Ledande expert: Klimatskeptikerna blundar för glasklara forskningsresultat

80
7186

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad… Eller hur?

I den pågående debatten om klimatet gör jag här utdrag från en artikel i Dagens Industri 9/9 2019 av Johan Rockström, professor i jordsystemforskning, chef för Potsdaminstitutet för Klimatforskning och den kanske främste försvararen i Sverige av IPCC:s rapporter. Rockström: Klimatskeptikerna blundar för glasklara forskningsresultat.

Jag noterar särskilt mot slutet detta: ”Frågan måste ställas om det verkligen är rimligt att kortsiktigt ekonomiskt tänkande – där kommande kostnader för klimatförändringen bagatelliseras och framställs som för stora och dyra för att motivera omställning – tillåts ligga till grund för fortsatt passivitet.”
Och tänker på de som påstår att det är Kapitalet och storfinansen som är alltför ”klimatalarmistiska”, och på oljeindustrins lobbystöd till desinformation, till gagn för fossilindustrin. I en kapitalistisk värld är det självklart att företag också tjänar på olika åtgärder för att motverka klimatförstöring.

Bill Gates - Photo: Dfid.gov.uk, CC BY 2.0
”Speaking ahead of the Gates Foundation’s Living Proof project launch with One International, the couple discussed their experience working on vaccines, malaria, education and reproductive health as well as the challenges of innovation, measurement of aid and the foundation’s role in developing countries”. – Bill Gates – Photo: Dfid.gov.uk,
CC BY 2.0

Har Bill Gates rätt? ”Det finns ingen förmögenhet att tjäna (på klimatet). Även om du har en ny energikälla som kostar lika mycket som dagens och inte avger koldioxid, kommer den att vara osäker jämfört med vad som finns idag i otrolig omfattning och har gått igenom alla regleringsproblem.
Utan en betydande koldioxidskatt, finns det inget incitament för innovatörer eller andra att byta energikälla.”…”The world’s richest man, Bill Gates, has said that the private sector is too selfish and inefficient to produce effective energy alternatives to fossil fuels.” ”Världens rikaste man Bill Gates har sagt att den privata sektorn är alltför självisk och ineffektiv för att producera energialternativ till fossila bränslen#
Independent: Bill Gates says that capitalism cannot save us from climate change. Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?

Skriver inte Rockström och Thunberg snart under på detta: Endast demokratisk socialism kan rädda klimatet! Kapitalismen har misslyckats.


Vad tycker Johan Rockström då?

* Att den globala uppvärmningen orsakas främst av människor är alla seriösa aktörer överens om. Det är därför ytterst anmärkningsvärt att etablerade forskare och framför allt ekonomer fortsätter att vifta bort breda och väletablerade riskbedömningar, skriver Johan Rockström, professor i jordsystemforskning.

* Grönlands glaciärer, som vi fram tills nyligen trodde var stabila upp till 4–5 graders uppvärmning, visar nu tecken på att vara instabila redan vid 2 grader. Det skulle addera ytterligare 7 meters havsytehöjning.

* Om några veckor samlar António Guterres, FN:s generalsekreterare, världens stats- och regeringschefer till ett klimattoppmöte i New York. Detta engagemang eldas på av de allt allvarligare extrema väderhändelserna vi upplever världen över.

’ Mitt i denna omställning tonar vissa forskare, däribland Lennart Bengtsson, konsekvent ned riskerna. Andra representanter för denna hållning är ekonomipristagaren Bill Nordhaus liksom den danske statistikern Björn Lomborg. Vetenskaplig debatt är väsentlig, men ovederlagda åsikter leder bara till förvirring.

* Ökningen av medeltemperaturen på jorden har, enligt de senaste publicerade studierna, inte överskridit två grader de senaste tre miljoner åren, trots stora naturliga svängningar mellan istid och varmare mellanistider.

* Vi har nu genom utsläpp av växthusgaser höjt temperaturen med 1,1 grader – troligen den varmaste medeltemperaturen sedan den förra istiden, för 12.000 år sedan.

* Vi är, enligt alla publicerade analyser, på väg mot en uppvärmning som överskrider 3 grader i slutet av detta århundrade. En sådan temperaturnivå har jorden inte upplevt på 5 miljoner år. Det finns inga belägg för att en modern värld kan fungera på en sådan planet.

* En betydande del av klimatforskningen har hittills underskattat allvaret i extrema väderhändelser, som nu sker redan vid en grads uppvärmning. Det är i dag bekräftat att värmeböljorna i Europa 2018 och 2019 enbart kan förklaras om man inkluderar den globala uppvärmningen.

* Juli 2019 är världens hittills varmast uppmätta månad någonsin, och 50 grader har uppmätts på flera platser i världen, vilket slår direkt mot hälsa och ekonomi.

* Med stor sannolikhet kan vi redan i dag utnämna två planetära offer för våra utsläpp av växthusgaser. Världens tropiska korallrev kommer sannolikt kollapsa redan vid 1,5 graders uppvärmning, en temperatur som vi väntas passera om 20–30 år.

* Ett isfritt hav under somrarna i Arktis verkar svårt att undvika. Detta är mycket allvarligt, då ett isfritt mörkt ishav absorberar inkommande solinstrålning och förstärker uppvärmningen. Den snabba uppvärmningen i Arktis har bidragit till de extrema vädersvängningarna i Norden och Europa de senaste åren.

* Mycket tyder nu också på att delar av det västantarktiska istäcket redan har passerat en tröskel, och ofrånkomligen kommer att glida ut i havet. I så fall har vi redan intecknat framtida generationer för åtminstone tre meters havsyteökning (och därtill 7 meters höjning om isens på Grönland smälter).

* IPCC kan i princip bara kritiseras för en sak: att de under lång tid underskattat riskerna. Faktum är att allt sedan 2001 har IPCC själva, i takt med ny forskning, steg för steg ändrat sin riskanalys. Ju mer vi lär oss, desto allvarligare bedöms läget vara.

Teckning av Carlos Latuffe

* Frågan måste ställas om det verkligen är rimligt att kortsiktigt ekonomiskt tänkande – där kommande kostnader för klimatförändringen bagatelliseras och framställs som för stora och dyra för att motivera omställning – tillåts ligga till grund för fortsatt passivitet.

* Ansvaret är betydande. Som Albert Einstein sa: ”Världen kommer inte förstöras av onda aktörer, utan av dom som står vid sidan av och tittar på.”

Relaterat.
Bahamas – I klimatkrisens frontlinje, storbolagens klimatfånge?
Har vi 11 år på oss när det gäller klimatkatastrofen?
USA:s militär har större klimatpåverkan än Sverige och de flesta andra länder.
Greta Thunbergs seglats via klimatförstörande miljonärer och PR-jippo.
Endast demokratisk socialism kan rädda klimatet! Kapitalismen har misslyckats.
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen?
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatetPolitik

Föregående artikelHur skall vi bedöma hastigheten i klimatförändringen? – en svår fråga, med svåra konsekvenser om vi tar fel!
Nästa artikelVarför blandar väst sig i Rysslands kommande parlamentsval?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

80 KOMMENTARER

  • Likt vilken fanatisk religion som helst. Religiös fanatism, Wako, The Satanic Temple, Heaven’s Gate, Church of Euthanasia, the Raëlian Movement, Aum Shinrikyo, Creativity Movement, The Church of Maradona, och nu ”The Church of Greta.” Kanske jag skulle behöva dubbla min medicinering.

 1. Anders varför publicerar du dylik smörja. Varför läser du inte tex Elsa Widdings bok klimatkarusellen. Det finns mängder fler fast de är förstås på engelska. Jag är matematisk statistiker med särintresset tidsserieanalys och studerade under ett års tid IPCCs rapporter. Då fann jag att de ljuger på ett infernaliskt sätt. Observera att hockeykurvans förespråkare nummer 1 har blivit dömd i domstol och krävs på enorma skadestånd se tex https://samnytt.se/mannen-bakom-klimatlarmen-falld-som-bedragare/.

