Israels ockupation en miljökatastrof

7
1785
Klimat öken Pixabay. desert-2227962__480

Denna artikel har skrivits av en ledande expert, Dr Gunnar Olofsson som är med i förbundsstyrelsen för Palestinagrupperna.

Den israeliska ockupationen av de palestinska områdena utgör en stor fara för överlevnaden i hela området på sikt, och innebär redan idag en miljökatastrof. Det menar israeliska och palestinska forskare knutna till universiteten i Tel Aviv och Stanford.

Juli månad 2019 var den varmaste som hittills uppmätts. FN:s klimatpanel (IPCC) varnade för ett år sedan för stigande temperaturer i områden som Alaska, Sibirien och Grönland. I Israel / Palestina, belägna i ett av världens hetaste områden, är risken för en ännu snabbare uppvärmning uppenbar. Trots detta är medvetenheten bland israeliska väljare om klimathotet väldigt låg, och ledarna talar sällan om problemen. Eftersom Israel dessutom ockuperar det palestinska Västbanken kan inte heller palestinierna göra någonting verkningsfullt mot klimatförändringen.

I slutet av förra året publicerade israeliska forskare data som talar för en kommande temperaturhöjning på 2,5 grader och 40% minskning av nederbörden i stora delar av Israel. ”Vi har redan närmare 24 timmars hetta sommartid” konstaterar professor Hadas Saaroni vid Tel Avivs universitet. ”Det kommer att bli värre. Hettan kommer att vara uttalad dagtid och inte lätta nattetid”. Den kommer heller inte att vara jämnt distribuerad utan drabba de fattigare, södra, områdena i Tel Aviv-Jaffa hårdare, med en skillnad i temperatur på runt sju grader.

Enligt professor Marcelo Sternberg vid samma universitet utgörs större delen av Israel redan av öken, och gränsen kryper hela tiden norrut. Och vad som enligt Sternberg är säkert är att ”skogsbränderna som oftare drabbat landet på senare år kommer att fortsätta ödelägga landet sommartid”.

Staten Palestina hör till de som skrivit på FN:s ramverk för klimatförändring, men ockupationen gör att man inte har någon kontroll över sina naturresurser eller möjlighet att agera klimatsmart. Trots rikliga vattenresurser – det regnar mer i Ramallah än i London – är vattenbrist ett närvarande hot. Enligt den israeliska människorättsgruppen Al-Haq konsumerar israeler rakt av fyra till fem gånger så mycket vatten som palestinier under ockupation, och vad gäller de illegala bosättarna på Västbanken har de en sex gånger så hög konsumtion som palestinierna inom samma område.

En del palestinska samhällen är inte anslutna till något vattensystem alls, och när Israels armé spränger vattencisterner och förstör brunnar tvingas man köpa vatten dyrt från det israeliska vattenbolaget Mekorot . Vatten som israelerna kommit över genom att bland annat dra sin ”säkerhetsbarriär” på Västbanken så att man kunnat borra sig in i de underjordiska vattenreservoarerna på palestinskt område och lägga beslag på vatten där.

I Gaza råder redan en miljökatastrof. Vatten- och avloppssystemen är till stor del förstörda av olika israeliska militäroffensiver, och kan inte repareras på grund av blockaden. Systemen läcker in saltvatten och föroreningar, 95% av vattnet är odrickbart och varje dag rinner miljontals liter orenat avloppsvatten direkt ut i Medelhavet. Enligt en FN-rapport kommer området att inom bara något år vara i praktiken obeboeligt.

Medan Israel genom modern teknologi och kontroll av runt 80% av vattenkällorna antagligen på kort sikt kan klara också en ganska dramatisk klimatförsämring, saknar palestinierna på ockuperat område samma möjligheter. ”Vad vi ser”, förklarar Zena Agha vid tankesmedjan Al-Shabaka, ”är ett klart exempel på hur en etno-religiös grupp tilldelas bättre och mer förmånliga resurser än en annan grupp, bara på basis av religion och medborgarskap” – en slags ”klimat-apartheid”.

I juli 2018 antog den israeliska regeringen det ”Nationella Programmet för Anpassning till Klimatförändring”, med 30 åtgärdspunkter inom vatten, energi och hälsa. Programmet har en klart militär slagsida med diskussion om strategisk placering av baser, och analys av ”effekter på muslimska länder av klimatförändring”.
Energiförsörjningen vilar tungt på fossila bränslen, och medan till exempel Tyskland och Kalifornien siktar på 100% fossilfrihet nöjer sig Israel med målet 17% förnybar energi till år 2030. Miljömedvetandet är också lågt och enligt en opinionsmätning av ”Pew Research Center” betraktar endast 38% av israelerna klimatförändring som ett stort hot – det lägsta resultatet bland 26 undersökta länder.

För de ockuperade palestinska områdena har den israeliska ledningen inga klimatsmarta planer alls. De nu över 650.000 olagliga israeliska bosättarna fortsätter att släppa ut sina förorenande avlopp i de omgivande palestinska samhällena, Västbanken används för dumpning av miljöfarligt avfall och sten och grus till husbyggen i bosättningarna och inne i Israel hämtas i öppna dagbrott som förorenar luften. Ett hållbart jordbruk motarbetas genom olika restriktioner, olivlundar sågas ner och solpaneler donerade av Västeuropa förstörs av den israeliska armén. I Gaza är jorden svårt förorenad av krigen och en tredjedel av marken otillgänglig för odling på grund av risken för beskjutning från israeliska soldater.

