Har vi 11 år på oss när det gäller klimatkatastrofen?

65
2838
Klimat öken Pixabay. desert-2227962__480

Den här artikeln av Bob Berwyl har jag fått levererad översatt av Catarina Sörle.här.


Vad betyder att vi har ”11 år på oss att agera när det gäller klimatförändringar” egentligen?

Det betyder inte att världen kan vänta till 2030 för att minska utsläppen av växthusgaser, eller att kaos kommer att bryta ut 2030.

 

Vi har hört variationer av frasen ”världen har bara 12 år på sig att hantera klimatförändringar” mycket på sistone.

Senator Bernie Sanders kom med den versionen före och mitt under sin presidentkampanj förra veckan och sa att vi nu har ”mindre än 11 år kvar för att omvandla vårt energisystem från fossilt bränsle till energieffektiv och hållbar energi, om vi ska behålla denna planet frisk och beboelig. ”

Men var kommer idén om 11 eller 12 år ifrån, och vad betyder den egentligen?

Antalet år (12 år) började uppmärksammas under 2018, då FN: s mellanstatliga klimatpanel släppte en rapport som beskrev vad som krävs för att förhindra de globala temperaturerna från att stiga mer än 1,5 grader Celsius, främsta mål för klimatavtalet i Paris. I rapporten förklarades att länder skulle behöva sänka antropogena (dvs av människan påverkade) koldioxidutsläpp, till exempel från kraftverk och fordon, till netto- nollutsläpp cirka 2050. För att nå det målet, sade det, måste koldioxidutsläppen börja minska ”långt före 2030” och vara på väg att minska med cirka 45 procent omkring 2030 (12 år bort vid den tiden).

År 2050 är faktiskt det viktigaste måldatumet i rapporten, men att agera nu är avgörande för att kunna uppfylla detta mål, säger klimatforskare Drew Shindell på Duke University , en huvudförfattare av kapitlet för lämpliga åtgärder i IPCC-rapporten.

Världen måste ha netto-nollutsläpp av CO2 till mitten av seklet,” sade Shindell. ”Det är en enorm omvandling, vi kan inte kan nå dit för en rimlig kostnad om vi inte påbörjar den ordentligt under 2020-talet.”

Hur vet forskare det?
Grundläggande fysik och klimatvetenskap gör det möjligt för forskare att beräkna hur mycket koldioxid det behövs för att höja den globala temperaturen – och hur mycket koldioxid som fortfarande kan släppas ut- jämfört med den förindustriella tiden- innan den globala uppvärmningen överstiger 1,5 ° C (2,7 ° F) .

Forskare arbetade sig bakåt i tiden från den grundläggande kunskapen för att kunna visa på tidslinjer vad som måste hända för att vi ska kunna hålla oss under 1,5 ° C uppvärmning, säger Scott Denning , som studerar uppvärmningen i atmosfären vid Colorado State University.
”De räknade ut hur mycket extra värme vi kan klara. De räknade ut hur mycket koldioxid som skulle behövas för att åstadkomma den värmen, därefter hur stor den totala mängden bränsle var som skulle avge så mycket koldioxid. Sedan övervägde de övergångsåtgärder för att få ner utsläppen till noll för att undvika katastrof,” sade han.

”Allt detta arbete sammanfattas ”för att undvika riktigt dåliga resultat måste vi ha realistiska övergångsåtgärder fram till 2030 som syftar till en fossilfri värld. i” Och det kan översättas till något som ”utsläppen måste halveras på ett decennium”, och förenklat ”12 år kvar.”
”Det finns säkert ett korn av sanning i frasen, men det är så förenklat att det leder till löjligt dåliga missuppfattningar om hur man ska nå dit, och det tecknas absurda bilder som föreslår att vi kan fortsätta att leva som vi alltid gjort de kommande 11 åren och sedan går världen under, ”sade Denning.

Det var inte vad IPCC-författarna föreställde sig
, sa han.

Klimatbild via Goofle images. maxpixel.net

Forskarna är tydliga om året 2030 , säger Michael Mann, klimatforskare vid Pennsylvania State University. Oenigheten kommer från människor som karaktäriserar koldioxidminskningens tidslinje som en tröskel för en klimatkatastrof. Han noterade att personer som är så kallade klimatförvillare också har hakat fast sig vid frasen för ”att avsiktligt försöka förlöjliga oron för klimatförändringar.”

Hur skulle goda framsteg se ut?
Det skulle vara till hjälp om människor ställde sig frågan om hur 2030-målet skulle kunna förverkligas snarare än vad ett misslyckande betyder, sa Denning.
”Att lösa problemet fram till 2030, 2040 eller 2050 kräver en ny global energiinfrastruktur, som utan tvekan är enklare och billigare än tidigare infrastrukturförändringar som VVS inomhus, elektrifieringen av landsbygden, bil- och asfalterade vägar, telekommunikation, datorer, mobiltelefoner eller internet

”Alla dessa tidigare förändringar kostade tiotals biljoner dollar ( inflationsjusterade). Alla var enormt besvärliga. Alla tog de ett decennium eller mer, de förändrade helt det industriella, ekonomiska och sociala landskapet och skapade toppar av tillväxt och produktivitet och jobb. Och utan tvekan resulterade de alla i ett bättre liv för ett ofantligt antal människor. ”

Nu gäller det att gå över från tungt beroende av CO2-alstrande fossila bränslen till CO2-fria energikällor, som vindkraft. Och även med en snabb övergång till en annan sorts energi, menar IPCC att det sannolikt kommer att krävas att man avlägsnar CO2 i stor skala från atmosfären, för att man förhindra att temperaturen inte ska höjas till mer än 1,5 C.

Att inte nå målet kommer inte att innebära att katastrofala klimatförändringar börjar 2030, sade Denning.

”Klimatförändringarna kommer att bli allt svårare, tills vi slutar förvärra dem, och sedan blir de aldrig bättre,” sade han. ”Men oavsett det så måste världen upphöra med att använda fossilt bränsle precis som vi slutade använda talgljus och utedass och fast telefoni .”

Vad skulle det innebära att överskrida 1,5 ° C uppvärmning?
IPCC-rapporten beskrev hur ökande utsläpp av växthusgaser kommer att resultera i farligare och mer kostsamma störningar i de globala samhällena och ekosystemen, inklusive längre, och hetare värmeböljor och oftare missväxt p g a torka.

Bergsglaciärerna smälter snabbare när planeten värms, vilket medför nya risker för bosättningarna i dalarna nedanför. Smältningen av polarisarna beräknas också påskynda, och intensifiera översvämningarna och påskynda höjningen av havsnivån till en nivå som blir svår att anpassa sig till. Aktisk permafrost kommer att tina upp och släppa ut mer växthusgaser till atmosfären.
Trots de ökande riskerna är det viktigt ”att förstå att det inte finns några forskare som påstår att det finns en magisk tröskel som vi överträder, eller inte överträder i det fysiska klimatsystemet, som avgör om vi får en beboelig planet,” sade Daniel Swain, klimatforskare vid UCLA och National Center for Atmospheric Research Center for Climate and Weather Extremes.

Har vi redan passerat tipping-point?

Målet för 2030 är användbart eftersom det visar att ”vårt agerande nästa årtionde får oerhörda konsekvenser.” sa Swain. ”Men jag tycker att betoningen som läggs på detta specifika 12-års- panorama som en differens mellan existentiell kris eller inte, är problematisk.

”Först och främst förnekas risker som redan existerar, och att som kommer att bli ännu större. Och man kan ledas att tro att möjligheten att försöka uppnå bra resultat under de kommande 12 åren är meningslös, vilket är precis motsatsen till vad som är Sant. Fler framsteg alltid att vara bättre än färre framsteg, mindre uppvärmning kommer alltid att vara bättre än mer uppvärmning. ”

På ett sätt kan narrativet ”12 år” måla upp en tidsfrist som är för enkel, eftersom någon viktig del i klimatsystemet redan kan vara vid eller förbi tipping-point, sade Swain.
Det skapar den falska illusionen att det finns någon slags barriär som rör sig framåt, om vi bara hamnar inom tidsfristen kommer allt att vara OK, sa han. Men ”tolv år från och med nu kan det vara för sent för vissa som exempelvis för inlandsisen.”

