Vem har makten över världens hälsoorganisationer?

5
3994

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad…

Den här artikeln av Pål Steigan har vänligen översatts av en dam på västkusten som bor på samma plats som min yngre brors exfru kommer från. Frågan är inte bara intressant utan viktig. ”Världens mäktigaste man”, folkvald president i USA:s högst bristfälliga val, och en av världens främsta lögnhalsare enligt bl.a. Washington Post (och John Bolton) WP: President Trump made 16,241 false or misleading claims in his first three years drar tillbaka USA:s stöd till WHO, då han påstår att Kina har för stort inflytande. Ja, hur det med det egentligen?

Läs även

Vem styr den globala vaccinmarknaden?


Vem har makten över världens hälsoorganisationer?

Den som betalar måltiden bestämmer menyn. Detta är antik visdom, och den är högst aktuell när man ser på finansieringen och kontrollen av världens hälsoorganisationer. En studie publicerad i den prestigefyllda medicinska tidskriften The Lancet visar att det under de senaste decennierna har skett en markant förskjutning från långsiktig finansiering och över till en mer diskretionär (utan att vara bunden av bestämmelser) privat finansiering, och det är slående hur mycket mer makt Bill & Melinda Gates Foundation har fått över världens hälsoorganisationer.

Vem betalar för samarbetet i global hälsa?

Organisationen som kallar sig Faktisk.no. ansåg att de hade ertappat oss med ett allvarligt fel när vi pekade på den kontrollerande ställning som Gates Foundation har fått över WHO, Gavi, Cepi, Unitaid och The Global Fund. Vi presenterade vår kritik i artikeln “Erna Solberg ger 13 miljarder skattedollar till Gate-alliansen”. Det bemöttes med en så kallad ”faktakontroll” undertecknad av filosofen och författaren Morten Langfeldt Dahlback i rubriken Bill Gates kontrollerar inte vaccinorganisationerna som får pengar från Norge, och artikeln kritiserades som helt felaktig.

Vi svarade på det här: Är Faktisk.no tillräckligt insatta när de rycker ut till försvar för Bill Gates? Och vår advokat Stian Hultin Oddbjørnsen, Kluge Law Firm, skrev ett brev till ansvarige redaktören Kristoffer Egeberg i Faktisk.no som vi har publicerat här: Advokat: – Faktisk.no: s påståenden om steigan.no håller inte. Hittills har Egeberg inte svarat.

I sitt brev till Faktisk.no hänvisar advokat Oddbjørnsen till en intressant studie som publicerades i forskningstidsskriften The Lancet av Chelsea Clinton ogchDevi Sridhar 2017. Vem betalar för samarbetet inom global hälsa? En jämförande analys av WHO, Världsbanken, The Global Fund to fight HIV / AIDS, Tuberculosis and Malaria, och Gavi, Vaccine Alliance.

Studien visar att:

”Tre viktiga trender i den globala hälsoförvaltningen har under de senaste två decennierna varit: mot mer skönsmässig finansiering och bort från kärn- eller långsiktig finansiering; mot styrning av flera intressenter och bort från traditionell regeringscentrerad representation och traditionellt beslutsfattande; och mot stramare mandat eller problemfokuserade vertikala initiativ, och bort från bredare systemmål som eftersträvats av det multilaterala samarbetet.”

Det betyder alltså att den strategiska och långsiktiga programhantering som till exempel WHO har stått för, har ersatts med snävare mandat och mer problemorienterade initiativ. Detta i sin tur innebär att investerarnas roll har stärkts avsevärt:

”Dessa förändringar återspeglas i inrättandet av partnerskap som Global Fund för bekämpning HIV/AIDS, TBC och malaria och Gavi, Vaccine Alliance, samt i de ökade frivilliga bidragen till WHO och Världsbanken. Dessa mekanismer gör det möjligt för donatorerna att finansiera och tillhandahålla bistånd på ett sätt som de kan kontrollera och övervaka närmare vid varje steg. «

