Kanske kan Bill Gates rädda planeten?

37
2570

 

Denna artikel Bill Gates kan inte rädda planeten har upphittats och vänligen översatts av Catarina Östlund. Inte först gången som Bill Gates finns med i diskussioner om klimatfrågan – se nedan under ”Relaterat”.

Artikeln är skriven av Grace Blakeley, som är kolumnist på Tribune. Hon har skrivit ”Stolen: How to Save the World from Financialisation.”


Kanske kan Bill Gates rädda planeten?

Bill Gates åker runt och gör reklam för sin plan för att lösa klimatkrisen. Men hans nya bok ”How to Avoid a Climate Disaster” förbiser faktumet att samma kapitalistiska system som gjort honom så rik, är det som dödar planeten. Vi behöver en arbetarklassens miljörörelse.

Kan Bill Gates rädda världen från kapitalismen? Hans nya bok presenterar en plan för hur man ska uppnå netto-noll. Gates ansikte har prytt omslagen på flera tidskrifter nyligen, men trots alla fanfarer som blåsts sen boken släpptes är Gates plan deprimerande välbekant.

Gates hävdar, och många ekonomer med honom, att klimatförändringarna, är ett exempel på ett ¨marknadsmisslyckande”. Marknadens ”prissättning ” av koldioxidutsläppen har misslyckats, resultat har blivit att vi släpper ut för mycket CO2. Om regeringarna bara kunde bestämma det rätta priset på dessa utsläpp, då skulle marknadsmisslyckandet kunna rättas till, och planeten skulle räddas.

Utmaningarna handlar i själva verket om genomförandet. Om vi beskattar de förorenande verksamheterna mer, för att införliva de negativa externa effekter som kan kopplas till dem, vem ska då betala dessa skatter: de som utvinner och förbränner energiråvarorna, eller de som till slut konsumerar de producerade varorna? Och varifrån ska då pengarna komma till den gröna energin som måste subventioneras, eller till investeringar i forskning och utveckling.

Gates plan hyllas som progressiv, eftersom han sätter ett mycket större fokus på statliga investeringar för att minska det som han kallar den ”gröna premien” – dvs den extra utgiften för användningen av gröna alternativ – än han lägger på skatter, som oundvikligen skulle falla på konsumenternas lott. Ökade offentliga investeringar i grön infrastruktur och innovationer skulle innebära arbetstillfällen, minskad ojämlikhet och samtidigt begränsade utsläpp.

Men denna beskrivning säger mindre om Gates plan än om vår förståelse av ordet ”progressiv”. Klyftan mellan vänster och höger i den ekonomiska politiken har reducerats till en fråga om statliga utgifter. De till vänster om denna klyfta (tydligen inklusive Bill Gates) hävdar att vi kan fixa kapitalismen med en starkare statsmakt, medan de till höger hävdar att statliga ingripanden i sig, är problemet.

Men förespråkarna för de båda perspektiven utgår ifrån att staten är en självständig enhet, som är helt åtskild från marknaden. Det är ett grundläggande misstag. Enligt deras uppfattning tillhör staten den politiska aktivitetens sfär, och den ekonomiska aktiviteten tillhör marknaden: staten kan ingripa i marknaden, men genom att göra det kommer ett område att ”politiseras” som normalt bör styras av den rena, fria konkurrensens oförfalskade logik som är kännetecknande för marknaden.

De till vänster, menar att det är en bra åtgärd: vi måste utöva viss politisk kontroll över den anarkistiska marknaden för att främja social rättvisa.

De till höger säger att det vore negativt: att kontrollera ekonomin genom politiska beslut kommer bara att medföra oönskade konsekvenser – stater som försöker åtgärda marknadsmisslyckanden skapar helt enkelt betydligt större problem med ”regeringsmisslyckanden”.

När det gäller haveriet med klimatförändringarna, formas hela debatten kring den relativa betydelsen av marknadens kontra regeringens misslyckanden. Men villkoren för utbytet är fullständigt felaktiga.