Forskningen under de senaste åren stärker tanken på att vissa klimatbrytpunkter redan har nåtts. Studier visar att vissa delar av Grönlands inlandsis troligtvis inte kommer att återhämta sig, och delar av västantarktiska inlandsisen kan också vara vid eller mycket nära en tipping-point för snabb nedsmältning.

En studie som publicerades i juni antydde att hastigheten för upptiningen av permafrosten fortskrider mycket snabbare än klimatmodellerna har beräknat.

Och forskare som studerar kopplingen mellan global uppvärmning och europeiska värmeböljor menade att de också ligger utanför ramen för vad de förväntade sig av nuvarande nivåer av uppvärmning.
Världen kommer fortfarande att existera om vi bryter mot 1,5 ° C och 2 ° C, men ”klimatpåverkan och riskerna kommer att vara högre och temperaturen kommer att stiga”, säger Glen Peters, forskningsdirektör vid CICERO klimatforskningscenter i Oslo. Allt det här verkar sjunka in i allmänhetens medvetande, sade han.

”Men i termer av tidsfrister har vi redan missat tidsfristen,” sade han. ”Vi borde ha börjat dämpa uppvärmningen för decennier sedan, då skulle problemet vara löst.”

Föregående artikelIsraels ockupation en miljökatastrof
Nästa artikelNyliberalismen har mött sitt motstycke, Kina.
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

65 KOMMENTARER

  • NL….”Grafen Hockey-klubban duger inte vetenskapligt.” skriver du. Det får mig att tänka på vad som står på Wikipedia om pseudovetenskap: ”Handplockade exempel – att välja ut de exempel som talar för en teori samtidigt som man bortser från andra exempel som talar mot den.”

  • Kanske inte så dumt att kolla vem denne Tim Ball är! I en kommentar på Uppsalainititativet 2010 står ” Tim Ball ….. jobbar politiskt med att stoppa miljöarbete. Deras arbetsgivare anser att miljöfrågor är kommunism. Dom jobbar alltså välbetalt med att svärta ned alla som forskar kring miljö – ofta med rena lögner.
   ……… i botten ligger oftast en thinktank betald av olje- och kolintressen. ”
   Lite bakgrundsinfo:
   http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Tim_Ball

   • Och vad sysslar du själv med då. ”Hockey-klubban” är just ett exempel på att välja ut selektiv information som talar för en konspirationsteori

 1. Mobiltelefonin verkar framställas som en odelad välsignelse men, bortsett andra allvarliga problem, slukar den enorma mängden el. Än värre blir det med 5 G och vid nedsläckningen av den fasta telefonin.

  Behöver vi verkligen kunna ha mobiltelefonen, varthän vi befinner oss?

  • Mer ett hot än något gott.
   5G är inte något vi behöver i vår mobil, det är en kraftfull integrering som skapar full kontroll av enskilda människors liv, något som tillhör ett utpräglat övervakarsamhälle 24/7 (typ fotboja 2,0 ). Därtill till stora delar ett vapensystem som tillhör militära sidan, dvs inget för oss att betala stora pengar för, men har vi något val ? Stora serverparker krävs som slukar enorma mängder ström för skapandet av molntjänster.

   Och sedan klimat-rubriken i artikeln ovan.
   Här skrämmer man upp människor om klimatkatastrofer, för att sedan baxa in en klimatagenda som på sikt förvärrar och cementerar situationen än mer. Dessa agendor är ingen lösning, det är en inlåsning och en bortkastad nyckel. https://twitter.com/robinmonotti/status/1168098132971982848

   • NL
    Varför fortsätter du med din tvärsäkerhet?
    Om permafrosten och Grölandsisen redan är vid eller snart når en tipping-point så är ju risken överhängande att IPCC:s varningar är kraftigt underdrivna istället.

    • Klimatet är inte OK, men har väldigt lite med CO2 att göra.
     Hej. Jag är inte tvärsäker, men jag är övertygad. Jag tror msm har slagit klorna i alltför många, stå inte och fall med den ! Info finns om man vill.
     Det är just detta med media som alla hakar fast vid som ställer till det – inget biter tydligen. IPCC är inget vetenskapligt råd, det är politiskt – det är något helt annat än vetenskap! Man labbar friskt med datorsimuleringar men har svårt att få ihop det, och solen som en del i ekvationen har man inte med alls.
     Vi har stora problem med vår miljö i stort och smått, räcker inte det ! Skall en ”spelad” vetenskaplig agenda få lura oss in i ännu ett politiskt klavertramp.
     Nej Klimatagendan, dess närmast absurda antagande och felslut går att läsa om här : https://www.globalresearch.ca/climate-disruption-its-not-due-to-co2/5677036
     Nu tycks man ju bränna tropisk skog för att få upp CO2. Det är inte fattiga skogsbönder (som man alltid refererar till ) som bränner skog i tropikerna och Brasilien, när Asiens storstäder läggs i rök så är det mer av oljepalmsodlingar man förbereder. Dessa odlingar vill man sedan skydda som värdefull urskog ! ( palmoljan säljs sedan som inblandad miljö-diesel ).
     Sedan önskar oljegiganterna tjäna stora pengar på att pumpa ned CO2 till uttjänta gas och oljefickor, och så kan vi fortsätta som förut – tror man. UN är numera storbolagens lekplats, där vimlar av tankesmedjor & lobbyister.
     ”Tvärsäker!” Det kan låta så, men jag är ingen välbetald journalist. Har enbart lärt mig genom läsning och åter läsning. Söker och är kritisk, det är allt. Är fri att se och läsa mig fram till det som verkar hållbart. Det är allt.
     Och så, våga släppa sargen !

     • Vad jag förstår så är IPCC visst vetenskapligt och alla seriösa bedömare, Lennart Bengtsson inräknad stöder sig på deras rapporter. Att klimatet inte har Med CO2 att göra låter däremot mer än ovetenskapligt.
      Jag kan inte heller se att du har släppt sargen, du håller stenhårt fast i fossilindustrins propagandasarg, nytt ord där, roligt.

      Vad du än kan tänkas ha för agenda NL, så hamnar du i förvillarnas läger. Ditt prat om att klimatfrågan bara är skrämsel och att förslagen till lösningarna förvärrar situationen bygger inte på kunskap, utan är helt ogrundade påståenden.
      Risken för att prognoserna är istället underdrivna är betydande och normalt säkerhetstänkande gör att bör ta varningarna på allvar, oavsett vad fossilindustrins springpojkar säger.

    • Om Nicolas Scafetta har rätt i att jordens temperatur varierar synkront med solens är den mänskliga aktivitetens inflytande på klimatet ett hjärnspöke.
     Konstigt nog varierar jordens temperatur synkront med minst en annan himlakropp, som snurrar runt långt bortom människans räckvidd.
     Jag vågar därför påstå att jordens temperatur har så gott som inget att göra med vad människan har för sig.
     Grönland heter inte just Grönland av bara en slump. Kolla lite på Nordens historia, och vad som odlades under Medeltiden, när Norrlands bönder var rika.

     Vulkanisk aktivitet har däremot dokumenterad påverkan på odlingsmöjligheterna, vilket förklarar en hel del av vad som hände i slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet.

     Att vi grisar ner jorden sedan mycket länge och att ett gigantiskt jobb väntar för att städa upp är däremot en helt annan sak.
     Det är faktiskt bråttom ty det snart inte finns något rent vatten kvar, bland mycket annat som hottar våra livsbetingelser.
     Det blir dyrt men att inte göra det är liktydligt med kollektivt självmord på sikt.
     Man skall skrämma/s med hot som verkligen kan åtgärdas, inte begära handling med noll verkan på en risk utom vår kontroll.