  Med vänlig hälsning
  Mikael Möller

  • Bidra då med konkret saklig vetenskaplig kritik. ”Klimatlarmet” kommer inte från ”Hockeyklubbans förespråkare”.

   • Det tror inte jag heller. Klimatlarmet är vår tids ”International” då den gamla av tidens dynamik mer eller mindre upphört att fungera och snarare blivit politisk historia. Vårt Vänsterparti tror jag är ett parti som kommer få problem. Inte med väljarstödet för det är stabilt, utan istället med identiteten, vad det är för sorts politik man ska föra när storebror till ”kamrat 4%” (som numera blivit det dubbla) istället gått i allians med borgerligheten.

    • Anders. Ett tips.
     Överlåt den analysen till agronomen Rockström, som verkar du litar på. Då får du med största sannolikhet ett svar som känns tillfredsställande. Enkelt och behagligt! Som dessutom stämmer med IPCC:s och AL Gores rapporter.

     • Jag överlåter inte analyser till någon annan. Och Rockström tycks tro att man kan klara klimatfrågan och uppvärmningen under kapitalismen idag, vilket inte jag gör. Men jag hinner inte läsa vad jag vill.

    • Privata synpunkter från en mycket kunnig person som sett filmen:

     ”Jag tittade på filmen igår eller i förrgår.

     Elsa Widding är ju talesperson för de stora energibolagen, även om hon är noga att framhålla att hon jobbade på Miljö- och energidepartementet förut (eller var det Mauds statliga ägande kanske?). Hur som helst, hon är partisk så det skriker om det. CO2 kallas på förnekarhåll för ”den lilla gasen”. Enstaka av förnekarna är så okunniga att man säger att den lilla molekylen kan inte åstadkomma så stor skada osv.

     Widding har kommit ut med en bok nyligen, men jag har inte läst den. Förde en del anteckningar när jag såg Swedd-TV-programmet.”

  • Det är inte bara du som har en lämplig utbildning och tycker att det ljugs på ett infernaliskt sätt. Om inte lögnerna publicerades fick vi inte tillfälle att påpeka det.

  • Rättegången lades ned pga Tim Ball bad om det så hans hälsa vacklade

   Det ngn eventuellt fick betala var rättegångskostnader

 2. Eftersom det förekommer ett par debattörer på sidan som ifrågasätter klimatprognoserna, kunde det vara intressant att kolla om det finns någon vetenskaplig grundkunskap som de kan tänkas instämma i. Som till exempel att halten av CO2 i atmosfären har a) ökat tämligen kraftigt sedan den sammanhängande mätserien inleddes på 1960 -talet? Och om man får tro analysen av borrkärnor från inlandsis b) även jämfört med tiden före industrialismen? Och av allt att döma även c) högre än någon gång under mänsklighetens historia. Och kanske d) även om man resonerar om geologiska tider?
  I fall någon är oenig med något av detta vore det intressant att få veta vad denna oenighet i så fall bygger på. Det viktiga är ju att undvika oenighet om vad som ska kunna anses vara bevisat.

  • ”Klimat” är vädret över sådär 100 år – minst. Vad vi sett är variationer i vädret, vilka är en helt normal företeelse, att CO2 har ökat och därmed har öknarna minskat och växtligheten brett ut sig kraftigt och därmed dramatisk ökad matproduktion, det vet vi. Sedan har vi sett en massa fanatiker som springer runt och jagar upp folk i sektliknande religiös extas, en slags ny satanisk religion. Få ifrågasätter att det vädret varierar, men CO2 kopplingen tycks enbart ha uppfunnits för att öppna slussarna för att pressa mer pengar av de som arbetar. Sean har det haglat av bevisade falsarier i propagandan.

   • Det är seriösa forskare som funnit mycket övertygande stöd för att mänsklig aktivitet är huvudorsak till ökning av nivån av CO2 och metan och den pågående ökningen av medeltemperaturen som förstås påverkas även av andra faktorer. Åtgärder för att motverka detta behöver sätta krav och press på företag.

    • Det är snarare så att det var vad dom började med och fick i uppdrag att bevisa. Dom började alltså med slutresultatet och arbetade sig fram till beviset. Det är inte seriöst i min värld. Dessutom är det tydligt uttryckt att dom skall bara studerar påverkan av mänsklig aktivitet, och då blir det ju ett mycket förutsägbart resultat. Jag håller med om att det är företagen som måste ändras, men även militären. Jag såg just en utredning, baserad på International Energy Statistics Database, att av hela väldens påverkbara CO2 utsläpp står USA för 68%. Några år gammal, men vad jag vet ökar USAs bidrag hela tiden. Företagen struntar nog i all press, det är regeringarna och de verkliga makthavarna som måste komma under press, speciellt i USAs djupa stat. Glöm inte att även om forskare är seriösa personligen så styrs dom av anslagen, ren överlevnad. Who pays the piper……

     • IPCC har inte till uppgift att analysera bara människans påverkan på naturen ”The IPCC was created to provide policymakers with regular scientific assessments on climate change, its implications and potential future risks, as well as to put forward adaptation and mitigation options.”

     • Ordagrant. “understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change” – ”human-induced climate change” inte ”climate change” Uppgiften är alltså att studera människans påverkan, och det är väl tydligt att det är precis vad dom har sysslat med.

     • Ja, med hänsyn till andra möjliga faktorer som kan påverka.

      Om man ska studera sambandet mellan hög alkoholkonsumtion eller rökning för viss sjukdom måste man förstås ha med även andra kända eller hypotetiserade i sin multivariata modell. Detta är ju basics sedan decennier.

 3. Det kan vara bra att veta att jag är fil lic i matematisk statistik och har arbeteta inom detta område fram till pension. När det gäller Elsa Widdings bok innehåller den massor med fakta. När det gäller hockeyklubban så var det den som Al Gora baserade sina teorier på vad gäller klimatalarmismen.

  Koldioxid är bra för alla. Koldioxid är mat för växterna. Växterna är mat för djur och även så djuret homo sapiens. Koldioxid liksom vatten och olja bildas i jordens mantel/inre. Olja är inte en produkt av växter och djurdelar. Dylik kunskap går att hitta på nätet.

  Vad var osakligt i mitt första inlägg?

  Undrar
  Mikael Möller

  • Jag saknade fakta som underbyggde din ståndpunkt. (Väl medveten om att det vore bra om Rockström underbyggde sin ståndpunkt ännu mer).

   • ”Koldioxid är bra för alla. Koldioxid är mat för växterna. Växterna är mat för djur och även så djuret homo sapiens. Koldioxid liksom vatten och olja bildas i jordens mantel/inre. Olja är inte en produkt av växter och djurdelar. Dylik kunskap går att hitta på nätet.”

    Detta stämmer, men motsäger inte att nivån av koldioxid kan ha stor betydelse för jordens temperatur och klimtatet.

    • Flera gaser i atmosfären, mest koldioxid, metan, och vattenånga, bildar likt en reflektor som gör att den värme som skapas när solstrålningen träffar jorden inte försvinner ut i rymden. Det gör att temperaturen på jorden blir omkring 30 grader varmare än om dom gaserna inte funnits, och om dom inte funnits hade inget liv existerat på jorden som vi känner det idag. Koldioxiden utgör omkring 20% av de gaserna. Metanet är 23 gånger mer isolerande än koldioxiden, och tar man med nedbrytningstiden och andra effekter påverkar metanet 104 gånger mer än koldioxiden. Koldioxiden är dessutom som sagt en förutsättning för allt liv, den är växternas livs-gas, sjunker koncentrationen till 0.01% dör livet ut på jorden. Metan har ingen sådan funktion. Koldioxid bildas på många olika sätt, i jordens innandöme, genom förbränning, och är en avfallsprodukt från allt djurliv. Massiva mängder koldioxid är lagrat i bland annat haven, när solen, som nu, värmer upp havet frigörs koldioxiden. Människans total tillskott av koldioxid är omkring 0.3%, och det vi kan påverka mindre än en tusendel av det, vi kan ju inte sluta producera koldioxid genom att sluta andas till exempel. Människan, Homo Sapiens – den intelligente (???), har överlevt genom att anpassa sig till klimatet och naturen, nu försöker några vildhjärnor anpassa klimat och natur till människan, och utan att säga det, tjäna grova pengar på det.