Stater och marknader är inte avskilda områden som styrs av olika slags logik: de är starkt sammankopplade. Stater utövar inflytande och agerar inom marknader, antingen genom att tillämpa lagar som fastställer spelreglerna eller genom att använda sin ekonomiska makt att påverka produktionen, samt anslå och fördela resurser.

Och utövandet av statsmakt är inte neutralt: det påverkas av marknadens resultat. Olika intressegrupper kämpar för att dominera statliga institutioner, och den kampen påverkas i sin tur av balansen mellan de klasser som har makten i samhället som helhet.

Orsaken till att de flesta allvarliga försöken att ”rädda klimatet i världen” har avbrutits, beror på oförmågan att förstå just detta. Handelssystem för utsläppsrätter (ETS, Emissions Trading Schemes), som de som EU har utfärdat, innebär försök att ta itu med marknadsmisslyckanden genom att bygga nya typer av marknader som kan reglera sig själva. Men som alla marknader formas de av aktörer som konstruerar och verkar inom dem, och är beroende av dessa aktörers ekonomiska styrka.

Stater och internationella institutioner, som själva är påverkade av starka företagsintressen, har konstruerat utsläppsmarknader som helt enkelt har inneburit nya möjligheter för privata intressen att göra vinster, utan att rätt stimulans skapats för företagen att ändra sitt beteende. Detsamma kan sägas om ESG-ramverkets (Environmental, Social, and Corporate Governance) initiativ för “ansvarsfulla investeringar”, som har slussat vidare kapital till finansinstitut som lånar ut pengar till stora fossila bränsleföretag.

Grodan och skorpionen. (https://www.whoneedsnormalcy.com/2017/03/not-your-nature-your-choice-abuse-life.html)

Vårt förtroende för att storföretag och kapitalistiska stater ska lösa klimatkrisen leder tankarna till fabeln om skorpionen och grodan: en skorpion får lifta på en grodas rygg över en flod, men när de kommit halvvägs sticker skorpionen grodan med sin gadd, något som kommer att dränka dom båda. Grodan frågar skorpionen varför den har gjort en så uppenbart självdestruktiv sak, den svarar: ”Jag kunde inte hjälpa det. Det ligger i min natur.”

Förstörelsen av naturen är en del av kapitalismens natur, vars centrala logik är evig ackumulering (anhopning) av kapital. Även om en lösning av klimatförändringarna i slutändan skulle gynna den kapitalistiska klassens intressen som helhet, skulle alla ingripanden som är tillräckligt stora för att lösa problemet (som inte innehåller ”lösningar” som riskerar att halva planeten dränks av stigande havsnivåer eller måste överges på grund av ökande temperaturer) inte kunna finnas kvar för att de skulle störa denna kapitalackumulation för mycket.

Det är meningen att den kapitalistiska staten ska lösa denna utmaning genom att uppmuntra-eller att tvinga- företagen att ta till svåra åtgärder på kort sikt som till slut, på lång sikt, kommer att främja deras intressen. Men staten är också strukturellt begränsad av det kapitalistiska systemets natur: regeringarna förlitar sig på kapitalackumulering för att upprätthålla både sin legitimitet i allmänheten och deras värdefulla kopplingar till privata intressen.

För att hitta ut ur denna återvändsgränd krävs att det utanför dessa institutioner byggs upp en makt som är kapabel att styra vad som händer inom dem.

De enda som kan bjuda kapitalägarna motstånd är den organiserade arbetarklassen, och den enda verkliga motvikten till den kapitalistiska statens makt är majoriteten av människors organiserade makt.

Vi kan inte lita på att Bill Gates löser klimatkrisen, men vi kan inte heller lita på Joe Biden.