   • Om du inte gillar 5G, låt bli då. Inget tvingar dig att köpa en 5G telefon eller att ens koppla på det. Steget från 4G till 5G kan liknas vid att transportera information från A till B med att uppgradera från en skåpbil till en långtradare. Det har inget att göra med att kontrollera folk, inte heller med något vapensystem att göra. Övervakningen av personer i Sverige är redan nu med 4G intensivt och effektivt. Du har redan en fotboja, den kallas en registrerad mobiltelefon.

  • Mobiltelefonin är inte en odelad välsignelse, men det verkar snarast som om just de ofta tekniskt efterblivna svenskarna inte klarar en omställning från gammal teknologi. Sedan är det faktiskt så att de gamla systemet med fasta kopparlinjer slukade betydligt mer energi and de nya med 5G. När man gick in rummet med växlarna med de gamla Eriksson 500 väljarna, som var helt mekaniska, då var det som i en bastu, trots ordentlig ventilation. De nya väljaren behöver inte ens någon omfattande ventilation. 5G är dessutom betydlig energisnålare än nuvarande 3G och 4G. Du behöver inte alls ha mobiltelefon. Liksom på 50-talet går det bra utan en, och du kan leva på den nivån.

   • Det som jag syftar på är trafikmängden.
    Tekniken i växlarna må vara energisnålare, trafikmängden har exploderat och fortsätter att explodera.
    Sen är det det sammanlagda energiförbrukningen som är relevant, alltså inklusive kablage (koppar/fiber), sändare, reläer, laddare osv, plus tillverkning, distribution och installation av apparaturen.

    Jag vet dessvärre inte var söka efter ”telefonin”s totala energiåtgång (inklusive de dataöverföringstekniker som håller på att ersättas av radiolänkar, som exempelvis Internet via TV-uttag eller bärvåg på elnätet) på 50-talet respektive 60-, 70-, 80-, 90-, 2000-, 2010-talet, men att det numera finns ladduttag och Wifi i stort sett överallt (buss, tåg, järnvägsstationer, flygplatser, köpcentra och turistfällor på bergstoppar) hindrar inte att det händer fortfarande att någon missar en träff för att mobilen ”dog”. Det var visserligen inte telefonin i sig som sög ut batteriet, utan musik- och eller video-uppspelning, alternativt ”sociala” medier och bakgrundstjänster, men likväl gick det ström åt.

    2G och 3G används numera mest till tal och SMS där tillgång till 4G finns men redan nu anses det onormalt att inte kunna ta emot MB-stora MMS (min gamla Nokia visar inte ens emoijer!) och det sociala trycket blir etter värre när det kommer att anses normalt att sända iväg GB-stora (och fullkomligt ointressanta eller ovidkommande) filer över 5G.

    Energiåtgången lär då inte minska, i synnerhet om man tar med tillverkningen, distributionen och återvinningen av apparaturen.
    En telefon till det fasta nätet (eller en mekanisk skrivmaskin) funkade i ett sekel medan det finns allt fler som byter mobiltelefon oftare än de byter lakan hemma, samt byter bärbar uppkopplad dator oftare än de byter fru (om de alls hinner gifta sig innan de byter partner).

    Samtidigt finns det fortfarande kvar folk som har en ADSL-uppkoppling till nätet och som kommer att tvingas över till radioburet Internet. Blir energiåtgången då, totalt sett, mindre eller större i praktiken (användningen lär inte minska)?

 2. Artikeln i Glob Pol 4/9 av Bob Berwyl är inte helt lätt att läsa. Den består av många klipp(citat från ett antal USA-forskare. Om jag förstår huvudtesen rätt så varnar artikeln för viss alarmism, t ex att ”vi har bara 11-12 år på oss, och sedan är det för sent”. Devisen kan sägas emanera från IPCC-rapporten om möjligheten inte överskrida 1,5 graders medeluppvärmning, enligt skrivningen i Parisavtalet. Samtidigt talar artikeln om att en eller flera ”tipping point” redan överskridits, vilket för betecknas som ren och skär alarmism. Så vart vill artikelförfattaren komma?

  Jag kommer i en artikel i GP recensera och kommentera Lennart Bengtsson nya popuilärvetenskapliga bok ”Vad händer mee klimatet”. Min utgångspunkt är hur vi kan etablera en vettig position mellan å ena sidan alarmister och å andra sidan klimatförnekare, som NL ovan. Jag menar att bägge dessa positioner är djupt felaktiga och dessutom politiskt farliga.

  Ulf Karlström

  • Ulf Karlström, du skriver: ”Samtidigt talar artikeln om att en eller flera “tipping point” redan överskridits, vilket för betecknas som ren och skär alarmism.” I artikeln står ex:”Studier visar att vissa delar av Grönlands inlandsis troligtvis inte kommer att återhämta sig, och delar av västantarktiska inlandsisen kan också vara vid eller mycket nära en tipping-point för snabb nedsmältning.” Lägg märke till orden ”troligtvis” och ”kan” i meningen. Det är väl inte riktigt samma sak som det du skriver, eller hur?

  • Att bruka sådant ideologiskt färgat språk som ”klimatförnekare” är farligt.
   För det första kan det betyda vad som helst, eftersom man än syftar på vädervariationer, än på klimatvariationer, än på orsaken eller orsakerna till påstådda klimatvariationer, därtill över vida varierande och därmed inte jämförbara tidsperioder (typ 20 kontra 2000 år) och områden.

   Jag har inte hunnit läsa Lennart Bengtssons bok men en artikel i La Tribune de Genève förra året fick mig att ta en titt på ämnet.
   Klimatlarmet kom annars samtidigt som en modernisering av USAs kärnvapenarsenal beslutades. Jag råkar anse – märk väl: utan några som helst bevis – att kärnkraften har aldrig varit någonting annat än ett fikonlöv för kärnvapenframställning.
   De främsta NATO-anhängarna (= kärnvapen anhängare, i praktiken) råkar vara också kärnkraftsanhängare, fast det aldrig har funnit ekonomi i kärnkraften utan kraftiga öppna och dolda subventioner på olika nivåer (senast bekräftat av EUs godkännande av hårresande subventioner till det engelska EPR-bygget HELT MOT EUs regelverk).

   Jag medger mitt intresse för astronomi, som borde vara av självklar betydelse när man undrar över vad som händer i universum. Vulkaner är också kända för att kunna ödelägga stora arealer i flera år, speciellt om de spyr ut mycket aska och svavel; väderavtrycket av vissa stora utbrott är välkänt; folk och fä svalt och dog som flugor, exempelvis runt 1785 och flera gånger under 1800-talet. Det gör att 1800-talet inte är specielt väl valt som utgångspunkt i klimatjämförelser.
   Finns det ingen som har läst historia bland klimatveganerna? (Att frossa i kungalängder är INTE att syssla med historia.)

   Att kofis skulle betyda mer än solens nycker luktar redan, på en höft, som ett högst tveksamt vegantrick. Måttlighet är dessvärre inte vad ”djurvänner” är bäst kända för, så skepticism (= sträng opartisk granskning) är av nöden vad gäller deras propaganda.