     • Tack för informationen, men nivån av koldioxid i atmosfären har stigit många procent på kort tid, och därmed jordens medeltemperatur, till följd av – främst – mänsklig aktivitet menar IPCC.

     • Den har stigit från 0.03% till 0.04% på 60 år alltså med 0.01%. CO2 utgör dessutom den minst effektiva gasen att värma upp, och bara 20% totalt. Ökningen korrelerar heller inte med ökad mänsklig aktivitet och mänsklig påverkan totalt ligger på omkring 0.3%. Själv tror jag det är andra källor vi talar om, den största är förmodligen uppvärmningen av haven, som därigenom kan lagra mindre CO2 och den släpps ut i atmosfären. Uppvärmningen är en följd av ökad solaktivitet. En intressant iakttagelse är att temperaturen på kringliggande planeter har ökat på samma sätt som på jorden, definitivt utan mänsklig påverkan. En grads ökning av temperaturen är 3% av gasernas total påverkan. IPCC luktar mer politik än vetenskap för mig.

     • Det är nog därför temperaturen tycks förändras först och därefter, med ca hundra eller tusen års eftersläpning, så höjs koldioxiden, historiskt … (alltså innan människans egna utsläpp i samband med en sådan temperaturökning alltså från 1975-2001 då kurvorna råkade sammanfalla).

      Haven andas med största sannolikhet ut koldioxid när de värms upp, såsom en kolsyran försvinner från en läsk som värms upp.

      Dagens klimathypotes påminner således om den galna hypotesen att lungcancer orsakar rökning.

  • I fall vi bortser från effekterna av en ökning av CO2 i atmosfären – vilka såvitt jag förstår är många och av väldigt olika art och betydelse för klimatet. Anser Mikael Möller att atmosfärens CO2 halt har förändrats? I så fall hur mycket? Och ungefär när kan förändringen i så fall anses ha haft sin början?

 4. Min kommentar är tydligen inte godkänd. Jag försöker igen.
  KLIMATBLUFFEN
  Media, politiker och big buissnes tillåter bara en åsikt när det gäller klimatförändringar och skyller allt på oss vanliga dödliga. Efter att sett många av nedanstående alternativa förklaringar med många vetenskapsmän som deltar ser jag att jag bara blivit upplyst och hjärntvättad om en liten del av de fakta som ger alternativa förklaringar till varför vi har klimatförändringar på vår jord. Börja med Greenpeace fd grundare och försök ta dig tid till övriga
  och du kommer att inse hur styrda och indoktrinerade de flesta av oss har varit.

  PATRICK MOORE COFUNDER OF GREENPEACE
  https://m.facebook.com/logged_out/watch/?video_id=2003419813034198&refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fprageru%2Fposts%2F2003419813034198%2F&_rdr

  HOW THE GLOBAL WARMING SCARE BEGAN
  https://m.youtube.com/watch?v=SyUDGfCNC-k

  THE SUN AND THE KLIMAT
  https://m.youtube.com/watch?v=phaBUQ3NU1w

  THE CLIMAT SCAM
  https://m.youtube.com/watch?v=52Mx0_8YEtg

  HUR SVT LJUGER OM VARFÖR HIMALAYAS GLACIÄRER
  SMÄLTER
  https://www.youtube.com/watch?v=rw3yMR95iho

  https://www.forbes.com/sites/peterferrara/2012/05/31/sorry-global-warming-alarmists-the-earth-is-cooling/#5392477e3de0

  Peter Stilbs om klimathotet
  https://m.youtube.com/watch?vl=sv&v=53Jm26PV-Kc

  The PseudoScience of CO2 Based Climate
  https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1YhDeldDLLDZ1sdoHV8XjW7FD6DsobkZeL6rJz6WOutQDJ5j7Zp25rBqo&v=qdTlXuTwvEQ

  Lördagsintervju 40 – Havsforskare Nils Axel Mörner om klimatet –
  https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&fbclid=IwAR19j008DMzzyoNbYVYiSfRaEu65RTIpDp5e1EA71evPTfjgoz9SGdB_d3w&v=YpGZdtfngsk

  Carbon Dioxide – Does it Really Cause Global Warming?
  https://m.youtube.com/watch?v=p7nd2FJ-RAo

  LENNART BENGTSSON OM KLIMATHYSTERIN
  https://detgodasamhallet.com/2019/03/05/vad-kan-vi-gora-at-klimatet/#more-15237

  LARMEN HAR VARIT FALSKA GÅNG PÅ GÅNG
  http://klimatsans.com/2019/01/19/larmen-har-varit-falska-gang-pa-gang-pa-gang/?fbclid=IwAR0Skv8UNZrLd1jJff_syYvdsVmGSpAnLWhuNKco8hFbjiicCJOvvAKcPlM

  Fjärde statsmakten med Lars Bern om SVTs klimatbedrägeri i ”Ekdal och Ekdal”.
  https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&fbclid=IwAR1DIW1puxjxKNnouzUbnGCtq8VWIRArb444ZEI4LEwvjwHGmkK5UnaPx4Q&v=XM7aRw8R-KI

  LENNART BENGTSSON
  https://m.youtube.com/watch?v=_btWuKdvCps

  KLIMATET AMERIKANSK INTERVJU
  https://m.youtube.com/watch?v=GUX3C9QOO2o#fauxfullscreen

  HUMAN CO2 EMISSIONS ARE WHOLLY BENEFICIAL
  DR MOORE GRUNDARE AV GREENPEACE
  https://m.youtube.com/watch?v=57W3ZhOAkAE

  LARS BERN OM KLIMATET SVENSKA
  https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&fbclid=IwAR1dqEg0VsvyeMJR-1czsvyuk3yh-LwBRZPb_Tb91sW_Tu30ZJrkEd7_4Kc&v=hXFogLx3FFE

  SVT OM IPCC
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/pinsamt-avslojande-for-fn-s-klimatpanel-totalt-fel-i-larm-om-katastrof?fbclid=IwAR3eqjuZKC-TdS0Uo5gqg_vbEcnnTqGXOq4osqf2PHccxQq1K0IMKljUYFQ

  LARS BERN OM KLIMATHOTET
  https://m.youtube.com/watch?v=ZFYulh-ZaYo&fbclid=IwAR3E29mojULUjhn29pU2iSTSsREeXfwD7uzJI2HiuHi47AVbaG9hNGQqeGY

  LARS BERN
  https://anthropocene.live/2019/05/05/klimatfascismen-cui-bono/?fbclid=IwAR3cql4vPbAiy4EII4P0nlRVGWaRHRWaQaS7qtRGSoos0HhME9GfPj8uL0U

  LARS BERN
  https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=g0IrTi7eAs4&fbclid=IwAR1bKVQb4xZ0ktUaKz0YnJyNTmTBpLl0PiWijWFwg0wHcNPMjpQj7_C06Rk

  ELSA WIDDING OM KLIMATET
  https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=ysJIEaE1-Xc#fauxfullscreen

  https://www.globalpolitics.se/vad-hander-med-klimatet-en-bok-for-aktivister-och-skeptiker/#comments

  http://humansarefree.com/2016/09/over-30000-scientists-declare-climate.html?m=0&utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR2lo6_ltZbvU9fZ0rIxbA2_a1S-9NJOgey22JKnPw8mEoLIACml2LJrwYc

  https://www.svt.se/opinion/i-tider-av-klimatlarm-hall-fast-vid-vetenskapen

  SOLEN INTE KOLDIOXIDEN I KLIMATSANS
  https://klimatsans.com/2018/02/24/solen-dominerar-klimatforandringarna-inte-koldioxiden/?fbclid=IwAR3nxVkw1EkFjX85R6ch3mu5H90Hxcnmv-Jom8nE8zkHdrfG-vsbbZYmG1g

  • Det var många källor. Saknar en artikel som sakligt och tillräckligt grundligt analyserar och diskuterar utsagor och ev. fel i IPCC:s rapporter.