Vi, som tillhör majoriteten av människorna på planeten – vi som kommer att skadas mest av klimatförändringarna – måste mobilisera oss för att kräva ett annat sätt att organisera samhället på: ett som bygger på att tillgodose de mångas behov snarare än de fås girighet.

 

Föregående artikelRyssland minskar beroendet av USA-dollar
Nästa artikelSå vem vill ha ett hett krig?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

37 KOMMENTARER

 1. Självklar lösning.
  Det tror jag alla förstår.
  Det problematiska är att komma dit, inte att förstå vad som behövs.

  • Bra om många förstår det, och helt rätt fråga ”hur ska man komma dit?” ”De enda som kan bjuda kapitalägarna motstånd är den organiserade arbetarklassen, och den enda verkliga motvikten till den kapitalistiska statens makt är majoriteten av människornas organiserade makt.” Vad väcker det stycket för tankar hos dig? Själv tänker jag att många klimataktivister har börjat inse att man inte kan förvänta sig något av politikerna….och att massorna måste organisera sig…

   • Intressant att du säger det. Du, med många flera, har tydligen helt missat att vad du beskriver är redan genomfört i Kina. ”Massorna” är organiserade. Västlingar kallar det ”kommunistpartiet” och väst propagandan försöker framställa det som ett centralstyrt sovjetkommunistiskt parti, men det är just en gräsrotsstyrd folkrörelse. När man reser i Kina är det som att resa mallen olika länder. En storlek passar inte alla. Folk kan bestämma över sitt eget liv. ”Kapitalisterna” i Kina är just arbetarna. Ta Kinas rikaste man, Jack Ma, han började som oanställbar jobbare, och blev engelsklärare.

     • Det gör han inte alls. Bara i USA propagandan. Jack Ma sa upp sig som Alibabaa CEO 2013 och ersattes av Jonathan Lu, som ersattes av Daniel Zhang 2015. 2020 sa han även upp ,sig från Softbanks styrelse och ersattes av Masayoshi Son. Några av hans uttalande är att ”Jag räcker inte längre till som person.” ”Nu är jag rik, så jag har råd att lära andra att bli rika.” När Jack Ma nyligen försökte bilda Kinas ”Djupa Stat” stoppades han resolut av regulatorerna, och Jack Ma har varit påtagligt tyst och osynlig sedan. Jack Ma har även släpp alla juridisk kontroll av företagen i gruppen 2021. Jack Ma har huvuddelen av aktierna i Ant, 50.52% , och Ant ”bara” 32.65% i Alibaba. Jack Ma’s direkt ägarskap av Alibaba är 4.8%.

      Här skär sig språkbruket med verkligheten. USA företag arbetar på att skapa monopol och dominans för att skapa marknadskontroll, politiskt och monetärt, Den Djupa Staten, och att bara tillåta en liten kontrollerbar konkurrens för syns skull. Jag vet inte hur många gånger jag har lyssnat på amerikanska direktörer som mässar ”Konkurrens är utmärkt, om vi kan kontrollera den”. Exempel Facebook, Google, Twitter, etc. Kina tillåter inte det, konkurrens skall vara verklig, inte mara en chimär eller hägring, och då bölar USA företagare och politiker, vilket är samma sak, om otillåtna metoder. Kina arbetar så att oberoende av vem som äger ett företag skall det tjäna sina kunder, här allmänheten, inte sina ägare. I USA är det tvärt om, företagen tjänar enbart sina ägare, kunder och allmänhet är bara medlen och verktygen som utnyttjas av oligarkerna. Det kallar vi kapitalism, och därför äger en liten del allt mer av kakan. När det gäller fallet Kina är ett bättre språkbruk att ägarna ”förvaltar” företaget, istället för att säga att dom ”leder” och ”äger” företagen. Jack Ma’s fall går igen i miljoner företag i Kina av alla storlekar. Det är arbetarna som har blivit kapitalisterna som äger och driver företagen, inte ett fåtal oligarker.