   NL refererar till https://principia-scientific.org/breaking-news-dr-tim-ball-defeats-michael-manns-climate-lawsuit som jag har precis läst.
   Tim Balls diagram stämmer bl.a. med argumentationen hos professor emeritus François Gervais, utsedd IPCC-granskare, såsom utlagd i 2 videon, 14 12 2018 och uppföljning i april 2019.
   https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=iK3G8wqqp_k
   François Gervais – L’urgence climatique est un leurre
   Solidarité et Progrès Publicerades den 14 dec. 2018

  • Jag har letat efter François Gervais på engelska. Här en kort version av hans timslångt föredrag på franska.
   Att kolla på videon på franska, sedan på länkarna i kritiken och slutligen på svaren tar minst en hel dag om man gör det seriöst, men det är väl värt besväret. Det är tyvärr ingenting för de som inte kan franska men det finns många värdefulla diagram från ett antal forskare som yttrar sig på engelska, som jag kunde visa om det gick att bifoga bilder.

   https://www.youtube.com/watch?v=wU1PKa0W8Gc [16:49]
   Cooling of Climate sensitivity – Anthropogenic CO2 Global Warming Challenged by 60-Year Cycle
   Friends of Science
   Publicerades den 12 jan. 2019
   A presentation given at the Porto Basic Climate Science Conference, 2018, by François Gervais, Emeritus Professor of Physics at the University of Tours (France). Expert reviewer of Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) AR5. Dr. Gervais says that there is no correlation between CO2 and temperature, but there is a strong natural 60-year cycle. The climate models are running too hot. More information on the Porto Conference can be found here: BASIC SCIENCE OF A CHANGING CLIMATE

   Originalvideon:
   https://www.youtube.com/watch?v=iK3G8wqqp_k [59:08]
   François Gervais : L’urgence climatique est un LEURRE !!! ( et une belle ARNAQUE aussi !!! )
   Solidarité et Progrès Publicerades den 14 dec. 2018

   Svar på kritiska synpunkter (listade under videon):
   https://www.youtube.com/watch?v=gfEucc2L1hM [1:32:35]
   Alarmisme climatique : François Gervais répond aux critiques
   Solidarité et Progrès
   Publicerades den 10 apr. 2019
   François Gervais répond aux questions et aux critiques qui lui ont été adressées suite à sa conférence du 13 décembre 2018 ”L’urgence climatique est un leurre” dans les locaux de Solidarité et Progrès.

  • Vi skall nog inte glömma att den klyschan att vi har ”11 år på oss”, ”5 år på oss ”, ”6 månader på oss”, har upprepats som en trasig stenkaka de senaste 50 åren. Var gång katastrofen inte infinner sig som önskat flyttar man fram domedagen en bit.
   DN 25 jan 1972: FN:s ”miljövårdschef” varnar: ”Vi har tio år på oss att hejda katastrofen”
   NASA Climate Expert Jim Hansen has been insisting for years that parts of Manhattan will be underwater sometime between 2008 and 2018, because of Global Warming. He’s been sounding the alarm(ism) on this since the late 80’s.
   NASA’s top climate expert, James Hansen, predicted that by 2018 the Arctic would be ice-free, and Lower Manhattan would be underwater. Democrats call him a “climate prophet.”
   De flesta öar i Söderhavet kommet att stå under vatten om 20 år (1990)
   säg adjö till snö och vinter, om 20 år har vi glömt hur man åker skidor (2000) Der Spiegel
   Vi har 50 dagar att stoppa en oåterkallelig uppvärmning av planeten (2009)

 3. Sverige är klimatneutralt, våra skogar tar upp koldioxiden vi släpper ut. Vårt viktigaste klimatarbete är att låta bli att lägga ner kärnkraften.

  När det gäller världens största koldioxidutsläppare, Kina och Indien, är det lika svårt att säkert förutspå vad som händer som att göra förutsägelser om klimatet. Tack vare ultraljudstekniken väljer kinesiska och indiska föräldrar bort flickor, det innebär drastisk befolkningsminskning på bara någon generation, men å andra sidan kan mängder av pojkar utan möjligheter städslas för vilken uppgift som helst, tex att invadera grannländer.

  Den viktigaste faktorn bakom minskade koldioxidutsläpp är minskad befolkning. Jag är inte säker på att de som är gamla när den unga generationen är för liten att dra lasset är så tacksamma. Klimatångesten har många okända faktorer.

  • Job
   Sverige är klimatneutralt och USA:s CO2 utsläpp minskar sägs det. USA och större delen av västvärlden har valt att utnyttja billig asiatisk arbetskraft för sin produktion istället för att producera själva. I stora delar av USA är avindustrialiseringen tydligen mycket påfallande och även en stor del av vår konsumtion produceras i Asien. I det läget blir beskrivningen av ländernas klimatavtryck felaktig. En mer korrekt metod vore att sätta ett lands klimatavtryck utifrån hur mycket CO2 som släpps ut för att producera det som landet konsumerar, transporter inräknande. Då blev säkert siffrorna radikalt annorlunda.

   Sedan undrar nog fler än jag vad som får dig att tro att Kina tänker invadera sina grannländer? Är det något du har drömt om eller?
   Det finns absolut ingenting som tyder på att Kina har sådana avsikter.

  • Lögn. Det är inte ”länder” som släpper ut något, det är människor. Kinas utsläpp är enligt slutdokumentet bara hälften av USAs. Indien vet jag inte, men flickor har aldrig aborterats i Kina. Förr hade man inte utrustningen för att bestämma könet, idag önskar de flesta familjer att få en flicka. Det finns nu ett stort kvinnoöverskott i Kina i giftasålder. Räknat i totala siffror, USA har stått för 48% av världens utsläpp, Europa för 36%, och Kina för 8%. Underlaget kom från Slutdokumentet från miljökonferensen och är några år gammalt.

 4. Prat om att vi har ett visst antal år på oss att vända en hotande utveckling är naturligtvis struntprat. Vi borde naturligtvis börjat anpassa oss till klimatförändringar för många år sedan. Klimatförändringar är ett trögrörligt system så om vi idag slutar släppa ut växthusgaser kommer det ändå att ta ett antal år innan någon förbättring kommer att märkas.
  Det första vi måste göra är att sluta sträva efter tillväxt för i stort sett all tillväxt leder till ökade utsläpp. Vi bör sträva efter rättvis fördelning av resurser globalt sett för att framtiden skall bli uthärdlig.
  Obs växthuseffekten är bara ett utav de problem mänskligheten hotas utav.
  Jorden som system skulle klara sig mycket bättre utan människor och klarar vi inte att hantera dessa problem så blir människornas epok starkt begränsad.

  • Naturligtvis är inte pratet om att vi har en begränsad tid på oss att vända utvecklingen struntprat. Hela naturen präglas av olika tröskeleffekter och naturligtvis så även klimatet.

  • Klimatet, som definieras som vädret över åtminstone 100 år, har människan överlevt genom att anpassa sig till förändringarna. Nu helt plötsligt har massa propagandister dykt upp och tycker att människan skall förändra klimatet, därför att då tjänar dom pengar. Skatter, avgifter, osv. Klimatet drivs av solen, och det lär vara lite svårt att reglera.

   • Men Karl, Du är inte utbildad klimatforskare och om vetenskapen säger att våra egna CO2 utsläpp förändrar klimatet så kan inte varken du eller jag bara vifta bort det, utan att bli direkt oseriösa.

  • Lars Bern är en del av klimatförvillargänget och hans blogg är en tummelplats för högerpopulister. Jag bedömer hans trovärdighet som mycket låg, även om han säger en del bra saker ibland.
   I princip allt på hans sida går ut på att anklaga alla utom SD för att fördärva Sverige. Sannolikt är han bara en kugge i SD:s propagandamaskineri.