   • Det jag saknar är de olika kommentarernas inställning till den första frågan, dvs. om koldioxidhalten i atmosfären över huvud taget har förändrats och i så fall när och hur mycket. Det går annars att hävda att all forskning inklusive den som presenterar siffor över CO2-halten i atmosfären som Mauna Loahttps://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/ är förfalskade och då får vi börja ett steg vidare med att kolla om vi kan enas om sådant som de grundläggande som tyngdkraftens storlek och riktning. Sådant som var och en kan kontrollera vid köksbordet.

    • Är det inte helt klart att koldioxidnivån ökat? Och hur mycket. Vem inbillar sig att mätningarna och termometrarna är manipulerade? Ungefär på samma nivå som påståendet att VM i fotboll 1958 inte ägde rum i Sverige.

     • Jovisst kan man tycka att det är klart med koldioxidnivån. Men någonstans måste man börja. I fall man går vidare till temperaturerna finns det helt klart delade meningar. Liksom när det gäller sambandet mellan CO2-halten och temperaturökningen. Och i fall vi fortsätter med prognosmakeriet visar det sig att även sådana som är extremt ”mainstream” bland klimatvetenskaparna som IPCC har gjort allvarliga fel och avväpnat och försenat opinionen. https://larspsyll.wordpress.com/2019/09/17/nordhaus-dangerous-gamble-for-humanitys-future/
      Det finns också skäl att se upp med den liberala klimataktivismen och kraven på renlärighet. Både anhängarna av a green new deal och andra som yrar om miljödiktatur(!) strävar främst efter att fortsätta med business as usual fast grönvaskat.

     • Artikeln innehåller inga vetenskapliga argument eller källhänvisningar till påståenden, inte ens citat med hänvisningar till IPCC:s politiska rapporter. Alltså inte som när den ytterst kompetendet professor Bob M Carter tar upp saken:

      https://www.youtube.com/watch?v=NFHZOYtAztU.

      Här talar vi nu inte om en presentation av data, vars källor inte presenteras, likt Michael Manns skrämmande hockeyklubbs-kurva, men alltså om data som gladeligen kan redovisas av Carter.

      Att inte redovisa källan till kurvorna omöjliggjör nämligen falsifiering av dem, vilket gör att vi inte längre befinner oss på vetenskapens domäner, men politikens eller sekterismens domäner, om vi, mot förmodan, vill sälla oss till en Agronom i frågan, av känslomässiga skäl? Ex. att vi tycker han är snygg. Vissa tenderar ofta att skaffa sig tro på sådana vis, vilket evidensbaseras av alla retuscherade politikerbilder inför valen.

      Rockström saknar egentlig kompetens på området. Han är agronom, men det är kanske en bra födkrok att skrämmas? IPCC är en politisk organisation vars enda intresse är att göra politik av klimatuppvärmning.

      IPCC:s förutsägelser med diverse egna påhittade konstanter inmatade i datorprogram, vilka gör att en skrämmande varm planet ploppar ur efter en körning, bevisar givetvis ingenting.

      Massvis med lögner om klimatet har basunerats ut i de fulmedier som även har ljugit om dig, Anders, samt en hel mängd andra lögner som du själv tagit upp, men i fulmedia får ingen dementera. Samma sak gäller för de forskare som vill dementera klimatbluffen. De släpps inte fram.

      Kan du som är lälkare verkligen inte se sambandet?

      Fulmedia ägs av samma monopolkapital som sprider lögnerna. Skulle alls inte förvåna mig om flera monopolkapitalister nu köper upp allt det kol som alla andra har fått klimatångest av.

      Koldioxiden är, med största sannolikhet, inte problemet, men antalet människor och deras konsumtion, vilket hotar den ekologiska hållbarheten. Överpopulation hotar den också.

      CO2-utsläpp, mänsklig population och utrotning av arter tycks korrellera väldigt väl, men man ska tala sanning, även om man är för ekologisk hållbarhet, för hur ska man få någon tillit om man ljuger?

     • Var släpps alla dessa kritiska forskare som falsifierar klimatbluffen fram?

      I TV-burken, som kontrolleras av monopolkapitalister, som indoktrinerar min mor och far, kommer inga diskussioner, enbart klimatsekteristisk domedags-propaganda.

      Ska man verkligen repetera den monopolkapitalistiska hypotesen okritiskt och ensidigt, eller presentera falsifieringar av den också?

     • Har inte du själv och andra kommentatorer angivit källor där forskare som är kritiska mot IPCC:s rapporter och det något varierande stödet för dessa?

     • Tack, men jag vill inte gärna publicera en ny tappning av dina 8 punkter. Fokusera på konkret mer ingående kritik av ICPP:s rapporter i stället.

 5. I en intervju nyligen i amerikansk TV fick etablissemangets klimatlarmsprofet Greta en fråga hur hon såg på opinionen i klimatfrågan. Hon konstaterade att den var delad i USA men att i Sverige var klimatalarmismen ”A fact!”. Vilket alltså inte var något faktum, utan en fatal missuppfattning hos Greta.

  • Ja, Greta Thunberg kritiserade en central del av etablissemangets kärna – USA:s senat- hårt. Rapport om det följer.

   • Greta har ingen vetenskaplig utbildning, kan heller inte klandras för att ha blivit utsedd till profet, men utgör monopolkaitalets fullt giltiga känsloargument att vi ska tänka på varnen och hon har lägligt plockats upp av dem för att göra om klimatfrågan till en domedags-sekteristisk fråga för att lura känslomässiga individer.

    Som alla domedagssekter har klimatsekten ett datum för undergången, nämligen ”10år”, fastän INGEN har en endaste aning om hur klimatet kommer bli iframtiden. Notera att det magiska ”10 år” är ett väl återanvänt magiskt tal som har använts i decennier av klimatalarmisternas välbetalda sektledare.

    Tro det eller ej. Vi lever fortfarande.

 6. Det går inte att argumentera med klimathotstroende, det är samma typ av människor som brände häxor på 1600-talet. Fortsätt att bränn ner regnskogen och odla förnybar palmolja så att soten faller ner på polarisar och glaciärer så att den kan absorbera solenergin så att isarna smälter. För luftens temperatur är ytterst sällan över 0 grader på dessa platser. När det gäller Greta kommer jag att tänka på Monte Python gängets genialiska film Life of Brian ”The Shoe is The Sign – A Prophet is born” Varför har vi så få värmerekord på senare tid? Hur kan värmerekordet på 56,7 grader C från 1913 fortfarande stå sig med tanke på mängden CO2 då mot nu? Köldrekordet är från 2018 på Antarktis -98,6 grader, ja det förstår väl alla att Antarktis is håller på att smälta bort.

 7. https://www.youtube.com/watch?v=FsTweZIRpos
  Climate Science for the Layman – Professor Happer
  Publicerades den 30 nov. 2015 [23:18] Inspelat 8 Sept. 2014

  https://www.youtube.com/watch?v=M8iEEO2UIbA
  Princeton’s William Happer rebuts myth of carbon pollution
  •Publicerades den 18 apr. 2018 [50:19]
  Dr. William Happer, professor of physics at Princeton University, summarizes his arguments about the myth of carbon pollution. It’s that myth that underlies global warming alarmists’ key arguments. Happer offered these comments during a Sept. 8, 2014, speech for the John Locke Foundation’s Shaftesbury Society.

