Ganska enkelt, visa listan på alla de kinesiska kolkraftverk som är nedlagda. I det öppna kinesiska samhället borde det gå snabbt.

 7. Inte bara kol..
  https://www.rt.com/business/475357-china-oil-gas-pipeline/

  Peking meddelade på måndag inrättandet av ett nationellt olje- och gasledningsföretag, som kommer att kombinera de flesta av landets energiinfrastruktur och ger rättvis marknadstillträde för investerare.
  Enligt konsultgruppen Wood Mackenzie kan det nya företaget vara värt mellan 80 och 105 miljarder dollar.
  Det kommer att sammanfoga de nätverk som drivs av Kinas tre statligt ägda jättar – China National Petroleum Corporation (CNPC), Sinopec och CNOOC – under en enda operatör.
  Företaget kommer att ansvara för att bygga och sammankoppla olje- och gasstamledningar, gaslagring och toppbarberingsanläggningar, transportera råolja, oljeprodukt och naturgas genom rörledningarna, samt avslöja tillgänglighet för rörledning och lagringskapacitet till tredje part och möjliggöra tredje part dem att ansöka om tillgång.
  Det nya energiföretaget, vars bildning har beaktats sedan minst 2014, är en del av president Xi Jinpings strävan att effektivisera industrikapaciteten bland statligt ägda företag. Det kommer som en del av Kinas planer på att fördubbla sin infrastruktur för rörledning till över 240 000 km år 2025.

  Förra veckan lanserade Moskva och Peking officiellt en megapipeline som heter Power of Siberia (eller den östra rutten) för att leverera rysk gas till Kina. Därefter kommer det att kopplas till Kinas eget nätverk för att leverera gas så långt som till den östra kusten och bidra till att tillfredsställa landets enorma och växande energibehov. Kina är världens största importör av olja och näst största köpare av naturgas.

  • Intressant, och väntat. Det som kallas ”statliga förtag” är egentligen inte alls statliga utan ägs av stiftelser. Avsikten med det var att förhindra att oligarker eller etniska grupper skulle kunna köpa upp dom och bilda maktcentra, vilket ju har skett i USA där en etnisk gruppering nu har dominans i media, rustningsindustrin, BigPharma, BigFood, och teknologi industrin, eller utländska företag skulle köpa sig dominans och monopol. Vad man nu gör är att slå ihop flera sådana företag, och samtidig rensar ut en del gamla stolvärmare som suttit kvar från gamla tider. Nu knyts hela Asien och Ryssland alltmer tillsammans även ekonomiskt, och det blir en mycket tung motvikt mot USA hegemonin.

 8. […] Jag noterar särskilt mot slutet detta: “Frågan måste ställas om det verkligen är rimligt att kortsiktigt ekonomiskt tänkande – där kommande kostnader för klimatförändringen bagatelliseras och framställs som för stora och dyra för att motivera omställning – tillåts ligga till grund för fortsatt passivitet.” Och tänker på de som påstår att det är Kapitalet och storfinansen som är alltför “klimatalarmistiska”, och på oljeindustrins lobbystöd till desinformation, till gagn för fossilindustrin. I en kapitalistisk värld är det självklart att företag också tjänar på olika åtgärder för att motverka klimatförstöring. “Speaking ahead of the Gates Foundation’s Living Proof project launch with One International, the couple discussed their experience working on vaccines, malaria, education and reproductive health as well as the challenges of innovation, measurement of aid and the foundation’s role in developing countries”. – Bill Gates – Photo: Dfid.gov.uk,CC BY 2.0 Har Bill Gates rätt? “Det finns ingen förmögenhet att tjäna (på klimatet). Även om du har en ny energikälla som kostar lika mycket som dagens och inte avger koldioxid, kommer den att vara osäker jämfört med vad som finns idag i otrolig omfattning och har gått igenom alla regleringsproblem. Utan en betydande koldioxidskatt, finns det inget incitament för innovatörer eller andra att byta energikälla.”…”The world’s richest man, Bill Gates, has said that the private sector is too selfish and inefficient to produce effective energy alternatives to fossil fuels.” “Världens rikaste man Bill Gates har sagt att den privata sektorn är alltför självisk och ineffektiv för att producera energialternativ till fossila bränslen# Independent: Bill Gates says that capitalism cannot save us from climate change. Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist? […]

 9. […] Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist? Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen? Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt. “Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle. Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen? Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan? NY FN-rapport om klimatet […]

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here