 5. Var det inte akut brådska med CO2 reduktionen ?
  Man undrar över hur tanken går när palmoljan tydligen är viktigare än CO2-reduktionen :
  Beyond a certain point the production of fuel begins to compete directly with the production of food. A study conducted last year by Sarasin, the Swiss bank, placed ”the present limit for the environmentally and socially responsible use of biofuels at roughly 5% of current petrol and diesel consumption in the EU and US.”
  … the new market has stimulated a massive expansion of destructive plantations, especially of oil palm. Palm oil planting is the major cause of tropical deforestation in both Malaysia and Indonesia. As the forests are cut down, the carbon in both the trees and the peat they grow on turns into carbon dioxide. A study by the Dutch scientific consultancy Delft Hydraulics found that the production of every tonne of palm oil causes 33 tonnes of carbon dioxide emissions. This makes oil palm 10 times worse than petroleum.
  /citat, George Monbiot /

  Och man rensar friskt i referenser och parametrar tills enbart en ’tummetott’ blir kvar.
  In other words, before any of the science had been done, the IPCC’s assumption was that man-made activity was responsible and that Nature was not an active participant in a process within its own sphere of interest. As an interdisciplinary topic of multiple diversity, the IPCC is not an authority on all the disciplines of science within the Climate Change domain.

  https://www.globalresearch.ca/global-warming-morphs-solar-minimum/5680254

 6. Lars Bern, Teknologie Doktor/Chalmers Uni, ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, fd VD i Svensk Metanolutveckling (Volvo), Ångpanneföreningen, Incentive och IVL Svenska Miljöinstitutet samt ledamot av Kungl. Vetenskapsakademiens miljökommitté, fd vice ordförande i Cancerfonden.

  Att vara teknolog och känna till vad man pratar om räcker för att vara ”höger”. Medan sociologer och teaterchefer yrar om ”vetenskapen”, något de aldrig funderat över.

  • Se där en ny förvillare! Jobbar ni skift eller? Budskapet den här gången var att en person med lite titlar, dock ingen inom klimatforskning vad jag kan se, smäller högre än nästan all världens utbildade klimatforskare. Naturligtvis är detta samma lågpannade strunt som vanligt.
   Alla med fungerande hjärnceller inser nog också att det inte är titlarna som gör honom ”höger” utan det han skriver på sin blogg och förmedlar via Swebbtv. Han ser också till att sortera bland kommentatorerna på bloggen så att ingen tillåts ifrågasätta SD allt för mycket. Lite lagom går för sig, men huvudbudskapet är hela tiden att alla har fel utom SD.

 7. Ron…du skriver om Lars Bern…se nu till att få fram något som Lars Bern har publicerat som accepteras enligt Wikipedias definition av vetenskap. Kan du inte det, så är du inte ett dugg trovärdig! – “Vetenskap är sådan forskning (akademisk forskning, industriell forskning, privatforskning, med mera) som har publicerats i vetenskapliga publikationer. Vanliga publikationskriterier innefattar då att arbetet granskats av oberoende referenter och/eller av en opponent vid annan akademisk institution. Granskaren skall kontrollera bedömningskriterier som att argumentationen är saklig, att resultat och slutsatser har ett nyhetsvärde, att publikationen refererar och bygger vidare på annan forskning inom området, samt att systematiska (vetenskapliga) metoder har använts och redovisats på ett sätt så att andra kan reproducera resultaten och bedöma slutsatsernas tillämplighet och tillförlitlighet.”

 8. Bern har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Chalmers, och disputerade 1976 på en avhandling rörande matematisk modellering av rapsoljehydrering. Han har också arbetat på Volvo med utveckling av alternativa drivmedel.

  Han har alltså doktorerat i ämnet fysik, det är den övergripande disciplinen till klimatvetenskapen. Han är disputerad, dvs erkänd. Han är offentlig, den som vill kan läsa hans arbete, avhandlingen tex?

  Jag brukar titta in på hans blogg antropocene för att ta del av idéer om kost. Där finns stridande uppfattningar, jag är inne på att mjöl/socker/rapsolje-dieten är ohälsosam och föredrar vilt/fisk/ägg/smör/grönsaksdieten kombinerat med ett rörligt liv. Hans blogg innehåller också klimatnyheter som ratas av DN och Rapport, i huvudsak är det andra vetenskapsmän som håller på med kurvor för globala genomsnitt. Lite politik och mycket vetenskap på agendan, substantiellt innehåll.

 9. Ron, det jag ber dig om, är att du ska visa en vetenskaplig rapport (enligt Wikipedias definition på vetenskap) om klimatet som Lars Bern har publicerat. Kan du inte det, så är ju bara Lars Bern ute efter att påverka opinionen, och inte efter att utveckla forskningen om klimatet. Jag är övertygad om att alla vi som litar på den överväldigande andelen klimatforskare skulle bli mycket glada, om någon kunde skriva en rapport som talade emot dem, och som höll för en vetenskaplig granskning. Så upp till bevis, Ron!

 10. Bill Gates har säkert köpt på sig aktier bland de stora kemijättarna, för nu har han ’lysande’ idéer hur vi ska bekämpa ’värmestegringen’ ( kanske Monsanto kan fixa det också ).
  https://www.cnbc.com/2019/09/07/bill-gates-funded-solar-geoengineering-could-help-stop-global-warming.html
  Och klimat-forskningen som jobbar seriöst kommer med nya mätdata som stärker en ny teori i ämnet.
  https://twitter.com/NikolovScience/status/1170167725341077506

 11. Lägger mig platt för den klassiska CO2-teorin, ser ingen annan väg framåt.
  Ber om ursäkt här för min envisa, misstänksamma inställning utav den klassiska klimat-teorin angående koldioxidens uppvärmande egenskaper i vår atmosfär. Den klassiska teorin bör nog inte ifrågasättas i detta sammanhang, däremot kan mycket ifrågasättas omkring klimatagendan, men det är en annan sak. Lägger detta till handlingen och ser det som avslutat.
  https://skepticalscience.com/empirical-evidence-for-co2-enhanced-greenhouse-effect-advanced.htm
  ( bakom kulissen så kan man ana ett möjligt beroende till oljeindustrin i vissa fall bland kritiker till den klassiska klimat-teorin, det finns en osäkerhet i det som är svårt att ignorera )

 12. NL! Det verkar vara seriösa forskare,
  https://twitter.com/NikolovScience/status/1170167725341077506 Tänk så bra det vore om det innebar positiva nyheter! Samtidigt skriver de bl a ”But this does not mean we should be polluting the planet! We should continually be fighting to reduce warwe and airpollution and protecting echosystem….´Vidarebefordrar länken till Uppsalainitiativet för att höra vad vetenskapligt insatta kan ha att säga.

  Svara

  • Än en gång insinuationer!
   Dock, om man läser artikeln framgår någonting helt annat, nämligen att giftigheten av debattklimatet hade orsakat användningen av genomskinliga pseudonymer (deras namn skrivna baklänges).
   Det påpekas också att minst en artikel har refuserats för att den hade skrivits enkom av kvinnor. Det ger inte precis intryck att den gamla konformistisk manschauvinismen är ett minne blott i akademiska kretsar.
   Sammantaget får man som utomstående intryck att häxjakternas era inte är avslutad. Bor man i Uppsala kan man inte bli förvånad.
   (För årtionden sen ställde jag en naiv fråga om språk under en konferens i Uppsala. Jag bemötes av en bedövande tystnad. Under pausen dock en av mig okänd man fram och påpekade att ämnet var tabu i Sverige.
   Några år senare sa en f.d. elev som var forskare på Karolinska sjukhuset att vissa saker fick man inte forska om; vad det var som man inte fick forska om vägrade hon att svara på.)

   Jag citerar WaPo-artikelns slut:
   ”As such, Nikolov and Zeller have positioned themselves within a burgeoning scientific discipline. There is a relatively new effort underway for scientists to apply Earth climate models to other planets. For instance, Grinspoon recently took a climate model traditionally applied to our planet and ran simulations on Venus. The results were a compelling case that 1 billion or 2 billion years ago, Venus may have been habitable.