  Ett roligt passus i början om ett felfejkade foto om jorden i Al Gores bok. En CO2-mätning i föreläsningssalen.
  Som svar till de som påstår att han aldrig har publicerat någonting granskat om klimatet hänvisar han från den 29de minuten till en bok från 1982 (Long-term impacts of increasing atmospheric carbon dioxide levels), en av de första i ämnet, som han var medförfattare till; bokens rön ingår i CMIP5 modellserie om uppvärmningen, som senare visade sig var fel ”som alla andras”. (De flesta av dessa modeller bevisades vara fel av mätdatan i HadCRUT4.) Han påstår från 31a minuten att mycket av den data som matas in i modellerna är fixad för att passa politiska önskemål.

  Väl värt att lyssna.

 8. Klimatfrågan som plockats upp och basuneras ut av monopolkapitalets medier, tycks splittra arbetarklassen som betraktar dem, i två käbblande känslomässiga läger, medelst olika relevanta och irrelevantta känsloargument blandade med olika former av lögn, allt medan massmorden i världen pågår obemärkt mot andra nationers arbetarklass. Jag behöver inte säga vilken sida jag står på, efter egna analyser. Det är uppenbart för den som undersöker saken. Klimatfrågan är heller inte viktig.

  Men en sak tror jag att arbetarklassen kan vara eniga om, även med de välbeställda, nämligen att igen vet hur klimatet kommer bli i framtiden, ej heller om det kommer vara bra eller dåligt. Många olika parametrar som vi inte kan kontrollera är inblandade, bl.a solens intensitet, jordbana, jordlutning, supervulkaner, asteroider, plötslig nedkylning, eller ev. supernovor som skulle kunna drabba oss, förutom alla dessa satans kärnvapen.

  Det vi kan vara eniga om är däremot att ömsesidig nedrustning, ekologisk hållbarhet, samt förmåga att anpassa sig är nyttig självbevarelsedrift, samt att BEREDSKAP mot flera olika utrotningsevent är nyttig självbevarelsedrift. Det är ren darwinism.

  Arbetarklassen och beredskapen har missgynnats av EU och Nato överallt och det är därför jag anser att arbetarklassen behöver nya fraktioner av existerande partier som bryr sig om folket, barnen och framtidens generationer långsiktigt och inte går monopolkapitalets kortsiktiga girigbukars ärenden.

 9. Koldioxidehalten har varit både större och mindre än nu. På http://climate4you.com/ kan ni finna CO2 och temperatur i korta tidsserier. Låt er inte luras av uppåtgående trender utan titta på mätvärdens. Jag kan med endast slumpen som källa skapa både uppåtgående och nedåtgående trender.

  Värme är inget problem. Tvärtom. Varma perioder har varit perioder av allmänt välstånd. Problemet med kommentarsfält är att de är begränsade avseende utrymme. Vi är i själva verket på väg in i en kallare period. Detta kan jag leda i bevis men då måste läsaren vara beredd att se långa perioder och jag behöver både utrymme och tid. Det senare har jag inte utan hänvisar därför till https://klimatsans.com/ och http://www.klimatupplysningen.se/.

  Det enda ni åstadkommer med skrämselpropaganda om klimatet är att ni gör barn rädda och ni göder kapitalismen.

  Med vänlig hälsning
  Mikael Möller

  • Värmeböljor orsakar tusental dödsoffer varje år. Bara i Frankrike uppskattades att 15 000 dog till följd av värme ett varmt år nyligen.

   Därtill bidrar det ändrade klimatet till ökad sannolikhet för orkaner och svårt oväder, fast man kan knappast med säkerhet knyta en viss orkan till just klimatändringen då det finns flera orsaker till orkaner.

   • I beg to differ. Värmeböljor må skörda liv, men det är ingenting nytt, och det var mycket värre förr.

    https://static.climato-realistes.fr/2017/06/Leroy-ladurie-Impact-du-climat-mortalit%C3%A9.pdf 
    Impact du climat sur la mortalité en France, de 1680 à l’époque actuelle Par Emmanuel Le Roy Ladurie(1) et Daniel Rousseau(2) La Météorologie – n° 64 – février 2009 (1) Institut de France 23, quai Conti – 75270 Paris (2) Conseil supérieur de la météorologie 
    …/…
    Extrema värmeböljor (hypercanicules) förekom 1719, 1747 och 1779. 

    Le Roy Ladurie, som många andra, tycks bortse från en serie förödande utbrott på Island 1783 — 1785
    https://sv.wikipedia.org/wiki/Laki
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Lakag%C3%ADgar Lakagígar du 8 juin 1783 au 7 février 1784 et du volcan Grímsvötn, duquel part la fissure du Laki, en éruption de 1783 au 26 mai 1785. 
    Pourtant ”L’impact météorologique des éruptions de Laki se fit sentir les années suivantes avec plusieurs hivers très rigoureux en Europe. En 1783, alors que le roi de France avait encore les faveurs du peuple, le royaume fut touché par un froid polaire.” ”La France connut une suite de situations météorologiques extrêmes avec une moisson exceptionnelle en 1785 provoquant une chute des prix des produits agricoles et une pauvreté dans les campagnes, suivies d’épisodes de sécheresse, de mauvais hivers ou étés, dont de très violents orages de grêle en 1788 qui détruisirent les récoltes.”
    (En plus ”une étude récente des modèles d’El Niño suggère un effet inhabituellement fort d’El Niño entre 1789 et 1793.”) 

    I artikeln Le Roy Ladurie nämner bara (med fel datum) https://sv.wikipedia.org/wiki/Tambora Tamboroutbrottet som orsakade ”året utan sommar”. 
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Tambora Tambora en 1815, à l’origine de l’année sans été de 1816. 
    Le Roy Ladurie nämner inte https://sv.wikipedia.org/wiki/Krakataus_utbrott_1883
    trots att ”Under året efter utbrottet föll genomsnittstemperaturerna i världen med upp till 1,2 °C. Vädermönster fortsatte att vara kaotiska i åratal, och temperaturer återgick inte till det normala förrän 1888. Utbrottet införde ovanligt stora mängder svaveldioxidgas (SO2) i stratosfären; dessa färdades senare med höga vindar utöver jorden. Detta ledde till en global ökning av svavelsyrlighet i cirrusmoln på hög höjd, som i sin tur ökade molnens reflektivitet (albedo). Följden blev att instrålande solljus reflekterades bort i högre grad än vanligt, och hela jorden kyldes ner tills svavlet föll till marken i form av surt regn.”

    Le Roy Ladurie nämner inte heller den europeiska värmeböljan av 1757, under vilken Paris slog sitt värmerekord. 
    https://en.wikipedia.org/wiki/July_1757_heatwave
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Canicule_europ%C3%A9enne_de_1757 
    https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Canicule_europ%C3%A9enne_de_1757 
    Juillet 1757 fut le mois le plus chaud de l’histoire de Paris avec une température moyenne de 25 °C (comparée à 24,8 °C pendant la canicule de juillet 2006), et atteignit un pic à 37,5 °C le 14 juillet 1757.” 

    https://fr.wikipedia.org/wiki/Canicule#Histoire 
    … ”Certains épisodes remarqués correspondent à trois années consécutives 1383-1385, ou quatre comme en 1331-1334 et 1778-1781, ou sept comme en 1757-1763 et même vingt comme en 1718-1737.” 

    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_heat_waves 
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_severe_weather_phenomena  

    Kontentan:
    1800-talet är en mycket tveksam period att ta som referens för klimatstudier, men trotts det fick IPCC i uppgift att välja just den som utgångsläge.
    Många skojare dryftar dessutom enkom det som har hänt sedan människan fick tillgång till satelliter, alltså en tidsperiod som enligt Météo-France är på tok för kort för att kunna dra några säkra slutsatser alls.

    Jag tror inte, med hänsyn taget till de astronomiska cyklernas längd, att man kan få ut några vettiga slutsatser med mindre att man täcker en period på 20 000 år. Jobbet är alltså bara i sitt initialskede.