     • Som tillägg. Jack Ma leder alltså inte längre något företag. Vad han höll på med var att genom en IPO skapa en oligarki i Kina, en maktkartell eller en Djup Stat, som kollektivt skulle bli så mäktig att den kunde köra över och styra regeringen. Det är vad som pågår i USA där oligarkin driver USAs regering och i realiteten är de verkliga makthavarna, vilket vi såg i senaste USA valet. I Kina satte man upp ett ytterst komplicerat ägarsystem, ett komplicerat nät och ägarstruktur som dolde vilka de verkliga makthavarna var. Det var Jack Ma i maskopi med ett antal andra. Glöm i sammanhanget inte Kinas system med Guanxi, personliga nätverk av som oftast osynliga personliga relationer och intressen som samverkar. Regeringen såg vad som höll på att hända och satte effektivt stopp för det. I Kina anser man att det skall finnas en enda ansvarig ledning på alla nivåer, som skall styras från folknivå, gräsrötterna, och kommunikationen mellan den ansvariga ledningen och folket skall vara direkt, utan mellanhänder som journalister eller oligarker.

 2. Vet inte om du läst mina inlägg i andra trådar, men generellt är jag anarkist, för direktdemokrati och mot privat ägande
  Tror kanske att klimatet är för misshandlat för att det ska gå att lösa med sunt förnuft.
  Det enkla är att säga ”gör om gör rätt”, tyvärr har nog det flygplanet gått.
  Jag är inte tillräckligt insatt för att säga något annat än att det är åt helvete med mycket.
  Men generellt tror jag i denna fråga som i många andra att det inte hjälper så mycket att skruva lite.
  Vi måste skapa ett nytt samhälle.

  • Du skriver ”Vi måste skapa ett nytt samhälle.” det håller jag helt med om. Och många i klimatrörelsen inser att jakt efter vinst inte rimmar med omsorg om naturen…Är vi överens om det här:“De enda som kan bjuda kapitalägarna motstånd är den organiserade arbetarklassen, och den enda verkliga motvikten till den kapitalistiska statens makt är majoriteten av människornas organiserade makt.” ? Jag vet inte riktigt hur ni anarkister tänker?

   • Den största skillnaden mellan anarkister och socialister/kommunister är hur problemet skall angripas.
    Anarkister anser att maktutövning skall förbjudas, medan andra som önskar socialism talar om motkrafter till det existerande.
    Alltså, vi vill avskaffa problemen, ni vill skapa en motkraft till problemet.
    Med det är egentligen en ideologisk fråga.
    Kanske borde finnas en tråd med allmänna ideologiska frågor på GP, utan annat ämne än ideologi.
    I sakfrågan är vi nog överens, frågan är vad som är bäst.
    Förbjuda makt (anarki), eller bekämpa makt (socialism/kommunism).

    • Du skriver ”Anarkister anser att maktutövning skall förbjudas”, om vi nu tar klimatet och majoriteten av folket anser att vi ska lyssna till vetenskapen när det gäller klimatet, och handla som forskarna föreslår. Men så finns det några som absolut inte vill det. Dom vägrar att lyssna på forskarnas direktiv. Hur tänker du att man ska lösa den frågan?

     • Om människor inte tror att en viss lösning är det bästa får man förklara bättre.
      Tror människor i grunden är förnuftiga.
      Om några inte ser problemet är det för dåligt förklarat.