   Rather than pseudonyms or even double-blind reviews, Grinspoon called for a more open pursuit of climate science. He said he would love to see Nikolov and Zeller — presumably, under their own names — welcomed at a conference of planetary scientists. “People would want to talk to them,” he said. But the “sneaky” approach “doesn’t promote that kind of collegiate exchange of ideas.” ”

 13. Hm, vad kan en forskningsgrupp bestående av tre familjemedlemmar, på Irland, ha att sätta emot mot den överväldigande majoriteten av klimatforskare…deras tro är att det som sker nu är naturliga växlingar i klimatet, att CO2 inte påverkar global uppvärmning, att det inte kommer att göra någon skillnad om vi minskar CO2 utsläppet…..https://globalwarmingsolved.com/about-us/…. De säger att de ha skickat in 8 vetenskapliga artiklar…men en som kommenterar uppgifterna säger ”Får jag fråga en sak, varför valde du att skicka in de åtta vetenskapliga artiklarna till en tidskrift som ägs av dig…det hade varit mer trovärdigt att skicka in dem till en riktig vetenskaplig tidskrift” …Tyvärr NL det verkar vara ännu ett försök att misskreditera IPCC.

  • Det verkar som du, Catarina, aldrig är ute efter vetenskapliga observationer eller slutsatser, utan uteslutande söker skäl till att misskreditera dem vilkas åsikter du inte delar.
   Willie Soon och Connolly-familien gör precis motsatsen, vilket illustreras av följande stycke:
   https://globalwarmingsolved.com/2017/05/progress-report-global-warming-solved-team
   2. Scientists’ views on climate change – our observations

   § 3. Climate conspiracy theories – “Big Oil” vs. “Big Green” tycks dryfta din attityd, Catarina.

   Jag kommer att ägna mer tid än jag har precis gjort till Connollys GWS, ty jag upplever deras prosa och metodologi som sansade och därmed värda att ”spilla tid” (förmodligen flera dagar) på.
   Så hade jag också gjort när jag fick tid att lyssna (om) F Gervais föredrag.

   Det är förstås inte kul att upptäcka att man har varit blåst av folk som man litade på, men sånt är livet (alltså var det inte först gången, i mitt fall).
   I stället för att angripa de som ”svär i kyrkan” gäller det att plugga, så att man får en chans att fatta vad som dryftas i de vetenskapliga debatterna.

   Helt nyligen läste jag att radioaktiviteten uppe i det blå förstör ozonet och att det kunde vara en betydande orsak till bl.a. insektsdöden och därmed fåglarnas död. Om det stämmer är Fukushima (om än marginellt jämfört med atombombstesterna) ett betydlig större problem är Tysklands och Polens brunkoleldade kraftverk.

   • Vad pratar du om Guy? Ser du dig själv som ännu en lekman som utan att skämmas kan ifrågasätta större delen av all världens vetenskapsmän på klimatområdet?
    Att ”Big oil” har ett starkt intresse av att försvara sina mångmiljardinvesteringar i fossil teknik ju en fullständig självklarhet. Att denna, ursäkta uttrycket, ”fossila överhet” haft och har ett enormt inflytande på media och politik är också en självklarhet. Dom har bidragit till att bygga in nästan hela världen i ett bilberoende och ett närmast fullständigt beroende av fossila bränslen. Dom har också via sin kontroll över media fått oss att gilla det.
    Att en stor del av klimatskeptikerna och högerpopulisterna är sponsrade eller direkt styrda av den fossila överheten är inte precis någon långsökt teori. Det är snarast en självklarhet även det.

    Någon hittar Lars Bern, du hittar Willie Soon och Connolly-familien och det finns ett antal andra vars verksamhet tydligt gynnar den fossila överheten. Det rimligaste antagandet är att dessa sk. experter är en del av fossilindustrins propagandaapparat och att du antingen är lurad eller är en del av den själv.

    Sedan verkar du ha blivit en fågel och insektsalarmist. I år har vi sett ett av dom bästa fågel och insektsåren på länge här i Sverige. Jag som gammal fjärilsintresserad fågelskådare har sällan haft så mycket att titta på. Skall jag ta det till intäkt för att ekosystemet nu har blivit helt OK och slå mig till ro. Naturligtvis inte. Det finns massor av människoskapade hot mot vår fauna som vi måste fortsätta jobba med. Samma sak med klimatet, att bara leta upp sådant som passar den egna förutfattade lekmannauppfattningen, eller kanske passar någon uppdragsgivares ekonomiska intressen är grundläggande oseriöst. Du borde sluta med det Guy.

 14. IPPC var fake-news redan från början. IPCC har genom sina regeringskontakter kunnat styra över 300 miljarder US dollar till denna så kallade forskning. Men det finns omfattande forskning, som visar att Sol, Måne, Planeter och Vintergatan faktiskt påverkar och huvudsakligen styr klimatet. Orsaken till denna fake-inriktning på forskningen förklaras av IPCC:s politiska natur. Om koldioxid utgör en fara, kan politikerna beskatta den och stifta lagar som de med stolthet kan förklara ”räddade klimatet”.
  Solen kan de inte påverka, så de anser sig inte behöva veta något om dess verkan. De mer långsiktiga avsikterna är öppet förklarade: Klimatet är ju globalt, alltså måste det till en global samordning, som skall styras av FN:s byråkrater.
  Tänk vilka summor som skall rinna mellan deras fingrar. Det kräver en nu världsordning (NWO), med planekonomi. Det är världshistoriens största bondfångartrick: Först skräms folket med en oerhörd katastrof, som dock är ett rent påhitt, men innan folket förstått det, skall det luras in i en fålla, där de villigt släpper till sina pengar, för att bli räddade. Det mest skrämmande är att våra politikertoppar redan villigt gått in i fållan. IPCC:s syfte är att få till stånd en politik för “omfördelning av världens resurser”. Kan global socialism med planekonomi beskrivas bättre?

 15. Noll vetenskap i dina inlägg. Du verkar aldrig läsa det material som dryftas i de inlägg som du ogillar.
  Jag hade aldrig hört talas om Connolly-familjen förrän NL länkade till GWS och grindvakten Catarina spydde galla över den.
  Jag tog mig däremot tid till att läsa vad sajten hade att komma med, vilket är mycket intressant. Har du gjort det?

  Att insekt- och fågeldöden oroar många i Frankrike, där jag har semestrat, är ett faktum. Det hindrar inte att fjärilars larver har tagit död på det mesta av buxbomen i mina hemtrakter och i stora delar av Frankrike. Kanske just därför att det finns så få fåglar som äter larverna.
  (Mors hus finns på landsbygden och i år fanns knappt ens några getingar, om vi skall ta till anekdoter.)

  Jag har precis tittat in på http://www.meteofrance.fr och läst att början av september har varit kallare än normalt, precis som efter flera andra rekordvarma somrar.
  Mest intressant är dock att de flesta mätstationerna anlades efter 1940, varav merparten under de senaste decennierna.
  I en artikel som jag har läst förut understryks att det återstår mycket jobb för att konvertera och införa gamla uppgifter i databasen och att man därför vet egentligen väldigt lite om historiskt regionalklimat i Frankrike, annat än generellt. Det går alltså inte att komma med decimaler när man ofta saknar till och med grader. Problemet gäller inte bara Frankrike, varför man inte behöver vara vetenskapsman för att förstå att det finns gott om osäkerheter i de data som används.
  Arbete pågår för att få fram bättre underlag, varpå beräkningsmodellerna kommer att bli bättre. (Glöm aldrig att ”skit in ger skit ut”.) Fler faktorer införs dessutom undan för undan i beräkningsmodellerna. Vad som kommer ut framöver är det därför ingen som kan veta.
  En sak är dock säker: IPCCs uppgift är att kartlägga och kvantifiera människans del i klimatvariationerna. Utgångspunkten är att människan påverkar klimatet och detta sedan början att industrialismen. Det är som om Vatikanen sattes att undersöka om gud alls existerar.

  • Guy
   Precis som du så är jag inte utbildad klimatforskare. Varken du eller jag kan bedöma alla forskarrapporter som skrivits i frågan. Klimatet är erkänt oerhört svårt att förutsäga och lekmän som vi har inte mycket att tillföra. Har vi inte ambitionen att utbilda oss ordentligt så behöver vi inte läsa allt.