    Låt oss städa planeten bums i stället, ty det snart inte finns något rent dricksvatten (alltså utan spår av kemikalier, varav läkemedelsrester) kvar någonstans.

   • Nu tror du på fulmedia igen, Anders. Värmeböljor har alltid funnits och skördat människoliv, främst äldre som inte förstår att dricka eller kyla av sig med vatten. Vi är dessutom fler människor idag. En värmebölja är ”väder”, inte ”klimat” som handlar om permanenta förändringar under perioder av ca 30 år.

    Det verkar bli färre tropiska orkaner med något högre temperatur vid polerna, enligt Lennart Bengtsson. https://www.klimatupplysningen.se/2019/01/22/ny-studie-tropiska-orkaner-blir-inte-fler-eller-intensivare/

    • Jag tror ej direkt på fulmedia. Frekvensen av oväder och dessas allvarlighetsgrad påverkas av flera faktorer. Man kan fråga sig om relevansen av tidsperioder på 30-50 år för klimat, men jag är ingen expert.

   • I västra Kina där jag är brukade vi normalt ha temperaturer på 38 till 44 grader på sommaren. De senaste fem åren har vi haft omkring 5 grader kallare, och åtskilligt fler soldagar, avbrutna av rejäla regndagar.

    • Flera faktorer påverkar vädrat som i somras var kallare i Sverige än förra året. Gör ej att IPCC:s bedömningar kan ratas.

     • Inte enbart, bara som exempel, men IPCC är en samling jag själv ratar på 50 års egen erfarenhet med att analysera problem med modeller. Garbage in – Garbage out.

 10. Håller på dig, Anders! Inte lätt att försöka bringa ordning i den här trådens nästan totala klimatskeptiska tankeoreda. Som den senaste, Mikael Möller, (sympatiskt att han skriver under eget namn) som att rörelsen för att motverka det växande klimathotet skulle tjäna kapitalismen. Naturligtvis utan att redovisa något argument.

  När det förhåller sig precis tvärtom. Det stora problemet är att vi är fångar i ett ekonomiskt system med en kapitalistisk marknad som bygger på konkurrens och utslagning av de svagaste, såväl företag som människor, och obegränsad vinstdriven exploatering av planetens alla naturresurser – mark, skog, vatten och luft – åtföljd av ett massivt resursslöseri och förvandling av naturresurserna till skräp och giftigt avfall. Det har nu gått så långt, med hjälp av mäktiga globala kapitalistiska konglomerat och allt kraftfullare exploateringsmetoder, att Jordens klimat börjar påverkas. Avskogning, koldioxidutsläpp och överexploatering av ändliga naturresurser, t ex kol och olja, har försatt planeten i ett ekologiskt nödläge.

  Inför våra ögon smälter de stora glaciärerna i Arktis, Himalaya och Anderna. Och det sker i allt snabbare takt. Följderna blir ödesdigra, med flera meters höjning av havsnivåerna och uttorkning av flertalet stora och livgivande floder i alla världsdelar som haft sina källor i de ”eviga” glaciärerna. En händelseutveckling som borde få varje tänkande människa att inse allvaret.

  Men det största problemet är nog ändå frågan om hur vi ska kunna komma ur detta förödande ekonomiska system, som kräver ständig, på obegränsad exploatering grundad ekonomisk tillväxt. Att sätta stopp för denna förödande exploatering och ersätta den med att annat ekonomiskt system, som bygger på demokratiskt samarbete för en ekologiskt hållbar hantering av Jordens ändliga resurser, skulle oundvikligen medföra en allvarlig ekonomisk kris, ja risk för ekonomiskt kaos och våld, om mänskligheten inte klarar att planera för en fredlig och förnuftig övergång. Och den politiska utvecklingen idag går tyvärr åt fel håll.

  • Håller med dig i princip, Det ekonomiska systemet i väst har låst in oss i en ond cirkel. För att överleva måste företagen skövla. Ta en titt på hur Kina faktiskt håller på att lösa det, utan dödande skattebelastning och tvång. Vem vill sitta en timma i bilköer för 15 kronor till jobbet, om man kan ta Monorailen för 2 kronor på 20 minuter och samtidigt på mobilen läsa morgontidningarna och snacka med kompisen. Vem vill köra bil i 8 timmar för 400 kronor om man kan ta snabbtåget på två timmar för 80 kronor. Vem vill köra långtradare hela natten och sova på dagen i förarhytten om man kan ta en flodfärja för samma pris som dieseln kostar, sova i en säng och ta en öl till middagen ombord. Vem vill flyga för 1,500 kronor som inklusive resan till flygplatsen och kontroller tar 8 timmar, om man för 600 kronor kan resa centrum till centrum på natten och sova på tåget. Kina håller på att omdana hela samhället hur det fungerar. Video konferenser kom på 70-talet och var dyrt och exotiskt. Idag finns det i alla mobiler, nästan gratis. Man kan handla med butiksbetjäning i mobilen, och få det hemskickat. Våran aktivitet påverkar vädret, men inte mätbart, men det är väl ändå ganska idiotiskt att hålla på och elda upp planeten och göra tillvaron miserabel när vi inte behöver göra det. Energi finns det hur mycket som helst av, vi har bara inte lärt oss använda den.

  • Fel. Socialism och planekonomi är det absolut sämsta ekonomisk-politiska systemet för miljön. Har du glömt vilka ekologiska katastrofer som orsakades av kommunistregimerna Sovjet, Östeuropa och Kina? Om du har det så finns en påminnelse på gubbdjavel.com

   • Gubbdjavel.com är inte saklig.

    Till bilden hör att

    Den snabba övergången uppifrån till statskontrollerad socialism till kapitalism innebar en kraftig ekonomisk tillbakagång och en ökning av fattigdomen från 4 % till drygt 70 % om jag minn s rätt. Dödligheten ökade explosionsartat som bl.a. artiklar i The Lancet behandlat.
    Mellan 1991 och 1995 föll Rysslands BNP med 46 procent, industriproduktionen 46 procent, livsmedelsproduktionen med 32 procent och investeringarna med 61 procent (OECD, IMF).
    Som en jämförelse skall här sägas att Nazitysklands angreppskrig mot Sovjetunionen 1941-1945, som inkluderade 25 miljoner döda och ödeläggelse av hela landsdelar, gav ett BNP-fall på 22 procent. Dvs mindre
    Under perioden 1917-1980 växte Ryssland från ett efterblivet föga industrialiserat land till världens andra supermakt, trots de helt förkastliga utrensningarna av c:a 700 000 (aktuella arkivuppgifter), trots 20+ miljoner dödade under Andra Världskriget där en stor del av landet och industrin förstördes. Tillväxttakten var ofta högre än i Väst fram till avmattningen under Bresnevs senare del. Sedan kom den väststödda revolutionen uppifrån, medan 70 % i folkomröstning ville ha kvar Sovjetunionen. Jeltsins familj blev stormrik under denna chockterapi, där kände ekonomen Jeffrey Sachs gjorde viktig insats som han senare själv kritiserat.

    Under Putins första 10 år skedde en hygglig tillväxt med ökad reallön och tillbakapressad inflation. Levnadsstandarden steg och oligarkerna berövades sitt politiska inflytande. Statsskulden är låg, c:a 15 % av BNP om jag minns rätt. Västs olagliga sanktioner hindrar ekonomisk tillväxt och landet är ganska fattigt, medan det var världens andra supermakt under socialismen, trots alla dess brister.