I synnerhet sticker en donator ut framför alla andra privata aktörer:

”Under de senaste decennierna har konsolideringen av inflytandet delats i tre av våra fyra fallstudieinstitutioner i de roller som USA, Storbritannien och Bill & Melinda Gates Foundation har haft för finansiering. Trots en ökning av initiativ i global hälsa kommer en stor del av finansieringen av globalt samarbete från några mäktiga donatorer. »

”Gavi förlitar sig till stor del på en konventionell bilateral donatorlista och är ännu mer beroende av Gates Foundation än den globala fonden är.” (Vårt utdrag.)

”Dessa förändringar återspeglas i inrättandet av partnerskap som Global Fund för bekämpning HIV/AIDS, TBC och malaria och Gavi, Vaccine Alliance, samt i de ökade frivilliga bidragen till WHO och Världsbanken. Dessa mekanismer gör det möjligt för donatorerna att finansiera och tillhandahålla bistånd på ett sätt som de kan kontrollera och övervaka närmare vid varje steg. «

Det inflytande som Gates Foundation har särskilt i Gavi är föga transparent eftersom besluten och parternas syn på dem inte offentliggörs. Och som Clinton och Sridhar skriver ”kan vara på grund av det starka inflytande de utövar tyst, eller för att Gavi matchar de synpunkter donatorerna, särskilt Gates Foundation, har.”

Att Gates Foundation kan ha ett sådant inflytande på världens hälsoorganisation kommer sig av att finansieringen av WHO har blivit mycket svagare under samma period. Om Donald Trump gör allvar av att dra tillbaka USA:s stöd till WHO stärker och befäster det istället Gates Foundations inflytande än att försvaga det.

Clinton och Sridhar drar slutsatsen att deras fallstudier visar att USA, Storbritannien och Gates Foundation “har fått ett ökat inflytande genom finansiering. «

Årliga utbetalningar till WHO, Världsbanken HNP, Gavi och Global Fund 1995–2012.

Detta diagram visar att finansieringen av WHO och Världsbanken har försvagats med tiden, medan Gavi och Global Fund har stärkts avsevärt. Studien visar vidare hur inflytandet har stärkts:

Genom att använda finansierings- och styrningsmekanismer i de gamla institutionerna, liksom genom att skapa nya organisationer, kan donatorerna lättare uppnå sina mål på grund av några få orsaker.

För det första har de systematiskt anpassat de globala statliga myndigheternas mål till sina egna mål.

För det andra har donatorerna skapat och genomdrivit incitament för prestanda. Som redan nämnts kan regeringar och andra donatorer använt budgetar som belöningar och straff i sina försök att få internationella institutioner att uppnå särskilda resultat.

För det tredje har donatorerna mer direkt minskat den tekniska kunskapsklyftan mellan sig själva och de globala hälsoinstitutioner som de stöder.

För det fjärde kan huvuddonatorer bättre övervaka vad globala organisationer gör.

Så var fallet fram till 2017 då studien skrevs. Sedan dess har Bill & Melinda Gates Foundation ökat sitt inflytande avsevärt, dels för att de har fått stora bidrag från Norge, men inte minst eftersom de nu har utsetts av EU till den privata huvudaktören i kampen mot coronaviruset.

Bill Gates - Photo: Dfid.gov.uk, CC BY 2.0
”Speaking ahead of the Gates Foundation’s Living Proof project launch with One International, the couple discussed their experience working on vaccines, malaria, education and reproductive health as well as the challenges of innovation, measurement of aid and the foundation’s role in developing countries”. – Bill Gates – Photo: Dfid.gov.uk,
CC BY 2.0

I ett uttalande som undertecknats av Italiens premiärminister Giuseppe Conte, Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands förbundskansler Angela Merkel, Europeiska rådets ordförande Charles Michel, EU:s ordförande Ursula von der Leyen och Norges premiärminister Erna Solberg kommer de tillsammans att ta initiativ för att samla in 7,5 miljarder euro för att utveckla ett vaccin mot covid-19.