   Brukar du läsa och kritisera vetenskaplig litteratur om t.ex. hjärnkirurgi eller kvantfysik? Nähä. Inte jag heller och varför? Jo jag har ingen kunskap att tillföra. Mina åsikter om det kan enbart bli skrattretande gissningar.

   Du har bestämt dig för att klimatfrågan är en bluff och sedan letar du material som du saknar kompetens att bedöma för att stödja din åsikt. Varför skall vi ta sådant trams på allvar??

   • Du läser mina inlägg som Fan läser Bibeln.

    ”Du har bestämt dig för att klimatfrågan är en bluff och sedan letar du material som du saknar kompetens att bedöma för att stödja din åsikt. Varför skall vi ta sådant trams på allvar??”

    Du tar dig dessutom friheten att pådyvla mig ett uppsåt som är mig främmande.

    Hur ramlade jag in i klimatträsket, då?

    Jo, som gammal pacifist är jag kärnvapenmotståndare, och därför kärnkraftsmotståndare.
    Kärnkraftslobbyn hävdar sedan länge att atomkraften är ”koldioxidfri” (det gäller egentligen CO2e), vilket har bevisats vara en lögn om man tar hänsyn till hela livscykeln (Fortum fick backa om det inför Marknadsdomstolen).
    För mig skulle det inte spela någon roll eftersom jag inte vill ha några som helst plutoniumfabriker (som dessutom producerar avfall som INGEN vet hur det skall kunna hanteras) under några som helst villkor.

    Så sent som för något år sedan hävdade jag på ett annat ställe att det är vansinne att satsa på det energislag som producerar mest spillvärme av alla, om det är global uppvärmning som man påstår sig vilja motverka. (Dessutom används blott runt 5 % av uranbränslets energiinnehåll i såväl kokar- som tryckvattenreaktorer, vilket ytterligare sänker verkningsgraden över livscykeln.)
    Det argumentet står sig än, tror jag, men likväl gick KD till val på att bygga kärnkraftverk. De KDS-are som har varit del av kärnan i Linje3 1980 torde rotera i sina gravar.

    I den vevan – EU-valet, alltså – tog jag ner boken av TorRagnar Gerdholm (kärnkraftsanhängarnas orakel i 1980-års folkomröstningsdebatt) Futurum exaktum (1972-73) ur bokhyllan för att få lite historiskt perspektiv på klimatdebatten. Den talade inte för den antropogenesa tesen.

    Dags då att gräva efter vad som hade orsakat tidningsrubrikernas övergång från ”vi skall snart frysa ihjäl” (70-talet, sannolikt från boken “The Cooling” av Lowell Ponte (1976), som jag inte har läst) till (jag överdriver, förstås) ”snart kokas vi levande”.

    Grejen är inte vad vetenskapen säger, utan vad maktens megafoner förkunnar, och varför den eller den tesen eller ett visst skräckscenariot prånglas ut vid det eller det tillfälle.

    Jämför med de oförskämda lögner som Margot hasplade ur sig om Syrien eller Venezuela.

    Sånt har vi (nåja, jag var inte född då) bevittnat i stor skala under båda världskrig samt (då levde jag) under kalla kriget. Förutom skalan var propagandakriget annars inte ens nytt då.
    Ämnet nersvärtning av visselblåsare togs upp av Ibsen i En folkefiende, och livsfarlig förljugenhet hos styrande togs upp av Thomas Mann i Döden i Venedig, för att nämna blott två moderna verk.

    Miljögurun Georges Monbiot (fd zoolog) hade tidigare i https://www.monbiot.com/2011/03/16/atomised – blott fem dagar efter början av den pågående katstrofen!!! – förkunnat att Fukushima-haveriet hade förvandlat honom till kärnkraftsanhängare. Det inger inte direkt något större förtroende för ledande journalister i ledande medier.
    (Jag håller mig därför hellre till civilingenjörerna Tomas Kåberger och Göran Bryntse, samt några utländska civilingenjörer som är kärnkraftsveteraner, vad gäller atomer.)

    Sen råkade jag läsa en artikel https://www.tdg.ch/monde/trois-theses-discutables-giec/story/19645621
    Les trois thèses discutables du GIEC av Jean-Claude Pont, pensionerad professor, i La Tribune de Genève, som dryftade CO2 i haven.
    Det fick mig att titta på länkar som jag hade tidigare hoppat över, varav F. Gervais timmes långt föredrag https://www.youtube.com/watch?v=ZmNNneDAjpE framför en politiskt ”tveksam” åhörarskara.
    François Gervais : L’urgence climatique est un LEURRE !!! (et une belle ARNAQUE aussi !!!) (och senare hans uppföljning i april i år).

    Gervais slutsatser vad gäller sol- och vindkraft i våra bredgrader (han utgår i det avseendet från ett arbete som fokuserar på Tyskland, och talar inför en fransk åhörarskala), samt kärnkraften, är inte precis vad jag skulle ha önskat mig. Jag kunde alltså ha struntat i en för mig som kärnvapenmotståndare obekväm rapport. Jag plöjde i stället i ämnet CO2e och klimat, ty jag hade läst varningar om manipulation från en pacifistblogg:
    https://alethonews.com/2018/02/07/searching-for-the-catastrophe-signal-the-origins-of-the-intergovernmental-panel-on-climate-change
    Searching for the Catastrophe Signal: The origins of the Intergovernmental Panel on Climate Change
    Review by Martin Kokus | February 7, 2018

    https://alethonews.com/2012/01/08/three-mile-island-global-warming-and-the-cia
    Three Mile Island, Global Warming and the CIA By Aletho News | January 9, 2012

    Dwight D. Eisenhowers Atoms for Peace (1955) har muterat till ¤Atomer för Klimatet (Obama) samtidigt som vapnen moderniseras och nedrustningsavtalen skrotas.
    Fikonlövet ändrar formulering men kärnvapenmissilerna och deras laddningar blir allt mer effektivare.
    Dr Strangelove har aldrig varit mer aktuell.
    Domedagsklockan tickar, men det är inte den klocka som Greta dryftar.

    Häromdan läste jag https://www.globalresearch.ca/climate-disruption-its-not-due-to-co2/5677036
    Climate Disruption: It’s Not Due to CO2
    By Prof. Claudia von Werlhof and Silvia Terribili Global Research, transcript May 9 th, 2019
    Link to the radio interview. Climate Disruption Is Not Due to CO2 By Prof. Claudia von Werlhof and Silvia Terribili, April 30, 2019

    Det finns alltså fler teorier om djurlivets död än bara bekämpningsmedel och andra gifter. Att utsläppen från Fukushima sannolikt skulle ha vidgad ozonhållet och därmed ha fått UV-strålningen att ta död på mycket är verkligen skrämmande.
    (Annars sägs kärnvapenproven m.m. ha multiplicerat radioaktiviteten uppe i himmelen över 60 tusen gånger.)

    Snart är det val igen, och kärnkraftens myter lär återigen bli valfläsk. Därför är CO2-ämnet någonting som borde intressera varje väljare.

    • Många ord, men jag kan dessvärre inte hitta något som motsäger min förra kommentar. Du har fortfarande inte mer kompetens än mig att bedöma denna mycket svåra fråga.

 16. Det är inte utan jag tycker klimatfrågan pekar åt vetenskapliga spörsmål om religioner. Tro och vetande kan inte förenas men båda har sin givna plats i samhället. Diskussionen utmynnar i en diskussion för diskussionens egen skull. Ett behov av samtal som inte leder till någonting mer än engagerat möte mellan människor. Kanske en viktig uppgift i sig?

 17. ”Har vi 11 år på oss när det gäller klimatkatastrofen?”

  Varför ska vi bli skrämda av en stundande klimatkatastrof?
  Kan vi vara säkra på något sådant hot existerar överhuvudtaget?