 11. Det är inte helt självklart att alla som uppträder till klimatets försvar är beredda att ta konsekvenserna. Tvärt om är det mycket sannolikt att profitjakten söker sig nya grönare vägar. Ett typiskt men sällan nämnt faktum är att ökningen av förbrukningen av gröna bränslen inte alls har inneburit någon minskning av förbrukningen av fossila bränslen. Och att även i fall så kallade biobränslen ersatte de fossila bränslena totalt skulle detta i sig inte innebära någon förbättring av läget. Annat än om minst lika mycket biomassa (huvudsakligen skog och sockerrör) planterades som det som brändes upp.
  Slutligen är det viktigt att inte tro för mycket på reformpolitikerna förrän dessa har lyckats bevisa att deras verksamhet på något sätt kan påverka tillväxten av CO2 i atmosfären. Något som hittills icke finns några tecken på. Det enda som kan sägas ha minskat är redovisningen av utsläppen, vilken sjönk under ett par år. Fast utan att påverka tillväxten av CO2 i atmosfären. Inte ens i någon utsträckning som kan jämföras med resutatet av oljekriserna.

  • @ Fred Torssander
   Ekvationen går endast ihop om vi blir färre människor som konsumerar mindre, men politikerna verkar vilja att vi ska bli exponentiellt fler. Planen tycks vara delvis ”strålande”. Kärnkraft, men även vattenkraft, vindkraft, solkraft och eldrivet.

   Deras plan går naturligtvis inte ihop med ekologisk hållbarhet. Kärnkraft är en ändlig fossil källa som inte klarar att bära sina egna försäkringskostnader. De andra kan byggas ut till en viss gräns, men vart ska andra arter än människan ta vägen när vi gör om allting till öken genom överpopulation?

 12. En sak att aldrig glömma: IPCC var satt till att bevisa ett påstående, eller en gissning om man så vill, nämligen att den nuvarande klimatförändringen (ursprungligen hete det klimatvärmningen, AGW) orsakas av människan.
  Det fanns en klart politiskt motiv: ”D’après Nigel Lawson, secrétaire à l’Énergie puis chancelier de l’Échiquier dans le gouvernement de Margaret Thatcher, sa motivation était de contrer les syndicats britanniques des mineurs de charbon tout en soutenant le nucléaire en tant que source d’énergie propre pour remplacer le charbon8.” Jfr. https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_d%27experts_intergouvernemental_sur_l%27%C3%A9volution_du_climat )
  Antropocent uppvärmning är inte en vetenskaplig slutsats (än), utan är den föregiven startpunkten för uppdraget.
  Det är som om en läkare fick i uppdrag att bevisa att monarken har exempelvis TBC, innan han har ens sett patienten.
  Det är alltså inte ett dugg konstigt att tilltron till rapporternas officiella slutsatser blev högst skiftande.
  Utan hysteriskt mediabrus hade exempelvis jag aldrig börjat med att titta närmare på vad bråken handlar om, utan jag hade, fortsatt, förlitat mig på ”tidsandan”.
  Skepsis inför politiskt förhandlade slutrapporter är annars alltid legitim, vilket INTE innebär att det vetenskapliga arbetet som rapporterna bygger på saknar trovärdighet. Alla som har läst tidningar vet att ingressen, och framfört allt rubriken, kan basunera ut motsatsen till vad artikeln framhåller.

  Nästan all forskning är numera externt finansierad och därför kan man inte försöka att misstänkliggöra en forskares arbete för att projektpengarna kom från bröderna X i stället för att komma från familjen R.
  Det är jobbet som skall granskas, inte forskaren (utom om man är skattmas, men då handlar det om någonting helt annat än vetenskap). Det finns gulliga klantskallar och vedervärdiga genier, samt allt däremellan, men det är rönen som är det enda som gäller i fråga om vetenskap. Häxjaktstoner väckte därför min misstänksamhet.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6renta_nationernas_klimatpanel
  …/…
  ”IPCC ska analysera – på ett uttömmande, objektivt, öppet och transparent sätt – den vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska information som är relevant för att förstå den vetenskapliga grunden till riskbedömningen av klimatförändring orsakad av människan, dess möjliga påverkan och möjligheter till anpassning och mildring av effekterna.[2] ”

  Oavsett språk är det ”klimatförändring orsakad av människan” som uppdraget gäller.

  https://eo.wikipedia.org/wiki/Interregistara_Spertularo_pri_Klimata_%C5%9Can%C4%9Di%C4%9Do
  Interregistara Spertularo pri Klimata Ŝanĝiĝo aŭ ISKŜ
  …/…
  Kunsidantoj estas delegitoj de siaj propraj registaroj kaj ilia mandato estas ”ekspertizi la sciencajn, teknikajn kaj sociekonomiajn informojn pri risko de klimatŝanĝiĝo pro homa agado.”

  https://en.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change#Origins_and_aims
  ../…
  The objective of the UNFCCC is to ”stabilize greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic (human-induced) interference with the climate system”.[5]

  https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_d%27experts_intergouvernemental_sur_l%27%C3%A9volution_du_climat
  Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
  …/…
  « [Il] a pour mission d’évaluer, sans parti pris et de façon méthodique, claire et objective, les informations d’ordre scientifique, technique et socio-économique qui nous sont nécessaires pour mieux comprendre les risques liés au réchauffement climatique d’origine humaine, cerner plus précisément les conséquences possibles de ce changement et envisager d’éventuelles stratégies d’adaptation et d’atténuation. Il n’a pas pour mandat d’entreprendre des travaux de recherche ni de suivre l’évolution des variables climatologiques ou d’autres paramètres pertinents1. »

  • IPCC var inte tillsatt för att bevisa något utan för att sammanställa vetenskaplig kunskap om olika faktorers betydelse för klimatet. Inom detta område som i annan forskning handlar det om sannolikhetsbedömningar av olika skeenden.

   • Vad IPCCs uppgift är framgår klar och tydligt av deras referensvillkor. Att visa (inte bevisa) människans påverkan på klimatet. Människans totala påverkan är omkring 0.3%, alltså väldigt liten. För att göra en realistisk analys måste man ta med hela bilden. Den där klassiska att om man spottar i havet stiger vattennivån, för det gör den ju faktiskt. ”Sannolikhetsbedömningar” är en av de mest bekväma politiska metoderna för det kan vara vad som helt, alltså åsikt för att nå önskade politiska mål, som beskattning. Det finns standardmodeller av sannolikhetsanalys där man kan bygga dom på fysikaliska mätningar, men inget sådant tycks ha använts. Forskning är inte en fråga om bedömningar, även kallat ”åsikter” utan att mäta och analysera.

    • Sannolikhetsbedömningar är mycket, mycket vanliga inom naturvetenskap. Riskestimat anges som regel med konfidensintervall (KI), vanligen på 95 %, att det riktiga värdet ligger inom ett intervall runt riskestimatet. T.ex. RR (relativ risk)= 3,3 +/- 0,5 eller 3,3 (95 % KI 2,8-3,8)

     • I vetenskap och teknologi använder vi matematiska analysmetoder och matematiska simuleringar för att beräkna sannolikhet och intervall, i politik använder man bedömningar, huvudsakligen baserade på åsikter och ideologi. Lyckligtvis ignorerar matematik både politik, åsikter och ideologi. Vad jag själv gärna hade sett är att man arbetat med just sådana metoder baserade på mätningar för att studera klimatförändringarna, och från det dragit slutsatser vad vi behöver göra för att dels anpassa oss till förändringarna, dels vad vi kan göra för att påverka dom. Nu tycks det mesta vara en fråga om att vi skall styra klimatet, och jag tror inte på det. Det är alldeles för stora krafter som härskar. Trump kom med iden att vi skulle använda atombomber för att stoppa orkaner. Någon räknade ut att om vi brände av all atombomber som finns skulle det inte räcka för att motverka energin i en enda orkan. Bara ett enda normalt åskväder på en timma motsvarar i energi omkring 70 Hiroshima bomber. En enda skogsbrand skapar lika mycket CO2 på en dag som hela Sverige på ett år, och det pågår åtskilliga tusen samtidigt och dom håller på i veckor eller månader. Själv vill jag gärna se förändringar, men jag tror inte på att springa och hojta på gatorna hjälper. Förändringarna började i Kina inte som något om klimatet, utan miljön. Folk krävde rent och snyggt, bättre livsstil, bekvämare liv, och det gick vägen. Nu är det en folkrörelse.