  • Emil du frågar ”Hur kan planeten räddas från sådana som Bill Gates?” Jag tycker att det står bra i artikeln här ovanför: ”Men staten är också strukturellt begränsad av det kapitalistiska systemets natur: regeringarna förlitar sig på kapitalackumulering för att upprätthålla både sin legitimitet i allmänheten och deras värdefulla kopplingar till privata intressen.
   För att hitta ut ur denna återvändsgränd krävs att det utanför dessa institutioner byggs upp en makt som är kapabel att styra vad som händer inom dem.
   De enda som kan bjuda kapitalägarna motstånd är den organiserade arbetarklassen, och den enda verkliga motvikten till den kapitalistiska statens makt är majoriteten av människornas organiserade makt.” Marx skrev att ”det är arbetarklassens historiska uppgift att få slut på kapitalismen” på samma sätt som han förklarade att det var borgarklassen som fick slut på feodalismen osv….sätt igång och ”beväpna dig med kunskap” och gå med i miljörörelsen och hjälp dom att se hur vi ska kunna förändra världen. Och vi alla måste ut och stödja Gretas ”Lyssna på vetenskapen!” och kräva att politikerna handlar efter deras direktiv.

 3. Jerry du skriver”
  ”Om människor inte tror att en viss lösning är det bästa får man förklara bättre.
  Tror människor i grunden är förnuftiga.” Det finns en dansk författare som heter Hans Scherfig som har skrivit en bok som heter ”Frydenholm”, den handlar om en fiktiv by i Danmark strax före och under den tyska ockupationen, han beskrev hur de olika människorna agerade, sa och tänkte ……Boken sändes som en radioföljetong i Danmark efter kriget…Många människor hörde av sig, och tyckte att boken skildrat just deras lilla stad eller by ”men hade Scherfig inte varit lite orättvis när han beskrev läkaren i stan” typ, de trodde helt enkelt att det var en dokumentär ”roman” om just deras stad. Ens sätt att tänka bestäms av den plats man har i samhället i förhållande till produktionen, påstod Marx, så en del kommer att bli väldigt svåra att övertyga, tyvärr. Jag tror att det är ofrånkomligt, i vissa situationer måste man ta till maktmedel, frågan om klimatet hinner inte vänta på att alla som absolut inte vill ett systemskifte ska övertygas, då hinner jorden gå under. Vissa är man nog tvungna att sätta bakom lås och bom, eller i omskolningsläger.

 4. Tror du är för pessimistisk.
  Evolutionen kommer lösa problemet.
  Vi behöver bara vänte några 100.000 år så kommer vi tänka bättre.
  Vi ger aldrig upp.
  Det är bara att vänta på att dumhet vittrar bort.
  PS jorden kommer inte gå under, inte ens alla människor.
  Vi tål nog en 10-15 grader varmare utan att utrotas.

  • Aha, Jerry Gullstrand, du utgår ifrån vad du TROR. Men det gör inte jag. Min världsåskådning är materialistisk, dvs den utgår från verkligheten. Och din är idealistisk, dvs du utgår från vad du tror om verkligheten.
   Det är utmärkande för den borgerliga ideologin, och den vill ju inte ändra på själva ägarförhållandet, dvs det är helt okay att en extremt liten del av mänskligheten äger nästan allt.
   Är det utmärkande för alla anarkister, eller kanske bara du som tänker så? Nåväl, nej, vi tål definitivt ”en 10-15 grader varmare utan att utrotas”.

   Johan Rockström sa i söndagens Agenda så här:“Utfasningen av den fossila energianvändningen i världen av kol olja och naturgas är bara en del av pusslet, faktum är att det är den enklare delen av pusslet, det är precis lika viktigt att transformera hela jordbruket i världen, från att vara den enskilt största källan av växthusgaser till att bli en sänka av växthusgaser.
   Och samtidigt måste vi upprätthålla kolsänkorna i alla de naturliga ekosystemen i världen, skogar, våtmarker permafrosten och i haven för de tar upp idag 50 % av våra utsläpp.
   Våra möjligheter att hålla 1,5 graders gränsen styrs inte bara av att fasa ut kol olja naturgas, utan lika mycket av hållbar förvaltning av naturen, och det här måste ske samtidigt som vi dessutom får ner metanutsläpp, kväveoxid, och alla luftföroreningar som också är i mångt och mycket globalt uppvärmande gaser.
   Så här är en hållbarhetsomställning, och här har vi fokuserat så mycket kraft på kol olja och naturgas som är otroligt viktig, men vi måste få det här helthetsgreppet, och vad är sannolikheten att vi lyckas? Det är inte säkert att vi gör det men fönstret är fortfarande öppet, även om det bara är på glänt. “