  Jag läser ikväll att den amerikanske klimatologen Michael Mann som givit FN:s klimatpanel den vetenskapliga rapport som visar att jordens medeltemperatur ökar drastiskt i nutid. Vad jag inte visste var att den kanadensiske professorn Tim Ball tidigt ifrågasatte FN:s klimatpanel vilken byggde på klimatologen Michael Manns studier. Professorn Tim Ball stämde klimatologen Michael Mann inför domstol då denne vägrade visa de rådata han byggt upp studien på. Efter motstämning har nu professor Tim Ball vunnit rättegången och den amerikanske klimatologen fälls för vetenskapligt bedrägeri.

  Sålunda kan det därför ifrågasättas om FN:s klimatpanel verkligen går att lita på.

  https://samnytt.se/mannen-bakom-klimatlarmen-falld-som-bedragare/

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Klimatologi

 18. Mycket pengar att tjäna. Oljebolag- och kapitalister- och stater, som t. ex Sverige tjänar enormt mycket pengar (via skatteintäkter) på den påhittade ”klimatkatastrofen”.
  Vårt politiska system innehåller en högre grad av kreativitet än att det skulle gå miste om de intäktsmöjligheter som ”klimatkatastrofen” erbjuder.
  Om någon kan tjäna pengar på att ”förstöra klimatet” så kommer någon kunna tjäna pengar på att ”rädda klimatet”, eller åtminstone att göra sken av att man gör det.
  Det går det inte att förneka att klimatet kommit att bli statist i olika former av berättelser som möjliggör för stater, företag och ideologiproducerande individer att hitta nya intäkter.
  De ideologiproducenter som upptäckt det klimateskatologiska narrativets inkomstlegitimerande effekter kan sägas ha ett ömsesidigt behov av varandra just eftersom man inte vill att ideologin ska dö ut.
  Att staten, vissa delar av kapitalet och mellanskikten fått materiella incitament i uppdraget att ”rädda klimatet” kommer således inte nödvändigtvis göra det lättare att rädda klimatet.

  • Nej Hans Hjelm. Nu gick du vilse ordentligt. Hittills har fossilindustrin dominerat hela västvärlden, både i fråga om produktion och propaganda. Deras största investeringar ligger fortfarande i klimatförstörande verksamhet och minsta eftertanke säger oss att dom naturligtvis måste försvara dessa investeringar. Fortfarande är det där dom stora pengarna finns.

   Du kan inte ta upp den ekonomiska sidan av klimatfrågan och strunta i dom verkligt stora pengarna utan att bli oseriös, men det är precis vad du gör. Så har vi sett klimatskeptiker agera hela tiden, dom förlorar därmed all trovärdighet och man måste därför undra över vilken dold agenda som får dom att bete sig på det sättet.

   Fossilindustrin begriper att det går att tjäna pengar även på alternativ produktion och alternativa energikällor och dom tänker självfallet försöka vara med på det tåget, men idag gäller fortfarande att dom fossila investeringarna måste försvaras. För att göra det har dom skickat ut sina trogna vapendragare, dom sk. högerpopulisterna för att skapa förvirring och osäkerhet. Högerpopulismen är den politiska hemvisten för klimatskepticismen och jag gissar att det är där vi hittar dom flesta av dom klimatförvillare som härjar här på bloggen.

   Att det går att tjäna pengar på alternativa energikällor är kanske det stora hoppet för framtiden. Marknaden är den starkaste ekonomiska kraft vi sett och möjligtvis den enda som kan driva på omställningen med tillräckligt hög fart.

   • Hej Anders Åberg. Hur mycket tror du det kostar det att ”rädda klimatet” och vem tror du besitter den politiska kunskapen (höger eller vänster) för att ändra på klimatet i den ena eller andra riktningen (kallare eller varmare).
    Tacksam för ett vettigt svar.

    • Hur skulle jag kunna ha den blekaste aning om kostnaden för att rädda klimatet? Och hur påverkar kostnaden frågan om vi står inför ett klimathot eller ej?
     Klimatet skiter i kostnaden är det enkla svaret.

     Vad är politisk kunskap? Kunskapen hur man gynnar sina uppdragsgivare har hela det politiska etablissemanget. Dessvärre är det inte vi som är uppdragsgivarna utan det internationella globalistiska storkapitalet, som hittills har levt högt på att fördärva både miljön och klimatet.

     Kunskapen om klimatet har naturligtvis vetenskapen. Kunskap om hur man sätter miljön och folkets väl framför globalisternas måste alla ansvarskännande människor erövra. Försök inte hitta några enkla svar bara, för då hamnar du garanterat fel.
     Hur den kunskapen ser ut vet vi inte, men enda sättet att erövra den är att ständigt dra lärdomar av kampen mot överheten och för demokrati och en frisk miljö.

     Idag verkar striden mot förvillarna stå mycket högt på dagordningen. Hur är det med dig Hans? Är du en av förvillarna i överhetens tjänst?

 19. Vi räddar inte klimatet alls, det pågår med eller utan oss. Allt är naturliga variationer, vår lilla ökning av koldioxidhalten kan inte uteslutas ha marginell påverkan, men vi kan inte låta bli att elda för att värma oss, vulkanutbrott och asteroider är helt utom jurisdiktion.

  Vi har inga år och alla år på oss, varför just elva? Tolv, tio, nitton, två, alla har samma signifikans i frågan.

  • John.
   Visa oss alla vetenskapliga avhandlingar i etablerade vetenskapsmedia som ligger till grund för din tvärsäkerhet. Vad jag vet är inga forskare tvärsäkra. Är du den största auktoriteten i världen på klimatområdet?

 20. Den ene låter trovärdig och den andre obstinat. Men samtidigt undrar jag om fossil förbränning i 150 år och som bara ökat med tiden kan kallas ”marginell”?
  I dag läste jag cementindustrin är en stor utsläppare av koldioxid. Jag vet inte riktigt vad cementindustrin eldar sina kalkugnar med nuförtiden men de menar att där finns en stor förbättringspotential. För länge sedan eldades kalkugnarna med ved med det var då det och produktionen endast en bråkdel av vad den är idag. Men det har skett förändringar även inom byggnadsindustrin. Nu kan vi sakta se en återgång till levande material som trä som ersättning av 70- och 80-talens regelmässiga kolosser i betong. Bygga ekologiskt tror jag är något bra. Inte minst ger det en positiv tro på framtiden. Jag skulle vilja be er lyfta lite på blicken. Faktiskt kan man se att fler och fler hustak täcks av solpaneler för att utnyttja energin som solen ger. De här progressiva idéerna har till och med spridit sig så långt att den konservative Thoralf Alfson monterat solpaneler på sitt eget hustak. Han som talat sig varm för kärnkraft i vart och vartannat inlägg på sin blogg. Där ser man.

 21. Vi har alltid tio år på oss, oavsett vad kalendern visar för dagen. ”Klimatfrågan” är politisk manipulation och vetenskaplig humbug.

 22. Notera att påståendet ”vi har tio år på oss” har gjorts gång efter gång i decennier. Det har varit veriferbart osant för alla prediktioner fram till 2009. Absolut ingenting talar för att klimatindustrins prediktioner från 2010 och framåt äger riktighet.

 23. Varje gång vi har tio år på oss att följa ”miljövännernas” antimoderna uppmaningar finns det rapporter som stöd. Problemet är inte klimatet, utan klimatindustrin. Den har råkat ut för bakslag på sistone, en växande skara medborgare anar att något är lurt, dess kvarnar måste mala för att skattefinansieringen inte ska torka in. Gula västarna spelar stor roll i Frankrike, presidenten har inte lyckats passa in bensinskatteupproret i någon lydig fålla.

  Vi kommer att få se Rockström och hans internationella vänner presentera mer och mer uppjagade rapporter allteftersom vattenstånd, orkaner glaciärer och nederbörd förändras marginellt. Sen händer någonting helt annat, men han och hans gelikar sitter på de politiska poster som skapats för dem, och jobbar vidare med sin gamla agenda under nya förutsättningar. På vår bekostnad.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here