 13. Jord, bröd och demokrati är grundläggnde krav som ställs och ställts av folk i alla länder och är drivkraften i människorna ständigt pågående migration. Insikten om att planetens naturresurser är ändliga har nått allmänhetens medvetande mycket sent. Och den växande levnadsstandarden har redan från början skett på naturens bekostnad – det handlade om att ”besegra” naturen. Idag kan vi konstatera att naturen är på god väg att besegras, samtidigt som vi slår undan förutsättningarna för vår fortsatta överlevnad på klotet. En mycket obehaglig upptäckt, naturligtvis, som man helst vill blunda för, men det går inte längre. Man måste blunda riktigt hårt för inte se uppvärmningen och dess konsekvensen i form av smältande isar och glaciärer.
  Det hjälper föga att försöka misstänkliggöra forskarvärldens varningar för det växande miljöhotet. Tvärtom är det rent kontraproduktivt och passiviserar det livsviktiga samarbetet mellan alla goda krafter för att vända utvecklingen. Här krävs att alla, bokstavligen alla, bidrar med stort eller smått, allt efter förmåga. Och det är mycket glädjande, viktigt och faktiskt enastående att en svensk tonåring, som inleder en egen skolstrejk för klimatet, har fått skolbarn och ungdomar världen runt att bilda en global massrörelse som sätter press på staternas och världens ledare att lyssna på forskarna och börja agera. Det får oss vuxna att börja inse problemets yttersta allvar och känna trycket på oss att ansluta oss till rörelsen.

  Vi har samma intressen oavsett utgångspunkten för vårt engagemang, antingen vi är socialister, borgerliga partister, antiimperialister, fredsaktivister, kristna, gröna miljöaktivister eller människor i största allmänhet som vill rädda sina barns och barnbarns framtid. Klimatförnekarnas sista argument går ut på att förändringarna är långsamma och människans påverkan överdrivs. Men faktum är vi inte vet säkert och att här inte finns utrymme för tvekan. Vi möter motstånd från fruktansvärt mäktiga krafter och ett ekonomiskt system som har fjättrat oss i ett grundläggande beroende av att hålla det igång. Det finns ingen tid att förlora.
  Så enkelt och samtidigt svårt är det.

  • “Besegra” naturen, precis, just nu är man i full färd med att försöka besegra både naturen, vädret och klimatet, allt på en gång. Hur skulle det vara att anpassa sig till naturen istället, inklusive förändringarna. Ett problem är att ”forskarvärlden” har blivit en lite klick av extrema aktivister som ständigt suktar efter mer anslag från just de som orsakar problemen, som Staten, BigBusiness, BigOil, BigBil, osv. Resten kallas förnekare tystas.

 14. ”Ingen naturvetenskaplig fråga har blivit så politiserad och polariserad som klimatfrågan. Varför? I detta inlägg ska vi se att klimatfrågan har de ingredienser som gör att den passar perfekt för detta. Förenklat så vill politiska vänstern inta en alarmistisk ståndpunkt och högern tona ner eventuella problem orsakade av klimatförändringar.”
  http://www.klimatupplysningen.se/2019/08/14/varfor-klimatfragan-ar-sa-politiserad-och-polariserad/?fbclid=IwAR0hAKOg-nue68y2wMBfrO2l91KoQv2RBrBE0nr84TRJGBKDSSL2wKq_I84

 15. För att kolla läget backade jag för att få tidsöverblick. Med en Googling: ”ice age” ”charts” och valde BILDER fick jag se diagram som visade att vi haft en ovanligt lång varm period sedan senaste nedisningen. Som varmast var det väl för tiotusen år sedan. Under nerkylningen har det varit normalt med ”rekyler”, somliga mycket kraftiga. Varning! I vissa diagram har man satt tidsaxeln bakvänt.
  Min enkla slutledning är att vi på det typiskt guppiga sättet går mot Tellus normala tillstånd: Istiden.
  Vetenskap ska bygga på fakta. Men jag undrar över forskarnas kompetens då jag undersöker deras metoder. Iskärnorna som ska avslöja atmosfären för hundratusentals år sedan, tillskrivs en mumifierande egenskap som är häpnadsväckande. Man tar för givet att innehållet i isens luftbubblor är oförändrat!! CO2 har ju visat sig vara en ganska aggressiv molekyl i is och kan knappast ha stannat i sin bubbla.

 16. Maths Nilsson har en utmärkt blogg där han sakligt analyserar skeptikernas påståenden och visar att dom har fel i det mesta dom framför.

  Anders Romelsjö frågar om Bill Gates är Socialist.
  Ja han går i Rockefellers fotspår och Fabianen David skrev en positivt hållen doktorsavhandling om socialism i sin ungdom och hade ett omfattande samarbete med Sovjet.
  Men dessa elitsocialister i väst är privata monopolister till skillnad från kommunisternas statliga maktmonopol.
  Eftersom västoligarkin har ett liknande maktmonopol har dom en del gemensamt. Dom tål ingen konkurrens om makten.
  Men kommunisterna exploaterar inte fattiga folk som de privata maktmonopolen.
  Emellertid var realkommunismen aldrig ett självständigt etablerat fenomen utan något det privata maktmonopolet i väst tvingade på de berörda folken.
  Motivet var att förhindra kapitalistisk konkurrens. Det med rika naturtilgångar försedda Tsarryssland som kapitalistiskt och framväxande industrination var ett naturligt investeringsobjekt för väst och skulle på några årtionden ha kommit ifatt det anglosaxiska imperiet,
  Tyskland var rival nummer ett då och genom att framkalla nazism där och kommunism i Ryssland kunde dom lättare spelas ut mot varandra vilket skedde.
  Bill Gates som antagligen från starten varit en sorts påläggskalv för det privata monopolet representerar ett synsätt som åter söker förhindra kapitalistisk konkurrens från de nuvarande rivalerna, som inte lika lätt kan pådyvlas någon radikal ideologi-
  Nu ligger det därfor i det västliga maktmonopolets intresse att bromsa världsekonomin eftersom dom inte längre kan vara säkra på att dominera den.
  Rockström smusslar undan att en massiv depopulation är det västliga maktmonopolets mål.
  Så även om skeptikerna har vanföreställningar om klimatet så är deras motstånd motiverat. Dvs till slut måste ngt antagligen göras men det bör finnas en öppen redovisning av alla konsekvenser så att prioriteringarna baseras på kunskap inte på den kupp som Rockström och andra understöder.
  Klimatskeptikernas kunskap är tyvärr inte hög för det sprids mkt desinformation.
  Vore dom bättre informerade vore det lättare att blotta det västliga maktmonopolets avsikter.
  Det blir lättare att avslöja såna som Rockström om skeptikerna slutar att ge honom sakliga skäl att kritisera dom.

 17. Ledande ”enfaldiga klimatexperter” påstår tydligen att så kallade ”klimatskeptiker” blundar för glasklara forskningsresultat.
  Mycket anmärkningsvärt.. Det vore av allmänt intresse att få exakt klarhet om vilka som dessa förmenta så kallade ”klimatexperter” anser vara ”klimatskeptiker”.
  Vem eller vilken grupp av dagens upplysta människor har någonsin ens försökt förneka att vi har ständigt återkommande klimatförändringar på den planet där vi befinner under vår korta levnadsperiod.
  Här något om Climatpolitics..
  https://clintel.org/the-legal-doctrine-of-carbon-crimes-torturing-law-and-reason-to-rid-the-planet-of-climate-change-deniers/
  The Legal Doctrine of “Carbon Crimes”—Torturing Law and Reason to Rid the Planet of Climate-Change Deniers – Clintel
  By Prof. em. dr. Lucas Bergkamp, LL.M. – Original post in Dutch here Abstract The climate movement has discovered criminal law as a tool for conducting climate politics. To complement civil lawsuits against states and corporations, the movement’s activists intend to invoke torture and a newly proposed crime of “ecocide” to target
  clintel.org

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here