   • Ojdå.
    Visste inte att du var fundamentalister.
    Det är nämligen bara de som tror att vi vet något och inte tror.
    För att veta något måste man ha kontakt med en absolut sanning.
    Grattis om du har det.
    All vetenskap bygger på tro, sannolikhet vedertagna sanningar och antaganden.
    Människor som Tror att de vet är de farligaste av alla.
    När man TROR att man vet är chansen till fanatism betydande.

     • Samma typ av bevis som sa att jorden är rund, kvinnor kan inte rösta och atomer är det minsta som finns.
      Eller är det någon annan typ av bevis?

 5. Så länge det är konsensus är det bara en överenskommelse.
  För konsensus behövs inga bevis, bara att tillräckligt många tycker lika.
  Beror lite på hur man ser på sanning, för mig är en sanning något som stämmer nu, förut och alltid.
  Konsensus har inget med sanning och vetande att göra.
  Vetenskap är för övrigt ett missvisande namn, borde heta såvittvivetenskap eller troskap eller konsensusskap.
  I sakfrågan det gällde står jag nära din åsikt.

 6. Jerry! ”Men om man inte får ha konsensus inom vetenskapen, så blir det omöjligt och meningslöst att ägna sig åt vetenskap.
  Konsensus om en vetenskaplig fråga uppstår inte på en dag. Som exemplet med plattektoniken visar så kan det krävas decennier av vetenskapligt arbete för ett konsensus att växa fram, allt eftersom nya metoder utvecklas och förfinas, nya evidens (bevis) blir tillgängliga och teorierna utvecklas. Konsensus eftersträvas inte som ett självändamål, utan uppstår ur en gemensam strävan att förstå hur naturen fungerar. För vetenskap är ett kollektivt företag, där olika forskare bidrar med olika bitar, och där man bygger vidare på vad andra forskare har funnit. En del bitar kanske inte passar ihop (och då kan det gå hett till), och en del bitar kanske visar sig vara fel, men en del kommer att visa sig hålla över tiden, och blir till en del av ett konsensus. ” Lars Karlsson Uppsalainitiativet

  • Jerry Gullstrand, en fråga, du säger att du är anarkist. Och att du inte accepterar maktutövande. Är det så att ni anarkister inte litar på några som helst auktoriteter? Om det är så, så kan jag förstå att du inte godtar ”vetenskaplig konsensus”.

  • Så är det ju inte…Konsensus ska inte finnas inom vetenskapen för då stelnar den och kommer inte framåt! Läs bara de senaste rönen om myoner inom partikelfysiken..Den ”konsensus” som fanns tidigare om myoner blir helt kullkastad! Precis samma sak med klimatet…Det enda man kan vara överens om är att CO2 i de halter det är frågan om har ingen eller liten påverkan på det globala klimatet och nu när solen är på väg mot en mer inaktiv fas i solcyklerna så är kallare klimat att vänta vilket ju historiska observationer bekräftar…Klimathysterin är bara något globalisterna hittat på för att höja skatter och den egna förmögenheten!

   • Konsensus har alltid funnit av och till inom vetenskapen. Motsägs inte av att ny kunskap rubbar konsensus, men det är väl det du menar.
    Konsensus om vissa frågor rubbas sannolikt inte, te.x. att jorden snurrar runt solne.