Finns då inget hopp? Jo, faktiskt. På allra senaste tiden har miljömedvetandet bland israelerna – som många tillskriver ”Greta Thunberg-effekten” – verkligen börjat öka, och årets klimatmarsch var den största hittills i Israel. Miljöaktivister och ockupationsmotståndare har närmat sig varandra under insikten att frågorna hör ihop. Miljökollapsen i Gaza hotar verkligen också bokstavligt hela södra Israel. På den palestinska sidan ses ett nyvaknat intresse, inte minst bland unga aktivister, att dokumentera och bevara palestinsk flora och fauna, och ”Palestinska institutet för Biodiversitet och Hållbarhet” leder, tillsammans med ”Palestinska Naturhistoriska Muséet” vid Bethlehems universitet, ett projekt för bevarande av Palestinas biologiska mångfald med sikte på tryggad matförsörjning (”food sovereignty”) i ett miljösparande jordbruk.

För att det här skall lyckas krävs dock politiker med kurage, inte minst i vårt eget land, som vågar stödja de här initiativen, vågar konfrontera och kräva upphörande av ockupationen och blockaden, vågar stå upp för tvåstatslösningen enligt FN:s resolutioner och vågar utöva påtryckningar på Israel att erkänna staten Palestinas rätt att existera i fred sida vid sida med Israel. Den nuvarande eftergiftspolitiken och tystnaden är faktiskt inte miljömässigt hållbar.

Föregående artikelUSA:s senaste projekt för att skada Kubas internationella hälsovårdsbistånd. Uttalande av Svensk-kubanska.
Nästa artikelHar vi 11 år på oss när det gäller klimatkatastrofen?
Gunnar Olofsson
Gunnar Olofsson är kirurg och har flera gånger arbetat i Palestina. Han är ordförande i Borås Palestinagrupp och är en landets främsta experter på Israel och Palestina.

7 KOMMENTARER

  • Visst är Israels folkvalda majoritet i Knesset en märklig samling individer, samt en total (miljö)katastrof , som så många andra parlament i världen, valda av lika märkliga majoriteter, vilseledda av lika märkliga medier, ägda av fåtalet lika märkliga monopolkapitalister, men vad gäller klimatet så ”vet” nog ingen hur det kommer bli, kanske enbart Jahve/Allah/Gud/Demiurgen, om nu denne figur är vid medvetande, eller är beskaffad meg vetande. Om denne figur bryr sig är väl uppenbarligen mer oklart? Frågan ställs på sin spets genom Epikuros paradox (Teodicéproblemet)

   Det var förmodligen människor för tusentals år sedan som uppfann denne gud, ev. p.g.a. schizofreni, enligt vissa psykologer, men personligen tror jag att mytomani och sociopati kan ha varit inblandat också. Det är väl egentligen först med Jesus som människan och denna dyrkan blir mer medmänsklig, genom ett högre altruistiskt kollektivt medvetande?

   Det är då vi ser att vi kan göra det goda och det rätta i ögonblicket utan rädsla. Jesus höjde rösten mot Rom, mot det egna folkets sekterism och mot de falska månglarna i templen och hans vibrationer ekar fortfarande genom oss alla. Han fick s.a.s. evigt liv, precis som Joe Hill, Gandhi och Martin Luther King.

   I profeten Muhammeds trakter, när vetenskapen sannolikt knappt var torr bakom öronen, då intelligentare människor sannolikt enbart tilläts antyda mänsklig idioti inför sina vidskepliga härskare, finns samtidigt de första evidensen på en annan verkligt stor mänsklig intelligens, i min mening.

   Det lär ha varit en ödmjuk önskan av schackspelets uppfinnare i Persien, enligt Doktor Mike i bloggposten ”The Rice And Chessboard Story”, en historia som kanske är särskilt relevant för det trångbodda sekteristiska Israel/Palestina, där vattnet är en bristvara och desperationen är som störst?

   Men att beredskap är av allra största vikt i Israel/Palestina, även mot klimatförändringar, är nog ALLA forskare rörande eniga om, tror jag. Evidensen från utrotningsevent är entydiga och av bibliska mått, vilket ex. Shivakratern och Chicxulubkratern antyder med stor övertydlighet.

   Klimatet har ofta förändrat sig, i jordens historia, både till ett varmare och till ett kallare klimat, till det kallare oftast snabbt, enligt diagrammen. Men kanske mer angeläget i nuet är det faktum att Domedagsklockan, som uppdateras av styrelsen för Bulletin of the Atomic Scientists vid University of Chicago, nu står på två minuter i tolv? Denna risk är alltså mycket stor för hela mänskligheten, särskilt med krigshökar vid maken där kärnvapen finns, som i USA och i Israel.

   Man kan rösta för att skapa en ökad trygghet mot sådana utrotningsevent, även rösta för en balanserad population och en balanserad konsumtion som möjliggör fred, trygghet, ekologisk hållbarhet och beredskap som distanserar våra nationer från motsatsen.

   Jag är personligen förvånad över att inte fler gör det, särskilt att inte människor som har intelligens nog att förstå detta är motiverade att göra det. De har väl också ofta barn och barnbarn, samt bryr sig om ”skapelsen”, eller?

   Evidensen från dagens olika vetenskapsfält, ex. matematik, arkeologi, jordbruksforskning, är ofta mycket lätta att förstå och pekar ofta med hela handen på vad som bör göras av oss alla tillsammans, men nästan ingen organiserar eller röstar för att göra det. Jag finner det besynnerligt. Märkligt Bisarrt.

   Är det jag som är mentalt sjuk, eller är det mänskligheten självt? Upplys mig gärna om detta, för något av det bör rimligen vara mentalt sjukt. Jag är öppen för svaret. Är du?

 1. Att en miljörörelse kan uppstå i helvetet är glädjande. Det är något som fanatiskt religiösa judar och muslimer tillsammans måste utrota . Det skulle ju kunna påvisa ett gemensamt intresse och leda till fred.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here