Detta uttalande anger i klartext:

”Vi stöder WHO, och vi är glada att vara förbundna med erfarna organisationer som Bill och Melinda Gates Foundation och Wellcome Trust.

Varenda euro eller dollar som vi samlar in, styrs först och främst genom välrenommerade globala hälsoorganisationer som CEPI, Gavi, Vaccines Alliance, Global Fund och Unitaid, till så många som möjligt, så snabbt som möjligt, att utveckla och distribuera diagnostik, behandlingar och vacciner som kommer att hjälpa världen att övervinna pandemin.”

Att ”adlas” på detta sätt av EU förstärker naturligtvis den makt som Bill & Melinda Gates Foundation har över världens hälsoorganisationer och understryker ytterligare slutsatserna i 2017 års Lancet-artikel. Bill & Melinda Gates Foundation har blivit en gökunge i boet när det gäller organiseringen av världens hälsa.

Men är det så vi vill ha det? Är norska väljare och skattebetalare betjänta av det faktum att Norge så rundhänt öser pengar över en privat stiftelse, som Erna Solberg gör.

Det sägs att Cepi är ett norskt bolag där Gates inte har någon styrelserepresentation. Men Cepi grundlades i Davos av Norges och Indiens regeringar, Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust och World Economic Forum .Gavi, Vaccine Alliance, uppger själva att deras huvudpartners är «Världshälsoorganisationen, UNICEF, Världsbanken och Bill & Melinda Gates Foundation».

Och när Cepi fördelar medel, som de gjorde januari 2020, går pengarna särskilt till två företag, Inovio och ModeRNA, som båda startades av Pentagon, och som de är stolta över att vara förbundna med. I båda företagen är de vanliga misstänkta Vanguard och BlackRock stora aktieägare.

Med andra ord finns det all anledning att rikta ett ännu skarpare ljus mot det som är på väg att hända när det gäller makten över världens hälsoorganisationer. Genom osaklig och ogenomtänkt faktakoll försöker helt visst Faktisk. no att förhindra kritisk och grävande journalistisk kring ämnet. Men det bekräftar bara att de inte är ett nyhetsmedium, utan jobbar för Facebook och andra för att bedriva censur.

Förresten, Facebooks huvudägare och verkställande direktör Mark Zuckerberg är nära medarbetare till Bill & Melinda Gates Foundation.

Relaterat

Vem styr den globala vaccinmarknaden?

Föregående artikelBiden bombar Syrien och Irak för andra gången. Laddar upp för nya angrepp?
Nästa artikelPutins presskonferens med folket – bra idé för Väst att ta efter?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

5 KOMMENTARER

 1. ”Den som betalar måltiden bestämmer menyn.”

  I vårt land är det staten.
  Det vill säga alla de som arbetar och betalar skatt.
  För det är så när du skapar ett mervärde så måste du betala skatt till politikerna.
  Men även när du konsumerar och köper något för pengarna.
  På så sätt får politikerna en väldigt stor summa pengar att hantera.
  Men även ta ansvar för.
  Men det är i ansvaret det brister.
  Det är svårt att få fram något riktigt bra ansvar när något ägs gemensamt och där ägaransvaret bygger på förtroende från de som inte förmår, har möjliget rikta kritik eller ens vill det.

  Jag ser idag ett exempel på SVT hemsida om vår tandvårdsförsäkring som delvis betalas av skattemedel.
  Korruptionen är utbredd. Inte minst inom den politikerstyrda Folktandvården. Men den tandvård, eller vård överhuvudtaget, som skapats senaste decenniers migrationsvåg har visat sig skrämmande både till utförande och förskingring av skattemedel.
  Själva problemet är det gemensamma ägandet där ingen tar ansvar. Eller vill ta ansvaret som skulle behövas. Vårdproduktion verkar vara någon frizon från kontroll förmodligen därför den tidigare aldrig behövats. Men senare års utveckling i landet har faktiskt gjort stor skillnad.
  Möjligen när skamligheterna uppdagas och de tvingas ta ansvar men snart är det glömt och allt fortsätter som vanligt igen.