    • Som ett exempel så ansågs fysik vara ett område som var ”färdigstuderat” i slutet av 1800-talet och inget att öda tid på eftersom konsensus var att Newton hade räknat allt rätt men det fanns folk som tvivlade som Maxwell, Einstein och andra som misstänkte att det inte alls var klappat och klart! Konsensus ska inte finnas inom vetenskapen…Jorden snurrar lokalt runt solen men i verkligheten snurrar jorden och solsystemet runt Vintergatans gravitationscentrum och så vidare…

 7. Jerry Gullstrand, en fråga, du säger att du är anarkist. Och att du inte accepterar maktutövande. Är det så att ni anarkister inte litar på några som helst auktoriteter? Om det är så, så kan jag förstå att du inte godtar ”vetenskaplig konsensus”.

  • Det är upp till var och en att förhålla sig till ”vetenskaplig konsensus” Vad nu skillnaden är på det och övrig konsensus.
   Jag kan göra en topplista på de 10000 fall av konsensus där felaktiga överenskommelser betraktats som ”sanna”
   Börjar lar med några exempel.
   Säg till om du vill ha fler.
   Jorden är platt.
   Jorden är centrum av universum.
   Atomer är de minsta partiklarna.
   Homosexualitet är en sjukdom.
   Kvinnor klarar inte av att rösta.

   Om du litar på konsensus skulle du stött allt ovanstående vid rätt tidpunkt.
   Är konsensus bra bevis fortfarande?
   Konsensus betyder BARA att tillräckligt många tycker lika fel.

   • Nå, Jerry, hur tror du att det kommer sig att människor har lyckats skicka raketer till månen, om man inte har haft vetenskaplig konsensus att utgå ifrån?

    • Mycket troligare att det gick för det var möjligt än att det gick för att tillräckligt många ansåg det, även kallat konsensus.

 8. Allt är relativt och ibland kan man se det goda på olika sätt, vissa tycker att kasinon är skrot, andra tjänar pengar där. Bill Gates tog med sig myggnät som behandlats med repellenter för att skydda mot myggor som humanitärt bistånd till Nigeria, men lokalbefolkningen använde näten för att fiska, vilket resulterade i att vattnet förgiftades av repellenterna etc. så de förbjöd import av myggnät.

 9. Benny, du skriver ”Konsensus ska inte finnas inom vetenskapen”, om du tror på det, hur tror du att man lyckats skicka upp raketer till månen? Det måste ju råda vetenskaplig konsensus om en hel mängd saker, om formen på jorden, hur jorden rör sig, hur fort den snurrar, och samma sak för månens rörelser och en massa andra parametrar för att kunna landa ett föremål på månen.
  Konsensus betyder ju självklart inte att ex fysiken är “färdigforskad” det finns fortfarande massor av saker som forskarna inte kan förstå sig på, mörk materia ex, men om inte konsensus fanns så skulle inte vetenskapen kunna utvecklas. Einstein byggde vidare på Newtons teorier, och vissa saker som Newton kom på gäller fortfarande.
  Du påstår att “nu när solen är på väg mot en mer inaktiv fas i solcyklerna så är kallare klimat att vänta vilket ju historiska observationer bekräftar…” Jag undrar vilka vetenskapliga studier bygger du det påståendet på?
  Jag ser det som självklart att forskarna har koll på naturliga processer som kan påverka klimatet på jorden.
  Du skriver: “Klimathysterin är bara något globalisterna hittat på för att höja skatter och den egna förmögenheten!” Jag förstår, du litar inte på vetenskapen av politiska skäl.

 10. En fråga till dig Catharina.
  När råder konsensus?
  När 51%, 75% eller 100% tycker lika?
  För dig räcker tydligen konsensus, för mig räcker sanningen.
  100% konsensus betyder inte att det är sant för mig?
  Hur många % konsensus krävs för att du anser det som sant?

