Tagg: Bill Gates

Bill Gates älsklingsförfattare och Anders Hansens expert – Steve Pinker –...

I kvälls-serien "Aktuella artiklar för ett år sedan och idag" återpubliceras denna artikel om Stev Pinker, som fick framträda i Anders Hansens intressanta TV-program...

Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?

Ingress. Med tanke på dagens situation och diskussion återpublicerar jag i kvälls-serien "Aktuella artiklar för ett år sedan och idag" den här artikeln om...
Politik