  Själv går jag tandläkaren hos privatägda Praktikertjänst. En tandläkarkedja spridd över landet.
  Hitintills har alla vårdande jag mött där varit av svenskt ursprung och kanske någon helt assimilerad från annat land. Men det är i så fall någon enstaka.
  För länge sedan sökte jag mig främst till Folktandvården då jag hade större förtroende för allt som ägs gemensamt. Men det fanns ingen plats för mig därför fick det bli det privata.
  Men idag är jag faktiskt tacksam för det därför jag upplever det mer seriöst.
  Politikerna har inte samma grepp över den privata sektorn därför kan det som varit (bra) finnas kvar och inte påverkas så mycket av politikernas ambitioner att förändra samhället.
  Utvecklingen i den progressiva huvudstaden Stockholm tycker jag verkar skrämmande.
  Känns absolut inte som en stad för en tryggad ålderdom där svagheterna kräver samhällets stöd.
  Ett stöd som egentligen finns men som missbrukas för vinningens skull.
  Och dom som skulle bry sig (politikerna) bryr sig inte.
  Om nu vår huvudstad Stockholm skulle vara ett ledande exempel för landet så kanske resten av landet är på väg åt samma håll?

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/folktandvarden-bland-de-varsta-i-regionens-utredning

 2. Angående forskningen om vaccin mot covid 19 vore det värdefullt att få reda på om de tidigare årliga influensavaccinerna ger ett mätbart skydd mot nuvarande pandemi. Eller kan det finnas en mätbar överdödlighet bland människor som tagit dessa vacciner?

  För ett par årtionden sedan kunde man läsa om Israels försök att skapa ett virus designat för araber. Att forskning inom området fortfarande pågår är väl troligt. Eventuella ”framsteg” i arbetet tycks numera vara sekretessbelagt.

  • Jag tror det bästa vaccinet är att bo på landet bland djur och natur precis som vi gjorde förr i världen.
   Då skapas immuniteten den naturliga vägen.
   Värst utsatt för virussjukdomar ser ut att vara städerna. Ju större städer desto värre.
   Människorna där får inte immunitet den naturliga vägen men försök görs då att ersätta med vaccin särskilt för äldre känsliga och riskgrupper.
   Men om det skulle ha någon bieffekt med ökad dödlighet vet jag inte.
   Vaccinet är ju faktiskt till för att minska dödligheten som kan uppkomma genom virusinfektionen som är extra farlig för vissa.
   Influensavaccin eller inte? Men hitintills har jag inte tagit något bortsett Pandemrix vaccinet mot Svininfluensan vilket jag ångrar.
   Den gången litade jag helt till myndigheterna. Men inte alla gjorde det redan då.

   • Jag håller med dig. Jag är själv uppväxt på landet med ladugård och utan moderniteter som vatten och avlopp inomhus. Fyrahundra liter fotogen spred både ljus och värme under vintern.

    Laboratoriernas klippande och klistrande i virusets genom för att skapa mildare och hanterbara varianter av livshotande sjukdomar förekom ju inte på den tiden.