 11. Professor Olle Häggström, matematisk statistiker vid Chalmers, född 1967 skriver bra i artikel “Vem kan man lita på” konsensus.pdf (chalmers.se)

  “Vad innebär vetenskaplig konsensus?
  Bästa lösningen på denna problematik är enligt min uppfattning att söka svaret, inte hos någon viss kategori forskare som personer, utan istället i den vetenskapliga tidskriftslitteraturen. Vetenskapliga tidskrifter tillämpar ett strikt så kallat refereegranskningsförfarande, vilket innebär att en forskare som skickar in ett manuskript för publicering får detta granskat av ett antal (som regel anonyma) forskarkollegor. Endast om manuskriptet uppfyller högt ställda krav på vetenskaplig kvalitet accepteras det för publicering. Att hålla sig till den vetenskapliga litteraturen då man bedömer forskningsläget blir därmed ett sätt att så gott det går förvissa sig om att endast den bästa och mest hållbara vetenskapliga argumentationen beaktas….

  Teorin [om att koldioxidutsläppen på sikt påverkar klimatet] kan lämpligen delas upp i två delteorier, nämligen den (a1) om att mänskliga koldioxidutsläpp bidrar till en förhöjd koldioxidhalt i atmosfären, och den (a2) om att en förhöjd koldioxidhalt i atmosfären via den så kallade växthuseffekten driver på den globala uppvärmningen. Den fysikaliska förståelsen för dessa båda fenomen (a1) och (a2) är idag mycket solid, och det går inte längre att hitta artiklar som tar avstånd från (a1) eller (a2), vare sig i de ledande tidskrifterna Nature och Science, eller i mer specialiserade klimatvetenskapliga tidskrifter. Båda delteorierna går dessutom långt tillbaka i vetenskapshistorien.

  Idén (a1) att mänsklig tillförsel av koldioxid till atmosfären leder till ökad koldioxidhalt kan synas självklar. Saken är emellertid inte så enkel som den ser ut, och man trodde länge att världshaven snabbt och lätt kunde absorbera nästan all den koldioxid som tillförs atmosfären. Denna uppfattning korrigerades emellertid på 1950-talet, då havens absorbtionsförmåga visades vara mer begränsad, främst på grund av den mycket långsamma cirkulationen mellan yt- och djuphav. Dessa och andra upptäckter, jämte gedigna mätserier över koldioxidhaltsförändringen i atmosfären från slutet av 50-talet och framåt, gör att fenomenet (a1) idag står bortom rimlig tvivel, och vår kvantitativa förståelse för det är också god. Förståelsen för växthuseffekten (a2) går ännu längre tillbaka i tiden, och handlar i hög grad om 1800- talsfysik. Den svenske kemisten Svante Arrhenius fann på 1890-talet en snillrik metod att uppskatta växthuseffektens storlek, och vi kan idag konstatera att han träffade någorlunda rätt storleksordning. Våra kunskaper om växthuseffekten har sedan Arrhenius dagar konsoliderats och förfinats, inte minst tack vare kvantfysikens modeller för molekylär strålningsabsorption. Sammanfattningsvis kan om (a1) och (a2) sägas att det visserligen är möjligt att ifrågasätta dem (precis som alla andra vetenskapliga resultat) men att de är så väletablerade att det skulle krävas en vetenskaplig revolution av sensationella proportioner för att kullkasta någon av dem. Därmed kan slutsatsen (a) om att antropogena koldioxidutsläpp driver på global uppvärmning slås fast bortom rimlig tvivel.”

  • Håller med, dock bevisar inte ett fall av konsensus att konsensus är sanning.
   Bevisar bara att konsensus antagligen var rätt denna gång.
   Nästa gång kan det vara fel.

  • Människans utsläpp av CO2 utgör cirka 4-5% av den totala mängden! Naturliga källor som vulkaner, haven, förmultning m.m gasar ut resten d v s 95-96%! Men om man tror att den lilla del som vi släpper ut leder till katastrof så får man väl tro det…CO2-halten har varit betydligt högre tidigare i jordens historia utan problem! CO2 är bara något globalisterna med propagandans hjälp lurat i folk att tro på! Och som sagt det finns ingen konsensus bland riktiga klimatforskare om CO2 är en växthusgas…Det är bara en skröna!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here