 3. Vad gäller ett antal sjukdomar är immunförsvarets status det viktigaste.

  Det visste redan exempelvis skaparen av https://en.wikipedia.org/wiki/Terrain_theory alltså Antoine Béchamp
  https://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_B%C3%A9champ Antoine Béchamp (October 16, 1816 – April 15, 1908) was a French scientist now best known for breakthroughs in applied organic chemistry and for a bitter rivalry with Louis Pasteur.[1]
  Mycket mer på franska: https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_B%C3%A9champ
  « Rien n’est la proie de la mort, tout est la proie de la vie » Antoine Béchamp. ”Inget är dödens byte, allt är livets byte.”

  och hamras igen av exempelvis Dr Pascal Sacré, som blir bara glad om du blir ofta förkyld, för att det förstärker immunförsvaret.
  https://www.globalresearch.ca/author/pascal-sacre

  Pascal Sacré varnar också mot bluffen med covid-testerna:
  https://www.mondialisation.ca/le-jeu-des-tests-une-brique-de-plus-dans-la-desinformation-covid-19/5646879
  Le jeu des tests: une brique de plus dans la désinformation COVID-19
  Par Dr Pascal Sacré Mondialisation.ca, 25 juin 2020

  Vad läkemedelsmaffian gör är att profitera på * Dr Knocks motto « Toute personne bien portante est un malade qui s’ignore. » / ”Varje frisk person är en omedveten patient.” / ”Bonfartulo nur estas malsanulo kiu ne konscias sin tia.” / ”Any well being soul is just unaware of her real condition.” och av följderna av usel kost och dålig levnadshygien, inklusive hysterisk bacillskräck, som leder bl.a. till missbruk av ”hygienartiklar” som förströr huden och den skyddande bakterie/virusfloran.

  När jag fick hudproblem för att antal decennier sedan sa hudläkaren att jag inte skulle använda schampo mer än en gång i veckan med mindre att jag skulle råka ut för fet smuts. På badhuset ser jag folk vräka schampo och tvål över sig både före och efter sim; många svenskar duschar flera gånger om dagen och jag misstänker att tvål är framme varje gång; bra för Colgate och Konsum, men hur bra är det för den långsiktiga immunförsvaret?

  * https://fr.wikipedia.org/wiki/Knock_ou_le_Triomphe_de_la_m%C3%A9decine
  https://en.wikipedia.org/wiki/Knock_(play)
  https://eo.wikipedia.org/wiki/Knock,_a%C5%AD_La_Triumfo_de_Medicino ”Bonfarta homo estas nenio alia ol malsanulo, kiu malscias sin tia”. traduko de Corret, 1932.

  Tänk på det gamla talesättet ”ett äpple om dan …”.
  En grabb ojade sig för att han hade ont i magen och det kom fram att han var rejält förstoppad. Frukt, grönsaker och sallad gillade han inte, så han fick råd av apoteket att köpa laxermedel.
  Månader senare fick jag frukt i honom men han vägrade att äta torkade fikon eller katrinplommon.
  År senare är han nu glad om jag bjuder på fikon.
  Man kan behöva vara envis och tjatig om folk skall äta vettigt, ty samhällsinformationen räcker inte.
  Skolan borde spela en större roll genom att göra exempelvis grönsaker och sallad tilltalande. Det må kosta en slant att satsa mer på skolmåltiderna, men det skulle spara pengar på framtida äldrevård och sjukvård.
  Det borde alltså bokföras på investeringskontot i stället för på utgiftskontot. Lagändring krävs sannolikt avseende bokföringspraxis. (Vad gäller företagen borde frukt och morötter till personalen, men inte fikabröd, vara avdragsgilla.)
  Grabben ovan ”gillar inte sallad” men åt min, för att ”den är god”. Skillnaden är bara lite örter, vitlök, vinäger och olivolja, alltså en marginell kostnad jämfört med vad sämre kost kostar samhället (och individerna) längre fram i läkemedel, sjukdagar (produktionsbortfall), vård och omvårdnad. (Lider man av reklamorsakad matfettskräck duger citronsaft till exempelvis rivna morötter.)

  Läkemedelsreklam riktad till allmänheten borde vara förbjuden, och vanebildande medel måste bort från livsmedelsbutikerna. Vad skall man ha apotekare och läkare till, annars?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here